hoď ma hore
Milí diskutujúci. Pri diskutovaní prosím: 1. nepridávaj témy pozostávajúce len z odkazov alebo jednoslovné témy / 2. nepridávaj uražlivé alebo vulgárne komentáre. Ak tieto pravidlá nedodržíš, tvoja téma pravdepodobne skončí v koši. Príjemné diskutovanie :)
none
ak chceš diskutovať, musíš sa registrovať. registrácia

tu sa nachádzaš : 

hlavná stránka  /  náboženstvo  /  téma

Boh v SZ a NZ =ánjel !!!

príspevkov
520
zobrazení
13
tému vytvoril(a) 15.7.2015 01:29 Shagara
posledná zmena 28.7.2015 22:57
1
15.07.2015, 01:29
Citujem 7 kapitolu Skutkov apoštolských.....:" Pre toto slovo Mojžiš ušiel a býval ako cudzinec v madiánskej krajine, kde sa mu narodili dvaja synovia. 30 Keď uplynulo štyridsať rokov, zjavil sa mu na púšti pri vrchu Sinaj ........anjel .........v plameni horiaceho kríka. 31 Keď to Mojžiš zbadal, divil sa tomu, čo videl. A keď prišiel bližšie, aby sa na to pozrel, zaznel .......Pánov hlas: 32 ......‚Ja som Boh tvojich otcov, Boh Abraháma, Izáka a Jakuba.‘ .......Mojžiš sa zľakol a neodvážil sa pozrieť hore. 33 Vtedy mu Pán povedal: ‚Zobuj si obuv z nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je zem svätá. 34 Dobre som videl, ako trpí môj ľud v Egypte a počul som ich vzdychanie; preto som zostúpil vyslobodiť ich. A teraz poď, pošlem ťa do Egypta!‘ 35 Tohto Mojžiša, ktorého zapreli, keď povedali: Kto ťa ustanovil za knieža a sudcu?, toho poslal ako knieža a vysloboditeľa........ sám Boh, keď sa mu zjavil v kríku a hovoril mu ústami anjela. ........ 36 On ich vyviedol a robil divy a znamenia v Egyptskej krajine, v Červenom mori a na púšti po štyridsať rokov. 37 Tento Mojžiš povedal synom Izraela: ‚Boh vám vzbudí z vašich bratov proroka, ako som ja.‘ 38 To on bol v zhromaždení ľudu na púšti prostredníkom medzi ........anjelom, čo sa s ním rozprával na vrchu Sinaj, ........a medzi našimi otcami; on dostal živé slová, aby nám ich odovzdal. 39 Ale naši otcovia ho nechceli poslúchať, odmietli ho a v srdciach sa im zacnelo po Egypte. 40 Áronovi vraveli: ‚Urob nám bohov, ktorí pôjdu pred nami, lebo nevieme, čo sa stalo s tým Mojžišom, čo nás vyviedol z Egyptskej krajiny.‘ 41 V tých dňoch si urobili teľa, priniesli modle obetu a kochali sa v diele svojich rúk. 42 Ale Boh sa od nich odvrátil a nechal, aby sa klaňali nebeským vojom, ako sa píše v knihe Prorokov: Dom Izraela, vari ste mne prinášali krvavé a nekrvavé obety štyridsať rokov na púšti? 43 Veď ste so sebou nosili stan Molocha a hviezdu svojho boha Refana, figúry, čo ste si urobili, aby ste sa im klaňali. Preto vás presídlim až za Babylon. 44 Naši otcovia mali na púšti Stan svedectva, ako im nariadil Boh, keď povedal Mojžišovi, aby ho zhotovil podľa vzoru, ktorý videl. 45 Naši otcovia ho zdedili a za Jozueho priniesli na územie pohanov, ktorých Boh vyhnal spred našich otcov. Tak to bolo až do Dávidových čias. 46 Dávid našiel milosť u Boha a prosil, aby našiel bydlisko pre Boha Jakuba. 47 Ale až Šalamún mu postavil dom. 48 Najvyšší však nebýva v domoch zhotovených rukou, ako hovorí prorok: 49 Nebo je mojím trónom a zem podnožou mojich nôh. Aký dom mi postavíte, hovorí Pán, kde je miesto môjho odpočinku? 50 Nevytvorila toto všetko moja ruka? 51 Akí tvrdohlaví ste, stále v srdci pohania a hluchí pre pravdu! Vy vždy odporujete proti Svätému Duchu! Akí otcovia, takí synovia! 52 Bol niekedy prorok, ktorého by vaši otcovia neboli prenasledovali? Oni zabili tých, čo predpovedali príchod Spravodlivého, a vy ste sa stali teraz jeho zradcami a vrahmi, 53 vy, čo ste ........prostredníctvom anjelov dostali Zákon, ........no nezachovávali ste ho!"
------------------------------------------
Citujem daľšiu správu z Písma :...... To, keď apoštol Pavol hovoril o prejavovaní láskavosti cudzincom, povedal: „Ňou niektorí nevedomky pohostili anjelov.“ Hebrejom 13:2.

Väčšina prekladov Biblie s krížovými odkazmi spája tieto Pavlove slová so správami o Abrahámovi a Lótovi v 18. a 19. kapitole 1. Mojžišovej. Tu sa píše o anjeloch a zároveň o Bohu. Koho teda pohostil Abrahám? Anjelov,alebo samotného Boha?
Tak,ako to bolo aj v predchádzajúcuch príkladoch,....jednoznačne išlo o anjelov!
Prečo tie texty? Je to preto,aby aj laik pochopil,že Boh sa vždy zjavoval skrze anjelov,poslov,syna,....ale nikdy nie on osobne. To by bola vec,ktorá odporuje Písmu aj zdravému rozumu. Boh nemôže na seba zobrať hmotné telo,rásť,vyvíjať sa,učiť sa poslušnosti,byť pokúšaný,,zomrieť....atd!
Vždy tak robil v zastúpení svojimi anjelmi,hovorcami,poslami. A to platí i na Ježiša!
Dané texty to potvrdzujú! Čítajte pozorne! To sú tie texty,na ktoré mi nechce Veriaci,Stefan a Sloven odpovedať,....pretože vedia ,že to je ich pasca!
Samozrejme,...sú aj iné texty ,ktoré potvrdzujú ,že tomu je tak. Zatiaľ len toľko. Snád sa dočkám odpovede ktoré som už nadhodil:Pýtam sa ťa po niekoľkýkrát ,....kto sa zjavil Mojžišovi v horiacom kríku? 1,Bol to anjel?
------------------------------------------------------------------------------------------------2,Bol to Boh?
------------------------------------------------------------------------------------------------3,Bol to anjel Boh?
------------------------------------------------------------------------------------------------4,Bol to anjel,ktorý zastupoval Boha? Tak ako zastupoval anjel Ježiš Všemohúceho Boha Jehovu?
👍: milky945
none
4

1. Shagara 15.07.2015, 01:29

Citujem 7 kapitolu Skutkov apoštolských.....:" Pre toto slovo Mojžiš ušiel a býval ako cudzinec v madiánskej krajine, kde sa mu narodili dvaja synovia. 30 Keď uplynulo štyridsať rokov, zjavil sa mu na púšti pri vrchu Sinaj ........anjel .........v plameni horiaceho kríka. 31 Keď to Mojžiš zbadal, divil sa tomu, čo videl. A keď prišiel bližšie, aby sa na to pozrel, zaznel .......Pánov hlas: 32 ......‚Ja som Boh tvojich otcov, Boh Abraháma, Izáka a Jakuba.‘ .......Mojžiš sa zľakol a neodv...

15.07.2015, 10:27
Shagara...ak sa chceš pozrieť,kto komu neodpovedá,nože pozri príspevky adresované na teba.
Pravda bude asi niekde inde.Tým,čo píšeš,len chceš prekričať PRAVDU.Ale na to si krátky.Vytrhávaš stále niečo z kontextu a šermuješ s tým.Dávaš tu stále nejakých učencov,ktorých nikto nepozná / samozrejme ide o veľmi plodných poväčšine unitariánskych a jehovistických učencov,niektorí napísali až 3 knihy/ a čerpáš svoje námety zo študentských námetov referáty.sk.

Veľmi ma pobavilo toto: je to z tvojho zdroja odkaz
Historik Earl Morse Wilbur vysvetľuje, že trojica......„v stredoveku bola medzi katolíckymi teológmi a dokonca aj medzi samotnými pápežmi námetom mnohých dišpút“.
A toto je originál z referátov.sk:
Historik Earl Morse Wilbur vysvetľuje, že náuka o trojici...v stredoveku bola predmetom mnohých rozhovorov medzi katolíckymi teológmi vrátane pápežov.

Takže čo si urobil?Zmenil si slovo rozhovor za dišputu a pridal si slovo dokonca.
Takto si predstavuješ seriózny rozbor?Aby si rozumel,ja nemám nič proti učencom,alebo citovaniu serióznych rozborov.
Ale aby tvoja teológia stála na nejakom študentskom článku z referátov,je trochu silná káva.Keď si prečítam ten článok,tak skoro všetky tvoje debaty vychádzajú z tohto článku.
Čo urobíš teraz?Nájdeš si iný článok?Skús rozbory od žiakov ZŠ!!!
none
6

1. Shagara 15.07.2015, 01:29

Citujem 7 kapitolu Skutkov apoštolských.....:" Pre toto slovo Mojžiš ušiel a býval ako cudzinec v madiánskej krajine, kde sa mu narodili dvaja synovia. 30 Keď uplynulo štyridsať rokov, zjavil sa mu na púšti pri vrchu Sinaj ........anjel .........v plameni horiaceho kríka. 31 Keď to Mojžiš zbadal, divil sa tomu, čo videl. A keď prišiel bližšie, aby sa na to pozrel, zaznel .......Pánov hlas: 32 ......‚Ja som Boh tvojich otcov, Boh Abraháma, Izáka a Jakuba.‘ .......Mojžiš sa zľakol a neodv...

15.07.2015, 15:00
Bol to hociktory anjel, ktory zastupoval Boha... naco by bola myriada anjelov, keby chodil vzdy len jeden?

A o tom, preco to nemoze byt anjel som ti uz pisal niekolkokrat, vzdy si sa ale vysmykol ako red harring...
none
10

6. 15.07.2015, 15:00

Bol to hociktory anjel, ktory zastupoval Boha... naco by bola myriada anjelov, keby chodil vzdy len jeden?

A o tom, preco to nemoze byt anjel som ti uz pisal niekolkokrat, vzdy si sa ale vysmykol ako red harring...

15.07.2015, 15:31
Wolfe...6.....ano,boli to anjeli. A z mnohých pasáži je zrejme,že išlo na mnohých miestach i o Ježiša.
Presne to,čo sa vzťahuje na týchto "anjelov-Bohov",....sa vzťahuje aj na Ježiša Krista. Aj on mal prívlastok-"božský,boh"....ale to z neho nerobí Všemohúceho Boha! To by viac sedelo na daných anjelov/čo som citoval/,pretože tam sú priamo spájaní s Bohom,a je tam citované aj jeho meno/JHVH/. Kto to nevidí,alebo nechce vidieť má duchovnú slepotu!
Tým som chcel len jednoducho vysvetliť,na základe citovaných textov,že ak príjmem Stefanovu alebo Veriaceho logiku,a dokazovaciu metódu,tak potom je v Biblii vela anjelských,Všemohúcich Bohov,a už to nie je trojica,....ale "myriada-tica".
Toto je bežná reč Písma,ked sa anjel,človek vníma ako -"boh,Boh,božský..atd",....a pritom nejde o Všemohúceho Boha.
Boh nikdy nebol a nebude na zemi,a nebude viditeľní pozemským ludom! Preto,každý kto bol na zemi/teda,aj Ježiš/ nemôže byť Všemohúci Boh. A nemôže nim byť ani stvorená vec,osoba. Trojica je totálny nezmysel,ako logický,tak i biblický!!!
none
12

10. Shagara 15.07.2015, 15:31

Wolfe...6.....ano,boli to anjeli. A z mnohých pasáži je zrejme,že išlo na mnohých miestach i o Ježiša.
Presne to,čo sa vzťahuje na týchto "anjelov-Bohov",....sa vzťahuje aj na Ježiša Krista. Aj on mal prívlastok-"božský,boh"....ale to z neho nerobí Všemohúceho Boha! To by viac sedelo na daných anjelov/čo som citoval/,pretože tam sú priamo spájaní s Bohom,a je tam citované aj jeho meno/JHVH/. Kto to nevidí,alebo nechce vidieť má duchovnú slepotu!
Tým som chcel len jednoducho vysvetliť,n...

15.07.2015, 16:08
Aj keby neexistovala trojica tak to este neznamena, ze to musel byt anjel...
cierna a biela...
none
31

12. 15.07.2015, 16:08

Aj keby neexistovala trojica tak to este neznamena, ze to musel byt anjel...
cierna a biela...

15.07.2015, 18:18
Wolfe....12....ak správa na viacerých miestach píše,že to je anjel/príklad,čo viedol Izrael z Egypta/,.....tak môže to byť niečo iné ako anjel. Ver mi,ak niekde čítaš,že na ulici je kačica,a vyzerá ako kačica,a kváka ako kačica,...tak je to kačica! Určite nebudem tvrdiť,že to je kondor!
To platí i na to,o čom sa tu bavíme. Pamätaj,pisatelia ktorí tvrdia ,že to bol anjel,písali pod inšpiráciou. To len trinitári majú takú optiku,že všade kde sa niečo šuchne,vidia trojicu. Tých textov/dôkazov/ proti trojici je tak veľa,že ignorovať túto pravdu,znamená samovraždu pre tých,čo v ňu veria.Ono,zamieňať si polyteizmus za monoteizmus,/a naopak/nie je žiadna "smietka"!
A ak myslím pragmaticky,logicky....tak ,ak verím v jediného ,Všemohúceho Boha,...tak nutne ostatní duchovní tvorovia musia byť anjeli. Neviem ,čo iné by mohli byť?
A hlavne,ked o Ježišovi je vela zmienok ,že bol stvorený,zrodený,splodený! Tomu verili aj všetci cirkevní otcovia. "„Nech si všetky národy uvedomia, že ty si jediný Boh a že Ježiš Kristus je tvoje Dieťa.“ Klement Rímsky /1 storočie/ Samozrejme,Klement dalej dokladá podriadenosť Ježiša Otcovi!
none
44

31. Shagara 15.07.2015, 18:18

Wolfe....12....ak správa na viacerých miestach píše,že to je anjel/príklad,čo viedol Izrael z Egypta/,.....tak môže to byť niečo iné ako anjel. Ver mi,ak niekde čítaš,že na ulici je kačica,a vyzerá ako kačica,a kváka ako kačica,...tak je to kačica! Určite nebudem tvrdiť,že to je kondor!
To platí i na to,o čom sa tu bavíme. Pamätaj,pisatelia ktorí tvrdia ,že to bol anjel,písali pod inšpiráciou. To len trinitári majú takú optiku,že všade kde sa niečo šuchne,vidia trojicu. Tých textov/dôkazov/ ...

15.07.2015, 19:01
Este vzdy to moze byt labut... len prve co pocujeme je nieco, co znie ako gagot kacice, tak si k tomu domyslime aj vzhlad aj chodzu...

Chap, ze trojica ma nezaujima... nepchaj ju tam
bavime sa o tom, ci je Jezis anjel alebo nie..

"A ak myslím pragmaticky,logicky....tak ,ak verím v jediného ,Všemohúceho Boha,...tak nutne ostatní duchovní tvorovia musia byť anjeli. Neviem ,čo iné by mohli byť?" >> Nemusia byt... ved ani nevieme co vsetko je v nebi... neznamena, ze je tam len to, co je napisane v biblii..
Ved Jezis povedal
[Jn 16,12]
12 Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli.

Nakoniec v Nebi nie su len anjeli...
[Zjv 5,8-11]
8 A keď ju vzal, štyri bytosti a dvadsiati štyria starci padli pred Baránkom. Každý mal citaru a zlatú čašu plnú kadidla, čo sú modlitby svätých,
9 a spievali novú pieseň: "Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý a svojou krvou si Bohu vykúpil ľudí z každého kmeňa, jazyka, ľudu a národa
10 a urobil si ich kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu; a budú kraľovať na zemi."
11 Videl som a počul som hlas mnohých anjelov okolo trónu, bytostí a starcov. Boli ich myriady myriád a tisíce tisícov

Vsimni si, su tam bytosti, starci.. a bytosti nie su anjeli, ti su jasne vyznaceni neskor...
A bytosti je vseobecny nazov... a moze to znamenat (vzdy) ktokolvek...

A to ze je to oddelene od anjelov vidno aj tu:
Zj 15,7 Jedna zo štyroch bytostí podala siedmim anjelom sedem zlatých čiaš, plných hnevu Boha, žijúceho na veky vekov.
none
131

44. 15.07.2015, 19:01

Este vzdy to moze byt labut... len prve co pocujeme je nieco, co znie ako gagot kacice, tak si k tomu domyslime aj vzhlad aj chodzu...

Chap, ze trojica ma nezaujima... nepchaj ju tam
bavime sa o tom, ci je Jezis anjel alebo nie..

"A ak myslím pragmaticky,logicky....tak ,ak verím v jediného ,Všemohúceho Boha,...tak nutne ostatní duchovní tvorovia musia byť anjeli. Neviem ,čo iné by mohli byť?" >> Nemusia byt... ved ani nevieme co vsetko je v nebi... neznamena, ze je tam len ...

16.07.2015, 01:41
Wolfe....v nebi sú len duchovné bytosti,anjeli. Nič iné! A ak je tam istá hierarchia:"Archanjel,Serafíni,cherubíni,anjeli",....tak stále sú to len anjeli aj ked niekto má vyššie a niekto nižšie postavenie.
A tých "starcov" vnímaj tiež už ako anjelov,duchovné bytosti. Sú to tí,čo boli "kúpení zo zeme",...ktorí budú vládnuť spolu s Kristom. V nebi môžu byť len a len anjeli. Pavol to vysvetľuje.
Ak teda veríš,že Boh je jeden/nemám ti pchať pod nos trojicu/,....tak odpoved máš! Ježiš je anjel,vodca anjelov,archanjel. Druhá,najmocnejšia bytosť vo vesmíre. A to ho vôbec ani trochu neznižuje. Práve naopak....ak mu prisúdime ,že je Boh/súčasť trojice/ tak sa dostávame tam,kde modlárstvo a nerešpektovanie výlučnej oddanosti jedinému Bohu...nás istotne pripraví o nádej na večný život!
none
175

131. Shagara 16.07.2015, 01:41

Wolfe....v nebi sú len duchovné bytosti,anjeli. Nič iné! A ak je tam istá hierarchia:"Archanjel,Serafíni,cherubíni,anjeli",....tak stále sú to len anjeli aj ked niekto má vyššie a niekto nižšie postavenie.
A tých "starcov" vnímaj tiež už ako anjelov,duchovné bytosti. Sú to tí,čo boli "kúpení zo zeme",...ktorí budú vládnuť spolu s Kristom. V nebi môžu byť len a len anjeli. Pavol to vysvetľuje.
Ak teda veríš,že Boh je jeden/nemám ti pchať pod nos trojicu/,....tak odpoved máš! Ježiš je anje...

16.07.2015, 15:57
Nejak si odignoroval toto:
Zj 15,7 Jedna zo štyroch >>bytostí<< podala siedmim >>anjelom<< sedem zlatých čiaš, plných hnevu Boha, žijúceho na veky vekov.

Preco by to v jednej jedine vete bolo rozdelene?

Stale si mi nedokazal to, ze v bilii nie je pisane, ze ziaden z anjelov nebude sediet vedla Boha...
Ak je Jezis anjel, tak to plati aj na neho...
none
46

31. Shagara 15.07.2015, 18:18

Wolfe....12....ak správa na viacerých miestach píše,že to je anjel/príklad,čo viedol Izrael z Egypta/,.....tak môže to byť niečo iné ako anjel. Ver mi,ak niekde čítaš,že na ulici je kačica,a vyzerá ako kačica,a kváka ako kačica,...tak je to kačica! Určite nebudem tvrdiť,že to je kondor!
To platí i na to,o čom sa tu bavíme. Pamätaj,pisatelia ktorí tvrdia ,že to bol anjel,písali pod inšpiráciou. To len trinitári majú takú optiku,že všade kde sa niečo šuchne,vidia trojicu. Tých textov/dôkazov/ ...

15.07.2015, 19:03
Stvoreny, pretoze bol stvoreny Bohom
Splodeny, pretoze sa narodil z Marie..
ja na tom nic cudne nevidim...
none
28

1. Shagara 15.07.2015, 01:29

Citujem 7 kapitolu Skutkov apoštolských.....:" Pre toto slovo Mojžiš ušiel a býval ako cudzinec v madiánskej krajine, kde sa mu narodili dvaja synovia. 30 Keď uplynulo štyridsať rokov, zjavil sa mu na púšti pri vrchu Sinaj ........anjel .........v plameni horiaceho kríka. 31 Keď to Mojžiš zbadal, divil sa tomu, čo videl. A keď prišiel bližšie, aby sa na to pozrel, zaznel .......Pánov hlas: 32 ......‚Ja som Boh tvojich otcov, Boh Abraháma, Izáka a Jakuba.‘ .......Mojžiš sa zľakol a neodv...

15.07.2015, 18:02
Shagara, spamätajte sa, pokiaľ ešte nie je neskoro...
none
41

28. 15.07.2015, 18:02

Shagara, spamätajte sa, pokiaľ ešte nie je neskoro...

15.07.2015, 18:54
Sloven...28...Dík,....už som sa "prebudil". A vdaka za to Bohu! Bohu,ktorého meno sa prehliada!
none
98

41. Shagara 15.07.2015, 18:54

Sloven...28...Dík,....už som sa "prebudil". A vdaka za to Bohu! Bohu,ktorého meno sa prehliada!

15.07.2015, 21:15
Vy nie ste prebudený, vy ste opäť zablúdený....
none
107

98. 15.07.2015, 21:15

Vy nie ste prebudený, vy ste opäť zablúdený....

15.07.2015, 21:33
Sloven....100...konečný ortieľ povie Boh. Nechajme to na neho! Aj Ježiš bol svojho času "bludár",....ale mýlili sa tí druhí!
none
109

107. Shagara 15.07.2015, 21:33

Sloven....100...konečný ortieľ povie Boh. Nechajme to na neho! Aj Ježiš bol svojho času "bludár",....ale mýlili sa tí druhí!

15.07.2015, 21:41
Seba k Ježišovi, tak to je sila prirovnávať... A nechávam to na vás, vy sám určujete smer, s akým výsledkom, to sa tiež dozviete...
none
132

109. 15.07.2015, 21:41

Seba k Ježišovi, tak to je sila prirovnávať... A nechávam to na vás, vy sám určujete smer, s akým výsledkom, to sa tiež dozviete...

16.07.2015, 01:45
Sloven....kresťania sa musia prirovnávať ku Kristovi! Ku komu inému by sa mali? Ved sme jeho nasledovníkmi! A máme mať "Kristovú myseľ". Isť v jeho šľapajách,a spájať svoj život s jeho. To on aj prikazuje!
A rob tak aj ty,...nehanbi sa za to!
none
133

132. Shagara 16.07.2015, 01:45

Sloven....kresťania sa musia prirovnávať ku Kristovi! Ku komu inému by sa mali? Ved sme jeho nasledovníkmi! A máme mať "Kristovú myseľ". Isť v jeho šľapajách,a spájať svoj život s jeho. To on aj prikazuje!
A rob tak aj ty,...nehanbi sa za to!

16.07.2015, 01:47
nielen mysel ale aj skutky može človek take konat, samozrejme v jeho mene a jeho mocou.
none
153

132. Shagara 16.07.2015, 01:45

Sloven....kresťania sa musia prirovnávať ku Kristovi! Ku komu inému by sa mali? Ved sme jeho nasledovníkmi! A máme mať "Kristovú myseľ". Isť v jeho šľapajách,a spájať svoj život s jeho. To on aj prikazuje!
A rob tak aj ty,...nehanbi sa za to!

16.07.2015, 11:26
To je jasné, že ak ku Kristovi, tak on sám musí byť pre nich vzorom, ale aj Slovo, podľa ktorého majú konať a žiť, až vtedy sú kresťanmi vpravom slova zmysle...
none
157

132. Shagara 16.07.2015, 01:45

Sloven....kresťania sa musia prirovnávať ku Kristovi! Ku komu inému by sa mali? Ved sme jeho nasledovníkmi! A máme mať "Kristovú myseľ". Isť v jeho šľapajách,a spájať svoj život s jeho. To on aj prikazuje!
A rob tak aj ty,...nehanbi sa za to!

16.07.2015, 15:33
Je rozdiel, ked seba prirovnavas k Jezisovi a ostatnych k Zidom
none
472

132. Shagara 16.07.2015, 01:45

Sloven....kresťania sa musia prirovnávať ku Kristovi! Ku komu inému by sa mali? Ved sme jeho nasledovníkmi! A máme mať "Kristovú myseľ". Isť v jeho šľapajách,a spájať svoj život s jeho. To on aj prikazuje!
A rob tak aj ty,...nehanbi sa za to!

24.07.2015, 17:42
prirovnavate sa ku Kristovi a to je spravne prirovnavať sa ku Kristovi. Preco teda odmietate jeho cestu?......
none
213

1. Shagara 15.07.2015, 01:29

Citujem 7 kapitolu Skutkov apoštolských.....:" Pre toto slovo Mojžiš ušiel a býval ako cudzinec v madiánskej krajine, kde sa mu narodili dvaja synovia. 30 Keď uplynulo štyridsať rokov, zjavil sa mu na púšti pri vrchu Sinaj ........anjel .........v plameni horiaceho kríka. 31 Keď to Mojžiš zbadal, divil sa tomu, čo videl. A keď prišiel bližšie, aby sa na to pozrel, zaznel .......Pánov hlas: 32 ......‚Ja som Boh tvojich otcov, Boh Abraháma, Izáka a Jakuba.‘ .......Mojžiš sa zľakol a neodv...

16.07.2015, 21:32
Shagara, dobre si to napísal, najmä záver v 1. Napriek tomu ostávam trochu skeptický voči tomu, že Ježiš bol anjel Michal / Gabriel alebo iný anjel. Bez hlbšieho štúdia / dôkazov som ochotný pripustiť, že Ježiš je niečo ako anjel, na spôsob anjela, no sám ich prevyšuje vo všetkom.

Na tvoju otázku „kto sa zjavil Mojžišovi v horiacom kríku“ poznám / uznávam len jednu odpoveď. Myslím si, že to bol samotný Ježiš, hoci vtedy nemal také meno.

Iné som chcel. Možno je to na samostatnú tému. Prečo hovoril Ježiš o sebe, že je „syn človeka“? Čo je syn človeka? Vieš mi nato odpovedať? Vopred ďakujem za akúkoľvek odpoveď / radu okrem odpovede syn človeka = narodil sa ako človek / z človeka.
none
215

213. milky945 16.07.2015, 21:32

Shagara, dobre si to napísal, najmä záver v 1. Napriek tomu ostávam trochu skeptický voči tomu, že Ježiš bol anjel Michal / Gabriel alebo iný anjel. Bez hlbšieho štúdia / dôkazov som ochotný pripustiť, že Ježiš je niečo ako anjel, na spôsob anjela, no sám ich prevyšuje vo všetkom.

Na tvoju otázku „kto sa zjavil Mojžišovi v horiacom kríku“ poznám / uznávam len jednu odpoveď. Myslím si, že to bol samotný Ježiš, hoci vtedy nemal také meno.

Iné som chcel. Možno je to na samostatnú...

16.07.2015, 21:37
Prečo hovoril Ježiš o sebe, že je „syn človeka“? Čo je syn človeka? >> Toto som sa uz niekedy nedavno pytal v nejakej teme aj ja...
👍: milky945
none
252

215. 16.07.2015, 21:37

Prečo hovoril Ježiš o sebe, že je „syn človeka“? Čo je syn človeka? >> Toto som sa uz niekedy nedavno pytal v nejakej teme aj ja...

17.07.2015, 12:40
Aj ti niekto odpovedal? Ak hej, kde to bolo?
none
259

252. milky945 17.07.2015, 12:40

Aj ti niekto odpovedal? Ak hej, kde to bolo?

17.07.2015, 15:19
Myslim ze nie...
Ani netusim kde to bolo uz..
Viem, ze som sa to pytal s takym dodatkom. ci sa tym viac Jezis este viac nepokoroval...
none
482

213. milky945 16.07.2015, 21:32

Shagara, dobre si to napísal, najmä záver v 1. Napriek tomu ostávam trochu skeptický voči tomu, že Ježiš bol anjel Michal / Gabriel alebo iný anjel. Bez hlbšieho štúdia / dôkazov som ochotný pripustiť, že Ježiš je niečo ako anjel, na spôsob anjela, no sám ich prevyšuje vo všetkom.

Na tvoju otázku „kto sa zjavil Mojžišovi v horiacom kríku“ poznám / uznávam len jednu odpoveď. Myslím si, že to bol samotný Ježiš, hoci vtedy nemal také meno.

Iné som chcel. Možno je to na samostatnú...

25.07.2015, 01:37
Milky.......ak verím v šem Izraela,.."že Boh je jeden Pán,jeden Boh",....tak podla mňa nič iné ako anjel Ježiš nemôže byť.
Medzi Bohom a anjelmi nie je nejaký medzistupeň. Môžme to tvrdiť,ale potom sa už neopierame o Písma,ale len o svoje názory. A je pravdou,že Ježiš je nadradený anjelom /Boh Otec ho povýšil/,a tiež tým,že je priamo stvorený Bohom. Teda v týchto činiteľoch ,spočíva jeho nadradenosť nad anjelov/má Bohom dané vyššie postavenie/,......čo je správne a on si to právom zaslúži. Preto JS tvrdia,že je "druhou najmocnejšou bytosťou vo vesmíre",...že je vodca anjelov/archanjel/....čo tiež naznačuje jasne ,že im velí,a že oni ho poslúchajú.
A aj niektorí trinitári poukazujú,že v "horiacom kry" a na púšti,ked viedol anjel Izrael z Egypta,to bol Ježiš.
A na poslednú otázku si si pekne odpovedal sám v závere. Inak som niečo v tomto naznačil aj v príspevku Slovenovi,....ktorý tvrdil niečo o "dvoch synoch". A použil som tam aj zopár textov z Písma. Veľavravný je aj tento na tvoju otázku:Filipanom 2:7
"7 Nie, ale vzdal sa sám seba, prijal podobu otroka a stal sa rovný ľuďom."

Hebrejom 2:14
"14 Pretože sa teda „malé deti“ zúčastňujú na krvi a tele, aj on sa podobne zúčastnil na tých istých veciach, aby svojou smrťou zničil toho, ktorý má prostriedky na spôsobenie smrti, totiž Diabla,"
Tu niet čo dodávať....jednoduchá vec!
none
484

482. Shagara 25.07.2015, 01:37

Milky.......ak verím v šem Izraela,.."že Boh je jeden Pán,jeden Boh",....tak podla mňa nič iné ako anjel Ježiš nemôže byť.
Medzi Bohom a anjelmi nie je nejaký medzistupeň. Môžme to tvrdiť,ale potom sa už neopierame o Písma,ale len o svoje názory. A je pravdou,že Ježiš je nadradený anjelom /Boh Otec ho povýšil/,a tiež tým,že je priamo stvorený Bohom. Teda v týchto činiteľoch ,spočíva jeho nadradenosť nad anjelov/má Bohom dané vyššie postavenie/,......čo je správne a on si to právom zaslúži. ...

25.07.2015, 01:43
Ako mozes napisat:
"Medzi Bohom a anjelmi nie je nejaký medzistupeň."
a hned na to "A je pravdou,že Ježiš je nadradený anjelom"??
none
386

1. Shagara 15.07.2015, 01:29

Citujem 7 kapitolu Skutkov apoštolských.....:" Pre toto slovo Mojžiš ušiel a býval ako cudzinec v madiánskej krajine, kde sa mu narodili dvaja synovia. 30 Keď uplynulo štyridsať rokov, zjavil sa mu na púšti pri vrchu Sinaj ........anjel .........v plameni horiaceho kríka. 31 Keď to Mojžiš zbadal, divil sa tomu, čo videl. A keď prišiel bližšie, aby sa na to pozrel, zaznel .......Pánov hlas: 32 ......‚Ja som Boh tvojich otcov, Boh Abraháma, Izáka a Jakuba.‘ .......Mojžiš sa zľakol a neodv...

18.07.2015, 08:17
aj teraz sa ľudom v púšti na takej horúčave stáva že majú halucinácie, Mojžiš prd videl...bol len smädný......
none
2
15.07.2015, 02:47
A ešte dodatok...jedna správa tvrdí......:2. Mojžišova 13:21
"21 A Jehova šiel pred nimi v oblakovom stĺpe cez deň, aby ich viedol cestou,a v ohnivom stĺpe v noci, aby im dával svetlo, aby tak išli vo dne v noci"
Druhá správa ale tvrdí:........2. Mojžišova 14:19
"19 Potom sa anjel [pravého] Boha, ktorý šiel pred izraelským táborom, vzdialil a šiel za nich a oblakový stĺp sa vzdialil od ich predvoja a postavil sa za nich."


2. Mojžišova 23:20
"20 Hľa, posielam pred tebou anjela, aby ťa opatroval na ceste a priviedol ťa na miesto, ktoré som pripravil."
Izaiáš 63:9
"9 Počas všetkej ich tiesne to bolo tiesnivé pre neho. A zachránil ich jeho osobný posol. V svojej láske a v svojom súcite ich sám vyplatil a pozdvihol ich a nosil ich po všetky dávne dni."
--------------------------------------------
Pýtam sa odborníkov na nepochopiteľné tajomstvo/Stefana,Veriaceho,Slovena/,aby nás poučili,kto vlastne viedol Izrael z Egyptského otroctva do zasľúbenej zeme? Bol to anjel,alebo Boh?
none
3

2. Shagara 15.07.2015, 02:47

A ešte dodatok...jedna správa tvrdí......:2. Mojžišova 13:21
"21 A Jehova šiel pred nimi v oblakovom stĺpe cez deň, aby ich viedol cestou,a v ohnivom stĺpe v noci, aby im dával svetlo, aby tak išli vo dne v noci"
Druhá správa ale tvrdí:........2. Mojžišova 14:19
"19 Potom sa anjel [pravého] Boha, ktorý šiel pred izraelským táborom, vzdialil a šiel za nich a oblakový stĺp sa vzdialil od ich predvoja a postavil sa za nich."


2. Mojžišova 23:20
"20 Hľa, posielam pred te...

15.07.2015, 03:29
to vôbec neznamena že Ježiš je anjel. Boh sa prejavoval roznymi sposobmy aby hovoril s clovekom. To su prieniky Boha na zem. Raz hovoril k cloveku ustami anjelov, potom zas ustami prorokov, a jeho prienikom na zem bol prichod v tele.
On sam sa zjavil na zemi v ludskom tele .(to je to slovo,ktore sa stalo telom a prebyvalo medzi nami.) Ježiš bol este pred stvorením sveta....
zacinam chapat kde ste sa tak jehovisti domotali a krkolomne obhajujete svoju pravdu.
Zoberme cisto hypoteticky.....myslim si že Boh by prepacil cloveku, ked nechape trojjedinost, jedineho Boha.To sa naozaj ťažko chape. Vy ako jehovisti, sice uznavate bozieho syna a naoko ako keby bolo vsetko v poriadku. Naozaj?....
dok....vili ste božie dielo neskutocne.
vobec nesplnate podmienky krestana.....taki krestania ako jehovisti su ako vojaci bez zbrane(doslova na smiech a satan sa musi rehotať.
Co chce od nas Boh?......aby sme uverili a znovuzrodili sa tu na zemi.....Ak toto popieras ,tak si kupte poriadne okuliare ,pretoze je to v bozm slove a dokonca podrhnute samotnym Ježisom, ked hovorí....veru,veru....tieto slova len dokazuju o aku vaznu vec v krestanstve ide.......a toto ste vy uplne odignorovali.....
jezisa ste degradovali na anjela nielen slovami ale aj skutkami. Boh mu dal vsetku moc na zemi,nebi aj v podsvetí. V jeho mene sa podriaduje vsetko. v jeho mene su vyhanani zli duchovia, znovuzrodenými krestanmi.....a vy neštastni jehovisti to považujete za prejavy demonicke.....zaujimave....demonicke prejavy pripustate a prejavy bozie, v emne Ježiš odmietate. a neveríte ze to boh kona aj dnes.
lenze to by musel Ježiš klamať....on sam predsa povedal.....ludia budu robiť este vatsie divy ako robil On. Jehovisti povedali ze nie a na zaklade coho?.....verite vy vobec bibli?
dalej je napisane ze mame vyvysovat a uctievat jezisa ako pana....ako krala kralov.....jehovisti to maju takisto na haku....co vy vlastne chcete?......ved popierate boziu moc, ktora sa deje na zemi skrze znovuzrodenych ludí.....a o tom je krestanstvo o divoch a zazrakoch....nastastie je dost ludi na svete, ktorí su solou a svetlom tohoto sveta.....naco je taka sol ,ked strati slannost....Poviem ti shagara jehovisti slany ani nikdy neboli, pretoze odmietli boziu moc.
To ze odmietate bojovat so zbranou v ruke je sice pekne ale vy nebojujete ani duchovnými zbranami v mene Ježiš....
Pri uctievani a vyvysovani mena Ježiš Duch Svety sa doslova tesi ,ale toto vy jehovisti vobec nepoznate.
zasekli ste sa na bozej trojjedinnosti a sermujete s anjelmi ako keby ste rozum potratili.
ako som napísal,nebol by vas omyl ohladom ježisa az taky tragicky,keby ste neodmietli boziu moc, ktorou sa prejavuje skrze ľudi .......
👍: stefan 5
none
8

3. 15.07.2015, 03:29

to vôbec neznamena že Ježiš je anjel. Boh sa prejavoval roznymi sposobmy aby hovoril s clovekom. To su prieniky Boha na zem. Raz hovoril k cloveku ustami anjelov, potom zas ustami prorokov, a jeho prienikom na zem bol prichod v tele.
On sam sa zjavil na zemi v ludskom tele .(to je to slovo,ktore sa stalo telom a prebyvalo medzi nami.) Ježiš bol este pred stvorením sveta....
zacinam chapat kde ste sa tak jehovisti domotali a krkolomne obhajujete svoju pravdu.
Zoberme cisto hypoteticky...

15.07.2015, 15:14
Nefandim zrovna nazoru, ze Jezis je anjel, ale tvoje argumenty:
"On sam sa zjavil na zemi v ludskom tele .(to je to slovo,ktore sa stalo telom a prebyvalo medzi nami.) Ježiš bol este pred stvorením sveta...."
Aj anjeli boli stvoreni pred stvorenim sveta, kedze existovali vo svojej nebeskej "sfere"...

"Boh mu dal vsetku moc na zemi,nebi aj v podsvetí. " >> Ako mohol dat Boh Bohu vsetku moc na zemi, na nebi, aj v podsveti..
Ako presne si dal moc sam sebe?

"dalej je napisane ze mame vyvysovat a uctievat jezisa ako pana....ako krala kralov" >> Jezis je kral kralov, ale kde presne je v biblii napisane, ze ho mame uctievat? Prosim mozes mi hodit suradnice? Dik
none
11

8. 15.07.2015, 15:14

Nefandim zrovna nazoru, ze Jezis je anjel, ale tvoje argumenty:
"On sam sa zjavil na zemi v ludskom tele .(to je to slovo,ktore sa stalo telom a prebyvalo medzi nami.) Ježiš bol este pred stvorením sveta...."
Aj anjeli boli stvoreni pred stvorenim sveta, kedze existovali vo svojej nebeskej "sfere"...

"Boh mu dal vsetku moc na zemi,nebi aj v podsvetí. " >> Ako mohol dat Boh Bohu vsetku moc na zemi, na nebi, aj v podsveti..
Ako presne si dal moc sam sebe?

"dalej je na...

15.07.2015, 15:47
Wolfe....8....Boh sa zjavil v tele,ale prostredníctvom Krista! Teda, v jeho poslovi/anjelovi/vidíme jeho lásku a ochotu nám pomôcť z hriechu. A samozrejme,Ježiš bol ešte pred stvorením sveta,tak ako to opisuje Príslovie 8 kapitola. Zosobnená múdrosť v tejto kapitole je Ježiš. Čo nikto nespochybňuje...:
Pôvod múdrosti
"22 Jahve ma stvoril na začiatku svojej stvoriteľskej činnosti, prv než najdávnejšie zo svojich diel. 23 Založená som od večnosti, od počiatku, dávno pred začiatkom zeme. 24 Keď ešte neboli oceány, narodila som sa, keď ešte neboli prýštiace žriedla, 25 prv, než boli hory zasadené na svoje miesta. Pred vrchmi som sa zrodila, 26 prv, než stvoril nivy i jazerá a všetky základné prvky sveta. 27 Bola som tam, keď upevňoval oblohu, keď obkľúčil obzorom nesmierny oceán, 28 keď zhusťoval mraky vo výškach, keď ustaľoval žriedla v oceánoch, 29 keď vymedzoval hranice moriam, aby sa vody nepreliali ponad ich brehy; keď kládol základy zeme. 30 Po jeho boku som stávala deň čo deň ako staviteľ, jeho miláčik a jeho potecha. Stále som sa pohrávala v jeho prítomnosti. 31 Pohrávala som sa po jeho zemi, keď ju už dokončil, no najradšej sa bavím v spoločnosti ľudí. ".......
------------------------------------
A správne odpovedáš......."Ako presne si dal moc sam sebe?".......je to komická predstava,ako Boh sám sebe niečo dáva. A všimni si,......Ježiš vždy niečo dostal /nie že to mal,ako Otec/ ...od Otca. Nikdy to nie je naopak,...prečo?
A tiež zober v potas,že Všemohúci Boh vždy mal všetko v absolútnej miere,a jemu preto nikto nikdy nič nedával. To aj sám potvrdzuje:...."čo mi môžte dať,čo nie je moje?" Ale to už neplatí na Ježiša. On aj po vzkriesení stále dostáva od Otca:..."Zjavenie od Ježiša Krista, ktoré mu dal Boh"....Zjav.1:1....atd
A to,že ho máme uctievať nie je nikde v Písme! Klaňanie sa Ježišovi je niečo iné. Samozrejme,aj klaňanie môže byť aktom uctievania,ale len za istých podmienok. A to možno vždy vidieť z kontextu. Ak napríklad satan pokúšal Ježiša a chcel aby sa mu poklonil,....tak tu jednoznačne šlo o akt uctievania. A to je jednoduché zistenie.
none
13

3. 15.07.2015, 03:29

to vôbec neznamena že Ježiš je anjel. Boh sa prejavoval roznymi sposobmy aby hovoril s clovekom. To su prieniky Boha na zem. Raz hovoril k cloveku ustami anjelov, potom zas ustami prorokov, a jeho prienikom na zem bol prichod v tele.
On sam sa zjavil na zemi v ludskom tele .(to je to slovo,ktore sa stalo telom a prebyvalo medzi nami.) Ježiš bol este pred stvorením sveta....
zacinam chapat kde ste sa tak jehovisti domotali a krkolomne obhajujete svoju pravdu.
Zoberme cisto hypoteticky...

15.07.2015, 16:19
Veriaci....nie iba "jehovisti" nechápu trojicu. Sami čelní predstavitelia cirkvi a učenci,tvrdia,že ju nechápu a že to je "nepochopiteľné tajomstvo"! Preto je mi čudné,že ty to chápeš.
A tvrdiť o anjelovi,že je anjel nie je žiadna -"degradácia"! To môže tvrdiť iba biblický nevzdelanec. Degradácia je to,ked prehliadate samotného Otca,a v skutočnosti sa považuje za Všemohúceho Boha Ježiš,a nie Jehova,....ktorému neviete prísť ani na meno. A to je niečo,čo Boh nenechá bez povšimnutia. Poznáš to? "Ak niekto zhreší proti synovi,tomu bude odpustené,...ale ak niekto sa rúha duchu svätému,teda samotnému Jehovovi,tomu nebude nikdy odpustené". Pochopil si?!
JS,ak vnímajú Ježiša ako Božieho syna/druhú,najmocnejšiu bytosť vo vesmíre/a prejavujú v neho vieru a nasledujú ho,....tak sa nedopúšťajú ničoho zlého. Práve naopak! Ale ak ty a ostatní,ste odstránili meno pravého Boha,a vnímate ho ako pobočníka Krista,...tak to sa neodpúšťa."Modlári totiž nevôjdu do Božieho kráľovstva".
A JS stavajú svoju vieru na Biblii a na tom ,čomu sa verilo v prvých troch storočiach:
V knihe The Formation of Christian Dogma (Formovanie kresťanskej dogmy) hovorí dr. Martin Werner o chápaní vzťahu medzi Synom a Bohom v najranejšej dobe:

„Tento vzťah sa jednoznačne chápal ako vzťah ‚subordinácie‘, to znamená v zmysle podriadenosti Krista Bohu. Kdekoľvek sa v Novom Zákone uvažuje o vzťahu Ježiša k Bohu, Otcovi... je zásadne chápaný a predstavovaný ako vzťah podriadenosti. A najsmerodajnejším subordinacionistom Nového Zákona, podľa synoptického záznamu, bol sám Ježiš... Toto pôvodné stanovisko, keďže bolo pevné a jasné, sa mohlo udržať dlhú dobu. ‚Všetci veľkí prednicejskí teológovia zastávali názor, že Logos je podriadený Bohu.‘“

V súlade s tým R. P. C. Hanson v knihe The Search for the Christian Doctrine of God (Hľadanie kresťanskej náuky o Bohu) konštatuje:

„Pred vypuknutím ariánskeho sporu [v štvrtom storočí] nenachádzame ani vo Východnej ani v Západnej cirkvi žiadneho teológa, ktorý by v istom zmysle nepovažoval Syna za podriadeného Otcovi.“
none
16

13. Shagara 15.07.2015, 16:19

Veriaci....nie iba "jehovisti" nechápu trojicu. Sami čelní predstavitelia cirkvi a učenci,tvrdia,že ju nechápu a že to je "nepochopiteľné tajomstvo"! Preto je mi čudné,že ty to chápeš.
A tvrdiť o anjelovi,že je anjel nie je žiadna -"degradácia"! To môže tvrdiť iba biblický nevzdelanec. Degradácia je to,ked prehliadate samotného Otca,a v skutočnosti sa považuje za Všemohúceho Boha Ježiš,a nie Jehova,....ktorému neviete prísť ani na meno. A to je niečo,čo Boh nenechá bez povšimnutia. Poznáš to...

15.07.2015, 16:36
stale sa vyhybaš otazke božej moci a znovuzrodenia.....

Chvalite vy vôbec Boha?.....a ked ano tak my povedz ako to robíte.
none
18

16. 15.07.2015, 16:36

stale sa vyhybaš otazke božej moci a znovuzrodenia.....

Chvalite vy vôbec Boha?.....a ked ano tak my povedz ako to robíte.

15.07.2015, 16:44
Veriaci....chválime Boha! Ale nielen ústami. Teraz je trojdňový zjazd v Bratislave,na Inchebe,príd sa pozrieť!
Boh je Všemohúci...o tom nepochybujem. A znovuzrodení sú len tí,čo budu žiť v nebi. A to sa teba netýka,zaprisáhavam ťa!
Zabezpeč si aspoň život v pozemskom raji!
none
20

18. Shagara 15.07.2015, 16:44

Veriaci....chválime Boha! Ale nielen ústami. Teraz je trojdňový zjazd v Bratislave,na Inchebe,príd sa pozrieť!
Boh je Všemohúci...o tom nepochybujem. A znovuzrodení sú len tí,čo budu žiť v nebi. A to sa teba netýka,zaprisáhavam ťa!
Zabezpeč si aspoň život v pozemskom raji!

15.07.2015, 16:47
spievate pri tom , vyslovujete jeho meno nahlas?
none
22

20. 15.07.2015, 16:47

spievate pri tom , vyslovujete jeho meno nahlas?

15.07.2015, 16:51
Myslim, ze vyslovuju Jeho meno nahlas... ved prave to im vadi na inych.. ze ani nevyslovuju Jeho meno...
none
26

18. Shagara 15.07.2015, 16:44

Veriaci....chválime Boha! Ale nielen ústami. Teraz je trojdňový zjazd v Bratislave,na Inchebe,príd sa pozrieť!
Boh je Všemohúci...o tom nepochybujem. A znovuzrodení sú len tí,čo budu žiť v nebi. A to sa teba netýka,zaprisáhavam ťa!
Zabezpeč si aspoň život v pozemskom raji!

15.07.2015, 17:53
tak ako ho chvalite?
u nas prebiehaju chvaly tak.
odkaz
alebo tak
odkaz
alebo vo svete
odkaz
dufam že ako svedkovi satanovemu sa ti neotvara pri mene Ježiš nožik vo vrecku.
none
30

26. 15.07.2015, 17:53

tak ako ho chvalite?
u nas prebiehaju chvaly tak.
http://www.milost.tv/m/JkG5qCze
alebo tak
http://www.milost.tv/m/hS7W20TXk
alebo vo svete
https://www.youtube.com/watch?v=UXCoHxX1OC8
dufam že ako svedkovi satanovemu sa ti neotvara pri mene Ježiš nožik vo vrecku.

15.07.2015, 18:11
Tak to je cirkus Humberto, keby som nevidel, tak neuverím....
none
37

30. 15.07.2015, 18:11

Tak to je cirkus Humberto, keby som nevidel, tak neuverím....

15.07.2015, 18:47
dalsi izbový specialista.....chvala Boha je u teba cirkus Humberto?
none
50

37. 15.07.2015, 18:47

dalsi izbový specialista.....chvala Boha je u teba cirkus Humberto?

15.07.2015, 19:14
Hmm kazdy je izbovy krestan, truhlik, pavuk co sa zamotava do svojej siete... len ty si ten s patentom na rozum a bibliu...
none
54

50. 15.07.2015, 19:14

Hmm kazdy je izbovy krestan, truhlik, pavuk co sa zamotava do svojej siete... len ty si ten s patentom na rozum a bibliu...

15.07.2015, 19:24
ale prdlajs truhliku....ved sa da jasne rozlisiť kto je akeho vierovyznania a aky navstevuje zbor nielen podla prispevkov ale aj podla vlastneho priznania.......
none
62

54. 15.07.2015, 19:24

ale prdlajs truhliku....ved sa da jasne rozlisiť kto je akeho vierovyznania a aky navstevuje zbor nielen podla prispevkov ale aj podla vlastneho priznania.......

15.07.2015, 19:34
Spravne a pokial nie je z KS Milost, alebo z inej pentakostalickej ci charizmtickej cirkvi, tak ti proste neprejde cez filter..
none
52

37. 15.07.2015, 18:47

dalsi izbový specialista.....chvala Boha je u teba cirkus Humberto?

15.07.2015, 19:22
veriaci, už koľko času ste tu vy sám už dneska strávil???
none
55

52. 15.07.2015, 19:22

veriaci, už koľko času ste tu vy sám už dneska strávil???

15.07.2015, 19:26
dnes mam casu habadej Sloven .....
none
64

55. 15.07.2015, 19:26

dnes mam casu habadej Sloven .....

15.07.2015, 19:35
Lem dnes, veď ste tu stále v posledných dňoch, čo sa dá ľahko dokázať...
none
82

37. 15.07.2015, 18:47

dalsi izbový specialista.....chvala Boha je u teba cirkus Humberto?

15.07.2015, 20:04
Tak takto určite nie, takým bláznovstvom...
none
40

26. 15.07.2015, 17:53

tak ako ho chvalite?
u nas prebiehaju chvaly tak.
http://www.milost.tv/m/JkG5qCze
alebo tak
http://www.milost.tv/m/hS7W20TXk
alebo vo svete
https://www.youtube.com/watch?v=UXCoHxX1OC8
dufam že ako svedkovi satanovemu sa ti neotvara pri mene Ježiš nožik vo vrecku.

15.07.2015, 18:53
Veriaci....nie! Neotvára,...som nenásilnej povahy/aj ked silný/ a milujem Krista! A chvála sa vzdáva prirodzeným,spontánnym spôsobom bez kamier a crazyshow! Niekde v izbičke,alebo len jednoducho svojim životom!
none
43

40. Shagara 15.07.2015, 18:53

Veriaci....nie! Neotvára,...som nenásilnej povahy/aj ked silný/ a milujem Krista! A chvála sa vzdáva prirodzeným,spontánnym spôsobom bez kamier a crazyshow! Niekde v izbičke,alebo len jednoducho svojim životom!

15.07.2015, 19:00
nemylujes krista a netaraj.....ty milujes akurat anjela(ak vôbec). Miluj Krista ako baránka božieho, co umrel za tvoje hriechy aby si ty mohol večnežiť!!!!
none
130

43. 15.07.2015, 19:00

nemylujes krista a netaraj.....ty milujes akurat anjela(ak vôbec). Miluj Krista ako baránka božieho, co umrel za tvoje hriechy aby si ty mohol večnežiť!!!!

15.07.2015, 23:58
Veriaci....44.........milujem Božieho syna....a ten je vždy a vždy aj bude anjelom. Biblia nadovšetku pochybnosť označuje anjelov ako "Božích synov":......1. Mojžišovej 6:2, 4; Jóbovi 1:6; 2:1; 38:7 a Žalme 89:6.
Klamem,...alebo zavádzam? Nie! A som aj za výraz,baránok Boží. Je to v Písme. A kto bude večne žiť,...rozhodne Boh!
none
174

130. Shagara 15.07.2015, 23:58

Veriaci....44.........milujem Božieho syna....a ten je vždy a vždy aj bude anjelom. Biblia nadovšetku pochybnosť označuje anjelov ako "Božích synov":......1. Mojžišovej 6:2, 4; Jóbovi 1:6; 2:1; 38:7 a Žalme 89:6.
Klamem,...alebo zavádzam? Nie! A som aj za výraz,baránok Boží. Je to v Písme. A kto bude večne žiť,...rozhodne Boh!

16.07.2015, 15:55
Ja som myslel, ze sud necha Boh na Jezisovi (niekde som to nedavno cital)
none
177

174. 16.07.2015, 15:55

Ja som myslel, ze sud necha Boh na Jezisovi (niekde som to nedavno cital)

16.07.2015, 16:02
Ježiš užv sem nepríde, čo jasne je napísané v Evanjeliu podľa Jána: "Idem k Otcovi a viac ma neuvidíte!"
none
182

177. 16.07.2015, 16:02

Ježiš užv sem nepríde, čo jasne je napísané v Evanjeliu podľa Jána: "Idem k Otcovi a viac ma neuvidíte!"

16.07.2015, 16:15
Sloven....180....doslovne nie. To je význam textu. Ale ak staviaš svoj názor len na tomto texte,tak sa môžeš v niečom mýliť!
V súvislosti s príchodom Krista v Biblii čítame: „Hľa, prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko.“ (Zjavenie 1:7)
O čom sa tu teda píše? Vieš?
none
185

182. Shagara 16.07.2015, 16:15

Sloven....180....doslovne nie. To je význam textu. Ale ak staviaš svoj názor len na tomto texte,tak sa môžeš v niečom mýliť!
V súvislosti s príchodom Krista v Biblii čítame: „Hľa, prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko.“ (Zjavenie 1:7)
O čom sa tu teda píše? Vieš?

16.07.2015, 16:24
Shagara: "Hľa, prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko.">> Nie je to tak trochu proti teorii, ze Jezis pride nebadane? (Vlastne, ze je uz dokonca tu?)
none
231

185. 16.07.2015, 16:24

Shagara: "Hľa, prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko.">> Nie je to tak trochu proti teorii, ze Jezis pride nebadane? (Vlastne, ze je uz dokonca tu?)

17.07.2015, 00:11
Wolfe....188....ale áno,správny postreh. Ja som ale odpovedal na niečo iné. Ved ked čítaš celý verš a dalej,tak tam čítaš:"a tí, ktorí ho prebodli; a všetky kmene zeme sa budú biť v zármutku kvôli nemu.“
Teda,ako ho uvidia aj "tí,čo ho prebodli"?
Povieš ,že daný vojak bude vzkriesený? No ale tu sa hovorí v množnom čísle,a musíme brať v úvahu fakt,že ho už "svet nikdy viac neuvidí"! Ako to potom skĺbiť?
Ak by sa mal Kristus objaviť viditeľne na nebi, je zrejmé, že by ho nevidelo „každé oko“. Ak by sa napríklad objavil nad Austráliou, nebolo by ho vidieť v Európe, Afrike a Amerike.

V akom zmysle ho teda ‚uvidí každé oko‘? ........Z udalostí na zemi ľudia rozoznajú, že je neviditeľne prítomný. Aj v Jánovi 9:41 sa hovorí o zraku, ktorý nie je doslovný:...... „Ježiš [farizejom] povedal: ‚Keby ste boli slepí, nemali by ste hriech. Ale teraz hovoríte: „Vidíme.“ Váš hriech zostáva.‘“ (Porovnaj Rimanom 1:20.) Po Kristovom návrate prejavujú niektorí ľudia vieru; rozoznávajú znamenie jeho prítomnosti. Iní zavrhujú tieto dôkazy, ale keď Kristus zasiahne ako Boží vykonávateľ rozsudku nad zlými, aj oni z prejavu jeho moci rozoznajú, že zničenie nie je od ľudí, ale z neba. Budú vedieť, čo sa deje, pretože boli dopredu varovaní. Pre to, čo sa im stane, sa budú „biť v zármutku“.

Kto sú..... „tí, ktorí ho prebodli“? Doslova to urobili rímski vojaci v čase Ježišovej popravy. Aj ked išlo asi o jedneho vojaka. Ale tí sú už dávno mŕtvi. Musí sa to teda vzťahovať na ľudí, ktorí podobne zle zaobchádzajú s Kristovými pravými nasledovníkmi, alebo ich ‚prebodávajú‘, počas „posledných dní“. — Mat. 25:40, 45.
A tu by som apeloval na "kresťanov" ako Stefan,Veriaci...atd......aby pochopili,že svojimi tvrdeniami vytrhnutými z kontextu a urážaním Boha JS...."prebodávajú Krista"!
none
232

231. Shagara 17.07.2015, 00:11

Wolfe....188....ale áno,správny postreh. Ja som ale odpovedal na niečo iné. Ved ked čítaš celý verš a dalej,tak tam čítaš:"a tí, ktorí ho prebodli; a všetky kmene zeme sa budú biť v zármutku kvôli nemu.“
Teda,ako ho uvidia aj "tí,čo ho prebodli"?
Povieš ,že daný vojak bude vzkriesený? No ale tu sa hovorí v množnom čísle,a musíme brať v úvahu fakt,že ho už "svet nikdy viac neuvidí"! Ako to potom skĺbiť?
Ak by sa mal Kristus objaviť viditeľne na nebi, je zrejmé, že by ho nevidelo „každ...

17.07.2015, 00:12
W...a je pravdou:"Už je tu"!...188
none
186

182. Shagara 16.07.2015, 16:15

Sloven....180....doslovne nie. To je význam textu. Ale ak staviaš svoj názor len na tomto texte,tak sa môžeš v niečom mýliť!
V súvislosti s príchodom Krista v Biblii čítame: „Hľa, prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko.“ (Zjavenie 1:7)
O čom sa tu teda píše? Vieš?

16.07.2015, 16:24
A kde je tam napísane, že Ježiš?
none
188

186. 16.07.2015, 16:24

A kde je tam napísane, že Ježiš?

16.07.2015, 16:29
Ako arbument pridavam moju 187
A teraz odpoved na tvoju otazku


5 a >>>>od Ježiša Krista<<<, verného svedka, prvorodeného z mŕtvych a vládcu nad kráľmi zeme. Jemu, ktorý nás miluje a svojou krvou nás oslobodil od hriechov
6 a urobil nás kráľovstvom, kňazmi Bohu a svojmu Otcovi, jemu sláva a vláda na veky vekov. Amen.
7 Hľa, prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko, aj tí, čo ho prebodli, a budú nad nim nariekať všetky kmene zeme. Tak je. Amen.

Ako si vsimnes, cely text stale popisuje o Jezisovi...
none
190

188. 16.07.2015, 16:29

Ako arbument pridavam moju 187
A teraz odpoved na tvoju otazku


5 a >>>>od Ježiša Krista<<<, verného svedka, prvorodeného z mŕtvych a vládcu nad kráľmi zeme. Jemu, ktorý nás miluje a svojou krvou nás oslobodil od hriechov
6 a urobil nás kráľovstvom, kňazmi Bohu a svojmu Otcovi, jemu sláva a vláda na veky vekov. Amen.
7 Hľa, prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko, aj tí, čo ho prebodli, a budú nad nim nariekať všetky kmene zeme. Tak je. Amen.

Ako si vsimnes, ce...

16.07.2015, 16:36
čiže budeme o Zjavení Jána?
none
191

190. 16.07.2015, 16:36

čiže budeme o Zjavení Jána?

16.07.2015, 16:41
Prepac, ale nepochopil som tuto vetu
none
192

191. 16.07.2015, 16:41

Prepac, ale nepochopil som tuto vetu

16.07.2015, 16:42
Tak skúsim inak, že už v úvode zistíte, že predsa je všetko inak, stačí pozorne čítať...chcete viac?
none
206

192. 16.07.2015, 16:42

Tak skúsim inak, že už v úvode zistíte, že predsa je všetko inak, stačí pozorne čítať...chcete viac?

16.07.2015, 18:31
Co (vsetko) je inak?
none
210

206. 16.07.2015, 18:31

Co (vsetko) je inak?

16.07.2015, 19:16
že to nie o Ježišovi je, ale o Synovi Človeka, a tým je druhý Syn Boha Stvoriteľa, Duch Svätý Imanuel...

Správne by to tak malo byť: 1Zjavenie Syna Človeka, ktoré Mu dal Boh, aby ukázal svojim služobníkom, čo sa má onedlho diať, On naznačil a poslal ho po anjelovi svojmu služobníkovi Jánovi, 2ktorý svedčil o slove Božom i o svedectve Syna Človeka, čokoľvek videl. 3Blahoslavený, kto číta, aj tí, ktorí počúvajú slová tohto proroctva a zachovávajú, čo je napísané v ňom, lebo (určený) čas je blízko.

A komu na tom záleží? Predsa tomu, kto sa vzoprel Bohu a chcel byť mu roveň, teda samotnému padlému archanjelovi Luciferovi, ktorý tým že padol, vlastnou vinou, tak sa stal kráľom tmy, teda jeho kráľovstvo leží v tých najhlbších hĺbkach, kam nik nemôže kročiť, len on sám...Na vrchole BOH...na opačnom konci Lucifer - Satan, Kráľ tmy, potkanov, kráľ temna...
none
211

210. 16.07.2015, 19:16

že to nie o Ježišovi je, ale o Synovi Človeka, a tým je druhý Syn Boha Stvoriteľa, Duch Svätý Imanuel...

Správne by to tak malo byť: 1Zjavenie Syna Človeka, ktoré Mu dal Boh, aby ukázal svojim služobníkom, čo sa má onedlho diať, On naznačil a poslal ho po anjelovi svojmu služobníkovi Jánovi, 2ktorý svedčil o slove Božom i o svedectve Syna Človeka, čokoľvek videl. 3Blahoslavený, kto číta, aj tí, ktorí počúvajú slová tohto proroctva a zachovávajú, čo je napísané v ňom, lebo (určený) čas j...

16.07.2015, 19:23
A prečo mu na tom tak záleží, samozrejme, že lokajov na rtu prácu má dosť, lebo príchodom Imanuela končí jeho vláda na Zemi. A verte, že on to dobre vie, preto už dnes temno besnie, všetky hnus vyplával na povrch, lebo každý, tým že tlak Svetla sa zvyšuje, sa ukazuje v tom pravom svetle...aj tu!
none
184

177. 16.07.2015, 16:02

Ježiš užv sem nepríde, čo jasne je napísané v Evanjeliu podľa Jána: "Idem k Otcovi a viac ma neuvidíte!"

16.07.2015, 16:22
Preco sa potom pise o druhom prichode Krista?

+

[Sk 1,9-11]
9 Keď to povedal, pred ich očami sa vzniesol a oblak im ho vzal spred očí.
10 A kým uprene hľadeli k nebu, ako odchádza, zastali pri nich dvaja mužovia v bielom odeve
11 a povedali: "Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? >>>Tento Ježiš, ktorý bol od vás vzatý do neba, príde tak, ako ste ho videli do neba odchádzať."<<<
none
187

184. 16.07.2015, 16:22

Preco sa potom pise o druhom prichode Krista?

+

[Sk 1,9-11]
9 Keď to povedal, pred ich očami sa vzniesol a oblak im ho vzal spred očí.
10 A kým uprene hľadeli k nebu, ako odchádza, zastali pri nich dvaja mužovia v bielom odeve
11 a povedali: "Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? >>>Tento Ježiš, ktorý bol od vás vzatý do neba, príde tak, ako ste ho videli do neba odchádzať."<<<

16.07.2015, 16:25
A kto boli tí mužovia v bielom obleku...a naozaj sa to aj stalo?
none
189

187. 16.07.2015, 16:25

A kto boli tí mužovia v bielom obleku...a naozaj sa to aj stalo?

16.07.2015, 16:32
Je zaujimave ako si kazdy odobera z biblie a pridava co chce...
A ja hovorim, ze sa to deje tisicrocia...

Shagara tvrdi, ze Jezisovo stare telo skryli, ked vstal z mrtvych, aj ked to v biblii nikde nie je.
Ty zas tvrdis ze nieco nie je pravda, aj ked to v biblii je..

Fakt trhaci kalendar...

Muzi v bielom.. to boli oponenti muzom v ciernom..
Dobre robil som si srandu

Muzi v bielom boli anjeli
none
212

189. 16.07.2015, 16:32

Je zaujimave ako si kazdy odobera z biblie a pridava co chce...
A ja hovorim, ze sa to deje tisicrocia...

Shagara tvrdi, ze Jezisovo stare telo skryli, ked vstal z mrtvych, aj ked to v biblii nikde nie je.
Ty zas tvrdis ze nieco nie je pravda, aj ked to v biblii je..

Fakt trhaci kalendar...

Muzi v bielom.. to boli oponenti muzom v ciernom..
Dobre robil som si srandu

Muzi v bielom boli anjeli

16.07.2015, 19:38
A čo ak to boli padlí anjeli, ktorí slúžia padlému archanjelovi?
none
214

212. 16.07.2015, 19:38

A čo ak to boli padlí anjeli, ktorí slúžia padlému archanjelovi?

16.07.2015, 21:35
Preco rovno aj apokryfy nehodit do kanonu..
A judas zradil Jezisa na jeho prikaz, a zato mal miesto v Nebi atd..

Tak mame vlastne verit biblii alebo nie?

Kedy sa v biblii satan alebo jeho pomocnici prezentoval ako fyzicky clovek?
none
56

40. Shagara 15.07.2015, 18:53

Veriaci....nie! Neotvára,...som nenásilnej povahy/aj ked silný/ a milujem Krista! A chvála sa vzdáva prirodzeným,spontánnym spôsobom bez kamier a crazyshow! Niekde v izbičke,alebo len jednoducho svojim životom!

15.07.2015, 19:26
41 "A chvála sa vzdáva prirodzeným,spontánnym spôsobom bez kamier a crazyshow! Niekde v izbičke,alebo len jednoducho svojim životom!"

Shagara 100 BODOV!
none
58

56. 15.07.2015, 19:26

41 "A chvála sa vzdáva prirodzeným,spontánnym spôsobom bez kamier a crazyshow! Niekde v izbičke,alebo len jednoducho svojim životom!"

Shagara 100 BODOV!

15.07.2015, 19:29
ved hovorim....svedkovia satanovi mozu zblbnut akurat tak izbovych specialistov......truhliku musiš pochopit ake je dolezite vyjsť z undergoundu.
none
63

58. 15.07.2015, 19:29

ved hovorim....svedkovia satanovi mozu zblbnut akurat tak izbovych specialistov......truhliku musiš pochopit ake je dolezite vyjsť z undergoundu.

15.07.2015, 19:35
Nemas to jedno, ci ta zblbnu v izbe, alebo v zbore?
Az na to, ze v zbore je to intenzivnejsie, sugestibilnejsie a tak si nedavas az taky pozor...
Davas na emocie, nie na to co je spravne...
none
67

56. 15.07.2015, 19:26

41 "A chvála sa vzdáva prirodzeným,spontánnym spôsobom bez kamier a crazyshow! Niekde v izbičke,alebo len jednoducho svojim životom!"

Shagara 100 BODOV!

15.07.2015, 19:37
No ale keď oni si myslia, že takto ľahšie do raja....
none
73

67. 15.07.2015, 19:37

No ale keď oni si myslia, že takto ľahšie do raja....

15.07.2015, 19:42
Vies, hodne mi to pripomina ten vers, co som niekam pred par hodinami daval
5 A keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky modlievajú v synagógach (a na rohoch ulíc), aby ich ľudia videli.
none
75

73. 15.07.2015, 19:42

Vies, hodne mi to pripomina ten vers, co som niekam pred par hodinami daval
5 A keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky modlievajú v synagógach (a na rohoch ulíc), aby ich ľudia videli.

15.07.2015, 19:44
Ale oni vám budú oponovať iným, lebo to doteraz ešte stále nepochopili...
none
78

75. 15.07.2015, 19:44

Ale oni vám budú oponovať iným, lebo to doteraz ešte stále nepochopili...

15.07.2015, 19:54
A Sloven, kludne mi mozes tykat, lebo sa budem citit blbo (prosim urob mi tu laskavost, nech sa necitim blbo )
none
79

78. 15.07.2015, 19:54

A Sloven, kludne mi mozes tykat, lebo sa budem citit blbo (prosim urob mi tu laskavost, nech sa necitim blbo )

15.07.2015, 20:01
Tak budete musieť to nejak zniesť....
none
81

79. 15.07.2015, 20:01

Tak budete musieť to nejak zniesť....

15.07.2015, 20:03
ale nooo 🙂
none
83

81. 15.07.2015, 20:03

ale nooo 🙂

15.07.2015, 20:04
inak v netikete sa pise, ze na anonymnych forach sa tyka..
Pokial posielas niekomu mail, tak sa vyka atd...
Dokonca som niekde cital, ze vykanie na diskusnom fore je extremne formalne 🙂
none
85

83. 15.07.2015, 20:04

inak v netikete sa pise, ze na anonymnych forach sa tyka..
Pokial posielas niekomu mail, tak sa vyka atd...
Dokonca som niekde cital, ze vykanie na diskusnom fore je extremne formalne 🙂

15.07.2015, 20:12
Tak predsa ostanem pri tom svojom, tak mi to vyhovuje...)
none
87

73. 15.07.2015, 19:42

Vies, hodne mi to pripomina ten vers, co som niekam pred par hodinami daval
5 A keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky modlievajú v synagógach (a na rohoch ulíc), aby ich ľudia videli.

15.07.2015, 20:36
tento verš poukazuje na to ako sa ma spravat krestan aj v sukromí. Vobec tento vers nepoukazuje na to aby sme sa vyhybali zborom.samozrejme su aj ludia ,ktorí chodia do zborov ako pokrytci a v sukromi neziju to co maju. Preco mas taku potrebu sudit wolfiku,ked nevidiš do srdca ludí?.....nechaj to na boha mudrlant.
none
89

87. 15.07.2015, 20:36

tento verš poukazuje na to ako sa ma spravat krestan aj v sukromí. Vobec tento vers nepoukazuje na to aby sme sa vyhybali zborom.samozrejme su aj ludia ,ktorí chodia do zborov ako pokrytci a v sukromi neziju to co maju. Preco mas taku potrebu sudit wolfiku,ked nevidiš do srdca ludí?.....nechaj to na boha mudrlant.

15.07.2015, 20:46
Boh nesúdi...súdime sa sami, ako žijeme, myslíme, citíme a konáme....Všetko je to predsa tak jednoduché....
none
91

89. 15.07.2015, 20:46

Boh nesúdi...súdime sa sami, ako žijeme, myslíme, citíme a konáme....Všetko je to predsa tak jednoduché....

15.07.2015, 20:52
k prisp.91
zle,zle, zle
none
92

89. 15.07.2015, 20:46

Boh nesúdi...súdime sa sami, ako žijeme, myslíme, citíme a konáme....Všetko je to predsa tak jednoduché....

15.07.2015, 20:55
Sloven.....91 ....máš pravdu,ale bude "súdiť aj slovo"...ktoré ludia odmietajú. Preto aj Pavol spája odmietanie "dobrého posolstva o kráľovstve" so smrťou a životom. 2v Kor.2:15-17.....:
"Lebo sme Kristovou ľúbeznou vôňou pre Boha medzi tými, čo sú na ceste spásy, i pre tých, čo idú do záhuby. 16 Pre jedných smrteľnou vôňou, ktorá zabíja, pre druhých vôňou života, ktorá prináša život. Kto je schopný takej úlohy? 17 My nie sme ako mnohí, čo zneužívajú Božie slovo, ale ako Bohom poslaní hovoríme úprimne pred Bohom v Kristovi. "
O kom sa tu píše?
none
27

18. Shagara 15.07.2015, 16:44

Veriaci....chválime Boha! Ale nielen ústami. Teraz je trojdňový zjazd v Bratislave,na Inchebe,príd sa pozrieť!
Boh je Všemohúci...o tom nepochybujem. A znovuzrodení sú len tí,čo budu žiť v nebi. A to sa teba netýka,zaprisáhavam ťa!
Zabezpeč si aspoň život v pozemskom raji!

15.07.2015, 17:58
to nemysliš vazne svedok satanov. Ty ma zaprisahavaš že nie som znovuzrodený?.....Odíd odo mna satan!
none
29

27. 15.07.2015, 17:58

to nemysliš vazne svedok satanov. Ty ma zaprisahavaš že nie som znovuzrodený?.....Odíd odo mna satan!

15.07.2015, 18:05
Niekedy sa chovas, ako taka typicka babka katolicka.. 🙂
none
45

29. 15.07.2015, 18:05

Niekedy sa chovas, ako taka typicka babka katolicka.. 🙂

15.07.2015, 19:02
hej mam pri sebe ruženec a krutim ho dookola ako taka truba.
none
39

27. 15.07.2015, 17:58

to nemysliš vazne svedok satanov. Ty ma zaprisahavaš že nie som znovuzrodený?.....Odíd odo mna satan!

15.07.2015, 18:51
Veriaci....27....neodíde! Ten je tak u teba zabývaný,že kedy chce ťa "povalí" a "bľaboce" svojim dialektom!
Chceš ešte väčší dôkaz?!
none
42

39. Shagara 15.07.2015, 18:51

Veriaci....27....neodíde! Ten je tak u teba zabývaný,že kedy chce ťa "povalí" a "bľaboce" svojim dialektom!
Chceš ešte väčší dôkaz?!

15.07.2015, 18:56
nepovalí kedy chce satanov svedok. ako vidim slovicko blaboce nezabudaš pouzivať......izbovi specialisti ti budu davať suhlasy...
none
59

42. 15.07.2015, 18:56

nepovalí kedy chce satanov svedok. ako vidim slovicko blaboce nezabudaš pouzivať......izbovi specialisti ti budu davať suhlasy...

15.07.2015, 19:30
Napis nieco v jazykoch...
Skusime dat to google translatoru, mozno nieco najde
none
19

16. 15.07.2015, 16:36

stale sa vyhybaš otazke božej moci a znovuzrodenia.....

Chvalite vy vôbec Boha?.....a ked ano tak my povedz ako to robíte.

15.07.2015, 16:46
tak mi povedz.....(čo za idiota vymyslelo tie pravidla......nestacilo by len i alebo y?)
none
23

19. 15.07.2015, 16:46

tak mi povedz.....(čo za idiota vymyslelo tie pravidla......nestacilo by len i alebo y?)

15.07.2015, 16:52
Myslis, ze Štúr bol idiot?
Tebe by vyhovoval Bernolak, co?
none
24

23. 15.07.2015, 16:52

Myslis, ze Štúr bol idiot?
Tebe by vyhovoval Bernolak, co?

15.07.2015, 17:08
mne by celkom vyhovovalo len jedno i alebo aj y.....načo to niekto skomplikoval?.....
none
25

24. 15.07.2015, 17:08

mne by celkom vyhovovalo len jedno i alebo aj y.....načo to niekto skomplikoval?.....

15.07.2015, 17:11
No ved, Bernolak = Pis, ako pocujes...
none
57

19. 15.07.2015, 16:46

tak mi povedz.....(čo za idiota vymyslelo tie pravidla......nestacilo by len i alebo y?)

15.07.2015, 19:29
Inak este dobre, ze nemusite to hovorenie v jazykoch zapisovat... ktovie ake i/y by si pisal tam..
none
5

2. Shagara 15.07.2015, 02:47

A ešte dodatok...jedna správa tvrdí......:2. Mojžišova 13:21
"21 A Jehova šiel pred nimi v oblakovom stĺpe cez deň, aby ich viedol cestou,a v ohnivom stĺpe v noci, aby im dával svetlo, aby tak išli vo dne v noci"
Druhá správa ale tvrdí:........2. Mojžišova 14:19
"19 Potom sa anjel [pravého] Boha, ktorý šiel pred izraelským táborom, vzdialil a šiel za nich a oblakový stĺp sa vzdialil od ich predvoja a postavil sa za nich."


2. Mojžišova 23:20
"20 Hľa, posielam pred te...

15.07.2015, 10:53
Shagara...SZ sa vysvetľuje Novým zákonom.Necituj pokútne zdroje,kde jehova pred nimi v oblakovom stĺpe ,máme slovenské preklady,kde také niečo nie je.
Správny výklad je od Pavla a ten tvrdí,že KRISTUS bol tou duchovnou skalou,ktorá sprevádzala židov na púšti.Ďalej hovorí---nepokúšajme Krista, jako tiež niektorí z nich pokúšali a pohynuli od hadov.---
Takže z toho jasne vyplýva,že BOH v osobe KRISTA zoslal hady na neposlušných židov / Pavol nikde nepíše Jehova /.

Keďže nepostupuješ podľa Písma,ale nejakých vašich manuálov,všetko sa ti pletie a hlásaš tu bludy.Tu sú niektoré z nich /všetky by boli na celú tému/:
Píšeš""Je pravda,že aj Jehova a Ježiš je spasiteľ"---nie je to pravda,spasiteľ je len jeden-BOH samotný-------Ja, ja som Hospodin, a NIET spasiteľa krome mňa.---
Píšeš:"Stefan....Ježiš prišiel povolať všetkých"--to takisto nie je pravda ---uveď zdroj,odkiaľ si čerpal
Píšeš:"Ježiš bol odkázaný pri zmŕtvychvstaní na Otca"---nie je to pravda---že ja DÁVAM svoj život a zasa si ho VEZMEM.---
------Mám moc DAŤ ho a mám moc zasa si ho VZIAŤ---
Píšeš:"Eliáš bol prenesený na inú časť zeme,odkiaľ písal listy"--ďaľšia hlúposť--ukáž,kde je to napísané

Takže KRISTUS v ŽIADNOM prípade nemôže byť anjel,lebo Písmo by obsahovalo protirečenia,nevraviac o tom,že v SZ BOH jasne hovorí,že jediným spasiteľom je ON sám.
none
17

5. stefan 5 15.07.2015, 10:53

Shagara...SZ sa vysvetľuje Novým zákonom.Necituj pokútne zdroje,kde jehova pred nimi v oblakovom stĺpe ,máme slovenské preklady,kde také niečo nie je.
Správny výklad je od Pavla a ten tvrdí,že KRISTUS bol tou duchovnou skalou,ktorá sprevádzala židov na púšti.Ďalej hovorí---nepokúšajme Krista, jako tiež niektorí z nich pokúšali a pohynuli od hadov.---
Takže z toho jasne vyplýva,že BOH v osobe KRISTA zoslal hady na neposlušných židov / Pavol nikde nepíše Jehova /.

Keďže nepostupuj...

15.07.2015, 16:40
Stefan...správne! Kristus bol tou "skalou". A dalšia správa tvrdí,že ich viedol "anjel". Ak to spojíš,tak dostaneš,že ich viedol anjel Ježiš vo svojej predľudskej podobe. Ako anjel Boží, ktorý išiel za táborom Izraelovým v.....?2.Moj. 14:19, keď prechádzali cez Červené more.
Potvrdzuje to aj apoštol Pavol, ktorý spomína v?1. Kor. 10:4,....."keď boli Izraeliti pokrstený v?oblaku aj v?mori, išla za nimi skala, ktorou bol Kristus". Ďalej 2. Moj. 23:20-21 anjel, ktorý má ísť pred Izraelom a?Jahveho meno má prebývať v?jeho strede. Podľa 2. Moj. 32:34 a?33:2 ich mal tento anjel tiež voviesť do zasľúbenej zeme. O čom tu chceš ešte polemizovať?
A to platí i na Mojžiša a jeho stret s "Bohom"/anjelom,ktorý ho zastupoval/.
Podľa listu Pavla Galaťanom vyplýva , že minimálne s?Mojžišom prišli do kontaktu viacerí anjeli, pretože zákon „bol ustanovený prostredníctvom anjelov v?ruke sprostredkovateľa“(Gal. 3:19b; Sk. 7:53). Osobne si myslím, že vo väčšine prípadov sa Božím mužom a?ženám zjavoval hlavný Boží posol (archanjel,teda Ježiš). Keď mali Izraeliti ťažkosti, tak Boh používal práve tohto posla: „V každom ich súžení mal aj on súženie a?"anjel jeho tvári" (iný preklad „jeho osobný posol“) ich zachraňoval“(Iz. 63:9). Opäť,....niet o čom polemizovať. Trojica je mŕtva!
none
21

17. Shagara 15.07.2015, 16:40

Stefan...správne! Kristus bol tou "skalou". A dalšia správa tvrdí,že ich viedol "anjel". Ak to spojíš,tak dostaneš,že ich viedol anjel Ježiš vo svojej predľudskej podobe. Ako anjel Boží, ktorý išiel za táborom Izraelovým v.....?2.Moj. 14:19, keď prechádzali cez Červené more.
Potvrdzuje to aj apoštol Pavol, ktorý spomína v?1. Kor. 10:4,....."keď boli Izraeliti pokrstený v?oblaku aj v?mori, išla za nimi skala, ktorou bol Kristus". Ďalej 2. Moj. 23:20-21 anjel, ktorý má ísť pred Izraelom a?Jah...

15.07.2015, 16:48
Stale si nevysvetlil toto: Tu hovori, ze nikdy nepovedal anjelovi:

5 Veď kedy komu z anjelov povedal: "Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil" a opäť: "Ja budem jeho otcom a on bude mojím synom"?

13 A kedy ktorému z anjelov povedal: "Seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám"?
14 Či nie sú >>všetci služobnými duchmi<<, poslanými slúžiť tým, čo majú dostať do dedičstva spásu?
none
38

21. 15.07.2015, 16:48

Stale si nevysvetlil toto: Tu hovori, ze nikdy nepovedal anjelovi:

5 Veď kedy komu z anjelov povedal: "Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil" a opäť: "Ja budem jeho otcom a on bude mojím synom"?

13 A kedy ktorému z anjelov povedal: "Seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám"?
14 Či nie sú >>všetci služobnými duchmi<<, poslanými slúžiť tým, čo majú dostať do dedičstva spásu?

15.07.2015, 18:49
Wolfe....21...jeden ničnehovoriaci text ťa irituje,a stovky iných a jasných prehliadaš! Nechápem!
Pýtam sa,povedal Boh inému anjelovi:"ja som ťa dnes splodil"? Nie! Prečo? Nuž jednoducho preto,lebo iba Ježiša priamo stvoril Boh,a nikoho iného z anjelov. Všetko ostatné bolo stvorené skrze Krista!
K druhej otázke:Povedal Boh niekedy inému anjelovi,..."sed po mojej pravici"? Nie! Prečo? Lebo to povedal len svojmu prvorodenému!
Kde je tam trojica,alebo tvrdenie,že Ježiš nie je anjel? Nikde!
A už som to vysvetloval viac krát! Ale vy sa ako kliešte držíte jedneho ,bezvýznamného tvrdenia/čo sa týka trojice/ a stále to omielate. Ako to inak vysvetliť? Mám si vymýšlať? Nie,to nerobím!
A ak je Boh skutočne jeden,prečo je Ježiš po pravici? Prečo on nesedí na tróne. Pri iných textoch tvrdíte presný opak,...že on sedí na tróne!
Alebo sú dvaja bohovia?
Chápem,že ked bol na zemi sa rozdelil,ale prečo sú v nebi dvaja,a prečo aj tu je Ježiš podriadený Otcovi a odlišný od neho? Ked hovorí o svojom Otcovi,4 krát za sebou ako o -"svojom Bohu"?! Má Boh svojho Boha? Ak áno,tak ja som potom šípková rúženka! Howgh
none
53

38. Shagara 15.07.2015, 18:49

Wolfe....21...jeden ničnehovoriaci text ťa irituje,a stovky iných a jasných prehliadaš! Nechápem!
Pýtam sa,povedal Boh inému anjelovi:"ja som ťa dnes splodil"? Nie! Prečo? Nuž jednoducho preto,lebo iba Ježiša priamo stvoril Boh,a nikoho iného z anjelov. Všetko ostatné bolo stvorené skrze Krista!
K druhej otázke:Povedal Boh niekedy inému anjelovi,..."sed po mojej pravici"? Nie! Prečo? Lebo to povedal len svojmu prvorodenému!
Kde je tam trojica,alebo tvrdenie,že Ježiš nie je anjel? Nik...

15.07.2015, 19:24
Chces povedat, ze Michal stvoril ostatnych anjelov?
Ale Michal je tiez anjel... ci vynimka potvrzuje pravidlo?

Vychadzaju dve moznosti

Kedze ziaden anjel nebude sediet po pravici Boha
tak BUD Jezis nie je anjel
ALEBO Jezis nebude sediet po pravici Boha

Vies nemozes povedat... vsetci ste ludia... teda okrem....
Ked hovori, ze ziadnemu, tak ziadnemu...

"Kde je tam trojica,alebo tvrdenie,že Ježiš nie je anjel? Nikde!" >> V biblii sa spomina, ze kazdy clovek je hriesny, ale moje meno sa tam nespomina, znamena to, ze ja som bezhriesny? << Tvoja logika

"Kde je tam trojica" >> Ja som povedal, uz predtym, aby sme vynechali trojicu... ty uplne srsis tym, ako ju mas v zuboch spolu s trinitarmi.. ale dobre, neverim, ze existuje trojica, ale ani neverim ani, ze Jezis je anjel..
To je logicky klam - falosna dilema = "BUD, ALEBO", ako vies, ze neexistuje dalsia moznost?

" Pri iných textoch tvrdíte presný opak,...že on sedí na tróne!" >> Ty strasne zovseobecnujes.. ja som nikdy nic take nepovedal... nedavaj ma do vreca s inymi. JA som JA...


Preco kazda diskusia JEZIS JE ANJEL CI NIE zvrtnes na trojicu? Pouzivas argumenty, ktore na mna neplatia, pretoze na trojicu zrovna tiez uz moc neverim.. Takze tie argumenty mi pridu ako red herring = odvadzanie pozornosti od skutocnej temy..
none
129

53. 15.07.2015, 19:24

Chces povedat, ze Michal stvoril ostatnych anjelov?
Ale Michal je tiez anjel... ci vynimka potvrzuje pravidlo?

Vychadzaju dve moznosti

Kedze ziaden anjel nebude sediet po pravici Boha
tak BUD Jezis nie je anjel
ALEBO Jezis nebude sediet po pravici Boha

Vies nemozes povedat... vsetci ste ludia... teda okrem....
Ked hovori, ze ziadnemu, tak ziadnemu...

"Kde je tam trojica,alebo tvrdenie,že Ježiš nie je anjel? Nikde!" >> V biblii sa spomina, ze ka...

15.07.2015, 23:51
Wolfe.....54....a čo iné by mal byť Ježiš,ak veríme Bohu a Písmu,že "Boh je jeden Pán"? Po Bohu nasledujú len anjeli. A presnejšie....Ježiš je archanjel. Aj cirkevní otcovia tomu verili,a nepohoršovali sa nad tým.
A nikde nie je napísané,že "žiadny anjel nebude sedieť po pravici Boha".
Aj ja sa teba môžem opýtať,kde je písané,že bude Boh sedieť vedľa Boha? A prečo má byť -"vedľa",...ked Boh je jeden,a Ježiš je Jehova?
A s tým tronom,....ked si položil otázku a citoval daný text,....tak to vyplývalo z tvojho príspevku. Ale ked si to tak nemyslel,tak potom tu nevidím žiaden problém.
A neodvádzam pozornosť,....ale som použil niektoré texty,kde je predpoklad,že to tak je. Zapamätaj si.....ja nevychádzam k svojim tvrdeniam len na základe 5-10 textov,....ale celej Biblie. Vnímam ju komplexne. Poznám ju dobre,a desaťročia ju študujem. Deň čo deň!
Ak si myslíš,že Ježiš nie je anjel....pozri si stránku,kde sa to dokladá stovkami textov z celého Písma:......odkaz nájdeš tam aj vyjadrenia,čomu verili apoštoli a cirkevní otcovia.
-------------------------------------------------------
Všimni si, ako je to uvedené v knihe The Formation of Christian Dogma:

„V ranej kresťanskej ére niet žiadneho náznaku nejakých trinitárskych problémov alebo polemík, ako boli tie, ktoré neskôr spôsobili v cirkvi prudké spory. Dôvodom toho je nepochybne skutočnosť, že pre rané kresťanstvo bol Kristus... bytosťou z vysokého nebeského anjelského sveta; bol stvorený a vybraný Bohom pre úlohu nastoliť na konci vekov... Božie kráľovstvo.“
..."z anjelského sveta".......
Uvažuj aj o slovách, ktoré povedal známy katolícky teológ kardinál John Henry Newman:

„Pripusťme, že raná cirkev dôsledne a jednotne vyznávala celý rad náuk týkajúcich sa nášho Pána... Ale pokiaľ ide o katolícku náuku o Trojici, je to určite inak. Nevidím, v akom zmysle by sa dalo hovoriť o tom, že zo strany raných [cirkevných autorít] existuje zhoda v jej prospech...Vyznania viery z tejto ranej doby sa nezmieňujú... o [trojici] vôbec. V skutočnosti sa zmieňujú o Troch; ale o tom, že v náuke existuje nejaké tajomstvo, že tí Traja sú Jedno, že sú sebe rovní, rovnako veční, všetci sú nestvorení, všetci všemohúci, všetci nevystihnuteľní, sa nehovorí a nedá sa to z nich vyvodzovať.“
Potrebuje to komentár?
Samozrejme....aj napriek tomuto konštatovaniu,aj on sa pripojil k trinitárom. Aj ked ho vnímam trochu "svojsky".
none
139

129. Shagara 15.07.2015, 23:51

Wolfe.....54....a čo iné by mal byť Ježiš,ak veríme Bohu a Písmu,že "Boh je jeden Pán"? Po Bohu nasledujú len anjeli. A presnejšie....Ježiš je archanjel. Aj cirkevní otcovia tomu verili,a nepohoršovali sa nad tým.
A nikde nie je napísané,že "žiadny anjel nebude sedieť po pravici Boha".
Aj ja sa teba môžem opýtať,kde je písané,že bude Boh sedieť vedľa Boha? A prečo má byť -"vedľa",...ked Boh je jeden,a Ježiš je Jehova?
A s tým tronom,....ked si položil otázku a citoval daný text,....t...

16.07.2015, 03:24
Aj ja sa teba môžem opýtať,kde je písané,že bude Boh sedieť vedľa Boha? >> Ty ma vobec necitas.. Kde som pisal, ze Jezis je Boh?
Este som jasne napisal, ze to nemusi byt LEN cierna (Jezis je Boh) alebo LEN biela (Jezis je anjel)
Ty reagujes na to, co si len myslis, co chcel dotycny povedat, ale nie to co naozaj povedal...


"A nikde nie je napísané,že "žiadny anjel nebude sedieť po pravici Boha"." >>> ok, vidim, ze nevnimas verse, ktore ti kopirujem, tak pouzijem tvoj druh argumentu >> Nikde nie je napisane, ze Jezis je anjel...

".ja nevychádzam k svojim tvrdeniam len na základe 5-10 textov,....ale celej Biblie. Vnímam ju komplexne. Poznám ju dobre,a desaťročia ju študujem. Deň čo deň!" >> Mozno ta tam zaviedol falosny sylogizmus..
To je ako ked katolici uctievaju Mariu, ved co tam po par versoch, ze vsetci su hriesni..
Tak isto co tam po par versoch

5 Veď kedy komu z anjelov povedal: "Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil" a opäť: "Ja budem jeho otcom a on bude mojím synom"?
13 A kedy ktorému z anjelov povedal: "Seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám"?
Nie je tam napisane Ved kedy komu z anjelov, okrem Michala povedal...
je tam ANJELOV.. takze nevyberame ceresnicky.. ten ano, ten nie
tyka sa to VSETKYCH anjelov


Nehovoriac, ze Michal nepodnikol nic voci satanovi, az na vyrok "Nech ta pan Boh skarha" na rozdiel od Jezisa..
Viac budem reagovat neskor, uz je fakt neskoro
none
222

139. 16.07.2015, 03:24

Aj ja sa teba môžem opýtať,kde je písané,že bude Boh sedieť vedľa Boha? >> Ty ma vobec necitas.. Kde som pisal, ze Jezis je Boh?
Este som jasne napisal, ze to nemusi byt LEN cierna (Jezis je Boh) alebo LEN biela (Jezis je anjel)
Ty reagujes na to, co si len myslis, co chcel dotycny povedat, ale nie to co naozaj povedal...


"A nikde nie je napísané,že "žiadny anjel nebude sedieť po pravici Boha"." >>> ok, vidim, ze nevnimas verse, ktore ti kopirujem, tak pouzijem tvoj druh a...

16.07.2015, 23:10
Wolfe....sám poukazuješ,že na niečo neodpovedám,....ale to robíš ty. Ja sa stále opakujem. A niečo som už tvrdil opakovane ,niekoľko-krát. Ak som ti citoval správu z SZ a Pavla...1 Kor.10:1_4....tak tam máš potvrdené,že ten anjel čo viedol Izael z Egypta bol Kristus. Ako to chceš mať napísané ,aby si uveril?
Je zaujímavé,že samotní trinitári/učenci/ poukazujú ,že -"výraz trojica,trojjediný v Písme nie je,a ani sa tam nič také neučí"...a predsa tomu väčšina verí: Tam netreba mať doslovne napísané:"Ježiš je súčasťou trojice?".... Alebo,že -"Boh Biblie je trojjediný"?!
Sám vidíš,že je to o tom,čomu chceme veriť. Trojicu vyvracajú stovky textov. Ale trojicu podporujú len niekoľko textov,a a tam treba vytvárať krkolomnú myšlienkovú konštrukciu,aby sme nejak obhájili,že Boh sú traja bohovia,sú si rovní,veční a všemocní!
A Michael svojho času ani nič iné ani nemohol podniknúť. /ked len pokarhal satana/ Unikol ti opäť kontext.
Prečo ho ako Boh nezničil,ked ho pokúšal? Tiež nevhodná otázka!
Podobný opis má aj mocný anjel v Zjavení 10:1-3, ktorého stotožňujú so vzkrieseným Kristom aj viacerí zo zástancov trojice. „A videl som iného mocného anjela zostupovať z?neba, zahaleného oblakom a?s?dúhou na hlave. Tvár mal ako slnko, nohy ako ohnivé stĺpy a?v?ruke mal otvorený zvitok. Pravou nohou sa postavil na more, ľavou na zem a?zavolal mohutným hlasom, ako keď reve lev.“ /"Lev z kmeňa Júdu"/Na rozdiel od vzkrieseného Krista v?1. kapitole nemá v?ruke 7 hviezd, ale otvorený zvitok a?namiesto meča vychádzajúceho z?úst má na hlave dúhu. Dúha v?biblickej symbolike predstavuje zmluvu, takže tu nie je Kristus predstavený ako sudca, ale ako anjel - sprostredkovateľ zmluvy (Mal. 3:1). Tým že stojí na mori aj na zemi je ukázané, že vďaka zmluve, ktorú sprostredkoval dostane vládu nad zemou a?morom.
Žiadny verš z?Biblie však ani len nenaznačuje, že by ten najvýznamnejší z?nich mal byť časťou, alebo osobou nejakého tajomného trojjediného božstva. Ale skôr to, že jeden z?nich má poslanie (pomazanie) oveľa významnejšie od ostatných (Žid. 1:9) a je to ten, ktorý je zrodený ako prvý zo všetkých nebeských bytostí (Zj. 3:14; Prísl. 8:22😉
Ja chápem,že pre teba je to problém pochopiť,ale pre mňa je to jasné ako facka,že Kristus je anjel. Pretože poznám dôsledný rozbor daných textov a sú za tým roky štúdia. Ale aj tak by to nebolo nič platné,keby som nemal pomoc Božieho ducha: Modlíš sa o jeho vedenie?
none
7

2. Shagara 15.07.2015, 02:47

A ešte dodatok...jedna správa tvrdí......:2. Mojžišova 13:21
"21 A Jehova šiel pred nimi v oblakovom stĺpe cez deň, aby ich viedol cestou,a v ohnivom stĺpe v noci, aby im dával svetlo, aby tak išli vo dne v noci"
Druhá správa ale tvrdí:........2. Mojžišova 14:19
"19 Potom sa anjel [pravého] Boha, ktorý šiel pred izraelským táborom, vzdialil a šiel za nich a oblakový stĺp sa vzdialil od ich predvoja a postavil sa za nich."


2. Mojžišova 23:20
"20 Hľa, posielam pred te...

15.07.2015, 15:07
Ad tvoj prvy odstavec... ale vysvetli mi toto

[Ex 33,19]
19 On mu odvetil: "Predvediem pred tebou všetku svoju nádheru a vyslovím pred tebou aj >>>Pánovo meno<<<. Milostivý >>budem, ku komu chcem byť milostivý, a zmilujem sa nad tým, nad kým sa chcem zmilovať!<<"

ale (aj)
[Ex 33,20-23]
20 A ešte mu povedal: "Moju tvár nemôžeš vidieť, lebo niet človeka, ktorý by mňa videl, a ostal by nažive!"
21 A Pán hovoril ďalej: "Hľa, neďaleko mňa je miesto, tam vystúp na skalu!
22 Keď tade pôjde moja sláva, postavím ťa do skalnej trhliny a položím na teba svoju ruku, kým neprejdem.
23 Potom svoju ruku odtiahnem a ty ma uvidíš odzadu. Ale moju tvár nesmie nik vidieť!"
none
14

7. 15.07.2015, 15:07

Ad tvoj prvy odstavec... ale vysvetli mi toto

[Ex 33,19]
19 On mu odvetil: "Predvediem pred tebou všetku svoju nádheru a vyslovím pred tebou aj >>>Pánovo meno<<<. Milostivý >>budem, ku komu chcem byť milostivý, a zmilujem sa nad tým, nad kým sa chcem zmilovať!<<"

ale (aj)
[Ex 33,20-23]
20 A ešte mu povedal: "Moju tvár nemôžeš vidieť, lebo niet človeka, ktorý by mňa videl, a ostal by nažive!"
21 A Pán hovoril ďalej: "Hľa, neďaleko mňa je miesto, tam vystúp na ska...

15.07.2015, 16:28
Wolfe.......Ex.33 kapitola sa musí vnímať opäť v kontexte toho,čo som už citoval:
Dám ti aj nové texty a pochopíš:Lukáš 2:9
"9 A zrazu stál pri nich Jehovov anjel a okolo nich zažiarila Jehovova sláva, a veľmi sa báli."

Skutky 7:38
"38 Toto je ten, ktorý bol v zbore na pustatine s anjelom, ktorý hovoril na vrchu Sinaj jemu a našim predkom, a dostal živé sväté vyhlásenia, aby vám ich dal."

Skutky 7:53
"53 vy, čo ste dostali Zákon odovzdaný anjelmi, ale nedodržiavali ste ho.“
Teda,.....tu nešlo,a ani nemohlo ísť o samotného Boha,ale opäť o anjela! Všimni si,že aj Mojžišovi žiarila tvár,ked sa vrátil z vrchu Sion dole s desatorom,kamennými tabuľkami. Ale správa opäť hovorí,že zákon dostal od "anjela"! Aj ked inde sa píše o samotnom Bohu. Opakujem sa už po niekoľký- krát:"Boh odovzdal zákon rukou anjelov",....a týmto spôsobom sa zjaviil aj istým ludom,prorokom..."skrze anjela"! /videnie jeho slávy,trónu...atd/
Je to strašne jednoduché,...zmätok vytvára len tá nešťastná,pohanská dogma o trojjedinom bohu./filozofická špekulácia/
none
15

14. Shagara 15.07.2015, 16:28

Wolfe.......Ex.33 kapitola sa musí vnímať opäť v kontexte toho,čo som už citoval:
Dám ti aj nové texty a pochopíš:Lukáš 2:9
"9 A zrazu stál pri nich Jehovov anjel a okolo nich zažiarila Jehovova sláva, a veľmi sa báli."

Skutky 7:38
"38 Toto je ten, ktorý bol v zbore na pustatine s anjelom, ktorý hovoril na vrchu Sinaj jemu a našim predkom, a dostal živé sväté vyhlásenia, aby vám ich dal."

Skutky 7:53
"53 vy, čo ste dostali Zákon odovzdaný anjelmi, ale nedodržiav...

15.07.2015, 16:31
Len nechapem, preco by mala zabit Jehovova slava, keby stadial prechadzal "len" anjel?
Ved kolko ludi videlo anjelov...
none
34

15. 15.07.2015, 16:31

Len nechapem, preco by mala zabit Jehovova slava, keby stadial prechadzal "len" anjel?
Ved kolko ludi videlo anjelov...

15.07.2015, 18:33
Wolfe....15....sleduj kontext. Je zrejme,že šlo o anjela v duchovnom tele. Nie o zhmotneného. Aj anjeli svojim zjavom majú niečo z toho,prečo nemôžme vidieť Boha,..duchovných tvorov. Opakujem.....zhmotnený anjel je iná kategória. Už samotný výraz :"Sláva" ,...poukazuje na niečo vznešenejšie,ako je hmotné telo. Vid,Ježišovo oslávené telo,videnie premeneného Ježiša!....atd!
Trebárs,ked Eliáš videl Boha...:"On mu povedal: "Vyjdi a postav sa na vrchu pred Jahveho!" A hľa, Jahve prechádzal. Pred ním sa strhol obrovský mocný víchor, rozrážal vrchy a drvil bralá. Ale Jahve v tom víchre nebol. Po víchre nastalo zemetrasenie, ale Jahve nebol ani v zemetrasení. 12 Po zemetrasení oheň, ale Jahve v tom ohni nebol. Po ohni tichý, lahodný vánok. " 1 Kráľov 19 kap.
Polož si otázku: Prečo Jahve nebol vo víchrici,v zemetrasení,v ohni? A kto sa to opäť zjavil Eliášovi?
A skús sa aj opýtať Stefana,alebo Veriaceho!
none
48

34. Shagara 15.07.2015, 18:33

Wolfe....15....sleduj kontext. Je zrejme,že šlo o anjela v duchovnom tele. Nie o zhmotneného. Aj anjeli svojim zjavom majú niečo z toho,prečo nemôžme vidieť Boha,..duchovných tvorov. Opakujem.....zhmotnený anjel je iná kategória. Už samotný výraz :"Sláva" ,...poukazuje na niečo vznešenejšie,ako je hmotné telo. Vid,Ježišovo oslávené telo,videnie premeneného Ježiša!....atd!
Trebárs,ked Eliáš videl Boha...:"On mu povedal: "Vyjdi a postav sa na vrchu pred Jahveho!" A hľa, Jahve prechádzal. Pred...

15.07.2015, 19:10
Aha.. prvy odsek mozno uplne stacil na vysvetlenie..

Pockat... Jezisovo oslavene telo... nie je to ten katolicky text ktory nemas rad?
Ci iba preto, ze je v zlom kontexte?
none
128

48. 15.07.2015, 19:10

Aha.. prvy odsek mozno uplne stacil na vysvetlenie..

Pockat... Jezisovo oslavene telo... nie je to ten katolicky text ktory nemas rad?
Ci iba preto, ze je v zlom kontexte?

15.07.2015, 23:33
Wolfe...49....ano,je to ten text. Ale nemám ho rád,pretože sa nesprávne interpretuje.
Oslávené telo-jednoducho znamená,..."v sláve Božej,nebeské,duchovné,také aké mal predtým,ako prišiel na zem"!
A nie ako učí RKC,že to bude zmes hmotného a duchovného tela./Obojživelník,hybrid/
A RKC tak musí odpovedať,inak by zrušili vzkriesenie. A to nemôžu poprieť ,že nie je v Písme. Vidíš,kam až zájde potom človek,......ak príjme nejakú filozofickú,ľudskú,pohanskú predstavu?! Stále viac musí klamať,a stále viac sa zamotáva do svojich absurdných lží: Co myslíš,...aký bude toho výsledok,.....aj tých čo im uverili?
none
138

128. Shagara 15.07.2015, 23:33

Wolfe...49....ano,je to ten text. Ale nemám ho rád,pretože sa nesprávne interpretuje.
Oslávené telo-jednoducho znamená,..."v sláve Božej,nebeské,duchovné,také aké mal predtým,ako prišiel na zem"!
A nie ako učí RKC,že to bude zmes hmotného a duchovného tela./Obojživelník,hybrid/
A RKC tak musí odpovedať,inak by zrušili vzkriesenie. A to nemôžu poprieť ,že nie je v Písme. Vidíš,kam až zájde potom človek,......ak príjme nejakú filozofickú,ľudskú,pohanskú predstavu?! Stále viac musí klam...

16.07.2015, 03:02
Ono to nema logiku ani v ich kontexte nesmrtelnej duse..
Uz to by bolo trochu divne, ze clovek by isiel do neba ako dusa a Jezis ako telo..
none
230

138. 16.07.2015, 03:02

Ono to nema logiku ani v ich kontexte nesmrtelnej duse..
Uz to by bolo trochu divne, ze clovek by isiel do neba ako dusa a Jezis ako telo..

17.07.2015, 00:01
Wolfe...to dušičkárov vôbec netrápi. 141....
Jeden pán/Obžaloba náboženstva-Dolan/ napísal .že "nesmrteľná duša bez tela je ako úškľabok opice bez opice".
none
32

14. Shagara 15.07.2015, 16:28

Wolfe.......Ex.33 kapitola sa musí vnímať opäť v kontexte toho,čo som už citoval:
Dám ti aj nové texty a pochopíš:Lukáš 2:9
"9 A zrazu stál pri nich Jehovov anjel a okolo nich zažiarila Jehovova sláva, a veľmi sa báli."

Skutky 7:38
"38 Toto je ten, ktorý bol v zbore na pustatine s anjelom, ktorý hovoril na vrchu Sinaj jemu a našim predkom, a dostal živé sväté vyhlásenia, aby vám ich dal."

Skutky 7:53
"53 vy, čo ste dostali Zákon odovzdaný anjelmi, ale nedodržiav...

15.07.2015, 18:25
Shagara...a tam ,kde anjel pri Božom zjavení nie je explicitne menovaný.....máme si ho domyslieť?

Napr.tu: ----A videli Boha Izraelovho, a pod jeho nohami bolo čosi jako dielo jasnosti zafíra a jako samo nebo čo do čistoty. 11A na kniežatá synov Izraelových nevystrel svojej ruky, hoci videli Boha, a jedli a pili.----
none
35

32. stefan 5 15.07.2015, 18:25

Shagara...a tam ,kde anjel pri Božom zjavení nie je explicitne menovaný.....máme si ho domyslieť?

Napr.tu: ----A videli Boha Izraelovho, a pod jeho nohami bolo čosi jako dielo jasnosti zafíra a jako samo nebo čo do čistoty. 11A na kniežatá synov Izraelových nevystrel svojej ruky, hoci videli Boha, a jedli a pili.----

15.07.2015, 18:39
Stefan....33....sleduj kontext,a prídeš na to! Mnohé veci sa dajú z Písma detegovať,ale určite by sme to nemali vnímať ako dogmu.
Neviem,odkiaľ to cituješ/bud konkrétny/...ak je to zo Zjavenia,a videnie v samotnom nebi,...tak zaiste uznáš ,že to nie je zem a videnie ľudmi! A to je zásadný rozdieľ! Tiež,ak ide len o nejaké videnie,...treba opäť sledovať kontext!
Ale,či už je to v nebi ,alebo na zemi....tak jedno viem iste,...že žiadna trojica v celom vesmíre neexistuje! Inak by som si nedovolil spochybňovať ju!
none
74

35. Shagara 15.07.2015, 18:39

Stefan....33....sleduj kontext,a prídeš na to! Mnohé veci sa dajú z Písma detegovať,ale určite by sme to nemali vnímať ako dogmu.
Neviem,odkiaľ to cituješ/bud konkrétny/...ak je to zo Zjavenia,a videnie v samotnom nebi,...tak zaiste uznáš ,že to nie je zem a videnie ľudmi! A to je zásadný rozdieľ! Tiež,ak ide len o nejaké videnie,...treba opäť sledovať kontext!
Ale,či už je to v nebi ,alebo na zemi....tak jedno viem iste,...že žiadna trojica v celom vesmíre neexistuje! Inak by som si ne...

15.07.2015, 19:42
Shagara...vyhnime sa nezmyselným drístom o kontexte,áno?Toto je 2.Mojžišovej a kontext máš napísaný v týchto veršoch.Iný nie je.Takže namiesto toho radšej napíš,ako je možné ,že videli Boha.A nie je to jediné miesto,kde je tak napísané.
none
127

74. stefan 5 15.07.2015, 19:42

Shagara...vyhnime sa nezmyselným drístom o kontexte,áno?Toto je 2.Mojžišovej a kontext máš napísaný v týchto veršoch.Iný nie je.Takže namiesto toho radšej napíš,ako je možné ,že videli Boha.A nie je to jediné miesto,kde je tak napísané.

15.07.2015, 23:25
Stfan....76...Stefan ,pre teba je kontext -"dríst",ale potom ked ho neberieš v potas,dochádzaš k čudným záverom. Vždy sa musí brať v potas okolitý kontext veršov,a aj celkový kontext Písma!
Uved mi presné súradnice,a vyvediem ťa z omylu. "Boha nikto nikdy nevidel". Nerob z Boha klamára!
Pozri sa....keby si čítal len jeden verš,tak tam čítaš o Bohu. Ale daľší text v úplne inej biblickej knihe hovorí ,že išlo o anjela. Preto nesmieš prehliadať kontext.
none
151

127. Shagara 15.07.2015, 23:25

Stfan....76...Stefan ,pre teba je kontext -"dríst",ale potom ked ho neberieš v potas,dochádzaš k čudným záverom. Vždy sa musí brať v potas okolitý kontext veršov,a aj celkový kontext Písma!
Uved mi presné súradnice,a vyvediem ťa z omylu. "Boha nikto nikdy nevidel". Nerob z Boha klamára!
Pozri sa....keby si čítal len jeden verš,tak tam čítaš o Bohu. Ale daľší text v úplne inej biblickej knihe hovorí ,že išlo o anjela. Preto nesmieš prehliadať kontext.

16.07.2015, 11:14
Shagara...neviem,čo je potas,stavím sa ,že slovenčina také slovo nepozná.
O niečom to hovorí.Zrejme máš problém so slovenčinou a jej pochopením.
------A VIDELI Boha Izraelovho,.....na kniežatá synov Izraelových nevystrel svojej ruky, hoci VIDELI Boha...---
Je tu niečo napísané.Podľa mňa klameš ty a nie Biblia.
Tvoj boh nie je kompatibilný s BOHOM kresťanov.Tvoj boh je niekde uväznený,naproti tomu BOH kresťanov ---činí čo sa mu ľúbi--.
Na všetko máš iba jednu odpoveď kontext.Pochybujem,že vieš,čo znamená to slovo.Nechaj si svojho rohatého boha a neotravuj ostatných s bájkami.
none
178

151. stefan 5 16.07.2015, 11:14

Shagara...neviem,čo je potas,stavím sa ,že slovenčina také slovo nepozná.
O niečom to hovorí.Zrejme máš problém so slovenčinou a jej pochopením.
------A VIDELI Boha Izraelovho,.....na kniežatá synov Izraelových nevystrel svojej ruky, hoci VIDELI Boha...---
Je tu niečo napísané.Podľa mňa klameš ty a nie Biblia.
Tvoj boh nie je kompatibilný s BOHOM kresťanov.Tvoj boh je niekde uväznený,naproti tomu BOH kresťanov ---činí čo sa mu ľúbi--.
Na všetko máš iba jednu odpoveď kontext.P...

16.07.2015, 16:05
brat v potas - spravne potaz (cesky)= brat do uvahy
none
205

178. 16.07.2015, 16:05

brat v potas - spravne potaz (cesky)= brat do uvahy

16.07.2015, 18:23
preto som to napísal,že neviem ,čo je potaS....mňa to ..píš,ako očuješ nejako neberie.
none
183

151. stefan 5 16.07.2015, 11:14

Shagara...neviem,čo je potas,stavím sa ,že slovenčina také slovo nepozná.
O niečom to hovorí.Zrejme máš problém so slovenčinou a jej pochopením.
------A VIDELI Boha Izraelovho,.....na kniežatá synov Izraelových nevystrel svojej ruky, hoci VIDELI Boha...---
Je tu niečo napísané.Podľa mňa klameš ty a nie Biblia.
Tvoj boh nie je kompatibilný s BOHOM kresťanov.Tvoj boh je niekde uväznený,naproti tomu BOH kresťanov ---činí čo sa mu ľúbi--.
Na všetko máš iba jednu odpoveď kontext.P...

16.07.2015, 16:19
Stefan....154...za trojicou je "rohatý"! Ten je v Písme označený ako drak! A tí bývajú trojhlaví! Už vieš kto teda stojí za trojicou?
A Ježiš/Pavol/ nepísali,že "máme správne narábať so slovom pravdy". Teda ,nevytrhávať verše z kontextu. To,je to,....čo tak často robíš!
none
193

183. Shagara 16.07.2015, 16:19

Stefan....154...za trojicou je "rohatý"! Ten je v Písme označený ako drak! A tí bývajú trojhlaví! Už vieš kto teda stojí za trojicou?
A Ježiš/Pavol/ nepísali,že "máme správne narábať so slovom pravdy". Teda ,nevytrhávať verše z kontextu. To,je to,....čo tak často robíš!

16.07.2015, 16:52
Shagara, vy jehovisti ste uplne vedla a dostali ste sa pod vplyv satana. To je preto že ste Ježiša zamenili za anjela.
tu hovorí Ježiš...
1 Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa. 2 V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?! 3 Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. 4 A cestu, kam idem, poznáte.“ 5 Tomáš mu povedal: „Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu?!“ 6 Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život.
a co robite vy?.....vy nepozyvate ludi tam kam isiel Ježiš, ale vy chcete zostať tu na zemi. Bohom tohoto sveta je satan a zem je v prekliati.....
to ze chcete zostať tu na zemi je smutne....dostali ste sa do bludu, pretože ste nemilovali pravdu.....
Potom sa zjaví ten zločinec, ktorého PAN JEZIS zabije dychom svojich úst a zničí jasom svojho príchodu; 9 toho, ktorý príde pôsobením satana so všetkou mocou, znameniami a klamnými zázrakmi 10 a s každým zvodom do neprávosti pre tých, čo idú do záhuby, lebo neprijali lásku k pravde, aby mohli byť spasení. 11 A preto Boh na nich posiela silu bludu, aby verili lži 12 a boli odsúdení všetci, čo neuverili pravde, ale obľúbili si neprávosť.
Ježiš povedal....Ja som cesta, ja som pravda , ja som život....to znamena že pojdeme za nim....pretože On je ta cesta.....
shagara ty ponukaš cestu satanovu....
👍: stefan 5
none
194

193. 16.07.2015, 16:52

Shagara, vy jehovisti ste uplne vedla a dostali ste sa pod vplyv satana. To je preto že ste Ježiša zamenili za anjela.
tu hovorí Ježiš...
1 Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa. 2 V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?! 3 Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. 4 A cestu, kam idem, poznáte.“ 5 Tomáš mu povedal: „Pane, nevieme, ka...

16.07.2015, 17:07
Shagara,čo može byť zaroveň cestou, pravdou i životom?.....Jedine Boh nič iné. Ty veru nie si ta ovca čo pocuje Ježišov hlas, pretože isiel by si za jeho hlasom po jeho ceste.....
👍: stefan 5
none
195

193. 16.07.2015, 16:52

Shagara, vy jehovisti ste uplne vedla a dostali ste sa pod vplyv satana. To je preto že ste Ježiša zamenili za anjela.
tu hovorí Ježiš...
1 Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa. 2 V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?! 3 Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. 4 A cestu, kam idem, poznáte.“ 5 Tomáš mu povedal: „Pane, nevieme, ka...

16.07.2015, 17:22
Stefa,....a čo s tými minimálne niekoľko desiatok veršov,až nie stoviek ,ktoré hovoria o pretvorení zeme na raj? Ignorujeme tieto biblické fakty,len preto,že ja som získal také poznanie a chcem isť do neba?!
O čom potom mal kázeň na vrchu,ked tvrdil,že "mierni zdedia zem". Je aj v nebi zem?
A o čom tu píše Žalmista,ak nie o pozemskom raji?...."Veď zločinci budú odrezaní,
ale tí, ktorí dúfajú v Jehovu, budú vlastniť zem.
? [Vav]
10 A ešte chvíľku a zlého už nebude;
a určite sa pozrieš na jeho miesto, a jeho nebude.
11 Ale mierni, tí budú vlastniť zem
a naozaj nájdu svoje najväčšie potešenie v hojnosti pokoja.......Spravodliví budú vlastniť zem
a budú na nej bývať navždy" . 37 Žalm
Ja naozaj nechápem,ako môžte tak hrubo ignorovať biblické fakty,len preto,že Augustín/obrodený pohan/ zrušil pozemský raj?! A tu sa o čom píše....?:
"Nebudú stavať a niekto iný obývať; nebudú sadiť a niekto iný jesť. Veď dni môjho ľudu budú ako dni stromu; a moji vyvolení budú plne užívať diela svojich rúk.“ (Iz. 65:20–22)
„Pustatina a bezvodné územie budú jasať a púšťová rovina sa bude tešiť a rozkvitne ako šafran. Celkom istotne rozkvitne a skutočne sa bude tešiť s radosťou a jasavým volaním... Chromý [sa bude] šplhať ako jeleň a jazyk nemého vykríkne radosťou. Veď v pustatine vytrysknú vody a v púšťovej rovine bystriny. A žiarom vyprahnutá zem bude ako trstinový rybník a smädná zem ako vodné žriedla. Na mieste bývania šakalov, na mieste ich odpočinku, bude zelená tráva s trstinou a rastlinami papyrusu.“ — Izaiáš 35:1–7.
„Na zemi bude hojnosť obilia; na vrcholku hôr bude nadbytok.“ (Žalm 72:16)
"Pôsobí, aby prestali vojny až do najvzdialenejšej končiny zeme.“ (Žalm 46:9)

„Národ nepozdvihne meč proti národu, ani sa už viac nebudú učiť vojne.“ (Izaiáš 2:4)
Hebrejom 2:5 hovorí o „budúcej obývanej zemi“. Zjavenie 5:10 sa zmieňuje o tom, že Kristovi spoluvládcovia budú „vládnuť ako králi nad zemou“. A Ježiš nás učil modliť sa,..."aby sa diala aj Božia vôľa na zemi"! Nielen na nebi!
A povedz mi,...aké bolo pôvodné predsavzatie s ľudmi a so zemou? A uved len jeden text,kde sa píše,že sa toto predsavzatie zmenilo!
Naopak ...Izaiáš 55:11...píše,že sa nezmenilo,a že to ,čo si vždy zaumienil Boh aj splní! Inak by nebol Všemohúci!
Citujem,..."Také bude moje slovo, vychádzajúce z mojich úst. Nevráti sa ku mne bez výsledkov, ale istotne urobí to, v čom som mal potešenie, a istotne bude mať úspech v tom, na čo som ho poslal."
Veriaci.....uvedomuješ si,že robíš z Boha klamára a niekoho,kto nevie naplniť svoje sľuby?! Veríš ,že Boh je Všemohúci? Rád používaš tieto slová!
-------------------------------------------
A k tvojmu tvrdeniu a textu:......Mat. 20:20–23, : „Matka synov Zebedeových... riekla mu [Ježišovi]: Povedz, aby títo moji dvaja synovia sedeli jeden po tvojom pravom a druhý po tvojom ľavom boku v tvojom kráľovstve. A Ježiš odpovedal... Môj kalich pravda piť budete... ale dať sedieť po mojom pravom a po mojom ľavom boku nie je mojou vecou, ale to bude dané tým, ktorým je to pripravené od môjho Otca.“ (Aký zvláštny by bol tento výrok, ak by bol Ježiš Bohom, ako to niektorí tvrdia!
Týmto jasne Ježiš ukázal,že nie je samotným Bohom. Ak by bol,tak potom dané slová by boli absurdné!)
A už teda vieš kto "ponúka satanovu cestu"? Viac si ceníte ľudské,manichejske predstavy,ako Božie slovo!
👍: milky945
none
196

195. Shagara 16.07.2015, 17:22

Stefa,....a čo s tými minimálne niekoľko desiatok veršov,až nie stoviek ,ktoré hovoria o pretvorení zeme na raj? Ignorujeme tieto biblické fakty,len preto,že ja som získal také poznanie a chcem isť do neba?!
O čom potom mal kázeň na vrchu,ked tvrdil,že "mierni zdedia zem". Je aj v nebi zem?
A o čom tu píše Žalmista,ak nie o pozemskom raji?...."Veď zločinci budú odrezaní,
ale tí, ktorí dúfajú v Jehovu, budú vlastniť zem.
? [Vav]
10 A ešte chvíľku a zlého už nebude;
a určit...

16.07.2015, 17:30
to su vsetko len dohady čo píšeš a spravne davaš otazku....je aj v nebi zem?.....a preco by nemohla byť? zem v nejakej podobe ktoru si nevieme predstaviť?
jedno je ale iste a to nemožes poprieť....nejdeš po ceste , ktorú ponúka Ježiš....On predsa isiel niekde hore,neostal tu na zemi... a tam niekde nam pripravil pribytky....to su fakty .....
Vsetko to co pises je len zalozene na dohadoch......
none
203

196. 16.07.2015, 17:30

to su vsetko len dohady čo píšeš a spravne davaš otazku....je aj v nebi zem?.....a preco by nemohla byť? zem v nejakej podobe ktoru si nevieme predstaviť?
jedno je ale iste a to nemožes poprieť....nejdeš po ceste , ktorú ponúka Ježiš....On predsa isiel niekde hore,neostal tu na zemi... a tam niekde nam pripravil pribytky....to su fakty .....
Vsetko to co pises je len zalozene na dohadoch......

16.07.2015, 18:09
vari chceš Shagara tvrdiť, že niekde vo vesmire nie je vhodne miesto pre cloveka?.....že to je vylučne len naša planeta?
A to ešte nehovorim o duchovnom človeku, pretože človek jeho vnutorne" ja som" je duch.
none
220

196. 16.07.2015, 17:30

to su vsetko len dohady čo píšeš a spravne davaš otazku....je aj v nebi zem?.....a preco by nemohla byť? zem v nejakej podobe ktoru si nevieme predstaviť?
jedno je ale iste a to nemožes poprieť....nejdeš po ceste , ktorú ponúka Ježiš....On predsa isiel niekde hore,neostal tu na zemi... a tam niekde nam pripravil pribytky....to su fakty .....
Vsetko to co pises je len zalozene na dohadoch......

16.07.2015, 22:34
Veriaci.....199....ked som citoval veľa veršov,...tak to sú dohady? Môžem ich citovať desať krát toľko,a aj tak neuveríš! Tu máš dopredu vytvorenú predstavu,čomu chceš veriť,a z toho nezlavíš. Ani keby sám Boh zostúpil. Ak ťa jeho slovo nepresvedčí,čo ťa potom presvedčí? Ja som necitoval svoje slová,ale Bibliu,....uvedom si to!
Ako,ked čítaš Bibliu ,môžeš ignorovať túto spústu biblických tvrdení o pozemskom raji? Ako? Nechápem! A to tvrdí,že máš úctu k Ježišovi,"ceste", k Božiemu slovu".
A ja netvrdím,že nikto nejde do neba. Ved tam idú tí-"čo budú vládnuť nad zemou",....."znovuzrodení"...."malé stádo"......atd.
Citujem...:" Ježiš povedal: „Neboj sa, malé stádo, lebo Otec schválil dať vám kráľovstvo.“ (Lukáš 12:32) To je tá "kráľovská trieda",..."ľud pre zvláštne vlastníctvo".
Ved Biblia hovorí,že v čase konca budú zjednotení aj tí čo budú žiť v nebi,aj tí čo budú žiť na zemi. Ef.1:9-10....:"tak, že nám oznámil sväté tajomstvo svojej vôle. Je to podľa jeho záľuby, ktorú sám v sebe zamýšľal+ 10 pre správu na plnej hranici ustanovených časov, totiž opäť zhromaždiť všetky veci v Kristovi, .......veci v nebesiach .......a veci na zemi".
Už chápeš?
👍: milky945
none
239

220. Shagara 16.07.2015, 22:34

Veriaci.....199....ked som citoval veľa veršov,...tak to sú dohady? Môžem ich citovať desať krát toľko,a aj tak neuveríš! Tu máš dopredu vytvorenú predstavu,čomu chceš veriť,a z toho nezlavíš. Ani keby sám Boh zostúpil. Ak ťa jeho slovo nepresvedčí,čo ťa potom presvedčí? Ja som necitoval svoje slová,ale Bibliu,....uvedom si to!
Ako,ked čítaš Bibliu ,môžeš ignorovať túto spústu biblických tvrdení o pozemskom raji? Ako? Nechápem! A to tvrdí,že máš úctu k Ježišovi,"ceste", k Božiemu slovu". <br...

17.07.2015, 01:36
ano uzka je cesta do kráľovstva bozieho a malokto po nej krača.
po tej ceste kraca len ten kto nasleduje Ježiša a pocuje jeho hlas a ja tomu verím. Normale si ma potešil,pretože viem že som znovuzrodený a pokrstený Duchom Svetým. Moj duch spolu s Duchom Božim svedci že som bozie dieťa. Mozem volať ABBA OTCE......
vy ste sa rozhodli neist po tej ceste a to vedome. Jezis predsa neostal na zemi ale vystupil na nebesia. To je ta cesta,ktora vedie do kralovstva bozieho.......
neviem nevien shagara ale to vase ucenie je volajake divne. niekde som sa docital ze si vraj tvrdil že jezisove telo schovali.to fakt?.....ty si vraviš kresťan?....
ved to podstatne vidis opacne. Normalne na tebe som pochopil ako posobí na cloveka duch bludu. Doslova nevidis a mas to zahmlené....Opona sa sice roztrhla ale ty nevidíš.
uz na samom zaciatku ani som nevedel ze si jehovista som videl ze cosi nehraje....Doslova som ti napisal ,že tlaciš moc rozumom na poznanie .....a ze preto si tu na tomto fore ze boh ti chce povedat skrze znovuzrodených ludí, že potrebuješ ZJAVENIE......rozumovym poznanim akurat budes sermovat literou, ale zjavenie to nie je......
je to aj preto ze si ducha bozieho degradoval, len na nejaku intelektualnu silu alebo nieco v tom zmysle. lenze ta intelektualna sila ti zjavenie neda, to ti moze dať len OSOBA...a tou Duch Svetý je!!!!!!!Len osoba sa ta može dotknuť aby si to pocitil....(to je zjavenie, ked zacnes po takom dotyku Ducha Sväteho vidieť......) staneš sa tou ovcou co pocuje jeho hlas.
klameš sam seba.....sice suhlasíš, že Jezis je cesta ,pravda i zivot a zároven ignoruješ tú cestu......
none
240

239. 17.07.2015, 01:36

ano uzka je cesta do kráľovstva bozieho a malokto po nej krača.
po tej ceste kraca len ten kto nasleduje Ježiša a pocuje jeho hlas a ja tomu verím. Normale si ma potešil,pretože viem že som znovuzrodený a pokrstený Duchom Svetým. Moj duch spolu s Duchom Božim svedci že som bozie dieťa. Mozem volať ABBA OTCE......
vy ste sa rozhodli neist po tej ceste a to vedome. Jezis predsa neostal na zemi ale vystupil na nebesia. To je ta cesta,ktora vedie do kralovstva bozieho.......
neviem nevi...

17.07.2015, 01:50
krestanom sa clovek nestava ked ovlada bibliu(netvrdim že je to špatné) ale krestanom sa stave ten čo ma osobny zažitok s Bohom.
Kto sa moze stať krestanom?....Kazdy kto prijme Ježisa ako spasitela do svojho srdca. Ucini ho svojim panom, vyzna to pred ludmi. Ja som to urobil tak sa necuduj ze pišem ako písem. Shagara ucin tiež tak.....Vyznaj ježisa ako spasitela, ucin ho aby sa stal tvojim panom a aj ty budes pocut jeho hlas a pojdes po tej ceste,ktora vedie do kralovstva bozieho.
Urobil si to?....nie!!!!! pretoze ježiš je pre teba len anjel.....ty sice hovoriš ze je to bozi syn ale ako pana si ho nevyznal a nepozval si ho do svojho vnutra.
none
242

240. 17.07.2015, 01:50

krestanom sa clovek nestava ked ovlada bibliu(netvrdim že je to špatné) ale krestanom sa stave ten čo ma osobny zažitok s Bohom.
Kto sa moze stať krestanom?....Kazdy kto prijme Ježisa ako spasitela do svojho srdca. Ucini ho svojim panom, vyzna to pred ludmi. Ja som to urobil tak sa necuduj ze pišem ako písem. Shagara ucin tiež tak.....Vyznaj ježisa ako spasitela, ucin ho aby sa stal tvojim panom a aj ty budes pocut jeho hlas a pojdes po tej ceste,ktora vedie do kralovstva bozieho.
Urobil...

17.07.2015, 02:25
Veriaci...243...myslíš tým -"jazyky"? Ak je to tak,tak si pekne zúžil Kristov zákon lásky!
"Spoznajte pravdu/obsiahnutú v Biblii/ a pravda vás oslobodí". To stojí v Písme. A daná pravda ťa potom môže viesť k viere v Krista. Nie naopak!
none
244

242. Shagara 17.07.2015, 02:25

Veriaci...243...myslíš tým -"jazyky"? Ak je to tak,tak si pekne zúžil Kristov zákon lásky!
"Spoznajte pravdu/obsiahnutú v Biblii/ a pravda vás oslobodí". To stojí v Písme. A daná pravda ťa potom môže viesť k viere v Krista. Nie naopak!

17.07.2015, 03:29
čo tu pletieš Jazyky. Ved to neni podmienka spasy. Mna ked sa dotkol Boh, tak som nevedel rozpravat v jazykoch a ani bibliu som skoro nepoznal.
Uplne si odignoroval čo som napisal ze treba urobiť.....vyznat jezisa nahlas pred ludmi, pozvat ho do svojho vnutra....To je cin nie teoria.....Nerobil si to , len hovoris do vetra...ze jezis toto alebo tamto.....
poznajte pravdu a pravda vas vyslobodí. Tou jedinou pravdou je Ježiš a On ťa vyslobodí!!!!....nie je to pravda na ktoru prichadzaju ludia svojim studovaním biblie....ved predsa vidíš kolko je tých pravd....ludskym rozumom si kazdy vysvetluje pravdu po svojom. Dokazes to pochopiť?......ty hovoriš len teoriu ale chyba ti cin.....(a to je prijatie Jezisa ako svojho pana do svojho vnutra......)....a potom sa stane nieco co ta vyslobodí.....Ježiš sa ti da poznať OSOBNE(zjavenie) a to je to vyslobodenie.
Po takomto zazitku sa uz nebudes trapit nad pismom a nebudes ho rozoberat dookola. litera ta uz nebude zabijať.
prave preto ludia,ktorí chcu poznat boha na zaklade porozumenia pisma ale bez toho aby urobili co urobit maju, tak boh sa im poznať nedá.(je to jednoduche ,pretoze prehodili poradie....povedali si ked poznam na zaklade pisma,potom uverím.
Je to presne naopak....uver tej dobrej sprave a uciň čo uciniť maš....potom je na rade Boh.... Na svete tisice ludi poznavaju boha, ktorý sa im zjavuje a ani nepoznaju poriadne bibliu.....(samozrejme su aj pripady ked ludia citali najprv bibliu a neverili ale urobili jednu vec UCINILI CO UCINIT MAJU....(prestali sa trapit nad porozumenim bozieho slova,kapitulovali, uznali ze ich rozum je na to prikratky a vo viere ucinili ten dolezity krok.
potom samozrejme zaleži čo s tym urobia, a ci zacnu bozie slovo aj systematicky citať.......
none
361

244. 17.07.2015, 03:29

čo tu pletieš Jazyky. Ved to neni podmienka spasy. Mna ked sa dotkol Boh, tak som nevedel rozpravat v jazykoch a ani bibliu som skoro nepoznal.
Uplne si odignoroval čo som napisal ze treba urobiť.....vyznat jezisa nahlas pred ludmi, pozvat ho do svojho vnutra....To je cin nie teoria.....Nerobil si to , len hovoris do vetra...ze jezis toto alebo tamto.....
poznajte pravdu a pravda vas vyslobodí. Tou jedinou pravdou je Ježiš a On ťa vyslobodí!!!!....nie je to pravda na ktoru prichadzaju ...

17.07.2015, 23:04
Veriaci-4, dovoľ mi reagovať na tvoj výrok, kto sa môže stať / stane kresťanom. Napísal si postupne tento postup:
V 243: "Kazdy kto prijme Ježisa ako spasitela do svojho srdca. Ucini ho svojim panom, vyzna to pred ludmi.":
V 247: "vyznat jezisa nahlas pred ludmi, pozvat ho do svojho vnutra":

V tomto návode ma najviac zaujala časť, že sa to má odohrať / stať "pred ľudmi" / verejne.

Prečo pred luďmi / verejne?

1. To si videl niekde v Písme? Alebo sa len inšpiruješ katolíkmi, ktorí na vstup do cirkvi používajú verejný obrad / divadlo, ktoré v skutočnosti nemá žiadny účinok? Áno myslím tým krst novorodencov.

2. Ľudia sú hriešni a nedokonalí. Myslíš, že Boh potrebuje hriešnych svedkov k tomu, aby Ježiš vstúpil do môjho vnútra?

3. Pýtal sa ťa Boh, či sa chceš narodiť? Prečo myslíš, že sa ťa bude pýtať nato, aby sa stal tvojim pánom, aby ti zmenil život? V prvom prípade si dostal nejaký život ako dieťa. V druhom prípade tak isto dostaneš nový život v Pánovi.
none
243

239. 17.07.2015, 01:36

ano uzka je cesta do kráľovstva bozieho a malokto po nej krača.
po tej ceste kraca len ten kto nasleduje Ježiša a pocuje jeho hlas a ja tomu verím. Normale si ma potešil,pretože viem že som znovuzrodený a pokrstený Duchom Svetým. Moj duch spolu s Duchom Božim svedci že som bozie dieťa. Mozem volať ABBA OTCE......
vy ste sa rozhodli neist po tej ceste a to vedome. Jezis predsa neostal na zemi ale vystupil na nebesia. To je ta cesta,ktora vedie do kralovstva bozieho.......
neviem nevi...

17.07.2015, 02:33
Veriaci,,,,242...povedal si "A". Teraz ale povedz "B"!
Ak Boh neodstránil telo z hrobky,tak čo sa podla teba s ním stalo?
A ked sa vyjadríš,potom ti doložím Písmom,čomu to vlastne veríš!
A "duch svätý" je moc od Boha. A tak,čo môže dať Boh,to dáva aj jeho duch,sila. A Boh je Všemocný.
A to Biblia tvrdí,že svätý duch je sila,moc:"Ale naproti tomu ja som bol naplnený silou, Jehovovým duchom, a právom a mocou". Micheáš 3:8
Lukáš 1:35
"35 Anjel jej odpovedal a riekol: „Príde na teba svätý duch a zatieni ťa moc Najvyššieho."
none
245

243. Shagara 17.07.2015, 02:33

Veriaci,,,,242...povedal si "A". Teraz ale povedz "B"!
Ak Boh neodstránil telo z hrobky,tak čo sa podla teba s ním stalo?
A ked sa vyjadríš,potom ti doložím Písmom,čomu to vlastne veríš!
A "duch svätý" je moc od Boha. A tak,čo môže dať Boh,to dáva aj jeho duch,sila. A Boh je Všemocný.
A to Biblia tvrdí,že svätý duch je sila,moc:"Ale naproti tomu ja som bol naplnený silou, Jehovovým duchom, a právom a mocou". Micheáš 3:8
Lukáš 1:35
"35 Anjel jej odpovedal a riekol: „Príde ...

17.07.2015, 03:38
ja som sa pýtal ako si to myslel s tým Jezisovim telom.
Takze my vysvetli vase porozumenie co sa stalo s ježisovým telom. Ja viem ze hrob ostal prazdny a neriesim to. Verim tomu ze vstal z mrtvych a telo sa nenaslo......viac nepotrebujem.
to ze vstal z mrtvych a neni tam je mi jasne a ani som tam nemusel byt, pretoze On je živý a dal sa mi poznať.....Ako to Boh urobil neviem ale jedno viem ze zmrtvychvstanie je vlastne znovuzrodenie.....Tak ako Jezis bo vytrhnuty z hrobu bozim zasahom tak aj človek sa znovuzrodi božim zasahom. Narodi sa doslovne do noveho zivota , stava sa božim dietatom.....
none
352

245. 17.07.2015, 03:38

ja som sa pýtal ako si to myslel s tým Jezisovim telom.
Takze my vysvetli vase porozumenie co sa stalo s ježisovým telom. Ja viem ze hrob ostal prazdny a neriesim to. Verim tomu ze vstal z mrtvych a telo sa nenaslo......viac nepotrebujem.
to ze vstal z mrtvych a neni tam je mi jasne a ani som tam nemusel byt, pretoze On je živý a dal sa mi poznať.....Ako to Boh urobil neviem ale jedno viem ze zmrtvychvstanie je vlastne znovuzrodenie.....Tak ako Jezis bo vytrhnuty z hrobu bozim zasahom t...

17.07.2015, 22:19
Veriaci...248...OK,...v poriadku. Nemusíš to riešiť. To ti nezazlievam. A JS k tomu pridali len to/čo je úplne logické/ ,že Boh musel dané telo odstrániť,tak ako odstránil aj Mojžišové telo. A o tom je záznam v Písme. Tak prečo potom to zazlievaš JS?
Určite to nie je tak,ako učí RKC ,že si dané hmotné telo opäť vzal na seba a s ním šiel do neba. To je taká nerozumnosť,že mi to až žili trhá!
A vzkriesenie nebolo znovuzrodenie,určite nie v prípade Ježiša. Týka sa to len nedokonalých ľudí "kúpených zo zeme". Tým sú prijatý za Božích synov./deti/ To ale neplatí opäť na Ježiša.
none
355

352. Shagara 17.07.2015, 22:19

Veriaci...248...OK,...v poriadku. Nemusíš to riešiť. To ti nezazlievam. A JS k tomu pridali len to/čo je úplne logické/ ,že Boh musel dané telo odstrániť,tak ako odstránil aj Mojžišové telo. A o tom je záznam v Písme. Tak prečo potom to zazlievaš JS?
Určite to nie je tak,ako učí RKC ,že si dané hmotné telo opäť vzal na seba a s ním šiel do neba. To je taká nerozumnosť,že mi to až žili trhá!
A vzkriesenie nebolo znovuzrodenie,určite nie v prípade Ježiša. Týka sa to len nedokonalých ľudí "...

17.07.2015, 22:26
Telo v hrobe nebolo to je podstatné.....Boh sa vzkriesi sam , dokazes to pochopiť?
vzkriesenie je predobraz znovuzrodenia........
👍: stefan 5
none
356

355. 17.07.2015, 22:26

Telo v hrobe nebolo to je podstatné.....Boh sa vzkriesi sam , dokazes to pochopiť?
vzkriesenie je predobraz znovuzrodenia........

17.07.2015, 22:45
Veriaqci nie...359....ved daní kresťania ktorí majú nádej žiť v nebi,boli znovuzrodení ešte za života na zemi,ked ich pomazal duch svätý.
Mnohí tiež veria, že výraz „znovuzrodený“ sa vzťahuje na človeka, ktorý dal slávnostný sľub, že bude slúžiť Bohu a Kristovi, a vďaka tomu bol duchovne oživený. Ale to tak nie je,...a nemá to ani nič spoločné s vzkriesením.
Keď pozorne čítame Ježišove slová, /ked sa rozprával s Nikodémom/zistíme, že Ježiš neučil, že to závisí od človeka, či sa narodí znovu, alebo nie. Prečo to môžeme povedať? Grécky výraz preložený ako ‚narodiť sa znovu‘ možno preložiť aj ako „narodiť sa zhora“. Preto v súlade s týmto alternatívnym prekladom toto znovuzrodenie pochádza zhora — čiže z neba, od Otca. (Ján 19:11; Jakub 1:17) Teda znovuzrodenie spôsobuje Boh. (1. Jána 3:9) A nie je to vecou osobnej voľby,ako si to myslíš ty Veriaci.
MNOHÍ veria, že človek sa musí znovu narodiť, aby získal večnú záchranu. No všimnite si, čo o účele znovuzrodenia povedal sám Ježiš: „Ak sa nenarodí niekto znovu, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo.“ (Ján 3:3) Teda,,nejde o záchranu/aj ked sa tu jedná aj o ňu/ ale v prvom rade o to,že títo jedinci budú patriť ku "kráľovskej,vládnucej triede" spolu s Kristom. To oni budú "vládnuť nad zemou"....nad nami ,čo budeme žiť v pozemskom raji. Túto výsadu mali prednostne židia,ako vyvolený národ. Vtom spočívala ich "vyvolenosť",...ich "zvláštny vzťah",....a to že boli zaradený do "kráľovskej triedy".
Preto zo začiatku Ježiš nedovoloval zvestovať mimo Izrael a samáriu! Až potom,ked ho židia odmietali,bola otvorená aj cesta pohanom stať sa členmi tejto nebeskej triedy.Preto aj Písmo tvrdí/čo je tiež dôkaz/,že "po Jána" nikto nemal túto nebeskú nádej. Ani Ján...lebo nebol znovuzrodený,a pokrstený duchom svätým!
none
357

356. Shagara 17.07.2015, 22:45

Veriaqci nie...359....ved daní kresťania ktorí majú nádej žiť v nebi,boli znovuzrodení ešte za života na zemi,ked ich pomazal duch svätý.
Mnohí tiež veria, že výraz „znovuzrodený“ sa vzťahuje na človeka, ktorý dal slávnostný sľub, že bude slúžiť Bohu a Kristovi, a vďaka tomu bol duchovne oživený. Ale to tak nie je,...a nemá to ani nič spoločné s vzkriesením.
Keď pozorne čítame Ježišove slová, /ked sa rozprával s Nikodémom/zistíme, že Ježiš neučil, že to závisí od človeka, či sa narodí zn...

17.07.2015, 22:51
piseš.
Veriaqci nie...359....ved daní kresťania ktorí majú nádej žiť v nebi,boli znovuzrodení ešte za života na zemi,ked ich pomazal duch svätý.
no ved to je to co sa musi stat s kazdym clovekom predsa!!!!!! aby sa znovuzrodil!!!!!!!! TU NA ZEMI A TERAZ
none
362

357. 17.07.2015, 22:51

piseš.
Veriaqci nie...359....ved daní kresťania ktorí majú nádej žiť v nebi,boli znovuzrodení ešte za života na zemi,ked ich pomazal duch svätý.
no ved to je to co sa musi stat s kazdym clovekom predsa!!!!!! aby sa znovuzrodil!!!!!!!! TU NA ZEMI A TERAZ

17.07.2015, 23:05
vieš o tom Shagara ze aj pohania sa znovuzrodzuju?......zidia su vyvoleny bozi narod to je pravda ale zatial sa neznovuzrodili,pretoze odmietli krista ako spasitela.......ja verim ze budu zachranení tak ako to slubil Boh. Vdaka nim sa narodil mesias....vdaka otcom viery Abrahanma .Izaka ,Jkoba , sa mesias mohol vobec narodit....
zidia si presli cervenym morom skutocne a po ich boku bola z jedne aj druhej strany halda vody.....ale presli a ZNOVUZRODILI SA......pretoze keby zavahali tak su do jedneho pobití!!! (to je prdobraz krstu, presli vodou do noveho zivota)
my pohania sme prisli ku bohu ako slepe kurcata.....
to su zaklady shagara.......modlis sa za zidov?
none
364

362. 17.07.2015, 23:05

vieš o tom Shagara ze aj pohania sa znovuzrodzuju?......zidia su vyvoleny bozi narod to je pravda ale zatial sa neznovuzrodili,pretoze odmietli krista ako spasitela.......ja verim ze budu zachranení tak ako to slubil Boh. Vdaka nim sa narodil mesias....vdaka otcom viery Abrahanma .Izaka ,Jkoba , sa mesias mohol vobec narodit....
zidia si presli cervenym morom skutocne a po ich boku bola z jedne aj druhej strany halda vody.....ale presli a ZNOVUZRODILI SA......pretoze keby zavahali tak su do...

17.07.2015, 23:17
Veriaci....ja hovorím o tých židoch ,čo prijali Krista. A žiadny žid ak nepríjme Krista nebude zachránený! Viem načo narážaš/z Písma/ ale to je úplne o inom!
A ak Písmo hovorí,že .."Nie je totiž možné, aby krv býkov a capov sňala hriechy.“ (Hebrejom 10:1–4)
Teda,...natrvalo. Vtedy to stačilo,ked sa tak robilo každý rok! Ale ako potom môžu byť znovuzrodení,ked podmienka je narodiť sa z "ducha"? Každí,aj predkresťanskí ctitelia musia prijať Krista,...a na to budú mať možnosť v pozemskom raji,1000-ročnom "súdnom dni".
A modliť sa máme za všetkých,teda aj za židov a ľudí každého druhu.
none
365

364. Shagara 17.07.2015, 23:17

Veriaci....ja hovorím o tých židoch ,čo prijali Krista. A žiadny žid ak nepríjme Krista nebude zachránený! Viem načo narážaš/z Písma/ ale to je úplne o inom!
A ak Písmo hovorí,že .."Nie je totiž možné, aby krv býkov a capov sňala hriechy.“ (Hebrejom 10:1–4)
Teda,...natrvalo. Vtedy to stačilo,ked sa tak robilo každý rok! Ale ako potom môžu byť znovuzrodení,ked podmienka je narodiť sa z "ducha"? Každí,aj predkresťanskí ctitelia musia prijať Krista,...a na to budú mať možnosť v pozemskom r...

17.07.2015, 23:20
nie teraz a tu na zemi sa musiš znovuzrodiť......to je podstata.
none
367

365. 17.07.2015, 23:20

nie teraz a tu na zemi sa musiš znovuzrodiť......to je podstata.

17.07.2015, 23:31
369: no neviem neviem Veriaci-4. Podľa Ján 3,3 narodenie znova = vzkriesenie. Na zemi toziž teraz nie je kráľovstvo Božie, ale bude, keď príde Kristus na konci veku a vzkriesi svoje ovečky. Na zemi je teraz všetko možné len nie kráľovstvo Božie.

Ján 3,3: .... Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť kráľovstvo Božie.
none
369

367. milky945 17.07.2015, 23:31

369: no neviem neviem Veriaci-4. Podľa Ján 3,3 narodenie znova = vzkriesenie. Na zemi toziž teraz nie je kráľovstvo Božie, ale bude, keď príde Kristus na konci veku a vzkriesi svoje ovečky. Na zemi je teraz všetko možné len nie kráľovstvo Božie.

Ján 3,3: .... Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť kráľovstvo Božie.

17.07.2015, 23:40
to neznamena že je tu kralovstvo bozie.....ale znovuzrodit sa musime........je to ako predobraz vytrhnutia.Doslova to cloveka vytrhne z pozemskych problemov......je o tom vela versov v biblii.
none
372

369. 17.07.2015, 23:40

to neznamena že je tu kralovstvo bozie.....ale znovuzrodit sa musime........je to ako predobraz vytrhnutia.Doslova to cloveka vytrhne z pozemskych problemov......je o tom vela versov v biblii.

18.07.2015, 00:14
Veriaci, neviem o čom je 374. V Ján 3 hovorí o dvoch narodeniach: z tela a z ducha. Pri prvom narodení sme dostali fyzické telo tu na zemi. Rovnako aj pri druhom / znovu narodení by sme mali dostať telo, telo v kráľovstve božom. A žeby to bolo duchovné telo, o ktorom hovorí Pavol kdesi v Korinťanom?
none
374

367. milky945 17.07.2015, 23:31

369: no neviem neviem Veriaci-4. Podľa Ján 3,3 narodenie znova = vzkriesenie. Na zemi toziž teraz nie je kráľovstvo Božie, ale bude, keď príde Kristus na konci veku a vzkriesi svoje ovečky. Na zemi je teraz všetko možné len nie kráľovstvo Božie.

Ján 3,3: .... Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť kráľovstvo Božie.

18.07.2015, 00:19
Milky....len malá oprava. Kráľovstvo už vládne neviditelne v nebesiach a to preto,že teraz "Kristus zhromažduje vyvolených",...alebo "roztrúsené ovce Izraela v jedno". To dnes činia pod vedením Krista JS.
To,čo hovorí daný text,poukazuje na miesto v nebesiach ,v "Božej vláde".
To neznamená,že ...narodím sa znovu a hned budem v nebi,v Božom kráľovstve". Nie! Znovunarodenie prebieha tu na zemi. V nebi,po vzkriesení už nič také nepotrebujem. Ved budem vzkriesený,budem žiť,...tak načo potom znovuzrodenie?
Treba rozlišovať -"prítomnosť Krista a jeho príchod",ked príde zničiť bezbožných.
Príklad z 1 storočia:.........Ježiš ,mesiáš prišiel/a bol prítomný/ v roku 29 n.l......ale k zničeniu došlo až v roku 70 n.l.!
A medzi týmto obdobím sa hlásalo evanjélium na záchranu. Akurát dnes som pozeral film o tom,ako sa vtedy,ked odtiahol Cestius Gallus od Jeruzalema, kresťania zachránili útekom do hôr Pella. A ako doplatili tí,čo tak neučinili presne podla daného proroctva a otálali. Alebo sa nechali oklamať tvrdením:"mier a bezpečie"...ked Gallus bez zjavnej príčiny odtiahol od múrov Jeruzalema. Tak to bude aj dnes.
none
368

364. Shagara 17.07.2015, 23:17

Veriaci....ja hovorím o tých židoch ,čo prijali Krista. A žiadny žid ak nepríjme Krista nebude zachránený! Viem načo narážaš/z Písma/ ale to je úplne o inom!
A ak Písmo hovorí,že .."Nie je totiž možné, aby krv býkov a capov sňala hriechy.“ (Hebrejom 10:1–4)
Teda,...natrvalo. Vtedy to stačilo,ked sa tak robilo každý rok! Ale ako potom môžu byť znovuzrodení,ked podmienka je narodiť sa z "ducha"? Každí,aj predkresťanskí ctitelia musia prijať Krista,...a na to budú mať možnosť v pozemskom r...

17.07.2015, 23:34
este by som dodal.....prijat krista ako anjela a prijat ho ako spasitela je rozdiel......Vyznal si že Ježiš je pan?......
co myslis o kom je tu pisane?
A riekol mi: Stalo sa. Ja som Alfa i Omega, počiatok i koniec. Ja dám tomu, kto žízni, z prameňa vody života zadarmo.
cie su to slova čo dava vodu zivota zadarmo?
zeby anjel bol alfou a omegou a dokonca daval vodu života zadarmo?.......ak tomu veriš tak si sa zrazil s konom
👍: milky945
none
371

368. 17.07.2015, 23:34

este by som dodal.....prijat krista ako anjela a prijat ho ako spasitela je rozdiel......Vyznal si že Ježiš je pan?......
co myslis o kom je tu pisane?
A riekol mi: Stalo sa. Ja som Alfa i Omega, počiatok i koniec. Ja dám tomu, kto žízni, z prameňa vody života zadarmo.
cie su to slova čo dava vodu zivota zadarmo?
zeby anjel bol alfou a omegou a dokonca daval vodu života zadarmo?.......ak tomu veriš tak si sa zrazil s konom

18.07.2015, 00:06
Veriaci....373,,,,......Alfa a Omega........ :

Alfa a Omega: Komu prináleží tento titul? 1. Podľa Zjavenia 1:8 patrí Bohu, Všemohúcemu. V 11. verši je tento titul použitý na niekoho, koho neskorší opis odhalí ako Ježiša Krista. No učenci uznávajú, že zmienka o Alfe a Omege v 11. verši je nepravá, a tak sa nevyskytuje v NV, AH, EP, SEP, ZŠ. 2. Mnohé preklady Zjavenia do hebrejčiny uznávajú, že 8. verš opisuje Jehovu, a preto tam vracajú Božie osobné meno. Pozri NS. 3. Zjavenie 21:6, 7 poukazuje na to, že kresťania, ktorí duchovne zvíťazia, sa stanú ‚synmi‘ toho, ktorý je známy ako Alfa a Omega. O vzťahu medzi kresťanmi pomazanými duchom a Ježišom Kristom sa takto nikde nepíše. Ježiš o nich hovoril ako o svojich ‚bratoch‘. (Hebr. 2:11; Mat. 12:50; 25:40) Ale o týchto Ježišových ‚bratoch‘ sa píše ako o ‚Božích synoch‘. (Gal. 3:26; 4:6) 4. TEV vsunul do textu v Zjavení 22:12 meno Ježiš, čo vzbudzuje dojem, že zmienka o Alfe a Omege v 13. verši sa vzťahuje na Ježiša. No v gréčtine sa tam meno Ježiš nevyskytuje a iné preklady ho tam ani nevkladajú. 5. V Zjavení 22:13 sa tiež hovorí, že Alfa a Omega je „prvý a posledný“, čo je vyjadrenie, ktoré je v Zjavení 1:17, 18 uplatnené na Ježiša. Podobne slovo „apoštol“ bolo použité na Ježiša Krista, ako aj na niektorých z jeho nasledovníkov. Dokazuje to však, že sú tou istou osobou alebo že majú rovnaké postavenie? (Hebr. 3:1) Všetky doklady teda vedú k záveru, že titul „Alfa a Omega“ sa vzťahuje na Všemohúceho Boha, Otca, a nie na Syna.
Titul „Alfa a Omega“ označuje Jehovu a zdôrazňuje sa ním to, že pred Jehovom neexistoval žiadny všemocný Boh a ani po ňom nebude žiaden. On je „začiatok a koniec“. (Zjav. 21:6; 22:13) Hoci v Zjavení 22:13 je výrazom „prvý a posledný“ označený Jehova a vyjadruje sa tým to, že nikto nebol Zvrchovaným Panovníkom pred ním a nikto nebude po ňom, z kontextu prvej kapitoly vidíme, že titul „Prvý a Posledný“ sa tu vzťahuje na Ježiša Krista. On bol prvým človekom, ktorý bol vzkriesený k nesmrteľnému duchovnému životu, a bol posledný, koho vzkriesil Jehova osobne. (Kol. 1:18)
A tak teraz uvažuj,kto sa to zrazil s koňom?!
none
373

371. Shagara 18.07.2015, 00:06

Veriaci....373,,,,......Alfa a Omega........ :

Alfa a Omega: Komu prináleží tento titul? 1. Podľa Zjavenia 1:8 patrí Bohu, Všemohúcemu. V 11. verši je tento titul použitý na niekoho, koho neskorší opis odhalí ako Ježiša Krista. No učenci uznávajú, že zmienka o Alfe a Omege v 11. verši je nepravá, a tak sa nevyskytuje v NV, AH, EP, SEP, ZŠ. 2. Mnohé preklady Zjavenia do hebrejčiny uznávajú, že 8. verš opisuje Jehovu, a preto tam vracajú Božie osobné meno. Pozri NS. 3. Zjavenie 21:6, 7 po...

18.07.2015, 00:18
14 Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života.
čie su to slova shagara?
none
375

373. 18.07.2015, 00:18

14 Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života.
čie su to slova shagara?

18.07.2015, 00:29
Veriaci....378.....s tým nemám problém. Ale neviem čo tým chceš povedať? Ved sme si ujasnili,že verím že aj Jehova/Iniciátor/ aj Ježiš je spasiteľ. A teda sprostredkovateľ života. Nebodaj tam vidíš trojicu? A kde?
Ale Ježišove slová poukazujú na "vodu"/živú/...na Božie slovo. Skrze neho získavame vieru na záchranu,večný život.
Ved už svojho času Izaiáš vola k takéjto vode židov....."„Hej, vy všetci žízniví! Poďte k vode."
none
377

375. Shagara 18.07.2015, 00:29

Veriaci....378.....s tým nemám problém. Ale neviem čo tým chceš povedať? Ved sme si ujasnili,že verím že aj Jehova/Iniciátor/ aj Ježiš je spasiteľ. A teda sprostredkovateľ života. Nebodaj tam vidíš trojicu? A kde?
Ale Ježišove slová poukazujú na "vodu"/živú/...na Božie slovo. Skrze neho získavame vieru na záchranu,večný život.
Ved už svojho času Izaiáš vola k takéjto vode židov....."„Hej, vy všetci žízniví! Poďte k vode."

18.07.2015, 00:32
ok takze veriš ze ježiš je spasitel?
Vyznal si Jezisa osobne ako pana a spasitela ustami nahlas pred ludmi?....alebo len hovoris akoze ....
none
378

377. 18.07.2015, 00:32

ok takze veriš ze ježiš je spasitel?
Vyznal si Jezisa osobne ako pana a spasitela ustami nahlas pred ludmi?....alebo len hovoris akoze ....

18.07.2015, 00:40
Veriaci, pozri si 365 a 377. S tebou je "radosť" diskutovať, keď ignoruješ.
none
379

378. milky945 18.07.2015, 00:40

Veriaci, pozri si 365 a 377. S tebou je "radosť" diskutovať, keď ignoruješ.

18.07.2015, 00:42
nemotaj sa do toho akurat to robis nepriehladnym.....sleduj a nekecaj....
none
380

379. 18.07.2015, 00:42

nemotaj sa do toho akurat to robis nepriehladnym.....sleduj a nekecaj....

18.07.2015, 00:46
384: A tieto krásne slová ti vnukol ježiš pán znovu narodený? Ďakujem, aspoň si ma v niečom utvrdil.
none
381

380. milky945 18.07.2015, 00:46

384: A tieto krásne slová ti vnukol ježiš pán znovu narodený? Ďakujem, aspoň si ma v niečom utvrdil.

18.07.2015, 01:03
milky nevysvetluj si to zle. Tu na fore su niekedy celkom zaujimave debaty pokial sa do toho nenamontuju aj dalsí. Potom je to uz nepriehladne a nikto ani nevie o co vlastne ide.
ja sa snazim nezapajat do takychto debat ktoré vidim ,akurat dam suhlas a to je vsetko......predsa je to len virtual .V reale je to ine a da sa diskutovat aj ked su viaceri.....len to netreba prehnat lebo potom to je ako v krcme a kazdy hovorí a nikto nepocuva.....a co potom virtual?
none
384

381. 18.07.2015, 01:03

milky nevysvetluj si to zle. Tu na fore su niekedy celkom zaujimave debaty pokial sa do toho nenamontuju aj dalsí. Potom je to uz nepriehladne a nikto ani nevie o co vlastne ide.
ja sa snazim nezapajat do takychto debat ktoré vidim ,akurat dam suhlas a to je vsetko......predsa je to len virtual .V reale je to ine a da sa diskutovat aj ked su viaceri.....len to netreba prehnat lebo potom to je ako v krcme a kazdy hovorí a nikto nepocuva.....a co potom virtual?

18.07.2015, 01:48
veriaci, ty ma vieš len urážať alebo ignorovať, takéto reči si strč vieš kam
none
392

384. milky945 18.07.2015, 01:48

veriaci, ty ma vieš len urážať alebo ignorovať, takéto reči si strč vieš kam

19.07.2015, 02:35
To je jeho styl.. Ale nikto mi neveri..
none
396

392. 19.07.2015, 02:35

To je jeho styl.. Ale nikto mi neveri..

19.07.2015, 05:35
je potrebna vas hecovat lebo si sedite na kábloch.
none
382

377. 18.07.2015, 00:32

ok takze veriš ze ježiš je spasitel?
Vyznal si Jezisa osobne ako pana a spasitela ustami nahlas pred ludmi?....alebo len hovoris akoze ....

18.07.2015, 01:12
shagara vypada to tak ze si nevyznal....alebo sa mýlim?
none
399

375. Shagara 18.07.2015, 00:29

Veriaci....378.....s tým nemám problém. Ale neviem čo tým chceš povedať? Ved sme si ujasnili,že verím že aj Jehova/Iniciátor/ aj Ježiš je spasiteľ. A teda sprostredkovateľ života. Nebodaj tam vidíš trojicu? A kde?
Ale Ježišove slová poukazujú na "vodu"/živú/...na Božie slovo. Skrze neho získavame vieru na záchranu,večný život.
Ved už svojho času Izaiáš vola k takéjto vode židov....."„Hej, vy všetci žízniví! Poďte k vode."

20.07.2015, 18:59
nevidim tam trojicu, ale vidim tam ze Jezis a Boh je jedna a ta ista osoba.
none
400

399. 20.07.2015, 18:59

nevidim tam trojicu, ale vidim tam ze Jezis a Boh je jedna a ta ista osoba.

20.07.2015, 19:44
Chudak Duch Svaty, piate kolo na voze..
none
376

373. 18.07.2015, 00:18

14 Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života.
čie su to slova shagara?

18.07.2015, 00:29
to su slova syna bozieho Shagara....podla vas anjela......
none
388

371. Shagara 18.07.2015, 00:06

Veriaci....373,,,,......Alfa a Omega........ :

Alfa a Omega: Komu prináleží tento titul? 1. Podľa Zjavenia 1:8 patrí Bohu, Všemohúcemu. V 11. verši je tento titul použitý na niekoho, koho neskorší opis odhalí ako Ježiša Krista. No učenci uznávajú, že zmienka o Alfe a Omege v 11. verši je nepravá, a tak sa nevyskytuje v NV, AH, EP, SEP, ZŠ. 2. Mnohé preklady Zjavenia do hebrejčiny uznávajú, že 8. verš opisuje Jehovu, a preto tam vracajú Božie osobné meno. Pozri NS. 3. Zjavenie 21:6, 7 po...

18.07.2015, 08:21
Shagara...to je fakt zaujímavá argumentácia: "No učenci uznávajú"..."Mnohé preklady Zjavenia do hebrejčiny uznávajú"...
kto sú bezmenní učenci,ktoré sú "mnohé" preklady?
Treba si položiť otázku.Kto neustále spochybňuje Božie Slovo a pridáva,alebo uberá z veršov,ak nie diablov sluha?
none
397

364. Shagara 17.07.2015, 23:17

Veriaci....ja hovorím o tých židoch ,čo prijali Krista. A žiadny žid ak nepríjme Krista nebude zachránený! Viem načo narážaš/z Písma/ ale to je úplne o inom!
A ak Písmo hovorí,že .."Nie je totiž možné, aby krv býkov a capov sňala hriechy.“ (Hebrejom 10:1–4)
Teda,...natrvalo. Vtedy to stačilo,ked sa tak robilo každý rok! Ale ako potom môžu byť znovuzrodení,ked podmienka je narodiť sa z "ducha"? Každí,aj predkresťanskí ctitelia musia prijať Krista,...a na to budú mať možnosť v pozemskom r...

19.07.2015, 18:11
shagara ty si nepochopil jednu vec.....zivot zidov po prejeni cerveneho mora je zivot znovuzrodenzch ludi a vsetko to co to vyposobuje. Zidia si to zazili vo fyyickom svete ich zivot a pribehy su predobrazom nasho zivota co sme sa znovuzrodili.
Aj cela biblia je o tom ......
kadý ma svojho goliasa...
vsetky pribehy su nasimi pribehmi co sme sa znovuzrodili, ale to bohuzial nechapes, pretoze si sa zatial nenarodil znova.
vsetko to čo vidis na pribehoch v starom zakone tak vsetko to ta caka ako znovuzrodeneho cloveka a tým nastraham ktore mali zidia sa nevyhneš...život a spravanie 6židov v sarom yakone je predobrazom života znovuyroden7ch ludi....
ako znovuzrodenýmoyes chodit po pusti
ako znovuyrodený nemusis chodit po pusti
ako znovuyrodený možes zabrat to uzemie co ti dava boh
ako znovuzrodený sa možes zlaknut......to co dava boh.
tito veci vy jehovisti totalne neviete, pretože vy nie ste napadaní satanom a neznovuyrodili sa.....
none
411

397. 19.07.2015, 18:11

shagara ty si nepochopil jednu vec.....zivot zidov po prejeni cerveneho mora je zivot znovuzrodenzch ludi a vsetko to co to vyposobuje. Zidia si to zazili vo fyyickom svete ich zivot a pribehy su predobrazom nasho zivota co sme sa znovuzrodili.
Aj cela biblia je o tom ......
kadý ma svojho goliasa...
vsetky pribehy su nasimi pribehmi co sme sa znovuzrodili, ale to bohuzial nechapes, pretoze si sa zatial nenarodil znova.
vsetko to čo vidis na pribehoch v starom zakone tak vsetko ...

21.07.2015, 15:55
Veriaci.......402......Ježiš veľakrát tvrdil,že aby bol človek znovuzrodený,....musí byť pokrstený duchom svätým. Ale ten bol vyliatý až na letnice. Iba vtedy,ked už Ježiš predložil obeť svojho bezhriešneho tela svojmu Otcovi. Pretrhnutie opony v chráme,bol dôkaz,že až vtedy bola otvorená cesta do neba. Bola odstránená prekážka medzi "svätou a Najsvätejšou"!
Hebrejom 10:20....."Bratia, keďže máme smelosť pre cestu vstupu do svätého miesta prostredníctvom Ježišovej krvi, 20 ktorú zasvätil pre nás ako novú a živú cestu cez oponu, svoje telo".
Krátko pred smrťou Ježiš povedal svojim nasledovníkom: „Idem, aby som vám pripravil miesto. Ak teda pôjdem a pripravím vám miesto, prídem opäť a prijmem vás k sebe, aby ste boli aj vy tam, kde som ja.“ (Ján 14:2, 3)
Teda,....predkresťanskí ctitelia nemohli "vojsť do svätého miesta".,,,,"Najsvätejšej"!
Tak tým, ......že Ježiš získal prístup do Najsvätejšej, čiže do neba, otvoril cestu pre ďalších, ktorí ho mali nasledovať. (Hebrejom 6:19, 20)
A tak po "Jána Krstiteľa" nikto nemohol vojsť do neba,pretože nebola "zasvätená cesta" a nebol prístup do "Najsvätejšej",....do neba. "Opona" ktorá symbolizovala Ježišove telo,nebolo ešte obetované! Aj preto píše Matúš,že aj Ján Krstitel,.......aj ked bol "najväčší z ľudí narodených na zemi",.....nebude a nevošiel do neba! Citujem....."Pravdivo vám hovorím: Medzi tými, čo sa narodili zo žien, nebol vzbudený nikto väčší ako Ján Krstiteľ; ale ten, ktorý je menší v nebeskom kráľovstve, je väčší ako on." Další verš hovorí,že až od neho/od Letníc,ked bol,vyliaty duch/ bola sprístupnená cesta do neba.
Dalej......Ján sám napísal.......Povedal: „Krstil som vás vodou, ale on [Ježiš] vás bude krstiť svätým duchom.“ (Marek 1:7, 8)
A to je podstatný rozdieľ!
Ježiš asi tri roky po svojom krste dal svojim učeníkom uistenie: „Budete pokrstení o niekoľko dní v svätom duchu.“ (Skutky 1:5) A to sa stalo až na letnice.
Všimni si,...... že Ježiš bol najprv pokrstený vo vode. Potom dostal svätého ducha. Podobne aj raní učeníci boli najprv pokrstení vo vode (niektorých z nich pokrstil Ján Krstiteľ) a neskôr dostali svätého ducha. (Ján 1:26–36) A rovnako aj tritisíc nových učeníkov sa najprv dalo pokrstiť vo vode a potom dostali svätého ducha.
Môžem toto svoje tvrdenie doložiť desiatkami daľších textov. Ty sa opieraš len o svoje ľudské tvrdenie, a nie o Písma!
Je teda zrejme,že vôbec nechápeš,čo znamená byť znovuzrodený/ked tvrdíš to,čo tvrdíš/ a určite ty nie si znovuzrodený. A tak nebudeš "vládcom a sudcom" v nebi,pretože je to výsada,pre ktorú si nesplnil mnohé podmienky a Boh ťa nepovolal.
Ak niečo tvrdíš o sebe,to ešte nie je dôkaz ,že to je aj pravda!
A tak ti dám radu: Usiluj sa,aby si si vyslúžil záchranu a žil v pozemskom raji.
none
422

356. Shagara 17.07.2015, 22:45

Veriaqci nie...359....ved daní kresťania ktorí majú nádej žiť v nebi,boli znovuzrodení ešte za života na zemi,ked ich pomazal duch svätý.
Mnohí tiež veria, že výraz „znovuzrodený“ sa vzťahuje na človeka, ktorý dal slávnostný sľub, že bude slúžiť Bohu a Kristovi, a vďaka tomu bol duchovne oživený. Ale to tak nie je,...a nemá to ani nič spoločné s vzkriesením.
Keď pozorne čítame Ježišove slová, /ked sa rozprával s Nikodémom/zistíme, že Ježiš neučil, že to závisí od človeka, či sa narodí zn...

22.07.2015, 07:45
"Preto aj Písmo tvrdí/čo je tiež dôkaz/,že "po Jána" nikto nemal túto nebeskú nádej." >> A co taky Abraham, ten nebude v tej vladnucej triede v Nebi, ale "len" vzkrieseny do tela na Zemi?
none
485

422. 22.07.2015, 07:45

"Preto aj Písmo tvrdí/čo je tiež dôkaz/,že "po Jána" nikto nemal túto nebeskú nádej." >> A co taky Abraham, ten nebude v tej vladnucej triede v Nebi, ale "len" vzkrieseny do tela na Zemi?

25.07.2015, 01:54
Wolfe......427....Abrahám nie je výnimka! Dávid bol Boží obľúbenec tiež,a predsa správa v NZ tvrdí:....."Veď Dávid nevystúpil do nebies,"...Sk.2:34....hádaj prečo?
Pre to isté,ako Abrahám! Nebol znovuzrodený,a pred Kristom nebola "zjavená cesta do neba".
Viete,netvrdím to,že tak učia JS,ale preto,že Biblia na mnohých miestach tak učí. A ja som citoval veľa textov na podporu tohto tvrdenia. "Opona",...predobrazujúca Ježišovo,bezhriešne telo ,bola tým ,čo tomu bránilo. Inak povedané,...prístup do "Najsvätejšej"/=nebo/ bol možný až po jeho smrti a následnom vyliatí ducha. To tvrdí Pavol na mnohých miestach.
Teda,daná opona oddelovala svätú od najsvätejšej. To "symbolické roztrhnutie" znamenalo otvorenú cestu do neba, po vyliatí ducha. Teda,správne si odpovedal. "Krv býkov a capov totiž neoslobodzuje natrvalo". Aj oni v raji musia uveriť v jediný prostriedok záchrany. Pavol aj cituje,že "predkresťanskí ctitelia",...."nebudú dedičmi sľubov",...a že znovuzrodení kresťania/v 1 storočí/ ich "predídu"!
Ale sú aj iné časti Písma ,čo poukazujú na tieto fakty!
none
510

485. Shagara 25.07.2015, 01:54

Wolfe......427....Abrahám nie je výnimka! Dávid bol Boží obľúbenec tiež,a predsa správa v NZ tvrdí:....."Veď Dávid nevystúpil do nebies,"...Sk.2:34....hádaj prečo?
Pre to isté,ako Abrahám! Nebol znovuzrodený,a pred Kristom nebola "zjavená cesta do neba".
Viete,netvrdím to,že tak učia JS,ale preto,že Biblia na mnohých miestach tak učí. A ja som citoval veľa textov na podporu tohto tvrdenia. "Opona",...predobrazujúca Ježišovo,bezhriešne telo ,bola tým ,čo tomu bránilo. Inak povedané,...prí...

27.07.2015, 05:28
Mi to pride take nefer.. Ja som myslel, ze Boh ma vacsiu moc..
A Abraham by obetoval aj svojho syna, taku vernost ukazal Bohu..
Cele je to nejake divne... Vsetci hlavni predstavitelia nejak blbo skoncili Abraham, Mojzis, David...
none
350

243. Shagara 17.07.2015, 02:33

Veriaci,,,,242...povedal si "A". Teraz ale povedz "B"!
Ak Boh neodstránil telo z hrobky,tak čo sa podla teba s ním stalo?
A ked sa vyjadríš,potom ti doložím Písmom,čomu to vlastne veríš!
A "duch svätý" je moc od Boha. A tak,čo môže dať Boh,to dáva aj jeho duch,sila. A Boh je Všemocný.
A to Biblia tvrdí,že svätý duch je sila,moc:"Ale naproti tomu ja som bol naplnený silou, Jehovovým duchom, a právom a mocou". Micheáš 3:8
Lukáš 1:35
"35 Anjel jej odpovedal a riekol: „Príde ...

17.07.2015, 22:09
no shagara ja som povedal B v 248 a tu pokracuj v dispute.
none
351

239. 17.07.2015, 01:36

ano uzka je cesta do kráľovstva bozieho a malokto po nej krača.
po tej ceste kraca len ten kto nasleduje Ježiša a pocuje jeho hlas a ja tomu verím. Normale si ma potešil,pretože viem že som znovuzrodený a pokrstený Duchom Svetým. Moj duch spolu s Duchom Božim svedci že som bozie dieťa. Mozem volať ABBA OTCE......
vy ste sa rozhodli neist po tej ceste a to vedome. Jezis predsa neostal na zemi ale vystupil na nebesia. To je ta cesta,ktora vedie do kralovstva bozieho.......
neviem nevi...

17.07.2015, 22:12
tu zacni svedok satanov v 242 a oponuj mi ....
none
204

195. Shagara 16.07.2015, 17:22

Stefa,....a čo s tými minimálne niekoľko desiatok veršov,až nie stoviek ,ktoré hovoria o pretvorení zeme na raj? Ignorujeme tieto biblické fakty,len preto,že ja som získal také poznanie a chcem isť do neba?!
O čom potom mal kázeň na vrchu,ked tvrdil,že "mierni zdedia zem". Je aj v nebi zem?
A o čom tu píše Žalmista,ak nie o pozemskom raji?...."Veď zločinci budú odrezaní,
ale tí, ktorí dúfajú v Jehovu, budú vlastniť zem.
? [Vav]
10 A ešte chvíľku a zlého už nebude;
a určit...

16.07.2015, 18:17
Shagara....píšeš
A už teda vieš kto "ponúka satanovu cestu"? Viac si ceníte ľudské,manichejske predstavy,ako Božie slovo!
predstavy tu predvadzaš prave ty.....Bozie slovo jasne hovori a dokonca sam Ježiš....Ja som cesta, pravda i zivot. Preco nejdes za Ježisom?.....Alebo neveríš že On je cesta?
Sermuješ tu literou a jednoducha podstata ozivena duchom ti chyba.
👍: stefan 5
none
219

204. 16.07.2015, 18:17

Shagara....píšeš
A už teda vieš kto "ponúka satanovu cestu"? Viac si ceníte ľudské,manichejske predstavy,ako Božie slovo!
predstavy tu predvadzaš prave ty.....Bozie slovo jasne hovori a dokonca sam Ježiš....Ja som cesta, pravda i zivot. Preco nejdes za Ježisom?.....Alebo neveríš že On je cesta?
Sermuješ tu literou a jednoducha podstata ozivena duchom ti chyba.

16.07.2015, 22:23
Veriaci...ja súhlasím,že Kristus je cesta,pravda a život. Len vy nie! Kristus totiž neučil trojicu. Ani peklo,ani nesmrteľnú dušu,ani to,že všetci pôjdu do neba! Vy nejdete po Kristovej ceste. A to už poriadne dávno,....len sa za ňu skrývate!
Aj ked sa "kresťania" mlátili,jeden druhého....tak aj vtedy ste šli po Kristovej ceste nenásilia a lásky?
👍: milky945
none
253

219. Shagara 16.07.2015, 22:23

Veriaci...ja súhlasím,že Kristus je cesta,pravda a život. Len vy nie! Kristus totiž neučil trojicu. Ani peklo,ani nesmrteľnú dušu,ani to,že všetci pôjdu do neba! Vy nejdete po Kristovej ceste. A to už poriadne dávno,....len sa za ňu skrývate!
Aj ked sa "kresťania" mlátili,jeden druhého....tak aj vtedy ste šli po Kristovej ceste nenásilia a lásky?

17.07.2015, 13:57
shagara, ty ked počuješ slovo trojica , tak sa ti robia pred očami červene kruhy?...
v slove božom sa sice nepíse o tom ze Boh je trojjedinny, ale vieme že (to sa uz opakujem niekolko krat) jezis povedal Ja a otec sme jedno a vieme aj to že jeziš nam zoslal za seba nahradnika a to Ducha Sveteho ,ktorý sa prejavuje v pisme ako osoba.
Z toho vznikol nazov trojjedinny Boh. Skus si to nahradiť inym vhodnejsim slovom, ja osobne neviem najst ine lepsie slovo ,ktore to tak vystihuje.
ty hovoriš, ze kto tvrdi ze boh je trojjedinny tak ho rozdeluje, ale je to znova naopak, kto chape tu božiu vlastnosť, tak tvrdi že Boh je len jeden.ako Boh Otec, ako Boh Syn a ako Duch Svätý....stale sa jedna ale o jednu bytost, jednu osobu.
to vy jehovisti čo tak zarputilo bojujete proti trojjedinnosti ho rozdelujete a to doslovne. Boha otca a anjela.(toto je rozdelenie)....Boh nie je rozdelený.....aj ježiš to potvrdil... Ja a otec sme jedno!!!!.....akurat tu boha vidiš raz ako cloveka a raz ako niekoho čo je nad vsetkym ale stale jeden a ten istý!!!!!! To ze komunikuje mdzi sebou otec a syn je nepochopitelne, ale ked sa staneš bozim dieťaťom a božim synon, potom to pochopiš, ze komunikovanie syna a otca je mozne.
Boh je užastny, dokazal vlastne komunikovat medzi sebou aby nam ukazal ze aj my mozeme komunikovat ako samostatne osoby s nim.(Boh nas vtahuje to svojho tela aj diela)...toto su zjavenia Shagara, ktore ti da otec ako synovi, pomocou Ducha...
none
254

253. 17.07.2015, 13:57

shagara, ty ked počuješ slovo trojica , tak sa ti robia pred očami červene kruhy?...
v slove božom sa sice nepíse o tom ze Boh je trojjedinny, ale vieme že (to sa uz opakujem niekolko krat) jezis povedal Ja a otec sme jedno a vieme aj to že jeziš nam zoslal za seba nahradnika a to Ducha Sveteho ,ktorý sa prejavuje v pisme ako osoba.
Z toho vznikol nazov trojjedinny Boh. Skus si to nahradiť inym vhodnejsim slovom, ja osobne neviem najst ine lepsie slovo ,ktore to tak vystihuje.
ty hov...

17.07.2015, 14:19
RE "to vy jehovisti čo tak zarputilo bojujete proti trojjedinnosti ho rozdelujete a to doslovne. Boha otca a anjela.(toto je rozdelenie)....Boh nie je rozdelený":

inak to nejde ako doslovne rozdelovať, inak sa nedá vysvetliť Ježišova smrť na kríži a následné vzkriesenie. Ak to teda nevysvetluješ metódou samo oživenia.
none
255

254. milky945 17.07.2015, 14:19

RE "to vy jehovisti čo tak zarputilo bojujete proti trojjedinnosti ho rozdelujete a to doslovne. Boha otca a anjela.(toto je rozdelenie)....Boh nie je rozdelený":

inak to nejde ako doslovne rozdelovať, inak sa nedá vysvetliť Ježišova smrť na kríži a následné vzkriesenie. Ak to teda nevysvetluješ metódou samo oživenia.

17.07.2015, 14:36
ano boh ma tu vlastnosť,že sa sam vzkriesil.(pre ludi nepochopitelne)....ale ked sa clovek znovuzrodí,tak pochopí že je to možné, pretože vzkriesenie je vlastne predobraz znovuzrodenia cloveka.
none
256

255. 17.07.2015, 14:36

ano boh ma tu vlastnosť,že sa sam vzkriesil.(pre ludi nepochopitelne)....ale ked sa clovek znovuzrodí,tak pochopí že je to možné, pretože vzkriesenie je vlastne predobraz znovuzrodenia cloveka.

17.07.2015, 14:49
Boh sa sám vzkriesi? To by musel najskôr vedieť zomrieť. Vzkriesenie je znovuzrodenia (cloveka), nie predobraz.
none
257

256. milky945 17.07.2015, 14:49

Boh sa sám vzkriesi? To by musel najskôr vedieť zomrieť. Vzkriesenie je znovuzrodenia (cloveka), nie predobraz.

17.07.2015, 14:56
Ano vedel aj zomriet ako clovek.....a zaroven sa sam vzkriesit.
Ale Bôh súc bohatý v milosrdenstve pre mnohú svoju lásku, ktorou nás zamiloval, 5 aj keď sme boli mŕtvi v previneniach, spolu nás oživil s Kristom - milosťou ste spasení - a spolu vzkriesil a spolu posadil v ponebeských oblastiach v Kristu Ježišovi
none
261

257. 17.07.2015, 14:56

Ano vedel aj zomriet ako clovek.....a zaroven sa sam vzkriesit.
Ale Bôh súc bohatý v milosrdenstve pre mnohú svoju lásku, ktorou nás zamiloval, 5 aj keď sme boli mŕtvi v previneniach, spolu nás oživil s Kristom - milosťou ste spasení - a spolu vzkriesil a spolu posadil v ponebeských oblastiach v Kristu Ježišovi

17.07.2015, 15:26
Ked bol Jezis dole, na Zemi, tak sa ludia modlili k Bohu zbytocne, pretoze on na Nebi nebol?
none
262

257. 17.07.2015, 14:56

Ano vedel aj zomriet ako clovek.....a zaroven sa sam vzkriesit.
Ale Bôh súc bohatý v milosrdenstve pre mnohú svoju lásku, ktorou nás zamiloval, 5 aj keď sme boli mŕtvi v previneniach, spolu nás oživil s Kristom - milosťou ste spasení - a spolu vzkriesil a spolu posadil v ponebeských oblastiach v Kristu Ježišovi

17.07.2015, 15:28
Je to zaujimave... Boh ktory nikdy nevznikol ani ho nikto nestvoril a ktory je vecny od vzdy do vzdy na 2+ dni neexistoval?
👍: milky945
none
277

262. 17.07.2015, 15:28

Je to zaujimave... Boh ktory nikdy nevznikol ani ho nikto nestvoril a ktory je vecny od vzdy do vzdy na 2+ dni neexistoval?

17.07.2015, 16:40
to su otazky telesneho cloveka.....stan sa duchovným a zistiš ze aj nemozne v ociach neznovuzrodeneho cloveka je moznym v ociach znovuzrodeneho cloveka.....toto su bozie tajomstva.
none
280

277. 17.07.2015, 16:40

to su otazky telesneho cloveka.....stan sa duchovným a zistiš ze aj nemozne v ociach neznovuzrodeneho cloveka je moznym v ociach znovuzrodeneho cloveka.....toto su bozie tajomstva.

17.07.2015, 16:44
Keby si bol duchovny clovek, tak by si vedel vysvetlovat z pisma... ale ty sa len vrtis na jednom mieste a len hovoris ako sa kazdy myli, aky je telesny clovek, aky je neveriaci...
To je cela tvoja mudrost, ktoru si "dostal z Ducha"
none
281

280. 17.07.2015, 16:44

Keby si bol duchovny clovek, tak by si vedel vysvetlovat z pisma... ale ty sa len vrtis na jednom mieste a len hovoris ako sa kazdy myli, aky je telesny clovek, aky je neveriaci...
To je cela tvoja mudrost, ktoru si "dostal z Ducha"

17.07.2015, 16:51
a naco sa mam zacat vrtieť ked telesni ludia sa nevedia zbavit svojej zavislosti na svojom rozume?(to su truhlíci)....
a to sme len pri zakladoch....
none
282

281. 17.07.2015, 16:51

a naco sa mam zacat vrtieť ked telesni ludia sa nevedia zbavit svojej zavislosti na svojom rozume?(to su truhlíci)....
a to sme len pri zakladoch....

17.07.2015, 16:54
Ked sa ta niekto nieco pyta, ani nevies zo seba nic vykomolit..
Pretoze ziadneho ducha nemas, tvoj rozum jeho nepouzivanim zakrnel...

Takze jedine na co sa zmozes, je len hovorit o inych, ze neuverili a ze su telesni
Mozno si ty viac telesny, nez mnohi..
none
285

282. 17.07.2015, 16:54

Ked sa ta niekto nieco pyta, ani nevies zo seba nic vykomolit..
Pretoze ziadneho ducha nemas, tvoj rozum jeho nepouzivanim zakrnel...

Takze jedine na co sa zmozes, je len hovorit o inych, ze neuverili a ze su telesni
Mozno si ty viac telesny, nez mnohi..

17.07.2015, 17:06
este ze si napisal možno....tvoja jesitnost zalozena na mudrovani ta nepusti dalej...pokor sa wolfiku(nie predo mnou) ale pred bohom a dostanes poznanie o akom sa ti ani nesniva.....
none
288

285. 17.07.2015, 17:06

este ze si napisal možno....tvoja jesitnost zalozena na mudrovani ta nepusti dalej...pokor sa wolfiku(nie predo mnou) ale pred bohom a dostanes poznanie o akom sa ti ani nesniva.....

17.07.2015, 18:48
Myslis, ze nie som pokoreny pred Bohom, ked hovorim, ze to co stvarate vo vasej spolocnosti je cirkus?
To nema nic s mojou pokorou pred Bohom...
A hlavne ty nevies nic o mojej pokore pred Bohom...
none
289

288. 17.07.2015, 18:48

Myslis, ze nie som pokoreny pred Bohom, ked hovorim, ze to co stvarate vo vasej spolocnosti je cirkus?
To nema nic s mojou pokorou pred Bohom...
A hlavne ty nevies nic o mojej pokore pred Bohom...

17.07.2015, 18:54
ak by si bol pred Bohom pokoreny, tak by si nespochybnoval jeho slovo truhliku.Ty tomu kto berie bozie slovo hovoriš ze je naivny.....tak si bud truhlikom a spochybnuj ho aj dalej.....dufam ze do konca zivota sa ti ho podari najsť.
none
294

289. 17.07.2015, 18:54

ak by si bol pred Bohom pokoreny, tak by si nespochybnoval jeho slovo truhliku.Ty tomu kto berie bozie slovo hovoriš ze je naivny.....tak si bud truhlikom a spochybnuj ho aj dalej.....dufam ze do konca zivota sa ti ho podari najsť.

17.07.2015, 19:32
Ja nespochybnujem Jeho slovo...
Ja spochybnujem vas cirkus...

Ty si ako Shagara... cela biblia pise o Svedkoch Jehovovych
U Vas je to zas .. kto spochybni vas, spochybnil Boha... podajte si ruku...
none
389

262. 17.07.2015, 15:28

Je to zaujimave... Boh ktory nikdy nevznikol ani ho nikto nestvoril a ktory je vecny od vzdy do vzdy na 2+ dni neexistoval?

18.07.2015, 10:43
wolfiku, presiel som si debatu a vidim ako utočíš otazkami . Irituje ta že som ti povedal že som znovuzrodeny a že mam ducha sveteho. Nedokazes to zožrať. Davaš niektore otazky a myslis si ze by som malvediet odpoved na vsetko. Vsetko nebudeme nikdy vedieť az na večnosti aj ked mame ducha.to sa ma mozeš rovno opytat ako to boh urobil ked sa vzkriesil...Uz teraz ti poviem ze neviem....a mozes povedať nemaš ducha len kecaš....takto ty vlastne debatiš.....krutis sa dokola, raz do toho namotas Mariu, potom zas jayky....to len dokazuje aky mas v sebe chaos .Je to preto že mudrujes a nevieš sa z toho vymotať.
takze k tej tvojej otazke.....ako je mozne ze vecny boh 2+ neexistoval?
ked budes nad tym uvazovat ako telesny clovek,nikdy na to nemozes prist, pretoze na prvy pohlad je to nezmysel.
LENZE to evanielium je mocou bozou na spasenie kazdemu veriacemu.
to znamena ze musime verit ze bozi syn umrel, bol pochovany a na treti den vstal z mrtvych....ak tomu nebudes veriť tak potom ta bozia moc spasenia sa ta nedotkne a nebudes spaseny.
takze co s tým?....Jeziš a otec je jedno a je to v biblii. Takze ako mohol boh vecny na nejaku chvilu zomrieť?
Boh je neskutocny dokazal umriet ked tu bol v tele a zaroven byt vecny. Aj clovek ked umrie v tele na vecnosti nezomiera, jeho duch bude ziť. To znamena ze aj clovek vlastne umrel a zaroven je vecny duch a neumiera.
co myslis sme dvaja, ked raz zijeme v tele na tomto svete? a potom na vecnosti v inom tele?....nie stale budes jeden a ten istý. Takysto aj Ježiš(clovek v tele) a Boh je ten istý.
none
390

389. 18.07.2015, 10:43

wolfiku, presiel som si debatu a vidim ako utočíš otazkami . Irituje ta že som ti povedal že som znovuzrodeny a že mam ducha sveteho. Nedokazes to zožrať. Davaš niektore otazky a myslis si ze by som malvediet odpoved na vsetko. Vsetko nebudeme nikdy vedieť az na večnosti aj ked mame ducha.to sa ma mozeš rovno opytat ako to boh urobil ked sa vzkriesil...Uz teraz ti poviem ze neviem....a mozes povedať nemaš ducha len kecaš....takto ty vlastne debatiš.....krutis sa dokola, raz do toho namotas Mariu...

18.07.2015, 17:05
Veriaci-4 394:

RE "Boh je neskutocny dokazal umriet ked tu bol v tele a zaroven byt vecny. Aj clovek ked umrie v tele na vecnosti nezomiera, jeho duch bude ziť. To znamena ze aj clovek vlastne umrel a zaroven je vecny duch a neumiera.":

Takže človek a Ježiš / Boh zomrie len v tele, ale jeho duch žije ďalej vo večnosti? Tak to znamená, že duch a večnosť je niečo viac ako Boh, keď si vie udržať život bez Boha, keď má život sám v sebe. Duch nepotrebuje Boha k tomu, aby žil. Výborný záver. Myslené ironicky samozrejme.
none
393

389. 18.07.2015, 10:43

wolfiku, presiel som si debatu a vidim ako utočíš otazkami . Irituje ta že som ti povedal že som znovuzrodeny a že mam ducha sveteho. Nedokazes to zožrať. Davaš niektore otazky a myslis si ze by som malvediet odpoved na vsetko. Vsetko nebudeme nikdy vedieť az na večnosti aj ked mame ducha.to sa ma mozeš rovno opytat ako to boh urobil ked sa vzkriesil...Uz teraz ti poviem ze neviem....a mozes povedať nemaš ducha len kecaš....takto ty vlastne debatiš.....krutis sa dokola, raz do toho namotas Mariu...

19.07.2015, 02:52
"Irituje ta že som ti povedal že som znovuzrodeny a že mam ducha sveteho" >>> Irituje ma tvoja pyvha a domyslavost. Tamto tvrdenie? To mi je skor na smiech...

Mimochodom, ako vies, ze nemam ducha? Pretoze nie som v KS Milost?

To nie je chaos.. Namotal som do toho Mariu, aby si videl ako katolici krutia s bibliou,. presne tak isto krutite bibliou o hovoreni v jazykoch a duchom svatym....
Proste chcel som ti to ukazat na niecom inom....

Boh NEMOZE PRESTAT EXISTOVAT..
To je BLBOST na eNtu!!!

Prosim ta, sam si telesny.. vyjadrujes sa jak telesny, si telesny.. keby si mal ducha tak by si sa vyjadroval - choval inak....

Ked som neveril, povedal si mi uver a pochopis...
A ja som ti povedal, kolko ludi veri, a mysli si, ze to co robite v KS Milost je blbost...
Uveril som v Boha a myslim si presne to iste, co si myslia aj ostatni..

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! NA TOTO ODPOVEDZ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mimochodom este stale si neuznal svoj omyl...
Ked som daval otazky, pretoze som potreboval odpovede...
Povedal si, ze nechcem uverit, ale ze sa snazim len znicit vieru slabo veriacich..
Ale ja som uveril (pomohlo mi v tom par ludi)
Takze uznaj, ze si sa myli.....
Ci si taky zbabelec, ze si nepriznas ani vlastnu chybu?
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Verim, ze Jezis zomrel... Neverim, ze Boh zomrel, to je ta najvacsia blbost, aku som v zivote pocul...
Boh bol 3 dni v kome ("trosku silnejsej") a potom sa prebral..
Ako mohol Jezis povedat, Boze preco si ma opustil?


Epilog na zaver: Mne je jedno, co stvarate v tom svojom spolocenstve...
Len sa nerob, akoby si bol viac krestan ako ostatni...
A netvar sa, ze si uz spaseny.. to je pycha...
Clovek nema nikdy istotu, ze je spaseny...
Moze LEN DUFAT...

Ty nemas co JS vycitat... tiez sa hrajete na vyvolenych"Boh je neskutocny dokazal umriet ked tu bol v tele a zaroven byt vecny" >>> Logika ti nieco hovori?
Ako moze zaniknut, colen na chvilu ked je nieco vecne...
👍: milky945
none
394

393. 19.07.2015, 02:52

"Irituje ta že som ti povedal že som znovuzrodeny a že mam ducha sveteho" >>> Irituje ma tvoja pyvha a domyslavost. Tamto tvrdenie? To mi je skor na smiech...

Mimochodom, ako vies, ze nemam ducha? Pretoze nie som v KS Milost?

To nie je chaos.. Namotal som do toho Mariu, aby si videl ako katolici krutia s bibliou,. presne tak isto krutite bibliou o hovoreni v jazykoch a duchom svatym....
Proste chcel som ti to ukazat na niecom inom....

Boh NEMOZE PRESTAT EXISTOV...

19.07.2015, 02:54
K 398 medzi vykricniky...nezabudni, ze si mi za to nadaval do ŠPÍN!
none
395

393. 19.07.2015, 02:52

"Irituje ta že som ti povedal že som znovuzrodeny a že mam ducha sveteho" >>> Irituje ma tvoja pyvha a domyslavost. Tamto tvrdenie? To mi je skor na smiech...

Mimochodom, ako vies, ze nemam ducha? Pretoze nie som v KS Milost?

To nie je chaos.. Namotal som do toho Mariu, aby si videl ako katolici krutia s bibliou,. presne tak isto krutite bibliou o hovoreni v jazykoch a duchom svatym....
Proste chcel som ti to ukazat na niecom inom....

Boh NEMOZE PRESTAT EXISTOV...

19.07.2015, 05:22
si sa rozpísal ako česky žandár.Hodne jesitneho truhlika.

Wolfiku prave si sa priznal ze neveríš evanjieliu. Jedine ak sa pridas ku jehovistom, pretoze oni tvrdia ze jezis nie je boh ale anjel potom ti to bude vychadzat rozumove.....
prave preto ti hovorom ze si telesny a nechapes veci ducha bozieho.
Jeziš umrel za nase hriechy, bol pochovany, na treti den vstal z mrtvych.....ak tomu neveríš potom nie si veriaci clovek a nemoze sa ta dotknut bozia moc ,ktora ta spasí.
co sa tyka duchovnosti.....uz to ze clovek hovorí v jazykoch je dokaz jeho duchovnosti. nieco sa stalo vo vnutri cloveka a hovori v cudzich jazxkoch. Teraz nemotaj do toho ci tomu rozumies alebo nie ale tie jazyky su.....aj satanista moze byt duchovny a ked sa dobrovolne odda satanovi kludna moze hovorit aj on.....
nikde som sa nezmylil wolfiku,teraz si predviedol neveru.
co sa tyka spiny.....ak niekto bude VEDOME brat vieru druhym ,tak mu hocikedy a z vysoka vynadam do spin.....takí ludia su pre mna odpadom ludskym.Capisto pišto?.......
ked by som bol presvedceny u teba tak ti vynadam znova.
je to virtual a po case som sa ti ospravedlnil lebo mi predsa len prislo ze to naschval nerobiš....zaujimave ze toto nespominaš....ani teraz nie som si isty ci to robis naschval ale nebudem ta sudit, pretoze vyznat sa z teba v otazke viery je problem.....myslim ze ani sam v sebe sa nevyznas ci veris alebo nie....ja ti vravim ze momentalne neveríš, pretoze neveriš ze jezis skutocne zomrel telesnou smrtou tak ako zomiera clovek.....
znovuzrodeny clovek ma istotu ze je spaseny to si nevedel?......a nie je to pycha ale je to realita.
dal som ti priklad na pochopenie s clovekom.
clovek zomrie telesnou smrtou ale bude vzkrieseny do vecneho zivota. Co myslis da sa to?.....sme stvorení na obraz bozi wolfiku ak si nahodou nevedel. zaroven to je dobry priklad na to aby si pochopil ze jezis a boh su jedno.....tak ako cklovek v tele a ten isty clovek na vecnosti su jedno.
ani v otazke viery to nemas jasne.....zapis si za usi.....najprv je viera a potom je poznanie.....Pisem to preto lebo zapajas rozum aby si poznal boha ,ale bez viery,ktora tomu predchadza....
Viera je PODSTATOU toho coho sa NADEJAME a DOVODOM toho co NEVIDIME(nepozname)
takze ak chceme poznat tak musime veriť(to je ten dovod)
a inac truhliku ja nie som povinny ti vsetko vysvetlovat a este sa mi dostane vysmechu.....
none
398

395. 19.07.2015, 05:22

si sa rozpísal ako česky žandár.Hodne jesitneho truhlika.

Wolfiku prave si sa priznal ze neveríš evanjieliu. Jedine ak sa pridas ku jehovistom, pretoze oni tvrdia ze jezis nie je boh ale anjel potom ti to bude vychadzat rozumove.....
prave preto ti hovorom ze si telesny a nechapes veci ducha bozieho.
Jeziš umrel za nase hriechy, bol pochovany, na treti den vstal z mrtvych.....ak tomu neveríš potom nie si veriaci clovek a nemoze sa ta dotknut bozia moc ,ktora ta spasí. <...

19.07.2015, 20:19
"co sa tyka duchovnosti.....uz to ze clovek hovorí v jazykoch je dokaz jeho duchovnosti." >> Ktokolvek sa nauci hovorit "jazykmi".. staci chodit medzi tych ktori rozpravaju "jazykmi">> nauci sa styl kladenia slabik...
To nema z duchovnostou nic spolocneho...
keby si bol duchovny, tak sa nespravas ako chrapun..."ak niekto bude VEDOME brat vieru druhym ,tak mu hocikedy a z vysoka vynadam do spin.....takí ludia su pre mna odpadom ludskym.Capisto pišto?.......
ked by som bol presvedceny u teba tak ti vynadam znova." >>
Tak este raz... skus pouzit LOGIKU!!!
Ked hovorim, ze som sa pytal, pretoze som potreboval odpovede, aby som uveril, a ty si mi nadaval do spin a povedal si, ze to nerobim preto, aby som sa nieco dozvedel a aby som uveril, ale preto, ze chcem znicit vieru slabo veriacim...

Nemyslis, ze by to mohla byt pravda,KEBY SOM BOL STALE NEVERIACI? (Ale aj to by nemusela)
Mimochodom, preco by som to chcel robit... keby som chcel LEN spochybnovat, tak sa nebudem tvarit, ze chcem uverit... ved ktory veriaci sa tvari, ze chce uverit? Lemmy? Fajer? Sta2rky? atd?
Mimochodom neslo ani o to, co som hovoril, ale o to, ze mna si nenavidel, takze akokolvek ti nadaval Ruwolf a ostatni to ti ani nevadilo... to len ked ja som nieco napisal, tak si mal cervene pred ocami...


"je to virtual a po case som sa ti ospravedlnil lebo mi predsa len prislo ze to naschval nerobiš." >> Nie neospravedlnil si sa za to, pretoze si si myslel, ze to nerobim preto, ale preto, ze si pouzil dost ostru nadavku...
Mimochodom po ospravelneni si ju na mna pouzil znova...
Ti poviem to dodalo tomu ospravedlneniu silu..


"myslim ze ani sam v sebe sa nevyznas ci veris alebo nie...." >> Verim v Boha a v Jezisa nasho spasitela, ale je pravda, ze mam vo vela otazkach este zmatok....

"zaujimave ze toto nespominaš....ani teraz nie som si isty ci to robis naschval" >> Nikdy som to nerobil naschval, bol som sarkasticky, ked sa niekto vyvysoval, robil sa moralnejsim alebo v comkolvek lepsi ako neveriaci..
Ale ked som sa pytal otazky, bez navaznosti na nejaky arogantny kontext, tak som to myslel vazne..
To co som spravil teraz...je len to, ze som tie otazky potlacil.. A vlastne tym, ze som to potlacil, tak vybledli aj argumenty (psychologia)...

Ale stale vo vela veciach je biblia nejasna...
Moze sa ti zdat jasna, ale to ju potom moc dobre necitas... mozno ju prejdes len tak ocami...

"znovuzrodeny clovek ma istotu ze je spaseny to si nevedel?......a nie je to pycha ale je to realita." >> To, ze ste znovuzrodeni a ze mate istotu, ze budete spaseni je pycha a domyslavost... iluzia ktora lahodi mysli...
Ale ked ti to tak vyhovuje..
Niekomu je iluzia spasenosti pocas zivota lepsia ako naozajstna spasenost...
Mal by si byt pokorny, prosit Boha a dufat, nie vyhlasit tak ja uz som spaseny, pretoze ja rozhodujem za Boha, alebo viem co si mysli...
Pysny clovek ani nevie, ze je pysny...


"zaroven to je dobry priklad na to aby si pochopil ze jezis a boh su jedno" >> By ma zaujimalo kolko denominacii by ti odsuhlasilo, ze ked zomrel Boh-Syn, tak omrel aj Boh-Otec...


"ani v otazke viery to nemas jasne.....zapis si za usi.....najprv je viera a potom je poznanie....." >> Najprv musis nieco spoznat, aby si v to mohol zacat verit, to si nevedel?
Potom to mozes spoznavat viac a viac...

"inac truhliku ja nie som povinny ti vsetko vysvetlovat a este sa mi dostane vysmechu...." >> Vysmech dostavas, ked davas od obdiv svoju agresiu, jesitnost a pychu az aroganciu...
none
486

393. 19.07.2015, 02:52

"Irituje ta že som ti povedal že som znovuzrodeny a že mam ducha sveteho" >>> Irituje ma tvoja pyvha a domyslavost. Tamto tvrdenie? To mi je skor na smiech...

Mimochodom, ako vies, ze nemam ducha? Pretoze nie som v KS Milost?

To nie je chaos.. Namotal som do toho Mariu, aby si videl ako katolici krutia s bibliou,. presne tak isto krutite bibliou o hovoreni v jazykoch a duchom svatym....
Proste chcel som ti to ukazat na niecom inom....

Boh NEMOZE PRESTAT EXISTOV...

25.07.2015, 01:58
Wolfe....398....a top stále nikto neodpovedal na Habakuka,ktorý tvrdí:..."že Boh nezomiera"!...a že iba Boh Otec sám má nesmrteľnosť! Ježiš ju dostal od Otca.
none
258

256. milky945 17.07.2015, 14:49

Boh sa sám vzkriesi? To by musel najskôr vedieť zomrieť. Vzkriesenie je znovuzrodenia (cloveka), nie predobraz.

17.07.2015, 15:01
ty si zatial milky neuveril, pretoze sa pytas " Boh sa sam vzkriesi?"....uver tomu a potom pochopiš!!!!!!
Uveriť znamena povedat Bohu....Boze ja to nechapem ale verim ze si to dokazal......(to len ako priklad)....Prave preto vam hovorim ze prva je viera a potom poznanie!!!!!!!
none
263

258. 17.07.2015, 15:01

ty si zatial milky neuveril, pretoze sa pytas " Boh sa sam vzkriesi?"....uver tomu a potom pochopiš!!!!!!
Uveriť znamena povedat Bohu....Boze ja to nechapem ale verim ze si to dokazal......(to len ako priklad)....Prave preto vam hovorim ze prva je viera a potom poznanie!!!!!!!

17.07.2015, 15:30
Ono clovek nevie comu skor neverit..
Ci tomu, ze Boh zomrie, alebo tomu, ze sa sam vzkriesi...
none
264

258. 17.07.2015, 15:01

ty si zatial milky neuveril, pretoze sa pytas " Boh sa sam vzkriesi?"....uver tomu a potom pochopiš!!!!!!
Uveriť znamena povedat Bohu....Boze ja to nechapem ale verim ze si to dokazal......(to len ako priklad)....Prave preto vam hovorim ze prva je viera a potom poznanie!!!!!!!

17.07.2015, 15:31
No ty by si ma skor: Boze, ja to nechapem, ale verim v kazdu kravinu, prosim osviet ma..
none
270

264. 17.07.2015, 15:31

No ty by si ma skor: Boze, ja to nechapem, ale verim v kazdu kravinu, prosim osviet ma..

17.07.2015, 16:09
to znamena ze hovoriš Bohu ze jeho slovo je kravina.Ty neverís, si rozpoltena osobnosť(to je ten lepsi pripad) alebo klamar ked vytrubujes ze verim a kritizujes bozie slovo.....vies o tom ze clovek moze veriť aj ked nerozumie?....(samozrejme vie komu uveril)
none
272

270. 17.07.2015, 16:09

to znamena ze hovoriš Bohu ze jeho slovo je kravina.Ty neverís, si rozpoltena osobnosť(to je ten lepsi pripad) alebo klamar ked vytrubujes ze verim a kritizujes bozie slovo.....vies o tom ze clovek moze veriť aj ked nerozumie?....(samozrejme vie komu uveril)

17.07.2015, 16:20
"to znamena ze hovoriš Bohu ze jeho slovo je kravina" >> Nie, ale ze ludia z neho vyvodili kravinu...
Preco potom kazda cirkev veri v nieco ine, ked je len JEDNO BOZIE SLOVO?

Tak skus pouzit tu vec na krku..
none
275

272. 17.07.2015, 16:20

"to znamena ze hovoriš Bohu ze jeho slovo je kravina" >> Nie, ale ze ludia z neho vyvodili kravinu...
Preco potom kazda cirkev veri v nieco ine, ked je len JEDNO BOZIE SLOVO?

Tak skus pouzit tu vec na krku..

17.07.2015, 16:31
ty tu vec na krku pouzivas akurat na to aby do teba nenapršalo.....vyhodou su velke uši.....
to ze rozne cirkvi neuverili boziemu slovu je pravda, ale co chces tym povedať?.....poradim ti ...zapoj sa do takeho spolocenstva, ktore respektuje bozie slovo a je schopne poopravit svoj nazor.....vtip je v tom ze znovuzrodení ludia poopravuju svoj nazor na zaklade zjavení a nie na zaklade tvrdení nejakeho super mudreho cloveka,co sice oplyva rozumom ale poznanie mu chýba....
none
278

275. 17.07.2015, 16:31

ty tu vec na krku pouzivas akurat na to aby do teba nenapršalo.....vyhodou su velke uši.....
to ze rozne cirkvi neuverili boziemu slovu je pravda, ale co chces tym povedať?.....poradim ti ...zapoj sa do takeho spolocenstva, ktore respektuje bozie slovo a je schopne poopravit svoj nazor.....vtip je v tom ze znovuzrodení ludia poopravuju svoj nazor na zaklade zjavení a nie na zaklade tvrdení nejakeho super mudreho cloveka,co sice oplyva rozumom ale poznanie mu chýba....

17.07.2015, 16:41
"to ze rozne cirkvi neuverili boziemu slovu je pravda," ale KS Milost ta uverila boziemu slovu a je ochotna poopravit svoj nazor... to hovor tomu, co seno zere..


Katolici maju tiez zjavenia.. moze byt?

nia
none
283

278. 17.07.2015, 16:41

"to ze rozne cirkvi neuverili boziemu slovu je pravda," ale KS Milost ta uverila boziemu slovu a je ochotna poopravit svoj nazor... to hovor tomu, co seno zere..


Katolici maju tiez zjavenia.. moze byt?

nia

17.07.2015, 16:55
to je tvoj nazor wolfiku nic viac....ja za sedem rokov viem co sa zmenilo na zaklade zjavení u nas....(si truhlík vieš o tom?)
none
286

283. 17.07.2015, 16:55

to je tvoj nazor wolfiku nic viac....ja za sedem rokov viem co sa zmenilo na zaklade zjavení u nas....(si truhlík vieš o tom?)

17.07.2015, 18:44
A toto je zas tvoj nazor...
Si videl fatamorganu akurat tak a nie zjavenie..
(Si nerozmyslajuci hlupak, vies o tom?)
none
290

286. 17.07.2015, 18:44

A toto je zas tvoj nazor...
Si videl fatamorganu akurat tak a nie zjavenie..
(Si nerozmyslajuci hlupak, vies o tom?)

17.07.2015, 18:57
nedokazes niš len tvrdohlavo opnovať pretoze si ješitný.ja vstupujem do bozej pritomnosti a ty nie truhliku.
none
295

290. 17.07.2015, 18:57

nedokazes niš len tvrdohlavo opnovať pretoze si ješitný.ja vstupujem do bozej pritomnosti a ty nie truhliku.

17.07.2015, 19:33
".ja vstupujem do bozej pritomnosti a ty nie truhliku." >> Poznaj sam seba ty pysny, jesitny a arogantny trulo...
none
299

295. 17.07.2015, 19:33

".ja vstupujem do bozej pritomnosti a ty nie truhliku." >> Poznaj sam seba ty pysny, jesitny a arogantny trulo...

17.07.2015, 19:39
bravo wolfiku už som sa bal ze ti ujde tato reakcia.....ano vstupujem do bozej pritomnosti a s tym nič nenarobíš.Telesni ludia nemozu chapat veci duchovne. Co ty na to jesito premudre?
none
301

299. 17.07.2015, 19:39

bravo wolfiku už som sa bal ze ti ujde tato reakcia.....ano vstupujem do bozej pritomnosti a s tym nič nenarobíš.Telesni ludia nemozu chapat veci duchovne. Co ty na to jesito premudre?

17.07.2015, 19:41
Na to ze mas ducha, spravas sa ako kreten, nevies ani Ň.. ohanas sa aky si ty duchovny, ako vstupujes do bozej pritomnost..
Jedinte co z teba srsi nie je duch svaty, ale kretenizmus a pycha
A jesitny si ty...
Tvaris sa ako akysi vyvoleny aj z celou tvojou chasou...
none
305

301. 17.07.2015, 19:41

Na to ze mas ducha, spravas sa ako kreten, nevies ani Ň.. ohanas sa aky si ty duchovny, ako vstupujes do bozej pritomnost..
Jedinte co z teba srsi nie je duch svaty, ale kretenizmus a pycha
A jesitny si ty...
Tvaris sa ako akysi vyvoleny aj z celou tvojou chasou...

17.07.2015, 19:47
na takych ludi neplati proste nic ani normalne kludne vysvetlovanie ,proste nič. Poznam ta uz nejaku dobu a vie co hovorim...
Po zadku by si mal dostat aby ta narovnalo truhlíku.Kedy uz konecne uznas ze ludsky rozum je na poznanie boha podla pisma malo?.....potrebujes byt poslusny boziemu slovu tajtrliku a urobit co urobiť maš.
none
309

305. 17.07.2015, 19:47

na takych ludi neplati proste nic ani normalne kludne vysvetlovanie ,proste nič. Poznam ta uz nejaku dobu a vie co hovorim...
Po zadku by si mal dostat aby ta narovnalo truhlíku.Kedy uz konecne uznas ze ludsky rozum je na poznanie boha podla pisma malo?.....potrebujes byt poslusny boziemu slovu tajtrliku a urobit co urobiť maš.

17.07.2015, 19:53
" Poznam ta uz nejaku dobu a vie co hovorim..."
O com hovoris?
Hovoris klamstva!

Ked som bol neveriaci, pisal som len argumenty nic ine.,
Ty si na mna zacal utocit, vysmievat sa mi.. najprv mi nadavat do truhlikov, potom do spin..
Povedal si, ze davam zakerne otazky, pretoze chcem podlomit slabych krestanov a preto som spina.
A pritom som sa stal veriacim...
Ale ty si to nebol, co mi pomohol... ty si robil presne opak... ako ti uz MNOHI povedali: robis medvediu sluzbu

Tolko k tvojej pravde o mne...

Boha nikdy nespoznas...ani podla pisma ani podla nicoho..to by si sa musel pri krste ponorit aspon na 5+ minut
Ja spoznani bozieho slova, o uceni... nie o spoznani Boha....
Ja som jesitny a ty sa tvaris, ze poznas Boha??
Smiesne!
none
312

309. 17.07.2015, 19:53

" Poznam ta uz nejaku dobu a vie co hovorim..."
O com hovoris?
Hovoris klamstva!

Ked som bol neveriaci, pisal som len argumenty nic ine.,
Ty si na mna zacal utocit, vysmievat sa mi.. najprv mi nadavat do truhlikov, potom do spin..
Povedal si, ze davam zakerne otazky, pretoze chcem podlomit slabych krestanov a preto som spina.
A pritom som sa stal veriacim...
Ale ty si to nebol, co mi pomohol... ty si robil presne opak... ako ti uz MNOHI povedali: robis medvediu s...

17.07.2015, 19:56
smiesny si ty truhliku.....nepomaha ani bič ani cukor. stavas moc na rozume a to je ten problem....
none
314

312. 17.07.2015, 19:56

smiesny si ty truhliku.....nepomaha ani bič ani cukor. stavas moc na rozume a to je ten problem....

17.07.2015, 19:58
Ked nemas argumenty tak pises prazdne vety..
A ty mas argumenty malokedy

Som ti jasne dokazal tvoju loz alebo domyslavost
Radsej si to rychlo odignoroval, namiesto toho sa zas len do mna navazas
To je tvoj sposob...
Hlupak hovori, nepouzivajte rozum...
none
316

314. 17.07.2015, 19:58

Ked nemas argumenty tak pises prazdne vety..
A ty mas argumenty malokedy

Som ti jasne dokazal tvoju loz alebo domyslavost
Radsej si to rychlo odignoroval, namiesto toho sa zas len do mna navazas
To je tvoj sposob...
Hlupak hovori, nepouzivajte rozum...

17.07.2015, 20:01
Ja viem ty rad argumentuješ , a zrejme je to tvoj konicek. Namiesto toho prestan mudrovat a zober slovo take ake je!!!!a nemudruj....ked je tam napisane ze jeden a jeden su tri tak su tri....chapes mudrlant?
none
321

316. 17.07.2015, 20:01

Ja viem ty rad argumentuješ , a zrejme je to tvoj konicek. Namiesto toho prestan mudrovat a zober slovo take ake je!!!!a nemudruj....ked je tam napisane ze jeden a jeden su tri tak su tri....chapes mudrlant?

17.07.2015, 20:10
Ano zober slovo take ake je..

Takze prosme Mariu, aby orodovala za nas, pretoze Jezis jej nic neodoprel, tak ako sme o tom citali na svadbe v Kani Galilejskej..
Taktiez Jezis ked bol na krizi, ked videl svojho oblubeneho ucennika stat pri svojej matke, povedal mu Hla tvoja matka.. a svojej matke povedal Hla tvoj syn... to znamena, ze Maria sa stala nasou matkou a my jej detmi...

Taktiez anjel jej povedal Zdravas Maria milosti plna
Alzbeta jej povedala pozehnana si medzi zenami a pozehneny je plod zivota tvojho Jezis...

Toto ucenie je davno pred charizmatickymi cirkvami..
Tak kto tu bol kto zacal mudrovat? Zeby protestanti a medzi nimi aj charizmaticke cirkvi?

Teraz mi povedz nieco o mudrovani, ty truhlik
none
318

314. 17.07.2015, 19:58

Ked nemas argumenty tak pises prazdne vety..
A ty mas argumenty malokedy

Som ti jasne dokazal tvoju loz alebo domyslavost
Radsej si to rychlo odignoroval, namiesto toho sa zas len do mna navazas
To je tvoj sposob...
Hlupak hovori, nepouzivajte rozum...

17.07.2015, 20:04
argumentujete tu truhlici uz niekolko rokov a co ste vyargumentovali?......nic akurat ste sa este viac domotali......
none
323

312. 17.07.2015, 19:56

smiesny si ty truhliku.....nepomaha ani bič ani cukor. stavas moc na rozume a to je ten problem....

17.07.2015, 20:12
Si stale akosi neodpovedal na:

Ked som bol neveriaci, pisal som len argumenty nic ine.,
Ty si na mna zacal utocit, vysmievat sa mi.. najprv mi nadavat do truhlikov, potom do spin..
Povedal si, ze davam zakerne otazky, pretoze chcem podlomit slabych krestanov a preto som spina.
A pritom som sa stal veriacim...


Radsej nie.. to by si musel uznat, ze si sa mylil, vsak?
none
303

299. 17.07.2015, 19:39

bravo wolfiku už som sa bal ze ti ujde tato reakcia.....ano vstupujem do bozej pritomnosti a s tym nič nenarobíš.Telesni ludia nemozu chapat veci duchovne. Co ty na to jesito premudre?

17.07.2015, 19:45
Veriaci, povedz mi, prosím:
Ako sa podľa teba prejavuje duchovnosť človeka navonok? Dá sa spoznať duchovný človek bez toho, že by o tom hovoril? Ak ani, tak čím?
none
306

303. Nadja 17.07.2015, 19:45

Veriaci, povedz mi, prosím:
Ako sa podľa teba prejavuje duchovnosť človeka navonok? Dá sa spoznať duchovný človek bez toho, že by o tom hovoril? Ak ani, tak čím?

17.07.2015, 19:48
Nadja velmi dobre otazky...
Ale neboj sa on na to nieco najde.. ale urcite ti neodpovie, tak ako by si chcela.. system red herring
none
308

303. Nadja 17.07.2015, 19:45

Veriaci, povedz mi, prosím:
Ako sa podľa teba prejavuje duchovnosť človeka navonok? Dá sa spoznať duchovný človek bez toho, že by o tom hovoril? Ak ani, tak čím?

17.07.2015, 19:51
Neviem ci sa da poznať navonok. Duchovnym clovekom sa clovek stava na zasah boha. to znamena ze ak by si sa chcela stat duchovnou, musiš ist za nim....duchovny clovek ti nemoze v tom nehjak pomoct akurat toimoze povedat co mas urobiť....
none
311

308. 17.07.2015, 19:51

Neviem ci sa da poznať navonok. Duchovnym clovekom sa clovek stava na zasah boha. to znamena ze ak by si sa chcela stat duchovnou, musiš ist za nim....duchovny clovek ti nemoze v tom nehjak pomoct akurat toimoze povedat co mas urobiť....

17.07.2015, 19:55
Cim je duchovny clovek iny nez telesny?
Ako poznas ze si duchovny?
Nemyslis, ze kazdy si moze povedat, ze je duchovny a tym sa stane duchovny?
Myslim, ze to plati aj na teba..
To ze sa ponoris do bazena neznamena ze si hned pokrsteny aj duchom svatym...
Ty nie si Jezis...

Ci vari apostoli zacali hovorit v jazykoch akonahle boli pokrsteni? Nebolo to nahodou uplne inokedy?
none
313

311. 17.07.2015, 19:55

Cim je duchovny clovek iny nez telesny?
Ako poznas ze si duchovny?
Nemyslis, ze kazdy si moze povedat, ze je duchovny a tym sa stane duchovny?
Myslim, ze to plati aj na teba..
To ze sa ponoris do bazena neznamena ze si hned pokrsteny aj duchom svatym...
Ty nie si Jezis...

Ci vari apostoli zacali hovorit v jazykoch akonahle boli pokrsteni? Nebolo to nahodou uplne inokedy?

17.07.2015, 19:58
jazyky nie su podmienkou spasenia. Su to prejavy ......ty si v podstate neveriaci clovek.Tvrdiš ze veris ale to veria aj demoni a trasú sa.
none
315

313. 17.07.2015, 19:58

jazyky nie su podmienkou spasenia. Su to prejavy ......ty si v podstate neveriaci clovek.Tvrdiš ze veris ale to veria aj demoni a trasú sa.

17.07.2015, 19:59
Demoni skor vedia, nez veria...

Nie to ty si neveriaci clovek...
A ako cisty alibizmus si si dal nick veriaci...
none
317

315. 17.07.2015, 19:59

Demoni skor vedia, nez veria...

Nie to ty si neveriaci clovek...
A ako cisty alibizmus si si dal nick veriaci...

17.07.2015, 20:02
kecas wolfiku a tvoja argumentacia zacina byt hodna hlupaka.
none
324

313. 17.07.2015, 19:58

jazyky nie su podmienkou spasenia. Su to prejavy ......ty si v podstate neveriaci clovek.Tvrdiš ze veris ale to veria aj demoni a trasú sa.

17.07.2015, 20:12
Veriaci...317...Hovorenie jazykmi v dnešnej dobe sa očividne značne líši od daru svätého ducha, ktorý bol daný Ježišovým raným nasledovníkom. A nemáme ani nijaký hodnoverný záznam o tom, že by niekto po období apoštolov dostal takúto zázračnú moc. Už som písal,že Pavol poukázal,že "prestanú"!
Tu je príklad jedného charizmatika...."JA TOMU proste nerozumiem,“ hovorí Devon. „Každý týždeň dostávajú mnohí v našej cirkvi svätého ducha a zázračne začnú hovoriť rôznymi jazykmi. Niektorí žijú nemravne. Ja sa snažím žiť čistým životom, ale akokoľvek sa o tento dar svätého ducha modlím, nedostávam ho. Ako je to možné?“:
Ale položme si teraz otázku:Pomáha hovorenie jazykmi, ku ktorému dnes dochádza v niektorých cirkvách, pri šírení dobrého posolstva? Spomeňme si, že pozorovatelia, ktorí sa zišli v Jeruzaleme na deň Letníc roku 33 n. l., boli z mnohých krajín a jasne rozumeli jazykom, ktorými učeníci zázračne hovorili. Naproti tomu ľuďom, ktorí dnes hovoria jazykmi, zvyčajne nikto nerozumie. Tak načo je taký dar? K akému účelu slúži? A prečo ho nemá každý veriaci?
none
330

308. 17.07.2015, 19:51

Neviem ci sa da poznať navonok. Duchovnym clovekom sa clovek stava na zasah boha. to znamena ze ak by si sa chcela stat duchovnou, musiš ist za nim....duchovny clovek ti nemoze v tom nehjak pomoct akurat toimoze povedat co mas urobiť....

17.07.2015, 20:25
Prečo by sa mal človek chcieť stať duchovným, ak ho to, ako píšeš, nijak nezmení? 🙂
Len preto, aby bol v armagedone vskriesený?
none
319

303. Nadja 17.07.2015, 19:45

Veriaci, povedz mi, prosím:
Ako sa podľa teba prejavuje duchovnosť človeka navonok? Dá sa spoznať duchovný človek bez toho, že by o tom hovoril? Ak ani, tak čím?

17.07.2015, 20:05
Nadja...307...už poznám odpoved Veriaceho! ......:"prejavuje sa hovorením jazykov"!
none
320

319. Shagara 17.07.2015, 20:05

Nadja...307...už poznám odpoved Veriaceho! ......:"prejavuje sa hovorením jazykov"!

17.07.2015, 20:06
zabudol si dodat blabotanim.....to zabera svedok satanov.
none
328

320. 17.07.2015, 20:06

zabudol si dodat blabotanim.....to zabera svedok satanov.

17.07.2015, 20:19
Veriaci...324.....prečo taká prísna sebareflexia? Ved sa ešte môžeš oslobodiť z tohoto područia démonov! Poznám mnohých,ktorí tak urobili. A ver mi,....poznal som zopár! A viedol som s nimi dlhé,osobné dišputy. Aj preto je u vás vysoká fluktuácia. Táto viera,je často len -"prechodný stav".....na ceste k pravde.
none
333

319. Shagara 17.07.2015, 20:05

Nadja...307...už poznám odpoved Veriaceho! ......:"prejavuje sa hovorením jazykov"!

17.07.2015, 20:28
Vy dvaja, musím vás trošinka pokarhať, nevysmievajte sa druhým pre ich vieru, veď ona im dáva zmysel života tak, ako vám tá vaša 🙂
Zlomíte ju, a zničíte život... a to isto nechcete.
none
337

333. Nadja 17.07.2015, 20:28

Vy dvaja, musím vás trošinka pokarhať, nevysmievajte sa druhým pre ich vieru, veď ona im dáva zmysel života tak, ako vám tá vaša 🙂
Zlomíte ju, a zničíte život... a to isto nechcete.

17.07.2015, 20:36
Ktori dvaja?
none
338

337. 17.07.2015, 20:36

Ktori dvaja?

17.07.2015, 20:41
Myslela som teba a shagaru.
A okrem toho tu sa hádate, a v Auistrálii sa brodia klokany snehom:
odkaz
none
339

338. Nadja 17.07.2015, 20:41

Myslela som teba a shagaru.
A okrem toho tu sa hádate, a v Auistrálii sa brodia klokany snehom:
https://a-static.projektn.sk/2015/07/kengur.jpg

17.07.2015, 20:47
Je to nahoda, alebo ty nejak zamerne ignorujes veriaceho-4 prispevky?

Vies ked uz sme v tom, nech sme spravodlivy...
On sa posmieva tak ako mne, tak i Shagarovi..
none
341

339. 17.07.2015, 20:47

Je to nahoda, alebo ty nejak zamerne ignorujes veriaceho-4 prispevky?

Vies ked uz sme v tom, nech sme spravodlivy...
On sa posmieva tak ako mne, tak i Shagarovi..

17.07.2015, 20:54
On sa nevysmieva, len o vašej viere (aj o mojom presvedčení a každom inom) rozpráva s despektom. To je to, čo ťa hnevá. Zrejme to inak nevie. Kašli na jeho pohrdlivý tón a drž sa faktov.
none
342

341. Nadja 17.07.2015, 20:54

On sa nevysmieva, len o vašej viere (aj o mojom presvedčení a každom inom) rozpráva s despektom. To je to, čo ťa hnevá. Zrejme to inak nevie. Kašli na jeho pohrdlivý tón a drž sa faktov.

17.07.2015, 20:58
Videla si vsetko?
Asi nie....
A kedze nie, tak nie si nestranna..
Sorry, ale on sa vysmieval uz aj davno v inych temach...

Ked Shagarovi povie, ze je Svedok Satanov... to je len despekt?
Sorry, fakt som si niekedy myslel, ze si nestranna...
none
344

342. 17.07.2015, 20:58

Videla si vsetko?
Asi nie....
A kedze nie, tak nie si nestranna..
Sorry, ale on sa vysmieval uz aj davno v inych temach...

Ked Shagarovi povie, ze je Svedok Satanov... to je len despekt?
Sorry, fakt som si niekedy myslel, ze si nestranna...

17.07.2015, 21:29
Nikto nie je nestranný...
Ale každý potrebuje iný prístup. 🙂
none
345

344. Nadja 17.07.2015, 21:29

Nikto nie je nestranný...
Ale každý potrebuje iný prístup. 🙂

17.07.2015, 21:31
Mno, mozno by si mala vediet vsetky fakty, nez ides sudit
none
354

345. 17.07.2015, 21:31

Mno, mozno by si mala vediet vsetky fakty, nez ides sudit

17.07.2015, 22:26
Ja vás predsa nesúdim 🙂))
Ctím si vieru každého človeka, ak je prospešná a neškodí nikomu.
none
383

354. Nadja 17.07.2015, 22:26

Ja vás predsa nesúdim 🙂))
Ctím si vieru každého človeka, ak je prospešná a neškodí nikomu.

18.07.2015, 01:37
Len, ze si okrikla Shagaru a mna, ako keby vveriaci-4 bol ovecka
none
410

338. Nadja 17.07.2015, 20:41

Myslela som teba a shagaru.
A okrem toho tu sa hádate, a v Auistrálii sa brodia klokany snehom:
https://a-static.projektn.sk/2015/07/kengur.jpg

21.07.2015, 15:20
Nadja.....tých klokanov je mi ľúto. Ale predsa,človek je cennejší,.....a poznanie pravdy je životne dôležité!
Ak čítame...."Spoznajte pravdu a pravda vás oslobodí",....tak v prvom rade nás oslobodí od istej smrti!
none
265

258. 17.07.2015, 15:01

ty si zatial milky neuveril, pretoze sa pytas " Boh sa sam vzkriesi?"....uver tomu a potom pochopiš!!!!!!
Uveriť znamena povedat Bohu....Boze ja to nechapem ale verim ze si to dokazal......(to len ako priklad)....Prave preto vam hovorim ze prva je viera a potom poznanie!!!!!!!

17.07.2015, 15:41
veriaci 262:
RE "Prave preto vam hovorim ze prva je viera a potom poznanie!!!!!!!":
No tak na tom sa asi nezhodneme. Nechcem uprednostňovať jedno ani druhé (vieru / poznanie), zastávam názor, že idú oboje naraz, ruka v ruke a žiadne z nich nemá výrazný náskok.
none
266

265. milky945 17.07.2015, 15:41

veriaci 262:
RE "Prave preto vam hovorim ze prva je viera a potom poznanie!!!!!!!":
No tak na tom sa asi nezhodneme. Nechcem uprednostňovať jedno ani druhé (vieru / poznanie), zastávam názor, že idú oboje naraz, ruka v ruke a žiadne z nich nemá výrazný náskok.

17.07.2015, 15:49
Suhlasim....
Ak ma clovek len vieru a nepouziva rozum na poznanie... tak potom uveri v kazdu blbost...

Vsetko skumajte, co je dobre toho sa drzte..
none
268

266. 17.07.2015, 15:49

Suhlasim....
Ak ma clovek len vieru a nepouziva rozum na poznanie... tak potom uveri v kazdu blbost...

Vsetko skumajte, co je dobre toho sa drzte..

17.07.2015, 16:01
ja viem komu som uveril.....To je tomu, kto za mna zomrel na krízi. verim aj jeho slovu a nespekulujem nad nim.
Pretoze veriť v boha neznamena povedat ja verím,ale brat jeho slovo take ake je!!!!!.tak uz predsa nemusiš skumať a mudrovat,pretoze to SLOVO JE OD TOHO CO ZA TEBA ZOMREL!!!!!!!
none
269

268. 17.07.2015, 16:01

ja viem komu som uveril.....To je tomu, kto za mna zomrel na krízi. verim aj jeho slovu a nespekulujem nad nim.
Pretoze veriť v boha neznamena povedat ja verím,ale brat jeho slovo take ake je!!!!!.tak uz predsa nemusiš skumať a mudrovat,pretoze to SLOVO JE OD TOHO CO ZA TEBA ZOMREL!!!!!!!

17.07.2015, 16:06
Tomu sme snad uverili vsetci...
Ide o to, akej interpretacii biblie si uveril, akemu zboru, nie V KOHO.. v TOHO ISTEHO snad verime VSETCI!
none
271

269. 17.07.2015, 16:06

Tomu sme snad uverili vsetci...
Ide o to, akej interpretacii biblie si uveril, akemu zboru, nie V KOHO.. v TOHO ISTEHO snad verime VSETCI!

17.07.2015, 16:11
verit bohu ,znamena veriť jeho slovu...a nemudrovat nad ním.
👍: stefan 5
none
273

269. 17.07.2015, 16:06

Tomu sme snad uverili vsetci...
Ide o to, akej interpretacii biblie si uveril, akemu zboru, nie V KOHO.. v TOHO ISTEHO snad verime VSETCI!

17.07.2015, 16:22
cele denominacie sa mozu myliť, pretoze neuverili boziemu slovu a prekrutili ho.Niektore denominacie sa priblizili ku bohu viac a niektore menej.Ja to sudit nebudem, to bude sudit boh.......
v charizmatickych hnutiach je jedna velmi dobra vec.....netrvaju na neomylnosti, a na zaklade zjavení su schopne poopravit svoj nazor......
vatsina denominacii trva na "svojej pravde" a nepopusti a namiesto toho je schopna aj polovicu biblie obratit hore nohami len v zaujme svojej pravdy.
none
274

273. 17.07.2015, 16:22

cele denominacie sa mozu myliť, pretoze neuverili boziemu slovu a prekrutili ho.Niektore denominacie sa priblizili ku bohu viac a niektore menej.Ja to sudit nebudem, to bude sudit boh.......
v charizmatickych hnutiach je jedna velmi dobra vec.....netrvaju na neomylnosti, a na zaklade zjavení su schopne poopravit svoj nazor......
vatsina denominacii trva na "svojej pravde" a nepopusti a namiesto toho je schopna aj polovicu biblie obratit hore nohami len v zaujme svojej pravdy.

17.07.2015, 16:28
Katolici si myslia, ze chapu najlepsie slovo bozie
Evanjelici si myslia, ze chapu bozie slovo este lepsie
Charizmatici, si myslia ze jedine oni chapu slovo bozie cez ducha svateho..
Svedkovia Jehovovi si myslia, ze najlepsie pochopili, co je napisane v biblii..

Ano.. kazda denominacia sa myli, okrem tych charizmatickych...


"cele denominacie sa mozu myliť, pretoze neuverili boziemu slovu" >> si trosku odporuje >> v charizmatickych hnutiach je jedna velmi dobra vec.....netrvaju na neomylnosti
To som zvedavy, ci by charizmatici upustili od toho ze su impregnovani duchom svatym... to je ako keby si povedal Svedkovi Jehovovmu, aby uveril v trojicu...
none
276

274. 17.07.2015, 16:28

Katolici si myslia, ze chapu najlepsie slovo bozie
Evanjelici si myslia, ze chapu bozie slovo este lepsie
Charizmatici, si myslia ze jedine oni chapu slovo bozie cez ducha svateho..
Svedkovia Jehovovi si myslia, ze najlepsie pochopili, co je napisane v biblii..

Ano.. kazda denominacia sa myli, okrem tych charizmatickych...


"cele denominacie sa mozu myliť, pretoze neuverili boziemu slovu" >> si trosku odporuje >> v charizmatickych hnutiach je jedna velmi dobra ...

17.07.2015, 16:33
wolfiku o prejavoch som pisal a jasne som napisal ze su aj falosne prejavy......vieme o tom. Dobre zbory si v tom vedia pomoc
to uz je otazka rozlisovania duchov.......
none
279

276. 17.07.2015, 16:33

wolfiku o prejavoch som pisal a jasne som napisal ze su aj falosne prejavy......vieme o tom. Dobre zbory si v tom vedia pomoc
to uz je otazka rozlisovania duchov.......

17.07.2015, 16:43
Hej, ale obdarenie duchom svatym sa nerobi masovo... tak ako vo vasej cirkvi...
Jezaujimave, ze nikto neprorokuje, kazdy blaboce len v jazykoch... cim to asi bude? Zeby preto, ze je to lahsie?
none
284

279. 17.07.2015, 16:43

Hej, ale obdarenie duchom svatym sa nerobi masovo... tak ako vo vasej cirkvi...
Jezaujimave, ze nikto neprorokuje, kazdy blaboce len v jazykoch... cim to asi bude? Zeby preto, ze je to lahsie?

17.07.2015, 16:59
to je tvoj vzdor nic viac a nic menej....straž si svoju dostojnosť wolfiku::::
none
287

284. 17.07.2015, 16:59

to je tvoj vzdor nic viac a nic menej....straž si svoju dostojnosť wolfiku::::

17.07.2015, 18:47
Nie to je vasa blbost...
Ved rozmyslaj..
Nech je v akejkolvek cirkvi .... nic...
prejde do charizmatickej...a BUM.. uz ma ducha svateho a zacne hovorit jazykmi..
Ale to skor len preto, pretoze kazdy hovori jazykmi, a ten kto nie, tak ten nema ducha svateho...
Tak radsej kazdy hovori jazykmi...
Hovori sa tomu KONFORMIZMUS...

Je fakt vtipne, ze ty sa nad tym ani nezamyslis, ani na chvilku..
Vies Shagara,Fotoon a dalsi... aj ked nie vsetko im verim.... su aspon rozmyslajuci ludia...
Ty si ostal niekde v pozadi...
none
291

287. 17.07.2015, 18:47

Nie to je vasa blbost...
Ved rozmyslaj..
Nech je v akejkolvek cirkvi .... nic...
prejde do charizmatickej...a BUM.. uz ma ducha svateho a zacne hovorit jazykmi..
Ale to skor len preto, pretoze kazdy hovori jazykmi, a ten kto nie, tak ten nema ducha svateho...
Tak radsej kazdy hovori jazykmi...
Hovori sa tomu KONFORMIZMUS...

Je fakt vtipne, ze ty sa nad tym ani nezamyslis, ani na chvilku..
Vies Shagara,Fotoon a dalsi... aj ked nie vsetko im verim.... su aspon...

17.07.2015, 19:01
takí ako ty vlastne tvrdia ze ziadny boh nie je.....vsetko spochybnuju.
none
296

291. 17.07.2015, 19:01

takí ako ty vlastne tvrdia ze ziadny boh nie je.....vsetko spochybnuju.

17.07.2015, 19:34
Verim, ze ziadny boh nie je..
Ja verim, ze je len Boh...

Ja nespochybnujem Boha, ja spochybnujem Vas
VY NIE STE BOH!!!
none
302

279. 17.07.2015, 16:43

Hej, ale obdarenie duchom svatym sa nerobi masovo... tak ako vo vasej cirkvi...
Jezaujimave, ze nikto neprorokuje, kazdy blaboce len v jazykoch... cim to asi bude? Zeby preto, ze je to lahsie?

17.07.2015, 19:44
je to zaujimave jesito premudre. a mal by si sa zamyslieť preco je to tak. Zeby charizmatici nejako hrubo porusovali bozie slovo?....ak ano poukaž na to. To co tu vystrajas su len reakcie jesitneho trubiroha co sa nevie zmierit s tym, ked niecomu nerozumie.
none
304

302. 17.07.2015, 19:44

je to zaujimave jesito premudre. a mal by si sa zamyslieť preco je to tak. Zeby charizmatici nejako hrubo porusovali bozie slovo?....ak ano poukaž na to. To co tu vystrajas su len reakcie jesitneho trubiroha co sa nevie zmierit s tym, ked niecomu nerozumie.

17.07.2015, 19:46
Pre mna za mna, mozete sa aj hupat na lustroch a tak oslavovat Boha...
Len mi to pride divne...


Preco ja nikdy nedam na to porekadlo??!!!
none
267

265. milky945 17.07.2015, 15:41

veriaci 262:
RE "Prave preto vam hovorim ze prva je viera a potom poznanie!!!!!!!":
No tak na tom sa asi nezhodneme. Nechcem uprednostňovať jedno ani druhé (vieru / poznanie), zastávam názor, že idú oboje naraz, ruka v ruke a žiadne z nich nemá výrazný náskok.

17.07.2015, 15:57
no tak skumaj, hutaj, ale bez viery nič nepochopíš. Ja ti boha nezjavim to Boh sa zti zjaví sam, ale len vtedy ked zoberies to slovo take je!!!!!! to znamena ,nebudes ho prehodnocovať svojim rozumom, pretoze tymto vlastne neveríš....
none
307

265. milky945 17.07.2015, 15:41

veriaci 262:
RE "Prave preto vam hovorim ze prva je viera a potom poznanie!!!!!!!":
No tak na tom sa asi nezhodneme. Nechcem uprednostňovať jedno ani druhé (vieru / poznanie), zastávam názor, že idú oboje naraz, ruka v ruke a žiadne z nich nemá výrazný náskok.

17.07.2015, 19:48
Milky,....269...iba čiastočne súhlasím. Neskôr,ked už mám základné poznanie,tak moja viera rastie súbežne s poznaním. Ale ked ho nemám,tak nepoznám Boha a tudiž nemôžem v neho veriť. Až ked získam isté základné informácie o Bohu,a presvedčím sa čiastočne,že Boh existuje,tak nadobúdam akú takú vieru,v závislosti od môjho základného poznanie.
Určite nebudeš oponovať Písmu,ktoré to tvrdí....že..." „Viera nasleduje za tým, čo sa počulo.“ (Rimanom 10:17) Alebo poznalo,...." o Kristovi". Je to presne tak,ako keby niekto tvrdil,že môžem byť doktor,a až potom budem študovať medecínu.
A to je na hlavu postavené. Aj študent medecíny,ked študuje,tak sa pomaly z neho stáva doktor,...teda niekto,kto je spôsobilý pre isté odborné konanie,činnosť. Nikdy nie naopak!
Teda,"poznanie" musí mať istý "náskok". Kniha Prísloví a i iné časti Písma to pekne potvrdzujú!
none
260

253. 17.07.2015, 13:57

shagara, ty ked počuješ slovo trojica , tak sa ti robia pred očami červene kruhy?...
v slove božom sa sice nepíse o tom ze Boh je trojjedinny, ale vieme že (to sa uz opakujem niekolko krat) jezis povedal Ja a otec sme jedno a vieme aj to že jeziš nam zoslal za seba nahradnika a to Ducha Sveteho ,ktorý sa prejavuje v pisme ako osoba.
Z toho vznikol nazov trojjedinny Boh. Skus si to nahradiť inym vhodnejsim slovom, ja osobne neviem najst ine lepsie slovo ,ktore to tak vystihuje.
ty hov...

17.07.2015, 15:24
Inak vsimol som si, ze Shagara ked spomina trojicu alebo trinitarov, tak o nich pise dost s hnevom, vysmechom az z nenavistou...

kedze mas zjavenia pomocou ducha vysvetli mi, preco sa Boh modli sam k sebe?
Ako moze Boh sediet sam po svojej pravici... to uz sa fakt hovori, sediet na dvoch stolickach...
Ako moze Boh poslat sam seba.
Ako moze byt Syn mensi od otca, mensi od toho, co ho poslal a zaroven byt jedno?
Vies niekedy sa povie, ked ma niekolko ludi rovnaky nazor, tak sa povie, ze su za jedno...

(uzasny)
none
490

260. 17.07.2015, 15:24

Inak vsimol som si, ze Shagara ked spomina trojicu alebo trinitarov, tak o nich pise dost s hnevom, vysmechom az z nenavistou...

kedze mas zjavenia pomocou ducha vysvetli mi, preco sa Boh modli sam k sebe?
Ako moze Boh sediet sam po svojej pravici... to uz sa fakt hovori, sediet na dvoch stolickach...
Ako moze Boh poslat sam seba.
Ako moze byt Syn mensi od otca, mensi od toho, co ho poslal a zaroven byt jedno?
Vies niekedy sa povie, ked ma niekolko ludi rovnaky nazor, ta...

25.07.2015, 02:38
Wolfe....246.....to je tvoj postreh,ale nie je pravdivý. Ja "nenávidim" len dané /trojica,trojjediný/slovo,danú dogmu,danú pohanskú náuku a prekrúcanie o jedinom Bohu. A to je rozdieľ!
none
512

490. Shagara 25.07.2015, 02:38

Wolfe....246.....to je tvoj postreh,ale nie je pravdivý. Ja "nenávidim" len dané /trojica,trojjediný/slovo,danú dogmu,danú pohanskú náuku a prekrúcanie o jedinom Bohu. A to je rozdieľ!

27.07.2015, 17:22
Keby si neznasal len tu dogmu tak by si hovoril o trinitarstve, nie o trinitaroch a to ako ta to stve si musi vsimnut kazdy trochu empaticky clovek...
none
9
15.07.2015, 15:20
Stefan......ak si si nevšimol,tak veľká časť,až nie všetko,čo je na referátoch,nájdeš aj na naších stránkach. Trebárs,tá úvodná časť je celá. A podobne. Tiež to nájdeš na stránke "Jediný Boh" ...na ktorú stále odkazujem. A samozrejme,mnohé časti z referátov sú úryvky z niektorých publikácií ,ktoré pojednávajú o trojici.
To za prvé! Ja na internete mám veľa svojich "príspevkov",..."referátov".....atd.
Ale to nie je podstatné. Podstatné je to,čo dané stránky,príspevky,texty tvrdia. A ak z niečoho citujem,tak len preto,že nechcem pracne písať,a všetko čo je na referáte,alebo i na našich stránkach poznám a písal som to už veľmi mnoho krát.
A citujem hlavne textovú časť Písma,....
A tomu sa často vyhýbate! Prečo? Odpoved je jasná!
A ak si myslíš,že budem citovať z katechizmu,alebo zo stránok,ktoré obhajujú trojicu,tak si na omyle!
none
33

9. Shagara 15.07.2015, 15:20

Stefan......ak si si nevšimol,tak veľká časť,až nie všetko,čo je na referátoch,nájdeš aj na naších stránkach. Trebárs,tá úvodná časť je celá. A podobne. Tiež to nájdeš na stránke "Jediný Boh" ...na ktorú stále odkazujem. A samozrejme,mnohé časti z referátov sú úryvky z niektorých publikácií ,ktoré pojednávajú o trojici.
To za prvé! Ja na internete mám veľa svojich "príspevkov",..."referátov".....atd.
Ale to nie je podstatné. Podstatné je to,čo dané stránky,príspevky,texty tvrdia. A ak z ...

15.07.2015, 18:30
shagara...o tom si myslím svoje.
Oveľa radšej by som bol,keď si už teda tvrdil,že ja nechcem odpovedať na otázky,aby si na nejakú ty odpovedal.
Dám tu ešte raz tie zo začiatku,asi si ich prehliadol:
Píšeš""Je pravda,že aj Jehova a Ježiš je spasiteľ"---nie je to pravda,spasiteľ je len jeden-BOH samotný-------Ja, ja som Hospodin, a NIET spasiteľa krome mňa.---
Píšeš:"Stefan....Ježiš prišiel povolať všetkých"--to takisto nie je pravda ---uveď zdroj,odkiaľ si čerpal
Píšeš:"Ježiš bol odkázaný pri zmŕtvychvstaní na Otca"---nie je to pravda---že ja DÁVAM svoj život a zasa si ho VEZMEM.---
------Mám moc DAŤ ho a mám moc zasa si ho VZIAŤ---
Píšeš:"Eliáš bol prenesený na inú časť zeme,odkiaľ písal listy"--ďaľšia hlúposť--ukáž,kde je to napísané

A nepíš,že sme sa už o tom bavili...bla,bla..Vždy sa z toho vykrútiš dvoma vetami.
none
47

33. stefan 5 15.07.2015, 18:30

shagara...o tom si myslím svoje.
Oveľa radšej by som bol,keď si už teda tvrdil,že ja nechcem odpovedať na otázky,aby si na nejakú ty odpovedal.
Dám tu ešte raz tie zo začiatku,asi si ich prehliadol:
Píšeš""Je pravda,že aj Jehova a Ježiš je spasiteľ"---nie je to pravda,spasiteľ je len jeden-BOH samotný-------Ja, ja som Hospodin, a NIET spasiteľa krome mňa.---
Píšeš:"Stefan....Ježiš prišiel povolať všetkých"--to takisto nie je pravda ---uveď zdroj,odkiaľ si čerpal
Píšeš:"Ježiš ...

15.07.2015, 19:07
"Píšeš:"Ježiš bol odkázaný pri zmŕtvychvstaní na Otca"" >> Ale to je pravda... nedavno som videl ten vers v biblii, ale teraz si neviem zmysliet kde...
none
65

47. 15.07.2015, 19:07

"Píšeš:"Ježiš bol odkázaný pri zmŕtvychvstaní na Otca"" >> Ale to je pravda... nedavno som videl ten vers v biblii, ale teraz si neviem zmysliet kde...

15.07.2015, 19:36
wolfe...tieto verše vylučujú,že by bol na kohokolvek odkázaný:
---že ja DÁVAM svoj život a zasa si ho VEZMEM.---
-----Mám moc DAŤ ho a mám moc zasa si ho VZIAŤ---
KRISTUS hovorí v evanjeliách aj ako človek a aj ako BOH.Takisto Pavol píše o ňom ako o človeku a ako BOHU.
none
68

65. stefan 5 15.07.2015, 19:36

wolfe...tieto verše vylučujú,že by bol na kohokolvek odkázaný:
---že ja DÁVAM svoj život a zasa si ho VEZMEM.---
-----Mám moc DAŤ ho a mám moc zasa si ho VZIAŤ---
KRISTUS hovorí v evanjeliách aj ako človek a aj ako BOH.Takisto Pavol píše o ňom ako o človeku a ako BOHU.

15.07.2015, 19:37
Hej, preto sa pytal Otca, ze ci by nemohol ten kalich vziat od neho, ale len ked On chce...
A je tu toho viac...
Oplati sa hladat?
👍: Shagara
none
76

65. stefan 5 15.07.2015, 19:36

wolfe...tieto verše vylučujú,že by bol na kohokolvek odkázaný:
---že ja DÁVAM svoj život a zasa si ho VEZMEM.---
-----Mám moc DAŤ ho a mám moc zasa si ho VZIAŤ---
KRISTUS hovorí v evanjeliách aj ako človek a aj ako BOH.Takisto Pavol píše o ňom ako o človeku a ako BOHU.

15.07.2015, 19:48
10 Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? >>>>Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale Otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky<<<<.

Je tam toho viac
37 Všetko, čo mi dáva Otec, príde ku mne. A toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem,
38 >>>>>>lebo som nezostúpil z neba, aby som plnil svoju vôľu, ale vôľu toho ktorý ma poslal<<<<<<.
39 A vôľa toho, ktorý ma poslal, je, aby som nestratil nič z toho, čo mi dal, ale aby som všetko vzkriesil v posledný deň.
40 Lebo vôľa môjho Otca je, aby každý, kto vidí Syna a verí v neho, mal večný život; a ja ho vzkriesim v posledný deň."

To k tomu, ako sa Jezis ozivil sam>>>
11 A keď vo vás prebýva Duch toho,>>> ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych<<<, potom >>>ten, čo vzkriesil z mŕtvych Krista<<<, oživí aj vaše smrteľné telá skrze svojho Ducha, ktorý prebýva vo vás.
👍: Shagara
none
86

76. 15.07.2015, 19:48

10 Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? >>>>Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale Otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky<<<<.

Je tam toho viac
37 Všetko, čo mi dáva Otec, príde ku mne. A toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem,
38 >>>>>>lebo som nezostúpil z neba, aby som plnil svoju vôľu, ale vôľu toho ktorý ma poslal<<<<<<.
39 A vôľa toho, ktorý ma poslal, je, aby som nestratil nič z toho, čo mi dal, ale aby som všetko vzkriesil v posledný deň. <...

15.07.2015, 20:28
wolfe...dúfam,že rozumieš,o čo mi ide.Dal som ti jasné verše,kdeKRISTUS hovorí,že nikoho nepotrebuje.
Chcem dosiahnuť len to,aby im buď ľudia verili,alebo nie.To je všetko.
A špeciálne u Shagaru chcem dosiahnuť,aby povedal,že sa Písmo mýli,pokiaľ ich neuzná za pravdivé.Ináč tu budeme len ako pes,ktorý naháňa vlastný chvost.Rečičkyo nejakom inom kontexte z tejto pasáže Ján.evanjelia musiabyť /logicky/ vylúčené.
none
88

86. stefan 5 15.07.2015, 20:28

wolfe...dúfam,že rozumieš,o čo mi ide.Dal som ti jasné verše,kdeKRISTUS hovorí,že nikoho nepotrebuje.
Chcem dosiahnuť len to,aby im buď ľudia verili,alebo nie.To je všetko.
A špeciálne u Shagaru chcem dosiahnuť,aby povedal,že sa Písmo mýli,pokiaľ ich neuzná za pravdivé.Ináč tu budeme len ako pes,ktorý naháňa vlastný chvost.Rečičkyo nejakom inom kontexte z tejto pasáže Ján.evanjelia musiabyť /logicky/ vylúčené.

15.07.2015, 20:44
Pretoze Otec mu dal moc, ale nekona nic podla seba, ale podla Otcovej vole..
none
95

88. 15.07.2015, 20:44

Pretoze Otec mu dal moc, ale nekona nic podla seba, ale podla Otcovej vole..

15.07.2015, 21:05
wolfe...Tull ti odpovedal v 95 aj za mňa.Pokračuj v naháňaní vlastného chvosta.
none
96

95. stefan 5 15.07.2015, 21:05

wolfe...Tull ti odpovedal v 95 aj za mňa.Pokračuj v naháňaní vlastného chvosta.

15.07.2015, 21:10
Ja a moj otec sme jedno.. (hlavne ked vykonavam jeho volu) kto vidi mna, vidi mojho otca... pretoze robim to co chce...
Chapes?

Ako to co som dal ja sa automaticky odignoruje?
none
101

96. 15.07.2015, 21:10

Ja a moj otec sme jedno.. (hlavne ked vykonavam jeho volu) kto vidi mna, vidi mojho otca... pretoze robim to co chce...
Chapes?

Ako to co som dal ja sa automaticky odignoruje?

15.07.2015, 21:17
A vieš čo wolfe?Nemusíme sa trápiť nad nejakými textami a ty to budeš mať konečne vyriešené podľa tvojho gusta.
Takže nie je ani anjel.Je dokonca menší,ako anjel:
Ž 2,9---ale vidíme, že ten, ktorý bol stvorený len o niečo MENŠÍ od anjelov, Ježiš, bol ovenčený slávou a cťou, lebo pretrpel smrť, aby z Božej milosti okúsil smrť za všetkých.---
Dobré ,nie?
none
106

101. stefan 5 15.07.2015, 21:17

A vieš čo wolfe?Nemusíme sa trápiť nad nejakými textami a ty to budeš mať konečne vyriešené podľa tvojho gusta.
Takže nie je ani anjel.Je dokonca menší,ako anjel:
Ž 2,9---ale vidíme, že ten, ktorý bol stvorený len o niečo MENŠÍ od anjelov, Ježiš, bol ovenčený slávou a cťou, lebo pretrpel smrť, aby z Božej milosti okúsil smrť za všetkých.---
Dobré ,nie?

15.07.2015, 21:24
k 103...ospravedlňujem sa...je to katol.preklad /stvorený/ .Správny preklad je učinený /Roh/.
none
122

106. stefan 5 15.07.2015, 21:24

k 103...ospravedlňujem sa...je to katol.preklad /stvorený/ .Správny preklad je učinený /Roh/.

15.07.2015, 22:49
Stefan...103,108...slovo "stvorený" ti nepasuje,čo? Ale toto slovo nevymažeš z Písma! Prehliadať ho môžeš. Ale stále tam bude,a bude svedčiť v tvoj neprospech! "Počiatok Božieho stvorenia":...je to aj v tvojej Biblii!
none
141

122. Shagara 15.07.2015, 22:49

Stefan...103,108...slovo "stvorený" ti nepasuje,čo? Ale toto slovo nevymažeš z Písma! Prehliadať ho môžeš. Ale stále tam bude,a bude svedčiť v tvoj neprospech! "Počiatok Božieho stvorenia":...je to aj v tvojej Biblii!

16.07.2015, 07:35
Shagara...nepasuje preto,lebo je to zlý preklad a do Písma nepatrí.Zopár prekladov:
Evanjelický: ---načas UROBIL menším, ako sú anjeli
Roh: ---menším od anjelov učineného vidíme Ježiša
čes.kral.: --maličko nižšího andělů, vidíme Ježíše
KJV:--- who was MADE a little lower than the angels
eberfeld.:der ein wenig unter die Engel wegen
ČSP: --- který byl nakrátko postaven níže než andělé,
Okrem katolíkov a jehovistov,ho nikde nestvoril.A samotní katolíci to uznávajú,že nebol stvorený.Takže si v tom zase ostal sám.
none
161

141. stefan 5 16.07.2015, 07:35

Shagara...nepasuje preto,lebo je to zlý preklad a do Písma nepatrí.Zopár prekladov:
Evanjelický: ---načas UROBIL menším, ako sú anjeli
Roh: ---menším od anjelov učineného vidíme Ježiša
čes.kral.: --maličko nižšího andělů, vidíme Ježíše
KJV:--- who was MADE a little lower than the angels
eberfeld.:der ein wenig unter die Engel wegen
ČSP: --- který byl nakrátko postaven níže než andělé,
Okrem katolíkov a jehovistov,ho nikde nestvoril.A samotní katolíci to uznávajú,že ...

16.07.2015, 15:37
Podla Shagarovej teorie.. by sa aj anjel mohol stat mensim od anjelov, tym, ze sa narodil do ludskeho tela, ktore ma svoje nedokonalosti...
none
235

141. stefan 5 16.07.2015, 07:35

Shagara...nepasuje preto,lebo je to zlý preklad a do Písma nepatrí.Zopár prekladov:
Evanjelický: ---načas UROBIL menším, ako sú anjeli
Roh: ---menším od anjelov učineného vidíme Ježiša
čes.kral.: --maličko nižšího andělů, vidíme Ježíše
KJV:--- who was MADE a little lower than the angels
eberfeld.:der ein wenig unter die Engel wegen
ČSP: --- který byl nakrátko postaven níže než andělé,
Okrem katolíkov a jehovistov,ho nikde nestvoril.A samotní katolíci to uznávajú,že ...

17.07.2015, 01:02
Stefan....144...ty si naozaj chumaj! A ja som netvrdil na základe tohto textu/menší od anjelov/ ,že Ježiš bol stvorený. Ved v dalšom príspevku som ti citoval texty! Príslovie 8 kapitola,Kolosanom 1:15-16.Zjavenie 3:14
Ak čítaš..... "Všetky iné veci boli stvorené prostredníctvom neho a pre neho.“ To ukazuje, že Ježiš je stvorená bytosť, časť Božieho stvorenstva. Ako hovorí 15 verš:......." prvorodený celého stvorenia; " Medzi týmito časťami je rovnítko,paralela. O "stvorení" hovorí prvá časť aj druhá. Mám ti to vyhláskovať?
Z toho vyplýva logický záver, že ten, o ktorom hovorí Zjavenie 3:14, je stvorenie, prvé z Božích stvorení, a že mal začiatok. ..."počiatok Božieho stvorenia"! Porovnaj Príslovia 8:22 !
Nevie,ako by malo byť to slovo "stvorenie" napísané? Klinovým písmom,alebo ako?
none
250

235. Shagara 17.07.2015, 01:02

Stefan....144...ty si naozaj chumaj! A ja som netvrdil na základe tohto textu/menší od anjelov/ ,že Ježiš bol stvorený. Ved v dalšom príspevku som ti citoval texty! Príslovie 8 kapitola,Kolosanom 1:15-16.Zjavenie 3:14
Ak čítaš..... "Všetky iné veci boli stvorené prostredníctvom neho a pre neho.“ To ukazuje, že Ježiš je stvorená bytosť, časť Božieho stvorenstva. Ako hovorí 15 verš:......." prvorodený celého stvorenia; " Medzi týmito časťami je rovnítko,paralela. O "stvorení" hovorí prvá časť ...

17.07.2015, 09:52
Shagara..ja naozaj neviem,ako sa dorozumievate vy jehovisti medzi sebou.Možno je to klinové písmo.
Viackrát som ti odporúčal,aby si sa doma manželky opýtal,či ste si svoje deti stvorili,alebo splodili.Podľa všetkého si ju presvedčil,že ste ich stvorili.Asi si jej to doma VYHLÁSKOVAL.
Na to máme NZ ,aby sme pochopili,ako je to s počiatkom stvorenia.
Keďže na POČIATKU / nemýľ si to s ministrom / bolo SLOVO a to bolo / EXISTOVALO!!!! / U BOHA,tak nemohlo byť stvorené.
---veď komu z anjelov povedal "ty si môj SYN,ja som ťa dnes SPLODIL"..---
---nech sa mu klaňajú všetci anjeli--- takže podľa tvojej úžasnej logiky sa Michael klania SÁM SEBE.V škole ťa asi volali blesk,čo?

Shagara ,príde doba,keď domlátiš prázdnu slamu a zistíš,že zrno už ktosi odniesol.
none
108

101. stefan 5 15.07.2015, 21:17

A vieš čo wolfe?Nemusíme sa trápiť nad nejakými textami a ty to budeš mať konečne vyriešené podľa tvojho gusta.
Takže nie je ani anjel.Je dokonca menší,ako anjel:
Ž 2,9---ale vidíme, že ten, ktorý bol stvorený len o niečo MENŠÍ od anjelov, Ježiš, bol ovenčený slávou a cťou, lebo pretrpel smrť, aby z Božej milosti okúsil smrť za všetkých.---
Dobré ,nie?

15.07.2015, 21:36
Stefan...103 ...a čo sa tu čuduješ. Už som písal tiež viac-krát,že dokonalý človek/čo Ježiš na zemi bol/ je o "niečo menší od anjelov"! Anjel/archanjel/bol v svojom predľudskom živote!
none
110

108. Shagara 15.07.2015, 21:36

Stefan...103 ...a čo sa tu čuduješ. Už som písal tiež viac-krát,že dokonalý človek/čo Ježiš na zemi bol/ je o "niečo menší od anjelov"! Anjel/archanjel/bol v svojom predľudskom živote!

15.07.2015, 21:42
ach jaj, ach jaj, tu asi pre túto chvíľu niet pomoci...
none
113

110. 15.07.2015, 21:42

ach jaj, ach jaj, tu asi pre túto chvíľu niet pomoci...

15.07.2015, 21:54
Sloven....čo bol teda Ježiš na zemi? Rád sa nechám poučiť!
none
114

113. Shagara 15.07.2015, 21:54

Sloven....čo bol teda Ježiš na zemi? Rád sa nechám poučiť!

15.07.2015, 21:56
Syn Boha Otca, časť Boha Otca, ktorý sa stal na krátky čas človekom....
none
116

114. 15.07.2015, 21:56

Syn Boha Otca, časť Boha Otca, ktorý sa stal na krátky čas človekom....

15.07.2015, 22:03
Sloven...a čo som ja tvrdil opačne? Akurát ,že som napísal navyše,že bol bez hriechu,teda-"dokonalý". S tvojimi slovami súhlasím!
Samozrejme,pokiaľ tou "časťou" nemyslíš trojicu?! Lebo všetko je "z Boha".
none
123

116. Shagara 15.07.2015, 22:03

Sloven...a čo som ja tvrdil opačne? Akurát ,že som napísal navyše,že bol bez hriechu,teda-"dokonalý". S tvojimi slovami súhlasím!
Samozrejme,pokiaľ tou "časťou" nemyslíš trojicu?! Lebo všetko je "z Boha".

15.07.2015, 22:52
Veru áno...Jeden a predsa Traja....
none
125

123. 15.07.2015, 22:52

Veru áno...Jeden a predsa Traja....

15.07.2015, 23:14
Sloven......to je ale matematická anomália! To ,čo tvrdíš v úvode,zároveň poprieš v závere! Nič také pod vesmírom neexistuje!
none
149

125. Shagara 15.07.2015, 23:14

Sloven......to je ale matematická anomália! To ,čo tvrdíš v úvode,zároveň poprieš v závere! Nič také pod vesmírom neexistuje!

16.07.2015, 10:49
Pod vesmírom...a to kde?

A vy ste ešte nikdy nevidel trojičky???
none
173

125. Shagara 15.07.2015, 23:14

Sloven......to je ale matematická anomália! To ,čo tvrdíš v úvode,zároveň poprieš v závere! Nič také pod vesmírom neexistuje!

16.07.2015, 15:53
To by som az tak netvrdil
Aj voda je matematicka anomalia...
Je voda jedna, alebo pozostava troch prvkov?
Z dvoch oxidov a jedneho vodika?
👍: stefan 5
none
216

173. 16.07.2015, 15:53

To by som az tak netvrdil
Aj voda je matematicka anomalia...
Je voda jedna, alebo pozostava troch prvkov?
Z dvoch oxidov a jedneho vodika?

16.07.2015, 21:43
Súhlasím wolfe,aj keď si to nenapísal chem správne.Chémia je moja srdcovka.
none
142

108. Shagara 15.07.2015, 21:36

Stefan...103 ...a čo sa tu čuduješ. Už som písal tiež viac-krát,že dokonalý človek/čo Ježiš na zemi bol/ je o "niečo menší od anjelov"! Anjel/archanjel/bol v svojom predľudskom živote!

16.07.2015, 07:38
Shagara : "Anjel/archanjel/bol v svojom predľudskom živote!"--------A to je napísané kde?Neexistuje na to žiadny verš.
none
181

142. stefan 5 16.07.2015, 07:38

Shagara : "Anjel/archanjel/bol v svojom predľudskom živote!"--------A to je napísané kde?Neexistuje na to žiadny verš.

16.07.2015, 16:12
Stefan....145....V 1. liste Tesaloničanom 4:16 sa o našom vzkriesenom Pánovi, Ježišovi Kristovi, píše: „Sám Pán zostúpi z neba s prikazujúcim zvolaním, s hlasom archanjela.“ Ježišov hlas je tu opísaný ako hlas archanjela. Tento biblický verš teda naznačuje, že archanjel Michael je sám Ježiš.
Ved už viackrát predtým som spomenul, že Pán Ježiš je po Bohu najvyššou bytosťou. Nemôže predsa nižší dávať povel vyššiemu.Teda,archanjel Ježišovi! To by bol nonsens! Preto správny preklad je, že „sám Pán (Ježiš) zostúpi s?veliteľským povelom s?hlasom archanjela a?s?trúbou Božou.“ On je v celom Písme označený ako "vodca anjelov"/archanjel/,..."stojí na ich čele a velí im"!
Teda Biblia hovorí o Michaelovi a „jeho anjeloch“ a hovorí tiež o Ježišovi a „jeho anjeloch“. (Matúš 13:41; 16:27; 24:31; 1. Petra 3:22) A keďže Božie Slovo nikde nenaznačuje, že by v nebi boli dve vojská verných anjelov — jedno, ktoré by viedol Michael, a druhé, ktoré by viedol Ježiš —, je logické dospieť k záveru, že Michael nie je nikto iný ako Ježiš Kristus v úlohe, ktorú má v nebesiach. A je len jeden archanjel.....,to tvrdí ako Písmo,a vyplýva to aj z daného pojmu!

Aj cirkevní otcovia považovali Ježiša za "anjela",...za "archanjela". Odkiaľ to asi nabrali? Ved vtedy neboli ešte JS! Alebo áno?!
Stefan....zle čítaš Písmo,....daj si dole tú trinitársku optiku!
none
197

181. Shagara 16.07.2015, 16:12

Stefan....145....V 1. liste Tesaloničanom 4:16 sa o našom vzkriesenom Pánovi, Ježišovi Kristovi, píše: „Sám Pán zostúpi z neba s prikazujúcim zvolaním, s hlasom archanjela.“ Ježišov hlas je tu opísaný ako hlas archanjela. Tento biblický verš teda naznačuje, že archanjel Michael je sám Ježiš.
Ved už viackrát predtým som spomenul, že Pán Ježiš je po Bohu najvyššou bytosťou. Nemôže predsa nižší dávať povel vyššiemu.Teda,archanjel Ježišovi! To by bol nonsens! Preto správny preklad je, že „sám P...

16.07.2015, 17:33
Shagara...pokúsim sa ti ukázať,aké je plytké tvoje zvažovanie.Tvrdíš,že keď príde s hlasom archanjela ,musí byť archanjel.

Boh napr.v snahe napraviť Baláma prehovoril skrze osla.Keď si to v SZ prečítaš,čo tu budeš vyhlasovať?Nechcem na to ani pomyslieť.
"..Pán Ježiš je po Bohu najvyššou bytosťou.." bla,bla,všeobecné kecy.
Napíš presne ,ktorí "otcovia" ho považovali za anjela.Zase nejakí,o ktorých nikto nechyroval,čo?
Nie ja,ale ty nepoznáš základy výkladu Písma.Zásadou je,že sa najprv vykladá doslovne.Až keď sa nedá doslovne vyložiť,použijú sa iné metódy výkladu.
Problém je.že ty vaše metódy používaš všade,aj keď to nie je nutné.
none
207

197. stefan 5 16.07.2015, 17:33

Shagara...pokúsim sa ti ukázať,aké je plytké tvoje zvažovanie.Tvrdíš,že keď príde s hlasom archanjela ,musí byť archanjel.

Boh napr.v snahe napraviť Baláma prehovoril skrze osla.Keď si to v SZ prečítaš,čo tu budeš vyhlasovať?Nechcem na to ani pomyslieť.
"..Pán Ježiš je po Bohu najvyššou bytosťou.." bla,bla,všeobecné kecy.
Napíš presne ,ktorí "otcovia" ho považovali za anjela.Zase nejakí,o ktorých nikto nechyroval,čo?
Nie ja,ale ty nepoznáš základy výkladu Písma.Zásadou je,že...

16.07.2015, 18:39
"Shagara...pokúsim sa ti ukázať,aké je plytké tvoje zvažovanie.Tvrdíš,že keď príde s hlasom archanjela ,musí byť archanjel."
S tymto suhlasim
none
209

207. 16.07.2015, 18:39

"Shagara...pokúsim sa ti ukázať,aké je plytké tvoje zvažovanie.Tvrdíš,že keď príde s hlasom archanjela ,musí byť archanjel."
S tymto suhlasim

16.07.2015, 19:13
Teda myslel som len toto ".Tvrdíš,že keď príde s hlasom archanjela ,musí byť archanjel."
none
238

207. 16.07.2015, 18:39

"Shagara...pokúsim sa ti ukázať,aké je plytké tvoje zvažovanie.Tvrdíš,že keď príde s hlasom archanjela ,musí byť archanjel."
S tymto suhlasim

17.07.2015, 01:18
Wolfe...110....už som odpovedal Stefanovi....ale skúsim aj tebe. Nikdy ja niečo netvrdím len na základe jedného textu. Vždy vnímam celý kontext Písme/desiatky textov,ktoré s veľkou pravdepodobnosťou tvrdia,že Ježiš je anjel/,tiež na základe histoŕie...atd. A to je rozdiel. A tiež samotný verš v 1. liste Tesaloničanom 4:16 je naviazaný na iné odkazy,verše.
Ostatné som napísal Stefanovi aj jeho zlý príklad,zrovnávanie s oslicou.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
V knihe The Influence of Greek Ideas on Christianity (Vplyv gréckych predstáv na kresťanstvo) Edwin Hatch cituje predchádzajúcu pasáž, a potom hovorí:

„Zdá sa, že v pôvodnej sfére kresťanstva nedochádzalo k žiadnemu väčšiemu vývoju týchto jednoduchých predstáv. Kládol sa dôraz na náuku, že Boh existuje, že je jeden, že je všemohúci a večný, že vytvoril svet, že jeho milosrdenstvo prevyšuje všetky jeho diela. Nenachádzame tu sklon k abstraktným filozofickým úvahám.“
none
234

197. stefan 5 16.07.2015, 17:33

Shagara...pokúsim sa ti ukázať,aké je plytké tvoje zvažovanie.Tvrdíš,že keď príde s hlasom archanjela ,musí byť archanjel.

Boh napr.v snahe napraviť Baláma prehovoril skrze osla.Keď si to v SZ prečítaš,čo tu budeš vyhlasovať?Nechcem na to ani pomyslieť.
"..Pán Ježiš je po Bohu najvyššou bytosťou.." bla,bla,všeobecné kecy.
Napíš presne ,ktorí "otcovia" ho považovali za anjela.Zase nejakí,o ktorých nikto nechyroval,čo?
Nie ja,ale ty nepoznáš základy výkladu Písma.Zásadou je,že...

17.07.2015, 00:48
Stefan...tvoje uvažovanie v Biblii ťa vedie len od začiatku verša po koniec. Keby si ale čítal ak okolitý kontext,tak viac pochopíš. Ja netvrdím,že Michael je archanjel len na základe tohto jedného verša. Ten mnohé naznačuje,ale ešte by to nebolo správne,keby som s istotou tvrdil,že to tak je. Aj ked ten text je viac pravdepodobný,že to tak je!
A už som písal Stefan,ktorý ho považovali za anjela. A poviem ti,že všetci do konca tretieho storočia ho považovali za podriadeného Otcovi. Suma sumárum....ak je niekto podriadený jedinému Bohu,čo môže byť iné ako anjel? Mimoň?
A s tým oslomje to zlé prirovnanie. To by som mohol aj ja tak tvrdiť v súvislosti s trojicou.
A aj tu vidieť,že ked nesleduješ kontext,tak trepeš dve na tri. Balam videl anjela,nie Boha. A oslica ked prehovorila,tak on si nemyslel ,že to je Boh.To zistil/že to je anjel,ktorý zastupoval Boha/ až neskôr. Až potom,zbadal anjela stáť na ceste. Až potom pochopil,že to bol zázrak od Boha,ked sa javilo,že oslica prehovorila. A v skutočnosti to bol anjel.
Správa dodáva:..."„Zhrešil som, pretože som nevedel, že na ceste stojíš ty,"...teda Boh/zastúpený anjelom/. Tak nezavádzaj, zlými prirovnaniami.
Kontext naznačuje,že Balaam až po zistení,že ide o anjela sa vrhol na kolená. Určite on oslicu nespájal s Bohom. Aj ked to,že prehovorila ,mohlo naznačovať vela.
A boli ste to vy,kto tvrdil,..."všade kde sa píše Boh,tak ide o Všemohúceho Boha". A ja som ti dal dosť dôkazov,že vždy išlo o anjelov,nikdy nie o samotného,neviditeľného Boha.
none
249

234. Shagara 17.07.2015, 00:48

Stefan...tvoje uvažovanie v Biblii ťa vedie len od začiatku verša po koniec. Keby si ale čítal ak okolitý kontext,tak viac pochopíš. Ja netvrdím,že Michael je archanjel len na základe tohto jedného verša. Ten mnohé naznačuje,ale ešte by to nebolo správne,keby som s istotou tvrdil,že to tak je. Aj ked ten text je viac pravdepodobný,že to tak je!
A už som písal Stefan,ktorý ho považovali za anjela. A poviem ti,že všetci do konca tretieho storočia ho považovali za podriadeného Otcovi. Suma sumá...

17.07.2015, 08:58
Shagara,Boh používa rôzne spôsoby,ako sa prihovára k ľuďom.S tým oslom je to úplne to isté,ako s hlasom archanjela.
to ti tu už písal veriaci,takže to nebudem opakovať.
Mal si tu dať nejakých "otcov",ktorí tvrdili,že je anjel.Kde sú?
-----A VIDELI Boha Izraelovho,.....na kniežatá synov Izraelových nevystrel svojej ruky, hoci VIDELI Boha...---
Vidíš tam anjela,že?Mojžiš sa asi pomýlil.
none
236

142. stefan 5 16.07.2015, 07:38

Shagara : "Anjel/archanjel/bol v svojom predľudskom živote!"--------A to je napísané kde?Neexistuje na to žiadny verš.

17.07.2015, 01:03
Stefan...neopisujú slová...:"Kto je ako Boh".../Michael/ výstižne postavenie Ježiša?
none
248

236. Shagara 17.07.2015, 01:03

Stefan...neopisujú slová...:"Kto je ako Boh".../Michael/ výstižne postavenie Ježiša?

17.07.2015, 08:49
Shagara....je to archanjel.Prirovnávať ho k Pánovi na základe mena je smiešne.Nič iné nemáš.
Čo potom Gabriel----Boh je silný
Jozue---Hospodin je spása
none
487

248. stefan 5 17.07.2015, 08:49

Shagara....je to archanjel.Prirovnávať ho k Pánovi na základe mena je smiešne.Nič iné nemáš.
Čo potom Gabriel----Boh je silný
Jozue---Hospodin je spása

25.07.2015, 02:03
Stefan.....251......Meno Michael v preklade,upriamuje pozornosť na samotného archanjela,teda na Ježiša. Lebo je skoro ako Boh! Ale meno Gabriel/i Jozua/ v preklade upriamuje nie na Gabriela,ale na samotného Boha. Používaj lepšie príklady,....tu si sa netrafil.
none
511

487. Shagara 25.07.2015, 02:03

Stefan.....251......Meno Michael v preklade,upriamuje pozornosť na samotného archanjela,teda na Ježiša. Lebo je skoro ako Boh! Ale meno Gabriel/i Jozua/ v preklade upriamuje nie na Gabriela,ale na samotného Boha. Používaj lepšie príklady,....tu si sa netrafil.

27.07.2015, 05:31
501, suhlasim, az na "teda na Ježiša.", bo s tym som sa akosi este nezmieril.. proste su urcite verse, ktore ma odradzaju.
none
134

101. stefan 5 15.07.2015, 21:17

A vieš čo wolfe?Nemusíme sa trápiť nad nejakými textami a ty to budeš mať konečne vyriešené podľa tvojho gusta.
Takže nie je ani anjel.Je dokonca menší,ako anjel:
Ž 2,9---ale vidíme, že ten, ktorý bol stvorený len o niečo MENŠÍ od anjelov, Ježiš, bol ovenčený slávou a cťou, lebo pretrpel smrť, aby z Božej milosti okúsil smrť za všetkých.---
Dobré ,nie?

16.07.2015, 02:43
[Hebr 1,2-4]
2 V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril aj svet.
3 On je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty a udržuje všetko svojím mocným slovom. Preto keď vykonal očistenie od hriechov, zasadol po pravici velebnosti na výsostiach;
4 a stal sa o toľko vyšším od anjelov, o koľko vznešenejšie meno zdedil než oni.
Dobré, nie?
none
150

134. 16.07.2015, 02:43

[Hebr 1,2-4]
2 V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril aj svet.
3 On je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty a udržuje všetko svojím mocným slovom. Preto keď vykonal očistenie od hriechov, zasadol po pravici velebnosti na výsostiach;
4 a stal sa o toľko vyšším od anjelov, o koľko vznešenejšie meno zdedil než oni.
Dobré, nie?

16.07.2015, 11:06
Wolfe nie je to dobré,ale smutné.Neveriaci pes,ako Tull sám seba nazýva,tomu rozumie a ty nie.To nie je dobré.V 106 to vysvetlil perfektne.A to je neveriaci....
none
164

150. stefan 5 16.07.2015, 11:06

Wolfe nie je to dobré,ale smutné.Neveriaci pes,ako Tull sám seba nazýva,tomu rozumie a ty nie.To nie je dobré.V 106 to vysvetlil perfektne.A to je neveriaci....

16.07.2015, 15:40
Stefan....J.Tull....len opakuje trinitársku teológiu,ale nepremýšľa! A tak nič nevysvetlil. Ak by to tak bolo,tak nemá význam študovať Písma a byť veriaci a duchovný človek. Ved to môže dokázať,pochopiť aj -"neveriaci pes"! A to je na hlavu postavené. Písmo vraví,...že telesný človek/neveriaci/ nemôže pochopiť biblické pravdy,...ak zotrváva vo svojom postoji!
none
217

164. Shagara 16.07.2015, 15:40

Stefan....J.Tull....len opakuje trinitársku teológiu,ale nepremýšľa! A tak nič nevysvetlil. Ak by to tak bolo,tak nemá význam študovať Písma a byť veriaci a duchovný človek. Ved to môže dokázať,pochopiť aj -"neveriaci pes"! A to je na hlavu postavené. Písmo vraví,...že telesný človek/neveriaci/ nemôže pochopiť biblické pravdy,...ak zotrváva vo svojom postoji!

16.07.2015, 21:48
Shagara...o Tullovi môžeš tvrdiť čokoľvek,len nie ,že nepremýšľa.Keby si rozmýšľal aspoň čiastočne ako on,nebolo by tu o čom písať.
Dúfam,že si o sebe nemyslíš,že si veriaci.
none
228

217. stefan 5 16.07.2015, 21:48

Shagara...o Tullovi môžeš tvrdiť čokoľvek,len nie ,že nepremýšľa.Keby si rozmýšľal aspoň čiastočne ako on,nebolo by tu o čom písať.
Dúfam,že si o sebe nemyslíš,že si veriaci.

16.07.2015, 23:55
Stefan,.....platilo to na dané tvrdenie Tulíka. Už som s ním diskutoval,a mal celkom v niečom rozumné predstavy. Ale ako kresťan a neveriaci nesúhlasím,že sa môže zodpovedne,a správne vyjadrovať k istým veciam. To by sme potom krivdili autorovi Písma:
A ja nekričím do sveta aký som veriaci. To Boh posúdi. Ale určite neverím v trojjediného boha pohanov!
none
247

228. Shagara 16.07.2015, 23:55

Stefan,.....platilo to na dané tvrdenie Tulíka. Už som s ním diskutoval,a mal celkom v niečom rozumné predstavy. Ale ako kresťan a neveriaci nesúhlasím,že sa môže zodpovedne,a správne vyjadrovať k istým veciam. To by sme potom krivdili autorovi Písma:
A ja nekričím do sveta aký som veriaci. To Boh posúdi. Ale určite neverím v trojjediného boha pohanov!

17.07.2015, 08:21
Shagara...nenaznačuj u seba budúci čas..."To Boh posúdi"...----Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho Syna---
Takže pokiaľ si neuveril,že Ježiš je PÁN / JHVH /,že je to BOH...už si odsúdený.
Shagara..nenádejaj sa na nejaký budúci čas,že Boh ťa bude súdiť.Ako si to predstavuješ?Že BOH s komisiou čaká na teba,kým zomrieš?Súd s tebou,pokiaľ si neuveril,že KRISTUS je BOH už PREBEHOL,podľa J 3 !!!
Pokiaľ nerozumieš tomu ,že Ježiš je PÁN,tak ti to vysvetlím.On nie je len tak hocijaký pán.NZ využíva to isté slovo,ako v septuaginte--KYRIOS---je to označenie samotného BOHA v SZ na viacerých miestach.
To s Božím menom ti vysvetlím neskôr,neuniesol by si to.
none
298

247. stefan 5 17.07.2015, 08:21

Shagara...nenaznačuj u seba budúci čas..."To Boh posúdi"...----Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho Syna---
Takže pokiaľ si neuveril,že Ježiš je PÁN / JHVH /,že je to BOH...už si odsúdený.
Shagara..nenádejaj sa na nejaký budúci čas,že Boh ťa bude súdiť.Ako si to predstavuješ?Že BOH s komisiou čaká na teba,kým zomrieš?Súd s tebou,pokiaľ si neuveril,že KRISTUS je BOH už PREBEHOL,podľa J 3 !!!
Pokiaľ nerozumieš tomu ,že Ježiš je PÁN,tak ti to vysvetl...

17.07.2015, 19:36
Stefan....to čo píšeš v 250 neveria ani samotní trinitári. To je len tvoja chorá predstava. Ja verím v Krista,ale neverím ,že je Boh. A že je JHVH. Povedz to židovi a ukameňujú ťa!
A pre teba je Božie meno tabu. Vy poznáte tak akurát-kýrios a hospodin. A to nie sú mená,ale tituly.
Ak verím,že Ježiš je Boží syn...tak za to nebudem odsúdený. Ale ak tvrdím,že jeden Boh Izraela sú vlastne traja bohovia,tak som prestúpil najväčšie prikázanie zákona!
none
300

298. Shagara 17.07.2015, 19:36

Stefan....to čo píšeš v 250 neveria ani samotní trinitári. To je len tvoja chorá predstava. Ja verím v Krista,ale neverím ,že je Boh. A že je JHVH. Povedz to židovi a ukameňujú ťa!
A pre teba je Božie meno tabu. Vy poznáte tak akurát-kýrios a hospodin. A to nie sú mená,ale tituly.
Ak verím,že Ježiš je Boží syn...tak za to nebudem odsúdený. Ale ak tvrdím,že jeden Boh Izraela sú vlastne traja bohovia,tak som prestúpil najväčšie prikázanie zákona!

17.07.2015, 19:39
Takze, ak niekto zahresi "Boha!" tak sa vlastne neruha, pretoze to nie je jeho meno?
none
310

300. 17.07.2015, 19:39

Takze, ak niekto zahresi "Boha!" tak sa vlastne neruha, pretoze to nie je jeho meno?

17.07.2015, 19:54
Meno BOHA nie je BOH.
none
488

310. stefan 5 17.07.2015, 19:54

Meno BOHA nie je BOH.

25.07.2015, 02:12
Stefan...tu by som ti oponoval. Katechizmus staršieho dáta tvrdí opak. Tam pod názvom:"Božie mená sú"....sa cituje ..."Všemohúci,Boh,Ježiš Kristus,Sviatosť oltárna"
Dalej je tan uvedené:..."Sväté mená sú":...."Kríž,Panna Mária,apoštol". .....Strana 82,Trnava,SSV 1990
Potrebuje to nejaký komentár? Nie,....Boh Otec a jeho meno...Jahveh,Jehovah/JHVH/ sa tam nespomína!
Teda,nemáš pravdu,....mnohí j titul "BOH"...vnímajú ako meno!
none
325

298. Shagara 17.07.2015, 19:36

Stefan....to čo píšeš v 250 neveria ani samotní trinitári. To je len tvoja chorá predstava. Ja verím v Krista,ale neverím ,že je Boh. A že je JHVH. Povedz to židovi a ukameňujú ťa!
A pre teba je Božie meno tabu. Vy poznáte tak akurát-kýrios a hospodin. A to nie sú mená,ale tituly.
Ak verím,že Ježiš je Boží syn...tak za to nebudem odsúdený. Ale ak tvrdím,že jeden Boh Izraela sú vlastne traja bohovia,tak som prestúpil najväčšie prikázanie zákona!

17.07.2015, 20:15
Shagara...keďže sú medzi nami niektorí natvrdlí,ako napr.ty,musíme im svedčiť a trpezlivo učiť ich základným pojmom.Je to s tebou ťažké.Len preto,že mám iný názor,častuješ ma tu nepríjemnými urážkami typu úchylák,alebo toto,čo si teraz predviedol.
Vyhlasuješ sa za človeka,ktorý má v srdci len lásku a zadúšaš sa nenávisťou.

Keˇže sa židia báli vysloviť meno BOHA nadarmo,používali preńho iné označenie,ako napr.adonai,alebo elohim.Septuaginta to prekladá v rovnakom duchu a používa slovo KYRIOS / PÁN / .Slovanské preklady používajú slovo Hospodin /Gospodin /,čo znamená v slovanských jazykoch Pán.
Čiže nie je to žiadny titul,iba iné pomenovanie Boha.
To,že rúhavo povieš,že..."Ak verím,že Ježiš je Boží syn..",neznamená,že si za "vodou",ako sa mylne domnievaš,ale to že očakávaš od BOHA spásu,ale odmietaš splniť jeho podmienky.A to sú:
---Lebo ak svojimi ústami vyznávaš: "Ježiš je PÁN!" a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych----
Slovo KYRIOS je zo septuaginty prevzaté do NZ a slúži na označenie JEŽIŠA KRISTA takisto,ako v SZ BOHA.
Nijaké iné tvoje formulky ti nepomôžu.
none
327

325. stefan 5 17.07.2015, 20:15

Shagara...keďže sú medzi nami niektorí natvrdlí,ako napr.ty,musíme im svedčiť a trpezlivo učiť ich základným pojmom.Je to s tebou ťažké.Len preto,že mám iný názor,častuješ ma tu nepríjemnými urážkami typu úchylák,alebo toto,čo si teraz predviedol.
Vyhlasuješ sa za človeka,ktorý má v srdci len lásku a zadúšaš sa nenávisťou.

Keˇže sa židia báli vysloviť meno BOHA nadarmo,používali preńho iné označenie,ako napr.adonai,alebo elohim.Septuaginta to prekladá v rovnakom duchu a používa slov...

17.07.2015, 20:18
"a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych" >> Vidis Boh ho vzkriesil, nevzkriesil sa sam....
Dik, presne toto som mal na mysli, co som ti minule chce skopirovat..
none
329

327. 17.07.2015, 20:18

"a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych" >> Vidis Boh ho vzkriesil, nevzkriesil sa sam....
Dik, presne toto som mal na mysli, co som ti minule chce skopirovat..

17.07.2015, 20:21
Keď si to prečítaš pozornejšie,snažím sa dokázať,že KRISTUS je BOH.Potom je táto otázka bezpredmetná.
none
331

329. stefan 5 17.07.2015, 20:21

Keď si to prečítaš pozornejšie,snažím sa dokázať,že KRISTUS je BOH.Potom je táto otázka bezpredmetná.

17.07.2015, 20:27
Preco je to potom pisane v tretej osobe?
none
332

325. stefan 5 17.07.2015, 20:15

Shagara...keďže sú medzi nami niektorí natvrdlí,ako napr.ty,musíme im svedčiť a trpezlivo učiť ich základným pojmom.Je to s tebou ťažké.Len preto,že mám iný názor,častuješ ma tu nepríjemnými urážkami typu úchylák,alebo toto,čo si teraz predviedol.
Vyhlasuješ sa za človeka,ktorý má v srdci len lásku a zadúšaš sa nenávisťou.

Keˇže sa židia báli vysloviť meno BOHA nadarmo,používali preńho iné označenie,ako napr.adonai,alebo elohim.Septuaginta to prekladá v rovnakom duchu a používa slov...

17.07.2015, 20:28
Stefan.....je toško artefaktov/aj na internete/,dôkazov,že židia do istého času používali meno Boha,že je to neodškriepiteľné. Až ked odpadli,z poverčivosti ho prestali používať. A nahradili ho slovom -adonai a pod.
Je zaujímavé,ak sú si Bohovia v trojici rovní,prečo nie je zakázané používať aj meno Ježiša? Nemôžem to vztiahnuť aj na ducha/danú otázku/,lebo výraz "duch svätý" nie je meno. A sám neviem prečo?
Asi preto,že nebude osoba!
A nesrším nenávisťou k ľudom,...len k ľudskej hlúposti a k prekrúcaniu Božieho slova! JS nikomu nikdy neublížili.
Ale to,ako narábaš s Písmom,ako prekrúcaš fakty,a ako vnucuješ svoje pomýlené presvedčenie trebárs aj židom/ked tvrdíš ,že sú trinitári/,tak to ma dopaľuje. To priznávam. Málokedy sa stretnem s takým "kresťanom" ako si ty,ktorý nectí ani elementárne základy Písma a zdravého úsudku .
Veriaci popri tebe vyzerá,ako "svätý"!
none
385

332. Shagara 17.07.2015, 20:28

Stefan.....je toško artefaktov/aj na internete/,dôkazov,že židia do istého času používali meno Boha,že je to neodškriepiteľné. Až ked odpadli,z poverčivosti ho prestali používať. A nahradili ho slovom -adonai a pod.
Je zaujímavé,ak sú si Bohovia v trojici rovní,prečo nie je zakázané používať aj meno Ježiša? Nemôžem to vztiahnuť aj na ducha/danú otázku/,lebo výraz "duch svätý" nie je meno. A sám neviem prečo?
Asi preto,že nebude osoba!
A nesrším nenávisťou k ľudom,...len k ľudske...

18.07.2015, 07:54
Shagara....to bľabotanie okolo toho je načo dobré?Napísal som,že židia meno Boha nepoužívali.Ty si po kľučkách napísal to isté.Ja viem,že máš trošku problémy s chápaním,ale netreba za každú cenu všetko negovať,aby si nevyzeral ako hlupák.

"prečo nie je zakázané používať aj meno Ježiša? "---Ježiš je aj dnes bežné meno a nikto ho nezakazuje používať.
Boh mu ---dal meno nad každé meno--- a to MENO nie je JEŽIŠ!!!Meno Ježiš dostal na zemi,nie v nebi.
Žiaľ niektoré natvrdlé hlavy to nedokážu pochopiť a tlačia si tu neustále svoju kapustu.Prečítajú si zopár "správne " upravených veršov z Písma a myslia si,že všetko vedia.Pritom,keby si otvorili Písmo tak sa to dočítajú.To meno je spoločné pre všetky 3 osoby:
---krstite ich vo MENO / nie v mene!/ OTCA i SYNA i DUCHA SVATÉHO----
none
387

385. stefan 5 18.07.2015, 07:54

Shagara....to bľabotanie okolo toho je načo dobré?Napísal som,že židia meno Boha nepoužívali.Ty si po kľučkách napísal to isté.Ja viem,že máš trošku problémy s chápaním,ale netreba za každú cenu všetko negovať,aby si nevyzeral ako hlupák.

"prečo nie je zakázané používať aj meno Ježiša? "---Ježiš je aj dnes bežné meno a nikto ho nezakazuje používať.
Boh mu ---dal meno nad každé meno--- a to MENO nie je JEŽIŠ!!!Meno Ježiš dostal na zemi,nie v nebi.
Žiaľ niektoré natvrdlé hlavy to ...

18.07.2015, 08:18
len nech bľaboce, aj tak to nikto nečíta....
none
402

385. stefan 5 18.07.2015, 07:54

Shagara....to bľabotanie okolo toho je načo dobré?Napísal som,že židia meno Boha nepoužívali.Ty si po kľučkách napísal to isté.Ja viem,že máš trošku problémy s chápaním,ale netreba za každú cenu všetko negovať,aby si nevyzeral ako hlupák.

"prečo nie je zakázané používať aj meno Ježiša? "---Ježiš je aj dnes bežné meno a nikto ho nezakazuje používať.
Boh mu ---dal meno nad každé meno--- a to MENO nie je JEŽIŠ!!!Meno Ježiš dostal na zemi,nie v nebi.
Žiaľ niektoré natvrdlé hlavy to ...

20.07.2015, 23:56
Stefan.......je pravda Stefan,že židia Božie meno nepoužívali,....ale napísal som,že to bolo "nesprávne"! Tak ako je nesprávne,ak dnes kresťania nepoužívajú Božie meno,alebo ho dokonca nepoznajú! Trošku si to zvrtol,ale pri tebe sa nečudujem.
Samozrejme,....možno si neuvedomuješ,že ked spievaš "Alelujáh",...tak chváliš Boha po mene./Hallelujáh=Chváľte Jah,Jehovu/
Napriek diablovej snahe, ostalo v NZ vo všetkých textoch Božie meno zaznamenané štyri ráz:

"1Potom som počul sťa veľký hlas mohutného zástupu na nebi, ktorý hovoril: Hallelu-jah! Spasenie a sláva a česť a moc Pánovi, nášmu Bohu, 2pretože pravdivé a spravedlivé sú jeho súdy, lebo odsúdil veľkú smilnicu, ktorá porušovala zem svojím smilstvom, a pomstil krv svojich sluhov na jej ruke. 3A povedali aj po druhé: Hallelu-jah! A jej dym vystupuje na veky vekov. 4A padli dvadsiati štyria starci aj štyri živé bytosti a klaňali sa Bohu, sediacemu na tróne, a povedali: Ameň, hallelu-jah! 5A z trónu vyšiel hlas, ktorý povedal: Chváľte našeho Boha, všetci jeho sluhovia, aj vy, ktorí sa ho bojíte, malí aj veľkí. 6A zase som počul ako hlas mnohého zástupu a jako hukot mnohých vôd a jako zvuk silných hromov, ktoré hovorily: Hallelu-jah! Pretože prevzal kráľovstvo Pán, náš Bôh, ten Všemohúci."(Zj 19:1-6-Roh)
Ježiš URČITE Božie meno používal! Máš predsa Bibliu tak čítaj. Veď samotný Ježiš=JEHOŠUA znamená Jahve je spása, záchrana.
Keď bol Ježiš pokrstený, neexistovala žiadna kniha NZ. Na pokušiteľove.....troje .......„AK“ .......odpovedal trikrát slovom živého Boha:.....„je napísané“. Napísaným slovom bol SZ!

{Mat 4:4} A on odpovedajúc riekol: Je napísané: Človek nebude žiť na samom chlebe, ale na každom slove, ktoré vychádza skrze ústa Božie.
{5M 8:3b} ... nie na samom chlebe žiť bude človek, ale na všetkom tom, čo vychádza z úst Jehovaha, žiť bude človek.


{Mat 4:7} A Ježiš mu riekol: Zase je napísané: Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha!
{5M 6:16} Nebudete pokúšať Jehovaha, svojho Boha, jako ste pokúšali v Masse.

{Mat 4:10} Vtedy mu povedal Ježiš: Odídi, satane, lebo je napísané: Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jemu samému budeš svätoslúžiť!
{5M 6:13} "Jehovaha, svojho Boha, sa budeš báť a jemu budeš slúžiť a na jeho meno budeš prisahať."
Dávam ešte jeden príklad. Boh nám v SZ odkazuje:
"Slnce sa obráti na tmu a mesiac na krv, prv ako prijde deň JeHoVaHov, veľký a strašný. A stane sa, že každý, kto bude vzývať meno JeHoVaH , unikne ..." (Joel 2:31-32a)

Na Letnice Peter práve týmto posolstvom odštartoval pôsobenie tých,čo vedeli ,kto je Jehova a používali jeho meno!
"Slnce sa obráti na tmu a mesiac na krv, prv ako prijde deň JeHoVaHoV, veľký a slávny. A bude, že každý, ktokoľvek bude vzývať meno JeHoVaH, bude spasený".(Sk 2:20-21)

Keď Peter hovoril tieto slová, ........opäť......ešte neexistovala žiadna kniha NZ! Peter citoval SZ!
Myslíš si, že mal dôvod hovoriť niečo iné, ako je napísané v Joelovi?

A povedz ,prečo používaš meno Ježiša a Boha Otca iba tituluješ? A aké meno má duch svätý? Prečo on nemá meno? Prečo len Ježiš?!
Citujem z jednej stránky....:"Táto téma bola založená pred dvomi rokmi prirodzenou otázkou, čo je správnejšie Jahve či Jehova a ako sa Božie meno správne číta.

........... Tak som sa pokúsil oznámiť to najdôležitejšie, že diabol - nepriateľ Boží - urobil ten najväčší podvod v dejinách ľudstva tým, že z Božieho slova odstránil Božie meno! Samozrejme, že na to použil ľudí. A tí, ktorí v dávnej minulosti poslúchli „otca lží“ , tí samozrejme šírili z generácie na generáciu lacné klamstvá o Božom mene.

A práve tí, ktorí chceli Bohu slúžiť zvestovaním Božieho slova, práve tým sa klamstvá zvestovali prednostne. A ak si taký študent teológie chcel vyslúžiť diplom, musel 5 rokov nielen počúvať lož, ale aj tú lož prijať. Nuž nedivme sa, že potom po skončení školy temer všetci tú lož ďalej šíria.

Prakticky to vyzerá takto.

1 Študent sa učí hebrejskú abecedu. Súčasne sa učí aj vokalizačné znaky (nekudót), ktoré nahrádzajú samohlásky.
Prvé slovo v Biblii je berešit. Keby súčasťou spoluhlások neboli vokalizačné znaky-nekudy, niekto by to čítal „borašet“, iný „birušat“ atď. Ale nekudy jasne ukazujú ako sa to čítať má: BeRe(alef)ŠiJT. A tak je to aj s druhým, tretím a všetkými ďalšími slovami v Biblii. Hebrejčinár vie čítať len vďaka vokalizačným znamienkam. A pokladá to za prirodzené.
Len pri jednom slove trepe, že to prečítať „nevieme“ , hoci sú tam tie isté vokalizačné znamienka!!! Je to Božie meno JHVH. Znamienka ukazujú, že to treba čítať JeHoVaH (JeHVaH).
Prečo teda tvrdí, že to čítať nevieme? - Lebo ho to tak učili učitelia, ktorých to tak učili ich učitelia – po celé stáročia.

2 Učiteľ zdôvodňuje, že Jehova je zlá výslovnosť, lebo tam masoréti pridali samohlásky z adonaj. (Čo by si asi myslel študent o učiteľovi, keby takto trepal už pri prvom slove : berešit je zle, lebo sa tam pridali samohlásky z "lebediť" a majú tam byť samohlásky z "pohoda", teda borošat ????)

3 Keď študent príde k Božiemu menu, učiteľ ho upozorní, že to nesmie prečítať, ale namiesto toho musí vysloviť „adonaj“ (čo znamená v hebrejčine Pán). A študent poslúchne, navykne si, a nedôjde mu, že ide o vymývanie modzgu. (Čo by si asi ten štutent teológie myslel o svojom učiteľovi, keby mu pri prvom slove v Biblii namiesto berešit kázal vysloviť „alibaba“ ... )

4 Keď sa rozoberá otázka Božieho mena, učiteľ dôrazne upozorní, že výslovnosť Jehova, ktorá je v Tanachu (hebrejský SZ), je závadná a že správne má byť Jahve. Študent si neuvedomí , že v Tanachu forma Jahve nie je – je tam len skrátená forma Božieho mena JaH. Neuvedomí si, že všetky slová z Tanachu vyslovuje tak, ako sú tam vokalizačne označené a pokladá to za správne. Iba výslovnosť toho najdôležitejšieho musí pokladať za závadnú.

... a tak skončí školu a šíri to, čo sa učil a čo MUSEL prijať .."

Inak modlitba toho ,kto odstránil Najsvätejšie meno znie asi nasledovne.....:"Otče posväť sa tvoje meno"....... ktoré je "Pán"! Ja hovorím,....ak si niekto pletie titul s menom,....tak tam aj slová o "tlačení kapusty" sú slabým vyjadrením,na počínanie tých,...čo chcú urobiť Boha Biblie bezvýznamným,bezmenným!
----------------------------------------------
Jehova chce očistiť svoje meno prostredníctvom svojho Kráľovstva. Toto jeho predsavzatie je hlavnou témou Biblie. Táto téma je vyzdvihnutá aj v knihe Ezechiel, kde opakovane čítame vyjadrenie „národy budú musieť poznať, že som Jehova“. (Ezechiel 36:23; 37:28; 38:23; 39:7) Všimnite si, že národy nebudú mať na výber, či spoznajú, že Boh je Jehova, alebo nie. Naopak, ony to „budú musieť poznať“. Inými slovami, Jehova chce podniknúť kroky, ktorými prinúti národy na zemi uznať, že je tým, za koho sa vyhlasuje — Jehovom, Zvrchovaným Pánom, ktorého meno predstavuje všetko, čo je sväté, čisté a rýdze. Ale to neveští nič dobré,pre popieračov Najsvätejšieho mena!!!
Malachiáš 3:16-20.....:"Vtedy sa bohabojní zhovárali medzi sebou. Jahve tomu venoval pozornosť a vypočul to: bola to napísaná Pamätná kniha pred ním pre tých, čo si uctia Boha a myslia na neho. 17 V ten Deň, ktorý chystám, budú mi celkom patriť, vraví Jahve nebeských mocností. Ušetrím ich, ako človek ušetrí svojho syna, ktorý mu slúži. 18 Potom uvidíte rozdiel medzi spravodlivým a zlým človekom, medzi tým, kto Bohu slúži, a tým, kto mu neslúži. 19 Lebo pozrite: prichádza Deň blčiaci ako pec. Všetci namyslení a všetci, čo páchajú bezbožnosti, budú slamou. A ten Deň, keď príde, ich zapáli – hovorí Jahve nebeských mocností – nenechá im ani koreň, ani vetvu. 20 Ale pre vás, ktorí máte v úcte moje Meno, vyjde Slnko spravodlivosti s liečivými lúčami. "
A ako hovorí Matúš 5:18...toto proroctvo,ako z Malachiáša,tak z Ezechiela/a pod./ sa iste naplnia.......:" Veru, hovorím vám: dokiaľ sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nestane. "
none
405

402. Shagara 20.07.2015, 23:56

Stefan.......je pravda Stefan,že židia Božie meno nepoužívali,....ale napísal som,že to bolo "nesprávne"! Tak ako je nesprávne,ak dnes kresťania nepoužívajú Božie meno,alebo ho dokonca nepoznajú! Trošku si to zvrtol,ale pri tebe sa nečudujem.
Samozrejme,....možno si neuvedomuješ,že ked spievaš "Alelujáh",...tak chváliš Boha po mene./Hallelujáh=Chváľte Jah,Jehovu/
Napriek diablovej snahe, ostalo v NZ vo všetkých textoch Božie meno zaznamenané štyri ráz:

"1Potom som počul sťa veľk...

21.07.2015, 13:40
"Len pri jednom slove trepe, že to prečítať „nevieme“ , hoci sú tam tie isté vokalizačné znamienka!!! Je to Božie meno JHVH. Znamienka ukazujú, že to treba čítať JeHoVaH (JeHVaH).
Prečo teda tvrdí, že to čítať nevieme? - Lebo ho to tak učili učitelia, ktorých to tak učili ich učitelia – po celé stáročia."

Lenze na zaciatku sa nepisali vokalizacne znamienka... nie sa tam nastrcili az ovela neskor...
Takze vznikol ako Jehovah, tak Jahveh..

Ty sam si mi raz hovoril, ze kto to ako vysvetluje je podal toho z akej narodnosti/naroda pochadza -Jochanan, John, Johan, Johannes, Honza, Jan atd..
Ok ak ide o to, tak preco ho volate JEHOVA a nie JA SOM, alebo JA SOM KTORY SOM?
none
406

405. 21.07.2015, 13:40

"Len pri jednom slove trepe, že to prečítať „nevieme“ , hoci sú tam tie isté vokalizačné znamienka!!! Je to Božie meno JHVH. Znamienka ukazujú, že to treba čítať JeHoVaH (JeHVaH).
Prečo teda tvrdí, že to čítať nevieme? - Lebo ho to tak učili učitelia, ktorých to tak učili ich učitelia – po celé stáročia."

Lenze na zaciatku sa nepisali vokalizacne znamienka... nie sa tam nastrcili az ovela neskor...
Takze vznikol ako Jehovah, tak Jahveh..

Ty sam si mi raz hovoril, ze kt...

21.07.2015, 13:42
Neviem ci by bol kral radsej, keby si mu povedal menom, alebo "pane"...
Ale pride mi, ze pane...
Aj Tak nemyslim, ze by mu vadilo oslovenie pane, alebo Boze..
Pride mi, ze ked niekomu povies pane, tak je tam naznak vacsej pokory, ako kedy niekomu povies menom
none
409

406. 21.07.2015, 13:42

Neviem ci by bol kral radsej, keby si mu povedal menom, alebo "pane"...
Ale pride mi, ze pane...
Aj Tak nemyslim, ze by mu vadilo oslovenie pane, alebo Boze..
Pride mi, ze ked niekomu povies pane, tak je tam naznak vacsej pokory, ako kedy niekomu povies menom

21.07.2015, 15:17
Wolfe....ale mi sa riadime názorom Boha,...nie svojim. A samozrejme,nevadia ani iné označenia/tituly/,...práve naopak.
Poznať meno Boha musíme vnímať v širších súvislostiach a chápať,že tým sa Boh prezentuje ako Boh predsavzatí/"Pôsobí,že sa stane"/, a hlavne sa tým identifikuje,ako jediný Boh Biblie a celého vesmíru.
A titul "Pane" je neosobný,....ani tebe by sa nepáčilo,keby ťa volali "Pane", a tvoje meno by sa opomínalo. Je samozrejme,že pre niekoho si aj otec,brat,syn,miláčik...atd,....ale to je len spestrenie v našom názvosloví,týkajúce sa našej osoby.
Samozrejme,...aj tento titul -"Pane" je vhodný pri mnohých príležitostiach. Ved sa často používa aj v prekladoch,kde je Božie meno na svojom mieste.
none
408

405. 21.07.2015, 13:40

"Len pri jednom slove trepe, že to prečítať „nevieme“ , hoci sú tam tie isté vokalizačné znamienka!!! Je to Božie meno JHVH. Znamienka ukazujú, že to treba čítať JeHoVaH (JeHVaH).
Prečo teda tvrdí, že to čítať nevieme? - Lebo ho to tak učili učitelia, ktorých to tak učili ich učitelia – po celé stáročia."

Lenze na zaciatku sa nepisali vokalizacne znamienka... nie sa tam nastrcili az ovela neskor...
Takze vznikol ako Jehovah, tak Jahveh..

Ty sam si mi raz hovoril, ze kt...

21.07.2015, 15:09
Wolfe........nie som proti akéjkoľvek forme Božieho mena. Dôležité je ho používať,a tak odlišovať Všemohúceho Boha od Ježiša,jeho syna. Slovom-"Pán",.....sa vytvára zmätok v čitateloch Písma,ktorý nerozlišujú kto je kto. A tak tam dostáva priestor pohanská trojica a tvrdenie,že Jehova=Ježiš. Nie je to pravda.
Ak budem citovať Božie meno v rôznych jazykoch,je zrejme,....že ten tvar mena sa aj tak mení,a niekde aj veľmi radikálne. Ale stále to opisuje Všemohúceho Boha a odlišuje sa tým od iných bohov.
-----------------------------------------------Citujem:
CHIHOWA: čoktovčina

IÁHVE: portugalčina

IEHOUA: mer

IEHOVA: havajčina, hiri motu, kerewo, kiribatčina, kiwai, markézština, motuština, panaieti (misima), rarotongčina, tahitčina, toaripi

IEHOVAN: saibai

IEOVA: kuanua, wedau

IHOVA: aneityum

IHVH: francúzština

IOVA: malekula (kuliviu), malekula (pangkumu), malekula (uripiv)

JAHOWA: batak toba

JAHU?: chacobo

JAKWE: (ki)sukuma

JAHVE: maďarčina

JEHOBA: kipsigis, mentawejčina

JEHOFA: tswančina

JEHOVA: chorvátčina, lele (ostrov Manus), kélé (Gabon), nandi, nauruština, nemčina, nukuoro

JEHOVÁ: španielčina

JEHÔVA: fang, tsimihety

JEHOVAH: angličtina, efik, holandčina, kalendžin, malgaština, narrinyeri, odžibvejčina

JEOVA: kusaie

JIHOVA: naga (angami), naga (konyak), naga (lotha), naga (mao), naga (ntenyi), naga (sangtam), rotumčina

JIOUA: mortlock

JIOVA: fidžijčina

JIWHEY?WHE: gu (alada)

SIHOVA: tongčina

UYEHOVA: zuluština

YAHOWA: thajčina

YAHVE: ila

YAVE: kongo

YAWE: bobangi, bolia, dholuo, lingalčina, mongo (lolo), (lo)ngandu, (lo)ntumba, (ke)sengele

YEHÓA: awabakal

YEHOFA: sesotho

YEHOVA: čokwe, chuana (tlapi), (ki)kalanga, logo, luba, lugbara, (chi)luimbi, (chi)lunda (ndembu), (chi)luwale, santo (Hog Harbor), tiv, umbundu, (isi)xhosa

YEHOVAH: bube, mohawk, nguna (efate), nguna (tongoa)

YEHOWA: čiluba, ga, laoština, kisonge

YEKOVA: zandčina

YEOBA: kuba (inkongo)

YEOHOWA: kórejčina

JHVH: hebrejčina

YOWO: lomwe

ZAHOVA: čjin (haka lai)
none
421

408. Shagara 21.07.2015, 15:09

Wolfe........nie som proti akéjkoľvek forme Božieho mena. Dôležité je ho používať,a tak odlišovať Všemohúceho Boha od Ježiša,jeho syna. Slovom-"Pán",.....sa vytvára zmätok v čitateloch Písma,ktorý nerozlišujú kto je kto. A tak tam dostáva priestor pohanská trojica a tvrdenie,že Jehova=Ježiš. Nie je to pravda.
Ak budem citovať Božie meno v rôznych jazykoch,je zrejme,....že ten tvar mena sa aj tak mení,a niekde aj veľmi radikálne. Ale stále to opisuje Všemohúceho Boha a odlišuje sa tým od inýc...

22.07.2015, 07:20
Ano aj tento zoznam som mal na mysli.. ked som pisal 410..

Ok Pan sa pouzia kdekolvek, ale Boh nie..
A ak by mal niekto na mysli ze Jezis je Boh, tak je jedno, ci ho bude volat Boh, alebo Jehova, kedze si bude mysliet, ze Jezis je Boh, tak si bude tym padom mysliet, aj ze Jezis je Jehova..
none
489

421. 22.07.2015, 07:20

Ano aj tento zoznam som mal na mysli.. ked som pisal 410..

Ok Pan sa pouzia kdekolvek, ale Boh nie..
A ak by mal niekto na mysli ze Jezis je Boh, tak je jedno, ci ho bude volat Boh, alebo Jehova, kedze si bude mysliet, ze Jezis je Boh, tak si bude tym padom mysliet, aj ze Jezis je Jehova..

25.07.2015, 02:34
Wolfe...426.....ak je v NZ kýrios,tak by tam malo byť uvedené Pán,pán. Ak je tam -theos,tak by tam malo byť Boh,boh./treba vnímať aj či je tam určitý člen,alebo nie/,....ak je tam slovo,tetragramaton JHVH,tak by tam malo byť slovo Jehova,Jahve.
A nie je až taký problém,ak sa toto všetko vníma,pochopiť,či ide o Ježiša/Božieho syna/ ,alebo o Boha Otca,Všemohúceho Boha. Ak sa to nevníma,tak nastáva zmätok ohľadne rozlišovania,kto je Boží syn a kto Boh Otec. Čo veľmi vyhovuje trinitárom,aby sa neprišlo na ich podvod s trojicou.
none
171

150. stefan 5 16.07.2015, 11:06

Wolfe nie je to dobré,ale smutné.Neveriaci pes,ako Tull sám seba nazýva,tomu rozumie a ty nie.To nie je dobré.V 106 to vysvetlil perfektne.A to je neveriaci....

16.07.2015, 15:52
Ma katolicku vychovu a teda aj to co pozna, je katolicke...

Tiez by ti povedal, ze modlenie sa k obrazom nie je modlarstvo, ale je to umelecke dielo, ktore podnecuje hlbsiu modltibu (alebo nieco v tom zmysle)...

To by ti uz tak nesedelo, co?
none
198

171. 16.07.2015, 15:52

Ma katolicku vychovu a teda aj to co pozna, je katolicke...

Tiez by ti povedal, ze modlenie sa k obrazom nie je modlarstvo, ale je to umelecke dielo, ktore podnecuje hlbsiu modltibu (alebo nieco v tom zmysle)...

To by ti uz tak nesedelo, co?

16.07.2015, 17:35
neviem wolfe,nikde so takýto jeho názor nečítal.Takže až keď to napíše,budem nad tým premýšľať.
none
208

198. stefan 5 16.07.2015, 17:35

neviem wolfe,nikde so takýto jeho názor nečítal.Takže až keď to napíše,budem nad tým premýšľať.

16.07.2015, 19:09
No takyto nazor ale napisal niekolkokrat... aj ked som ho nenapisal zrovna presne, ale je to nieco na ten styl..
A teraz to asi nenajdem..
none
237

134. 16.07.2015, 02:43

[Hebr 1,2-4]
2 V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril aj svet.
3 On je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty a udržuje všetko svojím mocným slovom. Preto keď vykonal očistenie od hriechov, zasadol po pravici velebnosti na výsostiach;
4 a stal sa o toľko vyšším od anjelov, o koľko vznešenejšie meno zdedil než oni.
Dobré, nie?

17.07.2015, 01:07
W.....137.....ano,dobré! Ak by bol Ježiš ale Boh,tak dané slová vyznievajú naprázdno. A boli by dehonestáciou Boha syna.
none
99

86. stefan 5 15.07.2015, 20:28

wolfe...dúfam,že rozumieš,o čo mi ide.Dal som ti jasné verše,kdeKRISTUS hovorí,že nikoho nepotrebuje.
Chcem dosiahnuť len to,aby im buď ľudia verili,alebo nie.To je všetko.
A špeciálne u Shagaru chcem dosiahnuť,aby povedal,že sa Písmo mýli,pokiaľ ich neuzná za pravdivé.Ináč tu budeme len ako pes,ktorý naháňa vlastný chvost.Rečičkyo nejakom inom kontexte z tejto pasáže Ján.evanjelia musiabyť /logicky/ vylúčené.

15.07.2015, 21:16
Stefan....88....a kde je to napísané!? Zě nikoho nepotrebuje? Nikde! Celá Biblia je o tom,že Ježiš je stále závislí od svojho Otca a jeho ducha.
To,čo ty cituješ v 67 je len jeho reč o tom,že sám sa rozhodol poslúchnuť Otca,a že teda má možnosť to odmietnuť a prijať. A túto slobodnú voľbu majú všetci ľudskí tvorovia. Boh nikoho nenúti aby ho niekto uctieval,alebo/v prípade Ježiša/ aby sa obetoval za hriešne ľudstva. Práve v tomto kontexte /dobrovoľnosti,ochoty,poslušnosti až po smrť/ viac vyniká jeho láska k ľudstvu a k svojmu Otcovi,ktorý bol Iniciátorom výkupného. A samozrejme,aj jeho výnimočnosť oproti iným anjelom.
Pýtam sa ,akým právom na základe jedného textu,tvrdíš ,čo tvrdíš? Hlavne ak ten text nedokazuje,že "Ježiš nikoho nepotrebuje".
(Ján 5:30) „Vždy robím to, čo sa [môjmu Otcovi] páči,“ vyhlásil Ježiš. (Ján 8:29) p Alebo,pred koncom svojho života na zemi v modlitbe k svojmu Otcovi povedal: „Ja som ťa oslávil na zemi tým, že som dokončil dielo, ktoré si mi dal, aby som ho konal.“ (Ján 17:4) Ježiš očividne nepovažoval za príťaž uznávať a prijímať nad sebou Boha ako Hlavu, na ktorej bol závislí,tak ako každý tvor!
Dokonca.......Po smrti na zemi a po vzkriesení Ježiš povedal: „Dostal som všetku moc v nebi a na zemi.“ (Matúš 28:18)
Ak by Ježiš nepotreboval Otca,kto by mu dal onú-"danú moc"?
Stefan,...ty vôbec nepoužívaš na rozdieľ od Wolfa,zdravý úsudok,logiku. A to je smutné.
none
103

99. Shagara 15.07.2015, 21:16

Stefan....88....a kde je to napísané!? Zě nikoho nepotrebuje? Nikde! Celá Biblia je o tom,že Ježiš je stále závislí od svojho Otca a jeho ducha.
To,čo ty cituješ v 67 je len jeho reč o tom,že sám sa rozhodol poslúchnuť Otca,a že teda má možnosť to odmietnuť a prijať. A túto slobodnú voľbu majú všetci ľudskí tvorovia. Boh nikoho nenúti aby ho niekto uctieval,alebo/v prípade Ježiša/ aby sa obetoval za hriešne ľudstva. Práve v tomto kontexte /dobrovoľnosti,ochoty,poslušnosti až po smrť/ viac vy...

15.07.2015, 21:20
Shagara...Ježiš nie je závislí,ale závislý.V 103 to máš vysvetlené.Teraz môžeš roztrubovať všade,že arch.Michael je ešte o málo menší,ako anjeli.Spokojný???
none
71

47. 15.07.2015, 19:07

"Píšeš:"Ježiš bol odkázaný pri zmŕtvychvstaní na Otca"" >> Ale to je pravda... nedavno som videl ten vers v biblii, ale teraz si neviem zmysliet kde...

15.07.2015, 19:40
Pozemské telo skončilo tak ako každé ľudské telo...Tu dogmu už treba poslať do zabudnutia raz a navždy...
none
126

47. 15.07.2015, 19:07

"Píšeš:"Ježiš bol odkázaný pri zmŕtvychvstaní na Otca"" >> Ale to je pravda... nedavno som videl ten vers v biblii, ale teraz si neviem zmysliet kde...

15.07.2015, 23:19
Wolfe....48...nemyslel si tieto slová?.... Lukáš, pisateľ evanjelia, uvádza: „Ježiš zvolal silným hlasom a povedal: ‚Otče, do tvojich rúk zverujem svojho ducha.‘ Keď to dopovedal, skonal.“ (Lukáš 23:46)
Keď z Ježiša vyšiel duch, nesmeroval doslovne do neba. Ježiš bol vzkriesený až na tretí deň a do neba vystúpil až po 40 dňoch. (Skutky 1:3, 9) Ale v čase smrti Ježiš s dôverou zveril ducha do rúk svojho Otca, pričom plne dôveroval, že Jehova je schopný priviesť ho späť k životu.
Je teda zrejme,...že ho "potreboval"!
none
137

126. Shagara 15.07.2015, 23:19

Wolfe....48...nemyslel si tieto slová?.... Lukáš, pisateľ evanjelia, uvádza: „Ježiš zvolal silným hlasom a povedal: ‚Otče, do tvojich rúk zverujem svojho ducha.‘ Keď to dopovedal, skonal.“ (Lukáš 23:46)
Keď z Ježiša vyšiel duch, nesmeroval doslovne do neba. Ježiš bol vzkriesený až na tretí deň a do neba vystúpil až po 40 dňoch. (Skutky 1:3, 9) Ale v čase smrti Ježiš s dôverou zveril ducha do rúk svojho Otca, pričom plne dôveroval, že Jehova je schopný priviesť ho späť k životu.
Je teda ...

16.07.2015, 02:59
mm nie je to presne ono.
Ale je to blizko...
Niekde bolo jasne pisane, ze vzkriesil Jezisa..
none
154

126. Shagara 15.07.2015, 23:19

Wolfe....48...nemyslel si tieto slová?.... Lukáš, pisateľ evanjelia, uvádza: „Ježiš zvolal silným hlasom a povedal: ‚Otče, do tvojich rúk zverujem svojho ducha.‘ Keď to dopovedal, skonal.“ (Lukáš 23:46)
Keď z Ježiša vyšiel duch, nesmeroval doslovne do neba. Ježiš bol vzkriesený až na tretí deň a do neba vystúpil až po 40 dňoch. (Skutky 1:3, 9) Ale v čase smrti Ježiš s dôverou zveril ducha do rúk svojho Otca, pričom plne dôveroval, že Jehova je schopný priviesť ho späť k životu.
Je teda ...

16.07.2015, 11:32
Shagara, ako mohlo byť niečo vzkriesené, čo už v sebe to Božské Ja nemalo, tak to mi vysvetlite?

Vravím, viac sám hľadať, objavovať, ako písať tu to, čo od niekoho počul...ho naučil...
none
156

154. 16.07.2015, 11:32

Shagara, ako mohlo byť niečo vzkriesené, čo už v sebe to Božské Ja nemalo, tak to mi vysvetlite?

Vravím, viac sám hľadať, objavovať, ako písať tu to, čo od niekoho počul...ho naučil...

16.07.2015, 15:33
Sloven......Ježiš bol božskej podstaty. Ale to sú aj anjeli. A všetci sú smrteľní. Iba Boh Jehova jediný mal nesmrteľnosť.
Po vzkriesení ju dostal aj Ježiš! Predtým ju nemal. A neviem či som celkom pochopil tvoju otázku? Bud konkrétnejší.
Čo je to "Božské ja"?
A ty mi povedz,...píše Biblia ,že bol Ježiš vzkriesený,alebo nie?!
none
158

156. Shagara 16.07.2015, 15:33

Sloven......Ježiš bol božskej podstaty. Ale to sú aj anjeli. A všetci sú smrteľní. Iba Boh Jehova jediný mal nesmrteľnosť.
Po vzkriesení ju dostal aj Ježiš! Predtým ju nemal. A neviem či som celkom pochopil tvoju otázku? Bud konkrétnejší.
Čo je to "Božské ja"?
A ty mi povedz,...píše Biblia ,že bol Ježiš vzkriesený,alebo nie?!

16.07.2015, 15:35
Lenže vy sui stále nedokážete, že je obrovský rozdiel medzi Synom Riaditeľa a jeho robotníkmi....
none
160

158. 16.07.2015, 15:35

Lenže vy sui stále nedokážete, že je obrovský rozdiel medzi Synom Riaditeľa a jeho robotníkmi....

16.07.2015, 15:37
Sloven...161......správne,....ale iba človek bez rozlišovacej schopnosti a zdravého úsudku môže tvrdiť,že syn je riaditeľ!
none
163

160. Shagara 16.07.2015, 15:37

Sloven...161......správne,....ale iba človek bez rozlišovacej schopnosti a zdravého úsudku môže tvrdiť,že syn je riaditeľ!

16.07.2015, 15:40
Načo ta hra zo slovíčkami? Takže ešte takto, Ježiš je živou časťou Boha Otca, teda Boh ako Syn - Božia láska, ktorá sa na krátky čas stala človekom, aby tým niekoľkým priniesla Pravdu od BOHA, pre ich záchranu, pre ich spásu...
none
169

163. 16.07.2015, 15:40

Načo ta hra zo slovíčkami? Takže ešte takto, Ježiš je živou časťou Boha Otca, teda Boh ako Syn - Božia láska, ktorá sa na krátky čas stala človekom, aby tým niekoľkým priniesla Pravdu od BOHA, pre ich záchranu, pre ich spásu...

16.07.2015, 15:42
Sloven....."Boh syn" nikde nie je v Písme. Ježiš je Boží syn! A ako som už písalo...všetci pochádzame z Boha.
none
172

169. Shagara 16.07.2015, 15:42

Sloven....."Boh syn" nikde nie je v Písme. Ježiš je Boží syn! A ako som už písalo...všetci pochádzame z Boha.

16.07.2015, 15:52
áno...ako Jeho výtvory, diela, nie ako niečo, čo je časťou BOHA, časťou Jeho samého! Ale pochybujem, že to pochopíte opäť...
none
180

172. 16.07.2015, 15:52

áno...ako Jeho výtvory, diela, nie ako niečo, čo je časťou BOHA, časťou Jeho samého! Ale pochybujem, že to pochopíte opäť...

16.07.2015, 16:11
Ale to by sme mohli tvrdit, ze aj my ludia sme Bohmi, nemyslis?
none
162

156. Shagara 16.07.2015, 15:33

Sloven......Ježiš bol božskej podstaty. Ale to sú aj anjeli. A všetci sú smrteľní. Iba Boh Jehova jediný mal nesmrteľnosť.
Po vzkriesení ju dostal aj Ježiš! Predtým ju nemal. A neviem či som celkom pochopil tvoju otázku? Bud konkrétnejší.
Čo je to "Božské ja"?
A ty mi povedz,...píše Biblia ,že bol Ježiš vzkriesený,alebo nie?!

16.07.2015, 15:37
Čo je to Božské Ja, to živé, čo prebývalo v pozemskej schránke, počas pozemskej púte...

Píše, ale nie že v pozemskom tele, to aj dodnes je tu na Zemi!
none
166

162. 16.07.2015, 15:37

Čo je to Božské Ja, to živé, čo prebývalo v pozemskej schránke, počas pozemskej púte...

Píše, ale nie že v pozemskom tele, to aj dodnes je tu na Zemi!

16.07.2015, 15:41
Sloven....165...nič som neporozumel.
none
167

166. Shagara 16.07.2015, 15:41

Sloven....165...nič som neporozumel.

16.07.2015, 15:42
tak vidíte, ešte dlhá cesta vás čaká...
none
90
15.07.2015, 20:51
podla coho ludska rasa sudi
kto patri a kto nepatri na psychiatriu
ako je to mozne, ze sa normalne zdravym ludom
odobera moznost byt v tejto ehm spolocnosti za psychicky zdravého jedinca,
ked nema ziadne patologicke prejavy dusvnej poruchy
a naopak
none
93
15.07.2015, 20:56
... citujem:
„Ja a Otec sme jedno“ „Ja som v Otcovi a Otec vo mne“ (Ježiš)
Vie niekto uviesť, citovať, nejakého anjela, ktorý by tvrdil niečo podobné?... alebo citovať Ježiša, kde by tvrdil, že je anjelom?
none
94

93. J.Tull 15.07.2015, 20:56

... citujem:
„Ja a Otec sme jedno“ „Ja som v Otcovi a Otec vo mne“ (Ježiš)
Vie niekto uviesť, citovať, nejakého anjela, ktorý by tvrdil niečo podobné?... alebo citovať Ježiša, kde by tvrdil, že je anjelom?

15.07.2015, 21:04
Neviem, ci zrovna anjel... ale vysvetli mi, akou schizofreniou trpel Boh, ak sa k sebe modlil na Olivovej hore, ci Getsemanskej zahrade?

Evanjelium podla Jana 5
19 Ježiš im vravel: "Veru, veru, hovorím vám: Syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť Otca. Čo robí Otec, to robí podobne aj Syn.
20 Veď Otec miluje Syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí; a ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali.

Ako Bo sam sebe moze ukazat vacsie skutky?
Ta 19-tka je dobra odpoved aj pre Stefan 5
👍: Shagara
none
104

94. 15.07.2015, 21:04

Neviem, ci zrovna anjel... ale vysvetli mi, akou schizofreniou trpel Boh, ak sa k sebe modlil na Olivovej hore, ci Getsemanskej zahrade?

Evanjelium podla Jana 5
19 Ježiš im vravel: "Veru, veru, hovorím vám: Syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť Otca. Čo robí Otec, to robí podobne aj Syn.
20 Veď Otec miluje Syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí; a ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali.

Ako Bo sam sebe moze ukazat vacsie skutky? <...

15.07.2015, 21:21
Wolfe, Slovo sa stalo telom, Boh sa stal človekom, aby ako človek prekonal utrpenie, smrť ... stal sa plnohodnotným človekom so všetkým čo k človečenstvu patrí - strach, pochybnosti... ak by nebol plnohodnotným cítiacim človekom, človekom, ktorý cíti bolesť... aký by to bol príklad? ...príklad, ktorý by bol človeku nápomocným niesť si svoj kríž... ? Boh sa modlil k sebe ako človek, ktorým sa stal preto, lebo natoľko miloval človeka... čoby to bol za príklad hodný nasledovania, keby sa človekom stal anjel...
👍: stefan 5
none
111

104. J.Tull 15.07.2015, 21:21

Wolfe, Slovo sa stalo telom, Boh sa stal človekom, aby ako človek prekonal utrpenie, smrť ... stal sa plnohodnotným človekom so všetkým čo k človečenstvu patrí - strach, pochybnosti... ak by nebol plnohodnotným cítiacim človekom, človekom, ktorý cíti bolesť... aký by to bol príklad? ...príklad, ktorý by bol človeku nápomocným niesť si svoj kríž... ? Boh sa modlil k sebe ako človek, ktorým sa stal preto, lebo natoľko miloval človeka... čoby to bol za príklad hodný nasledovania, keby sa človekom s...

15.07.2015, 21:47
J.Tull.....kde na to chodíš? Slovo neznamená Boh. To za prvé! Boh je večný duch a nemôže zomrieť a ani zostúpiť na zem! Je to absurdná predstava. Nepleť si to s Gréckou mytológiou! Je pravda,že ľudská skúsenosť je potrebná,a aj preto bude Ježiš dobrým a chápavým kráľom,vládcom Božieho kráľovstva. Ved práve kvôli ľudskej skúsenosti,si Boh aj vyvolil skupinu ľudí zo zeme aby vládla s Kristom!
Rétorika ,že to musel byť Boh",...to často čítam u pohanských filozofov,ktorí konvertovali na kresťanstvo. Príklad Augustín...atd. To nie je biblická pravda. Odčiniť hriech,na to stačil "dokonalý človek". Pretože aj Adam bol dokonalý človek. A muselo to byť rovnocenné výkupné,aby to Boh prijal. Je zaujímavé,že dlho vládla polemika,komu bolo zaplatené výkupné. RKC dlho verila že satanovi,až neskôr ,že Bohu. Teda,Ježiš po svojom vzkriesení predložil hodnotu svojho života svojmu Otcovi,svojmu Bohu,...a nie sebe.
Modliť sa k sebe ako človek,anjel, ako Boh....je rovnaký nezmysel ,ako samotná trojica. Boh netrpí samomluvou! J.Tull.....keby si sa vyjadroval k evolúcií,to ešte chápem! Ale k Písmu,ako neveriaci,....tak tomu naozaj nerozumiem!
none
112

111. Shagara 15.07.2015, 21:47

J.Tull.....kde na to chodíš? Slovo neznamená Boh. To za prvé! Boh je večný duch a nemôže zomrieť a ani zostúpiť na zem! Je to absurdná predstava. Nepleť si to s Gréckou mytológiou! Je pravda,že ľudská skúsenosť je potrebná,a aj preto bude Ježiš dobrým a chápavým kráľom,vládcom Božieho kráľovstva. Ved práve kvôli ľudskej skúsenosti,si Boh aj vyvolil skupinu ľudí zo zeme aby vládla s Kristom!
Rétorika ,že to musel byť Boh",...to často čítam u pohanských filozofov,ktorí konvertovali na kresťans...

15.07.2015, 21:53
Asi niekto nevie čítať, že...opäť...:

1Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo. 2Toto (Slovo) bolo na počiatku u Boha. 3Ním povstalo všetko a bez Neho nepovstalo nič, čo povstalo. 4V Ňom bol život a život bol svetlom ľudí. 5To svetlo svieti v tme, ale tma Ho nepohltila. Ján - 1. kapitola
👍: stefan 5
none
115

112. 15.07.2015, 21:53

Asi niekto nevie čítať, že...opäť...:

1Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo. 2Toto (Slovo) bolo na počiatku u Boha. 3Ním povstalo všetko a bez Neho nepovstalo nič, čo povstalo. 4V Ňom bol život a život bol svetlom ľudí. 5To svetlo svieti v tme, ale tma Ho nepohltila. Ján - 1. kapitola

15.07.2015, 22:00
Sloven....pozri sa niekde dozadu,už sa rozoberal dôsledne tento text. Tam sa jednoducho hovorí,že Ježiš bol na počiatku u Boha,a že on ako "Slovo"/hovorca Boha/ bol bohom,božskej podstaty. Ale preboha nikdy nie samotným Bohom,Všemohúcim. Ak je niekto u niekoho,nemôže byť zároveň tým,u koho je. Takto to chápu aj mnohí trinitári.
V hovorovej reči by sa dnes preložil ten text tak,že -"Ježiš bol hovorcom Boha,a že bol v božej podobe". A proti tomu nenamietam.
„Logos [Slovo] bol božský.“ (A New Translation of the Bible) „Slovo bolo bohom.“ (The New Testament in an Improved Version) ....atd.
none
117

115. Shagara 15.07.2015, 22:00

Sloven....pozri sa niekde dozadu,už sa rozoberal dôsledne tento text. Tam sa jednoducho hovorí,že Ježiš bol na počiatku u Boha,a že on ako "Slovo"/hovorca Boha/ bol bohom,božskej podstaty. Ale preboha nikdy nie samotným Bohom,Všemohúcim. Ak je niekto u niekoho,nemôže byť zároveň tým,u koho je. Takto to chápu aj mnohí trinitári.
V hovorovej reči by sa dnes preložil ten text tak,že -"Ježiš bol hovorcom Boha,a že bol v božej podobe". A proti tomu nenamietam.
„Logos [Slovo] bol božský.“ (A ...

15.07.2015, 22:03
Viete, vy ste sa nechal zviesť k Jehovistom, oni vám niečo povedali a vy to šírite ako pravdu...Aké príznačné pre všetky spolky...
none
119

117. 15.07.2015, 22:03

Viete, vy ste sa nechal zviesť k Jehovistom, oni vám niečo povedali a vy to šírite ako pravdu...Aké príznačné pre všetky spolky...

15.07.2015, 22:18
Sloven....120...ved ja som len taký -"hopsa Janko",...kam ma sotia tam som. A ked mi povedia toto hovor,...tak hovorím!
Ale ked dorastiem,chcel by som byť ako ty!
A čo hovoríš na "spolok svätého Vojtecha"?