hoď ma hore
Milí diskutujúci. Pri diskutovaní prosím: 1. nepridávaj témy pozostávajúce len z odkazov alebo jednoslovné témy / 2. nepridávaj uražlivé alebo vulgárne komentáre. Ak tieto pravidlá nedodržíš, tvoja téma pravdepodobne skončí v koši. Príjemné diskutovanie :)
none
ak chceš diskutovať, musíš sa registrovať. registrácia

tu sa nachádzaš : 

hlavná stránka  /  náboženstvo  /  téma

Aká je pravda o zmŕtvychvstaní Ježiša Krista?

príspevkov
55
zobrazení
0
tému vytvoril(a) 17.7.2008 15:54
posledná zmena 2.8.2008 12:59
1
17.07.2008, 15:54
Kristus nevstal z mŕtvych telesne, pretože to podľa prírodných zákonov, stanovených jeho Otcom, nie je vôbec možné. A ako z jeho vlastných slov vieme, Syn Najvyššieho, neprišiel na zem Zákony rušiť, ale naplniť.

Prírodné zákony, ktoré fungujú vo stvorení, reprezentujú vôľu ich Tvorcu. Keďže však Tvorca univerza je dokonalý, aj jeho Zákony sú dokonalé. V pojme dokonalosť je ale zahrnutý princíp nemennosti a stálosti, pretože to, čo je dokonalé, nemožno už nijakým spôsobom meniť a vylepšovať. Inak by to potom predsa nemohlo byť dokonalé.

Dokonca ani „zázraky“, ktoré robil na zemi Pán Ježiš, sa nijako nevymykali spod účinkov prírodných zákonov, alebo inak povedané, Zákonov stvorenia.

Vezmime si napríklad vzkriesenie Lazara. Keď človek zomrie, istý čas, podmienený jeho vnútornou zrelosťou, trvá odpútavanie duše od tela. Čím je človek vnútorne zrelší, tým sa jeho duša odpúta skôr a naopak, čím je menej zrelý, tým to trvá dlhšie. Počas spomínaného odpútavania je duša spojená so svojim, už zdanilo mŕtvym, pozemským telom, takzvanou striebornou šnúrou, ktorá sa čoraz viacej napína, stenčuje a až keď sa celkom pretrhne, až vtedy dochádza k jej definitívnemu odlúčeniu od tela, čiže k pozemskej smrti.

Pán Ježiš samozrejme o týchto skutočnostiach vedel a dokázala ich aj vnímať. No a v konkrétnom prípade Lazara jasne videl, i keď ubehlo niekoľko dní od jeho zdanlivej smrti, že jeho duša zostáva stále spojená s telom prostredníctvom striebornej šnúry. Na základe tejto skutočnosti mohol potom, silou svojej Božej podstaty, prinavrátiť dušu do jej telesného príbytku.

Takto teda, v súlade s prírodnými zákonmi, prebehlo vzkriesenie Lazara. Ak by ale bola strieborná šnúra pretrhnutá a duša už odpútaná, nemohol by ju do tela vrátiť ani samotný Syn Najvyššieho, pretože podľa Zákonov stvorenia, stanovených jeho dokonalým Otcom, to už nie je možné.

No a rovnako nebolo, podľa tých istých Zákonov Otcových možné, aby Ježišovo zmučené a prebodnuté telo vstalo telesne z mŕtvych, nakoľko odlúčenie jeho duše od stýranej telesnej schránky, vzhľadom k Božej podstate, prebehlo takmer okamžité.

Že nevstal Kristus telesne z mŕtvych, o tejto skutočnosti sa nachádza i v samotných evanjeliách niekoľko dôkazov. Keď sa totiž napríklad po svojej smrti Pán zjavil Márii Magdaléne, hoci sa s ňou rozprával dlhšiu dobu, ona ho spočiatku nespoznala. Rovnako ho tiež nespoznávali aj jeho učeníci na ceste do Emaúz. Prečo? Jednoducho preto, lebo telo bolo iné. Počas týchto stretnutí s Pánom sa totiž jeho najbližším otvoril vnútorný, duševný zrak a oni ho boli schopní vnímať v jeho duševnom tele, ktoré bolo iné, ako to hmotné.

Ďalším dôkazom je napríklad fakt, že v kruhu svojich učeníkov, zhromaždených za zatvorenými dverami, sa zjavil zrazu, náhle a neočakávane. Položme si otázku: Môže človek v hmotnom tele vojsť do miestnosti cez múr, alebo cez zatvorené dvere? Odpoveď znie: Nie! Človeku s hmotným telom je to nemožné, avšak pre duševné, čiže jemnejšie telo, podobné prekážky nejestvujú.

No a to isté platí aj pre nanebovzatie, ktoré sa udialo 40 dní po Mesiášovej pozemskej smrti. Opäť otázka: Môže sa hmotné, fyzické telo vznášať a postupne stúpať hore do nebies? Odpoveď je opäť jednoduchá: Nie! Pri nanebovzatí videli učeníci stúpať nahor nie hmotné, ale duševné telo svojho Pána.

Ľudia vo svojej neznalosti teda očakávajú od Tvorcu univerza i jeho Syna takzvané „zázraky“ v naivnej predstave, že predsa Najvyšší môže robiť, čo chce. Takáto predstava je však znižovaním a nepochopením veľkosti Stvoriteľa, nepochopením jeho dokonalosti, ktorá môže vytvárať iba dokonalé. No a táto dokonalosť a preto aj nemennosť a večnosť jeho Zákonov jednoducho nepripúšťa takú ľubovôľu, akú si naivný a nevedomý pozemský človiečik predstavuje pod pojmom „zázraky“.

Každé dianie vo stvorení, bez jednej jedinej výnimky, sa musí vždy pohybovať iba v medziach účinkov Zákonov stvorenia. Prísne vzaté, zázrakov v skutočnosti niet! Jestvuje iba dôsledné, Zákonité dianie, ktoré však ľudia, z titulu i ich vlastnej neznalosti a nevedomosti zvyknú nazývať „zázrakmi“.

Ak by totiž bola možná ľubovôľa v jednaní Stvoriteľa, jeho Syn by sa predsa nemusel vôbec pozemsky narodiť. Mohol sa iba tak, niekde znenazdajky objaviť. Nemusel by znášať všetky strasti ľudského života, ako je únava, hlad, bolesť a nakoniec i hroznú smrť na kríži. Všetko sa predsa mohlo udiať úplne inak, jednoducho a bezbolestne, akoby šibnutím čarovného prútika.

Keďže ale Pán všetkých svetov rešpektuje svoje vlastné, dokonalé Zákony, musel sa i jeho Syn narodiť na zemi, ako hociktorý iný, pozemský človek a celé jeho hmotné bytie bolo podriadené účinkom prírodných zákonov presne tak, ako je im podriadené bytie každého z nás. V tom spočívala i veľkosť jeho obety, že On, Najvyšší, dobrovoľne zostúpil do pozemského tela a podrobil sa zákonom hmotnosti.

Takýto pohľad na dokonalosť Tvorcu sa bude snáď mnohým zdať, ako určitá forma viazanosti, či dokonca bezmocnosti Stvoriteľa v hmotnom svete, v ktorom je i On sám viazaný svojimi vlastnými Zákonmi. Podobný názor sa však môže zrodiť iba v hlave malého pozemského človiečika, považujúceho za základ a východisko všetkých svojich pozorovaní iba hmotný svet, v ktorom žije. Ďalej už jeho malé, obmedzené myslenie nesiaha.

Avšak z pohľadu zhora, na celé stvorenie, ako na celok, v ktorom je hmotný svet iba tou najnepatrnejšou časťou, z tohto celkového pohľadu funguje všetko bezchybne, dokonale a spravodlivo, až do tých najmenších detailov. To naozaj iba malý, obmedzený pozemský človiečik, z vlastnej lenivosti a pohodlnosti neznalý Zákonitostí, môže hovoriť o nejakej viazanosti, či naivne dúfať v akty ľubovôle vo forme „zázrakov“, popierajúcich dokonalosť Tvorcu univerza.

Prečo je však o týchto skutočnostiach potrebné hovoriť a prečo je treba o nich vedieť? Pretože jedného dňa sa nám môže stať, že ak na zemi neprídeme k správnemu Poznaniu, odnesieme si so sebou všetky mylné a nesprávne názory na takzvaný „druhý breh“, kde sa nám stanú neprekonateľnou prekážkou na ceste nášho vzostupu smerom k Svetlu. Pred touto prekážkou potom zostaneme bezmocne stáť dovtedy, kým nebudeme schopní urobiť rozhodujúci obrat vo svojom vnútri a zmeniť hlboko zakorenené, nesprávne názory, ktoré boli na zemi u mnohých dokonca súčasťou ich vyznania viery.

Podobný postoj, podobné zotrvávanie na nelogických a neopodstatnených dogmách nie je však v podstate nič iného, ako akt pýchy a svojvoľnosti človeka, ktorý nechce pokorne poznávať dokonalé Zákony, fungujúce vo stvorení, ale naopak, on, malý pozemský človiečik si nad ne dovoľuje pyšne nadradiť svoje vlastné predstavy a názory.

Nie, niet v nijakej pokory, ani veľkosti v naivnej viere, že v prípade osoby Mesiáša bolo možné konať činy ľubovôle. Pripúšťanie možnosti konania „zázrakov“, ako činov, vymykajúcich sa dokonalým Zákonom Tvorcu sa totiž rovná rúhavému spochybňovaniu jeho dokonalosti. Dokonalosti, ktorá je dokonalá a preto večná, nemenná a teda nepripúšťajúca nijaké zmeny a vylepšenia.

Kto to nechce pochopiť a kto si podobné, nesprávne názory naozaj so sebou odnesie na „druhý breh“, ten, hoci je aj čistý a mohol by duchovne stúpať nahor, musí naraziť na spomínanú, neprekonateľnú prekážku, podobajúcu sa oceľovej stene, ktorú je možné prekonať iba zmenou vnútorného stanoviska a pravým Poznaním. Lebo iba ten, kto dokáže spoznať a odhodiť svoje falošné stanoviská, či už tu na zemi, alebo po svojej pozemskej smrti, iba ten môže kráčať ďalej nahor, ku Svetlu.

M.Š.
priaznivec stránky : odkaz
none
32

1. 17.07.2008, 15:54

Kristus nevstal z mŕtvych telesne, pretože to podľa prírodných zákonov, stanovených jeho Otcom, nie je vôbec možné. A ako z jeho vlastných slov vieme, Syn Najvyššieho, neprišiel na zem Zákony rušiť, ale naplniť.

Prírodné zákony, ktoré fungujú vo stvorení, reprezentujú vôľu ich Tvorcu. Keďže však Tvorca univerza je dokonalý, aj jeho Zákony sú dokonalé. V pojme dokonalosť je ale zahrnutý princíp nemennosti a stálosti, pretože to, čo je dokonalé, nemožno už nijakým spôsobom meniť a vyl...

20.07.2008, 09:19
MILANS pozri si laskavo v evanjeliu podla lukasa24.37-40,a prestan tu tarat tie svoje nezmysli,doslovne tam je napísane,že ked sa im(apostolom)zjavil mysleli si,že vidia ducha,tak im Ježis povedal aby sa ho dotkli a použil slova ,že duch nema mäso a kosti-a vidíte,že ja mam.AKo to povedal, ukazal im ruky a nohy....Takže,ked sa das na presviedcanie,nastuduj si o com ides presviedcat.
none
39

32. ranexil 20.07.2008, 09:19

MILANS pozri si laskavo v evanjeliu podla lukasa24.37-40,a prestan tu tarat tie svoje nezmysli,doslovne tam je napísane,že ked sa im(apostolom)zjavil mysleli si,že vidia ducha,tak im Ježis povedal aby sa ho dotkli a použil slova ,že duch nema mäso a kosti-a vidíte,že ja mam.AKo to povedal, ukazal im ruky a nohy....Takže,ked sa das na presviedcanie,nastuduj si o com ides presviedcat.

20.07.2008, 10:47
Prečítaj si Ján 20, 14-17. Mária Magdaléna Ježiša po zmŕtvychvstaní nepoznala. Ak v blízkosti niekoho žiješ roky, tak po pár dňoch ho nespoznáš? Premenené fyzické telo Ježišovo nebolo také aké máme my. Ale preduchovnené. A takéto telo je možné zmaterializovať a dematerializovať.
none
42

39. janyjany 20.07.2008, 10:47

Prečítaj si Ján 20, 14-17. Mária Magdaléna Ježiša po zmŕtvychvstaní nepoznala. Ak v blízkosti niekoho žiješ roky, tak po pár dňoch ho nespoznáš? Premenené fyzické telo Ježišovo nebolo také aké máme my. Ale preduchovnené. A takéto telo je možné zmaterializovať a dematerializovať.

20.07.2008, 11:19
Ja nehovorím o tom,že to nie je o preduchovnelom tele.Zareagoval som nato ,čím začínal tuto temu,kedže to vyznieva,že iba ako astralne telo sa im zjavoval
none
2
17.07.2008, 15:55
Podobný postoj, podobné zotrvávanie na nelogických a neopodstatnených dogmách nie je však v podstate nič iného, ako akt pýchy a svojvoľnosti človeka, ktorý nechce pokorne poznávať dokonalé Zákony, fungujúce vo stvorení, ale naopak, on, malý pozemský človiečik si nad ne dovoľuje pyšne nadradiť svoje vlastné predstavy a názory.

Nie, niet v nijakej pokory, ani veľkosti v naivnej viere, že v prípade osoby Mesiáša bolo možné konať činy ľubovôle. Pripúšťanie možnosti konania „zázrakov“, ako činov, vymykajúcich sa dokonalým Zákonom Tvorcu sa totiž rovná rúhavému spochybňovaniu jeho dokonalosti. Dokonalosti, ktorá je dokonalá a preto večná, nemenná a teda nepripúšťajúca nijaké zmeny a vylepšenia.

Kto to nechce pochopiť a kto si podobné, nesprávne názory naozaj so sebou odnesie na „druhý breh“, ten, hoci je aj čistý a mohol by duchovne stúpať nahor, musí naraziť na spomínanú, neprekonateľnú prekážku, podobajúcu sa oceľovej stene, ktorú je možné prekonať iba zmenou vnútorného stanoviska a pravým Poznaním. Lebo iba ten, kto dokáže spoznať a odhodiť svoje falošné stanoviská, či už tu na zemi, alebo po svojej pozemskej smrti, iba ten môže kráčať ďalej nahor, ku Svetlu.

M.Š.
priaznivec stránky : odkaz
none
3
17.07.2008, 16:37
Odputanie od svojho tela je možne i za života a púť roznymi svetmi tiež.Dnes sato nazýva astralna projekcia.Je možné vratit sa anajst zbludilu dusu ktora sa usadi v cudzom tele,alebo dokonca čosi horšie.Take prípady su výnimkou.Dokonca existuje i púť bez striebornej šnury,ale to je otazkou trochu odlisneho chapania priestoru tým kto toto realizuje,a trva to naozaj dlhší cas,kým sa vedomie cloveka o vlastnom duch ja vyvinie do tej podoby že sa prestane bat straty svojho tela pri takýchto zaležitostiach a vtedy sa aj strieborna snura rozplynie lebo viac nie je potrebna,ako kotva k hmotnemu telu.Svetlo je tiež diskutabilne,pretože i satan može byt najžiarivejší anjel,aspon tak som sa to dočítal prave kdesi v biblii.A ja niekedy naozaj neviem koho svetlo aj kresťania nasleduju,ked viedli more vojen.Ty píses o svojich prianiach a predstavach ako ti to bolo dane ale skus si astralnu projekciu na vlastnej koži a potom napíš clanok o zmrtvych vstaní Ježisa.Budu pramenit z tvojho poznania a nie z poznania a priania vasho lepsieho ja i tak uvazneneho v tele.
none
4
18.07.2008, 09:20
Ak sa človek za pozemského života vystavuje úroniam jemu neprirodzeným a neprebádaným ,vystavuje sa tak nebezpečiu a jeho čin môže mať neblahé následky na jeho duchovný vývoj a vývoj ľudí,ktorý sú toho tiež účastní.

Prajem krásny deň a nech Svetlo z výšin posilní v nás to dobré..... 🙂

Archaniel Lucifer je žiarivý ,ale Svetlo aké má na mysli Miloš-si myslím je o mnoho silnejšie tak ako je len jedna Pravda tak je len jedna Sila.Človek má sľobodnú vôľu a môže sa rozhodovať,takže je na ňom k akému svetlu otvorí svoju dušu....
none
5

4. 18.07.2008, 09:20

Ak sa človek za pozemského života vystavuje úroniam jemu neprirodzeným a neprebádaným ,vystavuje sa tak nebezpečiu a jeho čin môže mať neblahé následky na jeho duchovný vývoj a vývoj ľudí,ktorý sú toho tiež účastní.

Prajem krásny deň a nech Svetlo z výšin posilní v nás to dobré..... 🙂

Archaniel Lucifer je žiarivý ,ale Svetlo aké má na mysli Miloš-si myslím je o mnoho silnejšie tak ako je len jedna Pravda tak je len jedna Sila.Človek má sľobodnú vôľu a môže sa rozhodovať,takže ...

18.07.2008, 09:31
Myslíš si ,že je na človeku,ktoremu svetlu sa otvorí?Počul si slova Hyddekel?žiariva ranna hviezda,vy dodnes neviete kto je Ježiš a žijete v bludoch vlastných želaní,nepoznajuc meno svojho boha.
none
6
18.07.2008, 09:56
Áno myslím si to...preto má človek sľobodnú voľu aby sa mohol rozhodovať.To ak sa odklonil od toho ako sa mal zachvievať je druhoradé,príde deň a zrno bude oddelené od pliev.Ľudský duch je najvyvinutejší tvor a ako jediný vo stvorení má sľobodnú voľu a možnosť rozhodnúť,k tomu mu mal pomáhať cit,ktorý mal byť napojený smerom hore.No človek toto spojenie sám pretrhol tak teraz žne to čo sám sial ,ale v prísnych božích zákonoch...
none
7
18.07.2008, 10:02
Je nejaky dokaz, hmatatelny, ze Jezisovy ucednici (apostoli) videli stupat k nebu dusu Jezisa Nazaretskeho? V ziadnej Rimskej ani Zidovskej kronike nie je v podstate nic o zmienke, ze by vobec Jezis Nazaretsky, kral zidovsky zil. Asi od styroch rimskych kronikarov sa da opodstatnit, ze bol urcite nejaky prorok, nazyvany Christos (pomazany), ale nie konkretne Jezis.
Aj sam Herodotos (prvy grecky historik), ze dejiny nemusia byt presne a mozu sa prekrutit.
Ano, teraz preto, ze neverim a pochybujem znamena, ze nie som duchovne vyzrety a po smrti, ked sa pretrhne strieborna snura poputujem do pekelneho ocistca? Ved podla krestanskeho ucenia, ked nam dal Boh na vyber, preco by nas mal za ten vyber potrestat alebo odmenit (odmena-nebo, trest-peklo)? A ked bol nejaky prorok, tak poukazoval na to, ze bude s ludmi do konca aeonu (do konca vekov) a jeden vek trva priblizne 2150 rokov.
Ziadna apocalypsa alebo sudny den sa nekona, ved pred tymto prorokom (dajme tomu, ze sa nazyval Jezis) boli minimalne traja dalsi prorokovia, ktori nas previedli cez jednotlive aeony a ziadny bozi sud sa nekonal. Zmrtvychvstanie je symbolizmus zivota, ako ked slnko zapadne na spodny horizont od 22. decembra ako keby zomrelo, a nasledne o tri dni (25. decembra) opat vyjde jasne, pricom suhvezdie traja krali a hviezda Sirius presne ukazu cestu, kde Slnko vyjde.
Co oslavuju vsetky nabozenstva? Falosnu modlu, nehmotneho Demiurga, alebo Slnko, hviezdu v nasej galaxii, bez ktorej by sme nemohli prezit?
none
15

7. 18.07.2008, 10:02

Je nejaky dokaz, hmatatelny, ze Jezisovy ucednici (apostoli) videli stupat k nebu dusu Jezisa Nazaretskeho? V ziadnej Rimskej ani Zidovskej kronike nie je v podstate nic o zmienke, ze by vobec Jezis Nazaretsky, kral zidovsky zil. Asi od styroch rimskych kronikarov sa da opodstatnit, ze bol urcite nejaky prorok, nazyvany Christos (pomazany), ale nie konkretne Jezis.
Aj sam Herodotos (prvy grecky historik), ze dejiny nemusia byt presne a mozu sa prekrutit.
Ano, teraz preto, ze neverim a po...

18.07.2008, 18:11
Mortiis - chceš hmatateľný dôkaz vystúpenia Krista do neba. Zamysli sa nad svojou otázkou. Je nelogická.
Kedysi som čítal knihu nejakých poľských manželov, ktorí sa snažili touto knihou dokázať, že Kristus nežil. A ľudia sa tisícročia hlásia k niekomu, kto nejestvuje. Ak náboženstvá stoja na klamstvách, vymysli si nejaké, možno pretrvá tisícročia.
none
16

15. janyjany 18.07.2008, 18:11

Mortiis - chceš hmatateľný dôkaz vystúpenia Krista do neba. Zamysli sa nad svojou otázkou. Je nelogická.
Kedysi som čítal knihu nejakých poľských manželov, ktorí sa snažili touto knihou dokázať, že Kristus nežil. A ľudia sa tisícročia hlásia k niekomu, kto nejestvuje. Ak náboženstvá stoja na klamstvách, vymysli si nejaké, možno pretrvá tisícročia.

18.07.2008, 18:17
janyjany, ten hmatalný dokaz prosila by som aj ja.
none
17

16. 18.07.2008, 18:17

janyjany, ten hmatalný dokaz prosila by som aj ja.

18.07.2008, 18:21
o duchoch neexistujú hmatateľné dôkazy
none
18

15. janyjany 18.07.2008, 18:11

Mortiis - chceš hmatateľný dôkaz vystúpenia Krista do neba. Zamysli sa nad svojou otázkou. Je nelogická.
Kedysi som čítal knihu nejakých poľských manželov, ktorí sa snažili touto knihou dokázať, že Kristus nežil. A ľudia sa tisícročia hlásia k niekomu, kto nejestvuje. Ak náboženstvá stoja na klamstvách, vymysli si nejaké, možno pretrvá tisícročia.

18.07.2008, 21:10
janyjany; ... "Dokonca ani „zázraky“, ktoré robil na zemi Pán Ježiš, sa nijako nevymykali spod účinkov prírodných zákonov, alebo inak povedané, Zákonov stvorenia." To je logické.
... chcieť hmatateľný dôkaz vystúpenia Krista do neba je nelogické. Zamysli sa.;-)
none
19

18. J.Tull 18.07.2008, 21:10

janyjany; ... "Dokonca ani „zázraky“, ktoré robil na zemi Pán Ježiš, sa nijako nevymykali spod účinkov prírodných zákonov, alebo inak povedané, Zákonov stvorenia." To je logické.
... chcieť hmatateľný dôkaz vystúpenia Krista do neba je nelogické. Zamysli sa.;-)

18.07.2008, 21:38
J.Tull - takže podľa Teba je logické chcieť materiálny dôkaz o vystúpení Krista do neba? Ako si ten dôkaz predstavuješ?
none
20

18. J.Tull 18.07.2008, 21:10

janyjany; ... "Dokonca ani „zázraky“, ktoré robil na zemi Pán Ježiš, sa nijako nevymykali spod účinkov prírodných zákonov, alebo inak povedané, Zákonov stvorenia." To je logické.
... chcieť hmatateľný dôkaz vystúpenia Krista do neba je nelogické. Zamysli sa.;-)

18.07.2008, 22:26
J.Tull - zázraky neexistujú. A Ježišove tzv. zázraky sa nevymykali prírodným zákonom. Vážne veríš, že dnešná materialistická veda pozná všetky zákony.
none
21

18. J.Tull 18.07.2008, 21:10

janyjany; ... "Dokonca ani „zázraky“, ktoré robil na zemi Pán Ježiš, sa nijako nevymykali spod účinkov prírodných zákonov, alebo inak povedané, Zákonov stvorenia." To je logické.
... chcieť hmatateľný dôkaz vystúpenia Krista do neba je nelogické. Zamysli sa.;-)

18.07.2008, 22:33
J.Tull - zázraky neexistujú. A Ježišove tzv. zázraky sa vymykali prírodným zákonom? Si si istý, že materialistická veda pozná všetky zákony?
none
22

21. janyjany 18.07.2008, 22:33

J.Tull - zázraky neexistujú. A Ježišove tzv. zázraky sa vymykali prírodným zákonom? Si si istý, že materialistická veda pozná všetky zákony?

19.07.2008, 16:06
janyjany; ... všetky zákony asi pozná milan.s. a Ty.;-)
none
23

22. J.Tull 19.07.2008, 16:06

janyjany; ... všetky zákony asi pozná milan.s. a Ty.;-)

19.07.2008, 17:42
J.Tull - nehovorím, že všetky zákony poznám. Veríš, že materialistická veda ich všetky pozná?
none
25

23. janyjany 19.07.2008, 17:42

J.Tull - nehovorím, že všetky zákony poznám. Veríš, že materialistická veda ich všetky pozná?

20.07.2008, 06:35
pozná ich dosť nato,aby vylúčila existenciu duchov.
none
26

25. 20.07.2008, 06:35

pozná ich dosť nato,aby vylúčila existenciu duchov.

20.07.2008, 07:25
ale, existujú - existuje mnoho kníh o nich aj s fotografiami
none
27

26. 20.07.2008, 07:25

ale, existujú - existuje mnoho kníh o nich aj s fotografiami

20.07.2008, 08:38
to je čo za argument,existujú aj knihy o jankovi hraškovi.
none
28

27. 20.07.2008, 08:38

to je čo za argument,existujú aj knihy o jankovi hraškovi.

20.07.2008, 08:41
Janko hraško je iba kreslený
none
30

27. 20.07.2008, 08:38

to je čo za argument,existujú aj knihy o jankovi hraškovi.

20.07.2008, 08:46
To mas jak na sude ,pokial nie je dokazana vina je nevinný.Fajer DOKAŽ,že nie je Boh,pokial tak neurobís potial je,a duchovia tiež.Prvy bol teizmus a až potom prišli ateisti ,že boh nie je,takže dokaž to.
none
33

30. ranexil 20.07.2008, 08:46

To mas jak na sude ,pokial nie je dokazana vina je nevinný.Fajer DOKAŽ,že nie je Boh,pokial tak neurobís potial je,a duchovia tiež.Prvy bol teizmus a až potom prišli ateisti ,že boh nie je,takže dokaž to.

20.07.2008, 09:25
nič, sa nedá dokázať ani vyvrátiť,na tom je postavení teizmus.Ja netvrdim,že boh je,tak čo mám dokazovať,ten čo tvrdí,že boh existuje musí dokázať jeho existenciu,ináč je klamár ak to nedokáže.
none
34

33. 20.07.2008, 09:25

nič, sa nedá dokázať ani vyvrátiť,na tom je postavení teizmus.Ja netvrdim,že boh je,tak čo mám dokazovať,ten čo tvrdí,že boh existuje musí dokázať jeho existenciu,ináč je klamár ak to nedokáže.

20.07.2008, 09:59
To e podobne tvojej stranke veci tiež si klamar lebo nedokažes,že nieje.Tým ta nechcem niečím otravovat,pretože mne je to tiež lahostajne,ale ide len o to,aby si zistil aka je to sprostost celý spor ohlade božských vecí.Boh mal byt ideou,ktora mala cloveka posuvat smerom k nejakej vyssej pravde a dokonalosti a nadlho sa to nezmení.Zvycajne vsak clovek zdokonalil iba svoje vlastnosti a zistil,že vždy je cosi vyssie co sa da nasledovat,aby zdokonalil seba asvoj pohlad na svet.
none
35

34. ranexil 20.07.2008, 09:59

To e podobne tvojej stranke veci tiež si klamar lebo nedokažes,že nieje.Tým ta nechcem niečím otravovat,pretože mne je to tiež lahostajne,ale ide len o to,aby si zistil aka je to sprostost celý spor ohlade božských vecí.Boh mal byt ideou,ktora mala cloveka posuvat smerom k nejakej vyssej pravde a dokonalosti a nadlho sa to nezmení.Zvycajne vsak clovek zdokonalil iba svoje vlastnosti a zistil,že vždy je cosi vyssie co sa da nasledovat,aby zdokonalil seba asvoj pohlad na svet.

20.07.2008, 10:18
ja nič netvrdím,tak prečo som klamár??????
none
36

30. ranexil 20.07.2008, 08:46

To mas jak na sude ,pokial nie je dokazana vina je nevinný.Fajer DOKAŽ,že nie je Boh,pokial tak neurobís potial je,a duchovia tiež.Prvy bol teizmus a až potom prišli ateisti ,že boh nie je,takže dokaž to.

20.07.2008, 10:23
klamár je človek,čo niečo tvrdí,ale nemôže svoje tvrdenie dokázať,aspoň tak je to zaužívané v spoločnosti v ktorej žijeme.
none
37

36. 20.07.2008, 10:23

klamár je človek,čo niečo tvrdí,ale nemôže svoje tvrdenie dokázať,aspoň tak je to zaužívané v spoločnosti v ktorej žijeme.

20.07.2008, 10:26
prečo mám ja dokazovať klamárovi,že jeho klamstvo je pravda.
none
38

37. 20.07.2008, 10:26

prečo mám ja dokazovať klamárovi,že jeho klamstvo je pravda.

20.07.2008, 10:36
FUnguje to tak ,že povie:videl som boha,a bol takýto.Ked nesuhlasis mal by si mu dokazat,že nevidel nič,inac platí jeho verzia.Ked boha videli dvaja,tak to uplne stačí.Svate knihy stoja na svedectvach,kde i boh sam o sebe povedal som boh.V tej dobe to nikto nevyvratil,že luhal o sebe a jeho svedkovia tiež.Takže dokial sa tak nestane Boh existuje nech si myslís co chces.Budes behat po svete a volat ja som boha nevidel?Jasne tam povedal,že iba vyvolení ho maju možnost uzriet.A takých vyvolených este i dnes po svete beha neurekom.A nikto im nedokazal,že mali halucinacie,alebo prelud videli.
none
43

38. ranexil 20.07.2008, 10:36

FUnguje to tak ,že povie:videl som boha,a bol takýto.Ked nesuhlasis mal by si mu dokazat,že nevidel nič,inac platí jeho verzia.Ked boha videli dvaja,tak to uplne stačí.Svate knihy stoja na svedectvach,kde i boh sam o sebe povedal som boh.V tej dobe to nikto nevyvratil,že luhal o sebe a jeho svedkovia tiež.Takže dokial sa tak nestane Boh existuje nech si myslís co chces.Budes behat po svete a volat ja som boha nevidel?Jasne tam povedal,že iba vyvolení ho maju možnost uzriet.A takých vyvolených es...

20.07.2008, 11:39
ale ani nikdy nedokážu,že nejaký boh existuje,tak že musíme vychádzať s toho ,že boh neexistuje,vedšina ľudí na tejto planete tieto svedectvá neuznáva.
none
46

43. 20.07.2008, 11:39

ale ani nikdy nedokážu,že nejaký boh existuje,tak že musíme vychádzať s toho ,že boh neexistuje,vedšina ľudí na tejto planete tieto svedectvá neuznáva.

20.07.2008, 12:06
fajer - pripomínaš mi človeka, ktorý je slepý a niekto mu povie, že obloha je modrá a Ty budeš tvrdiť, že nie je a ani nikdy to nikto nedokáže.
none
40

25. 20.07.2008, 06:35

pozná ich dosť nato,aby vylúčila existenciu duchov.

20.07.2008, 10:48
fajer - ktorý zákon vylučuje existenciu ducha?
none
41

40. janyjany 20.07.2008, 10:48

fajer - ktorý zákon vylučuje existenciu ducha?

20.07.2008, 11:18
načo zákon,stačí zdravý rozum.
none
45

41. 20.07.2008, 11:18

načo zákon,stačí zdravý rozum.

20.07.2008, 12:01
fajer - ateizmus je duševnou chorobou. Nie je normálne odmietať duchovný prvok vo svete, keďže sme duchovné bytosti. Je to tvrdé takto povedať, ale je to pravda. A niekedy pravda bolí.
none
47

45. janyjany 20.07.2008, 12:01

fajer - ateizmus je duševnou chorobou. Nie je normálne odmietať duchovný prvok vo svete, keďže sme duchovné bytosti. Je to tvrdé takto povedať, ale je to pravda. A niekedy pravda bolí.

20.07.2008, 12:42
ja si myslím to iste o tebe,ja nie som duchovná bytosť,a ty tak isto nie.
none
52

45. janyjany 20.07.2008, 12:01

fajer - ateizmus je duševnou chorobou. Nie je normálne odmietať duchovný prvok vo svete, keďže sme duchovné bytosti. Je to tvrdé takto povedať, ale je to pravda. A niekedy pravda bolí.

01.08.2008, 21:54
skôr teizmus.
none
44

23. janyjany 19.07.2008, 17:42

J.Tull - nehovorím, že všetky zákony poznám. Veríš, že materialistická veda ich všetky pozná?

20.07.2008, 11:56
janyjany; ... prírodnými zákonmi sa veda snaží popísať jednotlivé javy, vzťahy skutočnosti a nemá žiadny problém priznať, že je toho veľa, čo zatiaľ nevie; dokonca ani to či dokáže niekedy v budúcnosti objektívne popísať skutočnosť.
none
8
18.07.2008, 10:24
Na margo toho či existoval alebo nie .... sa nebudem vyjadrovať,každý máme svoj pohľad a slobodnú voľu...tým ,by prichádzalo len ku "pre" a načo veď pravda nemusí byť hájená,pravda sama povstane a v mlčaní spočíva sila pravdy.
Myslím,že to tak nie je ,že by mal človek byť hneď zatratený alebo spasený,teda nebo alebo peklo.Ak by to tak bolo ,bol by to dosť úbohý a rozumom obmedzený názor.Si hľadajúci....
ON nám dal na výber,ale to neznamená ,že podľa naších volieb bude ON upravovať svoju vôľu.Nie tá je dokonalá a je nepretvárna - v tom spočíva jej dokonalosť,on dal možnosť len voľby aby sa zase ukázala len jeho nekonečná spravodlivosť a dokonalosť.
none
9

8. 18.07.2008, 10:24

Na margo toho či existoval alebo nie .... sa nebudem vyjadrovať,každý máme svoj pohľad a slobodnú voľu...tým ,by prichádzalo len ku "pre" a načo veď pravda nemusí byť hájená,pravda sama povstane a v mlčaní spočíva sila pravdy.
Myslím,že to tak nie je ,že by mal človek byť hneď zatratený alebo spasený,teda nebo alebo peklo.Ak by to tak bolo ,bol by to dosť úbohý a rozumom obmedzený názor.Si hľadajúci....
ON nám dal na výber,ale to neznamená ,že podľa naších volieb bude ON upravovať svoju ...

18.07.2008, 11:16
hovorí sa, že pravda nakoniec vždy zvíťazí, ale nie je to pravda
none
10

8. 18.07.2008, 10:24

Na margo toho či existoval alebo nie .... sa nebudem vyjadrovať,každý máme svoj pohľad a slobodnú voľu...tým ,by prichádzalo len ku "pre" a načo veď pravda nemusí byť hájená,pravda sama povstane a v mlčaní spočíva sila pravdy.
Myslím,že to tak nie je ,že by mal človek byť hneď zatratený alebo spasený,teda nebo alebo peklo.Ak by to tak bolo ,bol by to dosť úbohý a rozumom obmedzený názor.Si hľadajúci....
ON nám dal na výber,ale to neznamená ,že podľa naších volieb bude ON upravovať svoju ...

18.07.2008, 11:18
chcem sa ťa woyant spýtať,či tvoja duša putuje podla svojich prianí,alebo ju vedie zakon,daný dusiam.A či miluješ toho ktoreho hladas,alebo svoju predstavu o ňom,či svedectvo iných o ňom,alebo len miluješ cestu,ktora ťa vedie.
none
11
18.07.2008, 11:28
Putuje tak ako má , podľa vlastných prianí ,žnem to čo bolo mnou zasiate,putujem však vo stvorení,do ktorého sú votkané prazákony.
Milujem tento život aj keď nie je len o ružovej farbe, spočíva v dokonalosti.Tak zrejme odpoveď je taká,že milujem tú DOKONALOSŤ,ktorú nachádzam všade a ktorú mi ľudský duchovia na plno nikdy nebudem môcť pochopiť pretože je až nad našim pôvodom,ale môžeme nanajvýš cítiť ten neskutočný nadpozemský cit večných ďiaľok.Zostáva už len áááách ....to obdivné a pokorné

none
12

11. 18.07.2008, 11:28

Putuje tak ako má , podľa vlastných prianí ,žnem to čo bolo mnou zasiate,putujem však vo stvorení,do ktorého sú votkané prazákony.
Milujem tento život aj keď nie je len o ružovej farbe, spočíva v dokonalosti.Tak zrejme odpoveď je taká,že milujem tú DOKONALOSŤ,ktorú nachádzam všade a ktorú mi ľudský duchovia na plno nikdy nebudem môcť pochopiť pretože je až nad našim pôvodom,ale môžeme nanajvýš cítiť ten neskutočný nadpozemský cit večných ďiaľok.Zostáva už len áááách ....to obdivné a pokorné ...

18.07.2008, 11:37
Priputanost k dokonalosti je nebazpacna vec,pretože časom presadí svoje v tvojom živote a kruto tresce každý omyl....takže,občas je lepsie otocit sa a len respektovat co tu je.
none
13
18.07.2008, 11:46
Dokonalosť nepozná slovo krutosť,snáď PRÍSNOSŤ a to je veľký rozdiel.Lebo v prísnosti spočíva zase len láska.Pretože láska nemôže byť ani krutá a tá pravá nemôže byť ani zmekčilá....je dokonalá.Pojem dokonalosti (a opakujem sa) ľudský duch nikdy riadne nepochopí ,pretože je to nad jeho pôvodom.Môže si ale naplno vychutnávať o obdivovať odlesk-časť pre neho precíteniu možnú.Človek musí byť slobodný nemal by byť na nič pripútaný!A k tomu sa musíme dopracovať ,lebo sme už toho veľa nasiali.
none
14
18.07.2008, 12:58
ja dokonalost chapem docela jasne, je to ukoncenie vyvoja :-)
ta posledna uvaha ma oslovuja...aj ta ikonka, inspiroval si ma ,...
none
24
19.07.2008, 20:36
pravdu pozná iba sám pán Boh
none
29
20.07.2008, 08:44
jednoducho ho uniesli a pochovali na neznáme miesto
none
31

29. 20.07.2008, 08:44

jednoducho ho uniesli a pochovali na neznáme miesto

20.07.2008, 09:02
Pocul som ,že Ufoni kde koho unasaju.AJ tam to boli oni,už vtedy?
none
48
24.07.2008, 15:26
aká je to pravda? taká, že Ježiš za nás zomrel, to znamená, že prestal žiť, ale na tretí deň vstal z mŕtvych, jeho Otec ho vzkriesil, a Ježiš je teraz Živý a stále je s nami
none
53

48. knihomol5 24.07.2008, 15:26

aká je to pravda? taká, že Ježiš za nás zomrel, to znamená, že prestal žiť, ale na tretí deň vstal z mŕtvych, jeho Otec ho vzkriesil, a Ježiš je teraz Živý a stále je s nami

01.08.2008, 21:56
aha a ake ma telefonne cislo???Alebo aspon adresu.Zije v Europe alebo Azii???Chcel by som zistit ako taky dusevne pometeny vyzeral v tej dobe vyzeral.
none
55

53. 01.08.2008, 21:56

aha a ake ma telefonne cislo???Alebo aspon adresu.Zije v Europe alebo Azii???Chcel by som zistit ako taky dusevne pometeny vyzeral v tej dobe vyzeral.

02.08.2008, 12:59
nepotrebuje telefónne číslo, môžeme sa s ním rozprávať aj bez mobilu, stále....
je všade okolo nás, takže je i v Európe, i v Ázii
none
49
01.08.2008, 17:11
podla mna jezis nemvstal z mrtvych len ludia dostali upal a navyse mozno niektory hromadnu halucinaciu ci ako sa to vola
none
50

49. 01.08.2008, 17:11

podla mna jezis nemvstal z mrtvych len ludia dostali upal a navyse mozno niektory hromadnu halucinaciu ci ako sa to vola

01.08.2008, 17:20
ateista-dostavaju aj psi úpal?
none
51
01.08.2008, 21:52
ja myslim ze ano ale ked do biblie pisali psi tak konecne viem preco je to taka blbost.
none
54

51. 01.08.2008, 21:52

ja myslim ze ano ale ked do biblie pisali psi tak konecne viem preco je to taka blbost.

01.08.2008, 22:21
Ako povies
none

najnovšie príspevky :

prevádzkuje diskusneforum.sk kontaktuj správcu diskusného fóra vytvoril dzI/O 2023 - 2024 verzia : 1.05 ( 17.4.2024 8:30 ) veľkosť : 222 636 B vygenerované za : 0.125 s unikátne zobrazenia tém : 49 577 unikátne zobrazenia blogov : 868 táto stránka musí používať koláčiky, aby mohla fungovať...

možnosti

hlavná stránka nastavenia blogy todo

online účastníci :

hľadanie :

blog dňa :

odkaz Možno si myslíš, že programovanie je náročná činnosť a vyžaduje si nejaké špeciálne zručnosti... Ale nie je to celkom tak... Snáď každý z nás denno-denne programuje a ani si to neuvedomuje... Chceš ...

citát dňa :

Je dobré, keď ľudia dokážu tolerovať tých netolerantných.