Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Ateizmus - rozlíšenie ateizmu podľa intenzity, korene ateizmu a typy ateizmu.

94
reakcií
3867
prečítaní
Tému 10. januára 2011, 18:56 založil enemy unknown.

podobné témy:

názov témy
posledná
reakcií
28. 03. 2013
55
06. 09. 2012
34
19. 06. 2012
54
05. 08. 2013
33
 
 


1.
označiť príspevok

enemy unknown
   10. 1. 2011, 18:56 avatar
Predmetom výskumu religionistiky nie sú iba náboženské fenomény, respektíve nejedná sa v rámci výskumu o náboženstvá sami o sebe, ale o myslenie ľudí, ktorí o náboženských skutočnostiach touto formou vypovedajú. Jedná sa teda predovšetkým o človeka a jeho myslenie. V rámci štúdie religionistiky sa ale profil výskumu neorientuje iba na veriaceho človeka (teistu), ale aj na človeka kritizujúceho náboženské myslenie, teda výskum religionistiky zahŕňa aj lacizáciu a ateizmus. Lacizácia a sekularizácia sú pritom predmetom záujmu všeobecnej historiografie, sociológie, politológie, atď. Toto pojednanie som koncipoval predovšetkým pre tých ľudí, ktorí chcú ateizmus chápať v širšom aj užšom zmysle slova, a aj pre tých, ktorí sa proti nemu stavajú opozične, pretože ho nechápu komplexne, respektíve pozerajú na neho zaujate a jednostranne. (Tento úvod som písal z vlastnej hlavy, nižšie uvedené je výsledkom parafráz a citácii z uvedených zdrojov)

Čo je ateizmus?
Z religionistického hľadiska a z hľadiska teologických úvah o náboženstve nás ateizmus zaujíma skôr ako odmietnutie náboženstva, odmietnutie existencie Boha. Keď hovoríme o odmietnutí náboženstva, nemáme na mysli niečo ako popretie jeho fakticity. Náboženstvo proste existuje v mnoho rôznych podobách. Väčšinou ateizmus skôr odmieta náboženstvo tak, že ním v širokom zmysle slova nesúhlasí. Môže ísť o popieranie pravdivosti alebo aj zmysluplnosti náboženských výpovedí. Iní si skôr všímajú praktické stránky a budú mať za to, že praktizovanie náboženstva človeku neprospieva. Dôsledný ateizmus musí byť popretím akejkoľvek transcendencie. Nemusí
však ísť o vylúčenie výrazu transcendencie. Skôr sa mu dáva iný význam. Transcendentná nebude skutočnosť celkom presahujúca svet dostupný našich skúsenosti a rozumu, skôr pôjde o to, že človek prekračuje nadpozemskú praktickú danosť tým, že sa obracia k svojej budúcnosti a berie do rúk svoj osud, a odvažuje sa tvoriť novú skutočnosť. Transcendencia v ateistickom chápaní je možná morálne.

Praktický ateizmus A
teizmus z religionistického a aj teologického hľadiska môžeme rozdeliť podľa toho, či je zameraný na doktrínu alebo na životnú prax. Praktický ateizmus je predovšetkým rezignáciou na náboženstvo ako na vzťah, respektíve na individuálne a sociálne prejavy tohto vzťahu (modlitba, rozjímanie, účasť na bohoslužbách...). Praktický ateista môže uznávať, že Boh je často v podobe (ono niečo je...). Praktický ateizmus býva často výrazom filozofického agnosticizmu. Pre praktický ateizmus je charakteristická pozícia vyjadrená niekoľkými prehláseniami ako (neviem ako to je... a nezaujíma ma to).

Teoretický ateizmus
je výslovným zapretím Boha, ale aj akokoľvek koncipované transcendentné
skutočnosti. Je to zásadný postoj samovoľným výsledkom výchovy alebo výrazom osobnej voľby. Takýto človek nie je a ani výslovne nechce byť náboženský orientovaný.

Náboženská indiferencia (ľahostajnosť)
Nábožensky ľahostajný človek v zásade nevyslovuje žiadne kategorické súdy o náboženských doktrínach, skôr uznáva, že nevie. Nenachádza cestu k doplneniu vedomosti a úvah. Zvyčajne rešpektuje náboženské praktizovanie iných ľudí, ale nie je to náboženská tolerancia. Tolerantní môže byť aj s pevným náboženským presvedčením. Niektoré verzie liberalizmu sa zdajú byť skôr náboženskou indiferenciou ako občianskou toleranciou a ochotou k dialógu.

Militantný ateizmus(dobyvačný)
Militantný ateizmus bojuje proti náboženstvu. Jeho výslovným cieľom je náboženstvo odstrániť alebo aspoň obmedziť. Jeho cieľom je oslobodiť ľudí od náboženského útlaku. Extrémnou podobou militantného ateizmu je obmedzovanie, zákazy, šikanovanie a niekedy aj násilie.

Korene ateizmu
Mnohým ľuďom sa ateizmus, alebo aspoň náboženská indiferencia zdá byť niečím samozrejmým. Skôr než budeme podrobnejšie uvažovať o koreňoch ateizmu, musíme sa dostať na niečo základnejšie a tým je otázka, či nie je ateizmus predsa len počiatočným prirodzeným postojom, ktorý nevyžaduje žiadne ďalšie ujasňovanie; ak áno potom by práve náboženstvo bolo javom odvodeným a v ľudskom živote druhotným. Zdá sa byť problémom aj či je prvotné náboženstvo alebo ateizmus riešiteľný empiricky. Dobre vieme, že nikto sa nenarodí náboženský orientovaný. Aj keď dnes nie sme schopní rozhodnúť sa medzi rôznymi názormi na počiatky náboženstva, predsa je jasné aspoň to, že na počiatku museli niektorí ľudia dôjsť k presvedčeniu alebo transcendentnej skutočnosti napriek tomu, že im to nikto nesprostredkoval. Ani to nie je isté, či súčasný človek bez náboženskej výchovy vždy zostane vzdialený náboženstvu.
Teologický komentár ku koreňom ateizmu vyplýva z dvoch teologických riešení. Jedno sa pripisuje švajčiarskemu reformovanému teológovi Karlovi Barthovi, aj keď v tejto podobe v jeho spisoch nie je uvedené, mali by zahŕňať rôzne vyslovené názory k tejto problematike, tá hovorí, že človek sa rodí ako ateista. Je otázka, či to pokladá za názor protestantskej dialektickej teológie, podľa ktorých majú ateizmus a rôzne náboženstva ničotnú hodnotu smerom k spáse. Nielen ateizmus, ale ani náboženstvo neznamená podľa tejto koncepcie poznanie Boha, a tým menej životné spoločenstvo s ním. Ak sa má človek vyskytnúť v Božej blízkosti, musí Boh sám vstúpiť do ľudského života napriek ateizmu a všemožným náboženstvám sveta. Pre charakteristiku druhého postoja by nám mohla poslúžiť formulácia sv. Augustína o ľudskej duši, ktorá je schopná prijať
kresťanské posolstvo a má schopnosť poslúchať. Inými slovami, keď sa duša stretne s vonkajším náboženským podnetom, vyhľadáva medzi ním a svojim vnútorným postojom istú podobnosť. Dá sa povedať, že v kresťanskom podnete nachádza sama seba. Augustínove učenie by sa dalo zovšeobecniť, že ľudská myseľ je vybavená k tomu, aby s istotou a ľahko došla k nejakému aspoň nejasnému poznaniu Boha, a opätovne zaujme človek voči Bohu vzťah.

Korene noetické
Niektorým nábožensky orientovaným ľuďom sa zdá, že Božia existencia je
evidentná. Pociťujú subjektívnu istotu a nechápu ako by niekto mohol zmýšľať inak. Rozbor postupu ľudskej mysle k Bohu ukazuje, že takáto istota aká spočíva na prirodzených základoch je istotou falošnou. Je to subjektívne presvedčenie. S ohľadom na filozofiu, že myšlienková cesta k Bohu je možná, ale nie je jednoduchá. Značná časť ľudí sa kloní k názoru, že Boh existuje, nech už je chápaný akokoľvek.
Korene etické
Prekážkou individuálneho priklonenia sa k náboženstvu a dôvodom zotrvania v ľahostajnom postoji alebo v ateizme môžu byť tiež okolnosti etického rázu. Noetické problémy môžu byť prekonané, ale rozum nepôsobí na vôľu neodolateľne. Ak dá intelekt vôli jasnú orientáciu, je neochota zamerať sa na Boha previnením(apoštol Pavol, keď sa kritický vyjadril o tých, ktorí Boha poznali, ale necítili ho a neprejavovali mu vďačnosť).

Typy ateizmu:
Humanistický ateizmus
Je v podstate založený na podklade, že v náboženstve stoja proti sebe
všemohúci Boh a slobodný človek. Jeho stúpenci sú presvedčení, že všetko čo zasahuje Božia moc slobodu vylučuje. Humanistický ateizmus chce byť obhajobou ľudskej slobody proti tomu, čo chápe ako Božiu tyraniu. Niektorí autori sa vyjadrujú, akoby podľa ich názoru Boh existoval, a svoje texty smerujú práve na obranu človeka proti nemu. Tento typ ateizmu je reakciou na výklad vzťahu medzi Bohom a človekom, ktorý môžeme počuť a čítať predovšetkým v monoteistických profetických náboženstvách Západu. Boh a človek si tam niekedy konkurujú. Ľudstvo samo osebe
je tak narušené hriechom, že je v Božích očiach ničotné, odporné. Ak je ľudská dôstojnosť fikciou a ak má Boh presadzovať svoju slávu za cenu, že pokorí človeka, a ak je vrcholom ľudstva pokorenie konkrétnej osoby a jej náhradou je nadprirodzená konštrukcia daná zvonku, preto takéto náboženstvo zavrhli. Kresťanstvo by malo byť schopné čeliť humanistickému ateizmu bez toho, že by opustilo zdravú náuku. Kresťanstvo tiež môže v diskusii s nenáboženským humanizmom ukázať,
že osobná zmena, ku ktorej vedie človeka (obrátenie, znovuzrodenie), je a musí byť chápaná radikálnejšie než vyžadujú etické odporučenia. Oceniť v náboženskom kontexte hodnotu človeka nie je ústupkom laického humanizmu. Teistické náboženstvá môžu ukazovať na mnohých presvedčivých príkladoch ukazovať, jak je humanizmus bez transcendencie slabý a nezakotvený.

Sociálne koncipovaný ateizmus
Je to variant humanistického ateizmu, ktorý zdôrazňuje sociálny
aspekt človeka. Poznáme ho predovšetkým z marxisticko-leninskej ideológie. Korene u samého Karla Marxa má tá časť marxistickej kritiky náboženstva, ktorá je založená na sociálnej etike, ktorú môžeme považovať za jadro. Zdá sa, že tento typ ateizmu si prisvojil politickú likvidáciu komunizmu v Európe. Ale táto ideológia zaniknutého režimu nie je jediným zázemím tejto kritiky náboženstva. Sociálne motivovaná kritika tvrdí, že náboženstvo je výrazom nespokojnosti so stavom spoločnosti a túžby po zmene pomerov, ale že odvádza ľudí od zápasu o väčšiu spravodlivosť, slobodu a blahobyt tým, že tieto hodnoty premieta na nebesia, do spirituálneho záhrobia alebo do raja v nedohľadnej budúcnosti.

Scientistný ateizmus
Sa zaoberá dôvodom, prečo sa mnoho ľudí pri eventuálnom rozhodovaní o základných životných otázkach nerozhodlo pre náboženský postoj, alebo prečo sa iní od skôr
prijímaného náboženstva odvrátili a náboženské spoločenstvo opustili. Existuje presvedčenie, že medzi vierou a vedou je zásadný a neriešiteľný rozpor. Pokiaľ budeme chápať vedu ako vedenie v zmysle latinského „scientia“, môžeme zrovnávať vieru a vedu len ako dva stupne istoty poznania.
Vedieť je viac než veriť. Veda v tomto zmysle môže dohady ktorým sme doposiaľ verili
potvrdzovať alebo popierať. Náboženská viera sa týka Boha, moderná veda sa týka tvorov. Dá sa povedať ohľadom stvorených skutočností, že môžeme niečomu veriť a niečo o týchto skutočnostiach nepochybne vieme. O Bohu môžeme tiež nepatrne málo vedieť s nepochybnou mierou istoty, ktorú dáva filozofia. Veľa iného o bohu veríme, i keď to nemusí byť viera slepá a iracionálna.

Bibliografia

ANZENBACHER, A.: Úvod do filozofie. Prel. K. Šprunk. Praha, Portál 2004.
COLE, P.: Filozofie náboženství. Praha : Portál 2003.
FRIEDMAN, R., E.: Mizení Boha. Prel. J. Rambousek. Praha, Argo 1999.
HALEČKA, T., LEŠKO, V.: Kapitoly z dejín ateizmu a kritiky náboženstva.
Bratislava, Pravda 1988.
HIRSCHBERBER, J.: Krátke dejiny filozofie. Prel. F. Šatura a M. Chabada.
Trnava, Dobrá kniha 1999.
HORYNA, B. – PAVLINCOVÁ, H.: Dějiny religionistiky. Olomouc : Nakladatelství . Olomouc, 2001.
KOMOROVSKÝ, J.: Religionistika. Bratislava : Univerzita Komenského, 2000.
SCHAEFFLER, R.: Filosofie náboženství. Praha : Academia 2003.
ZACHARIAS, R.: Skutečná tvář ateismu. Prel. A. Koželuhová. Praha, Návrat
domů 1998.

P.S.: Dúfam, že si už nikdy nedám takúto námahu a nevypracujem nič podobné, pretože skoro nikto už nevie oceniť odbornejšie pojednávania.
Súhlasí J.Tull, carybdeida


3.
označiť príspevok

ruwolf muž
   10. 1. 2011, 20:02 avatar
Náhodou, mne sa takéto popisy páčia - dokonca si ich cením.  


6.
označiť príspevok

enemy unknown
   10. 1. 2011, 20:08 avatar
ruwolf, ale veď u teba je to vidieť, snažíš sa pristupovať k poznatkom objektívne. Aj tvoje témy sú veľmi poučné.
Súhlasí ninka


7.
označiť príspevok

Lukas1 muž
   10. 1. 2011, 20:11 avatar
tak imho najlepsie su aj tak taketo temy, ktore nieco aj naozaj povedia, rozhovory s ateistami, ako tu dava fajer su take nic nehovoriace vacsinou, alebo temy, ze mimozemstania postavili kopku kamenov v staroveku tiez nepovedia vela. Teda povedia, ale len o intelekte prispievajuceho. A vacsinou danu informaciu uz aj tak pozname.


14.
označiť príspevok

fajer
   10. 1. 2011, 20:44 avatar
počúvaj Lukas1,ja sa vo svojich témach nebavím o bohu,lebo by som hovoril o ničom,mňa skôr serie cirkev a jej zločiny,najlepšie to vystihol Holbach,-Katechet vie toľko o bohu,ako jeho žiak- nič....


16.
označiť príspevok

enemy unknown
   10. 1. 2011, 20:48 avatar
fajer ale načo sa zaoberať cirkvou, dnes už naozaj veľa nezmôže. Skôr škodia rôzne sekty ako mormóni, lentičiari a jehovovi svedkovia. Takmer raz za týždeň ich stretnem a otravujú ma. Niekedy sa nedá rozoznať, či ide o bežného kresťana, alebo takéhoto sektára pod kresťanským rúškom.


17.
označiť príspevok

ruwolf muž
   10. 1. 2011, 21:19 avatar
Mne to otravovanie nevadí.
Mne vadí fundamentalizmus akéhokoľvek druhu, bo je vstupnou bránu k fanatizmu, ktorý je už životu nebezpečný.


18.
označiť príspevok

enemy unknown
   10. 1. 2011, 21:46 avatar
otravovať môžu, aj tak ich úplne dostanem na lopatky a odídu. Lenže mne vadí, že veľa iných ľudí na to skočí a potom to tiež šíria ďalej. Sa bojím, že sekty sa stanú väčšinovými náboženstvami, lebo majú silne zastúpenú misijnú činnosť (teda hlavne mormóni a letničiari, jehovovi sú už známi široko ďaleko a ľudia sa im skôr vyhýbajú). A keď chce byť niekto fundamentalista, tak najprv musí ovládať pôvodné jazyky daného náboženstva (napr. hebrejčinu v Starom Zákone), inak keď bude z prekladov dávať furt dookola citácie, tak je iba korunovane drbnutý a nevzdelaný papagáj. Nemám rád fanatizmus nikde, aj keď vo vede sa nedá v podstate hovoriť o fanatizme, ale niektorí ľudia, ktorí nie sú vedcami, ale vo vede vidia spasenie, môžu byť fanatici, a tí mi tiež vadia.
Súhlasí J.Tull


78.
označiť príspevok

Lukas1 muž
   11. 1. 2011, 08:09 avatar
ale to som tym nemyslel. Len su malo poucne. Resp defacto vobec. Ja chapem, co chces dosiahnut, ale to je pristup, ze Boh neexistuje... Ako.. ano... to vieme(teda niektori z nas to nevedia)... Ale v konecnom dosledku to neprinieslo nejake zaujimave informacie, ako ked niekto postne napr clanok o objave niecoho co napriklad moze(ale tiez nemusi) nejako vyvratit nabozenske predstavy.... Ale ja tym nechcem povedat, ze robis hlupe temy, alebo ze niekto tu robi hlupe temy. To s tymi mimozemstanmi sice nebola nejako informativna tema z pohladu, ze by sme sa dozvedeli nieco viac, ako tie stavby vznikli, ale urcite to zase bola myslienkovo tema vhodna diskusie.


21.
označiť príspevok

blueevil
   10. 1. 2011, 22:15 avatar
7/ ked chceš o niečom zasa blabotat, tak vychadzaj aj z nieakych tich faktov, ty vieš všetko, maš aspon 4 nobelove ceny... lebo inak zas 0 bodov a kvokania hlavka    


23.
označiť príspevok

Roman274 muž
   10. 1. 2011, 22:16 avatar
21/ No lebo ty si tu toho nablabotal az az. A zase len svoju "pravdu"
Súhlasí enemy unknown


24.
označiť príspevok

blueevil
   10. 1. 2011, 22:20 avatar
mysliš tie srandovne prispevky ? je v tom pointa aspon   alebo čo mysliš konkretne ? nech ta vyvediem z omylu


26.
označiť príspevok

Roman274 muž
   10. 1. 2011, 22:24 avatar
vobec nemam naladu a chut sa prehrabavat v prispevkoch aby som ukajal niekoho tuzbu sa hadat a vyvysovat nad inymi.


33.
označiť príspevok

blueevil
   10. 1. 2011, 22:42 avatar
26/ ak ti ide o to, prečo ho k tomu podporuješ ? ved predsa bola tema, kde Lukaš sa k veci vyjadril, teraz tu píše že su to blaboli, podla mna je to maximalne neslušne ! takto už vopred sa da lahko odhadnut, že to nebude kvalitny diskuter a človek charakter vobec...pokial niekto za niečim si stoji, tak porozmyšlam a dodam : hm, je to tak ? nieje to tak ? hm, zaujimave, nezaujimave, ale neodsudim to primitivne nieakou klobasou...zvlašt ked to je tak


35.
označiť príspevok

Roman274 muž
   10. 1. 2011, 22:48 avatar
najlepsie na tom je, ze ty rad komentujes vsetko, ked tu nikto nieje ) Mudry si vypocuje aj druhu stranu a ked je naozaj mudry, tak si svoje nazory aj poopravy. Iba hlupak sa tu bude byt do prs a tvrdit ze iba on ma pravdu. Porozmyslaj


40.
označiť príspevok

blueevil
   10. 1. 2011, 22:54 avatar
to ma byt čo zasa ? absolutne nechapem...kto ako tu nieje ? snažim sa zapojit aj telepatiu, skus intenzivnejšie ) neviem čo je podla teba "mudry", dufam že to zistim niekedy, ja by som to nazval trpezlivy, opravy sa vždy ten, kto netrpi nieakou duševnou chorobou, ale to je skor k inej teme


41.
označiť príspevok

Roman274 muž
   10. 1. 2011, 22:56 avatar
nemozem intenzivnejsie , lebo v pekle este take nadavky nepoculi )))
Súhlasí blueevil


79.
označiť príspevok

Lukas1 muž
   11. 1. 2011, 08:17 avatar
nepisal som, ze su to blaboly, ale ze taketo temy ako je tato su obsahovo lepsie, ako tie temy s mimozemstanmi atd. Na druhu stranu je tu uzsi priestor na diskusiu v porovnani s tymi mimozemstanmi. Tvoj problem je, ze ta nenaucili ani citat(pretoze pises, ze ludia tu napisalo to co nenapisali), ani pisat(tvoje prispevky su hrozne, co do stylistiky-pises ako 10 rocne dieta)


80.
označiť príspevok

blueevil
   11. 1. 2011, 11:13 avatar
79/ na tvoje "rekreacie" zo psychiatrie niesom zvedavy pokemon, zvlašt ked neviem s kym telefoniješ...ak ti vadilo že tam nieje tvoja poeticka nieaka štylistika, tak je to tvoj problem  


84.
označiť príspevok

blueevil
   12. 1. 2011, 06:35 avatar
79/ podla teba lukino neexistuju mimozemštania ? pyramyda napriklad od nich nepochadza, to spravila ina civilizacia ktora tu bola pred nami ? jedno je iste že sa niekto silou mocou pokušal, pokuša zahladit stopy, pred strachom !! do našho sveta nepatria, bol by to ako zly horor, maju napriklad fakt brutalne živočichy


12.
označiť príspevok

fajer
   10. 1. 2011, 20:34 avatar
toto,by mali farári prečítať v kostoloch,predišlo by sa hlúpym poznámkam na ateistov...
Súhlasí Lukas1


15.
označiť príspevok

enemy unknown
   10. 1. 2011, 20:45 avatar
fajer, práve dnes som sa rozprával s jedným študentom teológie (evanjelická bohoslovecká fakulta), a on to dobre vie. Lenže nie všetci študenti teológie chcú vstúpiť do cirkvi a nie všetci cirkevní hodnostári sú liberáli. V tomto ľudský názor nebude nikdy jednotný.


95.
označiť príspevok

sta2rky muž
   20. 3. 2015, 14:17 avatar
Ateizmus je prijať skutočnosť definitívneho zániku človeka smrťou spolu s jeho vedomím.


2.
označiť príspevok

somik muž
   10. 1. 2011, 19:44 avatar
Som veriaci


4.
označiť príspevok

Lukas1 muž
   10. 1. 2011, 20:06 avatar
Tak to bol duchaplny komentar. Fakt
Súhlasí enemy unknown


5.
označiť príspevok

Lukas1 muž
   10. 1. 2011, 20:06 avatar
Enemy: Spominas v texte, ze existuju dake filozoficke fakty o Bohu, ktore mozeme zarucene vediet.. Ake su to napriklad?


8.
označiť príspevok

enemy unknown
   10. 1. 2011, 20:15 avatar
Lukáš, môžeš mi sem hodiť citáciu riadku, kde si to čítal? Lebo ja som to len citoval, nie sú to moje myšlienky. Snažil som sa byť čo najviac objektívny.


9.
označiť príspevok

Lukas1 muž
   10. 1. 2011, 20:20 avatar
O Bohu môžeme tiež nepatrne málo vedieť s nepochybnou mierou istoty, ktorú dáva filozofia. Veľa iného o bohu veríme, i keď to nemusí byť viera slepá a iracionálna.


10.
označiť príspevok

enemy unknown
   10. 1. 2011, 20:28 avatar
aha, no podľa mňa tam ten autor myšlienky (Zacharias) má na filozofiu náboženstva určitý názor a preniesol do toho svoje subjektívne domnienky. Totižto filozofia náboženstva nám religionistom robí potiaže v teórii a metodológii, pretože sa snaží riešiť podstatu Boha. To my neriešime, ale tak dal som jeho myšlienku nezmenenú. Ale podľa mňa tým mal na mysli rôzne koncepcie o Bohu ako "posvätne" (sacred), ktorú formuloval Rudolf Otto. A toto posvätno sa nachádza spoločne u všetkých náboženstiev, či už primitívnych alebo svetových. Tak asi to je to málo, že Boh je posvätno. Ja sa k tomu neviem vyjadrovať, nie je to moja náplň výskumu a nič to podľa mňa nerieši zaoberať sa takýmito otázkami. Religionistika v podstate nie je filozofia, ale veda, ktorá určité diskurzy filozofie iba používa v rámci teórie a metodológie.


11.
označiť príspevok

Lukas1 muž
   10. 1. 2011, 20:31 avatar
nj, posvatno je aj tak iba slovicko, ktore vychadza z nabozenstva.


13.
označiť príspevok

enemy unknown
   10. 1. 2011, 20:42 avatar
to hej, ale filozofia náboženstva používa tzv. dichotómiu posvätné - profánne, čím sa snaží poukázať na rozdiel medzi človekom náboženským a človekom nenáboženským. Pre človeka náboženského sú rôzne skutočnosti posvätné a cíti k tomu bázeň, zatiaľ čo pre človeka nenáboženského je svet bežné miesto, ktoré chápe na základe akcie-reakcie, alebo je k tomu ľahostajný. To je jedno, či je to slovíčko alebo veta, ide o kvantitatívnu teóriu, nie kvalitatívnu (teda matematickú-pozitivistickú). Humanitné vedy môžu pracovať s kvantitatívnou teóriou, pokiaľ sa dané axiómy všeobecne uplatnia v akademickej obci.
Ty na humanitné vedy nahliadaš zo zlého konca. Ja mám rád tiež matematiku a tiež si myslím, že je to univerzálny jazyk, ale v rámci humanitných vied ju môžeme používať málokde, proste musia stačiť slovné alebo vetné popisy, aj keď dochádza k rôznym pochopeniam týchto popisov. Ja síce nehovorím, že si ignorant, ale keby si sa doučil teóriu a metodológiu vedy, tak by si na to pozeral možno inak. Treba byť pravý skeptik a mať otvorené myslenie, nie len konzervatívne lpieť na jednej pravde, ktorá sa ti zdá najlepšia.


20.
označiť príspevok

blueevil
   10. 1. 2011, 22:10 avatar
Veľa iného o bohu veríme, i keď to nemusí byť viera slepá a iracionálna
       bohes    


19.
označiť príspevok

blueevil
   10. 1. 2011, 22:04 avatar
enemy, čo mi to robiš zas...vieš, vždy o problematike píše kdeaky diletant a ty sa potom toho chytaš   mne pripadaju nebezpečny skor napriklad organizovani zločinci...napadaš ludi, ktori maju len vyvinuty zmysel pre "duchovno" a to je trapne, mysliš ked to podložiš nieakymi tezami "panov s titulmi" tak je to pravda ?


22.
označiť príspevok

enemy unknown
   10. 1. 2011, 22:15 avatar
kto píše o pravde, nauč sa základy medzi modernou a postmodernou a ich prístupom k popisu človeka a sveta. Nebaví ma písať si so psychotronikmi a 12-ročnými chlapcami, čo sa práve naučili vulgárne nadávať a myslia si, že je to cool.


27.
označiť príspevok

blueevil
   10. 1. 2011, 22:24 avatar
tie zaklady niesu podstatne, zvlašt ked k nim niečo chyba a sice aj nieaka ta duchapritomnost ! pre teba je zaklad pochopit modernu a postmodernu a k pristupu a popisu sveta ? netrep, mna nedostaneš  


30.
označiť príspevok

enemy unknown
   10. 1. 2011, 22:32 avatar
nie je to pre mňa základ, ale treba odlišovať vedecké pojednania v rámci moderny od postmoderny. Veľa veci by si sa mal doučiť, dejiny filozofie, dejiny vedy a hlavne gramatiku. Lenže ty si asi myslíš, že veda je na hovno a klame. Narozdiel od teba, ja sa nepridŕžam ani jednej strany, som postmodernista, ale keď chcem o niečom písať pojednanie, tak využívam vedeckú metodológiu.
Myslíš, že ťa chcem dostať? Zase paranoja?


47.
označiť príspevok

blueevil
   10. 1. 2011, 23:16 avatar
30/ teraz vychadzaš z literatury ? tak by to skor mala byt Epika : základnym znakom je rozpravanie, opis udalosti.epicke diela možu byt veršovane alebo prozaicke.do epiky patria epos, balada, bájka, báj, rozpravka, povest, poviedka, novela, román,...  vieš v čom spočiva hlavne veda ? v analitickom mysleni hlavne.Sokrates je fajn, ale zasa je to o vydaniach a tych sračkach   kvalita je KVALITA, nie tlachanie mrtvej slamy


55.
označiť príspevok

enemy unknown
   10. 1. 2011, 23:33 avatar
a ako ty rozoznávaš kvalitu a sračky? Subjektívne, že? Napr. že wow, Sokrates je fajn, ale iba v maďarskom alebo ruskom vydaní, ale keď ho vydajú Češi alebo Slováci, tak to je zlé určite. Potom Kant je idiot, ten je zlý aj v ruských prekladoch. To je tvoj prístup? Prosím ťa, neberieš náhodou nejaké antipsychotiká, najlepšie olanzapín, lebo sa mi zdá, že máš nadmerne zvýšené emočné reakcie s afektívnym nábojom. Presťaň to brať, ok?


60.
označiť príspevok

blueevil
   10. 1. 2011, 23:53 avatar
nie, objektivne ? vid Descartes, vieš o nom aspon životopis ? minule si ho spomenul...nie len tvrdim to, že ked niekto o niečom píše tak to ma byt dvosledne a autenticke podla predlohy, nie pozmenene.to je moj nazor samozrejme.kto povedal že bol idiot ? ak chceš filozofovat k temam a k tvojmu dekanovi, musiš poznat celu historiu od pravdepodobne 6000 000-8500 pred Kristom až po najnovšie dejiny II chapat ich obštrukcie...tiež čo si uviedol minule k Alestemu Crowley-emu bolo tiež...moj pristup je racionalny.vieš čo ? momentalne beriem nieaky 4 mesiac na črevnu chripku, inak neberiem vobec nič ani som to neskušal, je to dobre ten Olanzapín ? čo to robi ?


62.
označiť príspevok

enemy unknown
   11. 1. 2011, 00:03 avatar
Z životopisov osobností sa skoro nič nedozvieš o ich učení. Čo chceš vedieť o Descartovi a Crowleym? Veď keď sa zmienim o tom, ako prispel Descartes svojími tézami k vývinu fyziky a logiky, tak sa nebudem vyjadrovať o všetkom, o čom niečo napísal. Si normálny? O Crowleym viem svoje, mám od neho originál knihy v angličtine (bol angličan) z vydavateľstva Samuel Weisser, ktorý odkúpil výsostné právo k vydávaniu jeho kníh od jeho tajomníka Israela Regardieho. Kokot o tom vieš chalan, fakt sa nauč akceptovať postupy vedy a nevymýšlaj si svoje domnienky, že niekto má hovoriť o celej histórii. WTF, wake up.


65.
označiť príspevok

blueevil
   11. 1. 2011, 00:15 avatar
stracam s tebou čas, si Debil  


67.
označiť príspevok

enemy unknown
   11. 1. 2011, 00:16 avatar
dobrý argument, to učia v Taliansku, že?


71.
označiť príspevok

blueevil
   11. 1. 2011, 00:29 avatar
stale ti to hovorim, aspon klikni, ked suhlasiš, zasa nie-to učim ja !


25.
označiť príspevok

enemy unknown
   10. 1. 2011, 22:21 avatar
a nikto nikoho nenapadá, v mojom pojednaní nie sú vyhrážky ani negatívne zmýšlanie o teistoch. Dúfam, že si sa na základnej škole okrem čítania naučil aj chápať čítané.


28.
označiť príspevok

blueevil
   10. 1. 2011, 22:27 avatar
si nahnevana na to že mam pravdu ?


31.
označiť príspevok

enemy unknown
   10. 1. 2011, 22:33 avatar
som muž, nie som nahnevaný a neriešim tvoju pravdu.


29.
označiť príspevok

blueevil
   10. 1. 2011, 22:32 avatar
25/ v mojom prispevku davno si dodala že su tu hovada poniektori, vdaka tomu že niekto takto uvažuje, atd.mam ti to predniest na tacke ?     zasa ojebuješ  


32.
označiť príspevok

enemy unknown
   10. 1. 2011, 22:38 avatar
pozri, ak ťa serie to, že niekto na tomto fóre občas napíše aj niečo iné okrem copy/paste sračiek, tak to je tvoja vec. Za druhé neviem o čom píšeš, že som písal o hovadách... Za tretie čo mňa fakt serie je, že ľudia prestávajú myslieť skepticky a chcú sa držať nejakej jednej pravdy a ostatné výklady považujú za hlúposť alebo niečo horšie. To je pre mňa naivnosť a obmedzenosť myslenia.
Súhlasí ninka, Roman274, Scarlett


34.
označiť príspevok

blueevil
   10. 1. 2011, 22:45 avatar
prečo ? ja som len dajme tomu oponent ktoreho musiš presviedčat, ber to pozitivne !ja som nepovedal že je to blbe ! len to nieje začlenene komlexne ! za druhe : vieš dobre o čom, dam link ?   tretie : ja som skeptik predsa, trol z najvačšich trolov  


37.
označiť príspevok

enemy unknown
   10. 1. 2011, 22:50 avatar
(1) keď to nie je začlenené komplexne (čo ani nebolo mojím cieľom), tak napíš, čo ti tam chýba. (2) daj teda link. (3) keď si trol z najväčších trolov, tak by som sa mal na tebe dobre vyexpovať (cháp ako terminológiu rpg hier, vylevelovanie sa na príšerách :D), ale akosi som nedostal žiadne "experience".


36.
označiť príspevok

ninka
   10. 1. 2011, 22:49 avatar
hádam by bol vhodnejší vlastný meter na príspevok, než nalinkovaná informácia zo zdroja... či?
Súhlasí blueevil


39.
označiť príspevok

enemy unknown
   10. 1. 2011, 22:53 avatar
chcel som aj svojím spôsobom ukázať, ako sa píšu seminárky na výške. Len pravdaže som nedodržiaval správnu formu citácie, lebo som to napísal za pol hoďku sám pre seba, a potom ma to napadlo sem hodiť. Pri každom odstavci, ktorý som použil z kníh, som mal dať do zátvorky meno autora, rok vydania jeho knihy a stranu.
Súhlasí ninka, Scarlett


38.
označiť príspevok

Scarlett žena
   10. 1. 2011, 22:52

Príspevok bol vymazaný administrátorom.42.
označiť príspevok

enemy unknown
   10. 1. 2011, 23:01 avatar
nevylučujú sa, iba nemusia vždy spolu súvisieť. Napr. aj v politike môže mať niekto status boha, vymyslím si príklad že americký prezident, ale v rámci toho, že sa o ňom nezmýšla v náboženskom kontexte, tak Jacques Waardenburg vyčlenil pojem "implicitné náboženstvo".


43.
označiť príspevok

blueevil
   10. 1. 2011, 23:04 avatar
39/ nechcem sa ti do toho montovat, ale ked si minule spominal svojho mileho dekana, tak ma tiež niečo napadlo a radšej som ostal zarazeny...neveriš si, ked sa stale odvolavaš na nieaku vyšku ? keby si študoval archeologiu dajme tomu v Milane, tak by si dostal akreditaciu a kopu dalšich možnosti, ale nie sem na SK ! tu je malo schopnich ludi ktori ta nasmeruju spravnym smerom, maš to pomylene ak si mysliš že kandidat viet je genius


45.
označiť príspevok

enemy unknown
   10. 1. 2011, 23:11 avatar
ty si fakt zaujatý voči Slovensku. Mohol by si aspoň vedieť, že nikto normálny netvrdí, že školstvo je perfektné hocikde na svete. A Univerzita Komenského spolupracuje jednak s veľa zahraničnými univerzitami, respektíve fakultami. Napríklad naša fakulta religionistiky spolupracuje veľmi dobre s Brnenskou religionistikou, s inštitútom archeológie v Krakowe, s maďarskou fakultou v Szegede, atď. Máš tam aj spoluprácu tvojích obľúbených maďarov, tak v čom vidíš problém.


53.
označiť príspevok

blueevil
   10. 1. 2011, 23:25 avatar
niesom zaujaty, len mam otvorene oči, Slovensko je SHIT, bordel-nič tu nieje normalne, no hlavne tu žije vela pometencov, ktori sa zapredali za babku amikom !!som zo severa a moja krvna skupina je Rh pozitiv, takže k Madarom aj ked voči nim nič nemam.na čo ti to bude ked dokončiš tvoju fakultku ? na luštenie križoviek ?   napriklad v Taliansku deti dostanu jednu učebnicu a jednu knihu a su mudre, vieš prečo ?


57.
označiť príspevok

enemy unknown
   10. 1. 2011, 23:39 avatar
načo mi to bude? Na publikácie v Slovenskej akadémii vied (SAV). Za druhé, vedecká činnosť nebude moje jediné zamestnanie, už teraz ako študent podnikám, o peniaze nemám strach. Ide o poznatky a túžbu vzdelávať sa. Nechaj tak, keď v tom nevidíš zmysel.


61.
označiť príspevok

enemy unknown
   10. 1. 2011, 23:55 avatar
a to máš odkiaľ, že v Taliansku dostanú deti jednu knihu a sú múdre? Nemyslíš základku? Mám kamaráta, čo študuje v Bologni právo, a chalan má čo robiť cez semester, nieto ešte na skúškach. Že jedna kniha, načo sa bavím s klamárom a človekom trpiacim psychózou.


63.
označiť príspevok

blueevil
   11. 1. 2011, 00:05 avatar
netaraj ! SAV je uzamknute, tam sa nedostaneš so sebou ani za sto svetelnych rokov   ked som spomenul deti, tak asi zakladku, ale mal som na mysli myšlienku, nie knižku...raz som klamar, potom kokot a teraz trpitel psychozou   to tebe takto hovoria ? 


64.
označiť príspevok

enemy unknown
   11. 1. 2011, 00:10 avatar
no asi klameš, keď stále hovoríš niečo iné a moc zveličuješ. SAV nie je uzamknuté, veď už čo som robil výskum letničiarov v Galante, tak to tam bolo prednesené na konferencii. Ty vôbec nemáš predstavu, ako to na SR chodí, len táraš. Ešte raz ti to píšem, zobuď sa Neo, žiješ v svete Matrixu. Preto píšem o psychóze. A ako lekár, teda ako amatér psychotronik, čo by jedným šmahom urobil doktorát na lekárskej fakulte, by si mohol vedieť niečo o najznámejších neuroleptikách.


69.
označiť príspevok

blueevil
   11. 1. 2011, 00:26 avatar
daj mi meno lektorov, ktori ti to potvrdia, aby sme tu nekecali, ale ty chceš niečo publikovat pre SAV si povedal   vieš čo je psychoza ? niesom psychotronik, ani som nehovorill o nieakom doktorate, pre mna je to tak, že už akosi nemam zaujem žit, motivovat sa pre takych čurov ako si napriklad aj ty


73.
označiť príspevok

enemy unknown
   11. 1. 2011, 00:41 avatar
Spýtaj sa Tatiany Podolínskej - ústav etnológie SAV, potom aj Tomáša Hruštiča - tiež ústav etnológie SAV.
Psychóza je moc široký pojem, ale niektoré prvky na teba perfektne sedia: Všeobecne je pre ňu charakteristická porucha kontaktu s realitou, apatia, prežívanie dezorientovanosti vo vzťahoch, bludov až halucinácií, často bizarné presvedčenia (najmä grandiózne a/alebo paranoidné bludy) ale, aj naopak prílišná dôvera k iným (naivita), entuziazmus a prehnaná ambicióznosť, ale aj depresia, latentný útlm, zmeny osobnosti a správania. (sk.wikipedia.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


75.
označiť príspevok

blueevil
   11. 1. 2011, 00:51 avatar
neuviedol si nič k teme ! zasa len taranini hodne len pre krčmoveho ohovarača   k psychoze : to same   nemam ani jednu z tichto abnormalnosti   si vedla kao tie tvoje taraniny o A.C. vieš ako to je ? kokot len o kokotinach a píča len o píčovinach a mna to nebavi, nasral som ta, že si pochopil, že na mne si nebudeš budovat svoje prazdne sebavedomie )))))))))))))))))))))


76.
označiť príspevok

enemy unknown
   11. 1. 2011, 00:57 avatar
tak zdochni keď ťa nebaví žiť. Vidíš v tom problém, že? Si predposratý so smrti.


77.
označiť príspevok

enemy unknown
   11. 1. 2011, 01:02 avatar
dal som ti referentov aj niečo pre teba dostupné k psychóze (keďže ty knihy nemáš pravdepodobne, lebo ich považuješ za zlé vydania), takže si sa nasral ty sám. Nevzťahuj na mňa tvoje choré projekcie. Nemám IQ 88 ako ty, takže namiesto hákového kríža nakreslím normálne okno.


81.
označiť príspevok

blueevil
   11. 1. 2011, 11:26 avatar
76/77 ??????? take lahke to nemaš so mnou debilko   lahko ti možem zasa dokazat že si debil, ale už to tu vypada pomaly na neuroticke detinske osočovanie v materskej školke   tie mena čo si tu hodil su tvoji vychovavatelia z ustavu ? lebo som si to zistoval...si z toho kokot kto bol A.C. a jeho vyznam, osobnost, odkaz,...už prestan, lebo nevladzem         no a k psychoze a IQ : možem ti ukazat papier, kde je pozudok od renomovaneho odbornika, ktory som podstupil pre doloženie k trestnym oznameniam na krajskom sude   asi by si ostal vyplašeny  


82.
označiť príspevok

enemy unknown
   11. 1. 2011, 13:43 avatar
A čo si o tých referentoch zistil? Že sú Slováci a teda zákonite debili?
A kto bol teda A. C.? Veď dokáž tvoje poznatky, inak si táraj a hlupák najvyššieho zrna. Hádžeš straw-manov a zároveň si honíš ego.
Súhlasí Roman274


83.
označiť príspevok

blueevil
   12. 1. 2011, 06:28 avatar
predsa to že si im kupil v bufete tresku a nutil si ich do veci s čim nesuhlasili.z akej vrstvy pochadzaš enemy ?


85.
označiť príspevok

blueevil
   12. 1. 2011, 06:39 avatar
82/ A.C.-nie podla mna, zaujimaju sa fakta !prečo rovno nepovieš že chceš napisat diplomovku ?   nevieš komunikovat a mna už nudiš, znechuti si ma  


44.
označiť príspevok

ninka
   10. 1. 2011, 23:09 avatar
nuž, nepáčia sa mi zúriví zástanci čohokoľvek (akýkoľvek druh fanatizmu) či už v boji za právo, pravdu, náboženstvo, ale i prísni ateisti. sama som nepokrstená osoba, ale nevylučujem možnosti... balansujem, v mnohom som si neistá, ale zároveň presne rozhodná vo mne stanovených zásadách viery a svedomia. nemám rada, ak niekto fanaticky určuje smer svojmu okoliu, najbližším, ale i cudzincom, ktorí sú na dosah, ba až prekročením hraníc únosnosti. niekedy si myslím, že práve akýkoľvek izmus je jednosmerka, z ktorej prívrženec nesmie vybočiť, alebo aký spôsob privlastniť, hm? samozrejme, rôznym všeobecným nezáleží na tom, čo sa mi páči alebo nepáči. môžu verbovať útok alebo nebezpečnú cestu...
zamyslenie z mojej strany, áno
Súhlasí enemy unknown


48.
označiť príspevok

enemy unknown
   10. 1. 2011, 23:16 avatar
ja s tým súhlasím ninka, podobne zmýšlam, domnievam sa, že aj ruwolf k tomu pristupuje podobne, ale to neviem určite, iba na základe jeho príspevkov. Ale keď chcem niečo písať odborne, nemôžem si vymýšlať bez zdrojov. Zdroje, teda referencie sú v akademickom svete alfou a omegou, pretože inak by sa jednalo o vykrádanie myšlienok iných autorov. Dnes ti už nikto nenapíše nič originálne a môžu ťa zažalovať za kopírovanie cudzích myšlienok. A keď máš vlastný výskum, tak popisuješ poznatky z výskumu a doplňuješ ich podobnými myšlienkami iných autorov. Nie je na tom nič zlé. V beletrii nemusíš mať zdroje, to je fikcia.
A inak pekné zamyslenie.
Súhlasí ninka


51.
označiť príspevok

ninka
   10. 1. 2011, 23:24 avatar
rozumiem, vnímaš to prítomne... to bola reakcia na príspevok č. 34, mala som to napísať jasnejšie


46.
označiť príspevok

Nadja žena
   10. 1. 2011, 23:13 avatar
Pekne roztriedené, zaujímavé
Ono je jasné, že čomu veríme, to aj vidíme, a toto potom zasa spätne potvrdzuje oprávnenosť našej viery... Aj da Vinci, veľmi dobrý pozorovateľ, namaloval na svojich obrazoch "dušu" človeka... podlieha tomu každý - ateinsta či veriaci, napr. ak v televízii dávajú fotografie zločinca, hneď na nich vidíme zločinecké črty a čudujeme sa, ako niekto taký mohol oklamať ľudí, keď mu "z očí nekuká nič dobré"... tá istá fotografia prezentovaná ako obrázok dobročinca v nás vyvolá opačnú mienku...
Súhlasí blueevil


50.
označiť príspevok

enemy unknown
   10. 1. 2011, 23:20 avatar
ja chápem Nadja, kam tým príspevkom smeruješ, ale moje pojednanie nebolo o vyzdvihovaní ateistov alebo teistov, jednalo si iba o to, že ateisti sú rôzni a nemajú sa hádzať do jedného vreca. Naše subjektívne pocity skreslujú pohľad na rôzne skutočnosti a tak môžeme niečo vidieť tak, aké poznatky o tom máme. Objektivita v podstate neexistuje.


54.
označiť príspevok

Nadja žena
   10. 1. 2011, 23:29 avatar
Veď to vidíme aj tu na fóre, že ateisti nie sú rovnakí, Vladko a fajer bojujú proti akémukoľvek náboženstvu aj viere, ruwko, no on sa nazýva skeptikom a tak vraj neverí ničomu, len sa prikláňa k najpravdepodobnejšiemu, ty sa snažíš nájsť spoločné črty, rozdiely a pôvod v jednotlivých náboženstvach, Exy akceptuje vieru každého atď...

Mňa by zaujímalo, môže veriaci študovať religionistiku? Či je nutné byť ateistom?


56.
označiť príspevok

enemy unknown
   10. 1. 2011, 23:35 avatar
religionistiku môže študovať hocikto, taktisto aj teológiu, ako som sa dnes dozvedel od toho študenta teológie. Ja mám v triede aj pár mystikov, teda novoplatonikov či gnostikov Len potom môže nastať problém v tvojom vnútornom vyrovnávaní sa, či dokážeš na všetky náboženstvá pozerať rovnako.
Súhlasí Nadja


58.
označiť príspevok

Nadja žena
   10. 1. 2011, 23:45 avatar
Samozrejme som nemyslela to, či je povolené veriacim študovať, ale či zvládajú konflikt, ktorý v nich štúdium musí nutne vyvolávať... veď sa musia učiť o tom, ako a z čoho ich viera vznikla, aké zmeny prekonávala a pritom veriť, že tu bola odjakživa a je jediná správna...


59.
označiť príspevok

enemy unknown
   10. 1. 2011, 23:51 avatar
to áno, hneď na začiatku štúdia majú všetci prváci stretnutie katedry, kde sa každý predstaví, kde študoval a pod., a vedúci katedry zase predstaví koncept štúdia bakalárskeho stupňa, pričom výsostne upozorní na to, že študovať religionistiku (podobne ako napr. psychológiu) nie je ľahké hlavne v tom smere, ak na to niekto nie je vnútorne pripravený, respektíve "nedozrel". A že väčšina študentov čo išla na tento odbor hneď po maturite, je ešte mladá a prestanú po semestri alebo dvoch študovať, lebo ich to proste zasiahne vnútorne. A zase konzervatívny ateista by to tiež nešiel študovať.
Súhlasí Nadja, Roman274


66.
označiť príspevok

Nadja žena
   11. 1. 2011, 00:16 avatar
Prečo by neišiel, ak by chcel proti náboženstve bojovať, bola by to najlepšia škola... veď sám píšeš, že pozametáš aj s jehovitami, a tí mi pripadajú dosť nadúpaní s tými svojimi odpoveďami na všetko...
Inak ja mám kamarátku z detstva, ktorá sa stala jehovistkou... bola som ju pred pár rokmi navštíviť, a napokon som iba konštatovala - prečo nie, je šťastná... má svoj svet, ktorý ju uspokojuje


68.
označiť príspevok

enemy unknown
   11. 1. 2011, 00:21 avatar
práveže Jehovisti nemajú odpoveď na všetko, iba na to, že príde koniec sveta podľa Biblie, v ktorej to našiel ich zakladateľ (pravdaže v Jánovej apokalypse). Ak Jehovistom vysvetlíš niečo odborne, tak iba kývnu, že nerozumejú a radšej odídu. A máš pravdu s tou kamarátkou, žije v inom svete, ale tak keď je šťastná...


70.
označiť príspevok

Nadja žena
   11. 1. 2011, 00:29 avatar
No vieš, mňa neveľmi bavil rozhovor s ňou, lebo ona aj pri mne na obyčajné otázky "ako sa máš", "čo tvoj manžel hovorí na jehovistov", "Deti sú zdravé" odpovedala citátmi z biblie, normálnejšiu vetu okrem spomienok som z nej nedostala... čo už...
Súhlasí enemy unknown


72.
označiť príspevok

enemy unknown
   11. 1. 2011, 00:32 avatar
chápem, nechcela si jej oponovať, ale niekedy musíš, inak to nejde v živote. Nemusíš ju presviedčať, že jej viera je zlá, iba jej povedať tvoje znalosti. Aspoň budeš mať dobrý pocit z toho.
Súhlasí Nadja


74.
označiť príspevok

Nadja žena
   11. 1. 2011, 00:41 avatar
Išla som sa dozvedieť, ako žije... a zistila som, že jej viera pre ňu znamená takmer všetko... a že je z psychologického hľadiska veľmi upokojujúce byť obklopený ľuďmi, ktorí pevne veria v to, čo ty, majú rovnaký cieľ a rozumejú ti ...
Súhlasí enemy unknown


49.
označiť príspevok

ninka
   10. 1. 2011, 23:19 avatar
túžba:
1. ovládať zákony vedomia a prijateľnosti
2. spoznávať zákony vedomia a prijateľnosti
3. alebo stačí prítomnosť?


52.
označiť príspevok

ninka
   10. 1. 2011, 23:25 avatar
a vlastne, napísala som hlúposť


86.
označiť príspevok

J.Tull
   15. 1. 2011, 15:42 avatar
enemy unknown; ... len pár poznámok k téme. Je tu ešte jeden druh ateizmu. A síce taký, ktorý vystupuje hlavne proti oficiálnym štátnym náboženstvám, pritom jeho predstavitelia nemusia byť nutne materialisti. Kritizujú, búria sa proti z nich vyplývajúcej amorálnosti, poznaniu odporujúcim tvrdeniam ... Mám na mysli napr. "prírodných filozofov" /Hérakleitos/, Sokrata /odsúdeného za bezbožnosť/, osvietencov ...
Viackrát na tomto fóre bola nadhodená otázka, či bol prv ateizmus, alebo teizmus. Ja si myslím, že prvé bolo uvedomovanie si seba samého a "okolitého" sveta, v ktorom bolo potrebné dokázať sa orientovať. Každý živočíšny druh má "nástroje", ktorými sa dokáže orientovať, tak aby prežil. U človeka najdôležitejším takýmto nástrojom je rozum. Naše vzpriamené držanie tela nám zmenilo i vnímanie priestoru a rozum, ak by nedokázal, u našich predkov, vytvárať abstrakcie, by spôsoboval vážne ťažkosti, pretože vytváral otázky, na ktoré inak ako "abstrakciou", "náboženskými prapredstavami", "praposvätnom", vzhľadom na nedostatok skúseností, poznania, nedokázal nájsť odpovede. Aký dôsledok, by to malo na náš vývoj, prežitie, je hypotetická otázka ... Myslím si však, že naše náboženské predstavy nám pomáhali orientovať sa a v neposlednom rade utužovali našu spolupatričnosť ako druhu ... Naše poznanie sa od počiatkov vyvíjalo aj vďaka ateizmu, o ktorom som písal v úvode ...
Okrem toho si myslím, že materializmus a teizmus, potrebujú jeden druhého ako soľ. Jeden bez druhého by neboli schopní vývoja, ak by viedli dialóg, len v rámci vlastných svetonázorov /možno by napr. materializmus ustrnul vo svojej "vulgárnej" podobe/ ...
 


87.
označiť príspevok

enemy unknown
   15. 1. 2011, 16:03 avatar
Ok J.Tull, tebe odpoviem, lebo predpokladám, že tebe vzdelávanie nie je proti srsti ako niektorým na tomto fóre.
Na úvod chcem opäť zdôrazniť, že touto témou som nechcel vymenovať všetky možné odnože ateizmu, nechcel som poukázať na nejaké hlúpe delenie (ktoré aj tak slúži iba ako technická pomôcka pri nejakom odbornom výklade), ani som nechcel dokázať, že ateizmus je lepší ako teizmus (ako si to mylne myslel blueevil, že to bol môj cieľ). Chcel som iba ukázať, ako má približne vyzerať odborná štúdia (alebo pojednanie) a že ateizmus nie je iba jeden, respektíve nie je iba taký, aký si ho väčšina veriacich predstavuje, že existuje iba ateista, ktorý chce zničiť za každú cenu vieru alebo náboženstvo (to je strašne mylná predstava, z čoho krásne vyplýva, ako sa veriaci /nie všetci samozrejme/ boja o ich vieru).
Takisto mi je úplne jedno, či bol prvý ateizmus alebo teizmus pri zrode a uvedomovaní si človeka a jeho okolia. My postmodernisti takéto otázky neriešime, nie je to pragmatické. Snažíme sa byť antidualisti a nesnažiť sa svet vnímať duálne a potom z toho vyvodiť nejakú syntézu. Nehovorím, že najlepšie je byť ateistom, to nie, ale skepticizmus ponúka veľmi dobrý pohľad na takéto fenomény zo širokého hľadiska. Beriem tak ako filozof Dewey, že filozofia sa nemá považovať za druh pznania (takisto ako náboženstvo), ale skôr za spôsob rozprávania. Filozofia by mala, berúc do úvahy súčasný stav vedy, politiky a štýlu, ovplyvňovať spôsob nášho uvažovania a rozprávania o svete. Ako antidualista chcem prekonať grécke a kantovské rozlíšenia medzi hmotou a mysľou, medzi subjektom a objektom, nevyhnutnosťou a kontingenciou, skutočnosťou a javom. Aj Wittgenstein nám radí, aby sme skutočnosť nerozdeľovali na dvojo, na myseľ a hmotu, na čas a večnosť, a potom sa trápili, ako ich zase spojiť. Proste paradigma vo vede je v postmoderne, sme už úplne niekde inde, technológia ide rýchlo dopredu, nepatrí sem žiadne duchovno ako pravda. Duchovno môže patriť do mýtu, do legiend, do fantasy, atď. V tomto ohľade som proste neopragmatista a antidualista, ale nebojujem proti viere ako takej, len chcem povedať, že metafyzika a teda svojím spôsobom aj náboženstvá sú iba jedným náhľadom na svet, a človek alebo spoločenstvo by sa kvôli tomu nemalo biť do pŕs, že čo bolo skorej, či duch alebo hmota, teizmus či ateizmus. Poznanie nemáme považovať za čosi, čo nám umožní preniknúť cez závoj javov k pravej skutočnosti - toto rozlíšenie medzi javmi a skutočnosťou sa máme vzdať. Namiesto rozlišovania medzi tým, ako sa veci javia, a tým, aké naozaj sú, by sme podľa Deweyho mali rozlišovať medzi tým, ako je o nich užitočné rozmýšľať a hovoriť pre isté účely, a ako pre účely iné. V podstate takýto antidualizmus je aj proti Hegelovmu absolútnemu idealizmu aj proti materialistickému redukcionizmu Macha a ďalších fyzikalistov. Spôsob, akým klasická nemecká filozofia opisovala svet a ľudské dejiny, by mohol byť podľa Deweyho na isté účely užitočný, najmä pri opisovaní ľudských dejín v ich celostnosti, kým spôsob, ako videli svet vedci, najmä darvinisti, by bol vhodný na iné účely.
Súhlasí J.Tull


88.
označiť príspevok

J.Tull
   16. 1. 2011, 11:41 avatar
enemy unknown; Napísal som: "... len pár poznámok k téme". Mal som na mysli "Ateizmus - rozlíšenie ...", nie postmodernu a hlavne neboli myslené kriticky. Okrem toho, súhlasím s Tvojim pojednaním /zabudol som kliknúť/ a aj v diskusii s blueevilom som na Tvojej strane. Tie moje poznámky boli skôr reakciou na názory niektorých ateistov; adresoval som ich Tebe ako k "religionistikovi", nie postmodernistovi. ..."je úplne jedno, či bol prvý ateizmus alebo teizmus"; aj z hľadiska religionistiky?* Inak ďakujem za uvedenie "postmoderny" /nemyslím v tejto téme, veď sme o nej už diskutovali, však? /. Zistil som, že som "postmodernista" /samozrejme v úvodzovkách, aj preto, že nie som filozof; i na to je potrebná odbornosť .../, len som o tom nevedel ... 


89.
označiť príspevok

blueevil
   16. 1. 2011, 16:34 avatar
v akej diskusii s blueevilom si na jeho strane ? o čom to hovoriš ? ? ved mi sme tu ešte nezačali diskutovat ! čakam tyžden a stale nič ! zatial sa ten čurino modli aby som tu už nebol   ako vidim, ty si tiež len "poetista" to je neznalost veci prekryt peknym frazovanim, frazovanim o hovne   maš rad hovna ?


90.
označiť príspevok

blueevil
   16. 1. 2011, 17:36 avatar
čo na nej nedáva zmysel? Tak napríklad keby si si prečítal dogonskú legendu o ich posvätných predkoch bez toho, že by si nebol ovplyvnený hlúposťami, ktoré napísal R. Temple, tak by si tam pravdepodobne nevidel žiadnu zmienku o mimozemšťanoch. Tieto interpretácie ufológov nie sú takmer ničím podložené, iba dokrúcajú etymologický význam slov. Napríklad oni v dogonskej legende vidia, že dogoni popisujú prstence Saturna a štyri mesiace Jupitera a pripisujú to technológii mimozemšťanov, pretože dogoni nemohli voľným okom vidieť tieto objekty. WTF.

Viac na: Padlí anjeli- moja pravda.#ixzz1BDOVw6KQ
   tu tiež netreba komentovat...ako si pekne vždy nadhodi temu z ktorej je aj tak ... potom že je akdemik a nemal by som mu oponovat      to je psycho     


91.
označiť príspevok

J.Tull
   16. 1. 2011, 19:22 avatar
blueevil; Nenapísal som, že zo všetkými názormi enemyho unknown súhlasím, ale patrím na "stranu" tých, ktorí nemajú "vyvinuté duchovno" a to je skôr jeho "strana", alebo sa mýlim? 
... ani ste tu nezačali diskutovať /asi neviem čítať/ a teraz tu, len tak mírnix-dírnix čakáš naňho?  ... dôvody prečo nereaguje môžu byť rôznorodé, ale že nereaguje na Teba, sa až tak nečudujem. Čo sa týka tých hovien, mňa nenaserieš, ja som splachovací ...  
Súhlasí enemy unknown


92.
označiť príspevok

enemy unknown
   16. 1. 2011, 19:26 avatar
No zatiaľ mi blueevil neposkytol žiadne fakty o Aleisterovi Crowleym. Tak čakám aj ja. Keď ich sem napíše, možno mu odpoviem.


94.
označiť príspevok

blueevil
   16. 1. 2011, 23:47 avatar
neviem enemy či su to fakta, lebo A.C. officialne zomrel roku pana 1947, no ako možno vieš, tesne pred tym bola u nas v Europe vojna a všetky jeho fakta zmizli ! to čo čitame su možno len vykonštruovane rozpravky matky terezy z podolia pri Blatinnej ako to už byva v tomto ... spoločenskom zriadeni, len aby mali nieakych chytrakov na ktorich sa dobre da priživit.viež kolko existovalo podobnich vlastencov vlastneho inšpirativneho rozumu ? kde to chceš aplikovat ? jebnu ta do blazinca ak to pochopiš !


93.
označiť príspevok

blueevil
   16. 1. 2011, 23:38 avatar
jetrotull ja viem že si nenapisal ale prave preto, kvoli malemu časovemu priestoru a stresu nemožme presne určit pričinu sebapoškodzovania ! mysliš že ked niekto nema "vyvinuté duchovno" tak ho nema ? nie, len to mozog preklada do inich podob ! naš spor s enemym je o tomto ! je to ešte daleko horšie, ale načo niečo menit, že ? je to ovela pohodlnejšie...
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 19:09,  A keď budeme raz nezávislí, tam sme f pi***i ? *13*13
dnes, 19:05,  Je to výraz toho, že s kým sme v partii - a v partii sme momentálne s NATO. Kedysi, tesne...
dnes, 18:55,  A či ty vieš milý kntsz, prečo toľko ľudí volí Kotlebu no daj mi odpoveď ?
dnes, 18:53,  Ardun to je dôkaz kvality , alebo vazalstva? To je tvoje úbohé uvažovanie. SYi ty ale...
dnes, 18:51,  To Podtatranec ti úprimne závidím, ale s tým Kotlebovec "prašť ako uhoď" s...
dnes, 18:50,  https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/83245196_10206576000956865_5638248919465984000_n.jp...
dnes, 18:49,  Na teba Zakovic nestacilo jedno trestne oznamenie za vyhrazanie sa fyzickou likvidaciou tak...
dnes, 18:41,  stoperný...... *39*39*39*39*39*39*39*39*39*39
dnes, 18:40,  Nie nie pán kntsz, ja som už roky Kotlebovec a od narodenia Podtatranec. *04
dnes, 18:37,  stoperný havran a jeho svet sudruho nacistov
dnes, 18:37,  mil a ne - sa čudujem, že sa čuduješ a nečudujem sa, že sa mýliš.*21 Hlavne sa však...
dnes, 18:26,  Tak tam nepracuj
dnes, 18:25,  Dnes pri 75 výročia svinstva . Nebuď lahostajný .
dnes, 18:19,  lieky!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
dnes, 18:19,  A možno i skôr *13*13*13
dnes, 18:18,  PartOFgod po volbách pojdeš do Leopoldova
dnes, 18:17,  Aj Lemmy prešiel vývojom
dnes, 18:12,  Na straz Slovensko Na straz prokuratory sudcovia Na straz slovensko. A co teraz poslete...
dnes, 18:11,  odomna tak čakaj návstevu a moc nepapaj
dnes, 18:08,  A nie ze ma budete hladat v Devinskej a obtazovat moju 92 rocnu babku co na tie vase chrapunske...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Keď sa vám niekoho výrok zdá byť dvojzmyselný, vždy radšej chápte ten optimistickejší význam. Uľahčíte to sebe aj dotyčnému.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(236 068 bytes in 0,836 seconds)