hoď ma hore
Milí diskutujúci. Pri diskutovaní prosím: 1. nepridávaj témy pozostávajúce len z odkazov alebo jednoslovné témy / 2. nepridávaj uražlivé alebo vulgárne komentáre. Ak tieto pravidlá nedodržíš, tvoja téma pravdepodobne skončí v koši. Príjemné diskutovanie :)
none
ak chceš diskutovať, musíš sa registrovať. registrácia

tu sa nachádzaš : 

hlavná stránka  /  náboženstvo  /  téma

Choré mozgy, versus slovo božie

príspevkov
42
zobrazení
0
tému vytvoril(a) 26.10.2013 15:32
posledná zmena 5.11.2013 14:18
1
26.10.2013, 15:32
Ak si nasledovnú adresu dáte do niektorého prehliadača, odprezentuje vám to, k čomu sa vyjadrujem.
odkaz
Toľko osoba, ktorá sa, iste považuje viac ako za Boha. Kde ale k takým nezmyslom prišla? Nič čo tvrdí nemá so slovom božím nijako podložené. Naproti tomu skutočná skutočnosť a pravda pravdivá je uvedená v Biblii, a to presne v kapitolách a veršoch, ktoré môj text uvádza.
Toto je on:
(Príkaz Pána – Hospodina) Starca, mládenca, pannu, decko i ženy vraždite... Ez. 9/6. Zabiť či nezabiť? To je dilema, ktorú nám Biblia žiaľ nevyrieši. Iste sa čudujete, čo je to za nezmyselnú otázku. Veď Pán – Hospodin predsa prikázal: Nezabiješ!
Áno prikázal.
Ale Levitom rozkázal prostredníctvom Mojžiša: „Takto hovorí Boh Izraelov: ,Pripášte každý svoj meč na svoje bedrá, prejdite ta i naspäť, od brány k bráne v tábore a zabite každý svojho brata a každý svojho priateľa a každý svojho blížneho.‘“
S paradoxami akoby sa v Biblii vrece roztrhlo. Tu je ďalší: Miluj svojho blížneho – zabi svojho blížneho. Prikazuje ten istý Boh. Leviti samozrejme poslúchli ako vidieť z nasledovného: A Pánova – Hospodinova milícia – Leviti šli a zabili v ten deň asi tritisíc mužov. Potom Mojžiš povedal: „Dnes ste zasvätili svoje ruky Pánovi – Hospodinovi – veď každý bol proti svojmu bratovi – a preto dnes ste požehnaní.“ (2. M – Exodus 32/27 – 29).
Poznámky pod čiarou v SSV túto udalosť nekomentujú. Je to zrejme silná káva aj pre cirkevných redaktorov Biblie.
Tak čo, zdá sa otázka zabiť, či nezabiť ešte stále nezmyselná?
Pánovo – Hospodinovo priamo euforické a kruté zabíjanie bolo obrovským prekvapením pri prvom čítaní Biblie.
Ten milujúci, milosrdný, odpúšťajúci, dobrý proste „naj“ Boh zabíjal rád, často a kruto. Keď nezabil sám, prikazoval zabíjať. Ak niekto odmietol, neposlúchol a nezabil, bol zabitý. Zabíjal aj pre malicherné príčiny. Napríklad Onana.
V 1. M – Genezis 38/7, 9, 10 zabil Júdu pretože bol zlý a jeho brata Onana zato, že odmietol oplodniť bratovu vdovu. (Kde zostala svätou cirkvou toľko proklamovaná Onanova slobodná vôľa?) Alebo nechal ukameňovať muža prichyteného zbierať v sobotu drevo. (4. M – Numeri 15/32, 33. Ale Kaina, ktorý zabil brata, čo bol zločin oveľa horší ako zbieranie dreva v sobotu, len vyhnal. Spomínate si?) Tamtiež 16/35: „Potom vyšiel od Pána – Hospodina oheň a usmrtil dvestopäťdesiat mužov, ktorí priniesli kadidlo.“
V 4. M – Numeri 25/9 bolo zabitých dvadsaťštyri tisíc. V 5. M – Deuteronomium 7/1 bolo zahubených pri lúpežnom zabratí krajiny sedem národov. Tamtiež, ale v 20/17 Pán – Hospodin prikazuje po obsadení cudzej zeme neponechať nažive ani dušu.
V Jozua 8/25 na Pánov – Hospodinov príkaz zabili Izraeliti dvanásťtisíc ľudí. Mužov i ženy. Tamtiež v 10/11 boh Izraelitov metal veľké kamene z neba a viacej bolo tých, ktorých zabili kamene ako tých čo pobili synovia Izraela mečom. Napokon kniha Jozua len srší výrazmi „neponechal nikoho živého“ resp. „pobili všetky duše ostrím meča“.
V knihe sudcov 20/48 pobili všetko od ľudí až po hovädá. Tam-tiež 21/10 je príkaz pobiť všetkých i ženy i deti.
Ďalší krutý príkaz je v prvej knihe Samuelovej15/3 „...usmrtíš všetko od muža až po ženu, od odrasteného dieťaťa až po kojenca, od vola až po dobytok, od ťavy až po osla.“ V prvej knihe Paralipomenon 21/14 zahubil Pán – Hospodin morom sedemdesiattisíc Izraelitov. V 2. KR. – 4. Kr. 19/35 anjel Pánov – Hospodinov pobil v asýrskom tábore stoosemdesiatpäť tisíc. Napokon (tento výpočet vraždenia nie je kompletný), v Ezechielovi 9/5, 6 sa káže: „Nech sa nezľutuje vaše oko, ani nešetrite! Starca, mládenca, pannu, decko i ženy vraždite..." (Ospravedlňujem sa za opakovanie.)
Takýto postup je snáď pochopiteľný pre Pána – Hospodina ako stratéga – vojvodcu – dobyvateľa (čo aj Biblia potvrdzuje v 2. M – Exodus 15/3, že Pán – Hospodin je udatný bojovník). Ale vôbec nie je milosrdným Bohom.
Nie, nie je milosrdným bohom, pretože podľa Jeremiáša 48/10 je zlorečený ten, kto zdržuje svoj meč od krvi.
Potopu Sveta som schválne nespomenul.
Nuž rozpornosť príkazov nezabiť – zabiť podporuje pochybnosti niektorých bádateľov Biblie o tom, či Pánove – Hospodinove príkazy v Písme svätom nazývané cirkvou svätou desatorom sú pôvodné.
Títo učenci sa domnievajú, že nielen takzvaný dekalóg, ale ani ostatné zákony uvedené v Starom zákone nepochádzajú od Pána – Hospodina ale sú prevzaté zo zákonodarstva iných starovekých národov.
Nezabiješ a miluj svojho blížneho nie sú jediné Pánove – Hos-podinove prikázania, ktoré svojmu ľudu priamo nariaďuje porušiť. V 2. M – Exodus 3/22 celkom jednoznačne synom Izraelovým káže vyplieniť Egypt – olúpiť Egypťanov. Okradnúť ich. Pritom zároveň prikazuje: Nepokradneš! Ale v Izaiášovi 61/8 zasa bezočivo tvrdí, že on, Pán – Hospodin miluje právo a nenávidí zločinnú lúpež. To mu ale nebránilo ulúpiť krajinu tečúcu medom a mliekom a jej právoplatných obyvateľov povraždiť.
Pre naivných ospravedlňovačov cirkevných nezrovnalostí, ktorí tvrdia, že Pán – Hospodin prikazoval zabíjať iba nepriateľov, alebo neposlušných hriešnikov, pre kompletnosť uvádzam: V 1. M – Ge-nezis 9/6 stojí: „Kto preleje ľudskú krv, skrze človeka nech je preliata jeho krv, lebo na obraz boží stvoril som človeka.“ Zjavne sa tento príkaz týka každého človeka bez rozdielu.
Pochádza biblické prikázanie NEZABIJEŠ! od toho istého boha, ktorý káže zabíjať?
Tu naozaj čosi nie je v poriadku. Poznámka na záver: K pôvodnému textu, na ktorý reagujem som sa schválne nevyjadroval podrobne. To nechávam na každého čitateľa.
none
2

1. 26.10.2013, 15:32

Ak si nasledovnú adresu dáte do niektorého prehliadača, odprezentuje vám to, k čomu sa vyjadrujem.
https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=4a2634ab0e&view=att&th=141efbf8f146b23b&attid=0.1&disp=safe&realattid=3999cc424d08576a_0.1&zw&saduie=AG9B_P8aZF6kPt4AA--l9O7owvoX&sadet=1382792129849&sads=ZjPoLgL_B5GUt5qtq27AanS5w00.
Toľko osoba, ktorá sa, iste považuje viac ako za Boha. Kde ale k takým nezmyslom prišla? Nič čo tvrdí nemá so slovom božím nijako podložen...

26.10.2013, 16:35
1. Tieto témy si tu opakoval viackrát, resp. nick antidogmatik. Chýba tam historický kontext, okolnosti, je tam prítomná zaujatá interpretácia a pod. Možno to sem dávaš aj preto, že podľa tých dobových situačných vecí už ľudia nežijú, nemajú na to dôvod a poznajú skôr tie základné pozitívne veci. My žijeme už v tzv. novozmluvnej dobe. To tiež znamená, že už "nebojujeme proti telu a krvi" (Ef 6, 12). Základné starozákonné prikázania ako Nezabiješ mali zrejme platiť vo všeobecnosti za bežných okolností ako isté pravidlá života, spolunažívanie a pod. A boli aj výnimky z toho za iných okolností, teda počas vojny, tresty a pod. To však bolo v rámci širšieho zákona, lebo trest mohol byť napr. za porušenie prvého prikázania, za modloslužbu a pod. Bola to snáď i ochrana pred kultom Baala, Molocha a iných podobných bohov, ktorým museli ľudia prinášať ľudské detské obete a pod. Napr. 5M 20, 17-18: "...aby vás nenaučili robiť všetky ohavnosti, ktoré robievali oni svojim bohom, a vy by ste tým zhrešili proti Pánovi, svojmu Bohu." Alebo to "Kto preleje ľudskú krv, človek nech preleje jeho krv, lebo na Boží obraz som stvoril človeka." Podobá sa to na "oko za oko, zub za zub". Teda nesmelo sa svojvoľne niekoho zavraždiť, za také niečo hrozila odplata až trest smrti. Tým bolo vlastne chránené zdravie a životy ľudí pred agresormi pod hrozbou trestu.

"Kde zostala svätou cirkvou toľko proklamovaná Onanova slobodná vôľa?"
Keď niekto urobí nejaký čin zo slobodnej vôle, neznamená to, že to nemôže mať negatívne dôsledky. Keď niekto slobodne vyskočí z okna, ani slodobná vôľa ho nezachráni pred negatívnym dôsledkom (zranením či smrťou).

Bolo by čudné považovať za zlého Boha, ktorý chce, aby ľudia konali dobré skutky, milovali blížneho svojho, nekradli, nezabíjali sa atď. Lebo taký Boh je zrejme primárne dobrý. Pravdaže, ako spravodlivý sudca môže zlých ľudí potrestať. Boh život stvoril a má aj právo ho vziať. Niektoré kritizujúce hlasy vychádzajú v Biblii z vecí, čo sa mali stať v určitom jedinečnom historickom a kultúrom kontexte, mali svoje konkrétne jedinečné príčiny, okolnosti a pod., pričom toto sa neberie do úvahy a dané veci sa pokladajú za všeobecné. Paradoxne to, čo je naozaj všeobecné a podstatné bez ohľadu na kontext, čo sa týka Starej i Novej zmluvy, je obchádzané: milosť, spravodlivosť, láska, desatoro...

Pozitívne morálne odkazy Starého zákona možno vidieť napr. v tomto: 3M 19, 33-34: "Ak sa vo vašej krajine pri tebe zdržuje cudzinec, neutláčajte ho. Cudzinec, ktorý sa zdržuje u vás, nech vám je ako domorodec. Milujte ho ako seba samých, lebo cudzincami ste boli v Egypte; ja som Hospodin, váš Boh." Alebo 3M 19, 18: "Nepomsti sa a neprechovávaj hnev voči príslušníkom nášho ľudu, ale miluj blížneho ako seba samého; ja som Hospodin." Alebo Desatoro 2M 20, 1-17.

"Poznámka na záver: K pôvodnému textu, na ktorý reagujem som sa schválne nevyjadroval podrobne."
Mal si sa radšej vyjadriť a to primerane. Je to určite lepšie ako táto neprimeraná reakcia, téma.
none
10

2. Krištof 26.10.2013, 16:35

1. Tieto témy si tu opakoval viackrát, resp. nick antidogmatik. Chýba tam historický kontext, okolnosti, je tam prítomná zaujatá interpretácia a pod. Možno to sem dávaš aj preto, že podľa tých dobových situačných vecí už ľudia nežijú, nemajú na to dôvod a poznajú skôr tie základné pozitívne veci. My žijeme už v tzv. novozmluvnej dobe. To tiež znamená, že už "nebojujeme proti telu a krvi" (Ef 6, 12). Základné starozákonné prikázania ako Nezabiješ mali zrejme platiť vo všeobecnosti za bežných okol...

27.10.2013, 07:24
2:
"Chýba tam historický kontext" >> Chces tym povedat, ze Boh, ktory viedol Izraelitov bol v tych dobach bol divoky barbar presne tak ako ludia ktorych viedol a v sucasnosti skulturnel na uroven clovek, a o niekolko tisic rokov, ak budu este ludia existovat, bude zas na urovni tych ludi? Ja som myslel, ze Boh je nemenny.Kedze je vseveduci, tak by sa akosi uz nemal vyvijat. Alebo chces povedat, ze ludia si robili co chceli a tak si to aj napisali na zvitky, ktore sa dostali do biblie?

"My žijeme už v tzv. novozmluvnej dobe. To tiež znamená, že už "nebojujeme proti telu a krvi" (Ef 6, 12)" >> Ale Jezis Nazaretsky preda hovoril, ze neprisiel zrusit stary zakon, ale ho naplnit.
Inak to efezanom/efezskym nie som si isty, ci tym nemysli Pavol boj proti hriechu.

"Keď niekto slobodne vyskočí z okna" >> Je dost rozdiel, keby preto, ze sa niekto dotkne drotov, ho zabila elektrika alebo keby ho zabil niekto...

"Bolo by čudné považovať za zlého Boha, ktorý chce, aby ľudia konali dobré skutky" >> Hned si nejak zabudol na zabijanie nevinnych zien a deti...

Ak to ma maju byt nejake odkazy od laskaveho Boha, tak by mali byt len pozitivne a nie len niektore...
none
5

1. 26.10.2013, 15:32

Ak si nasledovnú adresu dáte do niektorého prehliadača, odprezentuje vám to, k čomu sa vyjadrujem.
https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=4a2634ab0e&view=att&th=141efbf8f146b23b&attid=0.1&disp=safe&realattid=3999cc424d08576a_0.1&zw&saduie=AG9B_P8aZF6kPt4AA--l9O7owvoX&sadet=1382792129849&sads=ZjPoLgL_B5GUt5qtq27AanS5w00.
Toľko osoba, ktorá sa, iste považuje viac ako za Boha. Kde ale k takým nezmyslom prišla? Nič čo tvrdí nemá so slovom božím nijako podložen...

26.10.2013, 18:50
Zabudol si ešte na jeden krutý príkaz, a tým bude zničenie sveta ohňom pri Ježišovom druhom príchode, a následné uvrhnutie všetkých hriešnikov do jazera horiaceho ohňom a sírou. Holt, Boh kruto nenávidí hriech, avšak hriešnikom dáva šancu činiť pokánie, kým ešte žijú na zemi.
none
11

5. 26.10.2013, 18:50

Zabudol si ešte na jeden krutý príkaz, a tým bude zničenie sveta ohňom pri Ježišovom druhom príchode, a následné uvrhnutie všetkých hriešnikov do jazera horiaceho ohňom a sírou. Holt, Boh kruto nenávidí hriech, avšak hriešnikom dáva šancu činiť pokánie, kým ešte žijú na zemi.

27.10.2013, 07:27
A kedy bude ten druhy prichod ? Lebo to nik nevie, ani syn, ani anjeli, iba Otec/Boh?
Ale zaroven sa mu rozjasni a bude to este pocas tejto (vtedy ked to povedal, ... alebo ked to bolo pisane?) generacie.
Ale ta generacia uz davno zahynula a plno generacii po nej.

Ale uz sa mozem tesit, ako natiahnes generaciu aj na niekolko tisic rokov. Pretoze generacia nie je generacia ... alebo cokolvek vymyslis...
none
17

11. 27.10.2013, 07:27

A kedy bude ten druhy prichod ? Lebo to nik nevie, ani syn, ani anjeli, iba Otec/Boh?
Ale zaroven sa mu rozjasni a bude to este pocas tejto (vtedy ked to povedal, ... alebo ked to bolo pisane?) generacie.
Ale ta generacia uz davno zahynula a plno generacii po nej.

Ale uz sa mozem tesit, ako natiahnes generaciu aj na niekolko tisic rokov. Pretoze generacia nie je generacia ... alebo cokolvek vymyslis...

27.10.2013, 12:45
Neviem kde si nabral tú "generáciu", ale nevadí.
none
19

17. 27.10.2013, 12:45

Neviem kde si nabral tú "generáciu", ale nevadí.

27.10.2013, 18:51
generacia alebo pokolenie, je to synonymum


Mt 24,31-35
On pošle svojich anjelov za mohutného zvuku poľnice a zhromaždia jeho vyvolených zo štyroch strán sveta, od jedného kraja neba až po druhý.
Od figovníka sa naučte podobenstvo. Keď jeho ratolesť mladne a vyháňa lístie viete, že je blízko leto.
Tak aj vy; až uvidíte toto všetko, vedzte, že je blízko, predo dvermi.
>>>Veru, hovorím vám: Nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane.<<<
Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú.
.
.
.
.
Mt 24,42-44
Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán.
Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú nočnú hodinu príde zlodej, veruže by bdel a nedovolil by mu vniknúť do svojho domu.
>>>Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.<<<

Takze nevie ani on, alebo to malo prist vtedy v tom pokoleni?

Inak tiez je zaujimave porovnanie zlodeja so Synom cloveka
none
37

1. 26.10.2013, 15:32

Ak si nasledovnú adresu dáte do niektorého prehliadača, odprezentuje vám to, k čomu sa vyjadrujem.
https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=4a2634ab0e&view=att&th=141efbf8f146b23b&attid=0.1&disp=safe&realattid=3999cc424d08576a_0.1&zw&saduie=AG9B_P8aZF6kPt4AA--l9O7owvoX&sadet=1382792129849&sads=ZjPoLgL_B5GUt5qtq27AanS5w00.
Toľko osoba, ktorá sa, iste považuje viac ako za Boha. Kde ale k takým nezmyslom prišla? Nič čo tvrdí nemá so slovom božím nijako podložen...

03.11.2013, 15:21
pokial tu stale ukazujete na chyby viery,na Bibliu a jej state Starého zákona,skúsili ste si precitat aj takzvane medziriadky,aby ste vedeli pochopit a potom kritizovať ?
Este by ma zaujimalo,prečo si nikto z vas neprestudoval,ako sa biskup Pavol VI. ospravedlnil ateistom za chyby,ktore krestania spachali. Veď k nim patrite aj niektori z vas a nedokazali ste prijat ospravedlnenie.
Skúste si vybrat spinu zo svojho oka a potom ukazujte na druhych.Este ma zaujima,ci ste taky bezchchybni a ak ano,preco len za pocitacom a nejdete priamym prikladom tym druhym
none
38

37. 03.11.2013, 15:21

pokial tu stale ukazujete na chyby viery,na Bibliu a jej state Starého zákona,skúsili ste si precitat aj takzvane medziriadky,aby ste vedeli pochopit a potom kritizovať ?
Este by ma zaujimalo,prečo si nikto z vas neprestudoval,ako sa biskup Pavol VI. ospravedlnil ateistom za chyby,ktore krestania spachali. Veď k nim patrite aj niektori z vas a nedokazali ste prijat ospravedlnenie.
Skúste si vybrat spinu zo svojho oka a potom ukazujte na druhych.Este ma zaujima,ci ste taky bezchchybni a ...

03.11.2013, 15:28
je blbe, ked nieco co pchadza Boha ma chyby, nemyslis, ze by to malo byt bezchybne?
none
39

38. 03.11.2013, 15:28

je blbe, ked nieco co pchadza Boha ma chyby, nemyslis, ze by to malo byt bezchybne?

03.11.2013, 15:33
nič nie je chybne.Tak ako Teba potrestal otec za Tvoju neposlušnosť keď si bol malý,to isté spravil aj Boh,že neposlúchli jeho,hoci im vopred bolo dané varovanie a nie jedno.Lenže to by ste museli vedieť čítať aj tie medzi riadky,aby ste chápali
none
41

39. 03.11.2013, 15:33

nič nie je chybne.Tak ako Teba potrestal otec za Tvoju neposlušnosť keď si bol malý,to isté spravil aj Boh,že neposlúchli jeho,hoci im vopred bolo dané varovanie a nie jedno.Lenže to by ste museli vedieť čítať aj tie medzi riadky,aby ste chápali

03.11.2013, 15:40
citanie medzi riadkami = domyslanie a modifikovanie tak, aby ti to vyhovovalo? Dobry sposob ako sa vyhnut kognitivnej disonancii..
none
42

39. 03.11.2013, 15:33

nič nie je chybne.Tak ako Teba potrestal otec za Tvoju neposlušnosť keď si bol malý,to isté spravil aj Boh,že neposlúchli jeho,hoci im vopred bolo dané varovanie a nie jedno.Lenže to by ste museli vedieť čítať aj tie medzi riadky,aby ste chápali

05.11.2013, 14:18
falko 40. Neuvedomuješ si, že Biblia je Zákon a to zákon na svete najdokonalejší, pretože je vraj boží. No a vzákonoch nemožno čítať medzi riadkami. Tam ide o presnosť. Na hodine práva nám dal učiťeľ nasledovnú otázku, aby sa presvedčil a aj nám prakticky ukázal ako právo funguje: Povedal, že v príslušnom zákone sa hovorí: "Kto neoprávnene drží zbrane, alebo výbušninu bude potrestaný..." Otázka znela: Keby vám doma pod posteľou našli guľomet, mohli by ste byť podľa tohoto zákona potrestaní?" Svorne sme tvrdili, že áno. No on povedal, že nie a vysvetlil: V zákone sa hovorí ZBRANE a guľomet je ZBRAŇ. Teda dikciu spomenutého musíme ponímať doslovne. V zákonoch nemožno čítať medzi riadkami. A nepindajte mi aká je skutočná situácia, ja to viem. Ale podľa vás aj tých takzvaných zákonodarcov, ktorí robia zákony, čo v nich trba čítať medzi riadkami stvoril ON. Že to nie ON ale Satan, Diabol Lucifer. No dobre a tých kto stvoril?
none
3
26.10.2013, 16:59
Krištof 1 beriem ťa. Keby sme nemali Nový zákon, stále by platil ten Starý. To značí, že oko za oko a zub za zub. No a dnes by sme boli všetci jednooký a bezzubí. Takže toto je najväčší prínos Novej zmluvy. Možná že to mal na mysli aj pisateľ, či pisateľka pôvodného textu, ktorému, či ktorej vadí, že sa máme pomerne dobre. Ale že neďakujeme Bohu, za zemetrasenia, povodne, požiare vojny, choroby a ďalšie svinstvá, to neberiem. A tiež si rád pozrim krásne nahé ženské telo, také ako ho Boh stvoril a kašlem nato čo si o tom nejakí cvoci myslia.
none
4

3. 26.10.2013, 16:59

Krištof 1 beriem ťa. Keby sme nemali Nový zákon, stále by platil ten Starý. To značí, že oko za oko a zub za zub. No a dnes by sme boli všetci jednooký a bezzubí. Takže toto je najväčší prínos Novej zmluvy. Možná že to mal na mysli aj pisateľ, či pisateľka pôvodného textu, ktorému, či ktorej vadí, že sa máme pomerne dobre. Ale že neďakujeme Bohu, za zemetrasenia, povodne, požiare vojny, choroby a ďalšie svinstvá, to neberiem. A tiež si rád pozrim krásne nahé ženské telo, také ako ho Boh stvoril ...

26.10.2013, 17:16
Všetci sme len nedokonalí ľudia a máme možno svoje túžby, čo sa týka toho pozretia si krásneho nahého ženského tela. Mne sa však pozdáva i tá úroveň "oslobodenia od túžob", ktorú dosiahol Buddha a vyjadruje ju i v tomto výroku: "Šťastný navždy spočíva brahman oslobodený, ktorého nepoškvrňuje chtíč, je kľudný a zbavený pút, ktorý všetky prekážky prelomil tým, že skrotil bolesť svojho srdca, šťastný a pokojný spočíva, dosiahol mier mysle."
👍: elemír
none
8

4. Krištof 26.10.2013, 17:16

Všetci sme len nedokonalí ľudia a máme možno svoje túžby, čo sa týka toho pozretia si krásneho nahého ženského tela. Mne sa však pozdáva i tá úroveň "oslobodenia od túžob", ktorú dosiahol Buddha a vyjadruje ju i v tomto výroku: "Šťastný navždy spočíva brahman oslobodený, ktorého nepoškvrňuje chtíč, je kľudný a zbavený pút, ktorý všetky prekážky prelomil tým, že skrotil bolesť svojho srdca, šťastný a pokojný spočíva, dosiahol mier mysle."

27.10.2013, 04:45
Krištof 4,
lenže na pochopenie týchto vecí je potrebná inteligencia iného druhu, než sa predvádza tu na DF.
none
14

8. elemír 27.10.2013, 04:45

Krištof 4,
lenže na pochopenie týchto vecí je potrebná inteligencia iného druhu, než sa predvádza tu na DF.

27.10.2013, 12:08
elemír 8. Súhlasím s tebou o tej inteligencii. Je potrebná aspoň taká, akú si preukázal v 7.
none
6
26.10.2013, 23:25
Nezabiješ. Ale títo pohania obetovali - pálili malé deti.Oni chceli zabiť Boha. Budeme silnejší a múdrejší ako Boh. Takže okolnosti, okolnosti a znovu okolnosti. V tomto prípade zabíjania to bola len obyčajná sebaobrana a nič viac. Čo keby prišlo na rad tvoje dieťa a oni by ho boli pokojne obetovali - pohania. Dokedy, dokedy, dokedy - doteraz by to tak bolo.
Buď rád, že to tak bolo.
Teraz sa obetuje Ježiš Kristus na oltári a nie moje a tvoje dieťa. Chváľ a spievaj piesne od radosti, že práve ty neprichádzaš na rad ako zápalná obeta - čo bolo vtedy pre pohanov ak nič, ako zákusok, alebo cukrík. To by sa ti páčilo - horieť ?
none
12

6. Helenka 26.10.2013, 23:25

Nezabiješ. Ale títo pohania obetovali - pálili malé deti.Oni chceli zabiť Boha. Budeme silnejší a múdrejší ako Boh. Takže okolnosti, okolnosti a znovu okolnosti. V tomto prípade zabíjania to bola len obyčajná sebaobrana a nič viac. Čo keby prišlo na rad tvoje dieťa a oni by ho boli pokojne obetovali - pohania. Dokedy, dokedy, dokedy - doteraz by to tak bolo.
Buď rád, že to tak bolo.
Teraz sa obetuje Ježiš Kristus na oltári a nie moje a tvoje dieťa. Chváľ a spievaj piesne od radosti, že ...

27.10.2013, 07:31
Asi by si si mala znova precitat bibliu, alebo aspon prispevok c. 1.

Utocili na nich, pretoze z nich zili ako kobylky..
none
15

6. Helenka 26.10.2013, 23:25

Nezabiješ. Ale títo pohania obetovali - pálili malé deti.Oni chceli zabiť Boha. Budeme silnejší a múdrejší ako Boh. Takže okolnosti, okolnosti a znovu okolnosti. V tomto prípade zabíjania to bola len obyčajná sebaobrana a nič viac. Čo keby prišlo na rad tvoje dieťa a oni by ho boli pokojne obetovali - pohania. Dokedy, dokedy, dokedy - doteraz by to tak bolo.
Buď rád, že to tak bolo.
Teraz sa obetuje Ježiš Kristus na oltári a nie moje a tvoje dieťa. Chváľ a spievaj piesne od radosti, že ...

27.10.2013, 12:12
Helenka 6. Ty si asi v niektorom z minulých životov bola upálená ako bosorka. To sa na tebe prejavuje ešte aj dnes. Ale dá sa toho zbaviť regresiou do minulých životov. Vyhľadaj príslušného odborníka.
none
7
27.10.2013, 04:32
Lucifero
Boh tu nie je preto, aby sa ti tlačil do zadku a ty ho budeš súdiť, či je dobrý, alebo zlý. To máš obrátený rebrík naopak. Kde si ty a kde je Hong-Kong ? Človeče mizerný,
Boh je obrovská a nepredstaviteľná moc, ktorá súdi teba a nie ty jeho, čím sa cítiš, že si trúfaš na takú obrovskú moc.
Kedykoľvek sa mu zachce vynesie do do výšin blaženosti koho chce a kedykoľvek sa mu zachce zabije koho chce a koľko chce a ty si ten posledný, od koho si nechá radiť, čo má robiť.
Predsa nemôžete hodnotiť boha ako politika pred voľbami, na to rýchlo zabudni, to si si nechal škaredo zblbnúť mozgy niekým iným.
Koľkí z vás vyrástli v demokracii a nič iné nepoznáte a už chcete demokraticky súdiť aj boha ? Veď ešte v stredoveku vládli mocnári s absolútnou mocou, ktorí mohli zabiť kohokoľvek, kto sa im nepáčil a kedykoľvek a nepotrebovali to nikomu zdôvodňovať, pretože boli králi a každý sa bál na nich pozrieť, aby náhodou sa od strachu málo usmieval a riskoval tým život.
A čo sú títo stredovekí a predošlí vladári proti bohu ???????
Keď sedliak seje repu, tak po vzídení vytne 90%, aby tie, čo nechal rásť, mali dosť miesta a tie vyťaté sadenice ho obvinia, že je masový vrah ?????? Vytne ktorú chce a nechá, ktorú chce a každá rastlina ktorá chce, aby ju nechal, ho musí presvedčiť, že na tom mieste je tá najlepšia svojím vzrastom a to je koniec.On sa nepotrebuje baviť o tom s ani jednou, lebo to je život, ktorý tie rastliny nechápu, tak ako vy nechápete, čo je BOh.


Zoberte si transparenty a vyjdite do ulíc, že boha nechcete a zabite každého, kto na boha pomyslí a čo tým dokážete? Nič iné,len že si na chvíľu budete myslieť, že ste ho porazili. Lebo to je teraz vaša chvíľa, tak jako bola Ježišova chvíľa, keď bol medzi ľuďmi, ale potom povedal, teraz nastala jeho chvíľa a šiel na umučenie. A prečo tam išiel, aby aspoň pár ľudí pochopilo, kto je boh. A čo bude s tebou, až príde jeho chvíľa ????? Nadáš mu do idiotov, povieš mu, že ťa nezaujíma, alebo že je masový vrah ????? Takto sa chceš vYhnúť jeho spravodlivosti, ktorú nemôžeš pochopiť ani na 5% ?? Takto sa chceš vyhnúť jeho hnevu. Inteligencii, ktorá existovala ešte pred tým, než existoval tento svet ? Dokážeš si predstaviť ako dlho existuje on a ako dlho existuješ ty ???
Ano, toto je tvoja chvíľa a ty sa slobodne rozhoduješ, či sa mu podriadíš jeho moci, alebo sa vydáš do jeho hnevu.
Na to je evanjelium, aby si si tam prečítal, ako sa vyhnúť tomuto hnevu, ale teraz je tvoja chvíľa ty sa môžeš dosýtosti na ňom vyvyšovať, posmievať sa mu a urážať ho, lebo je to akoby si bil palicou uviazaného psa, ale pes, ak sa reťaz, na ktorú sa 100% spoliehaš predsa len roztrhne, okamžite bude s tebou zaobchádzať podľa toho, či si ho kŕmil, alebo či si ho bil a v momente vyplní svoju vôľu na tebe, ako si si vyplnil ty svoju vôľu na ňom, keď bol v tvojej moci a keď bol uviazaný.
Toto si nedokážeš spočítať na prstoch jednej ruky ???? Že boh môže šmahom ruky zničiť celý tento svet a urobí to tým skorej, čím viac tu bude takýchto chválenkárov pred uviazanym psom, ako si ty a nebude to potrebovať nikomu vysvetľovať.
A načo aj, veď predsa tí, čo pochopili evanjelium a chcú byť jeho, tých aj on chce a nedá na nich dopustiť a nenechá si ich vytrhnúť z ruky a zachráni ich z tohoto sveta, lebo tento svet nepatrí jemu, jeho kráľovstvo je z iného sveta, ako to povedal Kristus pred Pilátom.
Ján Krstiteľ jasne povedal, čo má robiť vreteničie plemeno, aby sa vyhlo božiemu hnevu, ale ak slová záchrany z tohoto sveta, z tohoto svinstva, vám kypia žlč a ženú do vašich tvári zúrivosť a hnev, potom sa vy jeho hnevu nemôžete vyhnúť.
Nechápem, ako si môže myslieť, že ste silnejší a mocnejší, ako on, ak sa človek ledva dožije sto rokov ?????

A zapamätaj si, pes neroztrhne reťaz preto, že by mal takú silu, ktorou ju roztrhne, Pes tu reťaz neustále napína a prach zeme mu pomáha obrúsiť očká , aby sa stali takými tenkými, že tú reťaz nakoniec predsa pretrhne, ale nikto nemôže vedieť, kedy sa to stane a ani ten pes to nevie, ale akonáhle sa dostane na slobodu, hneď tento pes posúdi každého kho stretne, či mu dával žrať, alebo či ho bil a podľa toho sa ku každému zachová.

Lenže ak vy nechápete ani spravodlivosť psa odtrhnutého z reťaze, ako môžete pochopiť spravodlivosť boha !
none
9

7. elemír 27.10.2013, 04:32

Lucifero
Boh tu nie je preto, aby sa ti tlačil do zadku a ty ho budeš súdiť, či je dobrý, alebo zlý. To máš obrátený rebrík naopak. Kde si ty a kde je Hong-Kong ? Človeče mizerný,
Boh je obrovská a nepredstaviteľná moc, ktorá súdi teba a nie ty jeho, čím sa cítiš, že si trúfaš na takú obrovskú moc.
Kedykoľvek sa mu zachce vynesie do do výšin blaženosti koho chce a kedykoľvek sa mu zachce zabije koho chce a koľko chce a ty si ten posledný, od koho si nechá radiť, čo má robiť.
Pred...

27.10.2013, 07:17
Elemir
Dobre napisane lenze nic si niekto nemoze zobrat ak mu to nebolo dane zvtchu.Tak aj Jezis povedal pred pilatom.Ten to svet a slavu a bohastvo nekdo dal zlemu doruk? Ci sa milim?Mohol satan neco ponukat Jezisovi na pusti slavu a bohatstvo ak by mu to nebolo dane zvrchu?V tom je logika elemir. Jezis bol pri stvoreni sveta z Otcom vedel o jeho vsetkych prikazoch zakazoch.Jezis prinesol lasku na zem a nove ucenie.Ze by tie stare ktore sa davali Mojzisovi boli zle? viskyta sa otazka ze by potom Mojzis klamal? alebo ze by tie prikazi a zakazi ktore boli dane mojzisovi olutoval Boh a poslal sina na napravu?
none
16

9. gabor 27.10.2013, 07:17

Elemir
Dobre napisane lenze nic si niekto nemoze zobrat ak mu to nebolo dane zvtchu.Tak aj Jezis povedal pred pilatom.Ten to svet a slavu a bohastvo nekdo dal zlemu doruk? Ci sa milim?Mohol satan neco ponukat Jezisovi na pusti slavu a bohatstvo ak by mu to nebolo dane zvrchu?V tom je logika elemir. Jezis bol pri stvoreni sveta z Otcom vedel o jeho vsetkych prikazoch zakazoch.Jezis prinesol lasku na zem a nove ucenie.Ze by tie stare ktore sa davali Mojzisovi boli zle? viskyta sa otazka ze b...

27.10.2013, 12:39
gabor 9. Okrem iného si napísal: Ježis prinesol lasku na zem... Koniec citátu. Lenže to je omyl. Prečítaj si tému: Ježiš-čistá láska? a dozvieš sa, aký v skutočnosti podľa Nového zákona Ježiš bol. Všetky citáty tam pochádzajú z Biblie. A ešte dodávam k interpretácii biblických výrov. Napríklad ten, kde Ježiš požaduje, tích, ktorí by chceli byť jeho učeníkmi, že musia prejaviť dokonalú nenávisť nielen k svojim blízkym, ale musia nenávidieť ešte aj svoju vlastnú dušu (prepáč Krištof, že o tom píšem, ale nepíšem to pre teba). Správna interpretácia je podľa Pánových a Ježišových riťolezcov, že Ježiš to myslí tak, že Jeho treba milovať viac ako svojich blížnych a svoju dušu. Nuž a podľa mňa Ježiš naozaj vyžaduje nenávisť a nie lásku. Riťolezecké vysvetlenie je jednoduché prekrútenie skutočnosti.
none
13

7. elemír 27.10.2013, 04:32

Lucifero
Boh tu nie je preto, aby sa ti tlačil do zadku a ty ho budeš súdiť, či je dobrý, alebo zlý. To máš obrátený rebrík naopak. Kde si ty a kde je Hong-Kong ? Človeče mizerný,
Boh je obrovská a nepredstaviteľná moc, ktorá súdi teba a nie ty jeho, čím sa cítiš, že si trúfaš na takú obrovskú moc.
Kedykoľvek sa mu zachce vynesie do do výšin blaženosti koho chce a kedykoľvek sa mu zachce zabije koho chce a koľko chce a ty si ten posledný, od koho si nechá radiť, čo má robiť.
Pred...

27.10.2013, 07:58
7: "Predsa nemôžete hodnotiť boha ako politika pred voľbami, na to rýchlo zabudni, to si si nechal škaredo zblbnúť mozgy niekým iným." >> Je to presne naopak, oblbuju farari >> to su tie reci pred volbami..

Ale mozes si pozriet co akoze vykonal ten tvoj Boh. A to su prave rozhodnutia po volbach...

Tu nejde ukazat na to, ze aky bol zly Boh. Ale aki boli ludia, ktori si toho Boha vymysleli, pretoze potrebovali upevnit moc a zjednotit lud... Ved kto by posluchal a bal sa cloveka, ale BOHA? To uz je ine!

"Koľkí z vás vyrástli v demokracii a nič iné nepoznáte a už chcete demokraticky súdiť aj boha ? Veď ešte v stredoveku vládli mocnári s absolútnou mocou, ktorí mohli zabiť kohokoľvek, kto sa im nepáčil a kedykoľvek a nepotrebovali to nikomu zdôvodňovať, pretože boli králi a každý sa bál na nich pozrieť, aby náhodou sa od strachu málo usmieval a riskoval tým život." >>>>
Nad tymto som raz uvazoval, ze ci je boh aj diktator, ktory ma v rukach vladu nad zivotom a prave preto.
Inak myslel som ze pises o bohu, nie o cloveku.

Preco sa tak strasne bal, ze by ludia mohli ovplyvnit zlym sposobom kulturu izraelitov a dal pozabijat ine narody. Ale to ze Satan bude ovplyvnovat ludi to sa nebal a satana a dalsich padlych anjelov nezlikvidoval...
To ma fakt logiku..

"Že boh môže šmahom ruky zničiť celý tento svet" >>> Presne tak ako spravil celosvetovu potopu.
A chudak Noe musel nosit klokany z Australie a Pandy z Ciny.

Ty si stale nepochopil jednu vec. My neverime, ze boh je taky alebo taky. My poukazujeme, ze VAS boh je taky. My v neho neverime vobec.
none
33

7. elemír 27.10.2013, 04:32

Lucifero
Boh tu nie je preto, aby sa ti tlačil do zadku a ty ho budeš súdiť, či je dobrý, alebo zlý. To máš obrátený rebrík naopak. Kde si ty a kde je Hong-Kong ? Človeče mizerný,
Boh je obrovská a nepredstaviteľná moc, ktorá súdi teba a nie ty jeho, čím sa cítiš, že si trúfaš na takú obrovskú moc.
Kedykoľvek sa mu zachce vynesie do do výšin blaženosti koho chce a kedykoľvek sa mu zachce zabije koho chce a koľko chce a ty si ten posledný, od koho si nechá radiť, čo má robiť.
Pred...

28.10.2013, 18:52
elemír, pôvodne som na tvoju sedmičku nechcel reagovať, pretože je to nezmysel, blud, nevhodné a v skutočnosti nemožné prirovnanie, lebo.... Ja mám Boha v zadku, aj ty máš Boha v zadku. Boh je vo všetkých zadkoch vesmíru, pretože je VŠADE. Aj v ****e, aj v žumpách aj vo všetkých hlavách, dokonca vo všetkých ateistoch, v Satanovi, a t.ď. prosto všade bez výnimky. To som nevymyslel ja. To je jedna zo všeobecných vlastností boha menom Pán, všetkými veriacimi uznávaná. Takže ak budeš nabudúce niečo písať, používaj rozum, ktorý ti vraj boh dal spolu so slobodnou vôlou.
none
18
27.10.2013, 16:05
Wolfe,
podľa môjho súdu inteligentné pochopenie a zhrnutie veci. Sme na opačnej strane brehu, ale prial by som si aby to malo aspoň takúto úroveň, lebo už ten začiatok o chorých mozgoch, tlačí úroveň hlboko do kolien. Taká debata je o .......
Posledná veta : My v neho neveríme vôbec.
A práve to by som chcel, aby sme sa dohodli aspoň na tomto, a neviedli zbytočne žabomyšie vojny o tom, aký boh je , alebo nie je, ale aby sme debatovali o tom, či vôbec je, alebo nie je. Takže dohodnime sa, že my budeme veriť, že je a vy, že nie je. A my, alebo iba ja súkromne, by som chcel od vás jednu vec, aby ste nekydali špinu na to, čo nie je. Veď teda, každý má právo veriť čo chce a spoliehať sa vo svojom živote na čo chce. Ver mi, že ja boha uznávam preto, lebo cítim rozdiel, keby som sa modli do bútľavej vŕby a keď by som sa modlil k nemu, ale to je moje vlastné poznanie, ktoré nechcem nanútiť nikomu, ale na druhej strane nechcem nič viac, len aby niekto neurážal to, na čo sa ja spolieham ako na môj záchranný pás, či vestu a ja myslím, že práve toto by nám stačilo k vzájomnému porozumeniu. My si budeme myslieť, že robíte fatálnu chybu, že ste nepochopili, ako sa zachrániť od božieho hnevu a využiť veci,, ktoré nám ponúka už tu na zemi a vy si budete myslieť, že sme uverili debilinu a blbosť, ktorá nemôže existovať. A teda nech toto rozporuplné myslenie zostane v našich mysliach a okrem toho by sme mali žiť ďalej vo vzájomnej pomoci a porozumeniu. Myslím, že to by malo byť najinteligentnejšie riešenie tohoto problému, síce iba medzi inteligentami veriacch a neveriaCíCH, ALE ASPOň TO.
Lebo ak túto debatu niekto začína slovami o chorých mozgoch, už je tým jasne určená inteligenčná úroveň ďalšej debaty.
lebo už som tu viackrát písal, že ateisti, ktorí sú skutoční ateisti, na tomto fore neexistujú, lebo to majú jasné a v sebe vyrovnané, ale tí, v ktorých predsa len aké také pochybnosti zostali, tí sú nútení neustále hľadať dôkazy, aby si konečne boli na istom , lebo ak je pravda, že boh skutočne existuje, potom by to pre neveriacich malo vyzerať dosť hrozne, ale ak boh skutočne neexistuje,potom my veriaci zostaneme s troškou hanby, ale nakoniec za život veriaceho, ktorý sa snaží byť dobrým najmenej, ako vy neveriaci, sa nemusím až tak zase veľa hanbiť.
Je to samozrejme aj o duševnej hygiene , atď.....
Čo sa ale týka zločinov, ktoré sú na cirkvi, za tie ja, ako veriaci nielen že nenesiem zodpovednosť, lebo tak ako sú dobrí a zlí ľudia medzi neveriacimi, tak sú aj dobrí a zlí medzi neveriacimi. Vám neveriacím však vadí, že prečo máme medzi sebou zlých ľudí, ak hlásame dobro, odpustenie a miesto odplaty nastavíme radšej druhú stranu tváre. Teda aspoň, mali by sme nastaviť druhú stranu tváre. Toto je zásada a certifikát veriaceho a kto takýto nie je, ťažko o ňom povedať, že je veriaci. Ale nejde tu o to, čo o ňom povedať, ide tu o to, čo si on o sebe myslí. A tak tí, ktorí páchajú tieto neprávostí ako veriaci, prepadnú potom božiemu súdu, a my veriaci nezdieľame ich zločin,lebo veríme, že taký človek nemôže patriť Kristovi a patrí tomu druhému.A tieto zločiny teda nepatria cirkvi, ale tomu druhému. Podľa normálneho človeka, ktorý vyznáva Ježišove zásady podľa evanjelia, to nie je žiaden problém, ale človek,ktorý evanjelium nechápe, alebo nechce pochopiť, alebo dokonca nenávidí, ten tieto zločiny vidí ako zločiny cirkvi a berie to zároveň ako dôkaz, že cirkev a všetko s tým spojené, nemôže byť dobr=é. A to je tiež trošku medzi nami dievčatami rozdiel, že vy neveriaci ste si opreli svoje rozhodnutie o zlé, lebo vidíte na bohu a cirkvi len a len zlé, prečítali ste bibliu a evanjelium a uvideli ste iba zlé, nedokázali ste tam nájsť ani trolilinku dobrého ???? Veď ak Ježiš a evanjelium neprikazuje robiť zlé, naopak, za zlé sa vyhráža ešte horším, akože teda neviete pochopiť, že všetko zlé, čo je na cirkvi a na bohu, nemôže ani cirkvi a ani bohu patriť, pretože je to proti základnému učeniu evanjelia ? Potom naozaj stačí, že ak chce byť vlk predsedom vlády v ovčinci, stačí ABY si obliekol ovčí kožuch ? To nás naozaj máte za takých idiotov ? No to snáď hádam nie a ja verím, že väčšina ateistov tiež nie, aj keď v systéme dnešnej demokracie to je normále, lebo väčšina ľudí nedokáže rozoznať ovečku od vlka, ktorý si prehodil cez seba ovčí kožuch a nutne sa tu musí teda priznať aj určitá dávka idiotizmu.A je veľa takých, čo to pochopili svojim spôsobom a voľby sa berú ako fraška a sú odignorované najmenej 65 % obyvateľstva.
Ja viem, že to tu zbytočne píšem a zbytočne obhajujem cirkev a boha od neoprávnenej špiny, ak teda boh neexistuje. Ale toto sú vaše argumenty, toto je vaše rozhodnutie, že tá špina napriek jasnému textu evanjelia nemôže patriť cirkvi a ani Ježišovi, vy tvrdíte, že je a hotovo. Samozrejme aj toto je váš názor a vy naň máte právo, ako my, že sme sa rozhodli pre názor, že boh existuje. Pre mňa je to smutné, že ste tam našli iba zlé a toto zlá ste si opreli svoj názor a svoj osud. Ja som tam našiel dobré a o dobré som si oprel,svoj osud. Ale ak niekto nevidí, tak nevidí, s tým sa nedá nič robiť, iba názor rešpektovať. Toto mne trošku vrtá v hlave, že ste si akoby nevšimli, že vy neveriaci posudzujete existenciu boha cez zlé a my veriaci cez dobré, my veriaci sme našli slobodu v tom dobrom, ale vy v tom zlom ??? My veriaci sa cítim oslobodení od zla, lebo veríme v evanjelium a to je proti zlu a vy neveriaci sa cítite oslobodení od čoho ??? Od dobra, ktoré ste neuvideli v evanjeliu ? O tom diskutujme. že sa cítite oslobodení od praktizovania viery, že nemusíte chodiť do kostola, nemusíte s spovedať, nemusíte hľadieť na to, či hrešíte, alebo nie, že nemusíte hľadieť na to, či ste dobrí alebo zlí ? Ja síce takúto slobodu nechápem, pretože pre mňa by to bolo prinajmenšom menej inteligentné a asi som to aj teraz trochu pritiahol za vlasy, ale zostaňme obaja na tom, čo každý považujeme za slobodu a čo každý považuje za zdravý rozum, nechajme si tieto sporné veci pre seba a podajme si ruky ?????? Mali by ste s tým vy neveriaci problém, ja myslím že nie. Určite tí, čo začínajú takéto debaty s chorými mozgami, tam to bude ťažšie sa dohodnúť, ale u ľudí, ktorí majú úroveň najmenej takú, ako ty Wolfe, tam si myslím, že by to v pohode šlo.
A preto je veľmi dôležité pre nás všetkých, čo máme opačné názory, aby sme si zvoli nad seba inteligentných ľudí či veriacich, alebo neveriacich, lenže ako, ak väčšina je typu chorých mozgov ???????
none
21

18. elemír 27.10.2013, 16:05

Wolfe,
podľa môjho súdu inteligentné pochopenie a zhrnutie veci. Sme na opačnej strane brehu, ale prial by som si aby to malo aspoň takúto úroveň, lebo už ten začiatok o chorých mozgoch, tlačí úroveň hlboko do kolien. Taká debata je o .......
Posledná veta : My v neho neveríme vôbec.
A práve to by som chcel, aby sme sa dohodli aspoň na tomto, a neviedli zbytočne žabomyšie vojny o tom, aký boh je , alebo nie je, ale aby sme debatovali o tom, či vôbec je, alebo nie je. Takže dohodnime...

27.10.2013, 19:45
elemír ak sa ťa dotkol výraz choré mozgy, nemyslel som tým teba.
none
22

21. 27.10.2013, 19:45

elemír ak sa ťa dotkol výraz choré mozgy, nemyslel som tým teba.

27.10.2013, 20:56
Je sranda ze nahodou, ked som vcera cital tuto temu tak som pozeral nieeco na zdravie.sk a len tak som klikol na uputavku na boku:
odkaz
Zaujimave ilustracne foto...
none
23

21. 27.10.2013, 19:45

elemír ak sa ťa dotkol výraz choré mozgy, nemyslel som tým teba.

27.10.2013, 21:25
Koho si tym presne myslel?
Lebo ak si to myslel vseobecne, tak si sa ho tym vlastne dotkol...
none
34

23. 27.10.2013, 21:25

Koho si tym presne myslel?
Lebo ak si to myslel vseobecne, tak si sa ho tym vlastne dotkol...

03.11.2013, 10:32
Wolfe 23. Ak sa pýtaš koho som myslel pod chorými mozgami, tak som myslel napríklad takého, čo vymyslel, že Boh je všade, teda aj v zadkoch v ****e v žumpách a pod.
none
35

34. 03.11.2013, 10:32

Wolfe 23. Ak sa pýtaš koho som myslel pod chorými mozgami, tak som myslel napríklad takého, čo vymyslel, že Boh je všade, teda aj v zadkoch v ****e v žumpách a pod.

03.11.2013, 10:56
To si myslia hadam vsetci veriaci, az na to ze oni by to takto asi nedefinovali.
Oni vytiahnu len tie uslachtile miesta
none
36

35. 03.11.2013, 10:56

To si myslia hadam vsetci veriaci, az na to ze oni by to takto asi nedefinovali.
Oni vytiahnu len tie uslachtile miesta

03.11.2013, 15:01
Wolfe 36. Ja viem, že veriaci pravdu o svojich božstvách neznášajú. Dôkazom toho je ako ste napadli toho, čo sa odvážil poukázať na rozpory v RKC.
none
40

36. 03.11.2013, 15:01

Wolfe 36. Ja viem, že veriaci pravdu o svojich božstvách neznášajú. Dôkazom toho je ako ste napadli toho, čo sa odvážil poukázať na rozpory v RKC.

03.11.2013, 15:35
"ste" je nespravne pouzite slovo.
Ja som opooval tym, co oponovali jednotke.
Mimochodom mozes mrknut odkaz prispevok cislo 54..
none
24

18. elemír 27.10.2013, 16:05

Wolfe,
podľa môjho súdu inteligentné pochopenie a zhrnutie veci. Sme na opačnej strane brehu, ale prial by som si aby to malo aspoň takúto úroveň, lebo už ten začiatok o chorých mozgoch, tlačí úroveň hlboko do kolien. Taká debata je o .......
Posledná veta : My v neho neveríme vôbec.
A práve to by som chcel, aby sme sa dohodli aspoň na tomto, a neviedli zbytočne žabomyšie vojny o tom, aký boh je , alebo nie je, ale aby sme debatovali o tom, či vôbec je, alebo nie je. Takže dohodnime...

28.10.2013, 12:26
Ad chore mozgy - ja som tuto temu nezalozil, suhlasil som len s tym prispevkom (resp. jeho castami), nie s nazvom temy.

Zober si stredoveke upalovanie carodejnic, kriziacke vojny, boj o papezske kreslo.
Teraz si to prenes do staroveku a mas veci ktore mas popisane v 1.
Ludia tvariaci sa, ze to ide od Boha, ale pritom to ide od ludi, este skazenejsich nez tych ktorych sudia/zabijaju.
Ludia vzdy bazili po moci, odkedy ludia existuju..

"Posledná veta : My v neho neveríme vôbec.
A práve to by som chcel, aby sme sa dohodli aspoň na tomto, a neviedli zbytočne žabomyšie vojny o tom, aký boh je , alebo nie je, ale aby sme debatovali o tom, či vôbec je, alebo nie je." >> Ja aspon za seba sa vyjadrim lepsie >> predpokladam, ze Boh neexistuje (to akym sposobom som to napisal bolo asi hlavne kvoli dramatickemu momentu :D), pretoze k tomu vedie vela indicii. Biblia (kontradikcie v nej) a ciny, ktore poukazuju na hrozu ludskeho konania skor prisudzujem ludom, nez Bohu. Boha pouzili len ako nalepku aby mohli deklarovat vyssi zaujem, nez ten ludsky.
Taktiez ako donutit ludi, aby posluchali obycajneho cloveka, najlepsie tak, ze sa mu prisudi priamy kontakt s najvyssou moznou autoritou - Bohom.

"Ver mi, že ja boha uznávam preto, lebo cítim rozdiel, keby som sa modli do bútľavej vŕby a keď by som sa modlil k nemu..." >>> ja ten pocit poznam - dost som autoreflektoval,
skumal vlastne pocity, mysliekove nite, taktiez som videl a porovnaval ako popisuju toto rozpravanie s Bohom ini ludia, ake subtilne kladne a zaporne odozvy/odpovede dostavaju atd., modlitbu som bral pomaly ako nejaku tabletku, bez ktorej den nie je taky, aky by byva s nou, vzdy som videl ten rozdiel (selektivne myslenie), mimochodom tiez si take nieco spomenul..
A dospel som k tomu, ze je to len vec psychiky. Uz davno sa nemodlim, a vies aky je rozdiel? Ziaden. Dni su niektore lepsie a niektore horsie, ale taky je zivot. Ale na take nieco som prisiel, len ked som nebol upnuty hladat v dni s modlitbou len to dobre, a v dni ktore boli horsie, zistit, ze som sa nemodlil, alebo brat to ako nejaku Boziu mini-skusku, ktora ma ma len upevnit.

Inak kazdy ma pocit, ze je to nieco ine. Niekto rozprava s Bohom, niekto so svojim vyssim "ja" atd..

"len aby niekto neurážal to, na čo sa ja spolieham ako na môj záchranný pás" >> (neviem co presne myslis urazanim toho na co sa spoliehas, akoze boha?) Ocakavaj, ze kazdy si bude pisat na to svoj nazor, holt vitaj na diskusnom fore. Ak by si chcel taketo nieco, tak by si asi musel ist na nejake krestanske forum. Dokonca budes mat vacsiu sancu, ze ti budu ludia pritakat a chvalit ta, ak je to, to co chces/ocakavas.

Mimochodom spoliehat sa na to ako na zachranny pas, nie je to opovazlive spoliehanie? RKC Katechizmus druha ciastka (hriech proti duchu svatemu) 291/1 a (hriech proti nadeji) 177/2.
Ty mozes len dufat, nie spoliehat sa.

"aby ste nekydali špinu" >> ale to je prave biblia, ktora obsahuje spinu (tym myslim tie krutosti), to ze ti ten text, ktory tam uz je len niekto zvyrazni je o niecom inom... Krestania si to len zmiernia a ospravedlnia, aby to nekazilo obraz laskaveho, milujuceho a spravodliveho boha..

"Lebo ak túto debatu niekto začína slovami o chorých mozgoch, už je tým jasne určená inteligenčná úroveň ďalšej debaty." >> Nazov temy nebol zvoleny zrovna rozumne. Myslim, ze islo o rychlu emotivnu kompulziu (+ vyber nicku hovori tiez o tom byt silou mocou proti). Nehovoriac o tom, sposob akym to pomenoval, vlastne zacal liat horucu smolu sam sebe na hlavu

"lebo už som tu viackrát písal, že ateisti, ktorí sú skutoční ateisti" >> ja osobne som sa nikdy nedeklaroval ako ateista a ak ano, tak som to vysvetlil, ze len preto, ze je to jednoduchsie deklarovat takto, ako to vysvetlovat.
Inak to co si pisal, ja sa nikdy netajil, ze do tej skupiny spadam (myslim tym, ze mam pochybnosti, pisal som, ze som prestal verit tak pred rokom a pol, vlastne nie je to finalny stav, skor je to stale preklapavanie). Ale nemyslim, ze to je presne ono >>> "sú nútení neustále hľadať dôkazy, aby si konečne boli na istom" (...ze Boh neexistuje) .. keby mi islo len o toto, tak by som isiel hadzat svoje nazory na ateisticke fora alebo na weby ako odkaz >> myslim, ze tam by mi to islo ovela lahsie, ako "hadat sa" s niekym kto je presvedceny o opaku.

Inak nemyslim, ze tam spadaju vsetci z df. Ich asi skor stve krestanska prezentacia a dojem nadradenosti..

"Vám neveriacím však vadí, že prečo máme medzi sebou zlých ľudí, ak hlásame dobro, odpustenie a miesto odplaty nastavíme radšej druhú stranu tváre. Teda aspoň, mali by sme nastaviť druhú stranu tváre. Toto je zásada a certifikát veriaceho a kto takýto nie je, ťažko o ňom povedať, že je veriaci." >>>> Ak by veriaci mal splnat kompletne tento certifikat, tak mozem s kludom vyhlasit "Na svete niet veriaceho..." Mne osobne staci snaha, problem je, ze veriaci si (do)myslia ze uz su. A to je pycha.

"ale nakoniec za život veriaceho, ktorý sa snaží byť dobrým najmenej, ako vy neveriaci, sa nemusím až tak zase veľa hanbiť." >>> Musi byt snaha byt dobrym len domenou veriaceho?
Inak pamataj, Pascalova stavka (verim, lebo nic nestratim a mozem len ziskat) je len oportunizmom, vypocitavostou a nie vierou.

"Čo sa ale týka zločinov, ktoré sú na cirkvi, za tie ja, ako veriaci nielen že nenesiem zodpovednosť, lebo tak ako sú dobrí a zlí ľudia medzi neveriacimi, tak sú aj dobrí a zlí medzi neveriacimi." >> S tym suhlasim. Ale nemyslis, ze zlociny implikuju, ze nepochadzaju od Boha, ale od ludi? Ako som na zaciatku uviedol, nemusi to byt len upalovanie a kriziacke vypravy, preco myslis, ze taketo nieco nerobili v staroveku za cias Mojzisa, len namieto upalovania kamenovanie za mestom a kriziackych vojen, vojny proti Hetejcom (nehovoriac, ze hetejci nechali Abrahama pochovat Saru v ich hrobe, konkretne u Efrona - len aby si vedel, hroby neboli jamy ako to mame u nas), Amorejcanom, Ferezejcom atd...

"prečítali ste bibliu a evanjelium a uvideli ste iba zlé, nedokázali ste tam nájsť ani trolilinku dobrého" >> Asi nestaci, ked je v kalichu s kvalitnym vinom aj jed. Nemozes oddelit vino od jedu. Nehovoriac ked to ma prichadzat od PERFEKTNEHO boha...
V ziadnom pripade nehovorim, ze v tom nie je nic dobre, alebo ze v tom je len zle... Tym chcem povedat, ze to robili ludia z presvedcenia, nie preto, ze existuje Boh.
Inak fakt by ma zaujimalo, ze kolko dobra spravili len obycajni veriaci ludia (v tomto mi pridu ako chudobna vdova v Mk 12,41-44) a kolko cirkev ako institucia so svojou mocou a peniazmi.
Vystupujem proti "krestanom" ktori sa tvaria, ako su (krestania) moralne vyssie a biju sa do prs, pricom je to len ich projekcia toho, co sami nie su.

"Potom naozaj stačí, že ak chce byť vlk predsedom vlády v ovčinci, stačí ABY si obliekol ovčí kožuch ? To nás naozaj máte za takých idiotov ?" >>> Nemam ta za idiota, ale sorry toto sa bezne deje, nie je to len krestanska zalezitost ale ludska (stacis a pozriet na politicku scenu), takze krestanska tiez (vzdy su nejake mocnejsie postavy, ktore hybu babikami, deje sa aj inde, cirkev nie je imunna - riadia ju ludia, nie Boh).. >>> citam a reagujem postupne, az teraz som sa docital: "aj keď v systéme dnešnej demokracie to je normále,"

Co sa tyka biblie a viery v boha, tyka ja som uz pisal, ze by som bol ochotny verit keby:
odkaz prispevok c. 66. >>>>
"Ked sa hovori o urcitych aspektoch krestanstva, tak sa mozno az ambivaletne ako ex-krestan prepnem do polohy "ak by existoval", respektive "co sa pise v biblii". Ja nevylucujem, ze boh existuje (skor mi to pride nepravdepodobne), ale neverim, ze existuje taky boh, akeho ho popisuje biblia. Uz sa opakujem n-ty krat: Ak by sa bralo, ze biblia je ako hruby nacrt na zamastenej servitke (ludia si niekedy popisali co chceli..pribehy o svojich vitazstvach + zle prepisy + nekorektne preklady + dalsi ludia odobralo co by sa mohlo brat ako neakceptovatelne a pridali co si mysleli ze je spravne => ale to cele so spolocnym pojitkom "Boh") a nie ako dokonaly obraz, malovany olejovymi farbami na platno a vsadeny do zlateho ramu (vsetko je napisane presne tak ako to ma byt, vnuknute duchom svatym, a nie len tvorcom, ale aj vsetkym prepisovatelom a prekladatelom, aj ked je tam plno kontroverzii a kontradikcii, vlastnosti popisujuce boha v skutocnosti padaju na popis cloveka a nie Boha), tak by som bol dost ochotny verit v Boha."

Vlastne tento copy&paste mi pomohol aj vysvetlit, preco stale rypem do biblie a preco z nej vyvodzujem Boha takeho, akeho ho z nej vyvodzujem. Respektive ze vyvodzujem, ze to zlo robili ludia a nie Boh. ak by aj Boh existoval, tak bol znasilneny pre mocenske ucely, tak ako v staroveku tak aj v stredoveku..

"Pre mňa je to smutné, že ste tam našli iba zlé a toto zlá ste si opreli svoj názor a svoj osud." >> Tak este raz, nemyslis, ze je smutne, ze tam to zle je, ak to pochadza od omniscient/potent/present boha?
Ak by to bolo len o ludocha ich kodexe, tak by som to bral a snazil sa brat len to dobre, pretoze chapem, ze ludia su omylni a slabi (nemyslim mocou, ale "duchom"), ale BOH?! Preco sa narod vedeny vsemocnym bohom neodlisuje od inych narodov bez alebo s falosnymi bohmi vtedajsej doby. Boh je nadcasovy, preco sa narod, vedeny nadcasovym bohom nechoval nadcasovo. Ani len maly naznak... Vies ine vtedajsie narody mali asi tiez svoje kodexy a historiu, len sa nam nedochovali tak ako prave historia a kodex Izraelitov. Mimochodom iste to poznas, ze vitaz si modifikuje historiu podla seba. Alebo inymi slovami: Vitaz pise dejiny. Veris v posmrtny zivot = vplyv Perzanov a Helenov. Originalne bol len sheol = hrob/podsvetie (Gn 37,35) , co sa hodi, kam isli dobri i zli (Kazatel 9: hlavne 2 a 10). Postupne sa na to nabalovali ine ideologie (ktore odmietali napr. Saduceji)/

"O tom diskutujme. že sa cítite oslobodení od praktizovania viery, že nemusíte chodiť do kostola, nemusíte s spovedať, nemusíte hľadieť na to, či hrešíte, alebo nie, že nemusíte hľadieť na to, či ste dobrí alebo zlí ?" >> Pausalizujes. Ako by si sa tvaril, keby ti povedal objimac stromov, ze objimanie stromov je to spravne znovuzjednotenie s prirodou, od ktorej sme sa odtrhli (to som si len tak vymyslel, vobec netusim aka je ideologia treehuggerov) a nemozes konat dobro, ak nie si v spojeni s prirodou (alebo nieco take). Skus sa na to pozriet z tohoto pohladu, teda ak to dokazes.

Ako som pisal, ja som reagoval len k prispevku nie k nazvu temy.
none
20
27.10.2013, 18:51
ja uz nicomu nerozumiem
none
25
28.10.2013, 13:12
Lucifero k 15
Čítala som si Bibliu a keď som našla slová ako Boh riadil Izrael - izraelský ľud vo vojnách - bolo to proti mne. -
Lenže rýchlo som sa preorientovala, lebo tie vojny mali veľký význam. Darovali slobodu utláčanému národu. Keď sa prebojovávali do zasľúbenej Zeme vidíme tam akú kultúru používali kmene doposiaľ. Obetovali aj ľudí. A kde už bolo územie obsadené Izraelom toto bolo prísne zakázané a strážené. Viac sa to nesmelo robiť.
Čo sa týka predchádzajúcich životov - tomu nejak neverím. Skutočný dôkaz žiadny neexistuje.
Spomínaš bosorky - tých žien mi je úprimne ľúto - trpeli nevinne. Ak niekto niečo predpokladá a splní sa mu to nie je bosorka,ale úplne niečo iné.
Ten prvý príspevok som ani nemohla celý čítať, lebo mi to bolo strašne ľúto ako s tam uráža môj milovaný Boh.
Je na prvom mieste v mojom živote - áno pred každým jedným tvorstvom.
Každý jeden človek máme chybu a tá chyba robí ďalšie chyby. Chyba sa dá prehliadať, ale nie milovať. Boh nemá chybu a preto sa dá 100 % milovať. On vždy splní moje myšlienky ale nie všetky. Len tie ktoré sú ozaj pre mňa osožné. Vie prečo robí to a to. Mám už svoje roky a keď to hodnotím dozadu - jeho konanie je nádherné. Ale nemôžeme si žiadať za zlo dobrotu. To teda nie a tak to má byť, lebo zlo by sa konalo stále.
none
26

25. Helenka 28.10.2013, 13:12

Lucifero k 15
Čítala som si Bibliu a keď som našla slová ako Boh riadil Izrael - izraelský ľud vo vojnách - bolo to proti mne. -
Lenže rýchlo som sa preorientovala, lebo tie vojny mali veľký význam. Darovali slobodu utláčanému národu. Keď sa prebojovávali do zasľúbenej Zeme vidíme tam akú kultúru používali kmene doposiaľ. Obetovali aj ľudí. A kde už bolo územie obsadené Izraelom toto bolo prísne zakázané a strážené. Viac sa to nesmelo robiť.
Čo sa týka predchádzajúcich životov - to...

28.10.2013, 13:49
Ludia zvyknu mentalne preskocit veci ktore idu proti proti ich vlastnej ideologii a hlavne ked su zapisane v zakladoch ich ideologie.

Potrebujes mat nieco co je vacsie ako ty, comu mozes doverovat, ze uvedie vsetko na spravnu mieru.

Inak vysvetli mi, ked je Boh taky neomylny, preco najprv stvoril ludi a povedal, ze je to dobre a potom to lutoval.
Preco spravil Saula kralom a potom zistil, ze to bola chyba a chcel spravit kralom Davida?
Ked teda nechybuje...

Boh je asi hodne stary, ked Zem je cela pod vodou a on si musel spomenut na Noeho na sirom mori. Alebo potreboval duhu aby si spomenul na zmluvu s nim. Alebo takeho ho aspon videl ten kto (urcite to bol ten, nedali by pisat posvatne texty nejakej podradnej bytosti akou je zena) pisal tuto cast pisem Gn 8,1; Gn 9,14-16.

On vždy splní moje myšlienky ale nie všetky >>> "vzdy" versus "nie vsetky", nie je tam rozpor?
Inak takouto subjektivnou validaciou trpi vacsina veriacich (samozrejme aj ludi mimo nich). Hovori sa tomu selektivne myslenie. Davas na zretel tie veci ktore vyzdvihuju to v co chces verit. Dobro sa ti deje ked sa modlis, zlo sa ti deje ked sa nemodlis atp.
none
27
28.10.2013, 14:03
Spomínaš tú dúhu. Darmo budem veriť v teba ty mi tú dúhu nespravíš. Tvoja matka, keď si sa narodil bola naj. Ale keď si neposlúchal a chcel si skočiť do mora - bola naj ? Pre Teba ?
Hovoríš že si bol veriaci, ale len vonkajškom - srdce si si neotvoril - mlel si ústami básničky modlitieb srdce bolo úplne inde.
none
30

27. Helenka 28.10.2013, 14:03

Spomínaš tú dúhu. Darmo budem veriť v teba ty mi tú dúhu nespravíš. Tvoja matka, keď si sa narodil bola naj. Ale keď si neposlúchal a chcel si skočiť do mora - bola naj ? Pre Teba ?
Hovoríš že si bol veriaci, ale len vonkajškom - srdce si si neotvoril - mlel si ústami básničky modlitieb srdce bolo úplne inde.

28.10.2013, 17:47
28: Duha: Skus verit v drobne kvapky vody, ktore lamu svetlo.

Ten ostatok som akosi nepochopil, neviem ci to ma byt nejaka analogia ktoru nechapem, alebo ...
none
28
28.10.2013, 14:17
Zázraky - urobíš nejaké uzdravenie, ktoré sa mne viackrát stalo zo sekundy na sekundu na prosbu k Ježišovi, k Panne Márii, k Bohu.
Stalo sa to ľuďom, ktorí boli tiež so mnou a tiež prosili. Mám svedkov aj na stovky ľudí.
Cirkev mi to nepotvrdí.
O to ani nebojujem.
Len veriaci otvárajú ústa, s údivom sa pozerajú - hlavne cudzí - ako na zjavenie sa dívajú. Ja som tam išla pre to uzdravenie na púť. Prišlo. To neznamená, že to uzdravenie je z tej sekundy.
Ak mi niekto robí náročky zle, aby mal svoj prospech a ty to zvládaš trpieť, lebo ani nemáš iného východiska, lebo inak aj ty by si musel robiť zle a vlastne netrpel by si. Dostaneš chorobu a Boh ťa vylieči šmahom ruky. To je pre mňa samozrejmosť.
none
31

28. Helenka 28.10.2013, 14:17

Zázraky - urobíš nejaké uzdravenie, ktoré sa mne viackrát stalo zo sekundy na sekundu na prosbu k Ježišovi, k Panne Márii, k Bohu.
Stalo sa to ľuďom, ktorí boli tiež so mnou a tiež prosili. Mám svedkov aj na stovky ľudí.
Cirkev mi to nepotvrdí.
O to ani nebojujem.
Len veriaci otvárajú ústa, s údivom sa pozerajú - hlavne cudzí - ako na zjavenie sa dívajú. Ja som tam išla pre to uzdravenie na púť. Prišlo. To neznamená, že to uzdravenie je z tej sekundy.
Ak mi niekto robí nároč...

28.10.2013, 17:59
Precitaj si nieco o placebo efekte.
Inak pokecaj si s veriacim, u nich sa uzdravuje na pockanie na kazdom zhromazdeni...

Existoval taky liek, mal vraj pomahat proti rakovine. Nejaky lekar dal jednemu svojmu pacientovi vodu namiesto toho lieku, ale povedal ze je to ten liek. Dotycnemu zacala rakovina ustupovat, ale neskor sa z medii dozvedel, ze ten liek ktory si myslel, ze berie nie je az taky ucinny a rakovina mu prepkla nanovo. Lekar mu dal akoze iny liek, ale zas mu dal len nejaku nahradu. Toto sa opakovalo zas zacala rakovina ustupovat a neskor sa znova dozvedel, ze ta latka je neucinna. Nakoniec pacient zomrel

Niektore veci ani nic nemusia mat spolocne s Bohom a funguju cisto na presvedceni, ze ta latka im pomoze.

Ježišovi, k Panne Márii, k Bohu >> uplne ze ako svata trojica..
Mimochodom Mariin kult si prilepila katolicka cirkev, v biblii k tomu ani nemas podoru ked sme uz pri tom...
none
29
28.10.2013, 15:59
wolfe, dobre, taký som bol a ja ako neveriací, lebo najprv som bol veriaci podľa výchovy v rodine a na náboženstve, ale to bola asi len viera, samozrejme, že aj vtedy som sa modlil a autosugesciu dokážem rozlíšiť presne od odozvy z neba, ale to bola iná viera, akoby zdedená po rodičoch a náboženstve. Potom ma to vzalo znova, ale vtedy som prišiel na to, čo vlastne oslabovalo môj pocit nie ani tak viery, ale tohoto pocitu , ktorý je vyšším potvrdením, ako viera samotná. zrazui som zbadal na cirkvi niektoré nezrovnalosti a začal som si ich vysvetľovať podľa evanjelia a tu som začal nachádzať svoju vieru, nie tu zdedenú a postupne som si rozlúštil upalovanie bosoriek, nezmyselné vraždy a vojny, že to nepatrí Ježišovi, lebio Ježiš tierto veci nikdy neprIkazoval, naopak zakazoval a teraz mi je strašne ľúto ľudí, TýCH čo to robili a mysleli si, že tým slúžia bohu, čo bude s nimi až s dostanú pred JEžIšA.Ja dokonca verím, že žiadne svinstvo nepatrí cirkvi a všetko do cirkvi navláčil satan, aby odradil mnoho ľudí od cesty spasenia, aj dnes je obrovskou zodpovednosťou každého zodpovedného, človeka či týmito vecami chce nie čo robiť, ich zrušiť, alebo ich obhajovať : veď čo ak na zrušenie dogiem čaká veľa ľudí, aby konečne vstúpili do cirkvi a každá minúta je drahá, lebo sa strácajú potencionálni veriaci. Tio všetko si každý zodpovedný zoedpovuie pred bohom, lebo evanjelium je jasné pre každého, teda aspoň by malo byť. jednoducho v protikladoch evenjelia je treba si urobiť poriadok a všetko dobre zaradiť a to sa nedá bez uznania satana, že nás bude klamať, koľko sa len dáme. A to sú tie mútne vody satan a Kristus,kde sa musíme naučiť plávať a rozlíšiť, čo je dobré a čo zlé.
none
32

29. elemír 28.10.2013, 15:59

wolfe, dobre, taký som bol a ja ako neveriací, lebo najprv som bol veriaci podľa výchovy v rodine a na náboženstve, ale to bola asi len viera, samozrejme, že aj vtedy som sa modlil a autosugesciu dokážem rozlíšiť presne od odozvy z neba, ale to bola iná viera, akoby zdedená po rodičoch a náboženstve. Potom ma to vzalo znova, ale vtedy som prišiel na to, čo vlastne oslabovalo môj pocit nie ani tak viery, ale tohoto pocitu , ktorý je vyšším potvrdením, ako viera samotná. zrazui som zbadal na cirkv...

28.10.2013, 18:07
Neviem ci si precital komplet moj prispevok..

Pisal si carodejniciach atd, a co starozakonne genocity a nezmyselne krute tresty za blbosti rovnake ako za vrazdu?

Ja som moc nechcel ukazovat na carodejnice a kriziacke vojny, ja som chcel poukazat, ze take nieco mohli robit (najskor robili) aj ludia zo stareho zakona.

Mimochodom nie je toto tvoje zmyslanie vyhybkou aby ta nepokorila kognitivna disonancia?
odkaz
"Kognitívna disonancia je teória sociálnej psychológie. Disonanciou nazýva ľudskú reakciu na nepríjemné novozískané informácie alebo skúsenosti protirečiace predchádzajúcej predstave alebo znalosti. Tento nesúlad vyvoláva nepríjemný pocit napätia a následne túžbu po jeho znížení či odstránení. Je to nevedomá reakcia mysle na rozpory medzi postojmi (znalosťami, vierou, chovaním) a skutočným stavom veci."
none

najnovšie príspevky :

prevádzkuje diskusneforum.sk kontaktuj správcu diskusného fóra vytvoril dzI/O 2023 - 2024 verzia : 1.05 ( 27.4.2024 1:45 ) veľkosť : 239 791 B vygenerované za : 0.128 s unikátne zobrazenia tém : 76 779 unikátne zobrazenia blogov : 1 666 táto stránka musí používať koláčiky, aby mohla fungovať...

možnosti

hlavná stránka nastavenia blogy todo

online účastníci :

hľadanie :

blog dňa :

Pope Francis is Jacob Rothschild, 4th Baron Rothschild's third cousin once removed's wife's first cousin four times removed's husband's great niece's husband's brother! Preložte to prosím niekto do slovenčiny, nie som si istý, či Deepl neklame. Mu...

citát dňa :

Nikdy neopúšťaj niekoho, koho miluješ, pre niekoho,
kto sa ti páči, pretože ten, kto sa ti páči, ťa opustí pre niekoho, koho miluje.