Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  rôzne  téma
kategórie:  

Členenie vedy, vedných odborov

13
reakcií
1756
prečítaní
Tému 25. decembra 2012, 12:41 založil Lea Pragmatická.

podobné témy:1.
označiť príspevok

Lea Pragmatická žena
   25. 12. 2012, 12:41 avatar
Všimla som si, že viacerí, ktorí sa tu hrdia akademickými titulmi, ba aj vedeckými hodnosťami nemajú elementárne poznatky o vede, na ktorú často odkazujú a majú pocit, že jej rozumejú. Takže jednoduchá a naivná Lea im vnesie troška svetla a poznania do ich temných zákutí nevedomosti a duše (pardón, pokial niečo také ako duša majú - to už nechám na ich rozume a presvedčení, ktorý im hovorí či majú alebo nemajú.A teraz k veci. Tak ako skoro vo všetkom - na každú vec, jav, fenomén existuje viacero definícií a pohľadov, detto je to aj s členeniami. Všetko záleží aké členenia vytvoril ten ktorý bádateľ (všimnete si, že slovo bádateľ je krajšie ako vedec) je takém šmrncovnejšie. Z logiky veci a praktického využitia v živote občana je celkom vhodné sa oprieť o oficiálne členenie. Väčšinou také záväzné členenie pre občana zvykne byť v platnej legislatíve - drahí diskutéri s akademickými titulmi a vedeckými hodnosťami.
Súhlasí trin i ty


2.
označiť príspevok

Lea Pragmatická žena
   25. 12. 2012, 12:42 avatar
Zoznam vedných odborov v Slovenskej republike
Sústava odborov výskumu a vývoja a číselník odborov výskumu a vývoja podľa výnosu Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 1055/2003 – 11 z 5. augusta 2003 o odboroch výskumu a vývoja a číselníku odborov výskumu a vývoja. Portál používa tú istú sústavu s tým, že od štvrtej úrovne sa nachádzajú vedné odbory, ktoré sa nenachádzajú v číselníku, alu slúžia na bližšiu špecifikáciu vedného odboru.

•010000 - PRÍRODNÉ VEDY
?010100 - Matematické vedy
?010101 - Algebra a teória čísel
?010102 - Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)
?010103 - Diskrétna matematika
?010104 - Geometria a topológia
?010105 - Matematická analýza
?010106 - Matematická logika a základy matematiky
?010107 - Numerická matematika a vedecko-technické výpočty
?010108 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika
?010109 - Štatistika
?010110 - Teória vyučovania matematiky
?010111 - Ostatné príbuzné odbory
?010200 - Informatické vedy
?010201 - Informatika
?010202 - Teoretická informatika
?Matematické metódy informatiky
?010203 - Aplikovaná informatika
?Umelá inteligencia
?Genetické algoritmy
?Expertné systémy
?Znalostné systémy
?Počítačová grafika
?010204 - Geoinformatika
?010205 - Teória vyučovania informatiky
?010206 - Softvérové inžinierstvo
?010207 - Hospodárska informatika
?010208 - Ostatné príbuzné odbory
?010300 - Fyzikálne vedy
?010301 - Astrofyzika
?010302 - Astronómia
?010303 - Biofyzika
?010304 - Fyzika kondenzovaných látok a akustika
?010305 - Fyzika plazmy
?010306 - Geofyzika
?010307 - Chemická fyzika (aj pre chemické vedy)
?010308 - Jadrová a subjadrová fyzika
?010309 - Kvantová elektronika a optika
?010310 - Meteorológia a klimatológia
?010311 - Teória vyučovania fyziky
?010312 - Všeobecná fyzika a matematická fyzika
?010313 - Ostatné príbuzné odbory
?010400 - Chemické vedy
?010401 - Analytická chémia
?010402 - Anorganická chémia
?010403 - Biochémia
?010404 - Fyzikálna chémia
?010405 - Environmentálna chémia
?010406 - Bioorganická chémia
?010407 - Materiálová chémia
?010408 - Geochémia (aj pre vodohospodárske vedy)
?010409 - Jadrová chémia
?010410 - Makromolekulová chémia
?010411 - Organická chémia
?010412 - Teoretická a počítačová chémia
?010413 - Ostatné príbuzné odbory
?010500 - Geologické vedy
?010501 - Geológia
?010502 - Všeobecná geológia
?010503 - Aplikovaná geológia
?010504 - Hydrogeológia (aj pre vodohospodárske vedy)
?010505 - Inžinierska geológia
?010506 - Ložisková geológia, ekonomická geológia
?010507 - Mineralógia
?010508 - Aplikovaná geofyzika
?010509 - Paleontológia
?010510 - Petrológia
?010511 - Tektonika
?010512 - Environmentálna geológia
?010513 - Ostatné príbuzné odbory
?010600 - Geografické vedy
?010601 - Fyzická geografia a geoekológia
?010602 - Geografická kartografia
?010603 - Ostatné príbuzné odbory
?010700 - Ekologické a environmentálne vedy
?010701 - Ekológia
?010702 - Všeobecná ekológia
?010703 - Ekológia jedinca a populácií
?010704 - Synekológia
?010705 - Autoekológia
?010706 - Demekológia
?010707 - Produkčná ekológia
?010708 - Ochrana a využívanie krajiny
?010709 - Ochrana prírody
?010710 - Krajinná ekológia
?010711 - Environmentálny manažment
?010712 - Environmentálne inžinierstvo
?010713 - Ostatné príbuzné odbory
?010800 - Biologické vedy
?010801 - Botanika (aj pre vodohospodárske vedy)
?010802 - Bunková biológia
?010803 - Entomológia
?010804 - Etológia (aj pre poľnohospodárske a lesnícke vedy)
?010805 - Fyzická antropológia
?010806 - Fyziológia rastlín
?010807 - Fyziológia živočíchov
?010808 - Genetika
?010809 - Genotoxikológia
?010810 - Hydrobiológia
?010811 - Imunológia
?010812 - Mikrobiológia
?010813 - Molekulárna biológia
?010814 - Molekulárna cytológia
?010815 - Cytológia
?010816 - Mykológia
?010817 - Neurovedy
?010818 - Onkológia
?010819 - Pedológia
?010820 - Parazitológia
?010821 - Virológia
?010822 - Všeobecná biológia
?010823 - Zoológia
?010824 - Ostatné príbuzné odbory
•020000 - TECHNICKÉ VEDY
?020100 - Stavebníctvo
?020101 - Architektúra a urbanizmus
?020102 - Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
?020103 - Pozemné stavby
?020104 - Priestorové plánovanie
?020105 - Vodné stavby (aj pre vodohospodárske vedy)
?020106 - Ostatné príbuzné odbory
?020200 - Elektrotechnika
?020201 - Teoretická elektrotechnika
?020202 - Elektrická trakcia
?020203 - Elektrické pohony
?020204 - Elektrické stroje a prístroje
?020205 - Elektrotechnológia a materiály
?020206 - Elektrotepelná technika
?020207 - Mikroelektronika
?020208 - Optoelektronika
?020209 - Rádiolektronika
?020210 - Svetelná technika
?020211 - Technika vysokých napätí
?020212 - Telekomunikácie
?020213 - Vákuová elektronika a technika
?020214 - Výkonová elektronika
?020215 - Výroba a rozvod elektrickej energie
?020216 - Ostatné príbuzné odbory
?020300 - Informačné a komunikačné technológie
?020301 - Počítačové inžinierstvo
?020302 - Umelá inteligencia
?020303 - Informačné systémy
?020304 - Vojenské komunikačné a informačné systémy
?020305 - Ostatné príbuzné odbory
?020400 - Chemické inžinierstvo
?020401 - Anorganická technológia a materiály
?020402 - Bioinžinierstvo a priemyselné biotechnológie
?020403 - Chémia a technológia požívatín
?020404 - Chémia a technológia životného prostredia
?020405 - Chemické inžinierstvo a riadenie procesov
?020406 - Organická technológia a technológia palív
?020407 - Technológia makromolekulových látok
?020408 - Recyklačné technológie
?020409 - Chémia a technológia ochrany proti bojovým otravným látkam.
?020410 - Chémia a technológia výbušnín
?020411 - Ostatné príbuzné odbory
?020500 - Strojárstvo
?020501 - Automatizované riadenie výrobných a technologických procesov
?020502 - Bezpečnosť technických systémov
?020503 - Časti a mechanizmy strojov
?020504 - Fyzikálne inžinierstvo
?020505 - Hydraulické a pneumatické stroje a zariadenia
?020506 - Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
?020507 - Obrábanie, tvárnenie a povrchová úprava
?020508 - Priemyselné inžinierstvo
?020509 - Príprava a spracovanie kovových a nekovových materiálov
?020510 - Procesná technika
?020511 - Spaľovacie motory
?020512 - Stavebné, pôdohospodárske, zemné a traťové stroje a zariadenia
?020513 - Stroje a zariadenia pre chemický a potravinársky priemysel
?020514 - Stroje a zariadenia pre spotrebný priemysel
?020515 - Technická kybernetika
?020516 - Tepelná energetika
?020517 - Výrobné stroje a zariadenia
?020518 - Vojenské zbraňové systémy a ich časti
?020519 - Zváranie, zlievanie a prášková metalurgia
?020520 - Ostatné príbuzné odbory
?020600 - Baníctvo
?020601 - Baníctvo
?020602 - Banské meračstvo a geodézia
?020603 - Geotechnika
?020604 - Banská geológia a geologický prieskum
?020605 - Mineralurgia
?020606 - Získavanie a spracovanie zemských zdrojov
?020607 - Ostatné príbuzné odbory
?020700 - Hutníctvo
?020701 - Hutníctvo kovov
?020702 - Fyzikálna metalurgia (aj pre strojárstvo)
?020703 - Chemická metalurgia
?020704 - Ostatné príbuzné odbory
?020800 - Drevárske vedy
?020801 - Technológia spracovania dreva
?020802 - Štruktúra a vlastnosti dreva
?020803 - Konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov
?020804 - Ostatné príbuzné odbory
?020900 - Automatizácia a riadenie
?020901 - Riadenie procesov
?020902 - Robotika
?020903 - Senzorika
?020904 - Kybernetika
?020905 - Ostatné príbuzné odbory
?021000 - Doprava a spoje
?021001 - Spojové technológie
?021002 - Dopravné a spojové systémy
?021003 - Dopravné technológie
?021004 - Ostatné príbuzné odbory
?021100 - Vodohospodárske vedy
?021101 - Hydrológia
?021102 - Hydromeliorácie
?021103 - Hydrotechnika
?021104 - Úprava tokov a bystrín
?021105 - Protipovodňová ochrana
?021106 - Morfológia tokov, jazier, bystrín a nádrží
?021107 - Integrovaný manažment povodia
?021108 - Vodné plánovanie
?021109 - Ochrana vodných zdrojov
?021110 - Ostatné príbuzné odbory
?021200 - Ostatné technické vedy
?021201 - Aplikovaná mechanika
?021202 - Mechanika tuhých a poddajných telies
?021203 - Mechanika tekutín
?021204 - Termomechanika
?021205 - Materiálové inžinierstvo
?021206 - Náuka o nekovových materiáloch a stavebných hmotách
?021207 - Jadrová energetika
?021208 - Geodézia a kartografia
?021209 - Mechatronika
?021210 - Bionika a biomechanika (aj lekárske a biologické vedy)
?021211 - Biomedicínske inžinierstvo
?021212 - Meracia technika
?021213 - Metrológia
?021214 - Kvalita produkcie
?021215 - Súdne inžinierstvo
?021216 - Ostatné príbuzné odbory
•050000 - SPOLOČENSKÉ VEDY
?050100 - Psychologické vedy
?050101 - Forenzná psychológia
?050102 - Klinická psychológia
?050103 - Pedagogická poradenská a školská psychológia
?050104 - Psychológia osobnosti
?050105 - Psychológia práce
?050106 - Sociálna psychológia
?050107 - Všeobecná psychológia
?050108 - Vývinová psychológia
?050200 - Ekonomické vedy a manažment
?050201 - Dejiny národného hospodárstva
?050202 - Ekonometria a operačný výskum
?050203 - Ekonomická teória
?050204 - Ekonomika a manažment obranných zdrojov
?050205 - Ekonomika a manažment podniku
?050206 - Ekonomika a riadenie podnikov
?050207 - Financie
?050208 - Finančný manažment
?050209 - Medzinárodné ekonomické vzťahy
?050210 - Medzinárodné podnikanie
?050211 - Obchod a marketing
?050212 - Odvetvové a prierezové ekonomiky
?050213 - Odvetvové ekonomiky a manažment
?050214 - Podnikový manažment
?050215 - Poisťovníctvo
?050216 - Svetová ekonomika
?050217 - Účtovníctvo
?050218 - Verejná ekonomika a služby
?050219 - Verejná správa a regionálny rozvoj
?050220 - Vojenská logistika
?050221 - Ostatné príbuzné odbory
?050300 - Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo
?050301 - Andragogika
?050302 - Liečebná pedagogika
?050303 - Logopédia
?050304 - Odborová didaktika
?050305 - Pedagogika
?050306 - Predškolská a elementárna pedagogika
?050307 - Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo
?050308 - Špeciálna pedagogika
?050309 - Ostatné príbuzné odbory
?050400 - Sociálne vedy
?050401 - Sociológia
?050402 - Teória a metodológia sociológie
?050403 - Odvetvové sociológie
?050404 - Teória politiky
?050405 - Porovnávacia politológia
?050406 - Prognostika
?050407 - Sociálna antropológia (aj pre historické vedy)
?050408 - Sociálna práca
?050409 - Kulturológia
?050410 - Ostatné príbuzné odbory
?050500 - Právne vedy
?050501 - Teória dejín štátu a práva
?050502 - Ústavné právo
?050503 - Správne právo
?050504 - Hospodárske a finančné právo
?050505 - Pracovné právo
?050506 - Trestné právo
?050507 - Európske právo
?050508 - Rímske právo
?050509 - Obchodné a finančné právo
?050510 - Občianske právo
?050511 - Ostatné príbuzné odbory
?050600 - Masová komunikácia, knižničná a informačná veda
?050601 - Teória žurnalistiky
?050602 - Dejiny žurnalistiky
?050603 - Masmediálna veda
?050604 - Knižničná a informačná veda
?050605 - Ostatné príbuzné odbory
?050700 - Vedy o športe
?050701 - Športová edukológia
?050702 - Športová humanistika
?050703 - Športová kinantropológia
?050704 - Ostatné príbuzné odbory
?050800 - Dopravné a poštové služby
?050801 - Dopravné služby
?050802 - Poštové služby
?050803 - Ostatné príbuzné odbory
?050900 - Bezpečnostné služby, obrana a vojenstvo
?050901 - Ochrana osôb a majetku
?050902 - Bezpečnostné verejno-správne služby
?050903 - Teória policajných vied
?050904 - Kriminológia a kriminalistika
?050905 - Aplikované policajné vedy
?050906 - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
?050907 - Záchranné služby
?050908 - Bojové použitie a výcvik ozbrojených síl.
?050909 - Operačný výskum vo vojenstve
?050910 - Ostatné príbuzné odbory
?051000 - Ostatné spoločenské vedy
?051001 - Humánna geografia
?051002 - Regionálna geografia
?051003 - Politická geografia
?051004 - Demogeografia a demografia
?051005 - Cestovný ruch
?051006 - Manažment
?051007 - Manažment vojenských systémov
?051008 - Medzinárodné vzťahy
?051009 - Národná a medzinárodná bezpečnosť
?051010 - Ostatné príbuzné odbory
•030000 - LEKÁRSKE A FARMACEUTICKÉ VEDY
?030100 - Základné odbory lekárskych vied a farmaceutických vied
?030101 - Anatómia, histológia a embryológia
?030102 - Farmaceutická chémia
?030103 - Farmakognózia
?030104 - Farmakológia
?030105 - Galenická farmácia
?030106 - Klinická biochémia
?030107 - Klinická farmácia
?030108 - Klinická farmakológia
?030109 - Normálna a patologická fyziológia
?030110 - Toxikológia
?030200 - Klinické odbory lekárskych vied
?030201 - Anesteziológia a resuscitácia
?030202 - Dermatovenerológia
?030203 - Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
?030204 - Gynekológia a pôrodníctvo
?030205 - Chirurgia
?030206 - Neurológia
?030207 - Nukleárna medicína
?030208 - Oftalmológia
?030209 - Ortopédia
?030210 - Otorinolaryngológia
?030211 - Pediatria
?030212 - Psychiatria
?030213 - Röntgenológia a rádiológia
?030214 - Urológia
?030215 - Vnútorné choroby
?030216 - Medicína katastrôf
?030217 - Zubné lekárstvo
?030300 - Zdravotníctvo a sociálne služby
?030301 - Epidemiológia
?030302 - Hygiena
?030303 - Ošetrovateľstvo
?030304 - Sociálna farmácia - lekárenstvo
?030305 - Sociálne služby a poradenstvo
?030306 - Telovýchovné lekárstvo
?030307 - Verejné zdravotníctvo
?030308 - Letecké a kozmické lekárstvo
?030309 - Vojenské zdravotníctvo
?030310 - Ostatné príbuzné odbory
•060000 - HUMANITNÉ VEDY
?060100 - Historické vedy
?060101 - História
?060102 - Archeológia
?060103 - Klasická archeológia
?060104 - Muzeológia
?060105 - Cirkevné dejiny (aj pre teologické vedy)
?060106 - Dejiny vied a techniky
?060107 - Archívnictvo a pomocné vedy historické
?060108 - Slovenské dejiny
?060109 - Všeobecné dejiny
?060110 - Ostatné príbuzné odbory
?060200 - Filologické vedy
?060201 - Cudzie jazyky a kultúry
?060202 - Jazykoveda konkrétnych jazykových skupín
?060203 - Klasické jazyky
?060204 - Neslovanské jazyky
?060205 - Orientálne jazyky
?060206 - Prekladateľstvo a tlmočníctvo
?060207 - Slovanské jazyky
?060208 - Slovenský jazyk
?060209 - Všeobecná jazykoveda
?060210 - Ostatné príbuzné odbory
?060300 - Filozofické vedy
?060301 - Systematická filozofia
?060302 - Dejiny filozofie
?060303 - Logika a metodológia vedy
?060304 - Etika
?060305 - Ostatné príbuzné odbory
?060400 - Teologické vedy
?060401 - Teológia
?060402 - Katolícka teológia
?060403 - Evanjelická teológia
?060404 - Pravoslávna teológia
?060405 - Ostatné príbuzné odbory
?060500 - Vedy o kultúre
?060501 - Teória a dejiny kultúry
?060502 - Religionistika (aj pre historické, teologické a sociálne vedy)
?060503 - Kultúrna antropológia a etnológia
?060504 - Ostatné príbuzné odbory
?060600 - Vedy o umení
?060601 - Estetika a dejiny estetiky (aj pre filozofické vedy)
?060602 - Literárna veda
?060603 - Teória a dejiny slovenskej literatúry
?060604 - Slavistika - slovanské literatúry
?060605 - Teória a dejiny konkrétnych národných literatúr
?060606 - Teória a dejiny výtvarných umení
?060607 - Dizajn (aj pre technické vedy)
?060608 - Teória a dejiny hudby
?060609 - Teória a dejiny divadla
?060610 - Teória a dejiny umenia
?060611 - Teória a dejiny filmu, rozhlasu a televízie
?060612 - Architektonická tvorba
?060613 - Teória a technológia reštaurovania
?060614 - Ostatné príbuzné odbory
•040000 - PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
?040100 - Poľnohospodárske vedy
?040101 - Všeobecná rastlinná produkcia
?040102 - Špeciálna rastlinná produkcia
?040103 - Agrochémia a výživa rastlín
?040104 - Všeobecná živočíšna produkcia
?040105 - Špeciálna živočíšna produkcia
?040106 - Fyziológia plodín a drevín
?040107 - Záhradníctvo
?040108 - Krajinné inžinierstvo
?040109 - Krajinná a záhradná architektúra
?040110 - Mechanizácia poľnohospodárskej výroby
?040111 - Ochrana pôdy
?040112 - Ochrana rastlín
?040113 - Ostatné príbuzné odbory
?040200 - Lesnícke vedy
?040201 - Lesnícka fytológia
?040202 - Pestovanie lesa
?040203 - Hospodárska úprava lesov
?040204 - Ochrana lesa
?040205 - Poľovníctvo
?040206 - Technika a technológia lesníckej výroby
?040207 - Ostatné príbuzné odbory
?040300 - Veterinárske vedy
?040301 - Hygiena chovu zvierat a životné prostredie
?040302 - Hygiena potravín
?040303 - Infekčné a parazitárne choroby zvierat
?040304 - Súdne a verejné veterinárske lekárstvo
?040305 - Veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia
?040306 - Veterinárna morfológia
?040307 - Veterinárne pôrodníctvo a gynekológia
?040308 - Vnútorné choroby zvierat
?040309 - Výživa zvierat a dietetika
?040310 - Ostatné príbuzné odbory
?262600 - 1. Pododbor
?262626 - 2. Pododbor

Read more: diplomovka.sme.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
diplomovka.sme.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


3.
označiť príspevok

Lea Pragmatická žena
   25. 12. 2012, 12:43 avatar
A ľaľa ho aj teológia je veda:

?060400 - Teologické vedy
?060401 - Teológia
?060402 - Katolícka teológia
?060403 - Evanjelická teológia
?060404 - Pravoslávna teológia

Viac na: Členenie vedy, vedných odborov#ixzz2G3yPhooe


10.
označiť príspevok

enemy unknown
   28. 12. 2012, 17:45 avatar
Áno Lea, máš pravdu. Slovenská republika má právne ustanovené vedy v tomto znení. Je to štát od štátu špecifické. Nakoľko sme ako štát prijali "judeokresťanskú kultúru", teológia je vedou v právnom znení. Avšak sú okolo toho vytýčené špecifiká: sk.wikibooks.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


11.
označiť príspevok

TvojOponent muž
   28. 12. 2012, 17:50 avatar
Z akých fakúlt sa skladá univerzita?


12.
označiť príspevok

enemy unknown
   28. 12. 2012, 18:01 avatar
vedecké, výskumné, umelecké... Právne medzi vedecké fakulty zaradili na SR napríklad Evanjelickú Bohosloveckú fakultu Univerzity Komenského. Pre špecifiká v chápaní pojmu "veda" v tejto problematike viď môj príspevok 10 a link v ňom.


13.
označiť príspevok

TvojOponent muž
   28. 12. 2012, 18:11 avatar
No neviem, ale ja si myslím, že univerzita by mala mať tieto fakulty:
artistickú [slobodné umenia, neskôr filozofia], teda filozofickú
teologickú
právnickú
lekársku.
Dovolím si upriamiť pozornosť na slovo TEOLOGICKÁ.


14.
označiť príspevok

enemy unknown
   28. 12. 2012, 18:19 avatar
to platilo najmä v stredoveku. 7 slobodných umení zahŕňalo teologické vzdelanie, vtedy najvyššie považované vzdelanie. Právnické a lekárske fakulty boli v mnohých štátoch Európy tiež pod cirkvou. Trochu sme pokročili v čase a členení je niekoľko. A navyše cirkev už nie je jediná inštitúcia zabezpečujúca vzdelanie.


4.
označiť príspevok

trin i ty muž
   25. 12. 2012, 12:46 avatar
Keď náhodou a omylom vbehne holý chlap do ženskej sauny - ženy začínajú vrešťat, pišťat a svorne ho vyháňajú von, šľahajúc ho pritom utekárkmi a plachtami.
Keď však do mužskej sauny náhodou vojde holá žena, chlapi ju priateľsky vítajú a ponúkajú jej miesto!
Aj tento prípad názorne dokazuje dobrotu mužských sŕdc...


5.
označiť príspevok

Lea Pragmatická žena
   25. 12. 2012, 12:51 avatar
Trin muzi nie su zli, su fajn, su ozaj dobri kamarati a vela veci neriesia - vedia sa dobre najest, oddychnut, zarobit peniaze, v praci sa nenarobit, pohrajkat sa, venuju sa nejakym zalubam, zbieraju napr. znamky, sportuju - toto ozaj je lepsi a krajsi zivot nez ma priemerna zena.


6.
označiť príspevok

dilemma žena
   25. 12. 2012, 16:31 avatar
číslo 9 nežije.. dakujem za vianočné prianie.


7.
označiť príspevok

Lea Pragmatická žena
   25. 12. 2012, 16:45 avatar
Dilemma nerozumiem tomu, ze cislo 9 nezije.


8.
označiť príspevok

elemír muž
   26. 12. 2012, 22:01 avatar
Raz na Tesku prerábali záchody a ja som po starom vbehol na WC a bezradne som hľadal pisoáre. Nakukujem z devrí do dverí a zaru sa otočím a za mno stojí asi 5 žien. Automaticky som sa opýtal: A vy čo tu robíte ?? a oni: My sme naáhodou dobre, ale vy ste na ženskom WC ! Tak to mi potom prepáčte, hovorím zahanbeny a oni : To nie žiaden problém .


9.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   26. 12. 2012, 22:06 avatar
bud rad ze ta nevypliskali kabelkami... ))
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 09:08,  Liberálna propaganda !
dnes, 09:07,  Presne Edo si na smiech. Každú špinavosť liberálov budeš do krvi obhajovať
dnes, 09:06,  Typický liberáli. Nabaliť sa, bačovať s peniazmi ľudí, zvyšovať poplatky...
dnes, 09:05,  ktovie kedy budeš pre zmenu islamista......77 panien ťa tam čaká*01*01*01
dnes, 07:25,  A mne zas toto: https://www.16personalities.com/cs/infj-osobnost *03*03*03
dnes, 05:54,  https://www.mojevideo.sk/video/ea58/desperado_som_kaddafiho_strateny_syn_.html *21
dnes, 05:49,  Ináč poviem ti aký zázrak sa stal mne. Odkedy sa zo mňa stal ateista ma prestali bolieť...
dnes, 05:47,  A tak tvoji "nezávislí" svedkovia boli na 100% v pekle, no ľudia ktorí boli v...
dnes, 05:45,  Popis lekára. *21 Lebo lekár klamať nemôže a nikdy neklame. Je to taký istý človek ako...
dnes, 00:58,  Na čo sem zase ťaháš tvojho fotra rodák ?
dnes, 00:44,  Humanitak tie vidiny a poškodenie mozgu ti zostali .
dnes, 00:43,  Blboš mal XY bann . Bolo by na čase zrušiť ho navždy . Je to extremista
dnes, 00:10,  Ľuboš Blaha zo strany SMER - sociálna demokracia nie je politicky nekorektný, ale je to...
včera, 23:58,  Kráľovstvo Kuš: https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAbie#Kr%C3%A1lovstv%C3%AD_Ku%C5%A1...
včera, 23:55,  Asi 5 dní. Ale to už som padal z bicykla a mal vidiny ;)
včera, 23:53,  Bieli európania ešte behali po stromoch, keď černosi mali vyspelú kultúru v Núbii....
včera, 23:50,  Čakám kedy facebook scenzuruje Ľuboša Blahu, za to, že nie je politicky korektný.
včera, 23:48,  Paradna foto.
včera, 23:48,  (8) Mil@níčko, dobrú noc aj Tebe a nech sa tak stane všetkým Slovákom dobrej vôle...
včera, 23:46,  Čo sa týka tvojich predsudkov až klamstiev ktoré si napísal o výdobytkoch Arabskej...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Genialita veľké dielo začína, ale len vytrvalosť ho dokončí.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(90 233 bytes in 0,514 seconds)