Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Božie meno v Novom Zákone

29
reakcií
2043
prečítaní
Tému 12. mája 2016, 23:07 založil Shagara.

podobné témy:

názov témy
posledná
reakcií
25. 05. 2016
8
13. 11. 2016
5
06. 04. 2012
48
 
 


1.
označiť príspevok

Shagara muž
   12. 5. 2016, 23:07 avatar
Božie meno v Novom Zákone........máme a smieme používať,alebo nie?
-------------------------------------------------------------------------------------------
ZÁLEŽÍ na tom, či je v Biblii použité Božie meno? Bohu na tom zjavne záleží. V pôvodnom hebrejskom texte tej časti Biblie, ktorá sa bežne označuje ako Starý zákon, sa Božie meno objavuje takmer 7 000-krát vo forme štyroch hebrejských písmen známych ako tetragramaton./JHVH/
Rukopisy Nového zákona, ktoré dnes máme k dispozícii, nie sú originály. Pôvodné rukopisy, ktoré napísali Matúš, Ján, Pavol a ostatní, sa často používali a nepochybne sa rýchlo zodrali. Preto sa robili odpisy, a keď sa tie zodrali, urobili sa ďalšie. Z tisícov rukopisov Nového zákona, ktoré dnes existujú, bola väčšina napísaná minimálne dve storočia po napísaní originálov. Zdá sa, že v tom čase už tí, ktorí robili tieto odpisy, buď nahrádzali tetragramaton slovomKurios alebo Kyrios, čiže gréckym slovom pre ‚Pán‘, alebo robili odpisy z kópií, v ktorých už boli tieto zmeny urobené.
Ježiš používal Božie meno a oznamoval ho ďalším. (Ján 17:6,11, 12, 26) Ježiš priamo povedal:......... „Prišiel som v mene svojho Otca.“ Zdôrazňoval tiež, že skutky, ktoré robí, robí..... „v mene svojho Otca“.
Samotné Ježišovo meno v skutočnosti znamená........ „Jehova je záchrana“. — Ján 5:43; 10:25.
Samozrejme,ak si uvedomujeme,že sa nezachovali originály prekladov, z 1 storočia,tak nemôžme presne vedieť ako to bolo. Ale je vela indícií,že Božie meno pôvodne bolo aj v NZ. Je zaujímavé, že v slovníku The Anchor Bible Dictionary je pod medzititulkom „Tetragramaton v Novom Zákone“ uvedené:....... „Existujú dôkazy, že keď boli spisy N[ového] Z[ákona] písané, tetragramaton, Božie meno, Jahve, sa v NZ objavoval v niektorých alebo vo všetkých citátoch zo Starého Zákona.“Keď Ježiš citoval z takzvaného Starého zákona alebo z neho čítal, používal Božie meno. (5. Mojžišova 6:13, 16; 8:3; Žalm 110:1; Izaiáš 61:1, 2; Matúš 4:4, 7, 10; 22:44; Lukáš 4:16–21) V dňoch Ježiša a jeho učeníkov sa tetragramaton vyskytoval v odpisoch hebrejského textu Starého zákona, tak ako je to až dodnes. Ale celé stáročia sa učenci domnievali, že tetragramaton nebol v Septuaginte, čiže v gréckom preklade Starého zákona, ani v rukopisoch Nového zákona. No v polovici 20. storočia zaujal učencov istý pozoruhodný objav — našlo sa niekoľko veľmi starých fragmentov prekladu Septuaginty z čias, keď žil na zemi Ježiš. Tieto fragmenty obsahujú Božie osobné meno napísané hebrejskými písmenami. A tak je isté,že aj u Matúša,ktorý bol napísaný aj podla istých učencov v Hebrejčine bolo citované Božie meno,a nielen tam. Ved ak sa citoval text z SZ,čo ho čitateľ,pisateľ vynechal? Prečo? Kvôli nebiblickej ,židovskej tradícií? Kvôli ich poverčivosti? Alebo kvôli nepochopeniu tretieho prikázania o o nepoužívaní Božieho mena "nehodným spôsobom"?
Staroveké židovské spisy naznačujú, že židovskí kresťania používali vo svojich spisoch Božie meno. Tosefta, písomná zbierka ústnych zákonov, dokončená okolo roku 300 n. l., sa zmieňuje o kresťanských spisoch, ktoré boli pálené v sabat: „Knihy evanjelistov a knihy minim [podľa všetkého židovských kresťanov] nemajú byť ušetrené pred ohňom. Je dovolené, aby boli spálené tam, kde sú... i s Božím menom, ktoré je v nich uvedené.“ Ten istý zdroj cituje rabína Josého Galilejského, ktorý žil na začiatku druhého storočia n. l. Tento rabín povedal, že v iných dňoch týždňa má „niekto vyrezať Božie meno, ktoré je v nich [kresťanských spisoch], odrezky ukryť a zvyšok spáliť“. Existujú teda jasné dôkazy, že Židia v druhom storočí n. l. nepochybovali o tom, že kresťania vo svojich spisoch používajú Božie,Jehovovo meno.
Samozrejme,je veľa iných biblických indícií,ktoré hovoria,naznačujú,že ......Božie meno patrí do Nového zákona!Ako píše aj Pavol ......"Lebo svedčím o nich, že majú horlivosť pre Boha, ale nie podľa presného poznania; 3 lebo sa nepodriadili Božej spravodlivosti, pretože nepoznali Božiu spravodlivosť, ale usilovali sa ustanoviť si svoju vlastnú"! Alebo Matúš 15:9 ich označuje ako tých ,čo ctili Boha "ľudskými prikázaniami, a nebiblickou tradíciou".Takíto ctitelia sotva mohli uctievať Boha prijateľne a preto aj ich vzťah k Božiemu menu bol úplne chybný. Na počiatku ale Božie meno bežne vyslovovali. Ak niekto všetky biblické zmienky o používaní Božieho mena ignoruje,/"oznamujte jeho meno,nosíte moje meno,budú musieť spoznať moje meno,oznámil som im tvoje meno,ľud pre moje meno,zjavil som i tvoje meno,posväť sa tvoje meno,...",atd/tak ako on chápe mnohé citácie a náražky na Božie meno,meno? Tak ,že ho nesmieme vôbec používať?
Bolo by to logické? Biblické? A "daný zákaz",ako sme už spomínali, bolo ľudské prikázanie,a to im mohol Ježiš ľahko vyvrátiť! Apoštol Pavol, citujúc z Hebrejských Písiem, kresťanom v Ríme pripomenul:..... „Každý, kto vzýva Jehovovo meno, bude zachránený.“ Potom sa opýtal:.... „Ale ako budú vzývať toho, v koho neuverili? A ako uveria v toho, o kom nepočuli?“ (Rimanom 10:13, 14; Joel 2:32)
"Vzývať Božie meno?"......"Vzývať Jehovovo meno", /Jahveho meno/je spojené aj so záchranou, ako môžeme čítať! Opakujem-"meno" a nie nič-nehovoriaci titul "Pán alebo Hospodin"!
Teda-je logické ,používať meno Boha v NZ aby sa odlíšil Ježiš od Jehovu,svojho Otca,/na odlíšenie sa používajú aj výrazy-Adonaj a adoní/...... neplatí to,čo sa píše tu,že Jehova je Ježiš! Ako sa uvádza na nasledujúcej stránke:www.google.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Nemôžem tiež súhlasiť ani s tým,čo obsahuje prípis RKC o nepoužívaní Božieho mena všeobecne:www.google.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk.....G8QFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fbreviar.sk%2Fdocs%2Fbmeno.htm&usg=AFQjCNFIkrehbs3Pl0JWy5KzJ3nSfYULXw
Jedno príslovie hovorí,že "iba tí bezvýznamní nemajú meno". A to by sme sotva mohli povedať o Bohu Biblie?! Ale prečo sa potom dlhé stáročia Božie meno používalo, aj v úplne bežných ,životných situáciách,-pri obchodovaní, v bežnej komunikácií,atd? Ak by sme mali byť dôslední,tak by sme museli vylúčiť aj biblické mená,ktoré majú v názve Božie meno,alebo i slovo "hallelujáh"! A tým by sa naše piesne na slávu Boha Otca ochudobnili. Ak Ježiš oznamoval "meno Otca",čo oznamoval? Titul,alebo meno? Ak sa modlíš-"posväť sa tvoje meno",....aké meno sa má posvätiť? A ako rozlíšiš bohov,božstvá,.....ked neidentifikuješ Boha menom?Hlavne ak vieme z Písma,že ...."je vela bohov a pánov". 1 Korinťanom 8:5. Samozrejme,že to neznamená,že musíme stále Boha oslovovať menom. Máme aj vela iných oslovení,/dôvernejších/titulov, ktoré bežne používame ,ked sa zhovárame /modlíme/ s Bohom. Otázka.......:Hovoria tebe doma len "Pán",...alebo "Hospodin"? A ak sú bohovia v trojici rovnocenní,prečo meno Krista sa smie vyslovovať,a meno Otca nie? A aké má meno duch svätý? Ten je tiež bezmenný? A prečo sa dlhé storočia Božie meno smelo vyslovovať a teraz v 21 storočí nie? Ved je všade na kostoloch,pomníkoch,sochách,obrazoch,minciach,známkach,v knihách,filmoch,básniach ,v hudbe-piesňach,....atd? Uvádzam isté dôkazy:www.google.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

-----------------------------------------------------------------------------------------------

......www.google.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk....../

--------------------------------------------------------------------------------------------------

aj.........www.google.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk....
Teda,treba si uvedomiť že,tento-zákaz prešiel dlhým vývojom. V staršej dobe slovám z Ex 20,7 rozumeli Izraeliti správne. Zakazovalo sa len neúctivé a zbytočné užívanie svätého mena. Potom obmedzili používanie mena v dennom živote a namiesto mena Jahve používali rôzne synonymá. Hovorilo sa dokonca le šém ha šém (v mene Mena), iba pri bohoslužbách sa vyslovovalo meno Jahve neskrátene. Neskôr ho vynechávali aj pri Čítaní Písma v synagógach. Pretože aj napísané Božie meno sa mohlo pohodiť, začali pri písaní používať skratky, alebo niektoré písmeno úmyselne zamenili. Ešte neskôr ponechali Božie meno len v požehnaní, ktoré dávali kňazi v jeruzalemskom chráme. Napokon ho smel vysloviť iba veľkňaz, keď v deň zmierenia prosil Boha za odpustenie hriechov. Podľa talmudu ho hovoril potichu a súčasne zaznel spev levitov. aby sväté meno nikto nezačul. Mimochodom, veľkňaz, ako Boží vikár, nosil Božie meno napísané na mitre".....atd. Jeden teológ raz vtipne poznamenal /na nebiblickú prax,nepoužívať Božie meno-časopis Theology/,..."že Bohu sa raz prihodila nemilá nehoda-stratil meno"! Pýtam sa: Páčilo by sa ti,keby si bol len nejaký,bezmenný pán,a nikto nechcel používať tvoje meno? Asi sotva! A tak ani Bohu sa nepáči ,ak nepoužívame Jeho meno! Tiež si musíme uvedomiť,že neexistujú,žiadne opodstatnené a logické dôkazy,prečo by sme Božie meno nemali používať! A už tobôž nie biblické dôvody! Opakujem sa-Biblia hovorí,zdôrazňuje: ......„Každý, kto vzýva Jehovovo meno, bude zachránený.“ Aj ked sa tu nemusí jednať len o samotné poznanie mena,ale i celej osobnosti Boha. To mi je jasné! Uvediem teraz niektoré dôkazy,že Božie meno sa používalo, a používalo sa aj v Novom Zákone! www.google.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
.......jehovah.to Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

.......www.google.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

.......translate.googleusercontent.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

.......www.google.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Asi v polovici prvého storočia n. l. učeník Jakub starším v Jeruzaleme povedal:..........„Simeon obšírne rozprával, ako Boh po prvý raz obrátil svoju pozornosť na národy, aby z nich vybral ľud pre svoje meno.“ (Skutky 15:14) Zdá sa ti logické, že by Jakub povedal niečo také, keby v prvom storočí nikto nepoznal ani nepoužíval Božie meno? Alebo aj Jakub si meno plietol s titulom?

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Uvediem ešte knihu ,ktorá tiež pojednáva o Božom mene v Novom Zákone:Matteo Pierro kniha "Geovo e il Nuovo Testament" (Jehova a Nový zákon)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Žalm 83:18 hovorí....."aby poznali ľudia, že ty, ktorého meno je Jehova," Ak by sme tam dosadili miesto mena -"Jehova",slovo "Pán", tak by to bolo nevhodné a nelogické.

Uvediem aj dôkazy z iných prekladov,že Božie meno patrí aj do NZ:

A Literal Translation of the New Testament From the Text of the Vatican Manuscript od Hermana Heinfettra (1863) ........The Emphatic Diaglott od Benjamina Wilsona (1864) ..........The Epistles of Paul in Modern English od Georgea Barkera Stevensa (1898)........ St. Paul’s Epistle to the Romans od W. G. Rutherforda (1900)....... The Christian’s Bible—New Testament od Georgea N. LeFevra (1928) ..........The New Testament Letters od londýnskeho biskupa J. W. C. Wanda (1946)
Napríklad v mnohých prekladoch Nového zákona v jazykoch Afriky, Ameriky, Ázie a Tichomorských ostrovov sa hojne vyskytuje Božiemeno. Niektoré z týchto prekladov boli vydané iba nedávno. Napríklad Biblia v rotumčine (1999) uvádzameno Jihova 51-krát v 48 veršoch Nového zákona. A v preklade v jazyku batak toba (1989), ktorý bol vydaný v Indonézii, je menoJahowa použité v Novom zákone 110-krát. Božie meno sa objavuje aj vo francúzskych, nemeckých a španielskych prekladoch. Napríklad Pablo Besson, ktorý preložil Nový zákon do španielčiny začiatkom 20. storočia, vo svojom preklade použil meno Jehová v Júdovi 14. Okrem toho uviedol takmer 100 poznámok pod čiarou pri textoch, v ktorých by podľa neho malo byť Božie meno.
Logicky,.....ak Božie meno je v Starom Zákone,prečo by nemalo byť aj v Novom Zákone? Biblia ako súhrn Hebrejských Písiem a Gréckych Písiem je jedna kniha,s jednym posolstvom a tvorí súlad.

Na záver uvediem aj...... video o používaní Božieho mena,......kde v závere sa uvádza,že sa pripravuje aj druhá časť o používaní Božieho mena v Novom Zákone. A autor ,podotýkam nie je Jehovov svedok/čo sám prízvukuje/.---youtu.be Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

V našich Bibliách čítame: Ja som Hospodin, to je moje meno. Svoju slávu nedám inému ani svoju chválu modlám. (Iz 42:8) A my vieme, že meno Boha Stvoriteľa je JHVH . Takže tvrdenie, že Boh Stvoriteľ má meno Hospodin je zjavné nepravda. To veľmi dobre vieme - na to nepotrebujeme byť nejak vzdelaní!

"Ak je v tomto verši nepravda a tá nepravda je v našich prekladoch zopakované niekoľko tisíc ráz, musíme si dať zodpovedne otázku, či ten preklad, ktorý máme je Božím Slovom ?!" Lebo BOŽIE SLOVO JE PRAVDA !

Citujem zo stránky Adventistov s.d.:......I přes Boží varování, že k Písmu nemáme nic ubírat ani přidávat přetrvává na celém světě tradice nahrazování, která tento příkaz ignoruje a nahrazuje Boží jméno TITULEM. Nahrazováním je téměř 7000 krát z Písma ubráno Boží originální jménoJHVH a přidán titul znamenající Pán, popř. Bůh ( HERR, LORD, EL SE?OR, ADONAY, HOSPODIN, BŮH, GOD, GOTT, DIOS.....)

Deuteronomium 13:1.. Nic k tomu nepřidávej ani z toho nic neubírej.

Zjevení Janovo 22:16-19„Já, Ježíš, jsem poslal svého anděla, aby vám ve sborech tyto věci dosvědčil. Já jsem kořen a rod Davidův, jasná hvězda jitřní.“... Já dosvědčuji každému, kdo slyší slova proroctví tohoto svitku: kdo by k nim něco přidal, tomu Bůh přidá ran zapsaných v tomto svitku;a kdo by ze slov svitku tohoto proroctví něco odejmul, tomu Bůh odejme jeho díl ze stromu života a ze svatého města, které byly popsány v tomto svitku.

Na nás je, abychom si ujasnili jestli budeme šířit dál tvrzení typu "Hospodin je jeho jméno", i když 100% víme, že Hospodin jeho jméno není.

Nikdo z nás, kdo čtou Bibli, se této otázce nemůže vyhnout. Bůh dal své Svaté Jméno zapsat do Bible s takovou četností, že na něj při čtení SZ narazíme v průměru 8-9 krát na jednu stránku Bible. Budeme číst Hospodin i když víme, že to tam nemá být? Nebo se budeme Boha ptát jak správně zní Jeho Svaté jméno?

A uvádzam niečo zaujímavé na štúdium,že ak aj niektorí presadzujú tvar Božieho mena -"Jahve", je pozoruhodné,že tvar Božieho mena -"Jehova" sa viac osvedčil a používal. Citujem: Každý z nás se dnes může přesvědčit, že v Westminster - Leningradském kodexu i v Bibli Hebraice je uveden tvar Božího jména ??????? (JeHoVaH, vyslovováno Jehova) :www.obohu.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

.......www.obohu.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

.......www.obohu.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

......./výslovnosť/.....obohu.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Všechny výskyty Božího jméno Jehova (yehôvâh) jsou zde: www.obohu.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

A úplne niečo na záver,na naše osvieženie. Toto je záver Verdiho opery Nabucco z roku 1841: „Immenso Jehovah“....:www.youtube.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

A prídavok krásny hymnus z roku 1745 od W. Williamsa: „Guide Me, Oh Thou Great Jehovah“....:www.youtube.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

.........www.youtube.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

.........www.youtube.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Určite som nevyčerpal všetky zdroje,a iste sú aj iné dôkazy,že Božie meno nieže má byť v Písmach,ale tam aj musí byť!

Źelám príjemný deň aj v zamyslení nad Božím menom a tým,čím a ako ho môžme posväcovať?

Zdroje?Adventisti s.d.

JW.ORG,...atd.


9.
označiť príspevok

Wolfe muž
   13. 5. 2016, 06:37 avatar
Docela by ma zaujimalo, preco sa Zidia boja povedat uz len slovo Boh, a ked ho pisu tak napisu tak napisu B-h (po anglicky G-d)

Niekedy si tento tvoj dlhy prispevok precitam, ale je faaaakt dlhy


15.
označiť príspevok

Shagara muž
   15. 5. 2016, 02:12 avatar
9,....súhlasím,.....ale to len preto,že je vela odporcov používania Božieho mena, a mnohí tvrdia,že v NZ sa nenachádzalo. Indície ale svedčia o inom. A to ešte zbieram dalšie dôkazy.


30.
označiť príspevok

Shagara muž
   23. 12. 2017, 23:53 avatar
1,.......doplnenie z knihy Matea Pierra-"Jehova a Nový Zákon:...........www.google.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
.....................................................................................................................................................................
Preložené prekladačom Google z Taliančiny:........."Z knihy ?....Jehova a Nový Zákon!.........od Matea Pierra...........www.google.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Dlho sa verilo, že božský Tetragrammaton " YHWH ", ktorý sa v hebrejčine uvádza písmenami ???? (ktorý sa vyskytuje viac ako 6800 krát v hebrejskom texte Starého zákona), sa v pôvodných spisoch Nového zákona neobjavil. Na jej mieste sa verilo, že novozákonní spisovatelia používali grécke slovo pre " PÁN ", " KYRIOS ".

Zdá sa však, že toto stanovisko je nesprávne. Tu je niekoľko faktorov, ktoré je potrebné zvážiť:

1) Tetragrammaton v gréckej verzii VT, Sedemdesiat (LXX).

Jedným z dôvodov na podporu vyššie uvedeného stanoviska bolo to, že LXX nahradil " YHWH " ( ???? ) termínom " KYRIOS " (kurios), ktorý bol gréckym ekvivalentom hebrejského slova " ADONAY " používaného niektorými Židmi pri čítaní Biblia sa stretla s Tetragrammatonom.

Nedávne objavy však ukázali, že prax nahradiť v LXX " YHWH " s " KYRIOS " začala vo veľmi neskorom období v porovnaní so začiatkom vydania tejto verzie. V skutočnosti najstaršie kópie LXX zachovávajú Tetragrammaton napísaný v hebrejských znakoch v gréckom texte. (pozri prílohu 1)

Na potvrdenie tejto skutočnosti existujú slová Girolama, prekladateľa latinského Vulgate. Napísal v prologu k knihám Samuela a Rea: " V niektorých gréckych zväzkoch stále nájdeme meno Boha, tetragrammatón, vyjadrený starými znakmi ." A v liste napísanom v Ríme v roku 384 hovorí: " Deviate (meno Boha) sa skladá zo štyroch listov, myslelo si to anecf?neton, to je nevýslovné a je napísané s týmito písmenami: iod, he, vau, he (= ???? Niektorí ho však nerozlučovali kvôli podobnosti znakov a keď ich našli v gréckych knihách, zvyčajne si ich čítali PIPI (pee). " Svätý Jerome, The Letters , Rím, 1961, zv. 1, str. 237, 238; porovnať JP Migne, Latin Patrology, zv. 22, str. 429, 430.

Ďalšie potvrdenie pochádza z Nového medzinárodného slovníka teológie Nového Zákona , ktorý píše: " Nedávno objavené texty spochybňujú myšlienku, že LXX prekladatelia vykresľovali JHWH Tetragrammaton s KYRIOSOM. Najstaršie LXX MSS dostupné dnes majú tetragrammatón napísaný v hebrejských listoch v gréckom texte Tento zvyk si zachoval postupný židovský prekladateľ Starého zákona v prvých storočí nl ". Vol. 2, str. 512.

V dôsledku toho možno ľahko vyvodiť, že keby spisovatelia NT v citáciách VT použili LXX , určite by opustili Tetragrammaton vo svojich spisoch, ako to urobil v gréckej verzii VT. Pokiaľ ide o správnosť tohto záveru, je zaujímavé poznamenať nasledujúce vyhlásenie urobené pred objavením rukopisov, ktoré dokazujú, že LXX pôvodne obsahoval Tetragrammaton:

" Ak by táto verzia ( LXX ) myslela termín ( YHWH ), alebo by použila grécky termín pre JEHOVA a druhú pre ADONAY , takéto použitie by určite nasledovalo v prejavoch a argumentoch NT. citujúc 110. žalm, namiesto toho, aby povedal: " Mohol povedať, že Pán povedal môjmu Pánovi ," povedal JEHOVA ADONI: "Predpokladajme, že kresťanský učenec prekladal grécky zákon do hebrejčiny: pokaždé, keď sa stretol s termínom KYRIOS mal by zvážiť, či nie je v kontexte označenie skutočného hebrejského korešpondenta, a to je problém, ktorý by vznikol pri preklade NZ do akéhokoľvek jazyka, ak by titul JEHOVAH zostal v OT ( LXX ). Židia by boli normou pre mnohé pasáže: v skutočnosti zakaždým, keď sa objaví výraz "anjel Pánov" , vieme, že termín PÁN predstavuje JEHOVA , mohli by sme dosiahnuť podobný záver a pre výraz "slovo Hospodinovo " podľa predchádzajúceho ustanoveného v SZ; a tak v prípade názvu " Hospodin zástupcov". Keď sa objaví výraz "môj pán " alebo "náš pán ", mali by sme vedieť, že termín JEHOVAH by bol neprípustný a ADONAY alebo ADONI by mali byť použité " . RB Girdlestone, synonymá Starého zákona , 1897, s. 43.

Ďalšou podporou tejto práce sú slová prof. George Howard z univerzity v Gruzínsku (USA), ktorý poznamenáva: " Keď sedemdesiatnik, ktorý použil a citoval novozákonná cirkev, obsahoval božské meno v hebrejských znakoch, novozákonní spisovatelia nepochybne zahrnuli Tetragrammaton do svojich citátov ." Biblická archeológia , marec 1978, str. 14.

V dôsledku toho niekoľko prekladateľov NT opustilo božské meno v citáciách z VT, ktoré robili novozákonní spisovatelia. Napríklad môžeme vidieť verzie Benjamina Wilsona , Andr? Chouraquiho , v jazyku Efik av Madagaskare . (pozrite si fotku číslo 1-4)

2) Tetragrammaton v hebrejských verziách NT

Ako mnohí vedia, prvá kniha NZ, evanjelium Matúša, bolo napísané v hebrejčine. Dôkazom toho je práca Girolamo De viris illustribus , kap. III, kde je napísané:

" Matúš, ktorý je tiež Levi a ktorý sa stal apoštolom ako publikán, najprv zložil v Judei evanjelium Kristovo v jazyku av hebrejských znakoch v prospech tých, ktorí obvinili z obriezky. Potom sa preložil do gréčtiny a samotná hebrejčina sa zachovala dodnes v knižnici v Cézarei, ktorú mu utrpel pútnik Panfilo tak veľmi usilovne: Nazaretovci mi to umožnili aj to, že ich používali v syrskom meste Berea, aby ich kopírovali . " Z latinského textu, ktorý vydal EC Richardson, uverejnený v sérii " Texte and Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur ", zv. 14, Lipsia, 1896, str. 8, 9.

Je teda prirodzené dospieť k záveru, že keď Matúš citoval pasáže z VT, v ktorých sa objavil Tetragrammaton (niečo, čo sa stalo v hebrejčine aj v gréčtine), určite by musel opustiť " YHWH " vo svojom evanjeliu, pretože žiadny Žid sa neodvážil odstrániť Tetragrammaton z hebrejského textu Svätého písma.

Aby to bolo potvrdené, existuje najmenej 27 hebrejských verzií NT, ktoré prezentujú Tetragrammaton v citáciách VT alebo tam, kde text vyžaduje (pozri prílohu 2). Tri z nich sú verzie F. Delitsch , I. Salkinson a CD Ginsburg a United Bible Societies , ed. 1991. (pozri obrázky 5, 6 a 7)

3) Tetragrammaton v kresťanských spisoch podľa babylonského talmudu

Prvá časť tejto judaickej práce je nazvaná Shabbat (sobota) a obsahuje obrovský kód pravidiel, ktorý určuje, čo sa dá robiť v sobotu. V jednom bode diskutujeme, či v sobotu je zákonné zachrániť biblické rukopisy z ohňa , po čom čítame:

" V texte bolo uvedené:" Biele priestory ( gilyohnim ) a Knihy minima, nemôžeme ich zachrániť pred ohňom. "Rabín Jose povedal:" V pracovných dňoch musíme vystrihnúť božské mená, ktoré sú obsiahnuté, skrývať ich a spáliť zvyšok ". Rabín Tarfon povedal: "Môžem pochovať môjho syna, ak ich nespálim spolu s Božími menami, ktoré obsahujú, ak sú náhodou v mojich rukách ." - Z anglického prekladu dr. H. Freedman.

Slovo " Minim " znamená "sektársky" a podľa dr. Freedman je veľmi pravdepodobné, že ukáže židovsko-kresťanov v tejto pasáži. Výraz " biele medzery " prekladá pôvodný "gilyohnim" a mohol by znamenať, ironicky používajúci termín, že spisy " Minim " mali cenu toľko ako biely zvitok , to znamená nič . V niektorých slovníkoch tento termín je uvedený ako "evanjelia" . V súlade s tým, fráza, ktorá sa objavuje v Talmude pred uvedenou pasážou hovorí: " Knihy Minims sú ako biele priestory (gilyohnim)".

Takže v knihe Kto bol Žid? , LH Schiffman, je uvedená translúzia z Talmudu preložená: " Neuchovávame evanjeliá a knihy Minimu z ohňa , sú spálené tam, kde sú, oni a ich Tetragramy: Rabín Yose Ha-Gelili hovorí:" Počas týždňa by ste mali odstrániť z nich Tetragramy, skrývajte ich a spálte ostatné. "Povedal rabín Tarfon:" Môžem pochovať svoje deti, ak by sa mi to stalo v ich rukách, spálil by som ich všetkými svojimi Tetragramami. " Bodka. Schiffman ďalej tvrdí, že tu "Židia" znamenajú židovských kresťanov.

A je veľmi pravdepodobné, že tu sa Talmud odvoláva na židovských kresťanov. Je to hypotéza, ktorá nájde konsenzus medzi učencami, a v Talmudu sa zdá byť dobre podporovaný kontextom. V Shabbate pasáž, ktorá nasleduje po uvedenej citácii, rozpráva príbeh týkajúci sa Gamaliel a kresťanského sudcu, v ktorom sa odvoláva na časti horského prejavu. Táto pasáž z Talmúdu teda jasne naznačuje, že kresťania zahrnuli Tetragrammaton do svojich evanjelií a spisov.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti existujú platné dôvody na tvrdenie, že novozákonní spisovatelia priniesli Tetragrammaton do svojej božskej inšpirovanej práce."...


2.
označiť príspevok

Klein muž
   13. 5. 2016, 00:37 avatar
Biblia nie je detektivka na pravdu... Sto ludi si ju precita a sto ludi v nej najde nieco ine... Boh sa niekde predstavil ako jahve, inde ako boh Abrahama izaka a jakuba a inde ako ja som ktory som... Krestanovi by Malo stacit ze Jezis nazval svojho otca nasim otcom a naucil nas modlit sa otce nas..


3.
označiť príspevok

Lemmy muž
   13. 5. 2016, 00:54 avatar
Biblia sú texty s premennými, vo význame: x + y sa asi rovná z.

A každý si za premenné dosadí čo sa mu zachce. Preto je toľko rôznych náboženských organizácií, a ešte aj vo vnútri jednej organizácie sú rôzne výklady.


4.
označiť príspevok

Klein muž
   13. 5. 2016, 01:14 avatar
Preto system sola scriptura Sa v praxi neda pouzit... Je to zvratena metoda hladania pravdy ktora s ucenim apostolov nema Nic spolocne.


19.
označiť príspevok

Shagara muž
   15. 5. 2016, 02:24 avatar
4,...teda podla teba je Boh Biblie zvrátený? Lebo ON tvrdí,že "iba Písmo".. ON tvrdí,že "nemáme ísť nad to,čo je napísané", a že iba vtedy "máme Boha a Krista ak zostávame v jeho učení a netlačíme sa dopredu"! Teda,k nebiblickým tradíciám a ľudským,cirkevným náukám!
Súhlasí Wolfe


16.
označiť príspevok

Shagara muž
   15. 5. 2016, 02:14 avatar
2,....poznanie Božieho mena a jeho používanie má svoj význam. Ale ťažko je to u tých,ktorí tvrdia,že Ježiš je Jehova. Tí potom nechcú nejakú duplicitu,a tak volia len meno Ježiš a Otca sa snažia pomaly vytlačiť na smetisko dejin! Vid prípis RKC!


5.
označiť príspevok

Wolfe muž
   13. 5. 2016, 01:20 avatar
Vytvarujme pravdu pevnou rukou moci, hierarchie a nadradenosti!  


6.
označiť príspevok

Klein muž
   13. 5. 2016, 03:40 avatar
Biblia nepadla z neba ale jej kanon bol schvaleny biskupmi a papezom a zostaval v ich vlastnictve. Vo vlastnictve vzdelanych teologov ktori na zaklade ustne predavanej viery vedeli zistit ktore listy Su prave a ktore apokryfy. Apostolske listy napr. Listy korintanom neprevzali obycajni ludia ale ich predstaveni ktori boli vymenovani apostolmi. V biblii Sa pise ze neutvrdeni ludia Vo viere ich prekrucaju na vlastnu zahubu...


7.
označiť príspevok

Wolfe muž
   13. 5. 2016, 06:14 avatar
Hej, RKC ma patent na bibliu..
Nie pardon, RKC ma patent na Boha..

Niekedy mi pride, ze aj Jezis bol katolik (minimalne apostoli)...

RKC uz toho prekrutilo dost...


8.
označiť príspevok

Wolfe muž
   13. 5. 2016, 06:17 avatar
Teraz tak rozmyslam, ci si mi odpovedal na to, preco si myslis, ze vo zjaveniach popisuju Mariu, ked je to jasne o Izraeli.. (12 hviezd = kmenov Izraela)
Sice vy si poviete, ze Maria je kralovna a tym to zastresite...
Taketo vrtenie pouzivate vo vsetkom...


10.
označiť príspevok

Klein muž
   13. 5. 2016, 06:41 avatar
ver comu chces, ja ti drzim palce a budem sa za teba modlit...

rok 1517 Europa - vznik protestantizmu, stotisice ludi opustilo katolicku cirkev....
rok 1517 - Mexiko - zjavenie Marie ako zeny odetej slnkom s mesiacom pod nohami - konvertovanie milionov aztekov na katolicku cirkev....

1917 - zjavenie Marie vo Fatime - predpoved prenasledovania cirkvi z Ruska
1917 - Ruska revolucia, bolsevici zavrazdia carsku rodinu a nastolia socializmus a prenasledovanie cirkvi, najvacsie prenasledovanie krestanov od staroveku...


11.
označiť príspevok

Wolfe muž
   13. 5. 2016, 08:12 avatar
Kedy presne sa zjavila Maria pred zaciatkom 1. a 2. sv. vojny?
Kedy presne sa zjavila Maria ked Europu zasiahol cierny mor?

Ktovie ci sa zjavila Maria aj pri zapadovychodnej schizme alebo pri ostatnych velkych schizmach (papezi a antipapezi ... mimochodom, to bolo len o tom, ze jeden stat chcel mat svojho papeza a iny stat (napr Francuzsko) zas svojho, vzdy islo len o moc)..

Dufam, ze to s tym modlenim si myslel uprimne a nie pro forma, alebo dokonca ako falosnu blahosklonnost...

A este nieco navyse

Zjv 12,1
Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie: Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd.

Gn 37,9
A mal ešte iný sen a prezradil ho svojmu otcovi a svojim bratom. Hovoril: "Opäť som mal sen! Slnko, mesiac a jedenásť hviezd sa mi klaňalo."

11 hviezd = 11 Izraelitskych narodov sa klanalo Jozefovi...
Jozef = 1 narod
11+1 = 12

Ziadna Maria...

Skusim este viac po lopate

Slnko = Jakob
Mesiac = Rachel

12 hviezd:
1. Ruben
2. Simeon
3. Levi
4. Juda
5. Isachar
6. Zabulon
7. Jozef
8. Benjamin
9. Dan
10. Neftali
11. Gad
12. Ase


12.
označiť príspevok

Klein muž
   13. 5. 2016, 09:14 avatar
V najslavnejsich casoch starej zmluvy sa zjednotilo 12 kmenov izraela aby si uctili kralovnu o tom si ocividne necital...

Pozri sa na toto zjavenie z ineho pohladu. V genezis je zena v nepriatelstve s diablom a jej potomstvo znici diabla. v zjaveni je zena na ktoru sa drak nahneval a odisiel bojovat s ostatnymi z jej potomstva... v zjaveni sa pise ze tato zena porodila chlapca ktory ma zeleznym zezlom panovat nad vsetkymi narodmi... Chces povedat ze potomstvo ktore znici diabla a syn ktory bude panovat nie je Jezis? Ktora zena ho podla teba porodila?


13.
označiť príspevok

Wolfe muž
   13. 5. 2016, 11:39 avatar
"Chces povedat ze potomstvo ktore znici diabla a syn ktory bude panovat nie je Jezis? Ktora zena ho podla teba porodila?" >> Urcite to bola kralovna ktoru si isli uctit  

Ano uz si to tu raz spominal.... mozes mi hodit suradnice, bo si? Ktora kralovna to bola? Ester?
(najlepsie budu suradnice)

Co ma kralovna ktoru si isli uctit s Mariou?
Sice pravda... s Mariou ma tolko veci z biblie spolocneho, nez s Bohom..
Nezda sa ti, ze vsetky "predobrazy" a neviem o este s Mariou vyeskalovali do extremu?

Kedze Eva bola JEDINA prva zena, tak to mohlo byt jedine JEJ potomstvo, ktore mohlo znicit diabla, nemyslis?
Uz som sem niekolkokrat daval priklady, kde je nejake mesto, ci narod popisovane ako zena (niekedy az zkarede ako neviestka)
Porodit znamena "vyjst z"..
A este ked hovorime o takych az abstraktnych obrazoch, ako su zjavenia tym viac, to nemozeme brat doslovne
Takze jezis vysiel z naroda izraelskeho...


18.
označiť príspevok

Shagara muž
   15. 5. 2016, 02:19 avatar
12,...niekde som už vysvetloval,že daná "žena" nie je Mária. Tento výraz "žena" Biblia často používa a takmer nikdy sa tým nemyslí Mária. Tá je spomenutá iba v evanjeliach ako Ježišová matka,nič viac.
Tu ide iba o "symbolickú ženu? a dá sa to ľahko dokázať. Len sa nechcem znova opakovať. Asi to budem musieť znova pohladať na stránkach DF ,alebo inde?!


14.
označiť príspevok

anonymný_koník muž
   14. 5. 2016, 18:57 avatar
Boh má mnoho mien, a Bohu je milé, keď ho voláme menom v závilosti na tom, za čo ďakujeme, prosíme a tak podobne.
Napr. El ro'i môžme použiť, keď chceme ďakovať, že nás vidí, bdie a drží nad nami ochrannú ruku. Či také Adonaj, keď k nemu práve pristupujeme ako k Pánovi. Meno El Eljon je často využívané pri rôznych chválach-je to Boh Najvyšší. Ďalej Jahve-jir'e patrí Hospodinu, ktorí (za)opatrí. Jahve-nissi, Hospodin, moja zástava. Je ich naozaj mnoho, konkrétne z týchto ťažko mi povedať, ktoré sú z ktorého zákona, ale myslím, že na tom až tak nezáleží. JE, KTORÝ JE je k tomu super kniha, z ktorej vlastne teraz som aj písal, Pane, chci Tě znát. V slovenčine asi nie je dostupná, ale je fakt dobrá. Prepojené myšlienkové pochody a verím, že má v sebe niečo od Pána; je to od autorky Kay Arthurovej. Možno túto knihu aj poznáte


17.
označiť príspevok

Shagara muž
   15. 5. 2016, 02:15 avatar
14,....Boh má iba jedno meno. Nesmieme si pliesť meno s titulmi!


20.
označiť príspevok

anonymný_koník muž
   15. 5. 2016, 14:16 avatar
Nie celkom súhlasím. V Biblii nachádzame viacero, 7 mien Božích, ktorými Ho oslovovali Jeho služobníci, ale aj On sám. Spísal som také zhrnutie, snáď z toho niekto aj okrem mňa niečo bude mať. Ospravedlňujem sa, ak budú chyby v nejakých veršoch, mohlo sa stať

Elohim - Boh je Bohom; Stvoriteľ (El-mocný, silný; Elohim je hlavné hebr. slovo v SZ prekladané ako Boh /Boh-Hospodin-Jahve>záleží na prekladoch. Koncovka -him vyjadruje plurál, množné číslo (viď Gn 1:1) - to ale neznamená, že Bohov je viacero - Hospodin (Jahve) je náš Boh (Elohim), Hospodin jediný (Dt 6:4) - a v podstate to vyjadruje, že Boh je jeden, v 3 osobách ako vieme) - pozn: ďalšie odkazy-Gn1:26, 43. kap Iz, Zj 4,11)

El Eljon - Boh Najvyšší (Zvrchovaný Vládca celého vesmíru; El Eljon vydal Abrahámovi do rúk jeho nepriateľov (Gn 14,20); je Vykúpiteľom Izraela (Ž 78:35), dohliada na záležitosti ľudí (Dn 4:31-32))

El ro?i - Boh, ktorý vidí (vidí, bdie, nespí, nemá zatvorené oči; Gn 16:13 - "Hagar nazvala Hospodina, ktorý ju oslovil, El-Roi." je jasne napísané, že nazvala. Nazýva sa asi zvyčajne menom, nie titulom. Názov=meno; viď aj Pr 15:3)

El Šaddaj - Boh Všemohúci, Boh plne postačujúci (Abrahám, keď poznal El Šaddaja, padol na tvár - Gn 17:1+) - "Keď mal Abrám deväťdesiatdeväť rokov, zjavil sa mu Hospodin a povedal: Ja som El-Šaddaj, choď stále predo mnou, buď bezúhonný." pozn: El (a odvodeniny Elim, Elohim, Eloah) - jedno z najstaršie používaných Božích mien

Adonaj - Hospodin, Pán a Majster (Fl 1:20-21; Lk 6:46; Mt 7:21-23; meno prvýkrát v Gn 15:2a: "Abrám povedal: Pán (pôv: Adonaj), Hospodin (pôv: Jahve), čože mi dáš?!..."

Jahve - prvá zmienka (z celkovo 6 823!) je v Gn 2,4b: "Keď Hospodin, Boh, utvoril zem i nebo" - je tu spojené s menom Elohim; Jahve odvodené z havah - byť, stať sa. SOM, KTORÝ SOM a pokračovanie (Ex 3:13-15); Jahve je späté s tým, že plní svoje zmluvy)

Jahve-jir?ę - Hospodin opatrí, postará sa (Gn 22:14: "Abrahám nazval toto miesto: Hospodin sa postará. Tak sa dodnes hovorí: Na vrchu sa Hospodin postará."; pozn: Fl 4:19)

Jahve-rof?echa - Hopodin, ktorý uzdravuje (Jr 8:22; Ex 15:26 (Roh.) - "lebo ja Hospodin som len, ktorý ťa uzdravuje." Ďalšie časti a verše z Biblie o uzdravení: 2 Kráľ 20:1,4-5; 2. Kron 7:14; Iz 19:22; 53:5; Jer 30:15-17; Ž 147:3; Ž 103:1-3; Mt 8:16-17; Lk 4:18; 1 Pet 2:24-25; ...)

Jahve-nissî - Hospodin, moja zástava (Ex 17:15 - „Mojžiš postavil oltár a nazval ho: Hospodin je moja zástava.“; máme hrdo vztyčovať svoju Zástavu - má v boji žiariť, má ju byť vidno, nemá byť niekde ukrytá)

Jahve-mekadišchem - Hospodin, ktorý vás posväcuje (Dt 8:3: „Pokoroval ťa, dal ti hladovať, potom ťa sýtil mannou, ktorú si nepoznal a nepoznali ju ani tvoji otcovia, aby ťa poučil, že človek nežije len samým chlebom, ale všetkým, čo vychádza z Hospodinových úst.“; Ex 19:2-6: „Keď odišli z Refidimu, prišli na Sinajskú púšť a utáborili sa na nej. Izraeliti si tam naproti vrchu postavili stany. Mojžiš vystúpil k Bohu. Hospodin ho oslovil z vrchu a povedal mu: Toto povieš domu Jákoba a oznámiš synom Izraela: Sami ste videli, čo som urobil Egypťanom, ako som vás niesol na orlích krídlach a priviedol k sebe. Ak teda budete pozorne počúvať môj hlas a budete zachovávať moju zmluvu, budete mojím osobným vlastníctvom medzi všetkými národmi, lebo celá zem je moja. Budete mi kráľovstvom kňazov, svätým národom. Toto povieš Izraelitom.“; máme byť svätým národom (posväteným) - 1 Pt 2:9!; ďalej viď verše Ex 31:12-18; Ex 31:14-15; Žid 10:10-14; Jn 17:15-19; 1 Tes 4:3-8; Ef 5:25-27; 2Pet 1:4; 1 Tes 5:23; !!LEVITIKUS 20:8!!)

Jahve-šâlôm - Hospodin je pokoj (Sud 6:23: „Hospodin mu riekol: Pokoj ti! Neboj sa, nezomrieš.“ Ďalšie verše o Božom pokoji: Lev 26:2-6; Num 6:22-27; Jer 29:11; Iz 48:18; Iz 26:3; Ž 119:165; Flp 4:4-7; Flp 4:8-9; v Žid 13:5-6 sa zase píše: „Vaše správanie nech neovláda láska k peniazom; buďte spokojní s tým, čo máte. Veď Boh povedal: Nezanechám ťa, ani ťa neopustím. 6 Preto smelo môžeme hovoriť: Pán mi pomáha, nebudem sa báť. Čože mi môže urobiť človek?“ !!JN 14:27!!)

Jahve-sebâ?ôt - Hospodin zástupov (1. krát až v 1 Sam; to, že potrebujeme bežať za svojim Hospodinom zástupov si uvedomujeme často až vtedy, keď zlyháme alebo sme bezmocní. Potrebujeme sa naučiť ho používať aj mimo takýchto krajných situácií; Prís 18:10: „Hospodinovo meno je pevná veža, spravodlivý do nej zuteká a je v bezpečí.“; Mal 1:10,14: „...Nemám záľubu vo vás, vraví Hospodin zástupov... Veď ja som veľký Kráľ, vraví Hospodin zástupov,...; Prvé zmienky v 1. Sam 1:3-11; !!Ž 46:8!!)

Jahve-ro?i - Hospodin, môj pastier (Ž 138:2; Rim 7:18; Jn 15:5; Flp 4:13: „Všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje, v Kristovi.“; Ž 139:17-18; „My všetci sme zblúdili jako ovce (Iz 53:6a), ale potom „Moje ovce čujú môj hlas, a ja ich znám, a nasledujú ma,“ (napísané v Jn 10:27); ďalej: Ž 100:3; Ez 34:11; Jn 21:17) a podobenstvo z Jn 10; !!Ž 23:6!!)

Jahve-sidqęnű - Hospodin, naša spravodlivosť (Jer 31:31-34; Mt 26:26-27; Žid 6:8-13; JER 23:6-prvý krát použité; Spravodlivosť vyžaduje nové srdce, ktoré človek môže mať - potrebuje, aby v ňom prebývala jeho Spravodlivosť; Žid 10:5-10; !!2 Kor 5:21!!)

Jahve-šâmmâ - Hospodin je tu (Ez 48:35: „Dookola osemnásť tisíc trstín. A meno mesta od toho dňa: Hospodin tam.“ Potrebujeme poznať a byť si istý, že Hospodin je kdekoľvek sme my, je vždy tu.)

Kanna - Žiarlivý (sám o sebe hovorí v Ex 34:14: „lebo sa nebudeš klaňať inému bohu, pretože Hospodin, ktorého meno je Žiarlivý, je silný Bôh žiarlivý.“)


21.
označiť príspevok

anonymný_koník muž
   15. 5. 2016, 14:18 avatar
pozn: tie otázniky v menách tam byť nemali, má tam byť namiesto nich v podstate apostrof: symbol '


22.
označiť príspevok

Wolfe muž
   15. 5. 2016, 16:38 avatar
Ale to su fakt tituly.. nie meno..
Najvyssi, najmocnejsi atd..


23.
označiť príspevok

anonymný_koník muž
   15. 5. 2016, 23:52 avatar
Ja rozumiem, a tiez som si tym sprvu nebol nejak isty, ale preco by boli v Biblii pasaze, kde by sa pisalo napr. ze ", ktoreho meno je..." keby to nebolo Jeho meno? Uvadzam kratky uryvok z clanku z jednej angl. stranky:
The Bible also uses other names for God the Father and Jesus Christ, such as: “The LORD, whose name is Jealous” (Exodus 34:14).“The LORD, whose name is the God [Elohim] of hosts” (Amos 5:27).“The Man whose name is the BRANCH” (Zechariah 6:12). These are identified as names, not just titles. lifehopeandtruth.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


24.
označiť príspevok

anonymný_koník muž
   15. 5. 2016, 23:59 avatar
V slovencine su tieto verse takto:
Nebudeš sa klaňať inému bohu, lebo Hospodin, ktorý sa volá Žiarlivý, je naozaj žiarlivý Boh. - preco by to bolo pisane dva razy, keby to bol len titul, vlastnost? Bolo by to treba?
Potom vás odvediem do zajatia za Damask, hovorí Hospodin, ktorý sa volá Boh zástupov.
Povedz mu: Takto hovorí Hospodin zástupov: Pozri, muž, ktorého meno je Výhonok, vyrastie na svojom mieste a vybuduje Hospodinov chrám.-ja tu vidim meno, nie slovo titul ci podobne.
Samozrejme, tieto su len "such as," teda len priklady.


25.
označiť príspevok

anonymný_koník muž
   16. 5. 2016, 00:12 avatar
A este taka vecdvec napadla, ze ak by to Bozie meno bolo skutocne len a vyhradne Jahve, tak by bolo vyslovovanie "Boh" a rozne s tym spojene formy v nadavky alebo podobnepodobne uplne v poriadku. Nechcem to tu konkretne pisat, ale verim, ze sa chapeme. NemyslimNemyslim, ze je to pre Neho okej, myslite?


27.
označiť príspevok

Wolfe muž
   16. 5. 2016, 08:16 avatar
Nemozes brat sucasnu mentalitu a mentalitu s pred niekolkych tisic rokov..
Mimotoho akykolvek privlastok, vztahujuci sa na Neho, pouzity nevhodnym sposobom je hanlivy, nemyslis?

Jezisovi tiez hovorime Kristus a nie je to jeho prezyvka aj ked to tak vyzera, ale znamena to mesias / pomazany..
Tiez mu ale mozeme hovorit Pane, alebo v niektorych piesnach po grecky Kyrios...
Súhlasí anonymný_koník


26.
označiť príspevok

Wolfe muž
   16. 5. 2016, 08:11 avatar
Musis brat ohlad na vyjadrovacie prostriedky..
Co myslis ako by to znalo keby niekto povedal My attribute is jealous alebo my title is jealous God... ?
Musis to brat s urcitou volnostou s prizmurenym okom na vyrazove prostriedky tej doby...

Pretoze inak by sa ti mohlo stat, ze sa pozries von, namiesto toho, aby si si dal pozor (Lookout)

P.S.: inak tesi ma, ze si opat tu...
Súhlasí anonymný_koník


28.
označiť príspevok

Shagara muž
   17. 5. 2016, 00:34 avatar
20,.....opakujem,meno Boha je JHVH/Jahve,Jehova/ a to ostatné sú tituly. A ak je k Božiemu menu pridaný prívlastok,prídavné meno,atd,.....,tak je to meno plus to,čo som spomenul. Pokoj samo o sebe nie je meno,ale len opisuje Jehovu ako toho,kto dáva pokoj, a je ztelesnením pokoja,...atd. Ak Boh hovoril o svojom mene,tak len v súvislosti s tetragramom -JHVH, ktorý opisuje Boha Biblie ako Boha,ktorý vždy plní svoju vôľu/spôsobuje ,že sa stane/,ako Boha predsavzatí!
Súhlasí anonymný_koník


29.
označiť príspevok

Klein muž
   17. 5. 2016, 01:44 avatar
Jahve alebo Jehova su urcite tvary mena, ktore povodne nie su... Tvar Jehova vznikol tak, ze masoretari prave preto, aby nebolo vyslovovane Bozie meno (lebo sa nevyslovovalo zo strachu pred porusenim prikazania), tak vlozili do tetragramu JHWH punktaciu zo slova Adonai (teda Pan) no a prave precitanim tohoto tvaru vznikol tvar Jehova. No a roku 1518 Petrus Galatinus spojil prave tieto dva tvary a zacal argumentovat pre vyslovovanie mena Jehova. To sa uchytilo aj v niektorych neskorsich prekladoch biblie ktore si vsimol aj Charles Taze Russell, ktory zacal razit spravnost pouzivania prave tohoto Bozieho mena. Avsak v povodnom zneni tetragramu JHWH je jednoznacne, ze to znenie bolo akekolvek (napr Jaho, Jehu), ale urcite nie prave Jehova, co je patvar, ktory vznikol az kombinaciou hebrejciny s inym jazykom. Zaujimave ze vy svedkovia Jehovovi Boha volate menom, to si nedovolili ani samotni zidia tak Boha volali len Adonaj v preklade Pán napr. vo vsetkych zalmoch.
Súhlasí Wolfe, anonymný_koník
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 01:08,  2. jáááj, toto som si mala všimnút skor . *39 ty sa naloguješ ked som práve na ceste domov...
dnes, 00:13,  fekálny maškrtník, uz som si zvykla ze aj sprostí ludia objavili internet :) ale dám ti...
včera, 23:58,  Vedel som to. Nevieš nič, hlúpa ako noc. *21
včera, 23:53,  Vieme ako to v NATO funguje. Pri hlasovaní všetci pozerajú na amíka a hlasujú ako on.
včera, 23:52,  Dvanásťročné dievča bolo migrantami zneužívané ako sexuálna otrokyňa. Madé dievča...
včera, 23:52,  fekálny maškrtník. opytaj sa svojej mami :)
včera, 23:48,  ty hlupák, NATO nie su američania. NATO tvoria všetci ktorí donho patria. NATO je aj slovensko
včera, 23:46,  (352) Takže je to vagína? *21
včera, 23:46,  ondrej je protislovenská hnida, klame a ale hlavne že je "znovuzrodený" :)
včera, 23:44,  Liberálna žumpa? To sú tí tvoji "intelektuáli". Neviem tento výtvor pomenovať...
včera, 23:42,  budeš sa diviť, kolko slov nema slovensky povod ty zahoracky pňaku......*03*03*03*03
včera, 23:39,  18. ty to vzdy vypichneš ;)
včera, 23:38,  Trdelník :)
včera, 23:37,  Zemiaky, Paradajky, Mrkva, Cesnak, Cibuľa, Uhorky, Kapusta, Reďkovka, Špenát, Cvikla....
včera, 23:35,  10 V Amíkove :)
včera, 23:34,  351. fekálny maškrtník, IQ je to, čím ty nedisponuješ . *39*39*39
včera, 23:33,  Edo hej zasa si ukázal aký si idiot :) Ani slovenčina neexistuje ty protislovenská hnida :)
včera, 23:32,  ondrej tvoj protislovenský spolutrol píše klamstvá a ty mu tlieskaš a vraj...
včera, 23:32,  Výborne si google americký použil lebo si idiot ty čapor Netrafil si však ani jedno...
včera, 23:31,  Edo zasa si sfetený ? :) Ja som nikdy nepísal o Bašternákovi :) Téma je o migrantovi ako...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Pokiaľ sú v manželskom vzťahu problémy, tak na vine sú obe strany - ako žena, tak aj svokra.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(144 633 bytes in 0,423 seconds)