Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

A takýto retardovia sedia v parlamente...

6
reakcií
1057
prečítaní
Tému 3. novembra 2012, 09:36 založil nabzlo.

podobné témy:1.
označiť príspevok

nabzlo muž
   3. 11. 2012, 09:36 avatar
Súhlasí trin i ty, Sinaja, Boris_I.


2.
označiť príspevok

nabzlo muž
   3. 11. 2012, 09:52 avatar
Keby sme si teda chceli kúpiť biblické texty, ktoré sú najbližšie k originálu a sú kvalitné, ktoré sú to?

V jednej z kníh, ktoré som prekladal, sa práve rozoberal prenos textu. Hebrejské texty sú úplne identické od najstarších po najmladšie. Pisári, ktorí s nimi pracovali, prepísali každé slovo presne. Vraj jeruzalemská Biblia je uvádzaná ako najpresnejšia.

asi takto Škripek: Keď okolo roku 383 pápež Damasus I. Hieronyma poveril, aby existujúce texty evanjelií preložil do latinčiny a usporiadal ich do jednej veľkej knihy (biblie - vulgaty), prepadol Hieronym zúfalstvu. Je známe, že v tej dobe existovalo takmer 5000 gréckych rukopisov Nového zákona, z ktorých sa nezhodovali ani len dva. Všetky sa líšili.
Tisíce textov z rôznymi variantami evanjelií boli plné protirečivých miest a texty boli väčšinou odpisované odpisy z odpisov, z odpisov, teda žiadne originály. Pre katolícku a iné cirkvi je tento text zo 4. storočia dodnes autentickým a záväzným dielom. V skutočnosti však len sám Hieroným zmenil evanjeliá vo Vulgate ako sám tvrdil "len na približne 3.500 miestach", pretože vlastne bolo treba urobiť ešte oveľa viac zmien. Hieroným sa sťažoval, že budúce generácie ho budú nazývať falšovateľom ako to vyplýva z jeho korešpondencie s pápežom.

Klamstvo je pracovná metóda takýchto kazateľov,Škripek si klamár a podvodník...
Súhlasí trin i ty


7.
označiť príspevok

Krištof
   3. 11. 2012, 12:24 avatar
"Je známe, že v tej dobe existovalo takmer 5000 gréckych rukopisov Nového zákona, z ktorých sa nezhodovali ani len dva."

V podstate sa tie rukopisy zhodovali, odchýlky boli nepodstatné. V podstate tie rôzne staršie rukopisy sú v súlade so sebou navzájom aj s verziami zo 4. storočia.

"texty boli väčšinou odpisované odpisy z odpisov, z odpisov, teda žiadne originály."

Pochádzajú z opisov podobne ako aj iné staroveké diela, pretože papyrus a pergamen, najmä ak sa používajú, sa pomerne ľahko ničia. Jednotlivé spisy Novej zmluvy boli napísané pravdepodobne v priebehu druhej polovice 1. storočia a boli skoro zozbierané do zbierky. V spisoch apoštolských autorov Klementa Rímskeho, Ignáca z Antiochie či Polykarpa, ktorí žili na prelome 1. a 2. storočia, nachádzame množstvo narážok na takmer všetky knihy Novej zmluvy. Na prelome 2. storočia ich cirkevní spisovatelia citujú s rovnakou autoritou ako Písmo sväté Starej zmluvy.

"Co bylo zjištěno? Srovnání kumránského rukopisu Izajáše s masoretským textem ukázalo, že jsou si neobyčejně podobné. Například srovnání Izajáše 53 ukazuje, že se od masoretského textu liší pouze sedmnácti písmeny. Deset z nich jsou pouhé rozdíly v pravopise (podobné jako třeba v českém jazyce "povzdychnout" a "povzdechnout" a neznamenají vůbec žádnou změnu ve významu. Čtyři se týkají velmi malých rozdílů, jako je přítomnost spojky (a), což je stylistická, nikoli podstatná záležitost. Tři ostatní rozdíly se týkají hebrejského slova pro "světlo." Toto slovo někdo přidal do textu po vyjádření "uvidí" v 11. verši. Z 166 slov této kapitoly je problematické jen toto slovo, které ale vůbec nemění význam pasáže. Podle odborníků na výzkum biblických textů je to typické pro celý rukopis Izajáše." (3)...

Ještě starší fragmenty a kopie na papyrusu Nového zákona jsou o 100 až 200 let starší než Vatikánský kodex a Sinajský kodex. K významným patří Chester Beatty Papyrus (P45, P46, P47) a Bodmer Papyrus II, XIV, XV (P46, P75).
Z těchto pěti papyrusů samotných můžeme zrekonstruovat celého Lukáše, Jana, Římanům, 1. a 2. Korintským, Galatským, Efezským, Filipským, Koloským, 1. a 2. Tesalonickým, Židům a části Matouše, Marka, Skutků a Zjevení. ...

Možná nejstarší část Bible, která přežila jako papyrový fragment kodexu obsahuje Jana 18:31-33 a 37. Má název Rylands Papyrus (P52) a datuje se k roku 130 n.l. Byl nalezen v Egyptě. Rylands Papyrus přinutil kritiky, aby vrátili čtvrté evangelium zpět do prvního století a opustili své dřívější tvrzení, že je nemohl napsat apoštol Jan. (7)...

Dalším svědkem novozákonního textu jsou tisíce citací, které nacházíme ve spisech církevních otců (100 - 450 n.l.), kteří následovali apoštoly a vedli ranou církev, počínaje Klementem Římským (96 n. l.). Říká se, že kdyby všechny rukopisy a verze, o kterých jsme hovořili, přes noc zmizely, bylo by stále ještě možné rekonstruovat celý Nový zákon z citací církevních otců, a to s výjimkou nějakých patnácti až dvaceti veršů! ...

Ve své knize Bible a archeologie Sir Frederic G. Kenyon, dřívější ředitel a hlavní knihovník Britského muzea, píše o Novém zákoně: "Časové období mezi daty původní kompozice a mezi nejranějšími existujícími doklady je tak malé, že je ve skutečnosti zanedbatelné. Poslední důvody pro pochybnosti o tom, že Bible se k nám dostala v podstatě tak, jak byla napsána, nyní vymizely. Jak autenticitu, tak celistvost knih Nového zákona můžeme považovat za prokázané s konečnou platností."
pistis.webnode.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Z rozhovoru:
„Keď som zistil, že originály Nového zákona sa nezachovali, začal som veľmi pochybovať. Hovoril som si, že ak všetko, čo máme, sú kópie kópií kópií, vlastne nemôžeme mať dôveru v to, že sa súčasná verzia Nového
zákona zhoduje s jeho pôvodným textom. Aká je vaša mienka?"
„Táto otázka sa netýka iba Biblie, ale aj iných dochovaných starovekých spisov", odvetil. „Čo ale hovorí v prospech Nového zákona, zvlášť ak to porovnáme s ostatnými starovekými spismi, je množstvo kópií, ktoré sa zachovali."
„Prečo je to dôležité?" spýtal som sa.
„Nuž, väčšie množstvo kópií, ktoré navzájom súhlasia, zvlášť ak pochádzajú z rôznych geografických oblastí, sa dá lepšie porovnávať a podľa toho zisťovať, ako vyzeral pôvodný dokument. Môžu súhlasiť jedine vtedy, ak tvoria genealogické línie rodostromu, vedúce k originálu."
„Ale čo s ich vekom? Určite je to rovnako dôležité, či nie?"
„Presne tak", odvetil. „A toto je ďalší fakt, ktorý nahráva Novému zákonu. Vznik originálov Nového zákona a ich najstarších zachovaných opisov oddeľuje len niekoľko generácií, kým v prípade iných starovekých textov ide o päť, osem či až desať storočí. Na dôvažok máme okrem gréckych rukopisov aj preklady evanjelií do iných jazykov, a to do latinského, sýrskeho a koptského, ktoré pochádzajú z celkom raného obdobia. A okrem
toho máme ešte čosi, čo by sme mohli nazvať druhotnými prekladmi, ktoré vznikli trochu neskôr, napríklad arménske, gótske, gruzínske, etiópske či viaceré iné."
„Aký to má význam?"
„Taký, že hoci nemáme dnes k dispozícii ani jeden grécky originál, spájaním informácií z prekladov, ktoré pochádzajú z relatívne skorého obdobia, môžeme reprodukovať obsah Nového zákona. A navyše, aj keby sa stratili všetky grécke rukopisy spolu s ranými prekladmi, obsah Nového zákona by sme ešte vždy mohli zrekonštruovať z množstva citácií roztrúsených v komentároch, kázňach, listoch a v iných písomnostiach cirkevných otcov."
„Keď hovoríte o veľkom množstve rukopisov", pokračoval som, „ako to vyzerá v porovnaní s inými starovekými knihami, ktoré sa vo vedeckých kruhoch bežne považujú za spoľahlivé?"
„Vezmite si Tacita, rímskeho historika, ktorý napísal Anály Rímskej ríše okolo roku 116", začal. „Dnes existuje iba jediný opis jeho prvých šiestich kníh a ten vznikol okolo roku 850. Knihy 11-16 sa zachovali v opise datovanom do 11. storočia. Knihy 7 až 10 sa stratili. Takže medzi obdobiami, keď Tacitus svoje informácie získaval a zapisoval, a keď potom vyhotovili spomínané jediné existujúce kópie, je veľká časová medzera. Máme i deväť gréckych rukopisov Vojny židovskej od Jozefa Flavia, historika z 1. storočia. Tieto kópie pochádzajú z 10. až 12. storočia. Existuje aj latinský preklad tohto diela zo 4. storočia a stredoveké ruské exempláre z 11. či 12. storočia."
Tieto čísla boli prekvapujúce. Akoby to bola len tenučká niť manuskriptov, ktorá tieto staroveké diela spája s moderným svetom. „Len na porovnanie", ozval som sa, „koľko dnes existuje gréckych rukopisov Nového zákona?"
„Katalogizovaných ich bolo viac ako päťtisíc!"
Vyzeralo to ako celá hora rukopisov, oproti krtincu kópií Tacita a Jozefa Plavia. „Je to bežné pre stredoveké spisy? Čo by s tým mohlo súperiť?"
„V porovnaní s inými antickými dielami je množstvo novozákonného materiálu udivujúce. Množstvom opisov sa najviac k Novému zákonu blíži Homérova Iliada, čo bola biblia starých Grékov. Máme ich takmer šesťstopäťdesiat. Niektoré sú dosť útržkovité. Datujeme ich do 2. až 3. storočia a neskorších čias. Keď si uvedomíme, že Homér svoje dielo zostavil okolo roku 800 pred Kristom, vidíme opäť veľkú časovú medzeru... Dodnes sa zachovalo deväťdesiatdeväť útržkov papyrusu, ktoré obsahujú jednu alebo viac pasáží alebo kníh Nového zákona. Najvýznamnejšie biblické rukopisy, nazývané Chester-Beattyho papyrusy, boli objavené okolo roku 1930. Z nich papyrus číslo l obsahuje časti štyroch evanjelií a knihu Skutkov a je datovaný do 3. storočia. Papyrus číslo 2, datovaný približne do roku 200, obsahuje väčšie časti ôsmich Pavlových listov a časti Listu Hebrejom. Papyrus číslo 3, pochádzajúci z 3. storočia, obsahuje rozsiahlu časť knihy Zjavenie Jána."
www.nj.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk 3. časť


3.
označiť príspevok

trin i ty muž
   3. 11. 2012, 09:53 avatar
odkedy zacali onanovat nad rasistickou likvidaciou psich plemien, tak ich uz ani necitam..


4.
označiť príspevok

trin i ty muž
   3. 11. 2012, 09:58 avatar
dnes 9:01 - SITA - Názory čitateľov (7)

Rozdiel medzi 10 percentami najlepšie a najhoršie zarábajúcimi zamestnancami je necelých 1000 eur.
BRATISLAVA 1. novembra (SITA) - Väčšina zamestnancov zarobí mesačne výrazne menej, ako je priemerná mzda na Slovensku, ktorá bola v druhom štvrťroku vo výške 867 eur. Ako vyplýva z údajov spoločnosti TREXIMA, len 35 percent ľudí dosiahne priemernú alebo vyššiu mzdu.

"Priemernú hodnotu ťahajú vyššie mzdy manažérov, riadiacich pracovníkov a nereprezentujú výšku mzdy väčšiny zamestnancov," povedal Jozef Krabáč, analytik spoločnosti TREXIMA. Podľa neho spoľahlivejší pohľad na strednú hodnotu mzdovej úrovne než priemerná mzda poskytuje veličina medián, ktorého výška bola v druhom kvartáli tohto roka 690 eur. "Znamená to, že presne polovica ľudí zarába viac a presne polovica menej," dodal Krabáč.

Zaujímavý pohľad na reálnu mzdovú situáciu Slovákov poskytujú takzvané mzdové pásma. "Rozdiel medzi 10 percentami najlepšie a najhoršie zarábajúcimi zamestnancami je necelých 1000 eur. Desať percent najlepšie zarábajúcich tak zarába viac ako 1372 eur. Ide najmä o pracovníkov v odvetviach IT a telekomunikácie, energetika a finančníctvo," uzavrel Krabáč


5.
označiť príspevok

nabzlo muž
   3. 11. 2012, 10:04 avatar
a to čo má spoločné s témou...


6.
označiť príspevok

trin i ty muž
   3. 11. 2012, 10:10 avatar
5.

ze sa venuju kktinam na svoje vlastne zviditelnenie, ale maju v pazi chudobu naroda.. suvisi to s nazvom temy, aki kokoti sedia v parlamente {spravne je *takito} ..

tak, ako suvisi hurikan sandy s tym, ze pravdepodobne sposobil aj odlozenie utokov na iran.. tak isto, ako niekde v inej teme trafili do cierneho, ze hurikan spustosil ine krajiny ovela viac, ale media plackaju len nad jednou.. takze ked ty vidis za kokotizmom iba nabozenstvo, ja za kokotizmom vidim ine neschopnosti, fatalne pre narod..
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 02:27,  https://www.facebook.com/events/484740032235960/ FAŠISTI SA CHYSTAJÚ DO NÁŠHO MESTA...
dnes, 02:23,  www.diskusneforum.sk/tema/malo-mi-plati PartOFgod 2. 7. 2019, 16:59 ja nemam nic a...
dnes, 02:20,  Veď toto je vynikajúca diskusia.
dnes, 01:55,  V roku 1989 sme sa mnohí s nádejou zúčastnili na fraške, ktorou ste si pripravili priestor...
dnes, 01:54,  Ved pockajte vy Sionfasisticke vlastizradne protislovenske prychoteroristicke zvratene uchylacke...
dnes, 00:59,  Pozrite si aj vy a vychutnajte si ako nacizmus dostal napiču od zdravého rozumu A ak tu...
dnes, 00:51,  https://scontent.fprg2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/83772848_2559762290969685_846044515054649344_o.jp...
dnes, 00:49,  https://scontent.fprg2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p180x540/82532493_2559829930962921_21211625379269...
dnes, 00:47,  Drbnutý Jakobín tu chodí po Kancli jak zmyslov zbavený! Že nech podvádza, jak podvádza,...
dnes, 00:35,  https://www.rbc.ru/society/22/01/2020/5e2817819a7947f317a7916c
dnes, 00:34,  Rating úrovne demokracie v Rusku vzrástol a dosiahol úroveň Konga!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...
dnes, 00:32,  A už tu máme index korupcie a na tomto poli Rusko veru ani tento rok nezaháľalo!!!!!!! V...
dnes, 00:31,  nikto sme my
dnes, 00:30,  https://1.bp.blogspot.com/-xlsQ_958I14/XimPmVV4k_I/AAAAAAAAZwY/6wh13WZlt7kj1l7oqz2zodhVG_cn9-ZQgC...
dnes, 00:28,  Pôvodní Američania opúšťajú USSAcke peklo a utekajú do ruskej zasľúbenej zeme....
dnes, 00:28,  https://scontent.fprg2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/83183555_2535343653391503_2918807242616602624_n.p...
dnes, 00:27,  Pišta Víťaz práve nadviazal spojenie s Perúnom!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...
dnes, 00:21,  1.Smer 25% 2.Za Ludí 19 3.Oľano 12 4. Kotleba 10 5. KDH 8 6. Sme Rodina 6 Ostatné strany...
dnes, 00:19,  O-Zone - Dragostea Din Tei (Official Video) - HD - Dance Essentials
dnes, 00:16,  O-Zone - Dragostea din tei
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Snívaš o niečom? Nezačneš - nedokončíš!
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(78 831 bytes in 0,463 seconds)