hoď ma hore
Milí diskutujúci. Pri diskutovaní prosím: 1. nepridávaj témy pozostávajúce len z odkazov alebo jednoslovné témy / 2. nepridávaj uražlivé alebo vulgárne komentáre. Ak tieto pravidlá nedodržíš, tvoja téma pravdepodobne skončí v koši. Príjemné diskutovanie :)
none
ak chceš diskutovať, musíš sa registrovať. registrácia

tu sa nachádzaš : 

hlavná stránka  /  náboženstvo  /  téma

Beda nám, - pili sme PALINU a zomreli sme !!!

príspevkov
13
zobrazení
2
tému vytvoril(a) 25.10.2020 00:33 Shagara
posledná zmena 26.10.2020 06:18
1
25.10.2020, 00:33
Warning.....Warning......Warning.....Warning........Warning.......Warning........Warning........Warning.........Warning........Warning !!!
1, ....časť:
--------------
Každý kto skúma Písma, musí zistiť, kto je spomínaný v 8 kapitole Zjavenia! Ktorú skupinu Boh považuje za "duchovne mŕtvu"?
Tu sa píše .... "Tretina zeme zhorela, tretina stromov zhorela a zhorela všetka zelená tráva. 8 Zatrúbil druhý anjel. A akoby veľký horiaci vrch bol vrhnutý do mora. Tretina mora sa zmenila na krv 9 a zahynula tretina tvorov žijúcich v mori a tretina lodí utonula".
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

KTO je tou duchovne mŕtvou "TRETINOU ZEME" ????

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Táto odpoveď je dnes životne dôležitá, .... nakoľko asi nikto by sem nechcel patriť!
O koho tu ide?
Je jasné, že tu ide o ...... NÁBOŽENSKÚ SKUPINU, pretože na to poukazujú mnohé fakty!
Aké fakty to sú?
V prvom rade, že súd Boha začína od tých, čo sa vyhlasujú za kresťanov: ..... „Lebo prišiel čas, aby sa začal súd od Božieho domu. Ale ak sa začne od nás, aký bude koniec tých, čo nechcú veriť Božiemu evanjeliu?“ 1 Petra 4,17


Čo nám ale v tomto proroctve hovorí slovo - "PALINA"?
-------------------------------------------------------------------------------------
Skúsme definíciu z biblického slovníku: Palina - týmto slovom sa označujú viaceré druhy drevitých rastlín, ktoré majú výrazne horkú chuť a silnú arómu. Palina sa v Biblii používa ako symbol trpkých následkov nemravnosti, upadnutia do otroctva, nespravodlivosti alebo ODPADLÍCTVA.
V Zjavení 8,11 ..... je slovom palina preložené grécke slovo apsinthos, ktoré označuje horkú a jedovatú látku. (5Mo 29,18, pozn.; Prí 5:4; Jer 9:15; Am 5:7)
--------------------------------------------
Príklad: .... "Preto toto hovorí Jahve Cebaot proti prorokom: "Hľa, ja ich nakŕmim PALINOU a napojím otrávenou vodou, lebo bezbožný duch /ODPADLICTVO/ sa rozšíril po celom kraji od jeruzalemských prorokov." 16 Toto sú slová Jahveho Cebaot: "Nepočúvajte, čo vám títo proroci hovoria! Oni vám predkladajú prázdne klamstvá, rozprávajú výplody vlastného srdca, nič z toho nepochádza od Jahveho".

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
To nám opäť jasne poukazuje na náboženstvo, ktoré odpadlo od čistého uctievania. V súvislosti s neverným Izraelom a jeho odpadnutím je toto slovo/palina/ použité veľa krát!

Ďalším slovom poukazujúcim na náboženský prvok je slovo - TEMNOTA !!! /zatmenie, absencia svetla/ .... duchovného!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Katolícky týždenní cituje správu z encyklopédie: ...... "Encyklopedie Britanica uvádí za rok 2007, že celosvětově se k ateismu hlásí 2,?3 % lidstva. To je přibližně 150 milionů lidí. Pro zajímavost, římských katolíků je 17 % a křesťanů celkově jedna třetina obyvatel Země."
ZDROJ: odkaz /na konci článku/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kedy sa začalo spĺňať dané proroctvo zo Zjavenia 8 kapitoly? Bolo to v 20 rokoch minulého storočia, .... presne vtedy, ked JS očakávali isté veci, a ked skončili "časy pohanov"!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Všimnime so ale ešte raz slová z danej encyklopédie: ..... " a křesťanů celkově jedna třetina obyvatel Země."

V danom čase, naozaj , trinitárski kresťania tvorili takmer presnú TRETINU obyvateľov zeme!
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Je táto TRETINA aj tou TRETINOU zo ZJAVENIA 8 kapitoly?
Jednoznačne áno !!!

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
*1

A ak nesúhlasíte s daným tvrdením, zrejme Písmom budete vedieť poukázať na to, kto tou TRETINOU je ???
Kto si cení svoj život, a aj život svojich najbližších, .... tak by to mal zistiť a zaujať k tomu POSTOJ !!!!

Samozrejme, my by sme mohli rozobrať všetky vety, slová z 8 kapitoly Zjavenia a ešte viac podložiť svoje zistenie, tvrdenie.
A samozrejme, aj iné časti Písma poukazujú na to, kto je onou TRETINOU, a aj to, prečo ju treba opustiť ak si ceníme svoj život!


Tak, lebo onak ........... ???


"z neba spadla veľká hviezda, ktorá horela sťa fakľa." /9 verš/ ......... Keď duchovenstvo kresťanstva odpadlo od pravého kresťanstva , padlo z vyvýšeného ...... ‚nebeského‘ postavenia, ktoré opísal Pavol v Efezanom 2:6, 7.
A k tej "HVIEZDE" ...... Nestáli, pokryteckí ľudia v kresťanskom zbore sú prirovnaní k ..... ‚k bludným hviezdam‘, ...... zatiaľ čo verní pastieri /dozorcovia zborov/ sa spomínajú ako „hviezdy“, ktoré sú v Kristovej pravici. — Pozri: 1. Mojžišova 37:9, 10; Jób 38:7; Izaiáš 14:13; Júda 13; Zjavenie 1:16.

Pozor, ...... Pozor, ...... Pozor,...... Pozor, ....... Pozor, ......... Pozor, ........ Pozor, ........ Pozor, ......... Pozor, ........ Pozor !!!!!!
none
2
25.10.2020, 00:36
2 časť:
-------------

Správa v 2Tes 2,3 hovorí .: ...... " Nech vás nikto nezvedie nijakým spôsobom, lebo deň Kristov nenastane, kým prv neprijde odpadnutie, a nebude zjavený človek hriechu, syn zatratenia,"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kedy ale malo nastať toto odpadnutie?
Pavol napísal: ..... " „Viem, že po mojom odchode vniknú medzi vás utláčajúci vlci a nebudú nežne zaobchádzať so stádom. A z vás samých povstanú muži a budú hovoriť prevrátené veci, aby odviedli za sebou učeníkov.“ — Skutky 20:29, 30.
Slová .... "po mojom odchode" môžeme chápať ako po smrti apoštolov, alebo až niekedy o 2000-rokov neskôr?
Alebo kedy?
Pavol, Ján , Ježiš a iní poukazovali, že toto odpadnutie nastane po smrti apoštolov. A to už koncom 2 storočia!
1 Jána 2,18-19 ......... "8 Deti moje, je posledná hodina. A ako ste počuli, že príde Antikrist, tak teraz vystúpilo mnoho antikristov. Z toho poznáme, že posledná hodina je tu. 19 Spomedzi nás vyšli, ale neboli z nás. Keby boli bývali z nás, boli by zostali s nami. Ale malo sa ukázať, že všetci neboli z nás."
Aj keby sme tomu neverili, stále je pravdou to, že ak aj existovala nejaká pravá cirkev, tak aj tak mala v istom čase odpadnúť a stať sa z nej "človek neprávostí"!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A to jasne poukazuje, že Boh si naozaj potom musí v čase konca vyvoliť svoj ľud a očistiť pravdu od nánosov toho, čo "človek neprávosti" napáchal s "PRAVDOU", ked ju znečistil pohanskými náukami! Teológovia túto "inváziu pohanstva" datujú do druhého storočia, a mnohí ju vnímali a vnímajú ako "pohromu z ktorej sa cirkev nikdy nezotavila"! /The Calling of the Jews/
A tak nijako nemôžme veriť tomu, že ak aj stále je nejaká apoštolská cirkev// , že tak stále aj bude!
Faktom je, že o apoštolskej postupnosti nemôže byť ani reč! Ján a Pavol radia príchod antikrista už do doby v ktorej oni žili!
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
none
3
25.10.2020, 00:40
Katolícky preklad/Botekov/

8 kapitola knihy ZJAVENIE :
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§


Siedma pečať
1 A keď Baránok otvoril siedmu pečať, nastalo v nebi ticho asi pol hodiny.
Modlitby svätých urýchlia príchod veľkého dňa
2 Potom som videl sedem anjelov, ktorí stoja pred Bohom a dostali sedem trúb. 3 Tu prišiel iný anjel a zastal si pred oltárom so zlatou lopatkou. Dali mu veľa vôní, aby ich obetoval s modlitbami všetkých svätých na zlatom oltári pred trónom. 4 A z ruky anjela vystúpil dym vôní pred Boha s modlitbami jeho svätých. 5 Potom anjel vzal lopatku, naplnil ju ohňom z oltára a vrhol na zem. Vtedy nastalo dunenie hromov, hlasy a blesky a všetko sa triaslo.
Prvé štyri trúby
6 Sedem anjelov, ktorí mali sedem trúb, pripravilo sa trúbiť. 7 Zatrúbil prvý. Nastalo krupobitie a oheň zmiešaný s krvou bol vrhnutý na zem. Zhorela TRETINA ZEME i tretina stromov a zhorela všetka zelená tráva. 8 A zatrúbil druhý anjel. A do mora bolo vrhnuté niečo ako veľká horiaca hora. Tretina mora sa premenila na krv 9 a tretina morských živočíchov zahynula a tretina všetkých lodí na mori bola zničená. 10 A zatrúbil tretí anjel. A z neba padla veľká HVIEZDA horiaca ako fakľa a padla na tretinu riek a na pramene vôd. 11 A tá hviezda sa volá PALINA. Tretina vôd sa premenila na palinu a mnoho ľudí zomrelo od tých vôd, lebo zhorkli. 12 A zatrúbil štvrtý anjel. Bola zasiahnutá tretina slnka, tretina mesiaca a tretina hviezd, aby tretina z nich sa zatmela, deň stratil tretinu svojho svetla a noc podobne. 13 Potom som videl a počul orla letieť stredom neba a volať mohutným hlasom: "Beda, beda, beda obyvateľom zeme pre ostatné zvuky trúb troch anjelov, ktorí ešte majú trúbiť!"
none
4
25.10.2020, 01:07
none
5
25.10.2020, 01:58
4, ..... Mám radosť, opäť bude viac detí a ak to pôjde takto ďalej tak naša populácia na Slovensku omladne. Želám skoré uzdravenie a nastávajúcim mamičkám hladký pôrod a pevné nervy!
Ako keby ich jedna mater mala:odkaz
none
8
25.10.2020, 02:47
none
9
25.10.2020, 02:49
none
10
25.10.2020, 02:57
ANTIKRIST !!! /proti-Kristovi/
----------------------
Kto bol v 1 storočí najviac proti-Kristovi?
Kto zabil Krista v 1 storočí?
Boli to Rimania/vykonávatelia daného aktu/, ...... alebo tí, čo zosnovali jeho vraždu? /židia, náboženskí vodcovia/
A kto ho "zabíja" dnes?
Koho pred-obrazuje neverný Jeruzalem?
Pohanov?
Alebo, opäť neverných ctiteľov Boha, dnešných dní?
A vieme ich presne definovať?
Bude sa opakovať história aj dnes?
Bude to opäť , ako aj v minulosti nejaká "vyvolená cirkev", alebo len nejaké malé cirkvičky?
A tak, nehľadajme antikrista /kolektívneho/ tam, kde nie je!
On je okolo nás a ešte na krátky čas "sedí v chráme, a robí sa bohom", .........a jeho nebiblické dogmy zabíjajú masy ľudí!Poznámka: Mnohí tvrdia niečo ako ..... " antikrist je skutočná osoba, ktorá sa objaví v závere ľudských dejín a podarí sa mu získať celosvetovú vládu.", ....... a sú aj iné názory,/s menšou, väčšou obmenou/ ktoré datujú antikrista do doby pred koncom! A to je sebaklam!!! NEPRAVDA !!!
Citujem ...... 1 Jn 4,3 ...... "Duch, ktorý nevyznáva Ježiša, nie je z Boha. To je duch antikrista, o ktorom ste počuli, že príde, a už teraz je na svete."
Alebo: ..... 1 Jn 2,18 ....... "Deti moje, je posledná hodina. A ako ste počuli, že príde antikrist, tak teraz vystúpilo mnoho antikristov. Z toho poznávame, že je tu posledná hodina."

Tam čítame: ....... "A UŽ TERAZ JE NA SVETE" !!! ...... "TAK TERAZ VYSTÚPILO MNOHO ANTIKRISTOV" !!!
Tak on ešte len príde ,.... alebo už tu je?
Odpoveď je hádam jasná?!
ANTIKRIST, ..... ČLOVEK HRIECHU, ...... SYN ZATRATENIA, ........ je už tu veľmi dávno, a narobil veľa škody!On sa síce tvári /tvária/ ako mierna ovečka, ........ ale sú to len vlci v ovčom rúchu !!! /Mat.7,15/
POZNÁME HO PODLA OVOCIA !
none
11
25.10.2020, 03:03
POZOR .....stránka :jehovajekralom.com ..... nie je oficiálne stránka Jehovových svedkov, .... ale stránka tých čo odpadli od JS!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oficiálna stránka Jehovových svedkov je: odkaz
none
12
26.10.2020, 06:17
2 - "Nedajte sa nikým a ničím oklamať, lebo skôr ako príde ten deň (v SZ 'deň Jehovu Boha', ale od čias Ježiša Krista je to 'deň nášho Pána'), musí nastať odpadnutie a prejaví sa človek nezákonnosti, syn zničenia. Je to protivník (Satan), ktorý sa vyvyšuje nad všetko, čo sa nazýva bohom a čo sa uctieva. Posadí sa v Božom chráme a pred všetkými sa bude vydávať za boha." - 2. Tesaloničanom 2:3, 4. Takže "človek nezákonnosti, syn zničenia" sedí dnes v chráme Božom (na najvyšších miestach spoločnosti SV)! A verejne sa vydáva za boha! Jeden príklad: hocikto zo svedkov dnes môže pochybovať o určitej časti Biblie. V takom prípade sa mu ponúknu členovia rady starších, že mu pomôžu. Ale keby ten istý člen zboru zapochyboval o vyjadreniach "hovorcu" SV, či už v knihe alebo v časopise SV, okamžite si ho vezmú na "mušku" a ak sa "nepodrobí", potom bude alebo "označený" ako "veľmi slabý svedok" alebo v horšom prípade ho vylúčia...! Takú autoritu si dnes prisvojili členovia VZ, inými slovami členovia VRO (Verného a Rozvážneho Otroka)!
none
13

12. pozorovateľ 26.10.2020, 06:17

2 - "Nedajte sa nikým a ničím oklamať, lebo skôr ako príde ten deň (v SZ 'deň Jehovu Boha', ale od čias Ježiša Krista je to 'deň nášho Pána'), musí nastať odpadnutie a prejaví sa človek nezákonnosti, syn zničenia. Je to protivník (Satan), ktorý sa vyvyšuje nad všetko, čo sa nazýva bohom a čo sa uctieva. Posadí sa v Božom chráme a pred všetkými sa bude vydávať za boha." - 2. Tesaloničanom 2:3, 4. Takže "človek nezákonnosti, syn zničenia" sedí dnes v chráme Božom (na najvyšších miestach spoločnost...

26.10.2020, 06:18
none

najnovšie príspevky :

prevádzkuje diskusneforum.sk kontaktuj správcu diskusného fóra vytvoril dzI/O 2023 - 2024 verzia : 1.05 ( 17.4.2024 8:30 ) veľkosť : 139 171 B vygenerované za : 0.197 s unikátne zobrazenia tém : 50 115 unikátne zobrazenia blogov : 885 táto stránka musí používať koláčiky, aby mohla fungovať...

možnosti

hlavná stránka nastavenia blogy todo

online účastníci :

hľadanie :

blog dňa :

Určené len pre maximálnych SEBA-vrahov 😉 Cesta do raja vedie skrz peklo 😉 odkaz Bol SOM "donútený" podstúpiť krst ohňom 😉 Vydal SOM sa na cestu do "pekla" 😉 Lebo SOM bol sklamaný zo sv...

citát dňa :

Ten, kto spadol a znova vstal je oveľa silnejší, ako ten, ktorý nikdy nespadol.