hoď ma hore
Milí diskutujúci. Pri diskutovaní prosím: 1. nepridávaj témy pozostávajúce len z odkazov alebo jednoslovné témy / 2. nepridávaj uražlivé alebo vulgárne komentáre. Ak tieto pravidlá nedodržíš, tvoja téma pravdepodobne skončí v koši. Príjemné diskutovanie :)
none
ak chceš diskutovať, musíš sa registrovať. registrácia

tu sa nachádzaš : 

hlavná stránka  /  filozofia  /  téma

Božia sebevražda.

príspevkov
157
zobrazení
4
tému vytvoril(a) 30.9.2016 10:02 sta2rky
posledná zmena 4.10.2016 19:54
1
30.09.2016, 10:02
Podľa kresťanského učenia vydal Boh svojho syna na smrť. Podľa RKC je Boh a Kristus tá istá osoba. V takomto prípade môžeme tvrdiť, že kresťanský Boh spáchal sebevraždu. Čo vy veriaci kresťania si o tom myslíte?
none
2

1. sta2rky 30.09.2016, 10:02

Podľa kresťanského učenia vydal Boh svojho syna na smrť. Podľa RKC je Boh a Kristus tá istá osoba. V takomto prípade môžeme tvrdiť, že kresťanský Boh spáchal sebevraždu. Čo vy veriaci kresťania si o tom myslíte?

30.09.2016, 10:33
Že je to nezmyselné, aby Boh poslal svojho syna a zároveň bol Ježiš tým Bohom ktorý ho poslal. Z toho mi vyplýva že Ježiš je Boží syn, nie Boh sám.
none
3

2. 30.09.2016, 10:33

Že je to nezmyselné, aby Boh poslal svojho syna a zároveň bol Ježiš tým Bohom ktorý ho poslal. Z toho mi vyplýva že Ježiš je Boží syn, nie Boh sám.

30.09.2016, 10:38
"Lebo Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť a aby skrze neho zmieril všetko so sebou, keď pre jeho krv na kríži priniesol pokoj všetkému, čo je na zemi aj čo je na nebi." (Kol 1:20)
Tu je písané že Boh zmieril všetko so sebou skrze Krista, nie skrze seba samého.
none
19

3. 30.09.2016, 10:38

"Lebo Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť a aby skrze neho zmieril všetko so sebou, keď pre jeho krv na kríži priniesol pokoj všetkému, čo je na zemi aj čo je na nebi." (Kol 1:20)
Tu je písané že Boh zmieril všetko so sebou skrze Krista, nie skrze seba samého.

01.10.2016, 18:16
Sk 20,28 Dávajte pozor na seba a na celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli Božiu Cirkev, ktorú si získal vlastnou krvou.

Kto si vydobyl cirkev svojou krvou? Ježiš Kristus.
A preto Ježiš je Boh!
none
20

19. 01.10.2016, 18:16

Sk 20,28 Dávajte pozor na seba a na celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli Božiu Cirkev, ktorú si získal vlastnou krvou.

Kto si vydobyl cirkev svojou krvou? Ježiš Kristus.
A preto Ježiš je Boh!

01.10.2016, 18:20
Poznám ten citát. Ale ako to dať do súladu s tými citátmi, ktoré hovoria že Kristus zmieril ľudí s Bohom?
none
22

20. 01.10.2016, 18:20

Poznám ten citát. Ale ako to dať do súladu s tými citátmi, ktoré hovoria že Kristus zmieril ľudí s Bohom?

01.10.2016, 18:22
"Jeho Boh ustanovil ako prostriedok zmierenia skrze jeho krv prostredníctvom viery"
"Lebo Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť a aby skrze neho zmieril všetko so sebou"
"Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý a svojou krvou si Bohu vykúpil ľudí z každého kmeňa, jazyka, ľudu a národa a urobil si ich kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu; a budú kraľovať na zemi."
none
23

20. 01.10.2016, 18:20

Poznám ten citát. Ale ako to dať do súladu s tými citátmi, ktoré hovoria že Kristus zmieril ľudí s Bohom?

01.10.2016, 18:26
Ludwig
Ježiš bol úplne Boh (Ján 1:1), ale bol aj človek (Ján 1:14)

Niekedy vravel ako Boh, niekedy ako Boží Syn...
Áno, Ježiš bol Syn Boží – On bol v jeho podstate Bohom. Áno, Ježiš bol aj Syn človeka – On bol v jeho podstate ľudskou bytosťou.
none
25

23. 01.10.2016, 18:26

Ludwig
Ježiš bol úplne Boh (Ján 1:1), ale bol aj človek (Ján 1:14)

Niekedy vravel ako Boh, niekedy ako Boží Syn...
Áno, Ježiš bol Syn Boží – On bol v jeho podstate Bohom. Áno, Ježiš bol aj Syn človeka – On bol v jeho podstate ľudskou bytosťou.

01.10.2016, 18:28
Ale Boží syn predsa znamená že je synom Boha. Čo na tom chápem zle?
none
26

25. 01.10.2016, 18:28

Ale Boží syn predsa znamená že je synom Boha. Čo na tom chápem zle?

01.10.2016, 18:30
Lenže veľa pasáži píše aj o tom priamo alebo nepriamo že je Boh.
Navyše Ježiš nie je Božím Synom v zmysle ako si my predstavujeme otca a syna. Boh sa neoženil a dostal syna. Ježiš je Božím Synom tak, že sa On, Boh odhalil v ľudkej podobe

1 Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. 2 Ono bolo na počiatku u Boha. 3 Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. 4 V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. 5 A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali. 6 Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. 7 Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. 8 On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle. 9 Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. 10 Bol na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal. 11 Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali. 12 Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, 13 čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha. 14 A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.
none
29

26. 01.10.2016, 18:30

Lenže veľa pasáži píše aj o tom priamo alebo nepriamo že je Boh.
Navyše Ježiš nie je Božím Synom v zmysle ako si my predstavujeme otca a syna. Boh sa neoženil a dostal syna. Ježiš je Božím Synom tak, že sa On, Boh odhalil v ľudkej podobe

1 Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. 2 Ono bolo na počiatku u Boha. 3 Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. 4 V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. 5 A svetlo vo tmách svieti, a t...

01.10.2016, 18:39
Už som ti Luther vysvetloval, že sa nemôžete odvolávať iba na to že Kristus je nazvaný boh, pretože menší od neho sú nazvaný bohmi. To proste nie je objektívne. Nemôžem aplikovať toto vaše tvrdenie pri čítaní Biblie, že kto je nazvaný boh je vždy Najvyšší a Jedinný Boh Jahve. Prišiel by som potom k nezmyselným záverom. Prečítaj si tento žalm:
Asafov žalm. Vstáva Boh v zhromaždení Božom, uprostred bohov koná súd. "Dokedy ešte chcete súdiť nespravodlivo a nadržiavať hriešnikom? Prisúďte právo bedárom a sirotám, spravodlivosť vymáhajte poníženým a chudobným. 4 Ratujte chudobného a núdzneho vysloboďte z rúk hriešnika..." Nemajú múdrosti ani rozumu, tápu v temnotách; hýbu sa všetky základy zeme. I povedal som: "Ste bohmi, všetci ste synmi Najvyššieho." Ale aj vy, ako každý človek, umriete, padnete ako každý velikáš. Vstaň, Bože, a súď zem, lebo všetky národy sú tvojím dedičstvom."
Nevidíš že Izraeliti ktorých Boh prijal za synov sú tiež bohmi? A jednorodený Boží syn nemá byť nazvaný bohom, ak tak boli nazvaný ľudia, ktorých Boh prijal za synov?
none
33

29. 01.10.2016, 18:39

Už som ti Luther vysvetloval, že sa nemôžete odvolávať iba na to že Kristus je nazvaný boh, pretože menší od neho sú nazvaný bohmi. To proste nie je objektívne. Nemôžem aplikovať toto vaše tvrdenie pri čítaní Biblie, že kto je nazvaný boh je vždy Najvyšší a Jedinný Boh Jahve. Prišiel by som potom k nezmyselným záverom. Prečítaj si tento žalm:
Asafov žalm. Vstáva Boh v zhromaždení Božom, uprostred bohov koná súd. "Dokedy ešte chcete súdiť nespravodlivo a nadržiavať hriešnikom? Prisúďte právo ...

01.10.2016, 18:45
odkaz
pozri si čo biblia chápe pod pojmom ste bohovia
none
34

33. 01.10.2016, 18:45

https://gotquestions.org/Slovencina/ste-bohovia.html
pozri si čo biblia chápe pod pojmom ste bohovia

01.10.2016, 18:48
Zrejme si nepochopil čo som chcel povedať...Vy to považujete za dôkaz, že Kristus je totožný s Bohom, lebo je nazvaný boh. Ja som ti poukázal na to, že to nemôže byť samo o sebe dôkazom, lebo aj ľudia sú v biblii nazvaný bohovia. Rozumieš?
none
37

34. 01.10.2016, 18:48

Zrejme si nepochopil čo som chcel povedať...Vy to považujete za dôkaz, že Kristus je totožný s Bohom, lebo je nazvaný boh. Ja som ti poukázal na to, že to nemôže byť samo o sebe dôkazom, lebo aj ľudia sú v biblii nazvaný bohovia. Rozumieš?

01.10.2016, 18:53
Ale Ludwig no táak v písme je veľa vecí, ktoré jasne tvrdia že Kristus je Boh (Syn). ľudia sú nazvaní bohmi ináč. pozri si link čo som poslal
none
41

37. 01.10.2016, 18:53

Ale Ludwig no táak v písme je veľa vecí, ktoré jasne tvrdia že Kristus je Boh (Syn). ľudia sú nazvaní bohmi ináč. pozri si link čo som poslal

01.10.2016, 19:00
Moja koncová odpoveď je 38. Ahoj.
none
21

19. 01.10.2016, 18:16

Sk 20,28 Dávajte pozor na seba a na celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli Božiu Cirkev, ktorú si získal vlastnou krvou.

Kto si vydobyl cirkev svojou krvou? Ježiš Kristus.
A preto Ježiš je Boh!

01.10.2016, 18:21
"Lebo Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť a aby skrze neho zmieril všetko so sebou, keď pre jeho krv na kríži priniesol pokoj všetkému, čo je na zemi aj čo je na nebi." (Kol 1:20)
Keď pre jeho krv na kríži (Jeho Božiu krv)

Sk 20,28 Dávajte pozor na seba a na celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli Božiu Cirkev, ktorú si získal vlastnou krvou.
Tento verš nám to potvrdzuje.
none
24

21. 01.10.2016, 18:21

"Lebo Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť a aby skrze neho zmieril všetko so sebou, keď pre jeho krv na kríži priniesol pokoj všetkému, čo je na zemi aj čo je na nebi." (Kol 1:20)
Keď pre jeho krv na kríži (Jeho Božiu krv)

Sk 20,28 Dávajte pozor na seba a na celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli Božiu Cirkev, ktorú si získal vlastnou krvou.
Tento verš nám to potvrdzuje.

01.10.2016, 18:27
Ja by som ti dal za pravdu, ale tá formulácia gramaticky nesedí s tvojim vysvetlením. Vezmi si tú prvú vetu. "Lebo Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť a aby skrze neho zmieril všetko so sebou". Čiže Boh chcel skrze neho, skrze Krista, zmieriť všetko zo sebou a ďalej sa píše o Kristovej krvi ktorá priniesla všetkému pokoj. Prečo? Lebo Boh ho určil ako prostriedok zmierenia, preto Kristova krv zmierila všetko s Bohom, čo je na nebi aj na zemi.
none
27

24. 01.10.2016, 18:27

Ja by som ti dal za pravdu, ale tá formulácia gramaticky nesedí s tvojim vysvetlením. Vezmi si tú prvú vetu. "Lebo Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť a aby skrze neho zmieril všetko so sebou". Čiže Boh chcel skrze neho, skrze Krista, zmieriť všetko zo sebou a ďalej sa píše o Kristovej krvi ktorá priniesla všetkému pokoj. Prečo? Lebo Boh ho určil ako prostriedok zmierenia, preto Kristova krv zmierila všetko s Bohom, čo je na nebi aj na zemi.

01.10.2016, 18:33
"Čo teda na to povieme? Ak je Boh za nás, kto je proti nám? Keď on vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých, akože by nám s ním nedaroval všetko!?" (Rim 8:31-32)
O kom tu Pavol hovorí ako o Bohu? Iba o Otcovi, o tom kto ani vlastného syna neušetril ale vydal ho za nás všetkých.
none
28

27. 01.10.2016, 18:33

"Čo teda na to povieme? Ak je Boh za nás, kto je proti nám? Keď on vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých, akože by nám s ním nedaroval všetko!?" (Rim 8:31-32)
O kom tu Pavol hovorí ako o Bohu? Iba o Otcovi, o tom kto ani vlastného syna neušetril ale vydal ho za nás všetkých.

01.10.2016, 18:38
Ludwig
Byť „Synom Božím“ znamená mať istú prirodzenosť ako Boh. „Syn Boží“ je „od Boha“. Tvrdenie, že si rovnakej prirodzenosti ako Boh, je vlastne tvrdenie, že si „Boh“
none
31

28. 01.10.2016, 18:38

Ludwig
Byť „Synom Božím“ znamená mať istú prirodzenosť ako Boh. „Syn Boží“ je „od Boha“. Tvrdenie, že si rovnakej prirodzenosti ako Boh, je vlastne tvrdenie, že si „Boh“

01.10.2016, 18:42
V takomto zmysle Kristovo božstvo nepopieram, v zmysle že je dokonalým Božím synom a teda obrazom svojho Otca, Boha. Ale to z nich nerobí jednu bytosť. Pri tomto tvrdení už totiž začínajú nezrovnalosti. Ako môže byť Boh hlavou Krista a podobne.
none
30

24. 01.10.2016, 18:27

Ja by som ti dal za pravdu, ale tá formulácia gramaticky nesedí s tvojim vysvetlením. Vezmi si tú prvú vetu. "Lebo Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť a aby skrze neho zmieril všetko so sebou". Čiže Boh chcel skrze neho, skrze Krista, zmieriť všetko zo sebou a ďalej sa píše o Kristovej krvi ktorá priniesla všetkému pokoj. Prečo? Lebo Boh ho určil ako prostriedok zmierenia, preto Kristova krv zmierila všetko s Bohom, čo je na nebi aj na zemi.

01.10.2016, 18:40
2 V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril aj svet. 3 On je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty a udržuje všetko svojím mocným slovom. Preto keď vykonal očistenie od hriechov, zasadol po pravici velebnosti na výsostiach;
none
32

30. 01.10.2016, 18:40

2 V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril aj svet. 3 On je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty a udržuje všetko svojím mocným slovom. Preto keď vykonal očistenie od hriechov, zasadol po pravici velebnosti na výsostiach;

01.10.2016, 18:44
Veď toto som aj vyznal v úvode. Že Boží syn je odbleskom Boha, jeho obrazom. Ale je Bohom zrodenou, splodenou bytosťou. Sú teda dvaja, Boh a Jeho syn.
none
35

32. 01.10.2016, 18:44

Veď toto som aj vyznal v úvode. Že Boží syn je odbleskom Boha, jeho obrazom. Ale je Bohom zrodenou, splodenou bytosťou. Sú teda dvaja, Boh a Jeho syn.

01.10.2016, 18:51
Ježiš nie je splodenou bytosťou.
1 Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. 2 Ono bolo na počiatku u Boha. 3 Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. 4 V ňom bol život a život bol svetlom ľudí.
14 A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.
?
Ďalej v zjavení sa píše že Baránkovi sa klanali všetky stvorenia, čiže on nemôže byť stvorený.Ale je od počiatku.
none
39

35. 01.10.2016, 18:51

Ježiš nie je splodenou bytosťou.
1 Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. 2 Ono bolo na počiatku u Boha. 3 Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. 4 V ňom bol život a život bol svetlom ľudí.
14 A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.
?
Ďalej v zjavení sa píše že Baránkovi sa klanali všetky stvorenia, čiže on nemôže byť stvore...

01.10.2016, 18:57
Ježiš nie je splodený Bohom?
"Zvestujem Jahveho rozhodnutie: Jahve mi povedal: "Ty si môj syn. Ja som ťa dnes splodil. Žiadaj si odo mňa a dám ti do dedičstva národy a do vlastníctva celú zem. Budeš nad nimi panovať žezlom železným a rozbiješ ich jak hrnce hlinené." (Žalm 2:7-9)
Toto je mesiášský žalm a aj v liste Hebrejom je vzťahovaný na Krista. Aj na iných miestach je písané že Kristus z Boha pochádza, že sa z Boha narodil.
none
42

39. 01.10.2016, 18:57

Ježiš nie je splodený Bohom?
"Zvestujem Jahveho rozhodnutie: Jahve mi povedal: "Ty si môj syn. Ja som ťa dnes splodil. Žiadaj si odo mňa a dám ti do dedičstva národy a do vlastníctva celú zem. Budeš nad nimi panovať žezlom železným a rozbiješ ich jak hrnce hlinené." (Žalm 2:7-9)
Toto je mesiášský žalm a aj v liste Hebrejom je vzťahovaný na Krista. Aj na iných miestach je písané že Kristus z Boha pochádza, že sa z Boha narodil.

01.10.2016, 19:02
1 Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. 2 Ono bolo na počiatku u Boha. 3 Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. 4 V ňom bol život a život bol svetlom ľudí.
14 A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.

To slovo bolo na počiatku u Boha, to slovo bolo Boh.
none
43

42. 01.10.2016, 19:02

1 Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. 2 Ono bolo na počiatku u Boha. 3 Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. 4 V ňom bol život a život bol svetlom ľudí.
14 A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.

To slovo bolo na počiatku u Boha, to slovo bolo Boh.

01.10.2016, 19:07
"Na počiatku stvoril Boh nebo a zem." (Gen 1:1)
Je nebo a zem večné lebo bolo na počiatku? Nie je. Ale Slovo už je večné lebo bolo na počiatku? A ako potom môže byť Bohom splodené, viď ten žalm o Kristovi? Počiatok teda môže znamenať počiatok Božieho stvorenia a tým počiatkom je Kristus. On sám to o sebe povedal, v knihe Zjavenie, v jednom z listov cirkvám. Skús si nájsť tie diskusie v Shagarovom profile, ak ťa to zaujíma.
none
44

43. 01.10.2016, 19:07

"Na počiatku stvoril Boh nebo a zem." (Gen 1:1)
Je nebo a zem večné lebo bolo na počiatku? Nie je. Ale Slovo už je večné lebo bolo na počiatku? A ako potom môže byť Bohom splodené, viď ten žalm o Kristovi? Počiatok teda môže znamenať počiatok Božieho stvorenia a tým počiatkom je Kristus. On sám to o sebe povedal, v knihe Zjavenie, v jednom z listov cirkvám. Skús si nájsť tie diskusie v Shagarovom profile, ak ťa to zaujíma.

01.10.2016, 19:09
1 Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.
2 Ono bolo na počiatku u Boha. 3 Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo
none
45

43. 01.10.2016, 19:07

"Na počiatku stvoril Boh nebo a zem." (Gen 1:1)
Je nebo a zem večné lebo bolo na počiatku? Nie je. Ale Slovo už je večné lebo bolo na počiatku? A ako potom môže byť Bohom splodené, viď ten žalm o Kristovi? Počiatok teda môže znamenať počiatok Božieho stvorenia a tým počiatkom je Kristus. On sám to o sebe povedal, v knihe Zjavenie, v jednom z listov cirkvám. Skús si nájsť tie diskusie v Shagarovom profile, ak ťa to zaujíma.

01.10.2016, 19:15
23 Ustanovená som od veku, od počiatku, prv ako bola zem.

Čiže počiatok ešte pred počiatkom.

Na počiatku znamená ešte keď nebolo nebola stvorená ani zem ani nič, nebol ani čas. A na počiatku, na začiatku času, čiže na počiatku stvoril nebo a zem. Už keď bol čas. Čiže na počiatku nie časom vymedzený počiatok a počiatok časom vymedzený keď stvoril Boh nebo a zem.
none
46

45. 01.10.2016, 19:15

23 Ustanovená som od veku, od počiatku, prv ako bola zem.

Čiže počiatok ešte pred počiatkom.

Na počiatku znamená ešte keď nebolo nebola stvorená ani zem ani nič, nebol ani čas. A na počiatku, na začiatku času, čiže na počiatku stvoril nebo a zem. Už keď bol čas. Čiže na počiatku nie časom vymedzený počiatok a počiatok časom vymedzený keď stvoril Boh nebo a zem.

01.10.2016, 19:22
1 Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.
2 Ono bolo na počiatku u Boha. 3 Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo

Chápeš? Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.
Počiatok(neoznačený časom)

3 Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo

"Na počiatku stvoril Boh nebo a zem." (Gen 1:1)
To už je to čo povstalo na počiatku času... na úplnom počiatku času keď stvoril nebo a zem.

Ako keď ty napríklad máš počiatok že sa narodíš a počiatok začiatok školy keď ideš študovať a prvý deň si v škole. To neznamená že keď si prvý deň v škole aj ked je to počiatok že to je tvoj počiatok (celkový) len počiatok inej etapy.

S tým rozdielom že počiatok je v písme myslený ako počiatok ( neohraničený časom) a počiatok keď Boh stvoril nebo a zem (ohraničený časom). Lebo ak tvrdíš že prvý počiatok je keď Boh stvoril nebo a zem kde bol Boh predtým? samozrejme že jestvoval aj pred počiatkom ˇ(ohraničeným časom) a on stvoril žem nebo na počiatku (keď už bol čas)
none
47

46. 01.10.2016, 19:22

1 Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.
2 Ono bolo na počiatku u Boha. 3 Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo

Chápeš? Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.
Počiatok(neoznačený časom)

3 Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo

"Na počiatku stvoril Boh nebo a zem." (Gen 1:1)
To už je to čo povstalo na počiatku času... na úplnom počiatku času...

01.10.2016, 19:31
Boh nemá počiatok ohraničený časom. Boh je od večnosti, čiže on tu bol stále aj keď ešte nebol čas. Preto je Boh. Boha nikto nestvoril, lebo je od počiatku(od večnosti, bol tu stále)

3 Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo.Čiže skrze neho vznikol aj počiatok(ohraničený časom) Keď stvoril nebo a zem.
none
48

47. 01.10.2016, 19:31

Boh nemá počiatok ohraničený časom. Boh je od večnosti, čiže on tu bol stále aj keď ešte nebol čas. Preto je Boh. Boha nikto nestvoril, lebo je od počiatku(od večnosti, bol tu stále)

3 Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo.Čiže skrze neho vznikol aj počiatok(ohraničený časom) Keď stvoril nebo a zem.

01.10.2016, 19:35
On tu bol ešte predtým (na počiatku) ako stvoril nebo a zem (na počiatku ohraničeným časom) to je to že by ani ten počiatok nevznikol ( ohraničený časom keď stvoril nebo a zem) keby nebol od úplného počiatku, čiže od večnosti stále. Preto že je tu od večnosti(počiatok neoznačený časom) tak stvoril nebo a zem na počiatku(ohraničené časom)
none
49

48. 01.10.2016, 19:35

On tu bol ešte predtým (na počiatku) ako stvoril nebo a zem (na počiatku ohraničeným časom) to je to že by ani ten počiatok nevznikol ( ohraničený časom keď stvoril nebo a zem) keby nebol od úplného počiatku, čiže od večnosti stále. Preto že je tu od večnosti(počiatok neoznačený časom) tak stvoril nebo a zem na počiatku(ohraničené časom)

01.10.2016, 19:48
1 Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.
2 Ono bolo na počiatku u Boha.
(to je ten úplný počiatok)

3 Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo
"Na počiatku stvoril Boh nebo a zem." (Gen 1:1)
To je počiatok (ohraničený časom)
Pekne je tu napísané že na počiatku stvoril Boh nebo a zem.
(stvoril)
Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo
none
50

49. 01.10.2016, 19:48

1 Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.
2 Ono bolo na počiatku u Boha.
(to je ten úplný počiatok)

3 Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo
"Na počiatku stvoril Boh nebo a zem." (Gen 1:1)
To je počiatok (ohraničený časom)
Pekne je tu napísané že na počiatku stvoril Boh nebo a zem.
(stvoril)
Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo

01.10.2016, 19:58
už som ti písal Ludwig že biblia sa nevykladá jedným veršom ale celou bibliou. Verše si nikdy neodporujú.
Preto ak čítaš jeden verš a nájdeš podľa teba nezhodu protirečenie popros Boha o vysvetlenie a ver že vysvetlenie dostaneš.
Písmo si nikdy neprotirečí. nikdy.
none
51

50. 01.10.2016, 19:58

už som ti písal Ludwig že biblia sa nevykladá jedným veršom ale celou bibliou. Verše si nikdy neodporujú.
Preto ak čítaš jeden verš a nájdeš podľa teba nezhodu protirečenie popros Boha o vysvetlenie a ver že vysvetlenie dostaneš.
Písmo si nikdy neprotirečí. nikdy.

01.10.2016, 20:14
Ja vykladám Písmo jediným veršom? To je žart? Buď v tomto objektívny a nepíš o mne prosím nepravdy.
Mimochodom kto tu dnes napísal asi päťkrát ten istý úvod do Evanjelia Jána "Na počiatku bolo Slovo..."?
Na moje argumenty si tiež príliš nereagoval. Nepíšme si o tejto téme. Ja som nezačínal diskusiu, ja som len napísal svoj názor, to je všetko. Spochybňovať ho môžeš, ja sa do toho ale nechcem zapájať. V poriadku?
none
52

51. 01.10.2016, 20:14

Ja vykladám Písmo jediným veršom? To je žart? Buď v tomto objektívny a nepíš o mne prosím nepravdy.
Mimochodom kto tu dnes napísal asi päťkrát ten istý úvod do Evanjelia Jána "Na počiatku bolo Slovo..."?
Na moje argumenty si tiež príliš nereagoval. Nepíšme si o tejto téme. Ja som nezačínal diskusiu, ja som len napísal svoj názor, to je všetko. Spochybňovať ho môžeš, ja sa do toho ale nechcem zapájať. V poriadku?

01.10.2016, 20:15
V poriadku Ludwig
none
53

52. 01.10.2016, 20:15

V poriadku Ludwig

01.10.2016, 20:19
Ďakujem.
none
36

32. 01.10.2016, 18:44

Veď toto som aj vyznal v úvode. Že Boží syn je odbleskom Boha, jeho obrazom. Ale je Bohom zrodenou, splodenou bytosťou. Sú teda dvaja, Boh a Jeho syn.

01.10.2016, 18:52
Lepšie bude prezrieť si nejaké staršie diskusie na túto tému a nezačínať to odznova. Dosť sa mi páčili Shagarove argumentácie z Písma, hoci so všetkým nesúhlasím. Môžeš si nájť tie témy v jeho profile, ak chceš. Ja sa do tejto témy zapájať radšej nebudem. Vyjadril som svoj názor, viac nebolo mojim úmyslom.
none
4
30.09.2016, 11:11
kristus bol zavrazdeny.
none
5

4. Scarlet666 30.09.2016, 11:11

kristus bol zavrazdeny.

30.09.2016, 11:16
Čo bolo v súlade s predošlými proroctvami, že Boží Mesiáš bude trpieť, zomrie za hriešnikov a Boh ho vzkriesi z mŕtvych.
none
6

5. 30.09.2016, 11:16

Čo bolo v súlade s predošlými proroctvami, že Boží Mesiáš bude trpieť, zomrie za hriešnikov a Boh ho vzkriesi z mŕtvych.

30.09.2016, 13:38
5. Takže Kristus,podľa teba, nie je Boh? A NZ nepíše pravdu o poslaní na smrť? A čo hovoria katolíci?
none
7

6. sta2rky 30.09.2016, 13:38

5. Takže Kristus,podľa teba, nie je Boh? A NZ nepíše pravdu o poslaní na smrť? A čo hovoria katolíci?

30.09.2016, 13:55
Jezis sa modlil k Otcovi pred svojou smrtou - Otce ak je mozne odnim odo mna tento kalich. Je mozne, ze by sa prosil sam seba? V jednej osobe by nechcel byt ukrizovany a v druhej by to zamyslal ? Ak mas trochu IQ, pochopis ze ucenie o trojici je hovadina.
none
11

7. 30.09.2016, 13:55

Jezis sa modlil k Otcovi pred svojou smrtou - Otce ak je mozne odnim odo mna tento kalich. Je mozne, ze by sa prosil sam seba? V jednej osobe by nechcel byt ukrizovany a v druhej by to zamyslal ? Ak mas trochu IQ, pochopis ze ucenie o trojici je hovadina.

30.09.2016, 17:00
Tu predsa nejde o IQ. Apoštoli neboli žiadny géniovia, ale prostý ľudia, možno s výnimkou Pavla ktorého môžeme nazvať učencom. Veď Boh povolal predovšetkým jednoduchých ľudí, ktorými svet pohŕda, aby spoznali pravdu a zahanbil tým múdrych tohoto sveta, čo vo svojej telesnej múdrosti nedokázali spoznať Boha. Píše o tom Pavol v liste Korinťanom. Ale ide o to, že Písmo bolo napísané zrozumitelným jazykom a keď je napísané že Boh je jeden a Ježiš je Božím synom, tak to každý človek nezaťažený cirkevnými dogmami pochopí tak, že Boh je Otec Pána Ježiša a on je Jeho synom. K tomu netreba nič pridávať. V takom prípade nesmrtelný Boh, ktorý predsa nemôže zomrieť, nezomrel za naše hriechy, ale obetoval sa za nás Jeho jednorodený syn a dobrovolne obetoval svoj život aby nás zmieril s Bohom a svojím Otcom.
none
12

11. 30.09.2016, 17:00

Tu predsa nejde o IQ. Apoštoli neboli žiadny géniovia, ale prostý ľudia, možno s výnimkou Pavla ktorého môžeme nazvať učencom. Veď Boh povolal predovšetkým jednoduchých ľudí, ktorými svet pohŕda, aby spoznali pravdu a zahanbil tým múdrych tohoto sveta, čo vo svojej telesnej múdrosti nedokázali spoznať Boha. Píše o tom Pavol v liste Korinťanom. Ale ide o to, že Písmo bolo napísané zrozumitelným jazykom a keď je napísané že Boh je jeden a Ježiš je Božím synom, tak to každý človek nezaťažený cirkev...

30.09.2016, 17:13
Zle som to na záver zoštilizoval, takže oprava:
V takom prípade nesmrtelný Boh, ktorý predsa nemôže zomrieť, nezomrel za naše hriechy, ale zomrel za nás Jeho jednorodený syn, ktorý dobrovolne obetoval svoj život aby nás zmieril s Bohom a svojím Otcom.
none
14

12. 30.09.2016, 17:13

Zle som to na záver zoštilizoval, takže oprava:
V takom prípade nesmrtelný Boh, ktorý predsa nemôže zomrieť, nezomrel za naše hriechy, ale zomrel za nás Jeho jednorodený syn, ktorý dobrovolne obetoval svoj život aby nás zmieril s Bohom a svojím Otcom.

30.09.2016, 17:16
každý boh je smrteľný, žije dovtedy, pokiaľ žijú veriaci v neho...
none
16

12. 30.09.2016, 17:13

Zle som to na záver zoštilizoval, takže oprava:
V takom prípade nesmrtelný Boh, ktorý predsa nemôže zomrieť, nezomrel za naše hriechy, ale zomrel za nás Jeho jednorodený syn, ktorý dobrovolne obetoval svoj život aby nás zmieril s Bohom a svojím Otcom.

30.09.2016, 17:42
"Jeho Boh ustanovil ako prostriedok zmierenia skrze jeho krv prostredníctvom viery, aby ukázal svoju spravodlivosť, lebo v minulosti prehliadal predošlé hriechy vo svojej božskej zhovievavosti, aby v tomto čase ukázal svoju spravodlivosť: že sám je spravodlivý a že ospravedlňuje toho, kto verí v Ježiša." (Rim 3:25-26)
none
13

11. 30.09.2016, 17:00

Tu predsa nejde o IQ. Apoštoli neboli žiadny géniovia, ale prostý ľudia, možno s výnimkou Pavla ktorého môžeme nazvať učencom. Veď Boh povolal predovšetkým jednoduchých ľudí, ktorými svet pohŕda, aby spoznali pravdu a zahanbil tým múdrych tohoto sveta, čo vo svojej telesnej múdrosti nedokázali spoznať Boha. Píše o tom Pavol v liste Korinťanom. Ale ide o to, že Písmo bolo napísané zrozumitelným jazykom a keď je napísané že Boh je jeden a Ježiš je Božím synom, tak to každý človek nezaťažený cirkev...

30.09.2016, 17:15
Nikto ho o to neprosil, aby sa obetoval...ináč je to blud...Ježiš bol burič a tlčhuba...preto ho ukrižovali a hodili do spoločného hrobu za mestom....
none
15

13. 30.09.2016, 17:15

Nikto ho o to neprosil, aby sa obetoval...ináč je to blud...Ježiš bol burič a tlčhuba...preto ho ukrižovali a hodili do spoločného hrobu za mestom....

30.09.2016, 17:18
Ty potrebuješ skrátka rýpať a urážať vieru, hoci nemáš argumenty. Ježiš nebol žiaden burič, to si len vymysleli nejakí radikálny ateisti ako si ty a pekne to po nich opakuješ. Aký predložíš dôkaz o svojom tvrdení?
none
17

15. 30.09.2016, 17:18

Ty potrebuješ skrátka rýpať a urážať vieru, hoci nemáš argumenty. Ježiš nebol žiaden burič, to si len vymysleli nejakí radikálny ateisti ako si ty a pekne to po nich opakuješ. Aký predložíš dôkaz o svojom tvrdení?

30.09.2016, 17:56
ja že nemám argumenty, tebe asi pravda nevonia....ty si zatiaľ nepredložil jediný, len sprostosti s biblie...podľa rímskeho práva každý ukrižovaný burič bol hodený do spoločného hrobu, Ježiš určite nebol výnimka, bol to pre rimanov, obyčajný človek...boha s neho urobili až nejaký pomätený evanjelisti...
none
18

17. 30.09.2016, 17:56

ja že nemám argumenty, tebe asi pravda nevonia....ty si zatiaľ nepredložil jediný, len sprostosti s biblie...podľa rímskeho práva každý ukrižovaný burič bol hodený do spoločného hrobu, Ježiš určite nebol výnimka, bol to pre rimanov, obyčajný človek...boha s neho urobili až nejaký pomätený evanjelisti...

30.09.2016, 18:00
Evanjelisti ho nazývajú Božím synom, nie Bohom, to za prvé. Za druhé, podľa evanjelia Jozef z Arimatei, popredný Žid, zašiel za Pilátom a poprosil ho, aby mu vydal Ježišové telo na pochovanie a Pilát súhlasil. Takže ti dávam za pravdu v tom, že Rimania telá ukrižovaných bežne nepochovávali, ale v prípade Ježiša išlo o výnimku udelenú rímskym úradníkom Pilátom Pontským.
none
9

6. sta2rky 30.09.2016, 13:38

5. Takže Kristus,podľa teba, nie je Boh? A NZ nepíše pravdu o poslaní na smrť? A čo hovoria katolíci?

30.09.2016, 15:38
Kristus je podľa biblie Božím synom, obrazom Boha a odbleskom Jeho slávy. Teda bytosť večným Bohom zrodená, ale natoľko Bohu podobná a blízka, že je Jeho obrazom. Ako keď zrkadlo zobrazuje podobu toho čo pred ním stojí. Verím že v Evanjeliu je pravda. To ale na mnohých miestach hovorí že Ježiš je "syn Živého Boha" a "syn Najvyššieho Boha". Katolíci hovoria že je Boh Syn, druhá osoba trojjeedinného božstva. Ja však katolícku náuku o trojici neprijímam a považujem ju za nezmyselnú a nebiblickú.
none
10

9. 30.09.2016, 15:38

Kristus je podľa biblie Božím synom, obrazom Boha a odbleskom Jeho slávy. Teda bytosť večným Bohom zrodená, ale natoľko Bohu podobná a blízka, že je Jeho obrazom. Ako keď zrkadlo zobrazuje podobu toho čo pred ním stojí. Verím že v Evanjeliu je pravda. To ale na mnohých miestach hovorí že Ježiš je "syn Živého Boha" a "syn Najvyššieho Boha". Katolíci hovoria že je Boh Syn, druhá osoba trojjeedinného božstva. Ja však katolícku náuku o trojici neprijímam a považujem ju za nezmyselnú a nebiblickú.

30.09.2016, 15:52
5. Keď túto tému uvidia pravoverný kresťania, tak ti zrejme vysvetlia ako to je podľa ortodoxie. Takú tému predpokladám neprehliadnu, už kvôli mne. Ja som len napísal ako chápem Písmo ja. Veď si sa pýtal ako to chápu veriaci kresťania. Kresťanom síce nie som (podla všeobecne platných kritérií), ale veriacim som.
none
8
30.09.2016, 14:22
7. " ucenie o trojici je hovadina. " súhlasím, ale kresťanom sa to takto nejaví a pozerajú sa na to ako na božie tajomstvo, (ktoré ale vymyslel streštený ľudský mozog).
none
38
01.10.2016, 18:57
Najdôležitejším argumentum, že Ježiš musí byť Bohom je, že ak by nebol Boh, Jeho smrť by nepostačovala na splatenie dlhu za hriechy celého sveta
2 On je zmiernou obetou za naše hriechy; a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta. Zachovávať prikázania. -

Jedine Boh mohol zaplatiť tento nekonečný dlh. Jedine Boh mohol vziať hriechy celého sveta, zomrieť, a byť vzkriesený – a tak zvíťaziť nad hriechom a nad smrťou.
21 Lebo toho, ktorý nepoznal hriechu, učinil za nás hriechom, aby sme my boli spravedlivosťou Božou v ňom.

Sk 20,28 Dávajte pozor na seba a na celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli Božiu Cirkev, ktorú si získal vlastnou krvou.
👍: stefan 5
none
40

38. 01.10.2016, 18:57

Najdôležitejším argumentum, že Ježiš musí byť Bohom je, že ak by nebol Boh, Jeho smrť by nepostačovala na splatenie dlhu za hriechy celého sveta
2 On je zmiernou obetou za naše hriechy; a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta. Zachovávať prikázania. -

Jedine Boh mohol zaplatiť tento nekonečný dlh. Jedine Boh mohol vziať hriechy celého sveta, zomrieť, a byť vzkriesený – a tak zvíťaziť nad hriechom a nad smrťou.
21 Lebo toho, ktorý nepoznal hriechu, učinil za nás hr...

01.10.2016, 18:59
V liste Rimanom sa píše že nás vyslobodila krv dokonalého človeka, Ježiša. Skús si to nájsť. Týmto tvrdením sa staviate sa do pozície, že Bohu určujete akým jediným spôsobom mohol zachráni svet. To vám neprináleží určovať.
none
54

40. 01.10.2016, 18:59

V liste Rimanom sa píše že nás vyslobodila krv dokonalého človeka, Ježiša. Skús si to nájsť. Týmto tvrdením sa staviate sa do pozície, že Bohu určujete akým jediným spôsobom mohol zachráni svet. To vám neprináleží určovať.

01.10.2016, 20:32
22 Božia spravodlivosť skrze vieru v Ježiša Krista pre všetkých, čo veria. Lebo niet rozdielu: 23 veď všetci zhrešili a chýba im Božia sláva; 24 ale sú ospravedlnení zadarmo jeho milosťou, vykúpením v Kristovi Ježišovi. 25 Jeho Boh ustanovil ako prostriedok zmierenia skrze jeho krv prostredníctvom viery, aby ukázal svoju spravodlivosť, lebo v minulosti prehliadal predošlé hriechy 26 vo svojej božskej zhovievavosti, aby v tomto čase ukázal svoju spravodlivosť: že sám je spravodlivý a že ospravedlňuje toho, kto verí v Ježiša.

1 A tak ospravedlnení z viery, žijeme v pokoji s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista. 2 Skrze neho máme vierou prístup k tej milosti, v ktorej zotrvávame, aj sa chválime nádejou na Božiu slávu. 3 A nielen to: chválime sa aj súženiami, veď vieme, že súženie prináša trpezlivosť, 4 trpezlivosť osvedčenú čnosť a osvedčená čnosť zasa nádej. 5 A nádej nezahanbuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali. 6 Veď Kristus zomrel v určenom čase za bezbožných, keď sme boli ešte bezmocní. 7 Sotvakto zomrie za spravodlivého; hoci za dobrého by sa azda niekto odhodlal umrieť. 8 Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici. 9 Tým skôr sa teda skrze neho zachránime od hnevu teraz, keď sme už ospravedlnení jeho krvou! 10 Lebo ak sme boli zmierení s Bohom smrťou jeho Syna vtedy, keď sme boli nepriateľmi, tým skôr už ako zmierení budeme spasení jeho životom. 11 A nielen to: ešte sa aj chválime Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme teraz obsiahli zmierenie.

Kde tu Ludwig máš v liste rimanom že vyslobodila krv dokonaleho človeka???

Ježiš bol dokonalý človek ale nezapomínaj že ježiš je Boži Syn( Syn Boh)

Sk 20,28 Dávajte pozor na seba a na celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli Božiu Cirkev, ktorú si získal vlastnou krvou.
Boh si vydobil vlastnou krvou. Kristus.

ani v rimanoch sa nepíše že dokonalý človek ale Boží Syn, Kristus .

Ty sa staviaš do pozície že nás vyslobodila krv dokonalého človeka. No v písme sa píše že Boh svojou krvou nás vykúpil. Svojou Kristovou Božou krvou.

V tomto prípade ako ty myslíš, tak Boh by nemusel ani obetovať svojho Syna, ale by stvoril hocikoho čistého, alebo jednoducho by poslal nejakého anjela bez hriechu do ľudského tela a zariadil by to tak, že by bol anjel dokonalý človek.

Lenže

Sk 20,28 Dávajte pozor na seba a na celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli Božiu Cirkev, ktorú si získal vlastnou krvou.

Len to postačuje na splatenie dlhu za hriechy.
Ježišova, Božia krv.
none
55

54. 01.10.2016, 20:32

22 Božia spravodlivosť skrze vieru v Ježiša Krista pre všetkých, čo veria. Lebo niet rozdielu: 23 veď všetci zhrešili a chýba im Božia sláva; 24 ale sú ospravedlnení zadarmo jeho milosťou, vykúpením v Kristovi Ježišovi. 25 Jeho Boh ustanovil ako prostriedok zmierenia skrze jeho krv prostredníctvom viery, aby ukázal svoju spravodlivosť, lebo v minulosti prehliadal predošlé hriechy 26 vo svojej božskej zhovievavosti, aby v tomto čase ukázal svoju spravodlivosť: že sám je spravodlivý a že ospravedl...

01.10.2016, 20:37
Preto sa za nás neobetoval žiadny anjel ani nikto iný, ale Boh (Syn) jediný dokonalý človek čo žil na zemi aby sme jeho krvou boli vykúpení. Boh sám prelial svoju krv aby sme my moli byť spasení.Len jeho krv je dostačujúca aby prikrila všetky naše hriechy ak v neho uveríme. No zdá sa Ludwig že ty si to asi nevážiš.

2 On je zmiernou obetou za naše hriechy; a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta.
Ludwig anjelská krv by nato nestačila. Ani nikoho iného.
none
56

55. 01.10.2016, 20:37

Preto sa za nás neobetoval žiadny anjel ani nikto iný, ale Boh (Syn) jediný dokonalý človek čo žil na zemi aby sme jeho krvou boli vykúpení. Boh sám prelial svoju krv aby sme my moli byť spasení.Len jeho krv je dostačujúca aby prikrila všetky naše hriechy ak v neho uveríme. No zdá sa Ludwig že ty si to asi nevážiš.

2 On je zmiernou obetou za naše hriechy; a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta.
Ludwig anjelská krv by nato nestačila. Ani nikoho iného.

01.10.2016, 20:40
Jedine Boh sa mohol stať dokonalým človekom, ktorý svojou vlastnou krvou zmyje naše hriechy. Nikto iný
none
57

56. 01.10.2016, 20:40

Jedine Boh sa mohol stať dokonalým človekom, ktorý svojou vlastnou krvou zmyje naše hriechy. Nikto iný

01.10.2016, 20:43
Boh by neprelieval svoju krv len tak pre nič za nič Ludwig.
none
59

56. 01.10.2016, 20:40

Jedine Boh sa mohol stať dokonalým človekom, ktorý svojou vlastnou krvou zmyje naše hriechy. Nikto iný

01.10.2016, 21:00
"V tomto prípade ako ty myslíš, tak Boh by nemusel ani obetovať svojho Syna, ale by stvoril hocikoho čistého, alebo jednoducho by poslal nejakého anjela bez hriechu do ľudského tela a zariadil by to tak, že by bol anjel dokonalý človek."

"Jedine Boh sa mohol stať dokonalým človekom, ktorý svojou vlastnou krvou zmyje naše hriechy. Nikto iný"

Tu si protirečíš. Tvrdíš že aj anjel mohol byť dokonalým človekom a hneď nato píšeš že len Boh sám mohol byť dokonalým človekom.
none
61

59. 01.10.2016, 21:00

"V tomto prípade ako ty myslíš, tak Boh by nemusel ani obetovať svojho Syna, ale by stvoril hocikoho čistého, alebo jednoducho by poslal nejakého anjela bez hriechu do ľudského tela a zariadil by to tak, že by bol anjel dokonalý človek."

"Jedine Boh sa mohol stať dokonalým človekom, ktorý svojou vlastnou krvou zmyje naše hriechy. Nikto iný"

Tu si protirečíš. Tvrdíš že aj anjel mohol byť dokonalým človekom a hneď nato píšeš že len Boh sám mohol byť dokonalým človekom.

01.10.2016, 21:08
"Tvrdíš že aj anjel mohol byť dokonalým človekom a hneď nato píšeš že len Boh sám mohol byť dokonalým človekom."

Neprotirečím si. Boh by mohol poslať niekoho z neba, kto by bol dokonalým človekom, ale to by nepostačovalo k tomu, aby nás mohol vykúpiť.

Za ďalšie jedine Ježiš mohol ostať bez hriechu, lebo on je čistý a nemôže byť pokúšaný. Nepodľahol pokušeniam.

Zato taký anjel nikdy nevieš. Spomeň si na vzburu padlých anjelov.
Keby Boh poslal anjela čistého na zem, vždy by tu bola tá možnosť že by podľahol nejakým pokušeniam, keď by bol ako človek.
Jedine Ježiš, Boh (Syn) nemohol byť skutočne pokúšaný, lebo Boha nemôžeš pokúšať. Aj keď si myslíš že pokúšaš tak nepokúšaš. Ježiš bol čistý, neoblomný bez hriechu, satan sa ho snažil pokúšať ale darmo. zato taký anjel by mohol podľahnúť satanovým lichôtkam a lžiam.

Ďalej Adam človek, ktorý podľahol satanovmu zvodu. Preto máme po ňom prvotný hriech.

Je jasné že jediný bez hriechu aj ako človek na zemi môže byť Boh.
none
62

61. 01.10.2016, 21:08

"Tvrdíš že aj anjel mohol byť dokonalým človekom a hneď nato píšeš že len Boh sám mohol byť dokonalým človekom."

Neprotirečím si. Boh by mohol poslať niekoho z neba, kto by bol dokonalým človekom, ale to by nepostačovalo k tomu, aby nás mohol vykúpiť.

Za ďalšie jedine Ježiš mohol ostať bez hriechu, lebo on je čistý a nemôže byť pokúšaný. Nepodľahol pokušeniam.

Zato taký anjel nikdy nevieš. Spomeň si na vzburu padlých anjelov.
Keby Boh poslal anjela čistého na zem, ...

01.10.2016, 21:10
len Boh.
none
58

54. 01.10.2016, 20:32

22 Božia spravodlivosť skrze vieru v Ježiša Krista pre všetkých, čo veria. Lebo niet rozdielu: 23 veď všetci zhrešili a chýba im Božia sláva; 24 ale sú ospravedlnení zadarmo jeho milosťou, vykúpením v Kristovi Ježišovi. 25 Jeho Boh ustanovil ako prostriedok zmierenia skrze jeho krv prostredníctvom viery, aby ukázal svoju spravodlivosť, lebo v minulosti prehliadal predošlé hriechy 26 vo svojej božskej zhovievavosti, aby v tomto čase ukázal svoju spravodlivosť: že sám je spravodlivý a že ospravedl...

01.10.2016, 20:49
"Ale s darom to nie je tak ako s previnením. Lebo ak previnením jedného zomreli mnohí, tým väčšmi sa milosťou jedného človeka, Ježiša Krista, v mnohých rozhojnila Božia milosť a dar."
Ako vidíš je písané o milosti jedného človeka, Ježiša, ktorý sa za nás obetoval.
"Lebo ak previnením jedného skrze jedného zavládla smrť, tým skôr skrze jedného, Ježiša Krista, budú v živote kraľovať tí, čo dostávajú hojnosť milosti a darovanej spravodlivosti. Teda ako previnenie jedného prinieslo odsúdenie všetkým ľuďom, tak spravodlivosť jedného priniesla všetkým ľuďom ospravedlnenie a život. Lebo ako sa neposlušnosťou jedného človeka mnohí stali hriešnikmi, tak zasa poslušnosťou jedného sa mnohí stanú spravodlivými."
Tu je zase Kristus dávaný do protikladu k Adamovi. Jeden človek bol Bohu neposlušný a jeho previnenie prinieslo odsúdenie všetkým, druhý, Ježiš, bol poslušný Bohu a skrze neho sa zase mnohí stanú spravodlivými.
"Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi - človek Kristus Ježiš, ktorý vydal seba samého ako výkupné za všetkých, ako svedectvo v pravom čase."
Tu píše Pavol v súvislosti s výkupnou obetou o človeku Kristovi Ježišovi. Tiež by si sa mal zamyslieť, či je táto veta v súlade s tvojim tvrdením, že Ježiš je jediný Boh, keď je nazvaný prostredníkom jediného Boha.

V tom máš asi pravdu že sa za nás mohol obetovať aj anjel, pokiaľ by zostal dokonalým človekom. Ale tým nám práve Boh dokazuje svoju lásku, že poslal toho kto je mu najbližší a najdrahší, svojho syna.

Povedal si že budeš rešpektovať ak sa nezapojím do témy a kladieš mi otázky. No nevadí...
none
60

58. 01.10.2016, 20:49

"Ale s darom to nie je tak ako s previnením. Lebo ak previnením jedného zomreli mnohí, tým väčšmi sa milosťou jedného človeka, Ježiša Krista, v mnohých rozhojnila Božia milosť a dar."
Ako vidíš je písané o milosti jedného človeka, Ježiša, ktorý sa za nás obetoval.
"Lebo ak previnením jedného skrze jedného zavládla smrť, tým skôr skrze jedného, Ježiša Krista, budú v živote kraľovať tí, čo dostávajú hojnosť milosti a darovanej spravodlivosti. Teda ako previnenie jedného prinieslo odsúdenie...

01.10.2016, 21:02
Ja som reagoval na tvoj príspevok, lebo som si ho nevšimol.

"Tu píše Pavol v súvislosti s výkupnou obetou o človeku Kristovi Ježišovi."
Lenže keď by si chápal Trojjedinosti pochopil by si ako to je že je Ježiš prostredník. Syn je prostredník medzi nami a Otcom.
Ale Syn je Boh rovnako ako Otec. To sú osoby v jednom Bohu.

"Ale tým nám práve Boh dokazuje svoju lásku, že poslal toho kto je mu najbližší a najdrahší, svojho syna."

Čiže podľa teba tak miluje nás ľudí, že poslal svojho Syna aby bol za nás mučený a prelial svoju krv? Myslíš že to by spravil Jediný Boh Synovi? Aby sa obetoval z nás? Že týmto dokazuje lásku? Nie je rozumnejšie Keď Boh má tri osoby a Otec poslal Syna aby sa obetoval za nás aby nám dokázal svoju lásku, že sám seba obetoval, jednu zo svojích troch osôb, aby nás vykúpil? Bola preliata Božia krv, na to Ludwig nezapomínaj. A vzťah Boha (Otca a Syna) nie je vzťah aký máš ty so svojím otcom.Oni sú jedno. Boh prelial svoju Božiu krv.
none
63

60. 01.10.2016, 21:02

Ja som reagoval na tvoj príspevok, lebo som si ho nevšimol.

"Tu píše Pavol v súvislosti s výkupnou obetou o človeku Kristovi Ježišovi."
Lenže keď by si chápal Trojjedinosti pochopil by si ako to je že je Ježiš prostredník. Syn je prostredník medzi nami a Otcom.
Ale Syn je Boh rovnako ako Otec. To sú osoby v jednom Bohu.

"Ale tým nám práve Boh dokazuje svoju lásku, že poslal toho kto je mu najbližší a najdrahší, svojho syna."

Čiže podľa teba tak miluje nás ľudí,...

01.10.2016, 21:11
Je to stále o tom istom. Ti si presvedčený o svojom, ja o svojom, neustúpime ani o milimeter, nie je to zbytočné znova to všetko rozoberať?
O Bohu Pavol napísal:
"On jediný má nesmrteľnosť a prebýva v neprístupnom svetle; jeho nik z ľudí nevidel, ani vidieť nemôže. Jemu česť a večná vláda. Amen."
Boh sa za nás nemohol obetovať lebo má jediný nesmrtelnosť a Kristus predsa zomrel skutočnou smrťou. Môžeš si myslieť že smrť je len prechodom do iného života, ale je napísané že to bola smrť. Boh je ale nesmrtelný. Ďalej Pavol píše že ho nik z ľudí nevidel a vidieť nemôže. Ježiša predsa ľudia videli. Ak si správne spomínam, tak v jednom proroctve o Božom služobníkovi, Mesiášovi, je písané že sa obetoval lebo sám chcel. Prečo by Boh nemohol prijať od svojho syna takú obeť čo dobrovoľne za ľudí priniesol, aby ich vykúpil Bohu. Ako je aj písané," Milosť vám a pokoj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, aj od siedmich duchov, čo sú pred jeho trónom, a od Ježiša Krista, verného svedka, prvorodeného z mŕtvych a vládcu nad kráľmi zeme. Jemu, ktorý nás miluje a svojou krvou nás oslobodil od hriechov a urobil nás kráľovstvom, kňazmi Bohu a svojmu Otcovi, jemu sláva a vláda na veky vekov. Amen."
none
64

63. 01.10.2016, 21:11

Je to stále o tom istom. Ti si presvedčený o svojom, ja o svojom, neustúpime ani o milimeter, nie je to zbytočné znova to všetko rozoberať?
O Bohu Pavol napísal:
"On jediný má nesmrteľnosť a prebýva v neprístupnom svetle; jeho nik z ľudí nevidel, ani vidieť nemôže. Jemu česť a večná vláda. Amen."
Boh sa za nás nemohol obetovať lebo má jediný nesmrtelnosť a Kristus predsa zomrel skutočnou smrťou. Môžeš si myslieť že smrť je len prechodom do iného života, ale je napísané že to bola smr...

01.10.2016, 21:25
Lenže Ježiš bol vzkriesený, lebo Boh nikdy nezomrie. Ježiš je Boh(Syn) jedna osoba z 3 osob.
Ťažko ti to vysvetľovať Ludwig to máš pravdu že neustúpime ani o milimeter. no zober si tak. Keby Ježiš, nebol Boh prečo potom vraví aby sme verili v neho, keď máme veriť jednine v Boha? Keby Ježiš nebol Boh, tak by to bolo rúhanie. Lenže on Boh je.
3 Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!
Iz 42,8 "Ja som Jahve, to je moje meno a svoju slávu inému nedám, ani svoju chválu modlám.

1Jn 5,7 Pretože traja sú, ktorí svedčia na nebi: Otec, Slovo a Svätý Duch. A tí traja sú jedno.
Jn 12,44 A Ježiš zvolal a povedal: Ten, kto verí vo mňa, neverí vo mňa, ale v toho, ktorý ma poslal;
Jn 14,1 Nech sa neľaká vaše srdce! Veríte v Boha, verte aj vo mňa.
Jn 6,47 Ameň, ameň vám hovorím, že kto verí vo mňa, má večný život.
Jn 7,38 Kto verí vo mňa, jako hovorí Písmo, rieky živej vody potečú z jeho vnútra.
Jn 11,26 A nikto, kto žije a verí vo mňa, nezomrie na veky; či veríš tomu?
Jn 11,40 Na to jej riekol Ježiš: Či som ti nepovedal, že ak budeš veriť, uvidíš slávu Božiu?
Jn 20,28 Tomáš mu odpovedal: "Pán môj a Boh môj!"
Iz 43,11 Ja, ja som Hospodin, a niet spasiteľa krome mňa.

Lk 1,47 a môj duch plesá nad Bohom, mojím Spasiteľom
Lk 2,11 lebo narodil sa vám dnes Spasiteľ, ktorý je Kristus, Pán, v meste Dávidovom.
Tu je jasné že Ježiš je Boh(Syn)
none
65

64. 01.10.2016, 21:25

Lenže Ježiš bol vzkriesený, lebo Boh nikdy nezomrie. Ježiš je Boh(Syn) jedna osoba z 3 osob.
Ťažko ti to vysvetľovať Ludwig to máš pravdu že neustúpime ani o milimeter. no zober si tak. Keby Ježiš, nebol Boh prečo potom vraví aby sme verili v neho, keď máme veriť jednine v Boha? Keby Ježiš nebol Boh, tak by to bolo rúhanie. Lenže on Boh je.
3 Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!
Iz 42,8 "Ja som Jahve, to je moje meno a svoju slávu inému nedám, ani svoju chválu modlám.

1Jn 5,...

01.10.2016, 21:30
Iz 43,11 Ja, ja som Hospodin, a niet spasiteľa krome mňa.
Lk 1,47 a môj duch plesá nad Bohom, mojím Spasiteľom
Lk 2,11 lebo narodil sa vám dnes Spasiteľ, ktorý je Kristus, Pán, v meste Dávidovom.
1Tim 2,3 Lebo to je dobré a príjemné pred naším Spasiteľom Bohom,
2Tim 1,10 ale zjavená teraz zjavením sa nášho Spasiteľa Ježiša Krista, ktorý zahladil smrť a vyviedol na svetlo život a neporušiteľnosť skrze evanjelium,

1Jn 5,7 Pretože traja sú, ktorí svedčia na nebi: Otec, Slovo a Svätý Duch. A tí traja sú jedno.
Niet spasiteľa okrem Hospodina, čiže Kristus Je spasiteľ lebo je Boh.

Otec, Slovo a Svätý Duch. A tí traja sú jedno.(Spasiteľ)
none
66

64. 01.10.2016, 21:25

Lenže Ježiš bol vzkriesený, lebo Boh nikdy nezomrie. Ježiš je Boh(Syn) jedna osoba z 3 osob.
Ťažko ti to vysvetľovať Ludwig to máš pravdu že neustúpime ani o milimeter. no zober si tak. Keby Ježiš, nebol Boh prečo potom vraví aby sme verili v neho, keď máme veriť jednine v Boha? Keby Ježiš nebol Boh, tak by to bolo rúhanie. Lenže on Boh je.
3 Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!
Iz 42,8 "Ja som Jahve, to je moje meno a svoju slávu inému nedám, ani svoju chválu modlám.

1Jn 5,...

01.10.2016, 21:36
To nie je predsa argument že Ježiš je Boh. Máme v neho prejavovať vieru že je Božím synom. V čom je to rúhanie?

"Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene." (Jan 20:31)

"Kto prichádza z neba, je nad všetkých a svedčí o tom, čo videl a počul, ale nik neprijíma jeho svedectvo. Kto prijíma jeho svedectvo, potvrdzuje, že Boh je pravdivý. Lebo ten, koho poslal Boh, hovorí Božie slová, pretože on nedáva Ducha podľa miery." (Jan 3:31-34)

Keď prijímame Ježišovo svedectvo, tak prijímame aj svedectvo Boha, lebo ten koho poslal Boh hovorí Božie slová. Všimni si že ani v týchto veršoch nie je Ježiš nazvaný samotným Bohom, ale tým koho Boh poslal.

Tiež je zaujímavé že slovo Boh Syn nie je v Písme použité ani raz (pokiaľ viem), ani nie sme nabádaný k tejto viere. Podľa Písma máme veriť v Ježiša ako v Božieho syna.
none
69

66. 01.10.2016, 21:36

To nie je predsa argument že Ježiš je Boh. Máme v neho prejavovať vieru že je Božím synom. V čom je to rúhanie?

"Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene." (Jan 20:31)

"Kto prichádza z neba, je nad všetkých a svedčí o tom, čo videl a počul, ale nik neprijíma jeho svedectvo. Kto prijíma jeho svedectvo, potvrdzuje, že Boh je pravdivý. Lebo ten, koho poslal Boh, hovorí Božie slová, pretože on nedáva Ducha podľa m...

01.10.2016, 21:46
Lenže to Boh Syn ti píšem aby si tomu lepšie porozumel.
Všimni si
V Biblii nie je žiadny záznam o tom, žeby Ježiš niekedy doslova povedal: “Ja som Boh.” To neznamená ale, že nehlásal, že je Bohom.
30 Ja a Otec sme jedno."

Na prvý pohľad sa nemusí zdať, že tento výrok obsahuje tvrdenie, že je Bohom. Ale všimni si reakciu Židov na tento výrok:
33 Židia mu odpovedali: "Nekameňujeme ťa za dobrý skutok, ale za rúhanie, preto, že hoci si človek, robíš sa Bohom."

Židia pochopili Ježišov výrok ako vyhlásenie sa za Boha. V nasledujúcich veršoch Ježiš Židov nepresviedča napríklad tým, že by povedal: “Ja netvrdím, že som Boh.” To naznačuje, že Ježiš naozaj chcel povedať, že je Bohom výrokom: “Ja a môj Otec sme jedno”

Ďalší príklad všimni si Ján 8:58 Ježiš hovorí: Veru, veru, hovorím vám: Prv, ako bol Abrahám, ja som!” A znovu reakcia Židov je, že berú do rúk kamene a chcú ho kameňovať
59 Na to zdvihli kamene a chceli ich hádzať do neho, ale Ježiš sa skryl a vyšiel z chrámu.
Prečo by Židia chceli Ježiša ukameňovať, keby nepovedal niečo, o čom oni boli presvedčení, že je rúhanie, menovite, že o sebe tvrdil, že je Boh?

V Zjavení anjel prikazuje apoštolovi Jánovi, aby uctieval jediného Boha
10 I padol som mu k nohám, aby som sa mu klaňal. Ale on mi povedal: "Pozor, nerob to! Som spoluslužobník tvoj a tvojich bratov, ktorí majú Ježišovo svedectvo. Bohu sa klaňaj! A Ježišovo svedectvo je duch proroctva."


Niekoľkokrát je Ježiš v Písme uctievaný
11 Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.
33 Tí, čo boli na loďke, klaňali sa mu a vraveli: "Naozaj si Boží Syn!"
9 A hľa, Ježiš im išiel v ústrety a oslovil ich: "Pozdravujem vás!" Ony pristúpili, objali mu nohy a klaňali sa mu. 10 Tu im Ježiš povedal: "Nebojte sa! Choďte, oznámte mojim bratom, aby šli do Galiley; tam ma uvidia."
16 Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. 17 Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali.
52 Oni sa mu klaňali a s veľkou radosťou sa vrátili do Jeruzalema.
37 Ježiš mu povedal: "Už si ho videl - a je to ten, čo sa rozpráva s tebou." 38 On povedal: "Verím, Pane," a klaňal sa mu. 39 Ježiš povedal: "Súdiť som prišiel na tento svet: aby tí, čo nevidia, videli, a tí, čo vidia, aby oslepli."

Nikdy nekarhá ľudí, že Ho uctievajú. Keby Ježiš nebol Bohom, povedal by ľuďom, aby Ho neuctievali, tak ako to povedal aj anjel v Zjavení.
none
68

64. 01.10.2016, 21:25

Lenže Ježiš bol vzkriesený, lebo Boh nikdy nezomrie. Ježiš je Boh(Syn) jedna osoba z 3 osob.
Ťažko ti to vysvetľovať Ludwig to máš pravdu že neustúpime ani o milimeter. no zober si tak. Keby Ježiš, nebol Boh prečo potom vraví aby sme verili v neho, keď máme veriť jednine v Boha? Keby Ježiš nebol Boh, tak by to bolo rúhanie. Lenže on Boh je.
3 Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!
Iz 42,8 "Ja som Jahve, to je moje meno a svoju slávu inému nedám, ani svoju chválu modlám.

1Jn 5,...

01.10.2016, 21:38
"Lenže Ježiš bol vzkriesený, lebo Boh nikdy nezomrie."

To je zlý argument, lebo vzkriesený budú aj ľudia a smrť už nad nimi nebude panovať. Navyše Ježiš bol vzkriesený z mŕtvych, teda zomrel. Ty však tvrdíš "Boh nikdy nezomrie". To je jedno proti druhému.
none
71

68. 01.10.2016, 21:38

"Lenže Ježiš bol vzkriesený, lebo Boh nikdy nezomrie."

To je zlý argument, lebo vzkriesený budú aj ľudia a smrť už nad nimi nebude panovať. Navyše Ježiš bol vzkriesený z mŕtvych, teda zomrel. Ty však tvrdíš "Boh nikdy nezomrie". To je jedno proti druhému.

01.10.2016, 21:53
Nikdy nezomrie. A Ježiš bol vzkriesený, lebo trpel a "zomrel za naše hriechy"
Lk 23,46 A Ježiš zvolal velikým hlasom a povedal: Otče, do tvojich rúk kladiem svojho ducha! A keď to povedal, vypustil dušu.
none
73

71. 01.10.2016, 21:53

Nikdy nezomrie. A Ježiš bol vzkriesený, lebo trpel a "zomrel za naše hriechy"
Lk 23,46 A Ježiš zvolal velikým hlasom a povedal: Otče, do tvojich rúk kladiem svojho ducha! A keď to povedal, vypustil dušu.

01.10.2016, 21:55
Ťažko ti to vysvetliť, lebo neveríš že Boh je Trojjediný.
Ježiš nezomrel. nebol len 3 dni vo svojom tele.
👍: stefan 5
none
67
01.10.2016, 21:37
bolo by dobre keby si uz konecne vsetci odporcovia krestanstva zapamatali jednu vec:
Boh Otec, ktory poslal Jezisa Krista na zem NIE JE ta ista osoba ako Jezis Kristus
ziadna registrovana cirkev na Slovensku neuci, ze Kristus a Otec su jedna osoba
...
takze ak hovorime, ze Boh poslal Syna, tak sa tym mysli, ze Boh Otec (nie Syn) poslal Syna
...
ale chapem, ze nekrestania su trochu zmateni lebo isty clovek, kritizujuci
krestansku vieru, tu ako papagaj stale opakuje, ze ak Boh Otec poslal Syna
a Syn je tiez Boh, tak by potom poslal sam seba a podobne
uz som tohto cloveka upozornil, ze takto krestanska viera nevyzera, ale asi
mu robi dobre podsuvat inym nieco, co netvrdia a potom proti tomu bojovat
...
co ale mozeme cakat od niekoho, kto 100x napisal, ze k tejto teme pisat nebude a 100x ukazal, ze jeho slovo nestoji za nic?
👍: stefan 5
none
70

67. 01.10.2016, 21:37

bolo by dobre keby si uz konecne vsetci odporcovia krestanstva zapamatali jednu vec:
Boh Otec, ktory poslal Jezisa Krista na zem NIE JE ta ista osoba ako Jezis Kristus
ziadna registrovana cirkev na Slovensku neuci, ze Kristus a Otec su jedna osoba
...
takze ak hovorime, ze Boh poslal Syna, tak sa tym mysli, ze Boh Otec (nie Syn) poslal Syna
...
ale chapem, ze nekrestania su trochu zmateni lebo isty clovek, kritizujuci
krestansku vieru, tu ako papagaj stale opakuje, z...

01.10.2016, 21:47
Ale ja to chápem. Prečo však pisatelia evanjelií a novozákonných spisov nepísali vždy o Otcovi ale písali o Bohu, čím Boha stotožňovali len s Otcom? Prečo Ježiš povedal pred apoštolmi že Jeho Otec je jediný pravý Boh, keď to vôbec nie je pravda? Na to som normálnu odpoveď samozrejme nikdy nedostal. Prečo Pavol vzdával v liste vďaky jedinému, nesmrtelnému a neviditeľnému Bohu, keď Ježiš nebol ani neviditeľný ani nesmrtelný? Ako je možné že sa dokonalý Boh mohol zdokonaliť a naučiť poslušnosti, ako je to o Kristovi písané v liste Hebrejom? Môže sa vždy Dokonalý a nemenný Boh zdokonalovať? Ako sa Boh mohol naučiť poslušnosti? Boh predsa nikoho neposlúcha a podľa Písma koná všetko podľa rady svojej vôle. A ako sa môže Vševedúci Boh niečomu učiť? To sú slová z Písma ktoré sa kresťanom akosi nehodia a tak ich radšej ignorujú alebo zahovárajú. A toho kto ich vidí považujú za kacíra.
none
72

70. 01.10.2016, 21:47

Ale ja to chápem. Prečo však pisatelia evanjelií a novozákonných spisov nepísali vždy o Otcovi ale písali o Bohu, čím Boha stotožňovali len s Otcom? Prečo Ježiš povedal pred apoštolmi že Jeho Otec je jediný pravý Boh, keď to vôbec nie je pravda? Na to som normálnu odpoveď samozrejme nikdy nedostal. Prečo Pavol vzdával v liste vďaky jedinému, nesmrtelnému a neviditeľnému Bohu, keď Ježiš nebol ani neviditeľný ani nesmrtelný? Ako je možné že sa dokonalý Boh mohol zdokonaliť a naučiť poslušnosti, ak...

01.10.2016, 21:55
A takýchto otázok, či lepšie povedané nezrovnalostí je viac. Plynú mi z toho teda dva závery. Buď je Písmo napísané ako hieroglif ktorý potrebuje klúč k rozlúšteniu, la jeho slová majú iný význam než bežne mávajú. Vtedy môže byť viditelný neviditelný, nesmrtelný smrtelný dokonalý zdokonalujúci sa, nemenný meniaci sa a podobne, alebo je "trojičné" vysvetlenie Atanáziusa zo 4. storočia, ktoré preberáte, nesprávne.
none
74

70. 01.10.2016, 21:47

Ale ja to chápem. Prečo však pisatelia evanjelií a novozákonných spisov nepísali vždy o Otcovi ale písali o Bohu, čím Boha stotožňovali len s Otcom? Prečo Ježiš povedal pred apoštolmi že Jeho Otec je jediný pravý Boh, keď to vôbec nie je pravda? Na to som normálnu odpoveď samozrejme nikdy nedostal. Prečo Pavol vzdával v liste vďaky jedinému, nesmrtelnému a neviditeľnému Bohu, keď Ježiš nebol ani neviditeľný ani nesmrtelný? Ako je možné že sa dokonalý Boh mohol zdokonaliť a naučiť poslušnosti, ak...

01.10.2016, 21:57
Prečo v starom zakone sa píše že Hospodin je jediný spasiteľ a v novom že Kristus je spasiteľ? Prečo sa máme klaňať jedine Bohu a klaňali sa Ježišovi a on ich na to neupozorňoval? Prečo keď máme veriť v Boha tak máme veriť v Ježiša?
none
75

74. 01.10.2016, 21:57

Prečo v starom zakone sa píše že Hospodin je jediný spasiteľ a v novom že Kristus je spasiteľ? Prečo sa máme klaňať jedine Bohu a klaňali sa Ježišovi a on ich na to neupozorňoval? Prečo keď máme veriť v Boha tak máme veriť v Ježiša?

01.10.2016, 21:59
Prečo keď Ježiš za nás prelial krv, tak sa píše že Boh prelial krv? Prečo Tomás povedal Ježišovi Pán môj a Boh môj a ježiš ho neopravoval?
none
77

75. 01.10.2016, 21:59

Prečo keď Ježiš za nás prelial krv, tak sa píše že Boh prelial krv? Prečo Tomás povedal Ježišovi Pán môj a Boh môj a ježiš ho neopravoval?

01.10.2016, 22:02
Keby bol Boh Hospodin len Otec, prečo potom keď povedal Hospodin, podľa teba len Otec Iz 43,11 Ja, ja som Hospodin, a niet spasiteľa krome mňa.
A v zápetí
Lk 1,47 a môj duch plesá nad Bohom, mojím Spasiteľom
Lk 2,11 lebo narodil sa vám dnes Spasiteľ, ktorý je Kristus, Pán, v meste Dávidovom.
none
79

77. 01.10.2016, 22:02

Keby bol Boh Hospodin len Otec, prečo potom keď povedal Hospodin, podľa teba len Otec Iz 43,11 Ja, ja som Hospodin, a niet spasiteľa krome mňa.
A v zápetí
Lk 1,47 a môj duch plesá nad Bohom, mojím Spasiteľom
Lk 2,11 lebo narodil sa vám dnes Spasiteľ, ktorý je Kristus, Pán, v meste Dávidovom.

01.10.2016, 22:14
Aj Skalou bol nazvaný Boh a Ježiš tak nazval apoštola Šimona. Napríklad. Samozrejme že z toho nemôžeme vyvodzovať že Peter je preto Boh. Kristus je prostredníkom Božej spásy, preto je spasiteľom. Boh je zase ten, kto sa rozhodol spasiť svet skrze svojho syna, je teda pôvodcom tej spásy. Boh o nej rozhodol, Ježiš ju uskutočnil obetovaním seba samého. Preto tí čo zdedia život budú oslavovať oboch, Boha aj Baránka, za svoju spásu.
"Potom som videl; a hľa, veľký zástup, ktorý nik nemohol spočítať, zo všetkých národov, kmeňov, plemien a jazykov. Stáli pred trónom a pred Baránkom, oblečení do bieleho rúcha, v rukách mali palmy a mohutným hlasom volali: "Spása nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne, a Baránkovi!" (Zj 7:9)
none
86

79. 01.10.2016, 22:14

Aj Skalou bol nazvaný Boh a Ježiš tak nazval apoštola Šimona. Napríklad. Samozrejme že z toho nemôžeme vyvodzovať že Peter je preto Boh. Kristus je prostredníkom Božej spásy, preto je spasiteľom. Boh je zase ten, kto sa rozhodol spasiť svet skrze svojho syna, je teda pôvodcom tej spásy. Boh o nej rozhodol, Ježiš ju uskutočnil obetovaním seba samého. Preto tí čo zdedia život budú oslavovať oboch, Boha aj Baránka, za svoju spásu.
"Potom som videl; a hľa, veľký zástup, ktorý nik nemohol spočít...

01.10.2016, 22:37
Pán Ježiš nikde nenazval Petra skalou.
none
92

86. stefan 5 01.10.2016, 22:37

Pán Ježiš nikde nenazval Petra skalou.

01.10.2016, 22:46
Šimona nazval Petrom, čo v preklade znamená skala.
none
95

92. 01.10.2016, 22:46

Šimona nazval Petrom, čo v preklade znamená skala.

01.10.2016, 22:49
(Mt 16:18 [SSV])

Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.

Pozrime sa do originálneho textu Matúša, ktorý bol napísaný v gréčtine. Doplním do vety pre pochopenie len slová Peter a skala. Originálna veta v gréčtine znie takto:

Ty si Petros a na tejto petra postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.

Grécky preklad slova Petros je malá skala, kamienok, čo sa zmestí do ruky.

Grécky preklad slova Petra je obrovská skala, obrovský skalnatý kopec.

Veta s prekladom Petra a skaly znie takto:

Ty si malá skalka a na tomto skalnom masíve postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.

Kto, alebo čo je tá skala, na ktorej má stáť Kristova Cirkev?

Všimnime si niekoľko viet dozadu. Tam Peter vyznáva Ježišovi, keď sa ho pýta, za koho ho pokladajú:

(Mt 16:16 [SSV])

Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“

Táto odpoveď Petrova je skala. Skala základná, kameň uholný, skala na ktorej je postavená Kristova Cirkev. Je to veta : Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.

Kto číta Bibliu, v Starom Zákone číta mnohokrát – Boh je tá skala, Mesiáš bude kameň uholný… Aj celý nový zákon hovorí – Kristus je tou skalou, tým uholným kameňom.

Poznámka: v Gréčtine skala a kameň je jedno a to isté slovo – petra = skalný masív.

To je zvlášť zaujímavé že celá Biblia hovorí o Bohu a Kristovi ako skale a zrazu jedna veta by mala narušiť celú túto schému? Zapamätajme si – Biblia si neprotirečí. To by si potom Boh protirečil. Keby bol Peter tou skalou, na ktorej má stáť Cirkev, ktorú nepremôžu pekelné brány, Biblia by si protirečila. Namiesto Ježiša Krista a Boha by dosadila človeka. No Biblia nič také nepovedala. Skaly pred a skaly po tomto Petrovom vyznaní sú stále v Biblii Boh a Kristus.

Sám Peter vo svojom liste hovorí, že Kristus je ten kameň a skala:

(1Pt 2:4-9)

Prichádzajte k nemu, k živému kameňu, ktorý ľudia síce zavrhli, ale pred Bohom je vyvolený a vzácny, a dajte sa vbudovať aj vy ako živé kamene do duchovného domu, do svätého kňazstva, aby ste prinášali duchovné obety, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Preto je v Písme: „Hľa, kladiem na Sione (NIE V RÍME!) kameň uholný, vyvolený a vzácny; kto v neho verí, nebude zahanbený.“ Vám teda, ktorí veríte, je na česť; pre tých však, čo neveria: „Kameň, čo stavitelia zavrhli, sa stal kameňom uholným“, „kameňom úrazu a skalou pohoršenia“. Oni naň narážajú, lebo neveria slovu. A na to sú aj určení. Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste zvestovali slávne skutky toho, ktorý vás z tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla.

To isté Peter vyhlasuje aj v Skutkoch apoštolských:

(Sk 4:11 [SSV])

On je kameň, ktorý ste vy, stavitelia, zavrhli, a on sa stal kameňom uholným.

Čo nám Peter cez tieto verše hovorí – Kristus je kameň, skala. Máme sa vbudovávať do duchovného domu – čiže duchovný dom je dom postavený na Kristovi. Je to Kristova Cirkev. Máme prinášať duchovné obety. Všetci. (nie telesné obety kňazov, ale duchovné obety veriacich. Kňazov a obety Nový zákon nemá) Máme veriť v tento kameň na ktorom je postavená nepremožiteľná cirkev –v Ježiša Krista – a nie pápeža. Máme veriť Božiemu slovu, nie nejakému ľudskému učeniu, Tradícii, učeniu, ktoré nám pápež schváli. Tí, ktorí veria, tí sú kráľovskí kňazi, dedičia, ktorí majú zvestovať slávne skutky Ježiša Krista. Všetci sme kňazi povolaní ohlasovať, nie je to len určitá skupinka. Všetci.

KRISTOVA CIRKEV STOJÍ NA KRISTOVI, KTORÝ JE MESIÁŠ, SYN ŽIVÉHO BOHA

Na týchto dôkazoch vidíme, že Kristus je tou skalou, že vyznanie „Ty si Mesiáš Syn živého Boha“ je tou skalou, na ktorú sa budú všetci padať a lámať sa, ktorí neveria Božiemu slovu. Na tomto vyznaní stojí spása človeka, teda základ pre tých, ktorí chcú byť spasení. Na tomto vyznaní stoja všetci spasení pravá Cirkev, ktorú pekelné brány nepremôžu. Nie je to teda katolícka cirkev, ani pápež, ani iná cirkev, ktorí si toto o sebe myslia. Sú to všetci spasení z každej „cirkvi“, ktorých základ je vyznanie Ježiša za Mesiáša a uverenie a živenie sa jedine Božím slovom.

Ďalej si musíme uvedomiť, že Ježiš povedal „na tejto skale…“ . Nepovedal „na tebe…“

Je tu ešte jedna dôležitá veta, po tom ako Peter vyznal Krista:

(Mt 16:20 [SSV])

Potom prikázal učeníkom, aby nikomu nehovorili, že on je Mesiáš.

Táto veta neoznamuje, že učeníci majú hovoriť, že Peter je skala. Ale že zatiaľ nemajú hovoriť, že Ježiš je Mesiáš.

Mnohí cirkevní otcovia 3-8 storočia keď píšu o Mt 16,18 vždy hovoria o Kristovi ako skale alebo O Petrovom vyznaní že Ježiš je Mesiáš ako skale. Napríklad najznámejší: Origenes, Hieronym, Gregor Naziánsky…

Vo veršoch: pas moje ovce, pas moje baránky (Jn 21, 16-17) vidia katolíci jasnú autoritu Petrovu, teda aj pápežov. V nasledujúcich veršoch uvidíme, že Peter aplikoval pasenie na všetkých starších:

(1Pt 5:1-3 [SSV])

Starších, čo sú medzi vami, prosím ako spolustarší a svedok Kristových utrpení, ale aj účastník jeho slávy, ktorá sa má v budúcnosti zjaviť: Paste Božie stádo, ktoré je u vás; starajte sa oň nie z prinútenia, ale dobrovoľne, podľa Božej vôle, nie pre mrzký zisk, ale ochotne; nie ako páni nad dedičným podielom, ale ako vzor stáda.
none
98

95. 01.10.2016, 22:49

(Mt 16:18 [SSV])

Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.

Pozrime sa do originálneho textu Matúša, ktorý bol napísaný v gréčtine. Doplním do vety pre pochopenie len slová Peter a skala. Originálna veta v gréčtine znie takto:

Ty si Petros a na tejto petra postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.

Grécky preklad slova Petros je malá skala, kamienok, čo sa zmestí do ruky.

Grécky preklad slova Petra je obr...

01.10.2016, 22:51
Ešte preskúmaj aramejské slovo Kéfas. To bolo to meno ktorým Ježiš oslovoval Petra.
none
104

92. 01.10.2016, 22:46

Šimona nazval Petrom, čo v preklade znamená skala.

01.10.2016, 22:59
Znamená to kamienok,alebo drahokam a súvisí to s rabínmi,ktorí mali drahokam poznania.
Skala je petra a kamienok petros.
KRISTUS nepovedal Petrovi,že na tebe postavím Cirkev.
BOH je skala...on o inej nevie.Je to v tuším v Izaiášovi.
none
78

75. 01.10.2016, 21:59

Prečo keď Ježiš za nás prelial krv, tak sa píše že Boh prelial krv? Prečo Tomás povedal Ježišovi Pán môj a Boh môj a ježiš ho neopravoval?

01.10.2016, 22:06
Vieš o tom že kresťanstvo sa vo 4. storočí rozdelilo na unitárne, tzv. "ariánske" a trinitárne? Vo východnej časti Rímskej Ríše sa počas tejto kontroverzie mnoho cirkevných zborov stalo ariánskymi. Ediktom cisára Theodosiusa však boli kresťania odmietajúci trojicu vyhlásený za kacírov a pomätencov a začali byť vládnou mocou prenasledovaný. My sa tu stále vraciame do 4. storočia a my dvaja určite nevyriešime spor, čo sa vlečie 17 storočí. Ja patrím k tomu "ariánskemu" "arcikacírskemu" kresťanstvu, ty k trinitárnemu. Budeš to musieť rešpektovať.
none
80

78. 01.10.2016, 22:06

Vieš o tom že kresťanstvo sa vo 4. storočí rozdelilo na unitárne, tzv. "ariánske" a trinitárne? Vo východnej časti Rímskej Ríše sa počas tejto kontroverzie mnoho cirkevných zborov stalo ariánskymi. Ediktom cisára Theodosiusa však boli kresťania odmietajúci trojicu vyhlásený za kacírov a pomätencov a začali byť vládnou mocou prenasledovaný. My sa tu stále vraciame do 4. storočia a my dvaja určite nevyriešime spor, čo sa vlečie 17 storočí. Ja patrím k tomu "ariánskemu" "arcikacírskemu" kresťanstvu...

01.10.2016, 22:23
Veľký Omyl v arianizme sa týka významu „prvorodenstva“
29 Lebo ktorých predpoznal, tých aj predurčil, že sa stanú podobnými obrazu jeho Syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi.
15 On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený zo všetkého stvorenia, 16 lebo v ňom bolo stvorené všetko na nebi a na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny aj panstvá, kniežatstvá aj mocnosti. Všetko je stvorené skrze neho a pre neho. 17 On je pred všetkým a všetko v ňom spočíva. 18 On je hlavou tela, Cirkvi. On je počiatok, prvorodený z mŕtvych, aby on mal vo všetkom prvenstvo. 19 Lebo Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť 20 a aby skrze neho zmieril všetko so sebou, keď pre jeho krv na kríži priniesol pokoj všetkému, čo je na zemi aj čo je na nebi.

Arianizmus vysvetľuje „prvorodený“ v týchto veršoch ako fakt, že Ježiš bol „narodený“ alebo „stvorený“. To však nie je prípad.
Ježiš hovoril o svojej existencii a o svojej večnosti
58 Ježiš im povedal: "Veru, veru, hovorím vám: Prv ako bol Abrahám, Ja Som."
30 Ja a Otec sme jedno."

Ján 1:1-2 hovorí, že „na počiatku Slovo bolo u Boha“. V biblickej dobe prvorodený syn mal veľkú úctu
3 Ruben! Ty si môj prvorodený, ty si moja sila a prvotina mojej mužskosti. Prvý si v hodnosti a prvý v moci!
2 Zídite sa a počúvajte, Jakubovi synovia, počujte Izraela, otca svojho!
5 Vtedy zomrie každý prvorodený v egyptskej krajine, od prvorodeného faraónovho, ktorý má sedieť na jeho tróne, až po prvorodeného otrokyne, čo je pri žarnove, aj všetko prvorodené z dobytka.”
19 Všetko, čo otvára materské lono, patrí mne; samčie zo všetkého tvojho statku: prvorodené z dobytka a oviec.
40 Pán hovoril Mojžišovi: "Prehliadni všetkých mužských prvorodených od jedného mesiaca nahor a zaznač počet ich mien!
27 On volajúc ma povie: Ty si môj Otec, môj silný Boh a skala môjho spasenia.
9 S plačom prijdú, a s pokornými modlitbami ich povediem a zavediem ich k potokom vôd, priamou cestou, neklesnú na nej, lebo som Izraelovi Otcom a Efraim je môj prvorodený.


V tomto zmysle je Ježiš prvorodený Boží. Ježiš je uctievaný člen Božej rodiny. Ježiš je pomazaný „Predivný Radca, Všemocný Boh, Otec večnosti, knieža pokoja“
6 Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný, a kniežatstvo bude na jeho pleci, a nazovú jeho meno: Predivný, Radca, Silný Boh, Udatný Hrdina, Otec Večnosti, Knieža Pokoja.(Izaiáš 9:6).

Po storočnom zvažovaní, cirkevný konvet odmietol arianizmus a označil ho ako falošné učenie. Odvtedy, arianizmus bol úplne odmietnutý ako falošné učenie. Ale predsa ešte stále pretrváva v rozličných formách. Jehovini svedkovia a mormoni sa tiež držia arianskeho učenia o Ježišovej božskosti. Ale ako aj prvá cirkev, musíme sa chrániť útokov, ktoré hovoria, že Ježiš Kristus nie je Boh.
none
81

80. 01.10.2016, 22:23

Veľký Omyl v arianizme sa týka významu „prvorodenstva“
29 Lebo ktorých predpoznal, tých aj predurčil, že sa stanú podobnými obrazu jeho Syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi.
15 On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený zo všetkého stvorenia, 16 lebo v ňom bolo stvorené všetko na nebi a na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny aj panstvá, kniežatstvá aj mocnosti. Všetko je stvorené skrze neho a pre neho. 17 On je pred všetkým a všetko v ňom spočíva. 18 On je hlavou tela, Cirkv...

01.10.2016, 22:25
Predivný je zázračný.
none
87

78. 01.10.2016, 22:06

Vieš o tom že kresťanstvo sa vo 4. storočí rozdelilo na unitárne, tzv. "ariánske" a trinitárne? Vo východnej časti Rímskej Ríše sa počas tejto kontroverzie mnoho cirkevných zborov stalo ariánskymi. Ediktom cisára Theodosiusa však boli kresťania odmietajúci trojicu vyhlásený za kacírov a pomätencov a začali byť vládnou mocou prenasledovaný. My sa tu stále vraciame do 4. storočia a my dvaja určite nevyriešime spor, čo sa vlečie 17 storočí. Ja patrím k tomu "ariánskemu" "arcikacírskemu" kresťanstvu...

01.10.2016, 22:37
ludwig 80
ziadny spor sa nevlecie
... existuje mikroskopicka skupina ludi, ktori sa domnievaju, ze Biblia neuci Kristovo Bozstvo
tiez ak chces hovorit o historii treba povedat, ze ariani prenasledovali krestanov po smrti Konstantina
👍: stefan 5
none
96

87. 01.10.2016, 22:37

ludwig 80
ziadny spor sa nevlecie
... existuje mikroskopicka skupina ludi, ktori sa domnievaju, ze Biblia neuci Kristovo Bozstvo
tiez ak chces hovorit o historii treba povedat, ze ariani prenasledovali krestanov po smrti Konstantina

01.10.2016, 22:49
Na df sa ale vlečie.
none
106

87. 01.10.2016, 22:37

ludwig 80
ziadny spor sa nevlecie
... existuje mikroskopicka skupina ludi, ktori sa domnievaju, ze Biblia neuci Kristovo Bozstvo
tiez ak chces hovorit o historii treba povedat, ze ariani prenasledovali krestanov po smrti Konstantina

01.10.2016, 23:03
O to nejde či cisári hlásiaci sa k arianizmu niekoho prenasledovali. Viem dobre že áno. Tak ako tí trojičný. To je dôkaz falošnosti vierouky? Taký istý dôkaz je potom možno použiť aj proti vám. Čiže tvoja poznámka zaváňa demagógiou. A Kristovo božstvo nepopieram, len ho chápem v inom zmysle. Vlastne veľmi jednoducho.
"Ježiš im vravel: "Veru, veru, hovorím vám: Syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť Otca. Čo robí Otec, to robí podobne aj Syn. Veď Otec miluje Syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí; a ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali."
Syn napodobňuje svojho Otca, koná ako Otec, je teda ako Otec, Boh. Kristovo božstvo chápem v zmysle odzrkadlovania Boha, že je "obrazom neviditeľného Boha", má účasť na Otcovom božstve Jeho dokonalým nasledovaním. Ja viem že ti to je jedno, to ja len tak na chabú obhajobu. Už ste tu traja a Luther ma pekne zatiahol do diskusie o ktorú som nestál. Mohol som si to uľahčiť ako on a kopírovať články zo Strážnej veže a pod. lenže ja vždy všetko píšem vlastnými slovami.
none
76

74. 01.10.2016, 21:57

Prečo v starom zakone sa píše že Hospodin je jediný spasiteľ a v novom že Kristus je spasiteľ? Prečo sa máme klaňať jedine Bohu a klaňali sa Ježišovi a on ich na to neupozorňoval? Prečo keď máme veriť v Boha tak máme veriť v Ježiša?

01.10.2016, 22:00
Na to by som ti odpovedaťvedel, ale stojíš o to? Načo sa mám namáhať? Už teraz som sa zapojil do diskusie do ktorej som sa zapájať nechcel. Navyše odpovedáš otázkou. Mal si najprv skúsiť odpovedať na moje otázky, potom by som bol "na rade" ja.
none
83

70. 01.10.2016, 21:47

Ale ja to chápem. Prečo však pisatelia evanjelií a novozákonných spisov nepísali vždy o Otcovi ale písali o Bohu, čím Boha stotožňovali len s Otcom? Prečo Ježiš povedal pred apoštolmi že Jeho Otec je jediný pravý Boh, keď to vôbec nie je pravda? Na to som normálnu odpoveď samozrejme nikdy nedostal. Prečo Pavol vzdával v liste vďaky jedinému, nesmrtelnému a neviditeľnému Bohu, keď Ježiš nebol ani neviditeľný ani nesmrtelný? Ako je možné že sa dokonalý Boh mohol zdokonaliť a naučiť poslušnosti, ak...

01.10.2016, 22:30
obavam sa, ze to nechapes:
"Citovať z Písma že Boh poslal na svet svojho syna, hovoriť vlastnými slovami že Boh poslal svojho syna, a nakoniec vyhlásiť že ten syn je Boh, teda ten kto ho poslal a ten kto mu je Otcom,tak také vyhlásenia majú blízko k pomútenému rozumu."
...
to su tvoje slova dnes rano o 10:00
takze znovu tvrdis, ze ak je Syn Boh tak je Otcom. (resp. toto prisudzujes krestanom ako ich vieru)
...
asi ti je zbytocne to vysvetlovat, ale este raz
podla krestanskej viery Boh nie je osoba, ale je to pojem, ktory plati rovnako na ktorukolvek z troch osob
preto ak hovoris Boh, tak mozes mysliet aj Otca aj Syna aj Ducha Svateho
ano, suhlasim, ze pisatelia Biblie ak hovoria "Boh" tak tym myslia hlavne Otca
tym ale nevznika ziadny rozpor z predchadzajucim tvrdenim
logicky potom aj slova "Boha nikto nevidel", "Boh poslal" platia na Otca
alebo si fakt myslis, ze kazdy okrem teba je hlupak a ked cita vers "Boh poslal" tak ho radsej preskoci?
kazdy krestan ten vers chape tak, ze pise o Otcovi
nikto netvrdi, ze Syn poslal sam seba
...
Biblia jasne ukazuje, ze aj Syn je Boh - Jan 1, Zidom 1
napriklad list Zidom ukazuje, ze starozakonny Boh JHVH je Jezis Kristus
zaroven ale vieme, ze JHVH je aj Otec
to ale neznamena, ze su jedna osoba
...
kedze nie su jednou osobou tak je mozne aby:
... sa Kristus podriadil Bohu Otcovi
... bol poslany Bohom Otcom
... bol poslusny
atd.
...
co sa tyka zdokonalenia, tento vers poukazuje na rozdiel medzi rozdiel medzi nedokonalymi knazmi a vecne dokonalym Kristom. samotne slovo ma viacero vyznamov, moze znamenat aj zasvateny atd. Biblia ukazuje (Zidom 13:8), ze Jezis je rovnaky v case. Kristus nebol nedokonaly. ten vers (Zidom 7:28, ktory odkazujes) ukazuje na jeho knazsku sluzbu.
👍: stefan 5
none
94

83. 01.10.2016, 22:30

obavam sa, ze to nechapes:
"Citovať z Písma že Boh poslal na svet svojho syna, hovoriť vlastnými slovami že Boh poslal svojho syna, a nakoniec vyhlásiť že ten syn je Boh, teda ten kto ho poslal a ten kto mu je Otcom,tak také vyhlásenia majú blízko k pomútenému rozumu."
...
to su tvoje slova dnes rano o 10:00
takze znovu tvrdis, ze ak je Syn Boh tak je Otcom. (resp. toto prisudzujes krestanom ako ich vieru)
...
asi ti je zbytocne to vysvetlovat, ale este raz
podla kres...

01.10.2016, 22:47
Tak Boh je pojem? Boh je živý Boh, teda bytosť. Aby mohli byť všetky tri osoby trojice Bohom, musí sa na každej z nich spĺnať to čo je v Bibli napísané o Bohu. Súhlasíš? To sa na Kristovi nespĺňa.
Vlastne si mi neodpovedal na nič. Je zaujímavé že vy tvrdíte že Boh je Otec,Syn,Duch, zatiaľ čo novozákonný pisatelia stotožňujú Boha takmer výhradne s Otcom. Ako si to vysvetliť?
"Kráľovi vekov, nesmrteľnému, neviditeľnému, jedinému Bohu česť a sláva na veky vekov. Amen."
Tu Pavol stotožnuje Boha nielen s Otcom, ale pozor, zároveň s jediným Bohom. To predsa vylučuje aby bol Bohom aj niekto iný, ak Otec je jediným Bohom.
"Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi - človek Kristus Ježiš, ktorý vydal seba samého ako výkupné za všetkých, ako svedectvo v pravom čase."
Aj tento verš je podobný.
none
99

83. 01.10.2016, 22:30

obavam sa, ze to nechapes:
"Citovať z Písma že Boh poslal na svet svojho syna, hovoriť vlastnými slovami že Boh poslal svojho syna, a nakoniec vyhlásiť že ten syn je Boh, teda ten kto ho poslal a ten kto mu je Otcom,tak také vyhlásenia majú blízko k pomútenému rozumu."
...
to su tvoje slova dnes rano o 10:00
takze znovu tvrdis, ze ak je Syn Boh tak je Otcom. (resp. toto prisudzujes krestanom ako ich vieru)
...
asi ti je zbytocne to vysvetlovat, ale este raz
podla kres...

01.10.2016, 22:52
85 myslím,že si to v kocke skompletizoval.Toto bohužiaľ samovykladači,dobrovoľne odmietajúci Cirkev nikdy nepochopia,lebo nie sú vedení Božím Duchom.
Už len tá hlúposť o Petrovi-skale dokumentuje,kde ich to vedie.Mantrujú dookola 4-5 veršov,ktoré si dali za dogmu.Už len čakám,kedy príde na rad kniha Kazateľ.
Podľa nich je to stádočko na SK asi 10 ľudí.
none
101

99. stefan 5 01.10.2016, 22:52

85 myslím,že si to v kocke skompletizoval.Toto bohužiaľ samovykladači,dobrovoľne odmietajúci Cirkev nikdy nepochopia,lebo nie sú vedení Božím Duchom.
Už len tá hlúposť o Petrovi-skale dokumentuje,kde ich to vedie.Mantrujú dookola 4-5 veršov,ktoré si dali za dogmu.Už len čakám,kedy príde na rad kniha Kazateľ.
Podľa nich je to stádočko na SK asi 10 ľudí.

01.10.2016, 22:55
Na tej skale-Petrovi to predsa absolútne nestojí. Tú vetu kľudne vyčiarkni, na obsahu toho čo som napísal to veľa nezmení.
Možno že malé stádočko sú stovky miliónov protestanov, ja neviem.
none
105

101. 01.10.2016, 22:55

Na tej skale-Petrovi to predsa absolútne nestojí. Tú vetu kľudne vyčiarkni, na obsahu toho čo som napísal to veľa nezmení.
Možno že malé stádočko sú stovky miliónov protestanov, ja neviem.

01.10.2016, 23:03
109 a ktorých asi?
Evanjelikov majúcich homosex.farárov?Alebo adventistov vysmievajúcich sa podobne ako ty Kristovi?Alebo snád 600 mil.charizmatikov majúcich akéhosi ducha?
Nie .Ide o kresťanov,vyznávajúcich KRISTA,ako svojho Pána a BOHA.Na SK je ich zopár stovák.
none
107

105. stefan 5 01.10.2016, 23:03

109 a ktorých asi?
Evanjelikov majúcich homosex.farárov?Alebo adventistov vysmievajúcich sa podobne ako ty Kristovi?Alebo snád 600 mil.charizmatikov majúcich akéhosi ducha?
Nie .Ide o kresťanov,vyznávajúcich KRISTA,ako svojho Pána a BOHA.Na SK je ich zopár stovák.

01.10.2016, 23:05
stefan 5 ako sa adventisti vysmievajú Kristovi??? Pokiaľ viem tak adventisti v trojjedinosť veria
none
109

107. 01.10.2016, 23:05

stefan 5 ako sa adventisti vysmievajú Kristovi??? Pokiaľ viem tak adventisti v trojjedinosť veria

01.10.2016, 23:09
Asi tak veria,že Krista považujú za anjela Michaela.
Prosím ťa...je to len divadielko.
none
110

109. stefan 5 01.10.2016, 23:09

Asi tak veria,že Krista považujú za anjela Michaela.
Prosím ťa...je to len divadielko.

01.10.2016, 23:11
Nechcem sa zastávať adventistov, ale oni veria v Božstvo Ježiša (Syna) daj mi nejaký odkaz, kde majú napísané, alebo tvrdia, že Ježiš je Michael?
none
111

110. 01.10.2016, 23:11

Nechcem sa zastávať adventistov, ale oni veria v Božstvo Ježiša (Syna) daj mi nejaký odkaz, kde majú napísané, alebo tvrdia, že Ježiš je Michael?

01.10.2016, 23:14
odkaz
Adventisti 7 dňa...
Základné vieroučné výroky
Adventisti siedmeho dňa prijímajú Písmo sväté za svoje jediné krédo a z neho odvodzujú základné vieroučné zásady. Uvedené výroky sú výrazom toho, ako cirkev učenie Písma svätého chápe a vyjadruje. K revízii týchto výrokov môže dôjsť pri zasadnutí Generálnej konferencie, ak je cirkev Duchom Svätým vedená k plnšiemu pochopeniu pravdy Písma, alebo ak nachádza výstižnejšie výrazové prostriedky na vyjadrenie učenia svätého Božieho slova.
1. Písmo sväté
Písmo sväté, Stará a Nová zmluva, je inšpirované Božie slovo, ktoré z podnetu Ducha Svätého oznamovali a napísali svätí, Bohom povolaní ľudia. Boh v tomto Slove zveril človekovi poznanie nutné na spasenie. Písmo sväté je neomylné zjavenie Božej vôle. Je meradlom povahy, skúšobným kameňom skúseností, spoľahlivým zjavením učenia a vierohodným záznamom o Božích skutkoch v dejinách. (2 Pet 1,20.21; 2 Tim 3,16.17; Ž 119,105; Prísl 30,5.6; Iz 8,20; Ján 17,17; 1 Tes 2,13; Žid 4,12)
2. Trojjediný Boh
Boh je jeden: Otec, Syn a Duch Svätý; jednota troch súvečných Osôb. Je nesmrteľný, všemohúci, vševediaci, vševládny a všadeprítomný. Je nekonečný, presahuje všetko ľudské chápanie, no predsa je známy prostredníctvom svojho sebazjavenia. Hoden je, aby ho celé stvorenstvo naveky vzývalo, velebilo a slúžilo mu. (5 Moj 6,4; Mat 28,19; 2 Kor 13,13; Ef 4,4-6; 1 Pet 1,2; 1 Tim 1,17; Zj 14,7)
3. Otec
Boh, večný Otec, je stvoriteľ, zdroj, udržovateľ a vládca celého stvorenstva. Je spravodlivý a svätý, zľutovný a milostivý, dlhozhovievajúci, plný neochvejnej lásky a vernosti. Moc a vlastnosti prejavené v Synovi a v Duchu Svätom zjavujú aj Otca. (1 Moj 1,1; Zj 4,11; 1 Kor 15,28; Ján 3,16; 1 Ján 4,8; 1 Tim 1,17; 2 Moj 34,6.7; Ján 14,9)
4. Syn
Boh, večný Syn, sa v Ježišovi Kristovi stal človekom. Prostredníctvom neho boli stvorené všetky veci, zjavila sa Božia povaha, uskutočnilo sa spasenie ľudstva a súdený je svet. Večne pravý Boh stal sa aj pravým človekom, Ježišom Kristom. Počatý z Ducha Svätého narodil sa z Márie, panny; žil a pokúšaný bol ako človek, ale dokonale spríkladnil Božiu spravodlivosť a lásku. Svojimi divmi prejavil Božiu moc a osvedčil, že je Bohom sľúbený Mesiáš. Dobrovoľne trpel a zomrel na kríži pre naše hriechy a namiesto nás. Vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, kde v našom záujme slúži v nebeskom svätostánku. Opäť príde v sláve, aby navždy vyslobodil svoj ľud a všetko obnovil. (Ján 1,1-3.14; Kol 1,15-19; Ján 10,30; 14,9; Rim 6,23; 2 Kor 5,17-19; Ján 5,22; Luk 1,35; Fil 2,5-11; Žid 2,9-18; 1 Kor 15,3.4; Žid 8,1.2; Ján 14,1-3)
5. Duch Svätý
Boh, večný Duch, spolu s Otcom a Synom pôsobil pri stvorení, vtelení a vykúpení. On inšpiroval pisateľov Písma svätého. On napĺňal Kristov život mocou. On pozýva a presviedča ľudí. V tých, čo odpovedia, pôsobí obnovu a premenu na Boží obraz. Prišiel od Otca a Syna, aby bol stále s Božími deťmi. Cirkev obdarúva duchovnými darmi, zmocňuje ju vydávať svedectvo o Kristovi a v súlade s Písmom ju uvádza do všetkej pravdy. (1 Moj 1,1.2; Luk 1,35; 4,18; Sk 10,38; 2 Pet 1,21; 2 Kor 3,18; Ef 4,11.12; Sk 1,8; Ján 14,16-18.26; Ján 15,26.27; Ján 16,7-13)
Atď atď...
none
112

110. 01.10.2016, 23:11

Nechcem sa zastávať adventistov, ale oni veria v Božstvo Ježiša (Syna) daj mi nejaký odkaz, kde majú napísané, alebo tvrdia, že Ježiš je Michael?

01.10.2016, 23:16
odkaz

Na google som našiel toto.
none
114

112. 01.10.2016, 23:16

http://sobotnaskola.casd.sk/ulohy/2004q4u/2004q4u13.htm

Na google som našiel toto.

01.10.2016, 23:19
odkaz

Sekcia "Michael v protestantizmu"
none
116

112. 01.10.2016, 23:16

http://sobotnaskola.casd.sk/ulohy/2004q4u/2004q4u13.htm

Na google som našiel toto.

01.10.2016, 23:20
To som fakt nevedel že oni si myslia že Ježiš je Michael.
👍: stefan 5
none
117

116. 01.10.2016, 23:20

To som fakt nevedel že oni si myslia že Ježiš je Michael.

01.10.2016, 23:21
Ja nechápem ako to môžu spájať zároveň s učením o trojici. Môjmu prostému mysleniu sa zdá, že sa to vylučuje.
none
118

116. 01.10.2016, 23:20

To som fakt nevedel že oni si myslia že Ježiš je Michael.

01.10.2016, 23:25
Ja som chcel ísť k nim,kedže Božie Slovo sa ma dotklo cez W.Veitha.Ale pozrel som si takmer všetky jeho prednášky a ešte mnohých daľších a bol som zhrozený,že oni vlastne namiesto Boha uctievajú ich prorokyňu.
none
113

110. 01.10.2016, 23:11

Nechcem sa zastávať adventistov, ale oni veria v Božstvo Ježiša (Syna) daj mi nejaký odkaz, kde majú napísané, alebo tvrdia, že Ježiš je Michael?

01.10.2016, 23:16
Asi o nich vieš málo.Jehovisti tvrdia to isté a vychádzajú v tpmto prípade práve z adventizmu.
E.G.White: When he came with amessage to Daniel, he said, “There is none that holdeth with me in these things, but Michael [Christ] your Prince. (Desire od Ages, p. 99)
none
108

105. stefan 5 01.10.2016, 23:03

109 a ktorých asi?
Evanjelikov majúcich homosex.farárov?Alebo adventistov vysmievajúcich sa podobne ako ty Kristovi?Alebo snád 600 mil.charizmatikov majúcich akéhosi ducha?
Nie .Ide o kresťanov,vyznávajúcich KRISTA,ako svojho Pána a BOHA.Na SK je ich zopár stovák.

01.10.2016, 23:07
"A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista."
"my máme iba jedného Boha, Otca, od ktorého je všetko a my sme pre neho, a jedného Pána, Ježiša Krista, skrze ktorého je všetko, aj my sme skrze neho."
"Kráľovi vekov, nesmrteľnému, neviditeľnému, jedinému Bohu česť a sláva na veky vekov. Amen."
"On jediný má nesmrteľnosť a prebýva v neprístupnom svetle; jeho nik z ľudí nevidel, ani vidieť nemôže. Jemu česť a večná vláda. Amen."
Ak máte pravdu vy, tak je smutné že biblia a sám Ježiš takto mätie ľudí čo si čítajú bibliu a veria že je Božím slovom...
none
119

108. 01.10.2016, 23:07

"A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista."
"my máme iba jedného Boha, Otca, od ktorého je všetko a my sme pre neho, a jedného Pána, Ježiša Krista, skrze ktorého je všetko, aj my sme skrze neho."
"Kráľovi vekov, nesmrteľnému, neviditeľnému, jedinému Bohu česť a sláva na veky vekov. Amen."
"On jediný má nesmrteľnosť a prebýva v neprístupnom svetle; jeho nik z ľudí nevidel, ani vidieť nemôže. Jemu česť a večná vláda. A...

01.10.2016, 23:26
"my máme iba jedného Boha, Otca, od ktorého je všetko a my sme pre neho, a jedného Pána, Ježiša Krista, skrze ktorého je všetko, aj my sme skrze neho."

my máme jedného Boha, čiarka a začína sa Otca, ktorý... a jedného Pána...
To by muselo byť ako ty tvrdíš že ,y máme jedného Boha Otca až potom by išla čiarka keby bol Otec len Boh
none
121

119. 01.10.2016, 23:26

"my máme iba jedného Boha, Otca, od ktorého je všetko a my sme pre neho, a jedného Pána, Ježiša Krista, skrze ktorého je všetko, aj my sme skrze neho."

my máme jedného Boha, čiarka a začína sa Otca, ktorý... a jedného Pána...
To by muselo byť ako ty tvrdíš že ,y máme jedného Boha Otca až potom by išla čiarka keby bol Otec len Boh

01.10.2016, 23:31
Ten od ktorého je všetko nemôže byť totožný s tým skrze ktorého je všetko. Od ktorého je všetko je pôvodca všetkého, teda Boh a ten je stotožnený iba s Otcom. Ten skrze ktorého je všetko je prostredníkom a je ním Kristus. Čo je zase v súlade s tým že je jediným prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi, že Boh skrze neho stvoril svet aj ho skrze neho spasil. To je myslím zjavné, ale tebe to nesedí. Načo to mám stále opakovať?
none
122

121. 01.10.2016, 23:31

Ten od ktorého je všetko nemôže byť totožný s tým skrze ktorého je všetko. Od ktorého je všetko je pôvodca všetkého, teda Boh a ten je stotožnený iba s Otcom. Ten skrze ktorého je všetko je prostredníkom a je ním Kristus. Čo je zase v súlade s tým že je jediným prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi, že Boh skrze neho stvoril svet aj ho skrze neho spasil. To je myslím zjavné, ale tebe to nesedí. Načo to mám stále opakovať?

01.10.2016, 23:35
1 Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. 2 Ono bolo na počiatku u Boha. 3 Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. 4 V ňom bol život a život bol svetlom ľudí.
14 A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.

1Jn 5,7 Pretože traja sú, ktorí svedčia na nebi: Otec, Slovo a Svätý Duch. A tí traja sú jedno.

To treba mať na pamäti Ludwig.
👍: stefan 5
none
138

122. 01.10.2016, 23:35

1 Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. 2 Ono bolo na počiatku u Boha. 3 Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. 4 V ňom bol život a život bol svetlom ľudí.
14 A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.

1Jn 5,7 Pretože traja sú, ktorí svedčia na nebi: Otec, Slovo a Svätý Duch. A tí traja sú jedno.

To treba mať na pamäti ...

02.10.2016, 09:09
Treba mať na pamäti všetky verše Písma Luther. Na tie nezrovnalosti medzi vašim učením a Písmom si mi vôbec neodpovedal, len stále opakuješ to isté. To nie je potom diskusia z tvojej strany, ale monológ.

"Pretože traja sú, ktorí svedčia na nebi: Otec, Slovo a Svätý Duch. A tí traja sú jedno."

A nemali byť aj všetci Kristoví učeníci jedno? Tak o čom ma majú presvedčiť tvoje slová?

"No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal. A slovu, ktoré si dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno - ja v nich a ty vo mne."

Takýmito argumentami ma nepresvedčíš. Vo vašom učení sú nezrovnalosti s Písmom a nijako ste mi nevysvetlili ako je to možné. Ja tiež nedokážem odpovedať na všetky vaše otázky, ale ani si na to nenárokujem. Nie som žiadny učitel, ani sa nehrám na teológa. Ale neuviedol si nič čo by ma presvedčilo o správnosti trojičného učenia.
none
139

138. 02.10.2016, 09:09

Treba mať na pamäti všetky verše Písma Luther. Na tie nezrovnalosti medzi vašim učením a Písmom si mi vôbec neodpovedal, len stále opakuješ to isté. To nie je potom diskusia z tvojej strany, ale monológ.

"Pretože traja sú, ktorí svedčia na nebi: Otec, Slovo a Svätý Duch. A tí traja sú jedno."

A nemali byť aj všetci Kristoví učeníci jedno? Tak o čom ma majú presvedčiť tvoje slová?

"No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci ...

02.10.2016, 09:14
Luwig už som ti písal aj vysvetľoval ako je myslené jedno Otec a Syn a ako keď zmýšľajú ako jeden človek že sú jedno , dokonca som ti sem aj pridal pasáže, kde to vysvetľujem na veršoch lenže darmo človek čo nepočúva, nebude počuť a stále sa pýta to isté. a ja nebudem jak papagáj.
none
142

139. 02.10.2016, 09:14

Luwig už som ti písal aj vysvetľoval ako je myslené jedno Otec a Syn a ako keď zmýšľajú ako jeden človek že sú jedno , dokonca som ti sem aj pridal pasáže, kde to vysvetľujem na veršoch lenže darmo človek čo nepočúva, nebude počuť a stále sa pýta to isté. a ja nebudem jak papagáj.

02.10.2016, 09:21
A ty počúvaš, však? Ježiš nazval Otca jediným pravým Bohom. Pavol povedal že jediným Bohom je pre nás Otec, žiadne čiarky na tom nič nezmenia. O jedinom Bohu Pavol povedal že je neviditelný a nesmrtelný, a napísal to ten kto ježiša videl na vlastné oči. Na nič z toho si mi nereagoval.
none
146

142. 02.10.2016, 09:21

A ty počúvaš, však? Ježiš nazval Otca jediným pravým Bohom. Pavol povedal že jediným Bohom je pre nás Otec, žiadne čiarky na tom nič nezmenia. O jedinom Bohu Pavol povedal že je neviditelný a nesmrtelný, a napísal to ten kto ježiša videl na vlastné oči. Na nič z toho si mi nereagoval.

02.10.2016, 09:32
ale zmenia. taká čiarka úplne zmení kontext vety Ludwig úplne
none
147

146. 02.10.2016, 09:32

ale zmenia. taká čiarka úplne zmení kontext vety Ludwig úplne

02.10.2016, 09:39
Nemenia nič. Už som ti vysvetlil že nemôžeš spájať toho, od ktorého je všetko, s tým skrze ktorého je všetko. V tom texte sú dvaja. Od ktorého je všetko je Boh, Otec, skrze ktorého je všetko je jeho Pomazaný, Kristus, lebo skrze neho Boh všetko stvoril. Vy sa ich snažíte dať za každú cenu dohromady, lebo tento text hovorí že len Otec je pre nás Bohom. Tak sa hráš s čiarkami ale presvedčuješ tým iba seba. Ten text je predsa veľmi zrozumitelný.
none
149

147. 02.10.2016, 09:39

Nemenia nič. Už som ti vysvetlil že nemôžeš spájať toho, od ktorého je všetko, s tým skrze ktorého je všetko. V tom texte sú dvaja. Od ktorého je všetko je Boh, Otec, skrze ktorého je všetko je jeho Pomazaný, Kristus, lebo skrze neho Boh všetko stvoril. Vy sa ich snažíte dať za každú cenu dohromady, lebo tento text hovorí že len Otec je pre nás Bohom. Tak sa hráš s čiarkami ale presvedčuješ tým iba seba. Ten text je predsa veľmi zrozumitelný.

02.10.2016, 09:43
Ludwig pridal som ti tu kopec veršov a vysvetlení, teraz aj dávnejšie že Ježiš je Boh ty to ignoruješ. Takto sa nikam nedostaneme. Ako si písal nepohneme sa týmto ani o milimeter nikto neupustí.Neviem prečo to vlastne riešime. Za celé storočia sa to rieši a my to na diskusnom fore tiež neporiešime.
none
151

149. 02.10.2016, 09:43

Ludwig pridal som ti tu kopec veršov a vysvetlení, teraz aj dávnejšie že Ježiš je Boh ty to ignoruješ. Takto sa nikam nedostaneme. Ako si písal nepohneme sa týmto ani o milimeter nikto neupustí.Neviem prečo to vlastne riešime. Za celé storočia sa to rieši a my to na diskusnom fore tiež neporiešime.

02.10.2016, 09:59
"Boha nikto nikdy nevidel. On jediný má nesmrteľnosť a prebýva v neprístupnom svetle; jeho nik z ľudí nevidel, ani vidieť nemôže. Kráľovi vekov, nesmrteľnému, neviditeľnému, jedinému Bohu česť a sláva na veky vekov. Amen."

To som zložil z troch citátov. Ešte o to týchto slovách treba presvedčiť kresťanov. Ja to už ale robiť nebudem. Pamätaj ale na to v čom je život večný. Ježiš sa modlil k Otcovi týmito slovami, čítal si ich tu odo mňa veľakrát, ale do srdca ti nevstúpili.

"A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista."

Keď tvrdíš že Otec nie je jediný pravý Boh a že poslal Ježiša krista, tak odporuješ Kristovým slovám.

"Lebo aj keď sú takí, čo sa nazývajú bohmi, či už na nebi, alebo na zemi, ako je veľa bohov a veľa pánov, pre nás je jediný Boh, Otec, od ktorého je všetko,"

Týmto končím účasť na tejto nekonečnej téme. Ber na prosím vedomie že ti v tomto vlákne už neodpíšem.
none
153

151. 02.10.2016, 09:59

"Boha nikto nikdy nevidel. On jediný má nesmrteľnosť a prebýva v neprístupnom svetle; jeho nik z ľudí nevidel, ani vidieť nemôže. Kráľovi vekov, nesmrteľnému, neviditeľnému, jedinému Bohu česť a sláva na veky vekov. Amen."

To som zložil z troch citátov. Ešte o to týchto slovách treba presvedčiť kresťanov. Ja to už ale robiť nebudem. Pamätaj ale na to v čom je život večný. Ježiš sa modlil k Otcovi týmito slovami, čítal si ich tu odo mňa veľakrát, ale do srdca ti nevstúpili.

"A ...

02.10.2016, 10:03
Biblia nám hovorí, že Boha nikto nikdy nevidel (Ján 1:18) okrem Pána Ježiša Krista. V knihe Exodus 33:20, Boh vyhlasuje: „Nebudeš môcť vidieť moju tvár, lebo človek ma neuvidí, ak má ostať nažive.“ Tieto Písma sa zdajú byť v rozpore s inými Písmami, ktoré popisujú rôznych ľudí, ktorí „videli“ Boha. Napríklad, Exodus 33:19-23 opisuje Mojžiša ako hovoril s Bohom „tvárou v tvár.“ Ako mohol Mojžiš hovoriť s Bohom „tvárou v tvár“, ak nikto nemôže vidieť Božiu tvár a žiť? V tomto prípade, fráza „tvárou v tvár“ je obrazné vyjadrenie vzťahujúce sa na to, že boli vo veľmi blízkom spoločenstve. Boh a Mojžiš sa rozprávali navzájom, ako keby boli dve ľudské bytosti, ktoré majú blízky rozhovor.

V Genesis 32:30, Jákob videl Boha, ktorý sa objavil ako anjel; on nevidel skutočne Boha. Samsonovi rodičia boli vydesení, keď si uvedomili, že videli Boha (Sudcov 13:22), ale oni Ho videli ako sa objavil len ako anjel. Ježiš bol Boh v tele (Ján 1:1, 14), takže, keď Ho ľudia videli, videli Boha. Takže, áno, Boha môžeme „vidieť“ a mnohí ľudia Ho „videli“. A zároveň, nikto nikdy nevidel Boha zjaveného v celej svojej sláve. V našom padlom ľudskom stave, keby sa nám Boh plne odhalil, boli by sme strávení a zničení. Preto sa Boh zahaľuje a objavuje sa vo forme, v ktorej Ho môžeme „vidieť“. Avšak, toto je niečo úplne iné, ako vidieť Boha v všetkej Jeho sláve a zobrazenej svätosti. Ľudia videli vízie Boha, obrazy Boha a zjavenie Boha, ale nikto nikdy nevidel Boha v celej Jeho plnosti (Exodus 33:20).

odkaz
none
154

153. 02.10.2016, 10:03

Biblia nám hovorí, že Boha nikto nikdy nevidel (Ján 1:18) okrem Pána Ježiša Krista. V knihe Exodus 33:20, Boh vyhlasuje: „Nebudeš môcť vidieť moju tvár, lebo človek ma neuvidí, ak má ostať nažive.“ Tieto Písma sa zdajú byť v rozpore s inými Písmami, ktoré popisujú rôznych ľudí, ktorí „videli“ Boha. Napríklad, Exodus 33:19-23 opisuje Mojžiša ako hovoril s Bohom „tvárou v tvár.“ Ako mohol Mojžiš hovoriť s Bohom „tvárou v tvár“, ak nikto nemôže vidieť Božiu tvár a žiť? V tomto prípade, fráza „tváro...

02.10.2016, 10:24
"Treba mať na pamäti všetky verše Písma Luther. "
Tak sa toho drž.
Ignoruješ verše ktoré dokazujú že Ježiš je Boh a pridávaš sem len tie, ktoré ti vyhovujú, no vedz, že písmo si nikdy neprotirečí.Len ty nechápeš trojicu, preto nemôžeš pochopiť ako je čo myslené vo veršoch. A kedže ty mne neodpovedáš na verše ktoré ja pridávam, tak ti ani ja nebudem odpovedať na verše ktoré pridávaš ty
none
140

138. 02.10.2016, 09:09

Treba mať na pamäti všetky verše Písma Luther. Na tie nezrovnalosti medzi vašim učením a Písmom si mi vôbec neodpovedal, len stále opakuješ to isté. To nie je potom diskusia z tvojej strany, ale monológ.

"Pretože traja sú, ktorí svedčia na nebi: Otec, Slovo a Svätý Duch. A tí traja sú jedno."

A nemali byť aj všetci Kristoví učeníci jedno? Tak o čom ma majú presvedčiť tvoje slová?

"No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci ...

02.10.2016, 09:15
A ton nie sú nezrovnalosti, ale veci, ktorým nechápeš.
none
143

140. 02.10.2016, 09:15

A ton nie sú nezrovnalosti, ale veci, ktorým nechápeš.

02.10.2016, 09:24
Sú to nezrovnalosti a strašné. Podla teba je Písmo plné protirečení? Ale jednoduchšie je povedať, len tomu nerozumieš. A ty si ten čo tomu rozumie? Preto mi nedpovedáš na otázky?
Raz znamená "jedno" to, potom zase niečo iné, ako ti to práve vyhovuje. Tomu hovoríš výklad Písma ktorý ma mal o niečom presvedčiť? Nepresvedčil a nepresvedčí.
none
123

121. 01.10.2016, 23:31

Ten od ktorého je všetko nemôže byť totožný s tým skrze ktorého je všetko. Od ktorého je všetko je pôvodca všetkého, teda Boh a ten je stotožnený iba s Otcom. Ten skrze ktorého je všetko je prostredníkom a je ním Kristus. Čo je zase v súlade s tým že je jediným prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi, že Boh skrze neho stvoril svet aj ho skrze neho spasil. To je myslím zjavné, ale tebe to nesedí. Načo to mám stále opakovať?

01.10.2016, 23:36
Nie je to tak Ludvik.
Všetko je skrze neho a PRE NEHO.Co je Otcove je aj moje,preto z vlastného dáva.
Ty si vôbec nevšímaš verše,kde to hovorí.
Takisto je písané,že ho vzkriesi BOH Otec,ale na inom mieste,že tak urobí sám.
ZBORI CHRAM A ZA TRI DNI HO / SAM / POSTAVI.
none
141

123. stefan 5 01.10.2016, 23:36

Nie je to tak Ludvik.
Všetko je skrze neho a PRE NEHO.Co je Otcove je aj moje,preto z vlastného dáva.
Ty si vôbec nevšímaš verše,kde to hovorí.
Takisto je písané,že ho vzkriesi BOH Otec,ale na inom mieste,že tak urobí sám.
ZBORI CHRAM A ZA TRI DNI HO / SAM / POSTAVI.

02.10.2016, 09:17
Ale nie od NEHO. Takže beriem do úvahy konext Písma. Pavol nazval jediným Bohom Otca a označil ho za pôvodcu všetkého, lebo od Neho je všetko. Ten skrze koho a pre koho je všetky s ním teda nemôže byť totožný. Skúsim to povedať príkladom.
Architekt navrhne stavbu a postaví ju skrze remeselníka. Je preto remeselník totožný s architektom? Nie je. A ak bude remeselník synom architekta a dostane stavbu do dedičstva, tak bude postavená nielen skrze neho ale aj pre neho. Ale architekt zostane tým od koho tá stavba je, vzišla totiž z jeho vôle. Čiže architekt je ten od ktorého je to všetko, zatiaľ čo remeselník je ten skrze koho a pre koho je všetko.
none
115

105. stefan 5 01.10.2016, 23:03

109 a ktorých asi?
Evanjelikov majúcich homosex.farárov?Alebo adventistov vysmievajúcich sa podobne ako ty Kristovi?Alebo snád 600 mil.charizmatikov majúcich akéhosi ducha?
Nie .Ide o kresťanov,vyznávajúcich KRISTA,ako svojho Pána a BOHA.Na SK je ich zopár stovák.

01.10.2016, 23:19
NKZ?
none
120

115. 01.10.2016, 23:19

NKZ?

01.10.2016, 23:27
Napríklad.Ale tým nechcem tvrdiť,že všetci ich členovia musia byť aj členmi Cirkvi.
none
124

105. stefan 5 01.10.2016, 23:03

109 a ktorých asi?
Evanjelikov majúcich homosex.farárov?Alebo adventistov vysmievajúcich sa podobne ako ty Kristovi?Alebo snád 600 mil.charizmatikov majúcich akéhosi ducha?
Nie .Ide o kresťanov,vyznávajúcich KRISTA,ako svojho Pána a BOHA.Na SK je ich zopár stovák.

01.10.2016, 23:49
Štefan, v tom pravom spolocenstve musí byť Duch boží....V spoločenstve kde nie je žiadny Duch nie je niečo v poriadku....Tak ako Boh je trojjedinny tak aj bohosluzba musi splnať urcite kriteria......
Musi ša na bohoslužbe čitať z bozieho slova, musí sa hovoriť o Ježišovy ako o panovi panov a kralovy kraľov(musi byt vyvýšovaný Ježiš......a musia tam byť prejavy ducha......
podla týchto kriterii spoznáš ako je na tom spolocenstvo....
Niekde sa čita len z biblie, ale o Ježisovy sa nehovorí ,o duchu tam niet ani potuchy...
Ak najdeš na uceni charizmatikov nejaku chybu v konfrontacii s bozim slovom, potom môžeš pochybovať.....
none
125

124. 01.10.2016, 23:49

Štefan, v tom pravom spolocenstve musí byť Duch boží....V spoločenstve kde nie je žiadny Duch nie je niečo v poriadku....Tak ako Boh je trojjedinny tak aj bohosluzba musi splnať urcite kriteria......
Musi ša na bohoslužbe čitať z bozieho slova, musí sa hovoriť o Ježišovy ako o panovi panov a kralovy kraľov(musi byt vyvýšovaný Ježiš......a musia tam byť prejavy ducha......
podla týchto kriterii spoznáš ako je na tom spolocenstvo....
Niekde sa čita len z biblie, ale o Ježisovy sa nehov...

01.10.2016, 23:54
V4-súhlasím,až na prejavy ducha--to si si vymyslel.
Iste ,prejavy sú,ale iné,ako si ty predstavuješ.Prejavy Sv.Ducha sú tichosť,radosť a pokoj.A to je povedal by som trochu odlišné od vášho ponímania.
none
126

125. stefan 5 01.10.2016, 23:54

V4-súhlasím,až na prejavy ducha--to si si vymyslel.
Iste ,prejavy sú,ale iné,ako si ty predstavuješ.Prejavy Sv.Ducha sú tichosť,radosť a pokoj.A to je povedal by som trochu odlišné od vášho ponímania.

01.10.2016, 23:59
preco vymyslel, ved to je ten nahradnik za Ježiša, ktorého sam ježiš zaslubil.....Aj v bozom slove vidíme že Duch Bozi je osoba,ktora kona, vidi ,citi, vie sa zarmutiť.....
none
127

126. 01.10.2016, 23:59

preco vymyslel, ved to je ten nahradnik za Ježiša, ktorého sam ježiš zaslubil.....Aj v bozom slove vidíme že Duch Bozi je osoba,ktora kona, vidi ,citi, vie sa zarmutiť.....

02.10.2016, 00:01
samozrejme,ale ja som písal o"prejavoch"
none
129

127. stefan 5 02.10.2016, 00:01

samozrejme,ale ja som písal o"prejavoch"

02.10.2016, 00:06
no vypada to, ze vy sa obavate akychkolvek prejavov a zabranujete tak D.S. aby sa prejavoval
none
128

126. 01.10.2016, 23:59

preco vymyslel, ved to je ten nahradnik za Ježiša, ktorého sam ježiš zaslubil.....Aj v bozom slove vidíme že Duch Bozi je osoba,ktora kona, vidi ,citi, vie sa zarmutiť.....

02.10.2016, 00:02
pri cvlach sa clovek doslova zacne smiať, tesiť radovať, ide to z tvojho vnutra, tvoj duch sa spolu s duchom bozim tesí.....o tom to je .Viem o com pisem a zaživam to.....Aky to može byť duch, ked pri tom uctievaš a vyvysuješ Jezisa?......
none
130

128. 02.10.2016, 00:02

pri cvlach sa clovek doslova zacne smiať, tesiť radovať, ide to z tvojho vnutra, tvoj duch sa spolu s duchom bozim tesí.....o tom to je .Viem o com pisem a zaživam to.....Aky to može byť duch, ked pri tom uctievaš a vyvysuješ Jezisa?......

02.10.2016, 00:13
Ja neviem,čo je to za duch,ktorému sa páči "kresťanský"rock,alebo dokonca v KSM používaný "kresťanský"rap /!!!/
A to hovorím ako bývalý metalista / dodnes viem naspamäť niektoré texty sk.Helloween,alebo Metallica.
To si asi niektorí charizm.guru nevšimli,akého pôvodu je táto muzika.
Inak rock n roll znamená v slangu súlož a rap je od slova rape,čiže znásilniť.Ale ked myslíš,že Bohu sa to páči...poskakovať,ako na gulášovke s rukami nad hlavou o svatom smiechu a váľaní sa po zemi radšej pomlčím...
none
131

130. stefan 5 02.10.2016, 00:13

Ja neviem,čo je to za duch,ktorému sa páči "kresťanský"rock,alebo dokonca v KSM používaný "kresťanský"rap /!!!/
A to hovorím ako bývalý metalista / dodnes viem naspamäť niektoré texty sk.Helloween,alebo Metallica.
To si asi niektorí charizm.guru nevšimli,akého pôvodu je táto muzika.
Inak rock n roll znamená v slangu súlož a rap je od slova rape,čiže znásilniť.Ale ked myslíš,že Bohu sa to páči...poskakovať,ako na gulášovke s rukami nad hlavou o svatom smiechu a váľaní sa po zemi radše...

02.10.2016, 00:19
neviem o akom rocku myslíš....u nas sa pri chvalach spievaju piesne typu Hilsong niektore vesele.....Ale mas pravdu, v niektorých zboroch sa aj podla mna hraje dost podivna muzika, a nevidim tam vyvyšovanie Ježiša.....
Preco by nemohol sa clovek tesiť a poskakovať?.....Ved už David to zažival, a teraz neviem ktora z jeho zien sa mu vysmiala....
none
132

131. 02.10.2016, 00:19

neviem o akom rocku myslíš....u nas sa pri chvalach spievaju piesne typu Hilsong niektore vesele.....Ale mas pravdu, v niektorých zboroch sa aj podla mna hraje dost podivna muzika, a nevidim tam vyvyšovanie Ježiša.....
Preco by nemohol sa clovek tesiť a poskakovať?.....Ved už David to zažival, a teraz neviem ktora z jeho zien sa mu vysmiala....

02.10.2016, 00:27
Cakal som ,že "použiješ Davida...je to niečo ,ako Kazateľ u SJ-
Dostávaš sa do schematického myslenia.Skoda...
Bola to Micheľ.
none
133

132. stefan 5 02.10.2016, 00:27

Cakal som ,že "použiješ Davida...je to niečo ,ako Kazateľ u SJ-
Dostávaš sa do schematického myslenia.Skoda...
Bola to Micheľ.

02.10.2016, 00:38
no pozri ja tu radosť zaživam a viem o com to je....Ty si len vonkajši pozorovatel....Jedno ale musíš uznať, ze prejavy su a je to zjavné.Ches mi povedať ze existuju len prejavy od zlého a prjavy D.S. nie?......Ako si ty prdstavujes prjav D.S......ze ludia sedia v kostole, cumia na sochy, sochy cumia na nich?.......
Netvrdim že absencia akychkolvek duchovných prejavov ma vplyv na spasenie.....jedno ale viem ze vy sa bojite akychkolvek duchovných prejavov.........na druhej strane si uvedomujem že co sa týka prorokovania, tak v nasich zboroch sme na to opatrní a pastori npozornuju na nebezpecia takýchto falosnych prorokovaní....
Svedkoia Jehovovi sa nemaju o co oprieť a kazatel im je vdacna kniha.....neuvedomuju si ale ze to je pohlad cloveka na zivot bez Boha....
none
134

133. 02.10.2016, 00:38

no pozri ja tu radosť zaživam a viem o com to je....Ty si len vonkajši pozorovatel....Jedno ale musíš uznať, ze prejavy su a je to zjavné.Ches mi povedať ze existuju len prejavy od zlého a prjavy D.S. nie?......Ako si ty prdstavujes prjav D.S......ze ludia sedia v kostole, cumia na sochy, sochy cumia na nich?.......
Netvrdim že absencia akychkolvek duchovných prejavov ma vplyv na spasenie.....jedno ale viem ze vy sa bojite akychkolvek duchovných prejavov.........na druhej strane si uvedomuje...

02.10.2016, 00:47
Máš pocit,že som niekde písal ,že si predstavujem prejavy ducha cumením na sochy?
A ak,tak mi povedz kde?
Už len to,že považuješ satanského allaha za abrahámovho boha je minimálne divné.
Vyššie som písal,čo sú prejavy Sv.Ducha.Nie je to nič z toho,čo robíte.
none
135

134. stefan 5 02.10.2016, 00:47

Máš pocit,že som niekde písal ,že si predstavujem prejavy ducha cumením na sochy?
A ak,tak mi povedz kde?
Už len to,že považuješ satanského allaha za abrahámovho boha je minimálne divné.
Vyššie som písal,čo sú prejavy Sv.Ducha.Nie je to nič z toho,čo robíte.

02.10.2016, 00:51
pytal som sa ta ako si predstavuješ prejavy D.S. Sochy som dal ako priklad.....myslim že si pletieš ovocie a prejavy D.S.
ale toto mi vysvetli.
Už len to,že považuješ satanského allaha za abrahámovho boha je minimálne divné......Co to meleš?
none
156

135. 02.10.2016, 00:51

pytal som sa ta ako si predstavuješ prejavy D.S. Sochy som dal ako priklad.....myslim že si pletieš ovocie a prejavy D.S.
ale toto mi vysvetli.
Už len to,že považuješ satanského allaha za abrahámovho boha je minimálne divné......Co to meleš?

04.10.2016, 19:27
napísať taketo vyjadrenie ze pouzivam satanského Alaha za Abrahámovho Boha tiež len niečo naznacuje.....Jedna sa o mudrujúcich telesných krestanov, zakladajúcich si na vlastnom rozume.....
som presvedceny ze ak by si zažil Jezisa na vlastne oci ,tak by si nerozpoznal, že to bol mesiaš....zachoval by si sa k nemu ako žid...
none
157

156. 04.10.2016, 19:27

napísať taketo vyjadrenie ze pouzivam satanského Alaha za Abrahámovho Boha tiež len niečo naznacuje.....Jedna sa o mudrujúcich telesných krestanov, zakladajúcich si na vlastnom rozume.....
som presvedceny ze ak by si zažil Jezisa na vlastne oci ,tak by si nerozpoznal, že to bol mesiaš....zachoval by si sa k nemu ako žid...

04.10.2016, 19:54
ako žid nie je spravne, pretože boli židia ,ktorí ho rozpoznali.....zachoval by si sa ako farizej, saducej atd......ktorý sice veril, ale inač si predstavoval mesiaša.....urcite nie ako cloveka čo prisiel na osliatku.....
none
136

131. 02.10.2016, 00:19

neviem o akom rocku myslíš....u nas sa pri chvalach spievaju piesne typu Hilsong niektore vesele.....Ale mas pravdu, v niektorých zboroch sa aj podla mna hraje dost podivna muzika, a nevidim tam vyvyšovanie Ježiša.....
Preco by nemohol sa clovek tesiť a poskakovať?.....Ved už David to zažival, a teraz neviem ktora z jeho zien sa mu vysmiala....

02.10.2016, 07:31
veriaci-4

Zatiaľ čo niektoré služby Ducha Svätého môžu zahŕňať pocit, ako je usvedčenie z hriechu, potešenie a zmocnenie, Písmo nás nepoúča, aby sme zakladali svoj vzťah s Duchom Svätým na svojich pocitoch. V každom znovuzrodenom veriacom prebýva Duch Svätý. Ježiš povedal, že keď Utešiteľ príde, On bude s nami a v nás. „A ja budem prosiť Otca, a dá vám iného Radcu, aby bol s vami až naveky – Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože Ho nevidí, ani nepozná. Vy Ho poznáte, pretože pri vás ostáva a bude vo vás.“ (Ján 14:16-17). Inými slovami, Ježiš posiela niekoho ako je On sám, aby bol s nami a v nás.

Vieme, že Duch Svätý je s nami, pretože Božie slovo nám tak hovorí. Každý znovuzrodený veriaci má Ducha Svätého, ale nie každý veriaci je riadený Duchom Svätým a tu je podstatný rozdiel. Keď vykročíme vo svojom tele, nie sme pod vedením Ducha Svätého, hoci On stále v nás prebýva. Apoštol Pavel komentuje ohľadom tejto pravdy a používa ilustráciu, ktorá nám pomáha toto pochopiť: „A neopíjajte sa vínom, v ktorom je roztopašnosť, ale buďte naplnení Duchom.“ (Efezským 5:18). Mnoho ľudí si tento verš interpretuje tak, že apoštol Pavel hovorí proti vínu. Avšak kontext tejto pasáže hovorí o chodení a boji Duchom-naplneného veriaceho. Takže, je tam čosi viac než len varovanie proti pitiu príliš veľa vína.

Keď sú ľudia opití, preukazujú určité charakteristiky: stanú sa nemotornými, ich reč je nezreteľná a ich posudzovanie je oslabené. Apoštol Pavel tu dáva porovnanie. Rovnako ako existujú určité charakteristiky, ktoré určujú, kto je pod vplyvom vína, mali by byť aj určité charakteristiky, ktoré určujú, kto je riadený Duchom Svätým. Čítame v Galatským 5:22-24 o ovocí Ducha. To je ovocie Ducha Svätého, a tým sa preukazujú znovuzrodení veriaci, ktorí sú pod Jeho vedením.

Slovesný čas v Efezským 5:18 znamená neustály proces „napĺňania“ sa Duchom Svätým. Keďže je to napomenutie, z neho vyplýva, že je tiež možné nenapĺňať sa alebo nebyť vedený Duchom. Zvyšok Efezským 5 nám dáva vlastnosti Duchom-naplneného veriaceho. „Hovorte medzi sebou v žalmoch, hymnách a duchovných piesňach, spievajte a plesajte Pánovi srdcom. Dobrorečte stále za všetko Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista. Buďte si vospolok poddaní v bázni Kristovej“ (Efezským 5:19-21).

Nie sme naplnení Duchom Svätým, pretože to tak cítime, ale pretože je to výsada a vlastníctvo kresťana. Naplnenie alebo vedenie Duchom je výsledkom chodenia v poslušnosti k Pánovi. To je dar milosti, a nie emocionálny pocit. Emócie nás môžu a budú podvádzať, a môžeme sa dostať do emocionálneho šialenstva, ktoré je úplne z tela, a nie z Ducha Svätého. „Hovorím však: Žite podľa Ducha a nebudete vykonávať žiadosti tela. Ak Duchom žijeme, aj žime podľa Ducha“. (Galatským 5:16; 25).

Ako sme povedali, nemôžeme poprieť, že sú časy, keď môžeme byť ohromení prítomnosťou a mocou Ducha, a toto je často emocionálny zážitok. Keď sa to stane, je to radosť ako žiadna iná. Kráľ Dávid „tancoval z celej sily“ (2. Samuelova 6:14), keď priniesli Truhlu Zmluvy do Jeruzalema. Prežitím radosti z Ducha pochopíme, že ako Božie deti sme boli požehnaní Jeho milosťou. Áno, absolútne, služba Ducha Svätého môže zapojiť naše pocity a emócie. Súčasne, nemáme si zakladať ubezpečenie o tom, že máme Ducha Svätého na základe toho, ako sa cítime.

odkaz
none
137

136. 02.10.2016, 07:31

veriaci-4

Zatiaľ čo niektoré služby Ducha Svätého môžu zahŕňať pocit, ako je usvedčenie z hriechu, potešenie a zmocnenie, Písmo nás nepoúča, aby sme zakladali svoj vzťah s Duchom Svätým na svojich pocitoch. V každom znovuzrodenom veriacom prebýva Duch Svätý. Ježiš povedal, že keď Utešiteľ príde, On bude s nami a v nás. „A ja budem prosiť Otca, a dá vám iného Radcu, aby bol s vami až naveky – Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože Ho nevidí, ani nepozná. Vy Ho poznáte, pretože...

02.10.2016, 07:35
Otázka: Je padanie v Duchu biblické?

Odpoveď: Najčastejšie sa „padnutie v Duchu“ stane, keď služobník položí ruky na niekoho, a ten človek sa zrúti na zem, údajne prekonaný mocou Ducha Svätého. Tí, ktorí praktizujú „padanie“ v Duchu, používajú oddiely z Biblie, ktoré hovoria o ľuďoch, ktorí sa stali „akoby mŕtvi“ (Zjavenie 1:17), alebo padli na tvár (Ezechiel 1:28; Daniel 8:17-18; 10:7-9) . Avšak, existuje mnoho protikladov medzi týmto biblickým padnutím na tvár a praktizovaním „padania“ v Duchu.

1. Biblické padnutie dole bola reakcia osoby na to, čo videla vo videní alebo udalosti mimo bežných udalostí, ako napríklad premenenie Krista (Matúš 17:6). V nebiblickej praxi „padania“ v Duchu, osoba reaguje na dotyk alebo na pohyb ruky slúžiaceho.

2. Biblických príkladov bolo iba zopár a nedialo sa to sa často; vyskytovali sa len zriedkavo v živote niekoľkých ľudí. Pri fenoméne „padania“ v Duchu, padanie je opakovanou udalosťou a skúsenosťou, ktorá sa stáva mnohým.

3. V biblických prípadoch, ľudia padnú na ich tvár v úžase nad tým, čo alebo koho videli. Pri napodobňovaní, „padanie“ v Duchu praktizuje pád dozadu, a to buď v reakcii na vlnu/vplyv ruky slúžiaceho, alebo ako výsledok dotyku cirkevného vedúceho (v daných prípadoch je to potlačenie).

Netvrdíme, že všetky prípady „padania“ v Duchu Svätom sú podvod alebo reakcia na dotyk alebo potlačenie. Mnohí ľudia tvrdia, že zakúsili energiu alebo silu, ktorá spôsobila ich pád. Avšak, nenachádzame žiaden biblický základ pre tento koncept. Áno, môže tam byť nejaká energia alebo sila zahrnutá, ale ak je, tak je veľmi pravdepodobné, že nie je z Boha a nie v dôsledku pôsobenia Ducha Svätého.

Je poľutovaniahodné, že ľudia hľadajú také bizarné podvody, ktoré neprodukujú žiadne duchovné plody, než by sa snažili o praktické prinášanie ovocia, ktoré nám Duch dáva za účelom oslávenia Krista našimi životmi (Galatským 5:22-23). Nie takýto podvod je dôkazom naplnenia Duchom Svätým, ale život, ktorý preteká Božím slovom takým spôsobom, že sa prelieva do chvály, vďakyvzdania a poslušnosti Bohu.
odkaz
none
148

137. 02.10.2016, 07:35

Otázka: Je padanie v Duchu biblické?

Odpoveď: Najčastejšie sa „padnutie v Duchu“ stane, keď služobník položí ruky na niekoho, a ten človek sa zrúti na zem, údajne prekonaný mocou Ducha Svätého. Tí, ktorí praktizujú „padanie“ v Duchu, používajú oddiely z Biblie, ktoré hovoria o ľuďoch, ktorí sa stali „akoby mŕtvi“ (Zjavenie 1:17), alebo padli na tvár (Ezechiel 1:28; Daniel 8:17-18; 10:7-9) . Avšak, existuje mnoho protikladov medzi týmto biblickým padnutím na tvár a praktizovaním „padania...

02.10.2016, 09:41
je doležite pri akej priležitosti sa to deje.....Samani v lese niekde tiež mozu pocitovat nejaku energiu.....(maju to co chcu)......
none
150

148. 02.10.2016, 09:41

je doležite pri akej priležitosti sa to deje.....Samani v lese niekde tiež mozu pocitovat nejaku energiu.....(maju to co chcu)......

02.10.2016, 09:44
ale už idem.....Za pocitačom veru vanutie D.S. nie je.....treba boha chváliť v duchu a pravde, najlepsie niekde v spoločenstve.....
none
145

136. 02.10.2016, 07:31

veriaci-4

Zatiaľ čo niektoré služby Ducha Svätého môžu zahŕňať pocit, ako je usvedčenie z hriechu, potešenie a zmocnenie, Písmo nás nepoúča, aby sme zakladali svoj vzťah s Duchom Svätým na svojich pocitoch. V každom znovuzrodenom veriacom prebýva Duch Svätý. Ježiš povedal, že keď Utešiteľ príde, On bude s nami a v nás. „A ja budem prosiť Otca, a dá vám iného Radcu, aby bol s vami až naveky – Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože Ho nevidí, ani nepozná. Vy Ho poznáte, pretože...

02.10.2016, 09:32
Luther vo veľa veciach suhlasim......D.S nie je nejaka imaginarna bytosť ale je to skutočna osoba bozia....Tak ako ked sa Ježiš dotýkal uccenikov, tak aj D.S. sa ta može doslova dotknúť a ty to vieš......Duch Svaty sa vie zarmutit a odchadza....
Ne je automaticky ako píšeš, musia byť splnene nejake podmienky....Aj RKC by mali D.S. ale nemaju, pretoze je zarmutený....
Snazia sa to nahradiť nejakou birmovkou ale stejne nič.....Viem o com pisem a viem kedy to bolo ,ked som prvy krat zažil posobenie ducha tak ze to bolo az citiť.....
Samozrejme nesmieme si namyslat ze mame D,S. na zaklade nejakých pocitov, to by sme boli oklamaní hned.....Najprv musi byť viera a potom mozu nasledovat pocity.....nikdy nie naopak, niekto ma nejake pocity a verí na zaklade toho.....
Najsilnejsie sa to prejavuje ked chváliš Boha v Ducu a pravde.....ak sa zacne vtedy pohybovať D.S. pretože On sa vtedy tesí ,tak zacnes ho doslova vnimať.....Boh sam akokeby zapnul v tebe nejaky zmysel.....a ty ho vnimaš, v tej chvili si akokeby v inej dimenzii...Ty budes stat vedla mna le nebudes ho mat nebudes vnimat nič....budes na mna kukat ako na zjavenie ale nebudes vnimat nič....
Takze naozaj je to na zaklade viery a pocity su az potom....
Katolíci ho zarmucuju, neustalou modlosluzbou
Jehovisti ho odmietli ako osobu(nemozu ho mať) Nevyvysuju Ježisa(dokonca to povazuju za ruhanie
no a potom krestania v zboroch....niektore zbory sa toho boja....(smutne je ze ked vidia ludi ako chvalia Boha celou silou ,dusou a telom.....tak to povazuju za divadlo....(na ich skodu) pretože nikdy nepocitia tu osobu, ktorú nam Boh naozaj zosiela).........
Ludia v krestanskych zboroch mozu byt vedení D.S. na zaklade spravnej viery, ale nezaziju tu radosť ked sa ich duch tesi spolu s D.S.
Myslim si že to je len kusok toho co budeme zaživať nebeskom kralovstve, ked bude vyvyšovaný Boh imervere.....
none
152

145. 02.10.2016, 09:32

Luther vo veľa veciach suhlasim......D.S nie je nejaka imaginarna bytosť ale je to skutočna osoba bozia....Tak ako ked sa Ježiš dotýkal uccenikov, tak aj D.S. sa ta može doslova dotknúť a ty to vieš......Duch Svaty sa vie zarmutit a odchadza....
Ne je automaticky ako píšeš, musia byť splnene nejake podmienky....Aj RKC by mali D.S. ale nemaju, pretoze je zarmutený....
Snazia sa to nahradiť nejakou birmovkou ale stejne nič.....Viem o com pisem a viem kedy to bolo ,ked som prvy krat zažil ...

02.10.2016, 09:59
veriaci-4 no nemyslíš si dúfam že len členovia ks milosť skončí v kráľovstve nebeskom?
none
155

152. 02.10.2016, 09:59

veriaci-4 no nemyslíš si dúfam že len členovia ks milosť skončí v kráľovstve nebeskom?

04.10.2016, 19:22
nikde to ani nepíšem, ani si to nemyslím......myslim že som aj napisal že prijatie duchovných prejavov nie je podmienkou spásy....

v tom je ale skutocne oddelenie telesnych od duchovných krestanov....

aj medzi krestanmi su teda rozdiely.....su ludia ,ktorí maju napojenie na ducha bozieho a deje sa to v mene ježiš......(tu je duchovnost v poriadku......)

telesní krestania , nemaju napojenie na ducha bozieho, nie su u nich zjavne prejavy, ktore sa deju v mene Ježiš......

su duchovní ludia, ktorí neveria, a maju duchovne prejavy, ale to uz nie je v poriadku, nedeje sa to v mene Ježiš, su to rozni okultisti vyvolavaci duchov, atd.......
none
82
01.10.2016, 22:27
Ježiš bol v minulom živote Adamom, ktorý spáchal hriech. Keď sa chcel zbaviť zlej karmy, musel niesť svoj kríž. Dal tak príklad aj ostatným márnotratným synom.
none
84

82. 01.10.2016, 22:27

Ježiš bol v minulom živote Adamom, ktorý spáchal hriech. Keď sa chcel zbaviť zlej karmy, musel niesť svoj kríž. Dal tak príklad aj ostatným márnotratným synom.

01.10.2016, 22:33
Veličenstvo nepleť si písmo s budhizmom a hinduizmom
none
85

84. 01.10.2016, 22:33

Veličenstvo nepleť si písmo s budhizmom a hinduizmom

01.10.2016, 22:35
Hinduisti nevedia písať?
none
88

85. 01.10.2016, 22:35

Hinduisti nevedia písať?

01.10.2016, 22:38
Myslím tym písmo sväté
none
90

88. 01.10.2016, 22:38

Myslím tym písmo sväté

01.10.2016, 22:39
Veríš vo vzkriesenie? To je reinkarnácia.
none

najnovšie príspevky :

prevádzkuje diskusneforum.sk kontaktuj správcu diskusného fóra vytvoril dzI/O 2023 - 2024 verzia : 1.05 ( 27.4.2024 1:45 ) veľkosť : 527 945 B vygenerované za : 0.157 s unikátne zobrazenia tém : 74 034 unikátne zobrazenia blogov : 1 622 táto stránka musí používať koláčiky, aby mohla fungovať...

možnosti

hlavná stránka nastavenia blogy todo

online účastníci :

nikto je online

hľadanie :

blog dňa :

Chránený v Otcovi Veď aj Kristus raz trpel za hriešnikov, spravodlivý za nespravodlivých, aby nás priviedol k Bohu, keď bol podľa tela usmrtený, ale Duchom oživený. 1 Petra 3,18 Môžem vám ukázať krásny obraz Božej lásky k vám v príbehu o Danielovi...

citát dňa :

Počestná baba nebehá za chlapcom. Kto to kedy videl, aby pasca naháňala myš?