Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Boh židov a trojica!

64
reakcií
1443
prečítaní
Tému 22. marca 2017, 00:29 založil Shagara.

podobné témy:

názov témy
posledná
reakcií
06. 02. 2018
221
18. 11. 2017
8
21. 10. 2018
2
 
 


1.
označiť príspevok

Shagara muž
   22. 3. 2017, 00:29 avatar
Je nešťastím tých,.......ktorý prekrútili jasný a jednoduchý obraz Boha v Písmách a snažia sa navodiť istú pravdu,.....že Starý Zákon,Hebrejské Písma učili o viacosobnom Bohu!
A to je hrubá nepravda a demagógia!.
Židia ako takí mali neotrasiteľné presvedčenie ,že vo vesmíre je jeden a len jeden Zvrchovaný,nedeliteľný Stvoriteľ, Boh, ktorý je hodný uctievania!
Päť kníh Mojžiša a všetká dostupná staroveká literatúra Izraela opisuje národ ktorý si Boh vyvolil za účelom oddelenia od polyteistického sveta!
Viera v jednoosobného Boha dala Izraelu svetový názor ,ktorý ho oddeľoval od všetkých ostatných filozofií,náboženstiev a kultúr národov.
Žiadny fakt nemôže byť pevnejšie dokázaný,ako ten,ktorý je pevne zakotvený v šeme Starého zákona: ‚Počúvaj, ó Izrael: Pán, náš Boh, je jeden Pán‘ (Deut. 6:4)
Preto aj kniha Pentateuch and Haftorahs uvádza:...."Židia sa radšej túlajú,trpia a zomrú, než aby pripustili nejaké zriedenie svojho monoteizmu"!
A tak dokiaľ sa národ držal svojho spomenutého centrálneho presvedčenia o jednom Bohu ,tak prospieval! Ale ak dezertoval do polyteizmu ,tak nasledovalo strašné utrpenie,bolesť!
Treba podotknúť,že Starý Zákon mnohými spôsobmi dokazuje vieru židov v jednoosobného Boha a nedáva nijako priestor na tvrdenie trinitárov,že "trojica bola už zjavená v SZ".
Títo falzifikátori zašli až tak ďaleko,že aj hebrejskú číslovku "jeden"/echad/ ,začali vnímať ako "zloženú jednotu" a tvrdili,že tam je náznak plurálnosti! A to za žiadnych okolností nemôže byť pravda!
A samozrejme,ak sa presuneme no novozákonnej doby,tak ani tam nedošlo k nejakej zmene vo viere v jednoosobného Boha.
Sám Ježiš to potvrdil slovami:.....on svojim poslucháčom povedal: „Nemyslite si, že som prišiel zničiť Zákon a Prorokov [čiže Hebrejské Písma]." Mat.5:17
A tak keď Ježiš vysvetľoval základ svojej viery a dostal otázku, ktoré je najväčšie prikázanie, odpovedal:.... „Prvé je: ‚Počuj, ó, Izrael, Pán, náš Boh, je jeden Pán, a budeš milovať Jehovu, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou, celou svojou mysľou a celou svojou silou.‘ To druhé je: ‚Budeš milovať svojho blížneho ako seba.‘“ — Marek 12:28–31.
Teda,ak by v skutočnosti nastala nejaká zmena v ponímaní Boha,tak Ježiš mal možnosť to osvetliť ,ale nič také sa nestalo!
Ak by tomu tak bolo, tak Písmo by bolo plné zmienok tejto radikálnej zmeny,od jednoosobného Boha k viacosobnému!
Aj takmer všetky biblické slovníky popierajú,že by SZ poukazoval na viacosobného Boha,na trojicu!
Známy učenec a trinitár A.Clark napísal:...." Nič v Starom Zákone nenaznačuje rozlišnosť nejakých osôb v Bohu. Ked niekto povie, na jeho stránkach našiel vtelenie,alebo doktrínu o trojici,-je to anachronizmus!"
/"God" in the Encyclopédia of Religion and Ethics/
Aj Katolícka encyklopédia tvrdí:...." "Starý zákon doktrínu o trojici neučí"! /14:306/
Je to samozrejme,lebo ten je prísne monoteistický, tak ako aj Nový zákon!
A ak sa vrátim k tej citácií z Marka, kde ježíš vyjadril svoju vieru v jediného Boha, tak sa mu dostala odpoveď:...."Znalec Písma mu povedal: „Učiteľ, hovoril si dobre podľa pravdy: ‚On je jeden a niet iného okrem Neho.‘" Marek 12:32
Ježiš sa ani tu neodklonil od všeobecne uznávanej viery židov,ktorým bol aj on!
A predstava,že by si vôbec myslel ,že on je tiež Všemohúcim Bohom je úplne nemožná ,až komická!
Ježiš okrem toho povedal:..... „Prichádza hodina, a už je tu, keď praví ctitelia budú uctievať Otca duchom a pravdou, lebo Otec skutočne hľadá takýchto, aby ho uctievali.“ (Ján 4:23)
A tak tí,čo veria v trojicu a dokonca ju vidia aj v Starom zákone, tak tí neuctievajú Boha pravdou,....ale vyslovene obludným klamom!
A títo ctitelia Boha/trinitári/ v skutočnosti veria v "iného Ježiša" a tak sa "vzďaľujú od Božieho kráľovstva"! 2 Kor.11:4,. Marek 12:34,.
Súhlasí Ludwig


3.
označiť príspevok

Ludwig muž
   22. 3. 2017, 05:47

Príspevok bol vymazaný administrátorom.4.
označiť príspevok

veriaci-4
   22. 3. 2017, 05:55

Príspevok bol vymazaný administrátorom.5.
označiť príspevok

veriaci-4
   22. 3. 2017, 06:11

Príspevok bol vymazaný administrátorom.6.
označiť príspevok

Ludwig muž
   22. 3. 2017, 07:24

Príspevok bol vymazaný administrátorom.8.
označiť príspevok

veriaci-4
   22. 3. 2017, 07:57

Príspevok bol vymazaný administrátorom.9.
označiť príspevok

Ludwig muž
   22. 3. 2017, 08:00

Príspevok bol vymazaný administrátorom.10.
označiť príspevok

veriaci-4
   22. 3. 2017, 08:03

Príspevok bol vymazaný administrátorom.39.
označiť príspevok

Shagara muž
   23. 3. 2017, 21:10 avatar
8,......viacerí učenci poukazujú,že trojica je naozaj "monštrum",....."kreatúra",......"trojhlavý pes Kerberos",......"Boh filozofov",......."polyteistická triáda",...."nelogická metafyzická konštrukcia",...atd!
Boh Biblie je zrozumiteľný,nedeliteľný ,jediný,jeden,jednoosobný Boh!
Súhlasí Ludwig


40.
označiť príspevok

Ludwig muž
   23. 3. 2017, 21:11

Príspevok bol vymazaný administrátorom.42.
označiť príspevok

Slušný človek muž
   23. 3. 2017, 21:26 avatar
Ktorí viacerí učenci. Hovor konkrétne. Viacerí učenci - to je veľmi neurčitý výraz.


43.
označiť príspevok

Ludwig muž
   23. 3. 2017, 21:38

Príspevok bol vymazaný administrátorom.44.
označiť príspevok

Ludwig muž
   23. 3. 2017, 21:45

Príspevok bol vymazaný administrátorom.45.
označiť príspevok

Ludwig muž
   23. 3. 2017, 22:17

Príspevok bol vymazaný administrátorom.48.
označiť príspevok

Shagara muž
   23. 3. 2017, 23:45 avatar
42,.....Servetus,Isaac Newton,Milton,Penn,Tyndale,Vyclif,Galileo, F.Dávid,Georgio Biandrata, Priestley,,Heer,Wilson,Rudolph,Alvan Lamson,M. Lachâtre,Buzzard a Unnting,Pastor, Norton,Maathews,Verner,Harnack,Purves,Griesebach,Nisbet,Bevan,Goudge,Rubenstein,Wendt,Michaelis,Schaff,Macaulay,Locke,Young,Kuschel,Ohlig,,Loofs,Niemmeyer,,Fulton,Stuart,,Tasker,Bunsen,Johnson,,Strecker,,Parris,Cadoux,...atď.
Toto je len zlomok učencov....a doma mám zoznam kníh,ktoré pojednávajú o trojici a jej vývoji. Ako od trinitárov,tak ako aj od odporcov tejto nebiblickej dogmy, a i od tých ,ktorí sú sami trinitári ,ale majú proti tejto náuke výhrady!


27.
označiť príspevok

Krištof
   22. 3. 2017, 11:01 avatar
Tak okrem podobnosti je a bol i rozdiel medzi vierou kresťanov a židov (judaistov). Kresťanstvo prináša aj nové poznanie o Bohu, dopĺňa a rozširuje to, čo bolo dovtedy známe u židov. Tí mali v Starej zmluve (Starom zákone) menšie poznanie Boha, než je to, čo potom priniesla Nová zmluva (Nový zákon) - v rámci celej Biblie. Kto je na úrovni Starej zmluvy ako judaista, neakceptuje Trojicu - trojjediného Boha. Kto už je ďalej, aspoň na úrovni Novej zmluvy, ten ho väčšinou akceptuje. Kresťanskú vieru treba v prvom rade porovnávať s Novou zmluvou, kde sú náznaky Trojice jasnejšie, a až v druhom rade so Starou zmluvou. Z hľadiska Novej zmluvy možno aj v židovskej Starej zmluve nájsť náznaky trojjediného Boha (nie ako doktrínu, lež náznaky). Nechcem nikomu brať jeho vieru, ide mi skôr o tú logiku, že existujú nielen totožné, lež aj odlišné základy viery židov a kresťanov


30.
označiť príspevok

Ludwig muž
   22. 3. 2017, 13:50

Príspevok bol vymazaný administrátorom.31.
označiť príspevok

Ludwig muž
   22. 3. 2017, 13:54

Príspevok bol vymazaný administrátorom.33.
označiť príspevok

Krištof
   22. 3. 2017, 16:01 avatar
Michael L. Brown, PhD. vyrástol v židovskej rodine a je vyštudovaný znalec hebrejských písem Starej zmluvy. V istom rozhovore (2010) rozpráva o tom, či mal alebo nemal byť Kristus božský podľa hebrejských písem. Je tam vysvetlené, prečo sa neuvádza v Písme priamo, len nepriamo, že Kristus je Boh ako súčasť Trojice. Moje poznámky v hranatých zátvorkách:

"Tak sa pozrime, čo hovoria fakty. Rozhodne sú verše, ktoré poukazujú na jeho božský pôvod. Avšak myslite na to, že Židia boli prísni monoteisti, a bolo by to totálne nepochopené, keby boli vyhlásenia o božstve Mesiáša príliš explicitné... Dávidovský kráľ bol opísaný ako náramne vysoko vyvýšený a vládnuci. Viaceré paralelné opisy sú použité ako pre Boha, tak pre tohoto vyvýšeného kráľa: ľudia budú chváliť Boha a ľudia budú chváliť kráľa, ľudia budú slúžiť Bohu a ľudia budú slúžiť kráľovi, ľudia sa budú klaňať Bohu a ľudia sa budú klaňať kráľovi.
A Žalm 110, 1 hovorí: 'Výrok Hospodina môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici.' To je veľmi vysoká pozícia. [Porovaj s Ježišovými slovami v súvislosti s tým v Mk 12, 35, 37: "Ako môžu zákonníci hovoriť, že Mesiáš je Dávidov syn?... Sám Dávid ho nazýva Pánom; ako potom môže byť jeho synom?"] A tá postava v Danielovi 7 - Syn človeka - je veľmi vyvýšený, prichádza pred Boží trón, je uctievaný, dostáva zvrchovanú moc a autoritu a jeho kraľovanie je večné. [Pozri Daniel 7, 13-14] Byť uctievaný, mať zvrchovanú moc, byť večný - to mi znie celkom ako Božie atribúty. A pravdaže, Ježišov obľúbený výraz pre seba samého je Syn človeka, a to proroctvo z Daniela 7 vztiahol priamo na seba. (Mk 14, 62)
A čo je ešte explicitnejšie, Žalm 45 hovorí o Mesiášovi-kráľovi: 'Tvoj trón, ó Bože, stojí na večné veky.' (ROH) Boh pomazáva tohto kráľa, ale aj kráľ samotný sa nazýva Elohim, čo je hebrejské slovo pre Boha. To je veľmi dôležité. Vieme o tom, že Elohim môže niekedy označovať ľudských sudcov alebo anjelov, ale nazvať nejakého jednotlivca Elohim v tomto kontexte, to je už sila.
Izaiáš 52, 13 hovorí, že ten služobník bude 'vyvýšený' a 'vyzdvihnutý'. U Izaiáša sa tieto slová používajú iba vzťahom na Hospodina. A ešte priamejšie v Izaiášovi 9, 5 dostáva kráľ rôzne mená, vrátane 'mocný Boh' a 'večný Otec'. [Iz 9, 5: "Lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn, na jeho pleci bude kniežatstvo a bude nazvaný: zázračný Radca, mocný Boh, večný Otec, Knieža pokoja."] Takže tu máte kráľa, mesiášsku postavu, opisovanú ako Boha."
"Ľudia tej doby teda očakávali božského Mesiáša?"
"Nie, nebolo to skôr ako prišiel Ješua [Ježiš] a potom sa obzreli späť na hebrejské písma a povedali: 'Ach, takže takto to je!' Pri spätnom pohľade sa to stalo omnoho jasnejšie...
Je celkom zrejmé, že je iba jeden Boh, ale tak sa zdá, že vo svojej jednote je akýsi komplexnejší. Na jednej strane on vládne zo svojho trónu v nebi, a zároveň na druhej strane je prítomný tu na zemi. Sú prípady, keď sa on sám ukáže, hoci inde Biblia hovorí, že Boh je duch a nikto ho nemôže vidieť. Dám vám niekoľko príkladov. V Genesis 18 sa Jahve a dvaja anjeli zjavia Abrahámovi. Jákob videl Boha tvárou v tvár. (Gn 32, 30) A Izaiáš hovorí: 'Videl som Pána.' (Iz 6, 1) Exodus 24, 9 hovorí: 'Potom vystúpil Mojžiš, Áron, Nábád i Abíhu a sedemdesiati starší spomedzi Izraela. Uvideli Boha Izraela.'"
Skočil som mu do reči: "Nebolo to iba nejaké videnie?"
"Nie, pretože 11. verš hovorí: 'Boh nezdvihol ruku proti popredným Izraelitom.' To mi nepripadá ako videnie. Takže koho to všetci títo ľudia videli, ak nemohli vidieť Boha a predsa videli Boha? Nemohol to byť Syn? ... Áno, ja verím, že to bol on. Nová zmluva nám na to vrhá viac svetla - Boh je komplexný vo svojej jednote a tento jeden Boh sa nám dáva poznať ako Otec, Syn a Duch. Otca nikto nikdy nevidel. Syn je ten, ktorý ho zjavuje a dáva ho poznať a ktorý vzal na seba telo a krv. Takže v istom zmysle slova sa Boh nestal obyčajným človekom, ako hebrejské písma vravia s dôrazom. Ale môže sa dať poznať v tele s krvi? Môže zostúpiť dolu k nám, kým naďalej tróni v nebi?
Toto vysvetľuje, ako je možné všetky tieto veci povedať o Bohu súčasne. Je zaujímavé, že rabíni prišli s inými vysvetleniami, ako môže byť Boh nedotknuteľný a neviditeľný a predsa dotknuteľný a spoznaný. Jedným z ich pojmov bola Šechina, čo označuje Božie prebývanie na zemi. Boh povedal v knihe Exodus 25, 8: 'Nech mi urobia svätostánok, aby som mohol prebývať medzi vami.' Jeden rabín mi povedal: 'Takže Ježiš bol ako chodiaca Šechina - tak tomu veríte?' 'Presne tak,' potvrdil som mu to.
A v hebrejsých písmach vidíme aj zmienky o Božom slove. Slovo je niečo, čo vychádza od neho, a predsa nie je ním samým. V knihe Genezis vidíme, ako Boh stvoril všetky veci svojím vysloveným slovom - a Žalm 33, 6 priamo hovorí: 'Hospodinovým slovom boli utvorené nebesá.' Jeho slovo je dokonca hodné chvály. Žalm 56, 5 hovorí: 'V Boha, ktorého slovo chválim, v toho Boha dúfam.' Targumy, čo sú aramejské parafrázy hebrejských písem, používajú výraz Memra, čo znamená 'Slovo'. Napríklad namiesto toho, aby povedali, že Hospodin prehovoril k Mojžišovi, to vyjadria frázou: 'Slovo Hospodinovo prehovorilo k Mojžišovi.'
A teraz poďme do evanjelia Jána 1 a nahraďme Memra za Slovo: 'Na počiatku bolo Memra, to Memra bolo u Boha a Memra bolo Boh. A Memra sa stalo telom.' Takto sa Boh približuje k nám. Bol vo svätostánku a teraz je v Ješuovi, v ktorom sa spája božstvo s človečenstvom. Hoci Boh zostáva neviditeľný, hoci zostáva transcendentným Bohom a nie človekom, predsa sa zjavuje v plnej miere v telesnej podobe.
Ak by Ján jednoducho napísal: 'Boh sa stal ľudskou bytosťou,' vyvolalo by to mylný dojem, že Hospodin už prestal napĺňať celý vesmír a vládnuť v nebi, že opustil svoj trón a presťahoval sa sem ako niektoré z pohanských božstiev. Namiesto toho Ján hovorí, že to bolo božské Slovo, ktoré sa stalo ľudskou bytosťou, a cez toto Slovo môžeme spoznať Boha osobne. Povedané Jánovými slovami: 'Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Syn, Boh, ktorý je v lone Otca, nám ho zjavil.' (Jn 1, 18) ...
Vidieť Ježiša znamenalo vidieť Boha. Ježiš povedal v evanjeliu podľa Jána 14, 9: 'Kto videl mňa, videl Otca.' Povedal tiež: 'Ja a Otec sme jedno.' (Jn 10, 30) Všimnite si, že Ježiš sa nenazýva Bohom, nazýva sa Božím Synom (Jn 10, 36) - tým, v ktorom telesne prebýva celá plnosť božstva (Kol 2, 9).
Toto neprotirečí ničomu v hebrejských písmach. Práve naopak, vysvetľuje to mnohé verše v hebrejskej Biblii, ktoré by ináč boli nezrozumiteľné."


37.
označiť príspevok

Ludwig muž
   22. 3. 2017, 20:01

Príspevok bol vymazaný administrátorom.46.
označiť príspevok

Shagara muž
   23. 3. 2017, 22:30 avatar
33,....prekrútené,nepravdivé a nebiblické!
Elohim.....píšeš....."ale nazvať nejakého jednotlivca Elohim v tomto kontexte, to je už sila."
Aká je to sila Krištof? A aký je to dôkaz trojice? Žiadny!
Príklad: Ex.7:1 píše:...."Pán povedal Mojžišovi: Hľa ,ustanovil som ťa ,aby si bol pre faraóna Bohom/Elohim/, a Aron,tvoj brat ,bude tvojim prorokom"! Je teda aj toto "sila" a je Mojžiš Všemohúcim Bohom?
Alebo.... pohanský Boh Dagon/jedinec/ je nazvaný Elohim,....je vari aj toto "sila" a aj on je Všemohúci Boh? 1 Sam.5:7
A aj boh Amorejcov,Kemoš je v Sud. 11:24 nazvaný Elohim, je vari aj on Všemohúci Boh?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Žalm 110:1 ....zásadne rozlišuje medzi Všemohúcim Bohom a podriadeným pánom,Ježišom.
V tomto verši/a i v celom Písme/ sa tu jasne rozlišuje slovami:....Boh je adonaj,....a nižšie postavený pán/Ježiš je adoní/. Výraz adoní vždy opisuje istú autoritu/kráľ a podobne/,.....ale výraz Adonaj opisuje vždy iba Všemohúceho Boha!
Rozbor tohto textu a spomínané výrazy nájdeš na....."www.google.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Teda, je to opäť klam,ak tvrdíš ,že žalmista dokazuje ,že Ježiš je Boh!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Dalej,....nič nemám proti výrazom,že Ježiš je "Boh,mocný Boh,božskí a podobne". To ale nedokazuje ,že je Všemohúci Boh a že je aj trojjediný! Je "veľa bohov a pánov",...hovorí Písmo,a aj ľudia a anjeli sú v Písme Bohovia s veľkým "B". Ale to nič nedokazuje! Alebo sú aj oni Všemohúci Bohovia? Koľko ich teda je?
Jednoznačne ,....židia dobre vedeli ,že mesiáš nemá byť Všemohúci Boh a túto pravdu nijak nezmeníš!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiež ...Daniel 7 kapitola nič nedokazuje o trojici a o tom,že by bol Ježiš Všemohúcim Bohom.......,práve naopak,....rozlišuje Všemohúceho Boha/Pradávny dní/ a Božieho syna/syna človeka/
Aj výraz "priviedli ho" poukazuje na jeho podriadenosť a poslušnosť Otcovi,svojmu Bohu!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tvoja úplná neznalosť Písma je zrejmá dalej z toho,ako vysvetľuješ stať,keď údajne "Jakob a Abrahám videli Boha tvárou v tvár"!
Ja som to už vysvetľoval a zo Skutkov siedmej kapitoly je zrejme,že tí,čo sa vydávali za "pravého Boha,....za...."Jahveho"....v skutočnosti boli anjeli ,ktorí zastupovali Boha! A mali preto právo to tvrdiť./Hebrejský princíp zastúpenia/.
Teda,....ak by aj Ježiš tak vystupoval,že je "Pravý Boh",...a ...."Jahve",....aj tak by to neznamenalo ,že je Všemohúci Boh,a to dokonca trojjediný! Uvádzal som príklady ,napr.:"Jakob zápasil s Bohom",....ale iná správa hovorí,že "Jakob zápasil s anjelom"!
Ako to chápať? Nuž jednoducho......Jakob zápasil s anjelom,ktorý zastupoval Boha!
Alebo....Mojžišovi "sa zjavil v horiacom kríku pravý Boh, Jahve",.....ale iná správa hovorí,"že sa mu zjavil anjel"!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Výraz ,text...."kto videl mňa videl Otca" som už vysvetľoval! Jednoducho to znamená niečo ako..........Aký otec,taký syn,.....a teda to,že Ježiš len dokonale "odrážal slávu svojho Otca"! Nič viac!
Ježiš aj povedal..."že Boha nikto nikdy nevidel",....a to platí. Pokiaľ viem ,Ježiš bol viditeľný!? A tak vieme ako dané slová chápať? Boh Otec je "Večný Duch",...a tak sotva by sme ho videli ako hmotnú bytosť. Ledaže by Písmo zavádzalo?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
K výrazom "šechina a memra" by som sa už vôbec nevyjadroval,....tu ignoruješ elementárne základy Hebrejskej gramatiky a kontext správy! Nelogický a ľudský výklad! Zrejme ani nechápeš dané pojmy?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Dávidov syn".........píšeš....""Ako môžu zákonníci hovoriť, že Mesiáš je Dávidov syn?... Sám Dávid ho nazýva Pánom; ako potom môže byť jeho synom?"]".....nuž,je to jednoduché/a sčasti som to už vysvetlil na danom žalme/......Dávidov syn bol Šalamún a ten predobrazoval Ježiša. V Písme je to na mnohých miestach! Mat.12:42,....a túto skutočnosť vedia aj trinitári!
Samotný kontext a podobnosť úloh tomu pekne nasvedčujú!
-------------------------------------------------------------------------------------
A Hebr.1:8 som už tie vysvetľoval, a mám zato,že trinitári aj tu prekrútili slová a aj ich nesprávne vysvetľujú: Citujem /preklad/JP:...... „Tvoj trón je daný od Boha.“)
Iný preklad cituje:---„Ale o Synovi: ‚Boh je navždy tvojím trónom.‘“ (Rovnakú myšlienku tlmočia preklady AT a Mo.)
A tak celkove sa zdá najlepšie prijať pre prvú časť vety preklad: Boh je tvoj trón (alebo tvoj trón je Boh) čiže ‚tvoje kráľovstvo je založené na Bohu, na nepohnuteľnej Skale‘.“ — The Epistle to the Hebrews, Londýn 1889, s. 25, 26.
A tak aj tu trinitári znásilňujú Písmo, a chcú za každú cenu obhájiť svoju nebiblickú náuku o trojici!
Všetko, čo cituješ Krištof, sú len ľudské a neobhájiteľné náuky. Dalo by sa im viac venovať pozornosť a podrobnejšie to vysvetliť,...ale nebudem sa stále opakovať: Trojica v SZ a ani v NZ nie je! A to tvrdia aj trinitári! Je to vec katolíckej tradície a nie niečo zjavené Bohom v Písme!
Súhlasí Ludwig


50.
označiť príspevok

Krištof
   24. 3. 2017, 09:21 avatar
46. Chápem, že svedkovia Jehovovi si ohľadom tohto veci v Biblii a vôbec vykladajú a spájajú inak ako trinitári. Ukážem však aspoň to, že podľa katolíckych i nekatolíckych trinitárov sa učenie o Trojici v Biblii nachádza, hoci slovo Trojica nie, že podľa nich učenie o Trojici pochádza pôvodne z Biblie, nielen z neskorších dôb. Samozrejme, jeden dôkaz som k tomu v tejto téme už dal - ten text s Michaelom L. Brownom, ktorý je trinitár a toto učenie nachádza aj v Biblii. Už logicky to nemôže byť iba vecou neskoršej katolíckej tradície, keďže trinitármi sú aj mnohí mimokatolícki protestanti, ktorí sa držia iba Biblie.

Napríklad katolíci vo svojej dogmatike a teológii uvádzajú:
"Dogma: V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý. Každá z týchto troch osôb vlastní numericky tú istú Božiu podstatu, čiže jednota v Trojici a Trojica v jednote.
Sv. Písmo: V SZ bola Trojica iba naznačená. V evanjeliách: teofánia pri Ježišovom krste; zvestovanie Panne Márii; Ježišov misijný príkaz v Mt. Sv. Peter v 1 Pt liste používa trinitárnu formulu požehnania. Sv. Pavol v 1Kor 12,4: ...Duch je ten istý, Pán je ten istý, Boh je ten istý..."

KATECHIZMUS KATOLÍCKEJ CIRKVI, napríklad:
240 Ježiš zjavil, že Boh je „Otec“ v mimoriadnom zmysle: nie je Otcom iba ako Stvoriteľ, ale je večne Otcom vo vzťahu k svojmu jednorodenému Synovi, ktorý je večne Synom iba vo vzťahu k svojmu Otcovi: „Nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť“ (Mt 11,27). 

241 Preto apoštoli vyznávajú Ježiša ako „Slovo“, ktoré „bolo na počiatku… u Boha a to Slovo bolo Boh“ (Jn 1), ako toho, ktorý „je obraz neviditeľného Boha“ (Kol 1,15) a „odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty“ (Hebr 3). 

243 Ježiš pred svojou Veľkou nocou (Paschou) zvestuje, že pošle „iného Tešiteľa“ (Obrancu), Ducha Svätého. Duch, ktorý pôsobí už od stvorenia a kedysi „hovoril skrze prorokov“, bude teraz s učeníkmi a v nich, aby ich učil a uviedol „do plnej pravdy“ (Jn 16,13). Tak je Duch Svätý zjavený ako iná božská osoba vo vzťahu k Ježišovi a k Otcovi. 

244 Večný pôvod Ducha sa zjavuje v jeho poslaní v čase. Ducha Svätého poslal apoštolom a Cirkvi tak Otec v mene Syna, ako aj Syn osobne, keď sa vrátil k Otcovi. Zoslanie osoby Svätého Ducha po Ježišovom oslávení naplno zjavuje tajomstvo Najsvätejšej Trojice.

Alebo vezmime si článok s názvom TROJJEDINÝ BOH od Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Píše sa v ňom:
"V Biblii sa nachádzajú zmienky a náznaky o božstve a jednote božskej Trojice.
Slovo Trojica sa v Biblii síce nevyskytuje, ale učenie o Trojici sa v nej nachádza. ...
V Biblii sú tri oddelené, ale navzájom prepojené zdroje dôkazov o Trojici alebo trojjedinosti (trojjednote) Boha: (1) dôkazy o jednote Boha, o tom, že Boh je jeden; (2) dôkazy, že existujú tri osoby, ktoré sú Boh; (3) jemné náznaky o Božej jednote v troch osobách."


53.
označiť príspevok

Shagara muž
   24. 3. 2017, 20:19 avatar
50,...ale prečo iní trinitári/menoval som niektorých/ tvrdia,že "V Písme nie je zmienka o trojici ani priama a ani nepriama"!
Tak ako môžeš dokazovať Písmom,že trojica je biblická? A tu sa netvrdilo,že sa tam nenachádza len slovo "trojica",...ale všeobecne nejaké texty o trojjjedinosti Boha!
To nikdy nepochopím!
A povedz,ako môže byť "Otec hlavou Krista",...a pritom byť rovný synovi?
A ako môže byť Ježiš večný,nesmrteľný Boh, ked on zomrel a bol tri dni v hrobe? Boh nezomiera, ak áno,kto by ho vzkriesil?


55.
označiť príspevok

veriaci-4
   24. 3. 2017, 20:24

Príspevok bol vymazaný administrátorom.56.
označiť príspevok

Shagara muž
   24. 3. 2017, 20:26 avatar
55,....skús to vysvetliť a potom reaguj!


51.
označiť príspevok

Krištof
   24. 3. 2017, 09:41 avatar
Avšak aby som len neoponoval: Napriek tomu, že nie som svedok Jehovov, priznávam, že tie predstavy svedkov Jehovových o raji na Zemi sú pekné :-) Neraz som videl tie kresby či maľby v ich publikáciách a páčili sa mi. Zem plná harmónie...


57.
označiť príspevok

veriaci-4
   24. 3. 2017, 20:26

Príspevok bol vymazaný administrátorom.58.
označiť príspevok

Krištof
   26. 3. 2017, 09:20 avatar
46. Predsa ešte nejaké reakcie kvôli upresneniu alebo doplneniu. Hoci ako svedok Jehovov si zrejme limitovaný učením svedkov Jehovových. Pozrime sa však na to aj inak.

Napr. nerozlišuješ tu, že v niektorých súvislostiach sa Elohim naozaj vzťahuje na pravého (všemohúceho) Boha, hoci inokedy nie. Mesiášsky Žalm 45:
"Tvoj trón, Bože, trvá naveky a žezlo tvojho kráľovstva je žezlo spravodlivosti."
Mesiáš nie je pozemský kráľ, je to Kráľ božský, a jeho trón je večný. Žalmista ho volá "Bohom", čo dokazuje najbližší kontext. V hebrejskej reči možno nazvať bohom aj pozemského kráľa, sudcu, kňaza, ktorí predstavovali Božiu autoritu na zemi (Ex 22,8; 1 Sam 2,25 atď.). Ale tu sa tento zmysel vylučuje, lebo trón Mesiáša "trvá naveky", žezlo jeho kráľovstva je "žezlo spravodlivosti". To potvrdzuje aj autor Listu Hebrejom, ktorý uvádza 7. verš, aby dokázal božstvo Ježiša Krista (Hebr 1,8). Inak List Hebrejom celkovo - či už úvode alebo aj ďalej ukazuje, ako jeho autor chápal božstvo Ježiša Krista, že je vyšší od ľudí i anjelov, že je rovný pravému Bohu.

Žalm 110, 1: "Pán povedal môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici..."
"Pán (Jahve) povedal" (dosl. "výrok, predpoveď - ne'um", je technický výraz na označenie Božieho neodvolateľného výroku alebo predpovede) "môjmu Pánovi" ('Adóni). V hebrejskej reči meno "'adóni" sa užíva vtedy, keď poddaný oslovuje svojho pána, kráľa. Dávid na tomto mieste mohol týmto spôsobom osloviť budúceho Mesiáša (1 Sam 25,25 n.; 2 Sam 1,10), lebo okrem Boha bol aj On jeho Pánom, i keď bude podľa tela jeho ďalekým potomkom. Teda Jahve hovorí Mesiášovi: "Seď po mojej pravici." Sedieť po pravici niekoho v hebrejčine znamená mať rovnakú hodnosť, ako má ten, po ktorého pravici sa sedí (1 Kr 2,19).

Daniel 7: Syn človeka v Danielovom videní prichádza v oblakoch neba, a to je podľa reči Svätého písma výlučné právo pravého Boha. Preto sa Kristus práve na toto odvoláva, keď pred Kajfášom dokazuje svoje božstvo (Mt 26,64). Sľubuje tiež, že v oblakoch neba príde súdiť svet (Mt 24,30). Porov. tiež Mt 16,27; Mk 13,26; Lk 21,27; Zjv 1,7; 14,14. 

Exodus 24 hovorí: "Potom vystúpil Mojžiš, Áron, Nábád i Abíhu a sedemdesiati starší spomedzi Izraela, uvideli Boha Izraela... A On nevystrel ruku proti vyvoleným Izraelitom. Mohli hľadieť na Boha."
Boh "nevystrel ruku proti" - podľa starého názoru ten, čo videl Boha, musel zomrieť. Tu sa však nestalo tak. Čo máš proti tomu?

Mt 22, 41-45: "Ježiš sa ich opýtal: Čo si myslíte o Mesiášovi? Čí syn je? Odpovedali mu: Dávidov. Povedal im: Akože ho potom Dávid v Duchu volá Pánom, keď hovorí:
»Pán povedal môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici,
kým ti nepoložím tvojich nepriateľov pod nohy«?
(Ž 110, 1.)
Ak ho teda Dávid volá Pánom, ako môže byť jeho synom?" 
Odpoveď: Mesiáš je podľa ľudskej prirodzenosti synom Dávida, podľa božskej prirodzenosti Božím Synom.

Ku koncu si protirečíš, keď najprv tvrdíš, že trinitári si daný biblický text vykladajú v zmysle Trojice a potom o kúsok ďalej tvrdíš, že podľa trinitárov Trojica v Biblii nie je


59.
označiť príspevok

Krištof
   26. 3. 2017, 09:38 avatar
Používal som tu túto katolícku Bibliu
m.apkpure.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


64.
označiť príspevok

Shagara muž
   30. 3. 2017, 22:05 avatar
58,....."trón naveky",....sa chápe v súvislosti s jeho trvalou výkupnou obeťou,ktorej účinok je po celú večnosť.
To,že sa trinitári mýlia a ignorujú kontext Písma a samotné slová Ježiša , to ukazuje aj správa/a nie jedna/...... "Kristus, prvé ovocie, potom tí, ktorí patria Kristovi [jeho spoluvládcovia] počas jeho prítomnosti. Potom koniec, keď odovzdá kráľovstvo svojmu Bohu a Otcovi, keď zničí každú vládu a každú vrchnosť a moc. Lebo musí vládnuť ako kráľ, dokiaľ mu Boh nepoloží všetkých nepriateľov pod jeho nohy. Ako posledný nepriateľ má byť zničená smrť.“ (1. Kor. 15:22–26)
Slová-"odovzdá kráľovstvo",....nedávajú priestor na tvrdenie toho,čo tvrdíš ty!
Tiež som poukázal,že tu nie je polemika o "božstve" Krista,pretože môže byť hocikto božský,boh,Boh a predsa nie je Všemohúci Boh a už vôbec nie súčasťou nejakej trojice!
A zabúdaš,že "Ježiš bol nižší od anjelov"/to opakovane tvrdia Písma na Ježiša/,.....a to nesedí,ak bol Boh/aj človek/ na zemi!
Dalej píšeš že...."Sedieť po pravici niekoho v hebrejčine znamená mať rovnakú hodnosť, ako má ten, po ktorého pravici sa sedí (1 Kr 2,19).",.....a s tým nemôžem súhlasiť. To ako keby som tvrdil,že ten kto sedí vedľa šoféra v aute ,je tiež šofér toho istého auta! Ak chceli túto prednosť synovia Zebedejovi a Kristus by bol to odsúhlasil,....boli by aj oni Všemohúci Bohovia?
Výraz "sedieť po pravici" kráľa a podobne bola vždy iba istá prednosť,a takmer nikdy to nepoukazovalo,že dotyčný ,/sediaci po pravici/ je tým istým,čo aj ten,kto sedí na tróne,alebo ,že má tú istú hodnosť! A je zrejme,že ani matka Šalamúna nebola tým istým čo aj jej syn Šalamún./z tebou uvedeného textu z 1 kráľov/,a nemala ani tú istú hodnosť a právomoc!
Príklad Zjavenie 3:31...."Tomu, kto zvíťazí , dovolím, aby sedel so mnou na mojom tróne, podobne ako som ja zvíťazil a posadil sa so svojím Otcom na jeho tróne".
Podľa tvojej logiky,potom aj kresťania žijúci v nebi budú Všemohúci Bohovia lebo sedia na tróne?!
A to je hlúposť,...spájaš niečo ,čo sa nedá spájať, a to len preto,aby si podporil svoju nebiblickú náuku!
-----------------------------------------------------
Exodus 24.....neviem či to mám bať vážne,lebo tvoja citácia postráda elementárnu znalosť Písma. V Písme bežne sa píše ,že ten a ten videl,rozprával sa,zápasil s Bohom/a podobne/,ale z kontextu správy a Písma je zrejme ,že tu šlo o anjela ktorý zastupoval Boha! Pozri si Skutky 7 kapitolu! Tiež dávať rovnítka tam,kde je podobná citácia na syna a na Otca, a tvrdiť ,že preto musí byť i Ježiš Boh,je tiež absolútna neznalosť. To by v Písme bolo opäť mnoho Bohov! Pretože bežne anjeli v SZ vystupovali ako Boh,Pravý Boh,ako Jahve a podobne,ale nemôžme povedať ,že títo anjeli boli Všemohúci Bohovia!
Teda, "Boha naozaj nikto nikdy nevidel",...."a nemôže vidieť,lebo by zomrel"!
Súhlasím iba s tým záverom,že Ježiš je " podľa božskej prirodzenosti Božím Synom." Proti tomu nič nenamietam!
A ten záver smeruj k vám....pretože to vy tvrdíte ,"že trojica v Písme nie je ani v SZ a ani v NZ a že sa nedá vyčítať ani nepriamo z nejakých textov",....a potom ďalší trinitár cituje Písma a dokazuje niektorými textami Písma/v ktorom ale žiadny text nič nehovorí o trojici/,že trojica je v Písme! Teda,...to si musíte vy ujasniť,prečo jeden hovorí tak a druhý onak?
-------------------------------------------
Píšeš.....(Ž 110, 1.)
"Ak ho teda Dávid volá Pánom, ako môže byť jeho synom?" .....je to jednoduché/už som to aj vysvetlil/Predobraz Dávida a jeho syna to vysvetľuje! A daný text nijak nepoukazuje na božstvo Krista,a ani na trojicu/to už vôbec nie/,ale iba trinitári majú vopred vytvorené rovnítka: "Ak je niekto "Pán",tak to musí byť Všemohúci Boh. A to je nonsens!
David Clines vo svojej eseji s názvom „Jahve a Boh kresťanskej teológie“ zdôrazňuje: „Jedným z následkov odstránenia Jahveho z povedomia kresťanov/jeho meno/ je sklon zameriavať sa na osobu Krista.“ A tak mnohí návštevníci kostolov nemajú ani len tušenia, že pravý Boh, ku ktorému sa Ježiš modlil, je Osoba, ktorá má meno — Jehova. A tak tým,že nerozlišujete "Pánov" v Písme, tak máte zmätok a pletiete si kto je kto?
Ak ho teda Dávid volá Pánom, ako môže byť jeho synom?"


65.
označiť príspevok

Krištof
   31. 3. 2017, 10:17 avatar
64. Tak ja dlhodobo pripúšťam aspoň to, že celá táto oblasť je o niečo zložitejšia. To umožňuje, aby človek nebol príliš zaujatý pohľadom len jedného učenia a pripustil si nedokonalosť svojho chápania. Pozrime sa však na to odlišne oproti tebe.

"Trón naveky" je trón naveky. To, že to nevyhovuje svedkom Jehovovým a že si to vykladajú po svojom, je už druhá vec. Trinitárske chápanie Syna potvrdzuje aj Daniel 7: "V oblakoch neba prichádzal ktosi ako Syn človeka... Bola mu odovzdaná moc a sláva i kráľovstvo... Jeho moc je večná, nikdy nepominie, a jeho kráľovstvo nebude nikdy zničené."
Aj List Hebrejom 1, 8, 10-11 odvolávajúc sa na Starý zákon hovorí o Synovi (Ježišovi) to, čo sa týka pravého všemohúceho Boha: "Ale Synovi [hovorí]: Ty, Pane, si na počiatku stvoril zem, aj nebesia sú dielom tvojich rúk. Ony sa pominú, ale ty zostaneš a všetci sťa odev zostarnú, zvinieš ich ako plášť, ako odev a zmenia sa. Ale ty si vždy ten istý a tvoje roky sa nepominú."

List Hebrejom 1, 4, 6 tiež uvádza, že Ježiš Kristus je vyšší od anjelov: "a stal sa o toľko vyšším od anjelov, o koľko vznešenejšie meno zdedil než oni... A znova, keď uvádza prvorodeného na svet, hovorí: Nech sa mu klaňajú všetci Boží anjeli."

Hebrejom 1, 13: "A kedy ktorému z anjelov povedal: Seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám?"
To je pravda - jedine o Synovi v Písme čítame, že všemohúci Boh mu umožňuje byť po Jeho pravici. Hebrejom 1, 3: "Keď vykonal očistenie od hriechov, zasadol po pravici velebnosti na výsostiach."
Skutky apoštolov 7, 55: "Ale on, plný Ducha Svätého, uprene sa zahľadel na nebo, uvidel Božiu slávu a Ježiša stáť po pravici Boha."
Nikde v Písme nečítame, že by ktokoľvek iný (či anjel alebo človek) okrem Ježiša Krista bol po pravici Boha. Ten príklad so synmi Zebedejovými (podobne Zjavenie 3:31) - tam šlo o otázku, či by mohli sedieť po pravici iba Ježiša. Nebolo im tam umožnené sedieť po pravici všemohúceho Boha, Otca, nepatrilo im to miesto, ktoré patrí iba Ježišovi. Ježiš alebo Syn nie je sám kompletným Bohom - je predovšetkým božskou osobou Syna v rámci všemohúceho Boha Otca, Syna a Ducha Sv. Ježiš alebo Syn je predovšetkým časťou trojjediného Boha. Podľa Písma po pravici Otca je Syn (patrí k nim i Duch sv.), ale žiadny človek ani anjel.
V určitom zmysle Kráľom je celý Boh, ale aj akoby zvlášť každá z jeho troch osôb.

Exodus 24. Napr. Izaiáš 6, 1 videl Boha ako skutočné zjavenie: "Videl som Boha." (Pozri aj kontext, ktorý to potvrdzuje.) Exodus 24 je jasným príkladom, že videli Boha a nezomreli. Tak mi napadlo - za bežných okolností vidí človek Boha až po smrti (telesnej). Takže naozaj väčšinou človek nemôže vidieť Boha a byť pritom na tomto svete živý


2.
označiť príspevok

Kerberos muž
   22. 3. 2017, 01:00 avatar
Boch je stale jeden aj v krestanstve. Ide o to ako vyzerá. Ludia si predstavuju boha ako nejakú osobu. Ale ja si to predstavujem takto. Boch je ako keby človek ktorý ma moc jednoducho čo povie sa stane. Napríklad viem si predstaviť že aj keby som mal ja moc moje rozhodnutia by neboli nejak moc dobre. Nestačí mať moc ale treba ju vedieť používať. Boch teda nieje len moc ale aj rozum. Ježiš je človek má takú moc ako každý človek. Ale očividne nebol obyčajný človek. Mal rozum ako Boch. Vidiš teda otca aj syna spajal rozum. A tento rozum je duch svätý. Čiže otec ktory je moc syn ktorý je človek a duch svätý ktorý je rozum su jedno. Vidíš, Boch je len jeden.


7.
označiť príspevok

Ludwig muž
   22. 3. 2017, 07:49

Príspevok bol vymazaný administrátorom.11.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   22. 3. 2017, 08:05 avatar
Ludviček...teraz neviem ,či tieto tvoje klamárske maniere pochádzajú od šagiho,alebo je to len tvoja nevedomosť.
O akej jednej bytosti hovorili proroci?Už Izaiáš 9,5 jasne písal,že Boží Syn je BOH.Prestaň láskavo s manipuláciami.

---Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný, a kniežatstvo bude na jeho pleci, a nazovú jeho meno: Predivný, Radca, SILNÝ BOH, Udatný Hrdina, OTEC VEČNOSTI, Knieža Pokoja.---
Všetky tieto tituly sa vzťahujú na jediného BOHA.


12.
označiť príspevok

veriaci-4
   22. 3. 2017, 08:11

Príspevok bol vymazaný administrátorom.13.
označiť príspevok

Ludwig muž
   22. 3. 2017, 08:13

Príspevok bol vymazaný administrátorom.14.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   22. 3. 2017, 08:18 avatar
Ty považuješ šagiho klamstvá a manipulácie za vysvetlenie?Alebo máš azda nejaké svoje vysvetlenie?
Viem,že nemáš.Čakáš len na to,čo napíše svedok a potom mu to horlivo lajkuješ.


47.
označiť príspevok

Shagara muž
   23. 3. 2017, 22:34 avatar
11,....OK,....tak aj Dagon a Kemoš a satan sú Všemohúci Bohovia a i celá plejáda anjelov,ktorá vystupovala ako Boh, a ako Jahve!
Slovo "Boh,boh" je len opis mocnej autority,...rozhoduje kontext správy a Písma! A to ty hrubo ignoruješ!
Súhlasí Ludwig


15.
označiť príspevok

veriaci-4
   22. 3. 2017, 08:24

Príspevok bol vymazaný administrátorom.16.
označiť príspevok

Ludwig muž
   22. 3. 2017, 08:30

Príspevok bol vymazaný administrátorom.17.
označiť príspevok

veriaci-4
   22. 3. 2017, 08:32

Príspevok bol vymazaný administrátorom.18.
označiť príspevok

veriaci-4
   22. 3. 2017, 08:33

Príspevok bol vymazaný administrátorom.20.
označiť príspevok

Ludwig muž
   22. 3. 2017, 08:36

Príspevok bol vymazaný administrátorom.21.
označiť príspevok

veriaci-4
   22. 3. 2017, 08:42

Príspevok bol vymazaný administrátorom.22.
označiť príspevok

Ludwig muž
   22. 3. 2017, 08:46

Príspevok bol vymazaný administrátorom.23.
označiť príspevok

veriaci-4
   22. 3. 2017, 08:53

Príspevok bol vymazaný administrátorom.24.
označiť príspevok

veriaci-4
   22. 3. 2017, 09:02

Príspevok bol vymazaný administrátorom.25.
označiť príspevok

Ludwig muž
   22. 3. 2017, 09:06

Príspevok bol vymazaný administrátorom.26.
označiť príspevok

veriaci-4
   22. 3. 2017, 09:16

Príspevok bol vymazaný administrátorom.28.
označiť príspevok

Ludwig muž
   22. 3. 2017, 13:26

Príspevok bol vymazaný administrátorom.29.
označiť príspevok

Johny Pravda muž
   22. 3. 2017, 13:46 avatar
26. A čo ked aj ty veris, ale si oklamaný? Takú možnost nepripustas?  
Súhlasí Ludwig


32.
označiť príspevok

Ludwig muž
   22. 3. 2017, 15:05

Príspevok bol vymazaný administrátorom.19.
označiť príspevok

veriaci-4
   22. 3. 2017, 08:35

Príspevok bol vymazaný administrátorom.41.
označiť príspevok

Shagara muž
   23. 3. 2017, 21:18 avatar
15,......ak teda Bohom inšpirovaná Biblia píše ,že :.....Príslovia 2:21, 22 nás uisťujú:..... „Priami [ktorí sa zastávajú Božej vlády], tí budú bývať na zemi, a bezúhonní budú na nej ponechaní. Zlí [ktorí sa nezastávajú Božej vlády], tí budú zo zeme odrezaní.“ Bohom inšpirovaný žalmista spieval:..... „A ešte chvíľku a zlého už nebude... Ale mierni, tí budú vlastniť zem a naozaj nájdu svoje najväčšie potešenie v hojnosti pokoja. Spravodliví budú vlastniť zem a budú na nej bývať navždy.“ — Žalm 37:10, 11, 29.
A Boží syn Ježiš to tiež potvrdil,že...." Šťastní sú mierni,lebo zdedia zem"!........tak kto má pravdu,...ty,....alebo Písmo?
A tak môže byť pravda, keď píšeš....."všetko čo je viditelne zanikne( včetne, zeme, planet, všetkeho co je viditelné...."...???
Bol azda aj pán Ježiš a pisatelia Biblie ...."posadnutí satanom"?
Súhlasí Ludwig


49.
označiť príspevok

veriaci-4
   24. 3. 2017, 02:17

Príspevok bol vymazaný administrátorom.52.
označiť príspevok

veriaci-4
   24. 3. 2017, 10:42

Príspevok bol vymazaný administrátorom.54.
označiť príspevok

Shagara muž
   24. 3. 2017, 20:22 avatar
49,...píšeš.....:"tu musime pochopiť, že TENTO SVET NIE JE NASIM DOMOVOM...".........potom z ktorej planéty píšeš? 


60.
označiť príspevok

veriaci-4
   28. 3. 2017, 19:06

Príspevok bol vymazaný administrátorom.61.
označiť príspevok

Shagara muž
   28. 3. 2017, 19:39 avatar
60,...slovo "svet" má v Písme viac významov, a tu sa ním myslí, svet ,ktorý je odcudzený Bohu,a nie nebo!
Ježiš povedal,že nemáme byť časťou sveta, a tým myslel,že nemáme prijímať jeho hodnoty, a máme byť neutrálny!


62.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   28. 3. 2017, 19:53 avatar
Biblia je kniha plna bludov


63.
označiť príspevok

veriaci-4
   29. 3. 2017, 03:21

Príspevok bol vymazaný administrátorom.34.
označiť príspevok

Fotooon muž
   22. 3. 2017, 16:27

Príspevok bol vymazaný administrátorom.35.
označiť príspevok

fajer
   22. 3. 2017, 17:10 avatar
Ty ale kecáš , stará mať vraveli niečo celkom iné...


36.
označiť príspevok

fajer
   22. 3. 2017, 19:29 avatar
"Biblia je zbierka počestných, ale vyslovene primitívnych legiend, ktoré sú tak či onak riadne detinské."


38.
označiť príspevok

Fotooon muž
   22. 3. 2017, 22:14

Príspevok bol vymazaný administrátorom.

váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 14:34,  Tak ako maďarská menšina, i rusínska menšina komunikuje i na úradoch po maďarsky, po...
dnes, 14:32,  Veď nikto nebráni, nezakazuje, maďarskej menšine rozprávať sa medzi sebou po maďarsky....
dnes, 14:28,  Nech hovoria aj číňania medzi sebou hovoria čínsky.
dnes, 14:17,  Čo je na tom pravdivé, keď satan je len náboženská entita, ktorú teisti nijako nedokázali.
dnes, 14:16,  Nie vo všetkom, sú situácie ako táto v téme, keď Osvietený chabo bráni Érseka...
dnes, 14:13,  Síce pravdivé, ale všeobecne príliš nejasné *34
dnes, 14:12,  Ej veru, a napriek tomu ľudia stále bazírujú na tom, čo je napísané na papieri :)
dnes, 14:04,  Komunisti už vedia len šíriť výmysly a klamstvá. Klamstvo o Winstonovi Churchillovi...
dnes, 14:02,  Komunistov pravda bolí, preto sa už zmôžu len na šírenie klamstiev. Zdochol pes.
dnes, 14:00,  Na také šírenie klamstiev komunisti doplatili. Preto sa od nich väčšina rozumných ľudí...
dnes, 13:59,  Neexistuje, lebo keď si niekto niečo vymyslí, nemôže povedať pravdu, že si to vymyslel....
dnes, 13:58,  Pravda láme kosti nad kormidlom, ako veľmi klame.
dnes, 13:57,  Nemáme si to ako overiť.
dnes, 13:57,  Pre mňa je to hoax, klamstvo. Snaha brániť komunistický zločinecký režim.
dnes, 13:55,  Papiere sú nanič, papier znesie všetko.
dnes, 13:54,  Na zmiešaných územiach na Slovensku, kde žije početná maďarská menšina, môžeme...
dnes, 13:52,  B: jeden cudzí jazyk je povinny Neurážam. Uráža sa sám svojou hlúposťou a...
dnes, 13:51,  Koho zaujíma nejaká komisia či súd? Teraz sa bavíme o Érsekovi, ktorý chce, aby sa...
dnes, 13:33,  Oprava: že sme rozhádaní.
dnes, 13:31,  Kto? No predsa satan, otec lži.
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Všetci sme iní, ale všetci sme si rovní.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(184 810 bytes in 0,531 seconds)