Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Čo bolo podstatou pôvodnej duchovnosti dávnych Slovanov?

79
reakcií
461
prečítaní
Tému 11. decembra 2017, 19:32 založil savras.

podobné témy:

názov témy
posledná
reakcií
26. 11. 2011
40
20. 02. 2008
69
19. 11. 2007
8
 
 


1.
označiť príspevok

savras žena
   11. 12. 2017, 19:32 avatar
Čo bolo podstatou pôvodnej duchovnosti dávnych Slovanov?

Aká bola duchovnosť našich slovanských predkov pred príchodom Cyrila a Metoda? Je naozaj iba nejakými bájami to, v čo verili, čo uctievali a čo považovali za realitu? Kým boli v skutočnosti ich takzvaní „bohovia“?

Všetkým nám je jasné, že ľudia v minulosti žili v úplne inom vzťahu k prírode, ako my dnes. Môžeme to vidieť trebárs na živote našich slovenských predkov spred sto rokov. A to samozrejme už ani nehovoriac o ľuďoch spred vyše tisíc rokov, čiže v období veľkej Moravy, o ktorom budeme hovoriť.

Pre vtedajších ľudí bola príroda prirodzeným partnerom. Bola im súperom, s ktorým bolo treba počítať a ktorého nebolo hodné podceňovať. Naši predkovia mali voči nej patričnú úctu, cítili k nej bázeň, ba dokonca až určitú posvätnosť.

No a práve prostredníctvom tohto svojho postoja začali časom nadobúdať schopnosť reálne vnímať vedomú inteligenciu, stojacu za spravovaním prírodného diania.

Iba my dnes si totiž myslíme, že v prírode sa všetko deje akosi samo od seba. Že po jari samo od seba prichádza leto, potom jeseň a zima. Že sám od seba prichádza dážď, vietor, atď.

To je ale omyl, pretože nič sa nedeje len tak samo od seba. Za všetkým týmto dianím stojí vedomá inteligencia, ktorá ho spravuje, riadi a udržuje.

Len si trebárs skúsme spomenúť na staré ľudové rozprávky. Nájdeme v nich množstvo zmienok o rôznych vílach, rusalkách, vodníkoch, škriatkoch, či iných bytostiach, takým, alebo onakým spôsobom spojených s určitým konkrétnym prírodným dianím.

Tieto bytosti však nie sú žiadnym výmyslom, ako sa my dnes domnievame. Sú v skutočnosti personifikáciou a zosobnením vedomej inteligencie, spravujúcej prírodné dianie, pretože naši predkovia ju mohli vnímať, komunikovať s ňou a čiastočne s ňou i spolupracovať.

Celkom prakticky to teda znamená, že trebárs vedomú inteligenciu, ktorú vnímali za spravovaním vodstva nazvali vodníkmi. Vedomú inteligenciu, stojacu za spravovaním rastlín a stromov nazvali elfami. Vedomú inteligenciu, stojacu za starostlivosťou o pôdu nazvali gnómami. Vedomú inteligenciu, schopnú hýbať pohoriami nazvali obrami, a tak ďalej, a tak ďalej.

Podstata duchovnosti našich slovanských predkov teda spočívala v uctievaní vedomej inteligencie, stojacej za prírodným dianím.

A ak sa pozrieme na prírodu, na jej nádheru, účelovosť a poriadok, na to, že v podstate umožňuje život človeka na Zemi musí nám byť jasné, že inteligencia za ňou stojaca môže byť len pozitívna. Že môže stáť jedine v službách Svetla!

Keď totiž čítame v evanjeliách, že bez Vôle Stvoriteľa nespadne na zem ani len lístoček zo stromu, tak je to práve táto vedomá inteligencia, stojaca za prírodným dianím, ktorá Vôľu Stvoriteľa vo svete prírody reálne naplňuje. Predstavuje to teda nespočetné množstvo verných služobníkov Najvyššieho, naplňujúcich v prírodnom svete jeho Vôľu.

Skúsme sa teraz pozrieť na niektorých konkrétnych týchto služobníkov, a pozrime sa na nich nie len z hľadiska slovanskej mytológie, ale aj s prienikom do mytológie starogermánskej, gréckej, či rímskej, pretože všetky tieto dávne národy mali svoje vlastné kontakty s onou vedomou inteligenciou a samozrejme, nazvali ju svojimi vlastnými menami. Pri hlbšom pozorovaní je ale zjavné, že tu vždy ide stále o to isté.

Najvyšším slovanským vládcom živlov bol hromovládny Perun, správca hromov, bleskov a búrok. Jeho obdobou v starogermánskej mytológii bol Thor. V gréckej mytológii zase Zeus a v rímskej Jupiter.

Najvyšší vládca sveta prírody, nazvaný rôznymi národmi rôznymi menami mal svoje sídlo na určitej hore. V starovekom Grécku sa volala Olymp, zatiaľ čo starí Germáni ju nazvali Valhalla.

Ale vráťme sa naspäť k slovanským menám vládcov najrozmanitejšieho prírodného diania. Tak napríklad Svarog bol vládcom Slnka a ohňa, čiže vedomou inteligenciou, stojacou za spravovaním Slnka a ohňa.

Morena bola vládkyňou zimy a smrti.

Vesna vládkyňou jari, mladosti a života. Zaháňala Morenu, oživovala zamrznutú prírodu a prinášala sviežu zeleň.

Devana bola Perúnovou dcérou a vládla svetlu nebeskému i svetlu pozemskému.

Vo svete vedomej inteligencie prírody však vládlo určité hierarchické usporiadanie. Začínalo to od spravovania najmenších rastlín, potom stromov, pohorí a pokračovalo to cez správu živlov, až po správu tých najväčších celkov. A tak existuje napríklad i vedomá inteligencia, ktorá má na starosti planétu Zem a nazýva sa Erda, alebo inteligencia, spravujúca Mesiac, nazvaná Luna.

Staroveké národy však prostredníctvom svojho jemnejšieho zrenia dospeli ešte k vyššiemu poznaniu. A síce, že určitý druh vedomej inteligencie stojí i za spravovaním všetkých vysokých a ušľachtilých cností.

Tak napríklad starovekí Gréci nazvali inteligenciu, stojacu za spravovaním cnosti múdrosti Pallas Athénou. Inteligenciu, stojacu za spravovaním cnosti cudnosti Artemis. Inteligenciu, stojacu za spravovaním cnosti vernosti a materstva Héra, a tak ďalej, a tak ďalej.

Dávne národy teda neuctievali iba vedomú inteligenciu, stojacu za spravovaním prírodného diania, ale aj inteligenciu, stojacu za spravovaním vysokých a ušľachtilých cností. A tieto skutočnosti, či už priamo, alebo nepriamo kládli na stúpencov tohto typu duchovnosti požiadavku zachovávať vysoké a ušľachtilé cnosti vo svojom každodennom živote. V podstate tu teda išlo o všestranný osobnostný rast jednotlivcov prostredníctvom rozvíjania ušľachtilých cností.

Máte dojem, že všetko toto sú iba nejaké výmysly, ktorých reálne potvrdenie nie je možné nikde nájsť? Ak áno, tak sa mýlite, pretože o týchto skutočnostiach existujú dokonca historické písomné zmienky. V určitých kľúčových momentoch dejín totiž vyššie zmienená inteligencia zasahovala celkom reálnym a viditeľným spôsobom do vývoja vecí ľudských. Uveďme si konkrétne príklady:

V evanjeliách môžeme nájsť príbeh o tom, ako sa učeníci plavili s Ježišom v loďke po mori a on zaspal. Po čase sa strhol vietor a začali sa vzdúvať veľké vlny, až hrozilo, že sa loďka potopí. Vtedy prišli učeníci za Pánom a riekli: „Pane, ty si tu spíš a nedbáš o to, že hynieme“. A Pán vstal, pohrozil vetru i moru, takže okamžite nastala veľká tíšina.

Príbeh popisuje zázrak, ale my dnes môžeme poznať charakter tohto zázraku, ktorý nebol ničím iným, ako vedomou komunikáciou s inteligenciu, stojacou za spravovaním živlu vetra a mora. A táto inteligencia, stojaca v službách Stvoriteľa musela okamžite uposlúchnuť príkaz toho, kto sám priamo od Stvoriteľa na Zem prišiel.

Alebo ďalší príklad z Biblie, a síce prechod Izraelitov cez Červené more, keď prešli jeho stredom suchou nohou a ako je napísané: „voda stála ako múr po ich ľavej i po ich pravej strane“.

Ide tu opäť o krásnu ukážku toho, ako inteligencia, nachádzajúca sa za prírodným dianím ochraňovala národ, ktorý bol povolaný k priamej službe Stvoriteľovi.

Alebo ešte iný príklad z našej najaktuálnejšej súčasnosti. Je tomu pár rokov dozadu, kedy ázijské krajiny zasiahla vražedná vlna cunami, ktorá mala na svedomí tisíce ľudských životov. Ba šlo to dokonca až do desiatok tisícov.

Zaujímavé ale je, že všetky voľne žijúce zvieratá sa dokázali včas vzdialiť do bezpečia, takže sa im nič nestalo. A tak paradoxne, ten najmenší slimáčik sa bezpečne plazil pár centimetrov od miesta, kam až dosiahla vražedná prívalová vlna, ktorá mala na svedomí tisíce ľudských životov.

Prečo sa zvieratá zachránili, ale ľudia nie? Pretože zvieratá majú svoje spojenie s inteligenciu, stojacou za spravovaním prírodného diania a tá ich včas varovala a dala im presne vedieť, koľko stoviek metrov od pobrežia sa nachádza bezpečná zóna.

A táto inteligencia by samozrejme varovala aj ľudí, keby boli čo i len trochu otvorenejší. Ale žiaľ, ľudia sú predsa realisti! Ľudia predsa neveria v žiadne povesti, bájky a rozprávky! A preto títo racionálni ľudia dnešnej doby museli vlastnými životmi zaplatiť za svoju nevieru.

Alebo sa pozrime trebárs na liečivé rastliny, ktoré každodenne používame. Myslíte si, že ich liečivé účinky boli objavené iba náhodne?

Vôbec nie? Toto poznanie k nám prišlo prostredníctvom vnímavých jedincov, schopných komunikovať s inteligenciu, stojacu za spravovaním prírodného sveta, ktorá im prezradila, aké konkrétne rastliny majú liečivé účinky na ten, alebo onen ľudský neduh.

A ďalších, podobných príkladov by sa dalo samozrejme uviesť ešte oveľa viac.

Čo dodať na záver? Snáď iba to, čo kedysi riekol Kristus: „Ak by ste mali viery čo i len ako horčičné semienko a povedali by ste tejto hore: vstaň, zdvihni sa a vrhni sa do mora, veru hovorím vám, stane sa tak!“

Ak sa ale takéto a im podobné veci dnes na zemi nedejú, neznamená to, že by sa diať nemohli. Znamená to iba, že ľuďom chýba podobná viera. Ľudia totiž nemajú ani len za máčny máčik skutočnej a pevnej viery v Stvoriteľa, a už vôbec nie vieru v nejakú vedomú inteligenciu, stojacu za spravovaním prírody, ktorá je však práve tu na zemi schopná vo svete prírodného diania reálne naplňovať Vôľu Najvyššieho, v určitých zlomových momentoch rovnajúcu sa zázrakom.

A preto realistickí ľudia dneška majú iba svoje vlastné zázraky. Zázraky svojho rozumu, vedy a techniky, ktoré sú však žiaľ iba úbohou náhradou toho, čo by bol človek na Zemi schopný vykonať prostredníctvom svojej pravej a pevnej viery v Pána a za podpory, pomoci a spolupráce vedomej inteligencie, stojacej za spravovaním prírodného diania.

kusvetlu.blog.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk v spolupráci s M.Š.


2.
označiť príspevok

Osvietený muž
   11. 12. 2017, 20:08

Príspevok bol vymazaný administrátorom.3.
označiť príspevok

Shagara muž
   12. 12. 2017, 00:19 avatar
2,....skôr tu ide o ezoteriku,....ktorú si Savras pletie s evanjeliom!


7.
označiť príspevok

-era- muž
   12. 12. 2017, 09:46 avatar
Nepletie. Pripája. :-)


9.
označiť príspevok

Ludwig muž
   13. 12. 2017, 07:34

Príspevok bol vymazaný administrátorom.10.
označiť príspevok

-era- muž
   13. 12. 2017, 09:05 avatar
Nevolil by som slovo zmiešava. Prepája, nadväzuje, to mi skôr sedí.
Ale chápem tých, čo chcú brániť dogmatickú nedotknuteľnosť Písma, že sa im to vidí ako zmiešavanie.


11.
označiť príspevok

veriaci-4
   13. 12. 2017, 09:25

Príspevok bol vymazaný administrátorom.12.
označiť príspevok

-era- muž
   13. 12. 2017, 11:57 avatar
11. Takto: To, čo tu všetci, ktorí komentujú Písmo, píšu, sú slová, ktoré sa v Evanjeliách často priamo nevyskytujú. Ľudia rozvíjajú myšlienky na základe Písma a snažia sa byť neustále "v Duchu Písma". Ale Duch Svätý nie je obmedzený na Písmo, môže zvestovať i veci ešte nezapísané.
Je to možné nazvať riedením Evanjelia...
Je úplne normálna myšlienka, že Boh si vybral jednotlivé národy na rôzne veci, pričom každému národu zoslal také náuky, aké boli práve tam prospešné.
Akiste, satanské a luciferské bytosti mnohé náuky deformovali, prekrútili na svoj obraz. Ale človek za pomoci Ducha má potenciál prekrútené náuky "odkrútiť" tak, že v nich nájde ich pravé božské jadro.

O to sa snažia mnohí.

Ono - čisté evanjelium (dobrá zvesť) sa v skutočnosti nenachádza v písmenkách, ale v duchu. Akonáhle bolo zapísané do písma a tak dané ľuďom, podnietilo boje medzi ľuďmi, ktoré môžeme vidieť tu každý deň. (Ale to nemusí byť zlé, ak je boj vedený v dobrej vôli.) Vo stvorení je človek tým, kto pomenováva svet.

O Synovi, o kríži a o obeti, súhlasím, tento článok nie je. Ale to ani byť nemusí, si myslím.


13.
označiť príspevok

Shagara muž
   13. 12. 2017, 14:23 avatar
12,......je iba jedno pravé náboženstvo, a to je jednotné aj keď je v mnohých národoch.
A Biblia je smerodajná rovnako pre každý národ na zemi! Tu nemôže byť reč o "rôznych náukách,rozdielnych".
Biblia to vylučuje,....ona je totiž normou toho,čo je správne,biblické!
A "odkrútenie" môže byť len vtedy,....ak zavrhneš nebiblické dogmy a budeš sa pridržiavať pravdy Božieho slova.
Ak ja neakceptujem tie "písmenká", tak nemám ani pomoc ducha. Presné poznanie/epignosis/ je podmienka Božieho schválenia. Lebo Boh zavrhuje tých ,čo ho nemajú! Mat.15:3-9,. Kol.2:8,. Rim.10:2-3.....tu je dôkaz!


14.
označiť príspevok

-era- muž
   13. 12. 2017, 17:19 avatar
13. Súhlasím s tým, že sa treba pridržiavať pravdy Božieho Slova. Nesúhlasím s tým, že mimo Písma sa k Božiemu Slovu nemožno dopracovať. Písmo nie je zdrojom Písmo je čiastočným zjavením múdrosti zdroja.


15.
označiť príspevok

Shagara muž
   14. 12. 2017, 01:27 avatar
14,.......prečo potom tie varovné slová Písma:
---------------------------------------------------------------
1,......"neučiť ľudské náuky,tradície,filozofie?"....."lebo by bolo naše uctievanie márne"?
2,...... "nechodiť nad to,čo je napísané"?
3,.......Prečo máme nevyhnutne "zostať v Kristových slovách"?
4,.......Prečo ak "niekto učí inú náuku,evanjelium ,má byť prekliaty"?
5.......,Prečo "nemáme pridávať a ani uberať z Písma"?
6,.......a podobne? Tých výstrah je viac!
------------------------------------------------------------------------------------------
Ak niečo učím,....iný zas niečo iné,......ďalší podobne,....atď,.....ako si overím tie tvrdenia ktoré nie sú v Písme? NIJAK !!!
Ako hovorí Písmo......"To iné pochádza z iného zdroja",....od satana,.....


16.
označiť príspevok

Ludwig muž
   14. 12. 2017, 06:48

Príspevok bol vymazaný administrátorom.18.
označiť príspevok

Fotooon muž
   14. 12. 2017, 07:44

Príspevok bol vymazaný administrátorom.19.
označiť príspevok

Ludwig muž
   14. 12. 2017, 08:06

Príspevok bol vymazaný administrátorom.20.
označiť príspevok

Fotooon muž
   14. 12. 2017, 08:34

Príspevok bol vymazaný administrátorom.21.
označiť príspevok

Ludwig muž
   14. 12. 2017, 08:51

Príspevok bol vymazaný administrátorom.23.
označiť príspevok

veriaci-4
   14. 12. 2017, 08:56

Príspevok bol vymazaný administrátorom.24.
označiť príspevok

Fotooon muž
   14. 12. 2017, 09:01

Príspevok bol vymazaný administrátorom.25.
označiť príspevok

Ludwig muž
   14. 12. 2017, 09:05

Príspevok bol vymazaný administrátorom.28.
označiť príspevok

Fotooon muž
   14. 12. 2017, 09:14

Príspevok bol vymazaný administrátorom.29.
označiť príspevok

Ludwig muž
   14. 12. 2017, 09:22

Príspevok bol vymazaný administrátorom.32.
označiť príspevok

Fotooon muž
   14. 12. 2017, 09:41

Príspevok bol vymazaný administrátorom.34.
označiť príspevok

Ludwig muž
   14. 12. 2017, 09:49

Príspevok bol vymazaný administrátorom.35.
označiť príspevok

Fotooon muž
   14. 12. 2017, 09:55

Príspevok bol vymazaný administrátorom.39.
označiť príspevok

Ludwig muž
   14. 12. 2017, 10:51

Príspevok bol vymazaný administrátorom.48.
označiť príspevok

Fotooon muž
   14. 12. 2017, 13:14

Príspevok bol vymazaný administrátorom.40.
označiť príspevok

Shagara muž
   14. 12. 2017, 12:09 avatar
35,.....len si zabudol ,že tie "prirodzené vetvy" boli odťaté!/v 1 storočí/
A dnes môže telesný žid uveriť v Krista a nemusí byť "duchovným židom",teda mať nebeskú nádej,...byť pomazaný duchom.
A mám zato,že dnes sú na tom židia horšie ,ako ktokoľvek iní,....a nehrozí nejaké obrátenie! Teda,.....rozprávaš bájky!


49.
označiť príspevok

Fotooon muž
   14. 12. 2017, 13:21

Príspevok bol vymazaný administrátorom.37.
označiť príspevok

djjaro muž
   14. 12. 2017, 10:24 avatar
Izrael duchovne = víťaz


22.
označiť príspevok

Fotooon muž
   14. 12. 2017, 08:52

Príspevok bol vymazaný administrátorom.26.
označiť príspevok

Fotooon muž
   14. 12. 2017, 09:08

Príspevok bol vymazaný administrátorom.27.
označiť príspevok

Ludwig muž
   14. 12. 2017, 09:12

Príspevok bol vymazaný administrátorom.30.
označiť príspevok

Fotooon muž
   14. 12. 2017, 09:24

Príspevok bol vymazaný administrátorom.31.
označiť príspevok

Ludwig muž
   14. 12. 2017, 09:31

Príspevok bol vymazaný administrátorom.33.
označiť príspevok

Fotooon muž
   14. 12. 2017, 09:49

Príspevok bol vymazaný administrátorom.36.
označiť príspevok

Fotooon muž
   14. 12. 2017, 10:04

Príspevok bol vymazaný administrátorom.38.
označiť príspevok

Fotooon muž
   14. 12. 2017, 10:45

Príspevok bol vymazaný administrátorom.43.
označiť príspevok

Shagara muž
   14. 12. 2017, 12:42 avatar
38,....je veľmi smutné,ak si niekto pletie politiku s biblickými pravdami. Všetky Pavlové slová o "záchrane Izraela",....a "zhromaždení" sa týkajú "duchovného Izraela",.....a tam telesný Izrael/štát/ nemá čo robiť.
Pavol to opísal slovami: ..........„Istotne ani obriezka nie je nič, ani neobriezka, ale nové stvorenie je niečo.
A tým novým stvorením,....je znovuzrodený kresťan,..... Na ich príslušnosť k tomuto národu/duchovnému/ nemá vplyv pôvod ani to, kde bývajú.
Hned za týmito slovami Pavol píše....."A nech je nad všetkými, čo budú poriadne chodiť podľa tohto pravidla správania, pokoj a milosrdenstvo, i nad Božím Izraelom.“ (Galaťanom 6:15, 16)
A Boží Izrael je duchovný Izrael,....a nie doslovný štát Izrael so svojim sekularistickým postojom.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ty staviaš na slovách,......... „Izrael postihlo čiastočné otupenie vnímavosti, dokiaľ nevojde plný počet ľudí z národov, a týmto spôsobom bude celý Izrael zachránený.“ (Rimanom 11:25, 26)
Výrazom „celý Izrael“ mal Pavol na mysli celý duchovný Izrael — kresťanov, ktorí boli vybratí svätým duchom. Pavol vysvetlil, že hoci prirodzení Židia zlyhali a neprijali Mesiáša.-----a preto boli "vyťatí"!
A pochop aj tieto slová......." Ale ten je Žid,/duchovný/ kto je ním vnútri, a jeho obriezka je obriezka srdca duchom, a nie písaným zákonníkom. Jeho chvála nepochádza od ľudí, ale od Boha.“ (Rimanom 2:28, 29)


45.
označiť príspevok

Fotooon muž
   14. 12. 2017, 13:03

Príspevok bol vymazaný administrátorom.50.
označiť príspevok

Shagara muž
   14. 12. 2017, 13:21 avatar
45,....Boh nikoho nezavrhol,.....ale ak má byť prijateľný Bohu,.....musí si sňať "závoj z mysle",a uveriť v Krista!
11 kapitola Rimanom na to poukazuje....."či by som nejako mohol podnietiť k žiarlivosti [tých, ktorí sú] mojím vlastným telom, a zachrániť niektorých z nich.".....teda,......ak niekto príme Krista,tak "závoj padá",....a všimni si ,že je tu reč o jednotlivcoch!....."niektorých z nich"!
"Ktorý vopred poznal,predurčil",.....sa týka ,že si vopred vyvolil,predsavzal ,že v nebi bude s Kristom vládnuť znovuzrodená,pomazaná duchom trieda./kráľovská,a kňazská/
Teda, vopred určil iba to,že si vyvolí túto skupinu a ich presný počet/144000/ ale nie jednotlivcov.
Inak by sme museli veriť v predestináciu/predurčenie/ čo každý rozumný študent Písma zavrhuje§ Fatalizmus v Písme nie je! Viac na,.......O aké predurčenie tu ide?
Veriť ,že dôjde k hromadnému obráteniu, doslovného Izraela....je niečo nebiblické a niečo ,čo sa vymyká zdravému rozumu,.....hlavne ak vieme,že iba "jeden z tisíca" je Bohu prijateľný! A ak židia takmer nikdy ako celok nevytrvali v čistom uctievaní! Biblia na ich adresu používa veľmi silné slová nepriazne Boha. Atak naozaj,.......je "zázrak" sa zachránia iba jednotlivci!


55.
označiť príspevok

Fotooon muž
   14. 12. 2017, 13:36

Príspevok bol vymazaný administrátorom.60.
označiť príspevok

Shagara muž
   14. 12. 2017, 13:48 avatar
55,....pletieš si politické ciele s biblickými!
A "zasľúbená zem" bola iba predobrazom nového sveta,pozemského raja. A tak na území Izraela nie je dnes nič sväté! Ako sa to často tvrdí! Dnes je iná realita,....a ak niekto bol raz "svätý",....tak to neznamená ,že bude natrvalo!
Aj satan na počiatku bol "svätý",....a je aj dnes? Bude môcť získať "územie" v nebeskej sfére,....alebo bude zničený?
Ak sem pletieš územné nároky/do Písma/, tak si naozaj už totálne mimo! A nemajú aj iný nárok na svoje územia,....ved pred Bohom sme si rovní všetci,....alebo nie????
Nebo to nie katastrálny/pozemkový/ úrad! Preber sa,.......


66.
označiť príspevok

Fotooon muž
   14. 12. 2017, 14:00

Príspevok bol vymazaný administrátorom.69.
označiť príspevok

Lemmy muž
   14. 12. 2017, 14:10 avatar
66 F: Dokedy stojí nebo a zem, platia Božie zasľúbenia

To si môžeš myslieť, ALE mňa ako humanistu to nezaujíma. Neberiem do úvahy náboženské pletky.


71.
označiť príspevok

Fotooon muž
   14. 12. 2017, 16:27

Príspevok bol vymazaný administrátorom.47.
označiť príspevok

Fotooon muž
   14. 12. 2017, 13:06

Príspevok bol vymazaný administrátorom.51.
označiť príspevok

Shagara muž
   14. 12. 2017, 13:25 avatar
47,....kresťania sú apolitickí,neutrálni! A tvoje tvrdenia vyznievajú smiešne,....ak vieme ako silnejší kolonizovali slabších,....a mnohí tak prišli o územie,život, a o základné práva.
Smiešne na to je to,.......že nemôžeš všetko napraviť,....na to je tu Boh,....a ten nespôsobil vznik Izraelského štátu,....ani náhodou.


56.
označiť príspevok

Fotooon muž
   14. 12. 2017, 13:41

Príspevok bol vymazaný administrátorom.59.
označiť príspevok

Lemmy muž
   14. 12. 2017, 13:47 avatar
56 F: Ak je niekto kresťan, uznáva právo židov na svoju zem

OK, toto si môžu kresťania namýšľať, ale musia sa naučiť, že nežijú na planéte len oni! Musia sa naučiť tolerovať aj ostatných, inak ich nikto nebude tolerovať. A skončia na smetisku. Toto chceš? Žiadne náboženské argumenty nie sú platné, v politike sa dnes musíme riadiť rozumom, a toleranciou. Roky tam žili Palestínčania. Židia si nemôžu nárokovať všetko. Ak budú tvrdohlaví, doplatia na svoju tvrdohlavosť. Najmä na tú náboženskú tvrdohlavosť, že vraj im boh túto zem zasľúbil. Toto je náboženský blud, s ktorým nemôžu operovať.


61.
označiť príspevok

Fotooon muž
   14. 12. 2017, 13:49

Príspevok bol vymazaný administrátorom.62.
označiť príspevok

Fotooon muž
   14. 12. 2017, 13:49

Príspevok bol vymazaný administrátorom.53.
označiť príspevok

Lemmy muž
   14. 12. 2017, 13:28 avatar
47 F: Na územie Palestíny má právo Izrael

To je blud. Nezmysel. Palestínčania tam žijú roky. Izrael bol umelo vytvorený po 2. svetovej vojne.


57.
označiť príspevok

Fotooon muž
   14. 12. 2017, 13:44

Príspevok bol vymazaný administrátorom.64.
označiť príspevok

Shagara muž
   14. 12. 2017, 13:53 avatar
57,....tak vyžeňme všetkých kolonizátorov a vráťme územia /nový svet,Austráliu,atď./ pôvodným obyvateľom! Ich pôvodné stavby tiež sa tam nachádzajú,......a za to nenariekajú..... 


68.
označiť príspevok

Fotooon muž
   14. 12. 2017, 14:07

Príspevok bol vymazaný administrátorom.70.
označiť príspevok

peter67 muž
   14. 12. 2017, 14:20

Príspevok bol vymazaný administrátorom.72.
označiť príspevok

Fotooon muž
   14. 12. 2017, 16:28

Príspevok bol vymazaný administrátorom.41.
označiť príspevok

-era- muž
   14. 12. 2017, 12:19 avatar
15.
ad 1,......"neučiť ľudské náuky,tradície,filozofie?"....."lebo by bolo naše uctievanie márne"?

Treba jednoznačne rozlišovať ľudské od božského. To, čo je PRAVDA, je však VŽDY božské. Takže akonáhle človek vysloví pravdivý výrok, hovorí z neho Boh.

ad 2,...... "nechodiť nad to, čo je napísané"?

Neviem sa vyjadriť, nepoznám súvislosti. Môžeš ma nasmerovať k čomu sa to vzťahuje.

ad 3,.......Prečo máme nevyhnutne "zostať v Kristových slovách"?

zostať v Kristových slovách je v poriadku, veď on sám povedal, že nám má ešte veľa čo povedať. A Ján o ňom napísal, že Kristus urobil ešte veľa iných vecí, ktoré sa do Písma nedostali.
Takže toto sa s ničím nebije.

ad 4,.......Prečo ak "niekto učí inú náuku, evanjelium ,má byť prekliaty"?

Nuž, prekliaty - čo to znamená?
Inak - evanjelium je vlastne Dobrá Zvesť o spasení skrze Krista. Ak teda človek neprotirečí spaseniu skrze Krista, zostáva hlásateľom toho istého evanjelia.

ad 5.......,Prečo "nemáme pridávať a ani uberať z Písma"?

Toto bolo tuším spomenuté iba o knihe zjavenia Jána. Alebo sa mýlim?

ad 6,.......a podobne? Tých výstrah je viac!

To je v poriadku. Človek nie je nikdy dosť opatrný v týchto veciach. je tak ľahké zblúdiť. Ale nechať ľadom dary ducha je rovnako zlé.
------------------------------------------------------------------------------------------
ad.....ako si overím tie tvrdenia ktoré nie sú v Písme?

Treba na sebe pracovať a snažiť sa o pravé poznanie. Dá sa to, aj keď nie jednoducho. Chce to úsilie a dobrú vôľu.

ad: Ako hovorí Písmo......"To iné pochádza z iného zdroja",....od satana,.....

Ako si to spoznal? To sa dá spoznať jedine v duchu, čo je pravé a čo nepravé.


44.
označiť príspevok

Shagara muž
   14. 12. 2017, 13:03 avatar
41,......as.1,......solné slová,...že"hovorí z neho Boh". Skôr sa taký človek pridržiava pravdy a v pravom náboženstve. A to nevylučuje omyl,nepresnosť. Pravda sa poznáva postupne!
------------------------------------------------------------------------------------
ad.2,.......vzťahuje sa to k tomu,.....že nemáme hovoriť niečo,čo nie je v Písmach! Inak povedané,je to niečo na spôsob:..."Sola scriptúra"
----------------------------------------------------------------------------------------
ad.3,......ale to,čo učil Kristus a nie je zapísané v Písme ....nevieme! Ale je isté,že ani to neodporovalo tomu,čo v Písme je napísané!
--------------------------------------------------------------------------------------------
ad.4,........nestačí veriť v evanjelium,....ale presne veriť! Ak je to inak/nepresne/,....tak mu vlastne protirečíš. Mat.15:9
A prekliatý sme v tom zmysle,.....že sme pod kliatbou Boha a smrti! A to vieš čo je,....?
---------------------------------------------------------------------------------------------
ad.5,.......o tom uberaní z Písma je spomenuté na viacerých miestach Písma,....a týka sa to celého Písma a nie len Zjavenia!
To je viac ako logický záver! Inak to ani nemôže byť!
5 Mojž.4:2,......."Nepridáte k slovu, ktoré vám prikazujem, ani z neho neuberiete, aby ste tak dodržiavali prikázania Jehovu, svojho Boha, ktoré vám prikazujem." Tiež 12 :32
Príslovia 30:6.....: "6 Nepridávaj nič k jeho slovám, aby ťa nepokarhal a aby si nemusel byť luhárom".
2. Jána 9........: "9 Každý, kto sa tlačí dopredu+ a nezostáva v Kristovom učení, nemá Boha. Kto v tomto učení zostáva, ten má tak Otca, ako aj Syna".
.............................................................................................................
ad.6,.........dary ducha s tým nemajú nič spoločné. Tie sa vždy využívajú v priestore biblickej pravdy,.....a nie inak!
...............................................................................................................
Ad,.......a snaženie je potrebné,.....ale pravdu spoznáš tak, že musíš nájsť toho správneho "duchovného správcu"!/pravé náboženstvo/
-----------------------------
Ad,......"spoznať v duchu",.....má širší význam. Lebo "duchov" je viac. Preto máme "skúšať inšpirované výroky,lebo nie všetky pochádzajú od pravého Boha"! Treba si uvedomiť a to zdôrazňujem,.....že satan zničí najviac ľudí /a odvedie od Boha/ skrze falošné náboženstvá,skrze falošných duchov.


65.
označiť príspevok

-era- muž
   14. 12. 2017, 13:57 avatar
44. Sorry, ale nemôžem sa stotožniť s tvojou dogmatikou. Ale teší ma, že si spokojný na tvojej ceste.

A tie vyhrážky, že satan zničí ľudí, od teba pre mňa nemajú žiadnu hodnotu, ak budem veriť, že po zničení nastane stav bez vedomia, bez bolesti, bez utrpenia. Pretože to je v podstate to, čo ma naozaj poteší. Pánu Bohu vďaka za to :-). Ty si kľudne ži v tej svojej večnosti :D


74.
označiť príspevok

Shagara muž
   17. 12. 2017, 02:06 avatar
65,......dogmatika je to,čomu ty veríš. Ja citujem Písma a používam zdravý úsudok.
A máš pravdu,.....peklo nie je,....budeš len v nevedomí a spinkať po celú večnosť. Každý si môže vybrať,....čo mu vyhovuje!


76.
označiť príspevok

Fotooon muž
   17. 12. 2017, 05:08

Príspevok bol vymazaný administrátorom.80.
označiť príspevok

-era- muž
   17. 12. 2017, 10:58 avatar
74. v mojich slovách nemôže byť žiadna dogmatika, iba ak dogmatika slobodného ľudského ducha.
Čo sa týka zdravého úsudku, k tomu sa tu hlásime všetci.


73.
označiť príspevok

-era- muž
   16. 12. 2017, 13:23 avatar
Ad 4. Fakt by ma zaujímalo, čo to znamená "byť prekliaty". "Byť pod kliatbou". Kto vie?


75.
označiť príspevok

Shagara muž
   17. 12. 2017, 02:13 avatar
73.,........To je ľahké,...v Písme máš viac príkladov ,čo prekliatie znamená?!
Tak neviem ,prečo sa pýtaš: Raz ,napríklad Ježiš preklial figovník a ten uschol. Čo tým chcel povedať?
Ježiš použil figovník na znázornenie zlého duchovného stavu Izraelského národa. Pretože,.....strom bez plodov je bezcenný. — Marek 11:13, 14.
Rovnako falošný dojem, aký vytváral zdanlivo zdravý neplodný figovník, vytváral aj židovský národ. Neprinášal ovocie, ktoré sa páči Bohu, a napokon zavrhol Božieho Syna. Ježiš preklial neplodný figovník a na druhý deň si učeníci všimli, že strom vyschol. Tento vyschnutý strom bol výstižným symbolom toho, že Boh zavrhne Židov a už nebudú jeho vyvoleným národom. A tak sa aj stalo ,— Marek 11:20, 21
Teda,....chápeš ,čo znamená byť prekliaty? Nič príjemné,.....zavrhnutie,zničenie!


77.
označiť príspevok

Fotooon muž
   17. 12. 2017, 05:10

Príspevok bol vymazaný administrátorom.79.
označiť príspevok

-era- muž
   17. 12. 2017, 10:55 avatar
75. to podľa mňa nie je také jednoduché. Pretože by nemuselo existovať také slovo, keby to znamenalo "zničenie" alebo "zavrhnutie".

Z toho, čo som doteraz vygooglil, mi vychádza, že je to predovšetkým nejaké slovné vyjadrenie, ktoré vôľou, vloženou do tých slov povoláva nejakú silu, aby pôsobila v človeku alebo inej bytosti, ktorá je prekliata.
Ale práve v tom je moja otázka: Či nie je potrebné jasne definovať AKO niekoho preklínam?
Kristus jasne preklína figovník: Nech z teba nie je už ovocia naveky! To je jasné slovo.

Ale čo za neurčitosť to znamená: "Nech je prekliaty!" To je také ničnehovoriace. K čomu prekliaty? Aká sila sa ho má ujať? Čo sa s ním má stať?

Konkrétnosti by som rád, vieš?

Čo znamená presne:
Ale keby sme my alebo aj anjel z neba hlásali iné evanjelium namiesto toho, ktoré sme vám hlásali — nech je prekliaty!

K čomu prekliaty? Nedáva mi to zmysel.


17.
označiť príspevok

Fotooon muž
   14. 12. 2017, 07:25

Príspevok bol vymazaný administrátorom.42.
označiť príspevok

-era- muž
   14. 12. 2017, 12:32 avatar
17. Toto je samozrejme veľká otázka pre každého dnešného človeka.

Avšak tých otázok je viacej - napríklad: je to, čo ľudia v starom zákone, dávno pred Kristom, poznali ako okultizmus, to isté, čo dnes je schopný človek vybádať o rovnakých veciach, ale pri plnom jasnom vedomí?

Iná otázka: Sme si naozaj tak istí, že to, čo vydobýjame na poli techniky, všetky tie technológie, nie sú podobnej podstaty ako tie ohavnosti, ktoré sa udievali v starých dobách?

Ale to iba na okraj. Určite nechcem nijako znižovať dôležitosť toho, čo uvádzaš v 17.


46.
označiť príspevok

Shagara muž
   14. 12. 2017, 13:05 avatar
42,......ale ak okultista Fotoon,niečo tvrdí o okultizme a uvádza okultistické stránky obohu.cz,.....tak tu by som veľmi spozornel!


54.
označiť príspevok

Fotooon muž
   14. 12. 2017, 13:29

Príspevok bol vymazaný administrátorom.63.
označiť príspevok

Shagara muž
   14. 12. 2017, 13:50 avatar
54,......viem. S mnohými názormi súhlasím,.....ale sú tam veci, s ktorými ani ty nemôžeš súhlasiť. Je tam niečo aj z ezoteriky,....a náuky/ktoré ja beriem/ ale ty ich odmietaš. To,že Boh nie je trojjediný a podobne.


67.
označiť príspevok

Fotooon muž
   14. 12. 2017, 14:02

Príspevok bol vymazaný administrátorom.52.
označiť príspevok

Fotooon muž
   14. 12. 2017, 13:26

Príspevok bol vymazaný administrátorom.58.
označiť príspevok

-era- muž
   14. 12. 2017, 13:44 avatar
52. To je práve otázka čo je prirodzene vysvetliteľné. Práveže keď sa dostáva človek k pochopeniu duchovných zákonov, je to v princípe to isté, ako pochopenie prírodných zákonov. Všetko sú to idey.

Ja hovorím, že to podstatné v tom je bdelé sebavedomé vedomie.


4.
označiť príspevok

salbea žena
   12. 12. 2017, 08:49 avatar
je to cele pekne, ale teraz sa nosia ine saty, na vierovyznania sa divam skrze tu moju mimozemsku lod so zakladnou
v buducnosti si budu obliekat ludia ine saty a na tieto terajsie ludstvo bude pozerat aj s opovrhovanim, ci nezrelostou vo vedmostiach , ako napr. na vierovyznanie davnych Slovanov
som spokojna, bo uz viem co su vierovyznania a preco je kvoli nim tolko nevrazivosti,vojen, hranic a vzajomnej netolerancie
dnes a v pritomnej dobe je to superenie sa navzajom o uroven vyssieho vedomia, o Pravdu jedinu a origos
http://www.youtube.com/watch?v=fKopy74weus Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


5.
označiť príspevok

salbea žena
   12. 12. 2017, 08:52 avatar
to vyssie vedomie nevlastni v tejto pritomnosti ziadne vierovyznanie, aj ked sa snazia presadit tu svoju pravdu, ze az
jupiiii


8.
označiť príspevok

-era- muž
   12. 12. 2017, 11:12 avatar
Vierovyznania nemôžu ono vyššie vedomie vlastniť, to je fakt. Ale jednotlivci ľudskí sa môžu s vyšším vedomím spojiť a byť s ním zajedno, ak sa k tomu vychovajú.
Zo života mám takú skúsenosť, že ženy stále túžia pripojiť sa k nejakému kolektívnemu vedomiu, Nechcú byť samé, ale vždy s niečím alebo niekým spojené. Možno preto ťa trápia vierovyznania - sú to kolektívne vedomia.


6.
označiť príspevok

-era- muž
   12. 12. 2017, 09:45 avatar
Má recht, chalanisko.


78.
označiť príspevok

majko1 muž
   17. 12. 2017, 07:19 avatar
Nadmerné upieranie sa o ideály brzdí vlastný intelektuálny rast! ...... 
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 22:57,  47. kasafran, takze doteraz som brala ohlad na tvoj vek, a ze starsich mam mat v ucte ale...
dnes, 22:57,  Nie, s celou kapelou oú oú............ *10*10*10
dnes, 22:57,  Alkáč je největší kocour!!!!!
dnes, 22:56,  Tie vodopády nepoznám , kde ležia či stoja ?
dnes, 22:56,  Ty prášis s tým raperom?*10*10*10*10
dnes, 22:56,  Už zas vidíš len hovná Temnýmyseľ. *13 Áno, si zas v koncoch a nevieš, čo ďalej....
dnes, 22:55,  tymto sme videli vsecko :)
dnes, 22:55,  24. hele chod jebat plysaka a neotravuj :)
dnes, 22:55,  Hore hájom chodník...tam už zarástol? Poznáš iba - Háj? Hájske vodopády?
dnes, 22:54,  Ja ju mám na penisovej dierke. *02*02
dnes, 22:54,  (24) Mil@níčko, mal by si písať "potichšie" - Scarlet potom bez poriadneho...
dnes, 22:54,  21. ty si kral sarkazmu a ja kralovna ega *39
dnes, 22:53,  nestihol, lebo si zapol emerický pisí !!!!
dnes, 22:52,  Ta jak? Hovna si spred svagrovej chyze popratal? *13
dnes, 22:51,  Ja si poprosím jenu vodku 6000 ml *02*02
dnes, 22:50,  Ty už máš to semeno až v sivej kôrke mozgovej, už nemáš reálny prehľad o svete, všade...
dnes, 22:50,  Mám isť pre čipsy???*39*39
dnes, 22:49,  Ani plakať ti nepomôže. Ak odkázané video berieš ako fakt, tak ťa úprimne ľutujem. Tým...
dnes, 22:49,  ...ale zdvorilo....
dnes, 22:48,  20. jediny plysakovy uchyl si tu ty. co jebe plysakov lebo ziadna o teba ani hrdzavy bicykel...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Na to, aby ste na sebe začali pracovať nie je nikdy neskoro. Prestať s tým je však vždy príliš skoro.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(203 114 bytes in 4,754 seconds)