Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  rôzne  téma
kategórie:  

Členenie vedy, vedných odborov

13
reakcií
1702
prečítaní
Tému 25. decembra 2012, 12:41 založil Lea Pragmatická.

podobné témy:1.
označiť príspevok

Lea Pragmatická žena
   25. 12. 2012, 12:41 avatar
Všimla som si, že viacerí, ktorí sa tu hrdia akademickými titulmi, ba aj vedeckými hodnosťami nemajú elementárne poznatky o vede, na ktorú často odkazujú a majú pocit, že jej rozumejú. Takže jednoduchá a naivná Lea im vnesie troška svetla a poznania do ich temných zákutí nevedomosti a duše (pardón, pokial niečo také ako duša majú - to už nechám na ich rozume a presvedčení, ktorý im hovorí či majú alebo nemajú.A teraz k veci. Tak ako skoro vo všetkom - na každú vec, jav, fenomén existuje viacero definícií a pohľadov, detto je to aj s členeniami. Všetko záleží aké členenia vytvoril ten ktorý bádateľ (všimnete si, že slovo bádateľ je krajšie ako vedec) je takém šmrncovnejšie. Z logiky veci a praktického využitia v živote občana je celkom vhodné sa oprieť o oficiálne členenie. Väčšinou také záväzné členenie pre občana zvykne byť v platnej legislatíve - drahí diskutéri s akademickými titulmi a vedeckými hodnosťami.
Súhlasí trin i ty


2.
označiť príspevok

Lea Pragmatická žena
   25. 12. 2012, 12:42 avatar
Zoznam vedných odborov v Slovenskej republike
Sústava odborov výskumu a vývoja a číselník odborov výskumu a vývoja podľa výnosu Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 1055/2003 – 11 z 5. augusta 2003 o odboroch výskumu a vývoja a číselníku odborov výskumu a vývoja. Portál používa tú istú sústavu s tým, že od štvrtej úrovne sa nachádzajú vedné odbory, ktoré sa nenachádzajú v číselníku, alu slúžia na bližšiu špecifikáciu vedného odboru.

•010000 - PRÍRODNÉ VEDY
?010100 - Matematické vedy
?010101 - Algebra a teória čísel
?010102 - Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)
?010103 - Diskrétna matematika
?010104 - Geometria a topológia
?010105 - Matematická analýza
?010106 - Matematická logika a základy matematiky
?010107 - Numerická matematika a vedecko-technické výpočty
?010108 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika
?010109 - Štatistika
?010110 - Teória vyučovania matematiky
?010111 - Ostatné príbuzné odbory
?010200 - Informatické vedy
?010201 - Informatika
?010202 - Teoretická informatika
?Matematické metódy informatiky
?010203 - Aplikovaná informatika
?Umelá inteligencia
?Genetické algoritmy
?Expertné systémy
?Znalostné systémy
?Počítačová grafika
?010204 - Geoinformatika
?010205 - Teória vyučovania informatiky
?010206 - Softvérové inžinierstvo
?010207 - Hospodárska informatika
?010208 - Ostatné príbuzné odbory
?010300 - Fyzikálne vedy
?010301 - Astrofyzika
?010302 - Astronómia
?010303 - Biofyzika
?010304 - Fyzika kondenzovaných látok a akustika
?010305 - Fyzika plazmy
?010306 - Geofyzika
?010307 - Chemická fyzika (aj pre chemické vedy)
?010308 - Jadrová a subjadrová fyzika
?010309 - Kvantová elektronika a optika
?010310 - Meteorológia a klimatológia
?010311 - Teória vyučovania fyziky
?010312 - Všeobecná fyzika a matematická fyzika
?010313 - Ostatné príbuzné odbory
?010400 - Chemické vedy
?010401 - Analytická chémia
?010402 - Anorganická chémia
?010403 - Biochémia
?010404 - Fyzikálna chémia
?010405 - Environmentálna chémia
?010406 - Bioorganická chémia
?010407 - Materiálová chémia
?010408 - Geochémia (aj pre vodohospodárske vedy)
?010409 - Jadrová chémia
?010410 - Makromolekulová chémia
?010411 - Organická chémia
?010412 - Teoretická a počítačová chémia
?010413 - Ostatné príbuzné odbory
?010500 - Geologické vedy
?010501 - Geológia
?010502 - Všeobecná geológia
?010503 - Aplikovaná geológia
?010504 - Hydrogeológia (aj pre vodohospodárske vedy)
?010505 - Inžinierska geológia
?010506 - Ložisková geológia, ekonomická geológia
?010507 - Mineralógia
?010508 - Aplikovaná geofyzika
?010509 - Paleontológia
?010510 - Petrológia
?010511 - Tektonika
?010512 - Environmentálna geológia
?010513 - Ostatné príbuzné odbory
?010600 - Geografické vedy
?010601 - Fyzická geografia a geoekológia
?010602 - Geografická kartografia
?010603 - Ostatné príbuzné odbory
?010700 - Ekologické a environmentálne vedy
?010701 - Ekológia
?010702 - Všeobecná ekológia
?010703 - Ekológia jedinca a populácií
?010704 - Synekológia
?010705 - Autoekológia
?010706 - Demekológia
?010707 - Produkčná ekológia
?010708 - Ochrana a využívanie krajiny
?010709 - Ochrana prírody
?010710 - Krajinná ekológia
?010711 - Environmentálny manažment
?010712 - Environmentálne inžinierstvo
?010713 - Ostatné príbuzné odbory
?010800 - Biologické vedy
?010801 - Botanika (aj pre vodohospodárske vedy)
?010802 - Bunková biológia
?010803 - Entomológia
?010804 - Etológia (aj pre poľnohospodárske a lesnícke vedy)
?010805 - Fyzická antropológia
?010806 - Fyziológia rastlín
?010807 - Fyziológia živočíchov
?010808 - Genetika
?010809 - Genotoxikológia
?010810 - Hydrobiológia
?010811 - Imunológia
?010812 - Mikrobiológia
?010813 - Molekulárna biológia
?010814 - Molekulárna cytológia
?010815 - Cytológia
?010816 - Mykológia
?010817 - Neurovedy
?010818 - Onkológia
?010819 - Pedológia
?010820 - Parazitológia
?010821 - Virológia
?010822 - Všeobecná biológia
?010823 - Zoológia
?010824 - Ostatné príbuzné odbory
•020000 - TECHNICKÉ VEDY
?020100 - Stavebníctvo
?020101 - Architektúra a urbanizmus
?020102 - Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
?020103 - Pozemné stavby
?020104 - Priestorové plánovanie
?020105 - Vodné stavby (aj pre vodohospodárske vedy)
?020106 - Ostatné príbuzné odbory
?020200 - Elektrotechnika
?020201 - Teoretická elektrotechnika
?020202 - Elektrická trakcia
?020203 - Elektrické pohony
?020204 - Elektrické stroje a prístroje
?020205 - Elektrotechnológia a materiály
?020206 - Elektrotepelná technika
?020207 - Mikroelektronika
?020208 - Optoelektronika
?020209 - Rádiolektronika
?020210 - Svetelná technika
?020211 - Technika vysokých napätí
?020212 - Telekomunikácie
?020213 - Vákuová elektronika a technika
?020214 - Výkonová elektronika
?020215 - Výroba a rozvod elektrickej energie
?020216 - Ostatné príbuzné odbory
?020300 - Informačné a komunikačné technológie
?020301 - Počítačové inžinierstvo
?020302 - Umelá inteligencia
?020303 - Informačné systémy
?020304 - Vojenské komunikačné a informačné systémy
?020305 - Ostatné príbuzné odbory
?020400 - Chemické inžinierstvo
?020401 - Anorganická technológia a materiály
?020402 - Bioinžinierstvo a priemyselné biotechnológie
?020403 - Chémia a technológia požívatín
?020404 - Chémia a technológia životného prostredia
?020405 - Chemické inžinierstvo a riadenie procesov
?020406 - Organická technológia a technológia palív
?020407 - Technológia makromolekulových látok
?020408 - Recyklačné technológie
?020409 - Chémia a technológia ochrany proti bojovým otravným látkam.
?020410 - Chémia a technológia výbušnín
?020411 - Ostatné príbuzné odbory
?020500 - Strojárstvo
?020501 - Automatizované riadenie výrobných a technologických procesov
?020502 - Bezpečnosť technických systémov
?020503 - Časti a mechanizmy strojov
?020504 - Fyzikálne inžinierstvo
?020505 - Hydraulické a pneumatické stroje a zariadenia
?020506 - Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
?020507 - Obrábanie, tvárnenie a povrchová úprava
?020508 - Priemyselné inžinierstvo
?020509 - Príprava a spracovanie kovových a nekovových materiálov
?020510 - Procesná technika
?020511 - Spaľovacie motory
?020512 - Stavebné, pôdohospodárske, zemné a traťové stroje a zariadenia
?020513 - Stroje a zariadenia pre chemický a potravinársky priemysel
?020514 - Stroje a zariadenia pre spotrebný priemysel
?020515 - Technická kybernetika
?020516 - Tepelná energetika
?020517 - Výrobné stroje a zariadenia
?020518 - Vojenské zbraňové systémy a ich časti
?020519 - Zváranie, zlievanie a prášková metalurgia
?020520 - Ostatné príbuzné odbory
?020600 - Baníctvo
?020601 - Baníctvo
?020602 - Banské meračstvo a geodézia
?020603 - Geotechnika
?020604 - Banská geológia a geologický prieskum
?020605 - Mineralurgia
?020606 - Získavanie a spracovanie zemských zdrojov
?020607 - Ostatné príbuzné odbory
?020700 - Hutníctvo
?020701 - Hutníctvo kovov
?020702 - Fyzikálna metalurgia (aj pre strojárstvo)
?020703 - Chemická metalurgia
?020704 - Ostatné príbuzné odbory
?020800 - Drevárske vedy
?020801 - Technológia spracovania dreva
?020802 - Štruktúra a vlastnosti dreva
?020803 - Konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov
?020804 - Ostatné príbuzné odbory
?020900 - Automatizácia a riadenie
?020901 - Riadenie procesov
?020902 - Robotika
?020903 - Senzorika
?020904 - Kybernetika
?020905 - Ostatné príbuzné odbory
?021000 - Doprava a spoje
?021001 - Spojové technológie
?021002 - Dopravné a spojové systémy
?021003 - Dopravné technológie
?021004 - Ostatné príbuzné odbory
?021100 - Vodohospodárske vedy
?021101 - Hydrológia
?021102 - Hydromeliorácie
?021103 - Hydrotechnika
?021104 - Úprava tokov a bystrín
?021105 - Protipovodňová ochrana
?021106 - Morfológia tokov, jazier, bystrín a nádrží
?021107 - Integrovaný manažment povodia
?021108 - Vodné plánovanie
?021109 - Ochrana vodných zdrojov
?021110 - Ostatné príbuzné odbory
?021200 - Ostatné technické vedy
?021201 - Aplikovaná mechanika
?021202 - Mechanika tuhých a poddajných telies
?021203 - Mechanika tekutín
?021204 - Termomechanika
?021205 - Materiálové inžinierstvo
?021206 - Náuka o nekovových materiáloch a stavebných hmotách
?021207 - Jadrová energetika
?021208 - Geodézia a kartografia
?021209 - Mechatronika
?021210 - Bionika a biomechanika (aj lekárske a biologické vedy)
?021211 - Biomedicínske inžinierstvo
?021212 - Meracia technika
?021213 - Metrológia
?021214 - Kvalita produkcie
?021215 - Súdne inžinierstvo
?021216 - Ostatné príbuzné odbory
•050000 - SPOLOČENSKÉ VEDY
?050100 - Psychologické vedy
?050101 - Forenzná psychológia
?050102 - Klinická psychológia
?050103 - Pedagogická poradenská a školská psychológia
?050104 - Psychológia osobnosti
?050105 - Psychológia práce
?050106 - Sociálna psychológia
?050107 - Všeobecná psychológia
?050108 - Vývinová psychológia
?050200 - Ekonomické vedy a manažment
?050201 - Dejiny národného hospodárstva
?050202 - Ekonometria a operačný výskum
?050203 - Ekonomická teória
?050204 - Ekonomika a manažment obranných zdrojov
?050205 - Ekonomika a manažment podniku
?050206 - Ekonomika a riadenie podnikov
?050207 - Financie
?050208 - Finančný manažment
?050209 - Medzinárodné ekonomické vzťahy
?050210 - Medzinárodné podnikanie
?050211 - Obchod a marketing
?050212 - Odvetvové a prierezové ekonomiky
?050213 - Odvetvové ekonomiky a manažment
?050214 - Podnikový manažment
?050215 - Poisťovníctvo
?050216 - Svetová ekonomika
?050217 - Účtovníctvo
?050218 - Verejná ekonomika a služby
?050219 - Verejná správa a regionálny rozvoj
?050220 - Vojenská logistika
?050221 - Ostatné príbuzné odbory
?050300 - Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo
?050301 - Andragogika
?050302 - Liečebná pedagogika
?050303 - Logopédia
?050304 - Odborová didaktika
?050305 - Pedagogika
?050306 - Predškolská a elementárna pedagogika
?050307 - Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo
?050308 - Špeciálna pedagogika
?050309 - Ostatné príbuzné odbory
?050400 - Sociálne vedy
?050401 - Sociológia
?050402 - Teória a metodológia sociológie
?050403 - Odvetvové sociológie
?050404 - Teória politiky
?050405 - Porovnávacia politológia
?050406 - Prognostika
?050407 - Sociálna antropológia (aj pre historické vedy)
?050408 - Sociálna práca
?050409 - Kulturológia
?050410 - Ostatné príbuzné odbory
?050500 - Právne vedy
?050501 - Teória dejín štátu a práva
?050502 - Ústavné právo
?050503 - Správne právo
?050504 - Hospodárske a finančné právo
?050505 - Pracovné právo
?050506 - Trestné právo
?050507 - Európske právo
?050508 - Rímske právo
?050509 - Obchodné a finančné právo
?050510 - Občianske právo
?050511 - Ostatné príbuzné odbory
?050600 - Masová komunikácia, knižničná a informačná veda
?050601 - Teória žurnalistiky
?050602 - Dejiny žurnalistiky
?050603 - Masmediálna veda
?050604 - Knižničná a informačná veda
?050605 - Ostatné príbuzné odbory
?050700 - Vedy o športe
?050701 - Športová edukológia
?050702 - Športová humanistika
?050703 - Športová kinantropológia
?050704 - Ostatné príbuzné odbory
?050800 - Dopravné a poštové služby
?050801 - Dopravné služby
?050802 - Poštové služby
?050803 - Ostatné príbuzné odbory
?050900 - Bezpečnostné služby, obrana a vojenstvo
?050901 - Ochrana osôb a majetku
?050902 - Bezpečnostné verejno-správne služby
?050903 - Teória policajných vied
?050904 - Kriminológia a kriminalistika
?050905 - Aplikované policajné vedy
?050906 - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
?050907 - Záchranné služby
?050908 - Bojové použitie a výcvik ozbrojených síl.
?050909 - Operačný výskum vo vojenstve
?050910 - Ostatné príbuzné odbory
?051000 - Ostatné spoločenské vedy
?051001 - Humánna geografia
?051002 - Regionálna geografia
?051003 - Politická geografia
?051004 - Demogeografia a demografia
?051005 - Cestovný ruch
?051006 - Manažment
?051007 - Manažment vojenských systémov
?051008 - Medzinárodné vzťahy
?051009 - Národná a medzinárodná bezpečnosť
?051010 - Ostatné príbuzné odbory
•030000 - LEKÁRSKE A FARMACEUTICKÉ VEDY
?030100 - Základné odbory lekárskych vied a farmaceutických vied
?030101 - Anatómia, histológia a embryológia
?030102 - Farmaceutická chémia
?030103 - Farmakognózia
?030104 - Farmakológia
?030105 - Galenická farmácia
?030106 - Klinická biochémia
?030107 - Klinická farmácia
?030108 - Klinická farmakológia
?030109 - Normálna a patologická fyziológia
?030110 - Toxikológia
?030200 - Klinické odbory lekárskych vied
?030201 - Anesteziológia a resuscitácia
?030202 - Dermatovenerológia
?030203 - Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
?030204 - Gynekológia a pôrodníctvo
?030205 - Chirurgia
?030206 - Neurológia
?030207 - Nukleárna medicína
?030208 - Oftalmológia
?030209 - Ortopédia
?030210 - Otorinolaryngológia
?030211 - Pediatria
?030212 - Psychiatria
?030213 - Röntgenológia a rádiológia
?030214 - Urológia
?030215 - Vnútorné choroby
?030216 - Medicína katastrôf
?030217 - Zubné lekárstvo
?030300 - Zdravotníctvo a sociálne služby
?030301 - Epidemiológia
?030302 - Hygiena
?030303 - Ošetrovateľstvo
?030304 - Sociálna farmácia - lekárenstvo
?030305 - Sociálne služby a poradenstvo
?030306 - Telovýchovné lekárstvo
?030307 - Verejné zdravotníctvo
?030308 - Letecké a kozmické lekárstvo
?030309 - Vojenské zdravotníctvo
?030310 - Ostatné príbuzné odbory
•060000 - HUMANITNÉ VEDY
?060100 - Historické vedy
?060101 - História
?060102 - Archeológia
?060103 - Klasická archeológia
?060104 - Muzeológia
?060105 - Cirkevné dejiny (aj pre teologické vedy)
?060106 - Dejiny vied a techniky
?060107 - Archívnictvo a pomocné vedy historické
?060108 - Slovenské dejiny
?060109 - Všeobecné dejiny
?060110 - Ostatné príbuzné odbory
?060200 - Filologické vedy
?060201 - Cudzie jazyky a kultúry
?060202 - Jazykoveda konkrétnych jazykových skupín
?060203 - Klasické jazyky
?060204 - Neslovanské jazyky
?060205 - Orientálne jazyky
?060206 - Prekladateľstvo a tlmočníctvo
?060207 - Slovanské jazyky
?060208 - Slovenský jazyk
?060209 - Všeobecná jazykoveda
?060210 - Ostatné príbuzné odbory
?060300 - Filozofické vedy
?060301 - Systematická filozofia
?060302 - Dejiny filozofie
?060303 - Logika a metodológia vedy
?060304 - Etika
?060305 - Ostatné príbuzné odbory
?060400 - Teologické vedy
?060401 - Teológia
?060402 - Katolícka teológia
?060403 - Evanjelická teológia
?060404 - Pravoslávna teológia
?060405 - Ostatné príbuzné odbory
?060500 - Vedy o kultúre
?060501 - Teória a dejiny kultúry
?060502 - Religionistika (aj pre historické, teologické a sociálne vedy)
?060503 - Kultúrna antropológia a etnológia
?060504 - Ostatné príbuzné odbory
?060600 - Vedy o umení
?060601 - Estetika a dejiny estetiky (aj pre filozofické vedy)
?060602 - Literárna veda
?060603 - Teória a dejiny slovenskej literatúry
?060604 - Slavistika - slovanské literatúry
?060605 - Teória a dejiny konkrétnych národných literatúr
?060606 - Teória a dejiny výtvarných umení
?060607 - Dizajn (aj pre technické vedy)
?060608 - Teória a dejiny hudby
?060609 - Teória a dejiny divadla
?060610 - Teória a dejiny umenia
?060611 - Teória a dejiny filmu, rozhlasu a televízie
?060612 - Architektonická tvorba
?060613 - Teória a technológia reštaurovania
?060614 - Ostatné príbuzné odbory
•040000 - PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
?040100 - Poľnohospodárske vedy
?040101 - Všeobecná rastlinná produkcia
?040102 - Špeciálna rastlinná produkcia
?040103 - Agrochémia a výživa rastlín
?040104 - Všeobecná živočíšna produkcia
?040105 - Špeciálna živočíšna produkcia
?040106 - Fyziológia plodín a drevín
?040107 - Záhradníctvo
?040108 - Krajinné inžinierstvo
?040109 - Krajinná a záhradná architektúra
?040110 - Mechanizácia poľnohospodárskej výroby
?040111 - Ochrana pôdy
?040112 - Ochrana rastlín
?040113 - Ostatné príbuzné odbory
?040200 - Lesnícke vedy
?040201 - Lesnícka fytológia
?040202 - Pestovanie lesa
?040203 - Hospodárska úprava lesov
?040204 - Ochrana lesa
?040205 - Poľovníctvo
?040206 - Technika a technológia lesníckej výroby
?040207 - Ostatné príbuzné odbory
?040300 - Veterinárske vedy
?040301 - Hygiena chovu zvierat a životné prostredie
?040302 - Hygiena potravín
?040303 - Infekčné a parazitárne choroby zvierat
?040304 - Súdne a verejné veterinárske lekárstvo
?040305 - Veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia
?040306 - Veterinárna morfológia
?040307 - Veterinárne pôrodníctvo a gynekológia
?040308 - Vnútorné choroby zvierat
?040309 - Výživa zvierat a dietetika
?040310 - Ostatné príbuzné odbory
?262600 - 1. Pododbor
?262626 - 2. Pododbor

Read more: diplomovka.sme.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
diplomovka.sme.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


3.
označiť príspevok

Lea Pragmatická žena
   25. 12. 2012, 12:43 avatar
A ľaľa ho aj teológia je veda:

?060400 - Teologické vedy
?060401 - Teológia
?060402 - Katolícka teológia
?060403 - Evanjelická teológia
?060404 - Pravoslávna teológia

Viac na: Členenie vedy, vedných odborov#ixzz2G3yPhooe


10.
označiť príspevok

enemy unknown
   28. 12. 2012, 17:45 avatar
Áno Lea, máš pravdu. Slovenská republika má právne ustanovené vedy v tomto znení. Je to štát od štátu špecifické. Nakoľko sme ako štát prijali "judeokresťanskú kultúru", teológia je vedou v právnom znení. Avšak sú okolo toho vytýčené špecifiká: sk.wikibooks.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


11.
označiť príspevok

TvojOponent muž
   28. 12. 2012, 17:50 avatar
Z akých fakúlt sa skladá univerzita?


12.
označiť príspevok

enemy unknown
   28. 12. 2012, 18:01 avatar
vedecké, výskumné, umelecké... Právne medzi vedecké fakulty zaradili na SR napríklad Evanjelickú Bohosloveckú fakultu Univerzity Komenského. Pre špecifiká v chápaní pojmu "veda" v tejto problematike viď môj príspevok 10 a link v ňom.


13.
označiť príspevok

TvojOponent muž
   28. 12. 2012, 18:11 avatar
No neviem, ale ja si myslím, že univerzita by mala mať tieto fakulty:
artistickú [slobodné umenia, neskôr filozofia], teda filozofickú
teologickú
právnickú
lekársku.
Dovolím si upriamiť pozornosť na slovo TEOLOGICKÁ.


14.
označiť príspevok

enemy unknown
   28. 12. 2012, 18:19 avatar
to platilo najmä v stredoveku. 7 slobodných umení zahŕňalo teologické vzdelanie, vtedy najvyššie považované vzdelanie. Právnické a lekárske fakulty boli v mnohých štátoch Európy tiež pod cirkvou. Trochu sme pokročili v čase a členení je niekoľko. A navyše cirkev už nie je jediná inštitúcia zabezpečujúca vzdelanie.


4.
označiť príspevok

trin i ty muž
   25. 12. 2012, 12:46 avatar
Keď náhodou a omylom vbehne holý chlap do ženskej sauny - ženy začínajú vrešťat, pišťat a svorne ho vyháňajú von, šľahajúc ho pritom utekárkmi a plachtami.
Keď však do mužskej sauny náhodou vojde holá žena, chlapi ju priateľsky vítajú a ponúkajú jej miesto!
Aj tento prípad názorne dokazuje dobrotu mužských sŕdc...


5.
označiť príspevok

Lea Pragmatická žena
   25. 12. 2012, 12:51 avatar
Trin muzi nie su zli, su fajn, su ozaj dobri kamarati a vela veci neriesia - vedia sa dobre najest, oddychnut, zarobit peniaze, v praci sa nenarobit, pohrajkat sa, venuju sa nejakym zalubam, zbieraju napr. znamky, sportuju - toto ozaj je lepsi a krajsi zivot nez ma priemerna zena.


6.
označiť príspevok

dilemma žena
   25. 12. 2012, 16:31 avatar
číslo 9 nežije.. dakujem za vianočné prianie.


7.
označiť príspevok

Lea Pragmatická žena
   25. 12. 2012, 16:45 avatar
Dilemma nerozumiem tomu, ze cislo 9 nezije.


8.
označiť príspevok

elemír muž
   26. 12. 2012, 22:01 avatar
Raz na Tesku prerábali záchody a ja som po starom vbehol na WC a bezradne som hľadal pisoáre. Nakukujem z devrí do dverí a zaru sa otočím a za mno stojí asi 5 žien. Automaticky som sa opýtal: A vy čo tu robíte ?? a oni: My sme naáhodou dobre, ale vy ste na ženskom WC ! Tak to mi potom prepáčte, hovorím zahanbeny a oni : To nie žiaden problém .


9.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   26. 12. 2012, 22:06 avatar
bud rad ze ta nevypliskali kabelkami... ))
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 18:59,  milane ty si fakt idiot.....*10*10*10
dnes, 18:52,  Lúšti na Trumpovom kokote.
dnes, 18:52,  čítaj na plochej zemi
dnes, 18:51,  Ty náš 0rodácky majster .
dnes, 18:50,  Wikipédia je dezinformáčná...
dnes, 18:49,  Dezinformační web https://cs.wikipedia.org/wiki/Dezinforma%C4%8Dn%C3%AD_web Našiel si...
dnes, 18:48,  https://slovensko.hnonline.sk/2053858-policia-obvinila-kisku-kvoli-kauze-ktag?fbclid=IwAR16gJVV5e...
dnes, 18:47,  Tvoj malý kokot je aero. *13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13
dnes, 18:46,  aeronet 2 *13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13
dnes, 18:45,  A rodák je to ovela viac vynuluj sa inžinier marxleninizmu Nové nočné osvetlenie na...
dnes, 18:43,  https://ceskoaktualne.cz/2019/12/slovensko/caputova-musime-hledat-reseni-pro-migranty-belousovova...
dnes, 18:42,  Kokot bol tvoj ožratý eštebak tatko čo sa upil na smrť RODAK Čaputová vyvracia...
dnes, 18:41,  Edo budeš dobrý ?
dnes, 18:39,  Neojebuj kokot !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
dnes, 18:39,  najnovšie príspevky od tohto účastníka Je mi ťa ľúto Edo toľko zloby je v tebe !...
dnes, 18:38,  Kacir hodne tvojej nula debility rodackej eštebackej Lož a ty ste jedno telo Zuzana...
dnes, 18:32,  https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/79690767_2465117493702535_4322043714726789120_n.jpg...
dnes, 18:30,  Je mi ťa ľúto Edo toľko zloby je v tebe !
dnes, 18:26,  https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/78206040_3217138291693644_7963058989590118400_n.png...
dnes, 18:21,  SS hakový mlčí . Drží bobríka dnes v tejto teme kde som ho včera vyškolil
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Keď sa budeš cítiť najhoršie, tak si spomeň, že aj tá najhoršia hodina má iba 60 minút.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(95 014 bytes in 0,470 seconds)