Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Chodiť do kostola a na sväté omše prináša veľa milosti na spásu človeka.

17
reakcií
1072
prečítaní
Tému 13. apríla 2017, 09:54 založil lea_pragmaticka1.

podobné témy:1.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   13. 4. 2017, 09:54 avatar
77 plodov svätej omše

Dôkazom našej ignorácie alebo ľahostajnosti by bola taká svätá omša, ktorú by sme neopatrne alebo z lenivosti neprežili. Svätá omša ukrýva veľké poklady; ak si prečítate tento článok, možno v budúcnosti budete vďační za túto perlu veľkej ceny, vysoko ju oceníte a budete ju horlivo vyhľadávať.

Skúste popremýšľať nad týmto:

Za tvoju spásu posiela Otec svojho milovaného Syna z nebies.

Za tvoju spásu premieňa Duch Svätý chlieb a víno na skutočné Telo a Krv Kristovu.

Kvôli tebe prichádza Syn Boží z nebies a ukrýva sa v Najsvätejšej hostii.

Sám sa ponižuje do takej miery, že je prítomný aj v najdrobnejšom úlomku Najsvätejšej hostie.

Za tvoju spásu obnovuje zachraňujúci zázrak Vtelenia.

Za tvoju spásu sa nanovo rodí pre tento svet mystickým spôsobom, kedykoľvek sa svätá omša slúži.

Za tvoju spásu nám na oltári dokazuje tú istú úctu tak, ako to robieval, keď žil na zemi.

Za tvoju spásu obnovuje svoje trpké umučenie, aby si ho s ním prežil.

Za tvoju spásu mysticky obnovuje svoju smrť a obetuje svoj vzácny život za teba.

Za tvoju spásu prelieva svoju krv mystickým spôsobom a ponúka ju za teba Božskej sláve.

Touto vzácnou krvou kropí tvoju dušu a očisťuje ju od všetkých poškvrnení.

Za teba sa Kristus sám ponúka ako skutočná zápalná obeta a vzdáva Božskosti najvyššiu úctu, aká jej prináleží.

Úctou Bohu sa ti dostáva možnosť zadosťučiniť za slávu, ktorú si Bohu nebol schopný dať.

Za teba sa Kristus ponúka Bohu ako obeta chvály, ako odčinenie za zanedbanie chvál jeho svätého mena.

Sviatosťou oltárnou, ktorú Ježiš obetuje Bohu, dokážeš vzdať Najvyššiemu viac chvál ako svätí anjeli.

Za teba sa Kristus ponúka ako dokonalá obeta vďakyvzdania ako náhrada za všetky tvoje zlyhania.

Obetujúc Kristov akt vďakyvzdania Bohu získavaš hojnú odmenu a výhody, ktoré On získal pre teba.

Za Teba sa Kristus obetuje, ako zmierna obeta Bohu, ktorého si urazil.

Ospravedlní všetky tvoje všedné hriechy, za predpokladu, že si pevne rozhodnutý ich zanechať.

On znovu dáva seba samého za mnohé tvoje hriechy, ktoré si spáchal zanedbávaním dobrého, za dobro, ktoré si mohol urobiť a zanedbal si ho.


10.
označiť príspevok

veriaci-4
   13. 4. 2017, 11:23

Príspevok bol vymazaný administrátorom.12.
označiť príspevok

veriaci-4
   13. 4. 2017, 12:47

Príspevok bol vymazaný administrátorom.18.
označiť príspevok

Shagara muž
   14. 4. 2017, 01:02 avatar
1,......SKUTKY 17:24....."Boh, ktorý stvoril svet a všetko v ňom, súc Pánom neba a zeme, nebýva v chrámoch vytvorených rukami, 25 ani sa mu neslúži ľudskými rukami, akoby niečo potreboval,"


2.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   13. 4. 2017, 09:55 avatar
Odstraňuje všetky tvoje nedokonalosti, ktoré očistené pripája k tvojim dobrým skutkom.

On ti odpúšťa hriechy, neuvedomené a zabudnuté, ktoré si nikdy nespomenul v spovedi.

Kristus ponúka seba samého ako zmiernu obetu, aby zadosťučinil aspoň časti tvojich dlhov a prehreškov.

Zakaždým, keď ideš na sv. omšu, urobíš tak viac pre odpustenie svojich hriechov, akoby si činil to najväčšie pokánie.

Kristus ti dáva časť svojich zásluh a ponúka ich Bohu Otcovi, ako pokánie za tvoje urážky.

Pre teba Kristus ponúka seba samého ako najúčinnejšiu zmiernu obetu, prihovára sa za teba tak vrúcne, ako prosil za svojich nepriateľov na kríži.

Jeho vyliata presvätá krv prosí za teba v toľkých slovách, koľko kvapiek krvi vytieklo z jeho svätých žíl.

Každá z jeho svätých rán, ktorú nieslo Jeho sväté telo je hlasom, ktorý prosí o milosť pre teba.

Prosby a žiadosti, ktoré sú obetované na svätej omši, budú vypočuté oveľa skôr než tie, ktoré obetujeme mimo svätej omše.

Nikdy sa nepomodlíš tak silnou modlitbou, ako počas svätej omše.

Je tomu tak preto, že Kristus na svätej omši zjednocuje svoje modlitby s tvojimi a ponúka ich Nebeskému otcovi.

On pozná všetky Tvoje potreby a nebezpečenstvá, ktorým si vystavený a Tvoja večná spása je v jeho osobitnom záujme.

Na svätej omši sú prítomní aj Anjeli, prosia a prednášajú tvoje modlitby pred Boží trón.

Keď kňaz prednáša v tvojom mene modlitby počas svätej omše, čnosti, ktoré tým získavaš, ťa chránia a diabol nemá moc sa k tebe priblížiť.

Za teba a za tvoju večnú spásu hovorí Kristus v svätej omši, a ponúka svetu obeť Všemohúcemu Bohu.

Na svätej omši Ty sám sa stávaš duchovným kňazstvom Ježiša Krista, aby si obetoval svätú omšu pre seba aj pre iných.


3.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   13. 4. 2017, 09:58 avatar
Svätá omša je tým najlepším a najkrajším darom a obetou pre Najsvätejšiu Trojicu. Obetujúc svätú omšu sprítomňuješ
Najsvätejšej Trojici, najkrajšiu zo všetkých obetí.

Ponúkaš túto vzácnu obetu, ktorá má najvyššiu hodnotu zo všetkých vecí na zemi i na nebi.

Ponúkaš túto naozaj vzácnu obetu, pretože nie je ňou nikto iný, než samotný Boh.

Svätá omša je obetou tých, ktorí si ctia Boha, lebo Boh si zaslúži byť uctievaný.

Svätá omša je najväčším zadosťučinením Najsvätejšej Trojici.

Môžeš obetovať túto slávnu obetu, ako tvoj vlastný dar pre Krista, ktorý sa za teba obetoval.

Keď sústredene počúvaš svätú omšu, je to najvyšší prejav úcty, aký môžeš Bohu venovať.

Účasťou na svätej omši vzdáš najhlbšiu úctu svätosti nášho Pána a jeho ľudskej podstate.

Svätá omša je najlepším prostriedkom, ako si uctiť umučenie Krista a získať tak účasť na ovocí Jeho obety.

Svätá omša je tiež najlepším prostriedkom, ako si uctiť Preblahoslavenú Božiu Matku a prispieť tak k jej radosti.

Zbožnou účasťou na svätej omši môžeš obohatiť svoju dušu viac, než čímkoľvek iným na svete.

Oddaným počúvaním svätej omše môžeš vzdať väčšiu česť a slávu anjelom a svätým, než recitovaním mnohých modlitieb.

Touto oddanosťou urobíš dobrý skutok, ktorý má najvyššiu hodnotu.

Za tento úkon čistej viery, dostaneš odmenu nesmiernej ceny.

Keď sa pokloníš pred posvätnou hostiou a svätým kalichom, vykonáš tak najvyšší akt úcty nášmu Bohu.

Vždy keď sa s veľkou úctou pozrieš na posvätnú hostiu – telo nášho Pána, získaš hojnú odmenu v nebi.

Každým úderom zo skutočnej ľútosti do svojej hrude v úkone kajúcnosti počas svätej omše, získaš odpustenie svojich všedných hriechov.

Ak úprimne prežívaš svätú omšu v stave smrteľného hriechu, Boh ti dáva milosť obrátenia.

Ak úprimne prežívaš svätú omšu v stave milosti posväcujúcej, Boh rozmnožuje milosti pre teba.

Vo svätej omši môžeš duchovne prijímať Telo a Krv nášho Pána Ježiša Krista.

V tomto momente máš milosť vidieť na vlastné oči Krista ukrytého v sviatostnom rúchu, tak ako On vidí teba.

Na svätej omši dostávaš požehnanie od kňaza, ktoré je potvrdené samotným Kristom v nebi.

Skrze kňaza získavaš na svätej omši požehnanie i pre svoje telesné a časné potreby.

Požehnanie má moc ochrániť ťa pred mnohými nebezpečenstvami, ktoré by ťa mohli bez neho premôcť.

V požehnaní získaš tiež posilu proti pokušeniam.

Svätá omša je tiež prostriedkom získania milosti svätej smrti.

Zosobnená Kristova láska na svätej omši ti zabezpečí špeciálnu pomoc anjelov a svätých v tvojich posledných chvíľach.

Spomienka na svätú omšu bude veľkou útechou pre teba v hodine tvojej smrti, a bude posilou v dôveru v Božie milosrdenstvo.

Nebudeš zabudnutý, keď budeš stáť pred prísnym sudcom, on ti ukáže svoju milosť a priazeň.

Neboj sa dlhého a strašného Očistca, ak si svojim časným trestom za hriechy zadosťučinil vo svätej omši.

Už jedna tvoja sústredená a oddaná účasť na svätej omši pomôže zmierniť bolesti tvojej duši v Očistci viac, než akýkoľvek úkon pokánia či veľký skutok.

Už jedna tvoja oddaná účasť na svätej omši tu na zemi, má väčšiu cenu než tie, ktoré za teba budú slúžené po smrti.

Získaš miesto v nebi, ktoré ti bude patriť po celú večnosť.

Tvoje šťastie v nebi sa znásobí o každú jednu svätú omšu, ktorú nábožne prežiješ na zemi.

Pre tvojich priateľov nebude žiadna modlitba natoľko účinná, ako jediná svätá omša, ktorú za nich obetuješ.

Môžeš sprostredkovať množstvo požehnania pre svojich dobrodincov a priateľov, ak obetuješ svätú omšu na ich úmysel.

Najlepšia pomoc a najväčšia útecha pre chorých, trpiacich a umierajúcich je vo svätej omši, ktorá je za nich slúžená a obetovaná.

Svätou omšou obetovanou na určitý úmysel môžeš získať veľkú milosť obrátenia pre hriešnikov.

Svätou omšou slúženou na určitý úmysel môžeš získať veľké milosti a požehnanie pre všetkých verných kresťanov.

Pre duše v očistci môžeš získať prostredníctvom svätej omše hojné občerstvenie.

Ak nie je v tvojej moci dať odslúžiť svätú omšu za svojich zosnulých, môžeš im pomôcť svojou zbožnou účasťou na najsvätejšej obete a uľaviť tak od trápenia v plameňoch očistca.


4.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   13. 4. 2017, 09:58 avatar
Čo si teraz myslíš o svätej omši, Kresťan? Je možné povedať, že na svete existuje iný spôsob získania toľkých milostí a darov, ktoré sú na dosah? Nie je možné pochybovať o pravdivosti slov otca Sancheza: Ak by Kresťania vedeli, ako úplne využívať dary svätej omše, mohli by získať väčšie bohatstvo, než sa nachádza vo všetkých veciach, ktoré Boh stvoril.

Máme naozaj vzácne bohatstvo vo svätej omši: šťastný ten, kto môže získať poklady tak úžasné, za cenu tak malej snahy! Kto by teraz chcel dobrovoľne vynechať svätú omšu? Kto by si ju teraz s radosťou nevypočul? Snažme sa nikdy nestratiť možnosť ísť na svätú omšu a plnohodnotne sa jej zúčastňovať. Ani naše každodenné povinnosti by nám nemali brániť, zúčastňovať sa jej.

Otec Martin von Cochem (1625-1712).

modlitba.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


5.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   13. 4. 2017, 10:00 avatar
Možno ste počuli často klamstvo, že chodenie do kostola a na omše je zbytočné ,že je to farizejské a nespasí vás to. Opak je pravdou, chodenie na sv. omše do kostola vám dávam skrz sv. omšu a najlepšie aj so sv. príjmaním veľa milostí a darov do života, robí život lepším, krajším a radostnejším. Sami sa pripravujeme o toľké milosti, ktoré sú zadarmo a my vynaložíme len ochotu, čas do kostola a na omšu. Chodenie na sv. omšu prináša spásu a vedie do neba.


7.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   13. 4. 2017, 10:03 avatar
V skutočnosti Boh nepotrebuje človeka ani sv. omšu. Ale človek potrebuje sv. omšu a potrebuje Boha. Aj sv. omša aj láskavý dar Boha pre človeka, aby človek čerpal z tohto daru - pre seba, rodinu, pre život, pre zosnulých aj pre budúci pobyt v nebi. V nebi existuje mnoho typov príbytkov a je fér, že niekto dostane lepší a niekto bežnejší, ale podstatné je dostať sa do neba.


9.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   13. 4. 2017, 10:07 avatar
Napr. sv. Terézia z Lisiex napísala o sv. Eucharistií(t.j. o sv. prijímaní), ktorá sa dáva počas sv. omše v kostole:

"Keby ľudia spoznali hodnotu Eucharistie, vstup do kostola by museli regulovať policajti."


6.
označiť príspevok

panoramix muž
   13. 4. 2017, 10:01 avatar
počul som veľa krát, že mnohí farári sa stali ateistami, ale nadalej vykonávajú svoju funkciu kvôli platu.
PS : ateizmus neznamená neveriť vo vyššiu existenciu - bytosť, ateizmus znamená neveriť v biblického boha.


8.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   13. 4. 2017, 10:04 avatar
Skús za zamerať na svätcov je ich mnoho a čerpaj z ich životnej múdrosti a cesty, pod vedením Pána Ježiša.


11.
označiť príspevok

elemír muž
   13. 4. 2017, 12:36 avatar
6 panoramix,
čo to je vyššia ateistická existencia, vyššia bytosť, ale hlavne na čo a o čom to je ?
Ja neverím v boha, pretože je, ale preto, že praktizovaním viery je môj život iný a lepší, neporovnateľne lepší a bol by som idiot, keby som sa toho vzdal, takto si vylepšiť život už tu na zemi, lebo boh a všetko s tým spojené, je reálna živá bytosť, ktoré je schopná počuť, reagovať a teda pomáhať. lebo je aj veľa dní, keď som sa nepomodlil a vždy to bolo tak isto, oveľa horšie. A toto ja beriem ako dôkaz, že je a že existuje.
A aký je tvoj dôkaz o vyššej ateistickej inteligencii, teda bytosti?
Vy tvrdíte, že základom hmoty je atom, ale to iba veríte, lebo doteraz nikto nikdy atom nevidel. Ani boha doteraz nikto nikdy nevidel, ale my s ním komunikujeme v duchu a v pravde a cítime, že nám odpovedá a potvrdzuje tým, že sa nemodlíme do bútlavej vrby zo strachu pred peklom, či ním samotným.
modlíme sa , lebo ho denno denne potrebujeme, denodenne potrebujeme dobro, ktoré nám dáva. Ale kto to mezažil na vlastnej koži, nevie, o čom teraz hovorím, lebo potom by si každý tiež povedal, ako ja, že bol som idiot, že som neveril,ale neúpšem to preto, že by bol každý idiot, čo neverí, ale želám to každému, čo uveril, že toto je život hodný tohoto sveta.
Súhlasí lea_pragmaticka1


13.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   13. 4. 2017, 15:07 avatar
Elemír trochu tvrdo povedané, že bol by som idiot, aby som neveril. Je to tak. Každý kto skúsil vie a kto neskúsil kvôli svojej pýche a svojmu údajnému rozumu ten nevie o čo prichádza teraz na Zemi a potom aj vo večnosti. Poviem rovno - niet lepšej investície a rozhodnutia ako povedať Pánu Ježišovi - Pán a Boh môj, zmiluj sa nado mnou hriešnym. Pán Ježiš verím v Teba, zachráň ma aj moju rodinu. Pán dáva toľko milosti, darov, že len pyšný neskúsi, lebo je lenivý a pyšný.

Je zvláštne, že neveriaci vedia veriť všetkému, ale nevyskúšajú experiment hoci len zo zvedavosti a nevyzvú Pána Ježiša, nech im ukáže, že existuje. Že nepoprosia Pána Ježiša o pomoc v konkrétnej bežnej veci, hoci aj hmotnej alebo banálnej, nemusí ísť o vznešenú a duchovnú vec. A čudujem sa, že nevyskúšajú moc modlitby, keď aj vedci už robili x pokusov a dokáazali, že modlitba má ohromnú silu a schopnosť. Taký ľahký pokus a toľko odmietania - pre vlastnú hlúposť a na vlastnú škodu. Nič stratiť nemôžu, ak Boh neexistuje, ale existuje a oni ani nevyskúšali a nie sú mentálne retardovaní alebo inak ťažko hendikepovaní, že nevedia čo robia a činia- tak to je ozaj škoda.


14.
označiť príspevok

veriaci-4
   13. 4. 2017, 15:42

Príspevok bol vymazaný administrátorom.15.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   13. 4. 2017, 15:45 avatar
Myslíš tvoje príspevky a tvoj názor na to?


16.
označiť príspevok

veriaci-4
   13. 4. 2017, 15:51

Príspevok bol vymazaný administrátorom.17.
označiť príspevok

ASIO25 muž
   13. 4. 2017, 20:59 avatar
Ziaden katolik ti to nebude citat.
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 16:44,  Skajka si zaskocena? Ze som cigan?
dnes, 16:42,  Chces byt kamosom cigana?
dnes, 16:39,  Chcel som s teba spravit slusneho roma ale ty nechceš*44 Ty sa normalne distancujes odomna .....
dnes, 16:37,  Hebrejcina.romcina slovencina nemcina sa uz stratila...
dnes, 16:35,  Tvar mam opalenu taku hnedú...nie moc... Ale zbytok tela to by si čumel biely jak sneh*39 krv...
dnes, 16:33,  Niesi rad ze pises s romom? Zle... S ciganom?
dnes, 16:31,  83....ved ja ti tvoje pochybnosti neberiem... Len som si myslel ze sa nejak tym zaoberas...
dnes, 16:28,  80. pochybujem ze ty niekedy myslíš *13*13
dnes, 16:28,  Len neguugli... Vela si namýšľaš....transalator...
dnes, 16:23,  But tuke dumines......
dnes, 16:21,  Myslel som si ze sa venujes etnologii
dnes, 16:20,  76. čo to má spoločné s aletrnatívnymi riešeniami ubytovaním rómov ?? alebo potreboval si...
dnes, 16:19,  Nemám ďalšie, lebo ma ojebuješ, klameš a zavádzaš, s tebou som skončil naveky !!!!!!!!!!
dnes, 16:17,  Mam uz velkeho syna 15 bude mat...
dnes, 16:14,  Skajka bola si v nejakej osade na slovensku? Ak ano podel sa s nami ...ak nie nevadi
dnes, 16:14,  Veď to urobili za sociku-dali-ciganom byty na luníku kde žili aj biely a vieme ako to dopadlo...
dnes, 16:12,  ty si ani deti urobiľ nevieš...taký si lenivý....
dnes, 16:12,  https://etp.sk/romovia-v-rankovciach-si-sami-postavili-domy/...
dnes, 16:12,  Miňo este mas nejake specialne otazky? Ak ano skus predlozit svoje imania
dnes, 16:09,  68. milan ty ziješ ešte v stredoveku a veríš kazdej lzi o rómoch . Rómovia nedostanú...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Ponúkať priateľstvo tomu, kto túži po láske, je ako umierajúcemu od smädu dávať chlieb.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(85 712 bytes in 0,405 seconds)