Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Ktorá cirkev je tá pravá? Do akej cirkvi patrím?

255
reakcií
1320
prečítaní
Tému 4. januára 2017, 00:50 založil teóma.

podobné témy:1.
označiť príspevok

teóma muž
   4. 1. 2017, 00:50 avatar
Božie kritérium v stručnosti zhrniem do tejto formulácie:

Každá cirkev, ktorá ohlasuje evanjelium – radostnú zvesť o spáse a ktorej učenie a autorita je založená, podriadená Božiemu Slovu je pravá, teda patrí do Kristovho tela.

Čo je cirkev

Biblia hovorí, že Cirkev s veľkým „C“ je len jedna a tá je spoločenstvom spasených ľudí. Táto Cirkev je postavená na skale, na uholnom kameni ktorým je iba Ježiš Kristus a túto Cirkev pekelné brány nepremôžu. (1Pt 2, 4-10) Príklad:

(Kol 1:18 [SSV])

On je hlavou tela, Cirkvi. On je počiatok, prvorodený z mŕtvych, aby on mal vo všetkom prvenstvo.

(Gal 1:13 [SSV])

Veď ste počuli, ako som si kedysi počínal v židovstve: že som veľmi prenasledoval Božiu Cirkev a nivočil som ju.

Žiadna cirkev, ktorá je vo svete nemá právo si dávať veľké „C“ ku názvu svojej cirkvi, lebo toto „C“ patrí iba duchovnej jednote Kristovho tela.

Cirkev Kristovu tvorí veľké množstvo cirkví s malým „c“. Sú to malé spoločenstvá spasených ľudí ako napríklad domáce spoločenstvá :

(Rim 16:5 [SSV])

Pozdravte aj cirkev v ich dome.

(Kol 4:15 [SSV])

Pozdravte bratov v Laodicei aj Nymfu a cirkev v jej dome.

Cirkev to je aj spoločenstvo v dedine, meste:

(Sk 15:41 [SSV])

Chodil po Sýrii a Cilícii a posilňoval cirkvi.

(Sk 18:22 [SSV])

Keď prišiel do Cézarey, vystúpil, pozdravil cirkev a odišiel do Antiochie.

(Zjv 3:1 [SSV])

Anjelovi sardskej cirkvi napíš: Toto hovorí Ten, čo má sedem Božích duchov a sedem hviezd: Poznám tvoje skutky; že máš meno, akoby si žil, ale si mŕtvy.

Pokiaľ ale hľadáte dokonalú cirkev, tak ju nenájdete. Boh totiž nedáva žiadnej cirkvi plnú múdrosť poznania Božieho zjavenia, aby sa žiadna cirkev nehrala na Boha, alebo nerobila sa mu rovným. Aby si nejaká cirkev nemyslela že je ona tá jediná, pravá a neomylná. Pretože neomylný je len Boh.

Cirkev je definovaná týmto veršom:

Mt 18:20 Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“
To znamená, že ak niekto, kto uveril evanjeliu a ešte nechodí na zhromaždenia spaseného Božieho ľudu, ešte netvorí cirkev.

Kam sa zaradiť?

Členstvo v akejkoľvek cirkvi nikomu nezaručí spasenie – večný život. Spasenie je vecou osobného rozhodnutia sa uveriť dielu Ježiša Krista. Spasený človek potrebuje k svojej osobnej formácii spoločenstvo, čiže cirkev=zbor, aby bol vyučený Božím pravdám a aby mu pomohlo duchovne rásť a formovať sa.

Spasený človek sa má zaradiť do spoločenstva spasených ľudí. Autoritou každého spaseného človeka – kresťana je Biblia. Mal by sa zaradiť do cirkvi, spoločenstva, v ktorom autorita nestojí na človekovi, ale na Biblii, Božom zjavení.

Ak máte v meste, dedine nejakú cirkev, alebo spoločenstvo nablízku, skúmajte, či jej učenie a autorita je podľa Božieho slova. Ak áno, môžete sa k nej zaradiť.

Keď sa to tak vezme podľa ľudských zatrieďovacích cirkevných skupín, tak som protestant, náukou sa blížiaci k reformovaným baptistom. To znamená že Beriem Božie slovo ako Božie slovo a chcem konať všetko podľa Božieho slova.

Čo sa týka príslušenstva k cirkvi: Kto pozná Bibliu, vie, že každý spasený veriaci človek tým, že uveril už sa stáva členom Kristovej Cirkvi. To znamená že som člen Kristovej Cirkvi. Patrím Kristovi. On je moja hlava a autorita. Nepatrím teda do žiadnej pozemskej cirkvi ani nie som členom nejakej pozemskej inštitúcie. Kristova Cirkev je všeobecná Cirkev – zahŕňa v sebe všetkých spasených z každého spoločenstva, cirkvi, ktorých autorita je Božie slovo a hlava Kristus a nie človek. Som v Kristovej Cirkvi, ktorej matriku vedie Duch Svätý.

obratenykatolik.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Súhlasí veriaci-4


2.
označiť príspevok

teóma muž
   4. 1. 2017, 00:53 avatar
PS: Navrátil som sa k viere otcov: Abraháma, Izáka, Jakuba, Mojžiša…Ježiša Krista, apoštolov. Toto je moja viera a nepridám k nej žiadnu ľudskú náuku, tradíciu a autoritu. Božie slovo je dostatočná autorita. Ak by ste nevedeli, kam ma zaradiť, tak som kresťan, presnejšie povedané biblický kresťan.
Súhlasí veriaci-4


31.
označiť príspevok

Shagara muž
   4. 1. 2017, 02:51 avatar
1,....absolútne nesúhlasím! Vždy mal Boh iba jednu cirkev,jeden zbor. A to,ako to dokazuješ je naivné a smiešne! Spomínaš "cirkvi" v 1 storočí, ale to boli všetko kresťania, a jediná odlišnosť tam bola,že jedny kresťania bývali v jednom meste,dedine a tí druhí zas v inom a podobne. Ale medzi nimi bola jednota v učení a vo vedení!
Nesmieš chápať ,že ak sa v Písme píše "cirkvi",tak že ide o rôzne cirkvi. Takto chápať slovo cirkev vtedajšom čase,je diletantizmus. Z kontextu vyplýva,že išlo o mnohé "mestské cirkvi"/lokálne/,teda o kresťanské zbory,ktoré boli jednotné a tvorili jednu kresťanskú cirkev,organizáciu!
To,čo vidíme dnes sú rôzne cirkvi,spoločenstvá,ktoré sú oddelené a majú každá iné učenie! A často navzájom si odporujúce!
Z Písma je zrejme,že Boh až v čase konca si vyvolí svoj ľud a prostredníctvom neho "zjednotí veci na zemi a v nebi". Ef.1:9-10. Teda,že prostredníctvom celosvetovej evanjelizácie úprimní jednotlivci opustia náboženskú smilnicu/spolok falošných náboženstiev/ a pripoja sa k Božiemu ľudu! To je delenie na "ovce a capov",...."pšenica sa oddeľuje od buriny".
Alebo i Matúš to opisuje,....."A vyšle svojich anjelov so silným zvukom trúbky a zhromaždia jeho vyvolených od štyroch vetrov, od jednej končiny nebies po druhú." A v Zjavení čítaš ,že sa tak deje prostredníctvom celosvetového oznamovania posolstva o Božom kráľovstve! V tom čase/to jest dnes/ už vidno to,čo opisuje Malachiáš...."A určite opäť uvidíte [rozdiel] medzi spravodlivým a zlým, medzi tým, ktorý slúži Bohu, a tým, ktorý mu neslúžil.“
Micheášovo proroctvo predpovedalo obdobne,že až v čase konca bude založený,jediný kresťanský zbor pravého Boha:....... „V konečnej časti dní sa stane, že vrch Jehovovho domu bude pevne založený nad vrcholkom vrchov a určite bude vyzdvihnutý nad pahorky; a budú k nemu prúdiť ľudia.“
V skutočnosti iba falošných náboženstiev/kresťanských je viac/, ale pravá kresťanská cirkev je len jedna,a nie nejaká "všeobecná",....ale cirkev s pozemskou inštitúciou! Inak tomu ani nemôže byť. Ak sa má v čase konca oznamovať varovné posolstvo/na oddelenie/,tak to musí niekto viesť,organizovať,atď!
Zjavenie 17?5 opisuje ,že práve falošné náboženstvá sú rozdelené a je ich viac....."„Veľký Babylon, matka smilníc a ohavností zeme.“ Slovo "smilnic" je v množnom čísle, a sú to jednotlivé,falošné náboženstvá ktoré duchovne smilnia!
A Písmo tiež poukazuje na jedno pravé náboženstvo....Efezanom 4:4, 5
"4 Je jedno telo/teda cirkev/ a jeden duch, tak ako ste boli povolaní v jednej nádeji , ku ktorej ste boli povolaní; 5 jeden Pán , jedna viera , jeden krst".
A je viac závažných dôvodov,prečo mnohé náboženstvá sveta nemôžu byť pravé,teda ,Kristovou cirkvou. Jeden je ten,že žiaden trinitár nemôže byť v Kristovej cirkvi,lebo uráža danou dogmou/trojicou/ Krista a i jeho Otca! Ale to je len jeden dôvod čo som spomenul ,.....v skutočnosti je ich omnoho viac! !
A sám si odporuješ. Je zrejme,že si "obrátený katolík",.....a pýtam sa ťa,prečo si nezostal v RKC, keď Kristova cirkev je všeobecná? A je všade?
A prečo toľko ľudí stále konvertuje na inú kresťanskú cirkev,keď je úplne jedno kde sme? Teoma ,tvoje dokazovanie nemá "chybu"!  Si "bolestný tešitel"!


39.
označiť príspevok

teóma muž
   4. 1. 2017, 03:08 avatar
"A sám si odporuješ. Je zrejme,že si "obrátený katolík",.....a pýtam sa ťa,prečo si nezostal v RKC, keď Kristova cirkev je všeobecná?"

Shagara. Ty si buď idiot, alebo zmagoretý svedkami.

Za 1. RKC nie je Kristovou cirkvou, odkláňa sa evanjelia.

Za 2.
(Zjv 18:4 [SSV])

A počul som iný hlas volať z neba: „Vyjdite z neho, môj ľud, aby ste nemali účasť na jeho hriechoch a aby sa vám nedostalo z jeho rán

Odišiel som z RKC. Stačí?


76.
označiť príspevok

Astax1 muž
   4. 1. 2017, 18:50 avatar
2.
Samého seba považuješ za neomylného?

Nevieš o tom, že sv.písma možno vykladať nesprávne?
"Niektoré miesta v nich sú ťažko zrozumiteľné a neučení a neutvrdení ľudia ich prekrúcajú, ako aj ostatné Písma, na svoju vlastnú záhubu."

Ak je to potom tak, čo je tvojou istotou?
Ukáž mi zo sv.písma potvrdenie "sola scriptura"
Ohlasovanie viery nebolo len skrze listy. "A tak teda, bratia, stojte pevne a držte sa učenia, ktoré ste prijali či už slovom a či naším listom"
Súhlasí lea_pragmaticka1


102.
označiť príspevok

Shagara muž
   5. 1. 2017, 07:21 avatar
76,...."sola scriptúra" je yrejma y celého Písma!
Napríklad Mat.15:9,...Kol.2:8,....alebo Pavol píše..."„Nechoďte nad to, čo je napísané,“ aby ste neboli jednotlivo nadutí v prospech jedného proti druhému".
Alebo Ján čo píše podla teba?...."Každý, kto sa tlačí dopredu a nezostáva v Kristovom učení, nemá Boha. Kto v tomto učení zostáva, ten má tak Otca, ako aj Syna."
Alebo ako vnímaš slová,že "ak vám niekto oznamuje iné evanjelium ako to,čo sme vám hovorili nech je prekliatý!"?
Na nebiblickej tradícií sa potkli aj židia!


108.
označiť príspevok

Astax1 muž
   5. 1. 2017, 17:46 avatar
102
Ani jeden z týchto veršov nie je dôkaz "Sola scriptura"

"Ale v tomto, bratia, vzal som za príklad seba a Apolla kvôli vám, aby ste sa na nás poučili, že „niet nad to, čo je napísané“, aby ste nehorlili jeden za druhého proti inému"
V Korinte sa vytvorili skupiny, v ktorých sa pestovali kulty osobností a ohrozovali tak jednotu mystické tela Ježiša Krista - Cirkvi.
Pavol v tomto liste upozorňuje Korinťanov, aby si brali príklad z neho a Apolla a držali sa zjavenej pravdy, a nie, aby sa povyšovali nad iných odvolávaním sa na vyššie poznanie a múdrosť.
Apoštolom a ich nástupcom bola zverená službu učenia a stráženia pokladu viery.

A v tej istej kapitole píše : "Ale prídem k vám čoskoro, ak to bude chcieť Pán, a posúdim namyslencov nie podľa ich reči, ale podľa ich moci,lebo Božie kráľovstvo nespočíva v reči, ale v moci" Týmto Pavol jasne ukazuje, že príde z moci učiteľského úradu a urobí poriadok s tými, čo vymýšľajú nové učenie ( presne ako SJ) a tým ohrozujú jednotu Cirkvi a ucelenosť zjavenej pravdy.
Takže tento verš nielenže nehovorí o "Sola Scriptura" ale naopak, nám hovorí o učiteľskom úrade Cirkvi.

"Každý, kto sa tlačí dopredu a nezostáva v Kristovom učení, nemá Boha. Kto v tomto učení zostáva, ten má tak Otca, ako aj Syna." Pravda, Kristus odovzdal učenie Apoštolom a učeníkom, aby oni "išli do celého sveta a šírili evanjelium". Nie, aby litera, bola jediným zdrojom pravdy, ale učenie tých, ktorých Kristus poslal. Pretože niektoré apoštolské listy sa nám nezachovali. A toto učenie sa zachováva dodnes.

"ak vám niekto oznamuje iné evanjelium ako to,čo sme vám hovorili nech je prekliatý!" Zachovávame to isté učenie ako apoštoli, o krste, o Božstve Ježiša Krista, o eucharistii, o sv.spovedi atď. Pri niektorých pravdách Cirkev vošla hlbšie do predmetu veci, teda rozvinula artikulované slovo, ale podstata ostala.

A samotní Kristus hovorí: "Kto vás počúva, mňa počúva!" Petrovi a apoštolom dal moc zväzovať a rozväzovať, dal im klúče od nebeského kráľovstva, tým zveril Cirkvi - viditeľnej, tú najvyššiu autoritu.

Cirkev má vyučovať, lebo táto úloha bola jej zverená, aby sa predišlo tomu, o čom hovorí apoštol "Niektoré miesta v nich sú ťažko zrozumiteľné a neučení a neutvrdení ľudia ich prekrúcajú, ako aj ostatné Písma, na svoju vlastnú záhubu." A toto je presne o SJ.

A viera sa nešírila len skrze literu ale aj skrze slovo. "A tak teda, bratia, stojte pevne a držte sa učenia, ktoré ste prijali či už slovom a či naším listom"

Teda ostáva, žiadny verš, ktorý si uviedol nie je dôkaz "Sola Scriptura"
Súhlasí lea_pragmaticka1


133.
označiť príspevok

Shagara muž
   6. 1. 2017, 05:36 avatar
108,....z celého Písma vyplýva ,že iba Písmo je relevantné pre kresťana! A že žiadna tradícia/hlavne tá nebiblická/ sa nikdy neosvedčila. Aj židia na tom pohoreli. Mat.15:7-9,
"A tak ste spravili Božie slovo neplatné pre svoju tradíciu."
A tak aj to "slovo" čo spomínaš,musí byť v súlade s písmom. A to dogmy RKC nie sú!
A opakujem sa....RKC nie je pokračovateľka apoštolov,ale výsledkom odpadnutia od pravdy!
Súhlasí Wolfe, Ludwig


134.
označiť príspevok

Astax1 muž
   6. 1. 2017, 11:55 avatar
133
Nadarmo sa budem s tebou naťahovať.
Neuviedol si ani jeden verš, ktorý by potvrdzoval Sola Scriptura. Naopak, zo svätého písma a hlavne zo skutkov apoštolov, je si možné všimnúť autoritu Cirkvi. Teda Petra ako skaly a apoštolov a neskoršie biskupov, ktorých menovali "vkladaním rúk" apoštoli. Toto apoštolské nástupníctvo existuje do dnes.

Tak ako nám o tom hovorí Sv.Irenej "My môžeme vymenovať biskupov, ktorých ustanovili apoštoli, ale aj ich nástupcov až po nás... Ale keďže by dlho trvalo vymenovať nástupcov apoštolov po všetkých cirkvách, budeme sa zaoberať len tou najväčšou a najstaršou, ktorú všetci poznajú, čiže cirkvou založenou a zriadenou v Ríme dvomi veľkými slávnymi apoštolmi Petrom a Pavlom. Ukážeme, že podanie, ktoré ona má od apoštolov a vieru, ktorú ohlasovala ľuďom, prešli až k nám pravidelným nástupníctvom biskupov... Lebo s touto cirkvou pre jej vyššiu prednosť sa má zhodovať každá cirkev, čiže veriaci v celom svete..."

Celá Cirkevná tradícia nie je nič iné, ako ústne podaná pravda apoštolmi a taktiež napísané slovo, premietnuté do života Cirkvi. Preto celá tradícia sa opiera o apoštolskú nástupnosť, pravdy obsiahnuté vo sv.písme a taktiež pravdy šírené slovom.

Ako som už napísal, že sv.písmo teda literu možno vysvetlovať aj nesprávne, tak nám to hovorí písmo. Aby sa tomuto predišlo bol ustanovený učiteľský úrad. No SJ nie len že nerešpektujú tradíciu žitého slova, ani učiteľský úrad, ale sami seba považujú za autoritu správneho vysvetlovania písma. A pritom sa už na začiatku stratili vo svojich "náukach" teda v ľudských príkazoch.
Už prvotní kresťania v celej svojej tradícii a teológii nám zanechávajú dedičstvo pravdy - ako pravdu o Božstve Krista, eucharistiu, krst a pod.
SJ celú túto tradíciu a teológiu zavrhli a v pýche si vytvorili novú bludnú teológiu založenú na "ľudských príkazoch".

Je to preto škoda času sa vôbec zaoberať touto sektou.
Súhlasí lea_pragmaticka1


135.
označiť príspevok

Wolfe muž
   6. 1. 2017, 12:17 avatar
Jezis nehovoril Petrovi nic o tom, ze by bol prvy medzi ostatnymi, ani ostatnym nehovoril, ze ich bude viest...

Prave naopak, povedal, ze vsetci su si rovni a kto by sa chcel vyvysovat, ten bude ponizeny a naopak..

Okrem toho je zaujimave, ze Jezis aj ucenici/apostoli sa velmi casto odkazovali prave na pismo

Inak mozno by ta mohlo zaujimat toto: 2Tim 3
13 Ale zlí ľudia a zvodcovia budú spieť k horšiemu, budú strhávať do bludu a sami budú blúdiť.
14 Ale ty vytrvaj v tom, čo si sa naučil a čo ti je zverené. Veď vieš, od koho si sa to naučil.
15 Od útleho detstva poznáš Sväté písma, ktoré ti môžu dať poučenie na spásu skrze vieru, ktorá je v Kristovi Ježišovi.
16 Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti,
17 aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo.
Súhlasí Ludwig


136.
označiť príspevok

Ludwig muž
   6. 1. 2017, 12:31 avatar
Aj sám Ježiš sa veľmi často odvolával na Písmo, na Božie Slovo. Aj Diablovi odpovedal citátmi z Biblie, keď ho pokúšal na púšti. RKC však dala slovo Živého Boha do podradnej úlohy, lebo nad neho povýšila ľudskú tradíciu a svoje dogmy. A to je obrovská neúcta k Bohu.


139.
označiť príspevok

Astax1 muž
   6. 1. 2017, 12:52 avatar
135
Nejdem tu znova a po tisíci krát rozoberať Petrovu úlohu a úlohu jeho nástupcov.
Jedine Petrovi Kristus mení meno na Skalu. Jedine jemu hovorí "na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu". Jedine Petrovi hovorí osobitne "Pas moje ovce", "Pas moje baránky", od neho si žiada tú najväčšiu lásku, "Miluješ ma väčšmi ako títo?"
Taktiež Peter je vždy menovaný ako prvý spomedzi všetkých apoštolov, aj ked jeho meno nie je prvé podľa abecedy.

A Peter túto úlohu aj napĺňa. Pri voľbe nového apoštola, pri rozhodnutí prijať pohanov atď.
Už v prvotnej Cirkvi, keď nastal spor rozhodoval pápež a nie apoštoli, ktorí v tom čase ešte žili.

Tak ako Otec je hlavou Krista, tak je potrebné, aby aj samotné mystické telo - kedže je viditeľné malo hlavu.
Je však zaujímavé si všimnúť, že po smrti apoštola Petra, na petrov stolec nastúpil ďalší pápeži a žiadna cirkev, či žijúci apoštoli sa nebúrili. A vy v tejto dobe, chcete odsudzovať nástupníctvo, keď to už tak chápali prví kresťania?

"Okrem toho je zaujimave, ze Jezis aj ucenici/apostoli sa velmi casto odkazovali prave na pismo" Nijako som nenegoval úlohu Písma. Ale keďže nás samotný Apoštol Peter upozorňuje, že Písmo možno vykladať aj nesprávne : "Niektoré miesta v nich sú ťažko zrozumiteľné a neučení a neutvrdení ľudia ich prekrúcajú, ako aj ostatné Písma, na svoju vlastnú záhubu." musí tu existovať niekto, kto sv.písmo bude vykladať pravdivo.

A toto je úloha apoštolov, "Chodte do celého sveta" a Kristus hovorí "Kto vás počúva, mňa počúva".
Samotná litera nie je zárukou pravdivej viery, ale až samotný pravdivý výklad. Sám apoštol Pavol hovorí "Ja som vás splodil skrze evajelium". A svojich učeníkov nazýva svojimi "synmi". Čo značí, že je ich duchovný otec, teda na základe jeho slova prijali vieru a v otázkach viery sa nechávajú viesť ním.
Podobne poukazuje apoštol Pavol na autoritu úradu slovami "Ale prídem k vám čoskoro, ak to bude chcieť Pán, a posúdim namyslencov nie podľa ich reči, ale podľa ich moci,lebo Božie kráľovstvo nespočíva v reči, ale v moci"

Ak teda vy obaja, ty a Ludwig, tvrdíte, že sa držíte Písma. Povedz mi, akú máš záruku jeho správneho výkladu? V čom tkvie tvoja istota, že si prijal pravdivú vieru?
Preto litera, sama o sebe nestačí.
Súhlasí lea_pragmaticka1


143.
označiť príspevok

Wolfe muž
   6. 1. 2017, 13:11 avatar
" Jedine Petrovi hovorí osobitne "Pas moje ovce", "Pas moje baránky"," >> Nie iba jemu to povedal, ale len o nom je to napisane v biblii..

Takze ostatni nechodili roznast evanjelium, len Peter?
Inak skala je Jezis, nie Peter.

1Kor 10,4 a všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá ich sprevádzala, a tou skalou bol Kristus.


146.
označiť príspevok

Astax1 muž
   6. 1. 2017, 13:25 avatar
"Nie iba jemu to povedal, ale len o nom je to napisane v biblii.." Istotne aj ostatní apoštoli a učeníci mali pásť Božie stádo, ale keďže svätopisec uznal za vhodné, pod vplyvom Ducha Svätého, že tieto slová sa majú zachovať nie len v tradovanom ale aj v písanom slove, poukazuje nám to na Petrovu úlohu v budúcnosti.

Ako som napísal, keďže Otec je hlavou Krista, tak je nutné, aby aj samotné mystické telo - teda Cirkev, malo hlavu. Nie hlavu len duchovnú ale aj viditeľnú, pretože Cirkev je viditeľná.

Kristus je "uholným kameňom", on je pôvodca všetkého, ale ustanovuje Petra, aby túto "jeho Cirkev" neomylne viedol až do jeho príchodu. Pápež je zástupcom Krista na zemi. No treba rozlišovať medzi osobou a samotným úradom.

Pápež nie je viac ako kardinál, z hľadiska milosti, ktorú by azda dostal na základe úradu, ktorý zastáva.
No je potrebné, aby v "Božom chráme" vládol poriadok a nerozdelenosť. Toto by sa nemohlo docieliť, ak by neexistovala hlava.
Súhlasí lea_pragmaticka1


147.
označiť príspevok

Astax1 muž
   6. 1. 2017, 13:33 avatar
A rád by som poznal tvoju odpoveď na moju otázku.

Akú máš záruku správneho výkladu Sv.Písma, ked Písmo možno vysvetlovať aj nesprávne a zároveň, ked nerešpektuješ žiadnu autoritu? "lebo Božie kráľovstvo nespočíva v reči, ale v moci"
V čom tkvie tvoja istota, že si prijal pravdivú vieru?
Súhlasí lea_pragmaticka1


158.
označiť príspevok

Wolfe muž
   6. 1. 2017, 21:23 avatar
147 Zda sa,.... nie, je to ocividne, ze RKC spociva v moci...

V com tkvie tvoja istota, ze si ty prijal pravdivu vieru, ked vasa cirkev uz dala do cesta viac kvasu nez cesta samotneho..

Keby som bol v ktorejkolvek inej cirkvi, ako v katolickej, tak by si ma zhodil v akejkolkvek cirkvi..  


157.
označiť príspevok

Wolfe muž
   6. 1. 2017, 21:17 avatar
146 "Istotne aj ostatní apoštoli a učeníci mali pásť Božie stádo, ale keďže svätopisec uznal za vhodné, pod vplyvom Ducha Svätého, že tieto slová sa majú zachovať nie len v tradovanom ale aj v písanom slove, poukazuje nám to na Petrovu úlohu v budúcnosti. " >> Je velmi zaujimave, ze pri Marii ti toaz tak nevadi, ze svatopisec inspirovany svatym duchom nenapisal skoro nic o tom, ze by sme ju uctievali, alebo ako matku krestanov atd atd atd..

"Ako som napísal, keďže Otec je hlavou Krista, tak je nutné, aby aj samotné mystické telo - teda Cirkev, malo hlavu. Nie hlavu len duchovnú ale aj viditeľnú, pretože Cirkev je viditeľná." >> Nie je toto prave telesne myslenie?
Je to presne proti tomu co hovoril Jezis, uz som sem kopiroval tie verse Xkrat.
A okrem toho nas velknaz je Jezis Kristus..

"Ako som napísal, keďže Otec je hlavou Krista, tak je nutné, aby aj samotné mystické telo - teda Cirkev, malo hlavu. Nie hlavu len duchovnú ale aj viditeľnú, pretože Cirkev je viditeľná." >> Domyslance, islo len o moc, cele je to o Rimskej risi..

Vieme, ako boli niekedy v minulosti voleni papezi, ako kardinali nastupovali na svoj post atd..
Ale asi by si najradsej zabudol aj na nepotizmus..


163.
označiť príspevok

Astax1 muž
   7. 1. 2017, 12:46 avatar
" Je velmi zaujimave, ze pri Marii ti toaz tak nevadi, ze svatopisec inspirovany svatym duchom nenapisal skoro nic o tom, ze by sme ju uctievali, alebo ako matku krestanov atd atd atd.. "
Duchu Svätému sa zapáčilo ukryť Pannu Máriu pred svetom, dokým žila na zemi. No v nebi vykonáva na plno svoju materinskú úlohu. V skutočnosti prvý kresťan bola Panna Mária, ona ako prvá uverila slovám anjela, a ako prvá prijala vieru v Krista - Syna Božieho. Ona najdokonalejším spôsobom vykonávala vo svojom živote Božiu vôľu. Ona najdokonalejšie zo všetkých ľudí milovala Svojho Boha. A láska k Bohu je najväčšie prikázanie.

Pán povedal: "Keby ste mali vieru ako horčičné zrnko a povedali by ste tejto moruši: "Vytrhni sa aj s koreňom a presaď sa do mora," poslúchla by vás"
Tým chcel Pán zdôrazniť aká je viera dôležitá. A o ktorom človekovi môžeme povedať, že mal tú najväčšiu vieru? Toto môžeme povedať o "Matke nášho Pána", lebo ona ako jediná verila v zmŕtvychvstanie svojho Syna.

Už Sv.Dionýzovi, ktorý je spomínaný vo sv.písme, že prijal vieru od Pavla, nám hovorí o Panne Márii, že keby mu jeho pevná viera nehovorila opak, pokladal by ju za božstvo, takou vznešenosťou Pán obdaril svoju matku.
Preto Panna Mária bola skrytá počas svojho života, aby sa ľudia, ktorí boli vtedy ešte len málo poučení a osvietení ohľadom osoby jej Syna, nevzdialili od pravdy pod vplyvom príliš silného a príliš zmyslového priľnutia k nej – čo by sa zrejme bolo i prihodilo, keby ju boli poznali, vďaka obdivuhodným krásam, ktorými ju Najvyšší obdaril i navonok.

No po nanebovzatí Panny Márie tieto dôvody prestali existovať. Samotná tradícia prvých kresťanov nám hovorí o veľkej úcte k Panne Márii, čoho svedkom je napr. aj najstaršia zachovaná modlitba k nej "Pod tvoju ochranu sa utiekame" z tretieho storočia.

No zo sv.písma môžeme vyčítať tie najdôležitejšie skutočnosti o Panne Márii, ktoré boli potrebné, aby sa uchovali nie len slovom ale aj listom.

"ako matku krestanov " Je smutné, že nepovažuješ Pannu Máriu za svoju matku, pretože potom nemôžeš ani tvrdiť, že tvoj brat je Kristus, ak nie si z toho istého potomstva.
Pretože, ako sme dávnejšie diskutovali, že Panna Mária skutočne nemali ďalšie deti, iba Ježiša.
Na Kríži Pán hovorí Jánovi "Hľa tvoja matka" a matke zasa "Hľa tvoj Syn".
Pre porovnanie skutočnosti, že Mária sa od toho momentu stala aj našou matkou budem citovať toho istého apoštola.

V knihe Zjavenia v 12 kapitole Ján píše: " Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie: Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd. Bola ťarchavá a kričala v bolestiach, lebo mala rodiť."

Tieto slová v užšom zmysle Ján smeruje, k Panne Márii, lebo ďalej sa píše: " I porodila syna, chlapca, ktorý má železným žezlom panovať nad všetkými národmi. A jej dieťa bolo uchvátené k Bohu a k jeho trónu." Nie je pochýb, že to dieťa, ktoré má "panovať nad všetkými národmi" je Ježiš Kristus. Ak teda tento obraz spočíva v tom, že žena porodila chlapca, ktorý kraľuje naveky, tak potom musíme aj túto ženu označiť, ako Pannu Máriu, lebo ona je "matkou Pána".

No zaujímavé si všimnúť ďalšie verše, kde sa píše: " Keď drak videl, že je zvrhnutý na zem, prenasledoval ženu, čo porodila chlapca. Ale žena dostala dve krídla veľkého orla, aby mohla odletieť na púšť na svoje miesto, kde ju budú živiť čas a časy a pol času ďaleko od hada. Had vychrlil za ženou zo svojej papule vodu ako rieku, aby ju rieka strhla. Ale zem pomohla žene: zem otvorila ústa a pohltila rieku, čo vychrlil drak zo svoje papule"

A ďalej sa píše: "Drak sa na ženu nahneval a odišiel bojovať <<s ostatnými z jej potomstva>>, ktorí zachovávajú Božie prikázania a majú Ježišovo svedectvo."

"Nie je toto prave telesne myslenie?" Je chyba všetko vo sv.písme zduchovňovať. Preto, ak je Cirkev viditeľné mystické telo Krista, so svojimi údmi, tak potom musí mať aj viditeľnú hlavu.

"Je to presne proti tomu co hovoril Jezis, uz som sem kopiroval tie verse Xkrat." A ja som ti na to X krát odpovedal. Dané verša sa chápu v kontexte, aby v Cirkvi nepanovalo povyšovanie, ale aby každý zastával v tomto Tele úlohu, ktorá mu bola zverená.

Pavol to zdôrazňuje v dvoch svojich listoch.
V liste Efezanom píše: "On ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov, iných za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov,"
A tieto slová opakuje v liste Korinťanom : " Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy. A v Cirkvi Boh niektorých ustanovil po prvé za apoštolov, po druhé za prorokov, po tretie za učiteľov, potom sú zázraky, ďalej dary uzdravovať, pomáhať, viesť, dar rozličných jazykov."

A všimni si, že píše za "pastierov a učiteľov" a potom zas niektorí boli ustanovení za tých, ktorí majú "viesť".
Ako možno naplniť toto ustanovenie, ak podľa teba je to povyšovanie, byť pápežom - teda "pastierom" a "vodcom"?
Mnoho ráz som zdôrazňoval, že pápež, nie je v poriadku milosti vyššie azda preto, že prijal vyšší úrad ako napr. kardinál.
Iste, ten ktorý je povolaný do vyššej služby, dostáva viac milostí, ale je na tom, ktorý tento úrad zastáva, či danú milosť dokáže prijať. Pápež je rovnaký človek, ako ty a ja. A ako my musíme byť vnímaví na Božiu milosť, tak aj on. Preto aj laik môže stáť v poriadku milosti vyššie ako kňaz, ak vo svojom živote naplnil dokonalejšie poslanie "pripodobniť sa Kristovmu veku". Áno, sú laici, ktorí sú vyššie v milosti, ako niektorí kňazi. Ale, ak aj prijali viac, majú sa v pokore pridŕžať svojho postavenia v Cirkvi. Nie sa povyšovať ale naopak byť posledným z posledných, takto hovoril Sv.Ján Pavol II "Som sluha sluhov Božích"

"Sú vari všetci apoštolmi? Sú všetci prorokmi? Všetci učiteľmi? Robia všetci zázraky? Majú všetci dar uzdravovať? Hovoria všetci jazykmi? Vari všetci vysvetľujú?"
A preto ostáva, postavenie pápeža nepozostáva z jeho osoby, alebo z prijatej milosti, ale z úradu, ktorý zastáva. Preto aj neomylnosť, nepochádza z osoby ale z úradu Petra.

"A okrem toho nas velknaz je Jezis Kristus.." Presne tak. Aj kňazi, ktorí vykonávajú svoju službu, nevykonávajú ju azda zo svojej moci, ale z moci prepožičanej Kristom. Nie kňaz odpúšťa hriechy, ale Kristus skrze kňaza odpúšťa. "Ex opero operato"
Preto aj vysluhovanie sviatostí kňazmi sa neviaže na ich vieru, či na ich osobnú dispozíciu, či sú v stave smrteľného hriechu, alebo nie. Ale viaže sa na Kristovu moc, ktorý sám vysluhuje túto sviatosť na základe pastierskeho úradu, ktorý ustanovil.

"Domyslance, islo len o moc, cele je to o Rimskej risi" Domýšľal si Pavol, ked hovoril o učiteľskom úrade? Alebo si domýšľal Peter, ktorý vykonával túto službu popredného apoštola? Domýšľali si nátupcovia Petra, ktorí prijali vieru od apoštolov, keď zastávali tento úrad? Domýšľali si aj všetky ostatné cirkvi, keď rešpektovali prvenstvo Rímskeho biskupa nad celou Cirkvou?

"Aj služby sú rozličné, ale Pán je ten istý."
"Keby bolo celé telo okom, kde by bol sluch? A keby bolo celé sluchom, kde by bol čuch? Ale Boh rozložil údy, každý jeden z nich, v tele, ako chcel. Keby boli všetky jedným údom, kde by bolo telo? No takto je mnoho údov, ale iba jedno telo. A oko nemôže povedať ruke: "Nepotrebujem ťa!" ani hlava nohám: "Nepotrebujem vás!"
"Telo nie je jeden úd, ale mnoho údov." Ak je Cirkev Telo a toto telo má mnoho údov, tak potom musí existovať aj Hlava.

"Vieme, ako boli niekedy v minulosti voleni papezi, ako kardinali nastupovali na svoj post atd..
Ale asi by si najradsej zabudol aj na nepotizmus." Boli pravda. Aj nehodní zastávali veľký úrad. Ale ako bolo povedané, úrad sa neviaže na osobu.

Možno to z časti prirovnať ak v svetskej moci. Možno označiť úrad premiéra za veľký? Možno. A predsa tento úrad mnoho krát zastávajú zlí ľudia. No postavenie úradu ostáva.

No len v Katolíckej Cirkvi je prisľúbená neomylnosť úradu.

"V com tkvie tvoja istota, ze si ty prijal pravdivu vieru, ked vasa cirkev uz dala do cesta viac kvasu nez cesta samotneho."
Moja istota spočíva vo viacerých skutočnostiach. Ponajprv v jej histórii, že napriek všetkým rozkolom, útokom, vojnám, nehodných pápežov stále pretrváva. Pre mňa je toto rozhodne znakom Božieho diela.
Ďalej v autorite Písma, ktoré hovorí, že "Cirkev je stĺp a opora pravdy". V apoštolskej následnosti, ktorá trvá dodnes. atď...

" ked vasa cirkev uz dala do cesta viac kvasu nez cesta samotneho"
Píše sa: "Jeden dostáva skrze Ducha slovo múdrosti, iný podľa toho istého Ducha slovo poznania, iný vieru v tom istom Duchu a iný v tom istom Duchu dar uzdravovať" Môžeš označiť samého seba, ako toho kto má slovo poznania skrze Ducha?
Ak ti nebol zverený učiteľský úrad, a ani nemôžeš zaručiť svoju "neomylnosť" ani že si vedený Duchom a máš slovo poznania, ako môžeš povedať "ked vasa cirkev uz dala do cesta viac kvasu nez cesta samotneho"?

"Keby som bol v ktorejkolvek inej cirkvi, ako v katolickej, tak by si ma zhodil v akejkolkvek cirkvi"
Nezhadzujem nikoho. A aj keď súd nie je na mne ososbne si myslím, že je menšie previnenie u tých, ktorí boli začlenení do toho mystického tela, no z vlastnej viny sa z neho odčlenili, ako tí, ktorí doň nikdy nevstúpili.
No, ak poznajú nevyhnutnosť Cirkvi na spásu človeka, je potrebné pre spásu, aby sa začlenili do toho Tela.

Preto hovorím a vždy budem hovoriť, "ako je jedna viera a jeden krst", a je jeden "stĺp a opora pravdy", tak potom musí byť len jedna pravda. A preto tu musí byť iba jedna Cirkev, ktorá je držiteľkou a strážkyňou tejto pravdy a táto Cirkev je viditeľná.


164.
označiť príspevok

Wolfe muž
   7. 1. 2017, 14:22 avatar
"Duchu Svätému sa zapáčilo ukryť Pannu Máriu pred svetom, dokým žila na zemi. No v nebi vykonáva na plno svoju materinskú úlohu. " >> Prepac, ale toto je uz take VRTENIE, az o nie je pekne..

Pri Petrovi zdoraznujes, ze pisatel s vnuknutym duchom chcel poukazat, ze je vodca a pri Marii by neukazal, ze je matka vsetkych krestanov, anjelov (inak akoze kto to vymyslel mal bujnu fantaziu) atd...

"Toto môžeme povedať o "Matke nášho Pána", lebo ona ako jediná verila v zmŕtvychvstanie svojho Syna. " >> To mas odkial?
Prepac, ale toto su fakt strasne domyslance..

"Už Sv.Dionýzovi, ktorý je spomínaný vo sv.písme, že prijal vieru od Pavla, nám hovorí o Panne Márii, že keby mu jeho pevná viera nehovorila opak, pokladal by ju za božstvo" >> Pokladat Marius skoro za bozstvo je ruhanie.. problem je, ze tento problem u mnohych katolikov pretrvava..

""ako matku krestanov " Je smutné, že nepovažuješ Pannu Máriu za svoju matku, pretože potom nemôžeš ani tvrdiť, že tvoj brat je Kristus, ak nie si z toho istého potomstva. " >> A moja babka je Anna, hej? A dedko Joachym..   

"Na Kríži Pán hovorí Jánovi "Hľa tvoja matka" a matke zasa "Hľa tvoj Syn". " >> Kedze, ako si sam podotkol, Maria nemala ziadne ine deti, tym chcel Jezis naznacit, aby ten ucennik a Maria sa navzajom o seba starali. Maria ako matka a ucennik ako syn...
Vy velmi oblubujete pisat '"Hľa tvoja matka" a matke zasa "Hľa tvoj Syn"' a este radsej nedopisat "A OD TEJ HODINY SI JU UČENÍK VZAL K SEBE." (aby sa o nu staral)

"V knihe Zjavenia v 12 kapitole Ján píše: " Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie: Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd. Bola ťarchavá a kričala v bolestiach, lebo mala rodiť."

Tieto slová v užšom zmysle Ján smeruje, k Panne Márii, lebo ďalej sa píše: " I porodila syna, chlapca, ktorý má železným žezlom panovať nad všetkými národmi. A jej dieťa bolo uchvátené k Bohu a k jeho trónu." Nie je pochýb, že to dieťa, ktoré má "panovať nad všetkými národmi" je Ježiš Kristus. Ak teda tento obraz spočíva v tom, že žena porodila chlapca, ktorý kraľuje naveky, tak potom musíme aj túto ženu označiť, ako Pannu Máriu, lebo ona je "matkou Pána".
" >>> CELE ZLE!

Zena = Izrael, v biblii velakrat je opisany Izrael ako zena, (Sionska) dcera, niekedy dokonca hanlivo ako neviestka.
Ak by si chcel, mozem sa poznazit ti to ponachadzat...

Z Izraelu sa zrodil Jezis Kristus.
"Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd. " >> Tu vobec neopisuje Mariu, ale Izraele, uz som to hovoril velakrat:
Gn 37,9
A mal ešte iný sen a prezradil ho svojmu otcovi a svojim bratom. Hovoril: "Opäť som mal sen! Slnko, mesiac a jedenásť hviezd sa mi klaňalo."
11 hviezd = 11 narodov izraelskych
Jozef = 1 narod izraelsky
to nam dava kolko? 12 hviezd = 12 narodov izraelskych

" Pápež je rovnaký človek, ako ty a ja" >> Papez je tak rovnaky clovek, az mu ludia bozkavaju prsten na ruke.. Este ze nie si ako Klein a nezacnes mi tu hovorit o pokore..

"Možno to z časti prirovnať ak v svetskej moci. Možno označiť úrad premiéra za veľký? Možno. A predsa tento úrad mnoho krát zastávajú zlí ľudia. No postavenie úradu ostáva." >> Mozno urad ostava, ale zly premier robi zle rozhodnutia, respektive dobre rozhodnutia aj sa jedna o rozhodnutie v jeho prospech..
Zly priklad!

"No len v Katolíckej Cirkvi je prisľúbená neomylnosť úradu." >> To by bolo dost smiesne, aby katolicka cirkev toto tvrdila o inej cirkvi.
To by bolo ako otazka novinarov na jedneho z kandidatov na prezidenta, ze koho by za prezidenta volil on  

"Ďalej v autorite Písma, ktoré hovorí, že "Cirkev je stĺp a opora pravdy"." >> Vy sa hrate so slovickom (c/)Cirkev, ako so slovickom katolicky... ked sa vam hodi, tak je to vseobecny, ked nie tak tykajuci sa katolickej cirkvi (presne ako v apostolskom vyznani viery, bolo verim v cirkev vseobecnu, uz je radsej katolicku, ono majorita nevie, ze katolicka a vseobecna je to iste).
A to iste cirkev s velkym C.
ide o cirkev ako spolocenstvo, nie o Cirkev ako instituciu  

"No, ak poznajú nevyhnutnosť Cirkvi na spásu človeka, je potrebné pre spásu, aby sa začlenili do toho Tela. " >>> Ono to je tak, ked ludia poznaju nasilnu, zneuzivacnu a zhyralu historiu do toho Tela, tak sa moc do toho Tela nehrnu
Súhlasí Ludwig


165.
označiť príspevok

Ludwig muž
   7. 1. 2017, 16:05 avatar
164.
Dobre napísané.


166.
označiť príspevok

Ludwig muž
   7. 1. 2017, 17:11 avatar
Ešte k tomu dodám, že asi zbytočne...Astax má svoje pevné presvedčenie a jeho naše argumenty v skutočnosti nezaujímajú. Ak verí že RKC je Kristovou Cirkvou vedenou svätým duchom, tak ho nepresvedčíš o omylnosti jeho tvrdení, nech by si napísal čokoľvek, podoprel to Písmom aj logickými argumentami.
Súhlasí Wolfe


168.
označiť príspevok

Shagara muž
   7. 1. 2017, 17:24 avatar
166,...Svojho času John Locke napísal/povedal/,......"Sila nášho presvedčenia ešte nie je dôkazom jeho správnosti"!
Toto naše presvedčenie musí byť v súlade s Normou Boha! A to katolícke učenie nie je .
Časopis Theology uviedol,že ..."na deväť dielov pohanského učenia pripadá jeden diel biblického učenia" u katolíkov!
K tomu niet čo dodať!


169.
označiť príspevok

Ludwig muž
   7. 1. 2017, 17:30 avatar
Aj ty máš svoje pevné presvedčenie že Svedkovia Jehovovi sú Božou organizáciou a na protiargumenty reaguješ podobne ako Astax. Prepáč, ale je to tak.
Súhlasí Wolfe


170.
označiť príspevok

Shagara muž
   7. 1. 2017, 17:40 avatar
169,......mám pevné presvedčenie a viem ho aj obhájiť Bibliou,históriou a logikou. V osobnom kontakte sa nikomu ešte nepodaril opak! Teda,dokázať,že JS nemajú pravdu a dokázať trebárs,že katolícke alebo protestantské presvedčenie je správne! A to platí aj na teba Ludwig. Už z mnohých tvojich názorov je zrejme,že sa neopieraš o Písmo a dá sa to ľahko vyvrátiť. Tak ako si aj naposledy spomínal "nové nebo a zem", a to sa dá písmom vyvrátiť veľmi ľahko,že ako katolíci,tak protestanti sa tu veľmi,ale veľmi mýlia!
Môžme sa na to pozrieť bližšie, aby sme nezostali len pri slovách.
A už fakt,že Boží duch podnecuje všetkých JS konať nenásilným spôsobom a podnecuje ich evanjelizovať ,je pre mňa viac ako "silné presvedčenie": To sú všehovoriace fakty o tom,koho dnes používa Boh a schvaľuje?!


171.
označiť príspevok

Ludwig muž
   7. 1. 2017, 18:01 avatar
Si rovnaký dogmatik ako horliví katolíci. Presadzuješ až fanaticky učenie SJ ako jediné správne vysvetlenie Písma a dopúšťaš sa tých istých chýb ako oni, že vkladáš do Písma čo v ňom nie je, len aby to bolo v súlade s vaším učením. Dobrým príkladom je list Korinťanom, kde Pavol karhá učeníkov za nevhodné správanie pri Pánovej večeri. Snažil si sa obhájiť Pavlovými slovami vaše rozdelovanie na "veľký zástup" a "pomazaných", hoci z daného textu nič také nevyplývalo. Ani Ježišové slová o "väčších skutkoch než aké konal on", nemôžeš Písmom zdôvodniť že mal na mysli evanjelizáciu SJ, ako si jeho slová vyložil. V kontexte biblie sa dá predpokladať že Ježiš hovoril o zázrakoch, ktoré konali jeho nasledovníci a ktoré boli svedectvom že je s nimi Boh, tak ako boli tie zázraky svedectvom že Ježiš je Mesiáš.
S tou "novou zemou" si nie som istý, ako je to v Písme myslené. Ja si skôr myslím že Boh doslovne stvorí novú Zem, ale k tomu ma vedú biblické verše, nie vlastný úsudok. Ja som ale netvrdil že môj názor musí byť správny.


173.
označiť príspevok

Shagara muž
   7. 1. 2017, 19:23 avatar
171,....dokážem ti opak! Povedz jednu náuku na ktorú ty máš iný názor ako JS ,a môžme sa to to pozrieť "očami" Písma,a uvidíme kto horlí za Boha podľa presného poznania,a kto len pretláča ľudskú pravdu.
A k tým ,čo si uviedol sa vyjadrím. Zapamätaj si, JS netvrdia niečo na základe jedného textu! Takýmto spôsobom by som si Písmom vedel obhájiť aj najväčšiu hlúposť!
Každá "malá pravda" Biblie a i "veľká" stojí na mnohých textoch/i stovke/, a tak sa Písmo vysvetľuje samo! To platí aj na text z Korinťanom ,kde sa poukazuje na "rozlíšenie tela"!
1,.........Biblia opisuje mnohými slovami dve rozdielne skupiny! Je faktom,že "vládcov,kňazov,sudcov",nemôže byť viac,ako tých, čo sa radia k občanom Božieho štátu./to platí i pre dnešný svet/. Môže byť občanov viac,ako vládcov,kráľov,sudcov? Nie! A ak majú títo"kňazi,sudcovia,králi",...vládnuť,súdiť, a konať kňazskú službu",....komu ju budú prejavovať,komu budú vládnuť?.,.....keď všetci budeme "vládcami,kráľmi,sudcami,kňazmi". Koho potom budeme súdiť,...komu budeme kraľovať? Bohu? Anjelom? Pretože vieš,že tá "vyvolená" skupina s nebeskou nádejou má "vládnuť nad zemou"!
Prečo Písmo hovorí o "malom stáde" oviec,...a o veľkom stáde" oviec/"iné ovce"/..????? Prečo nad jednými -"vládne druhá smrť",...a nad druhými nie?
Prečo niektorí budú prv vzkriesení/"prvé,skoršie vzkriesenie"/, a niektorí neskôr? Prečo jedna skupina je opísaná matematickým číslom,istým počtom,...a druhá je "nespočitateľná"?....atď. Prečo boli "vyvolení" židia "ľud pre zvláštne vlastníctvo"? V čom boli vyvolení a mali prednosť pred kresťanmi z pohanov? Prečo sa najprv hlásalo len im evanjelium,potom samaritánom a až potom pohanom?
Písmo predsa poukazuje ,že /daní "králi,vládcovia...kúpení zo zeme"/-"budú vládnuť nad zemou"! Ale ako,keď budú všetci v nebi?
Teda,Božia vláda/kráľovstvo/ je opatrenie od Boha,aby mohlo poslušné ľudstvo prísť k dokonalosti/aj zem/,....a aby tak boli odstránené všetky účinky hriechu. A tak ako Kristus mal skúsenosť života na zemi,tak ho majú aj jeho spoluvládcovia,.....a i preto budú mať pochopenie pre tých,ktorí budú privádzaní k "vode života" v pozemskom raji. Hebr.4:15-16.
Pýtam sa tiež,...prečo sa kresťania modlia o to -"aby sa diala Božia vôľa i na zemi",...ak neveria tomu? Modlia sa len mechanicky,a nepremýšľajú nad zmyslom daných slov?/Otčenáš/.
Píšem tento námet i preto,že naozaj,ale naozaj neviem pochopiť, prečo sa ľudia tak neodbytne držia nebiblickej predstavy/že všetci idú do neba/,.....keď to vôbec nie je pravda. Ved ak by nebol hriech,...tak by ani tá malá skupina "vládcov,kráľov",nešla do neba,....ale by všetci ľudia žili na zemi, v dokonalých podmienkach. Je len jedíná odpoveď na túto otázku. Ja ju čítam v 2 Kor.4:3-4. A ak poznáš históriu,tak vieš,že to sa Augustín postaral/nie Ježiš/ aby "presunul" život z pozemského raja do neba! Prvotní kresťania a i židia verili v pozemský raj a v 1000-ročné kráľovstvo Krista na zemi./Chiliazmus/ "Dejiny raného kresťanstva" a "Rané kresťanstvo a apokryfy"/str.211/....citujem..."Nastolenie Božieho kráľovstva na zemi",...a spomína sa tu Papias a iní!
Strana 217 opisuje dalej....." Prví kresťania chápali kráľovstvo Božie ako 1000-ročné kráľovstvo dobra a spravodlivosti,ktoré nastane na zemi po druhom príchode Krista"! V týchto knihách sa opisuje mnoho toho,čomu presne veria i JS. Neboli žiadne obrady/omša/, .......nemali obrazy,sochy, ......odmietali účasť vo vojnách,politike,....že všetci kresťania majú byť evanjelisti,....neslávili vianoce/zimný slnovrat/,....nebola žiadna hierarchia/ale bratia a sestry/,....nezúčastňovali sa svetských osláv,....a verili v jedného,nedeliteľného Boha! A samozrejme, v podobných publikáciach sa dočítaš to isté a ešte omnoho viac!
K tým dvom nádejám/nebeská,pozemská/....tak o tom pojednávajú a predobrazujú to tri židovské/biblické/ sviatky ustanovené Bohom.
1,Pesach=Ježiš Kristus
2,Letnice="prvé ovocie",..."prvé zrelé plody"! Pomazaná skupina znovuzrodených Bohom,s nebeskou nádejou.
3,Sviatok zberu úrody ,sviatok stánkov="zber" ostatnej úrody, tých s pozemskou nádejou.
Tí s nebeskou nádejou boli -"kúpení zo zeme",...ako hovorí Písmo!
Tiež nám vysvetli,prečo Písmo o jednej skupine píše ako o niekom kto bol "predurčený",...."vopred určení"? Kalvín sa potkol na týchto textoch a vyučoval nebiblické ,nelogické "predurčenie" ale na jeho nerozumné chápanie! Nie to -biblické!
Povedz,čo,kto bol "predurčení"? Pozri....Ef.1:5,.11, 18-20,. Ef.2:4-7, Ef.3:5-6,. 22., 2 Sol.2:13,. Rim.8:28-30. Boli tí tí,čo majú byť zachránení/čo bolo dopredu dohodnuté v nebi/,alebo bola len "predurčená" skupina nebeských vládcov v počte 144 000?
Príklad,....každý parlament,/aj ten nebeský/ má predurčený počet vládcov,poslancov v závislosti nad veľkosťou spravovaného územia,počtu obyvateľov,atď,......ale jednotlivcov vyberú až demokratické voľby. A to platí i na "nebeskú triedu",....tam ich vyberá,povoláva Boh,....ale daní pomazaní/s nebeskou nádejou/ musia vytrvať až do konca a udržať si svoju vieru!
Tiež Zjavenie 21:4-5 poukazuje na život na zemi,lebo "smrť,bolesť,plač" neboli v nebi ,ale na zemi. A stovky veršov hovorí o tom,...že "bude nadbytok jedla",...."nebudú rodiť pre nepokoj",...."budú v pokoji sedieť pod svojim figovníkom a nebudú sa báť",....."budú sadiť,obývať,orať,žať",....a ročné obdobia "budú stále po celú večnosť",...."tak ako zem",....a "budú bývať na nej navždy", Púšte "rozkvitnú ako šafrán" a podobne. A "nebudú sa už učiť vojne" a prekujú "svoje meče na radlice a záhradnické nožnice". Alebo aj v nebi je živý plot,a zem ktorú bude treba orať? A aj Ježiš o tom učil,keď v modlitbe "Otčenáš" spomenul ,že sa bude "diať Božia vôľa aj na zemi",nielen v nebi! A to sa dnes nedeje! A tiež v kázni na vrchu spomenul ,že "mierni zdedia zem".
Samotný sporný text je ťažký a musí sa brať v celkovom kontexte Písma, a tiež si treba uvedomiť,že s kým bola uzatvorená zmluva? Bolo to iba s tými,čo majú nebeskú nádej, a netýka sa to tej druhej skupiny s pozemskou nádejou.
Samozrejme,to ale neznamená,že jej požiadavky oni potom nemusia plniť. Každý kresťan/či už s nebeskou,alebo pozemskou nádejou/ musí žiť podľa pravdy Božieho Slova!
A je mnoho iných textov a predobrazov,ktoré poukazujú na dve skupiny,a to ani nemusíme brať v potaz daný "sporný text"!


179.
označiť príspevok

Ludwig muž
   7. 1. 2017, 19:45 avatar
Ja som mal ale na mysli viditeľné rozdelovanie na "pomazaných a veľký zástup", ako je tomu u SJ. Myslel som na to, že jedni smú a druhí nesmú prijímať Pánovu večeru, čo som v biblii nenašiel, a poukazoval som na spôsob, akým si v tejto súvislosti zaobchádzal s Písmom, že si na obhajobu tohoto vášho rozdelenia v Zbore použil slová napísané v zjavne inej súvislosti. Ty predovšetkým vychádzaš z pevného presvedčenia že centrálny zbor je neomylný, vo všetkom učení riadený Božím duchom a tomu zodpovedá aj tvoj spôsob argumentácie. Nepripúšťaš, žeby čo len jediná náuka či jediný výklad proroctva bol nesprávny, pre teba je slovo Strážnej Veže Božím slovom, napriek tomu že minulosť SJ by ťa mala poúčať, že tomu tak nemôže byť. Tiež máš prístup podobný katolíckemu, keď vyžaduješ od druhých aby prijali každú vašu náuku, akoby na každej stála spása človeka. Myslíš že každý Kristov učeník musí presne porozumieť Zjaveniu Jána, aby mohol byť spasený? Správaš sa tak že áno. Aj môj "omyl" s novou zemou, ak by to bolo nesprávne chápanie, spadá medzi herézie pre ktoré nebudem pred Bohom uznaný? Z tvojho prejavu sa zdá že áno. Takýto prístup sa mi nepáči, nie je biblický, skôr sektársky.


187.
označiť príspevok

Ludwig muž
   7. 1. 2017, 20:38 avatar
Ja nikam nepretláčam ľudskú pravdu, ja sa usilujem pravdu hľadať. Ale ty zjavne nie. Ak by si miloval pravdu, nezatváral by si si oči pred omylmi vedúceho zboru a nemohol by si ho považovať za neomylný a prisudzovať mu také isté postavenie, ako katolíci prisudzujú Vatikánu. Pokiaľ so mnou mieniš diskutovať z tejto pozície zástupcu neomylných a chceš brať náš rozhovor ako šachovú partiu, kde máš na každý súperov ťah vopred pripravený protiťah, tak takúto partiu ja s tebou hrať nebudem. To nebol môj úmysel, pretekať sa s tebou a snažiť sa za každú cenu vyhrať ako to robíš ty.
Súhlasí Johny Pravda


188.
označiť príspevok

Johny Pravda muž
   7. 1. 2017, 20:43 avatar
Ludwig, ty si asi nedaval inzerat a neponukal peniaze za slovný suboj z Písmom v ruke? ta ty si aký krestan?   


189.
označiť príspevok

Shagara muž
   7. 1. 2017, 20:48 avatar
188,....tu išlo o získané poznanie a nepochopenie ,ako môže napríklad učiť o pekle,mieste večných múk a tak ako "ctiteľ Boha", dehonestovať touto náukou Boha? To dodnes nechápem. To odporuje všetkému na svete,...je to zvrátenosť a totálna strata rozumu a súdnosti!  


192.
označiť príspevok

Ludwig muž
   7. 1. 2017, 21:01 avatar
Ja neverím ani v peklo, ani v trojicu, ani v nesmrteľnú dušu, verím že zem bude obývaná, teda aj v pozemskú nádej, a napriek tomu som pre vás bludárom, lebo tvoji nadriadený stanovili podmienku že Kristovým učeníkom je len ten, kto prijme Strážnu Vežu za neomylné Božie vedenie a prijme tiež všeky ich náuky za pravdu, hoci by ich bolo na stovky...Aj keď sa veľakrát neomylné vedenie pomýlilo a správny výklad sa ukázal byť nesprávny...


191.
označiť príspevok

Shagara muž
   7. 1. 2017, 20:57 avatar
187,.....ak som našiel a "spoznal pravdu ktorá oslobodzuje",...tak nemôžem napísať ,že ju hľadám! Tiež nemôžem tvrdiť v službe,....že ja ešte len pravdu hľadám! To by bolo viac ako hlúpe! JS sú presvedčení ,že poznajú pravdu a že sú poslaní Bohom ju oznamovať ,tak ako kresťania v 1 storočí! Je tu navlas rovnaká paralela vo všetkom!
A JS vedúci zbor nikdy nepovažovali za "neomylný", a vždy svoje porozumenie dokážu upraviť/je to hlavne len v malých veciach/ ,nie v základných pravdách! Teda, nepíš niečo,čo som ja nikdy netvrdil!
Tvrdím len to,že Boh má len jednu cirkev a tú používa, a je len na nás zistiť ktorá to je. O tom je hľadanie. Ak je pravda všade,tak nemá význam niečo hľadať! A ak mnohí tvrdia,že ale RKC ju nemá,...tak oni si myslia o tom svoje! Aj oni svojho času tvrdili,že "mimo cirkvi niet spásy"!
A nemal som dojem ,že ty pravdu len "hľadáš". Vyjadroval si sa ako niekto,kto ju vlastní! Aj preto si asi tam/čo tuším/,kde si! A skús odpovedať na moje otázky s ohľadom na tú nebeskú nádej! Komu bude napríklad daná trieda kňazov a kráľov vládnuť,nad kým?


194.
označiť príspevok

Ludwig muž
   7. 1. 2017, 21:10 avatar
Kď som hovoril že hľadám pravdu, tak som to vzťahoval na veci o ktorých si niesom istý či im správne rozumiem alebo ktorým nerozumiem vôbec. Chcel som tým povedať že moje poznanie nie je zďaleka dokonalé a nemôžem teda vykladať každý verš Písma. V tomto zmysle pravdu hľadám, lepšie povedané snažím sa prehlbovať svoje poznanie čítaním Písma, spoliehajúc sa na Božiu milosť, lebo vlastným rozumom k poznaniu neprídem. V základných otázkach som presvedčený že som pravdu našiel. Uveril som v Boha Jahveho, Stvoriteľa zeme i nebies, aj v Ježiša Krista ako v Jeho Pomazaného. V tejto pravde je večný život.


198.
označiť príspevok

Ludwig muž
   7. 1. 2017, 21:18 avatar
Vy sa však dávate do pozície tých čo celú pravdu poznajú. Priznávaš omylnosť vedúceho zboru ale zároveň vystupuješ ako by ste boli neomylný. Ja s vami nemôžem vo všetkom súhlasiť. Nikde som v Písme nenašiel, žeby sa prvé zbory rozdeľovali na pomazaných a "nepomazaných", žeby sa o vylúčení zo Zboru rozhodovalo v tajnosti za zatvorenými dverami, žeby apoštoli mali také autoritatívne postavenie ako váš centrálny zbor ani iné veci. A nepači sa ako zaobchádzate s Písmom pri obhajovaní vašich náuk, dva príklady som ti uviedol. K tej nebeskej nádeji sa možno vyjadrím neskôr, už som tu strávil ovela viac času než som mal v úmysle.
Súhlasí Johny Pravda


201.
označiť príspevok

Shagara muž
   7. 1. 2017, 21:29 avatar
194,....to chápem,že každý/aj ten čo pozná pravdu/ naďalej prehlbuje svoje poznanie a bude ho aj vo večnosti prehlbovať a bude spieť k zrelosti,...atď! Kresťanský rast sa nemôže zastaviť,...to vie hádam každý!?
A tiež vie každý ,že ak niečo vieme,máme poznanie,vlastníme pravdu,.....tak je to vdaka Bohu, a nie nášmu "intelektu".
A to platí na každého,aj na JS !
A v tú základnú pravdu verí aj satan,....ale to je dosť málo! Mi nemôžme byť v "burine" a musíme jednoznačne výjsť z "Veľkého Babylonu"! Je to otázka života a smrti,....a pravých kresťanov práve motivuje táto skutočnosť a nie "počty" alebo niečo podružné!
Každý evanjelista z JS si to uvedomuje,že tí ,čo odmietajú dobré posolstvo o Božom kráľovstve zomrú! O tom som už písal......."Bohu sme príjemnou Kristovou vôňou medzi tými, ktorí sú zachraňovaní, a medzi tými, ktorí hynú. Tým druhým vôňou, ktorá vychádza zo smrti do smrti, tým prvým vôňou, ktorá vychádza zo života do života.“ (2. Korinťanom 2:14–16)
Tu je to spojené s celosvetovým hlásaním z domu do domu a s daným posolstvom!
Teda,....to ako ľudia reagujú na dané posolstvo ,ktoré hlásajú JS, bude viesť k životu,alebo smrti. Prečítaj si danú správu a aj odkazy ak ich máš!?
Otázka stojí,....hlása niekto okrem JS posolstvo o kráľovstve po celom svete? NIE !!!
Mnohí ani nevedia ,čo je to to "kráľovstvo?....lebo aj to Augustín radikálne zmenil!
A ak hľadáš pravdu,tak ti želám úspech,....ak sa budeš držať Písma a "klopať" tak ju nájdeš! Len nechoď cestou menšieho odporu! A nehľadaj v nejakej skupine "dokonalosť",...tú nemá nik, a nemali ju ani prvotní kresťania!


238.
označiť príspevok

Ludwig muž
   8. 1. 2017, 03:29 avatar
Verím že prijímam Evanjelium o kráľovstve a chápem ho správne. A som snáď vo Velkom Babylone falošného náboženstva, keď neprijímam tie isté katolícke dogmy ako SJ? Určite si nevyberám cestu menšieho odporu. Ak by som si vybral túto cestu, stal by som sa SJ, lebo máme veľa spoločného. Stačilo by len privrieť oči nad vecami, o ktorých si myslím že nie sú plne v súlade s Písmom. To ja ale nerobím, radšej zostávam akoby medzi mlynskými kameňmi, považovaný každým za bludára. A to nie je ľahká cesta...


180.
označiť príspevok

Shagara muž
   7. 1. 2017, 19:54 avatar
171,......ešte k tým -"väčším skutkom"! Samozrejme,...v prvom spĺňaní boli týmito "väčšími skutkami" aj dané zázraky ,ktoré spolusvedčili s Ježišovým svedectvom,a svedectvom jeho Otca ,....že je sľúbeným mesiášom! Ale vzťahovali sa hlavne na to,čo opisuje Písmo v Sk.1:8....."ale prijmete moc , keď na vás príde svätý duch, a budete mi svedkami tak v Jeruzaleme , ako aj v celej Judei a Samárii až do najvzdialenejšej časti zeme.“ Pretože zázraky ako také skončili so smrťou apoštolov a už nebolo potrebné svedčiť zázrakmi,že Kristus je mesiáš!
Dnes sa tieto dejú v "moci toho zlého"./Marianske zjavenia,a podobne/....a dejú sa aj v iných,nekresťanských náboženstvách!
Svojim jedenástim verným apoštolom Ježiš povedal: ........„Pravdivo, pravdivo vám hovorím: Kto prejavuje vieru vo mňa, ten bude tiež konať skutky, ktoré ja konám; a bude konať väčšie skutky ako tieto, lebo ja odchádzam k Otcovi.“ (Ján 14:12) Keďže on sa vracal do neba, jeho nasledovníci — nielen apoštoli, ale aj všetci jeho budúci učeníci — mali vo zvestovaní a vyučovaní pokračovať. (Ján 17:20) A vtedy aj po svojom výstupe na nebesia zoslal daného ducha,moc! Ježiš skromne uznal, že ich skutky budú „väčšie“ ako jeho. V akom zmysle?
Po prvé, Ježišovi nasledovníci mali prepracovať väčšie územie. Dnes už môžeme povedať, že sa so svojím svedeckým dielom dostali do všetkých končín zeme, ďaleko za hranice krajiny, v ktorej zvestoval Ježiš. Po druhé, mali sa s biblickým posolstvom dostať k väčšiemu počtu ľudí. Malá hŕstka učeníkov, ktorú Ježiš po sebe zanechal, sa rýchlo rozrástla na tisíce. (Skutky 2:41; 4:4) V súčasnosti sa Ježišovi učeníci počítajú na milióny a každý rok sa dávajú pokrstiť státisíce nových. Po tretie, Ježišovi nasledovníci mali zvestovať počas dlhšieho časového obdobia — do dnešného dňa je to už takmer 2 000 rokov od skončenia Ježišovej triapolročnej služby. Teda,tu sa neráta len činnosť JS ,ale i tých ktorí v čase odpadnutia boli Bohom schválení ako jednotlivci! A ktorí za svoje snaženie boli prenasledovaní ako svetom,tak mocenskou cirkvou 4 storočia!
Ježiš aj v podobenstve o Lazárovi a boháčovi poukázal na nadradenosť "Slova,Písma",nad zázraky,ktoré sami osebe nemôžu vybudovať vieru!
Ale Abrahám riekol: ‚Majú Mojžiša a Prorokov /Písma/; nech tých počúvajú.‘ 30 Potom povedal: ‚Nie, otče Abrahám, ale keby k nim prišiel niekto z mŕtvych, budú robiť pokánie.‘ 31 Povedal mu však: ‚Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov, nepresvedčí ich, ani keď niekto vstane z mŕtvych.‘“
A daný text a iné ,poukazujú,že zázraky skončili......"Láska nikdy nezlyháva. Ale ak aj sú [dary] prorokovania, budú odstránené; ak sú jazyky, prestanú; a ak je poznanie, bude odstránené.+"


174.
označiť príspevok

Johny Pravda muž
   7. 1. 2017, 19:29 avatar
170. to si len ty myslis ze dokazes obhajit, kedze neprijmes ziadne argumenty , po svojom si vysvetlujete rôzne casti písma, dokonca podla svojho ucenia JS napisali Bibliu resp. SVOJ preklad a skreslili urcite pasaze a slova aby vyhovovali im tak nemá zmysel sa z JS natahovať . Kazdy si mysli ze má svoju pravdu a vie si ju aj Biblicky obhajit. Kazdy je zodpovedný za seba tak naco si tu nieco dokazovať  


176.
označiť príspevok

Shagara muž
   7. 1. 2017, 19:37 avatar
174,...povedz jedno miesto! Ja som na inej stránke dal desiatky úprav trinitárov a je zrejme kto upravil svoje preklady?! A niektoré úpravy sú priam nehorázne a odmietajú ich aj mnohí biblickí učenci a trinitári! Ja už som niekoľkých spomenul!/večnosť Krista-Clark,kardinál Hosier, a iných čo odmietali kult matky božej,a to ,že trojica je v Písme,...atď/
V osobnom kontakte som ochotní dokázať ,že žiadny trinitár,dušičkár,pekelník nevie obhájiť dané náuky ani Písmom,ani históriou,ani logikou! Mal som možnosť to už obhájiť. Už pred 20 rokmi som dal do novín inzerát,že dám tú a tú sumu peňazí,kto tieto náuky obháji! A mal som daný podnet na "obhajobu" daných náuk aj vo výklade v jednom meste!
Biblia sa nedá vykladať ako chceme,to si môžeš myslieť len ty Johny,....a tak si aj dopadol a dopadneš!


177.
označiť príspevok

Johny Pravda muž
   7. 1. 2017, 19:42 avatar
176. citujem : "dal do novín inzerát,že dám tú a tú sumu peňazí,kto tieto náuky obháji! "
      Ty si cvok, slusne povedane... A pozeram ze aj tento mesiac asi nahanas hodiny , tak sup von do mrazu a nie za PC pohodlne robit priekopnicku a tak sa potom v zbore vychvalovat aký si horlivý
Súhlasí veriaci-4


181.
označiť príspevok

Shagara muž
   7. 1. 2017, 19:58 avatar
177,....to nepotrebujem a na zime som dosť! A spoznáš kto "je cvok" ,.....aj ty sám. Pred chvíľou som citoval z knihy o raných kresťanov a tam boli mnohé pasáže ako svet a židia vnímali kresťanov v 1 storočí?
To,tvoja rétorika je proti tomu sladká hudba,ako oni boli označovaní,ako sa nich pozeralo vtedy! Doslovne boli opisovaní ako "obludy,monštrá a šialenci"!
A nie zbor bude odmeňovať,ale Boh "podľa talentov" a ich spravovania! Ty si ten svoj už dávno zakopal do zeme, a orientuješ sa už len na kritiku, aby si si uchlácholil svoje zranené ego!


182.
označiť príspevok

Johny Pravda muž
   7. 1. 2017, 20:08 avatar
To že to niekto nemá v hlave v poriadku ,nieje problem zistit z jeho slov. Pracujem z ludmi vyse 25 rokov a denno denne stretavam aj "cokov" a namyslencov ako ty. A inak, JS sa radi chvalia ze su prenasledovaní atd a pritom cituju slova: "a budete predmetom nenávisti všetkých ľudí pre moje meno" No tieto slova vyriekol Kristus. Skus zodvihnut svoju namyslenu prdel od Pc a urob anketu : opytaj sa 100 ludi , ktorá skupina ludi, krestanov je prenasledovana pre KRISTOVE MENO.. kolko percent odpovie ze JS. a padne ti tvoj namyslený hrebienok. Aj ked vaša organizacia potrebuje prave takých ako si ty aby dokazala oblbnut jednak vás a zlakat aj dalsich .. takze ty tam velmi dobre zapadnes
 


183.
označiť príspevok

Johny Pravda muž
   7. 1. 2017, 20:12 avatar
opravujem "cvokov" nie cokov . Kritiku nedokazete prijat , preto su tvoje reakcie take ake su..Si pysný namyslený arogantný fracek poskakujuci ako mu sefovia sekty prikazuju ..  
Súhlasí Astax1


185.
označiť príspevok

Shagara muž
   7. 1. 2017, 20:24 avatar
183,....ak niekto nemá argumenty,alebo mu dochádzajú ,tak sa uchyľuje k osočovaniu,....a to ti ide dobre! Ty cok!
A anketa pred svetom ,ktorému vládne satan a náboženská burina nie je dobrým kritériom pravdy. Príklad,...keby si sa to isté opýtal v 1 storočí,....hádaj aká by bola odpoveď? Ak kresťania boli "divadlom pre svet,smeti,odpad",....tak asi by sa tých sto nenašlo!  Ale Nero tých sto "našiel", keď nimi osvetlil kolonádu v Ríme ako horiacimi faklami! Zrejme neboli pravými kresťanmi,ale boli ními tí,čo ich zabili a prenasledovali?! "Prichádza čas,keď dobré bude zlé a zlé dobré..."!
Tvoja argumentácia len svedčí o tom ,že vôbec nepremýšľaš,a že len predsudky a nevedomosť stoja za tvojimi ľudskými,nesprávnymi názormi! 


190.
označiť príspevok

Johny Pravda muž
   7. 1. 2017, 20:49 avatar
Shagara, aké osočovanie. Som slusný a len popisujem vsetko pravým menom. Tvoju diagnozu ti napise hociktorý psychiater a to nieje osočovanie  
Nikto z nas sa tu na rozdiel od teba /resp. JS/ nehra na Boha a nevypisujeme tu ze ten a ten bude znicený zavrhuty Bohom atd. To len vy, jediný pravý najmudrejsi viete vsetko  


193.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   7. 1. 2017, 21:07

Príspevok bol vymazaný administrátorom.197.
označiť príspevok

Johny Pravda muž
   7. 1. 2017, 21:16 avatar
Manželka zamestnáva aj 4 JS , takze ja proti nim nic nemám, su slusní, poctivý , pracovitý .. Opytaj sa ale 100 ludi, ktorá skupina nechá pre svoje presvedcenie zomriet aj svoje dieta a hned ide slusnost a poctivost bokom, ked na zakladne chybného vykladu "neomylného" vedenia ide poslusným členom doslova o život..


199.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   7. 1. 2017, 21:28

Príspevok bol vymazaný administrátorom.215.
označiť príspevok

Johny Pravda muž
   7. 1. 2017, 22:52 avatar
Skajka 666ka, spytaj sa Shagaru ako to je. Ak by mal 5rocneho syna a pri autonehode mal tazke zranenia ze by mu islo o zivot a mal by 5min zivota , ci by dovolil transfuziu krvi, kedze ina alternativa by nebola, a transfuzia by mu zachranila život. Nech ti odpovie len ano alebo nie. Zijem cely život medzi JS a poznam kazdy detail ich zivota a ucenia, tak ma nemusis poucovať.. viem co je bulvar a co realita.


216.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   7. 1. 2017, 22:53

Príspevok bol vymazaný administrátorom.217.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   7. 1. 2017, 22:55

Príspevok bol vymazaný administrátorom.218.
označiť príspevok

Johny Pravda muž
   7. 1. 2017, 22:57 avatar
217 Ano ale len ak je nekto vylucený tak s nim prerusia kontakt a ani nepozdravia. Ak niesi JS tak normalne komunikuju a zijeme ako rodina.


221.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   7. 1. 2017, 23:01

Príspevok bol vymazaný administrátorom.222.
označiť príspevok

Johny Pravda muž
   7. 1. 2017, 23:07 avatar
Ano, realita je taka , no musia to tajit, inak by boli vylucení ked by prijali krv a niekto v zbore by o tom vedel. Musel by to oznamit starsim a tí posudia co dalej. Ci bol napr. clovek pri vedomí ked prijal krv atd .Berie sa tam viacej faktorov do uvahy. Ale ak dobrovolne prijal krv alebo suhlasil pre svoje dieta je takmer 99%ná istota že bude vylucený a to mnohí nechcu prave pre to prerusenie vsetkých kontaktov z rodinou. A tak to radsej utaja pred JS


225.
označiť príspevok

Shagara muž
   7. 1. 2017, 23:27 avatar
222,.....nájdu sa možno aj takí jednotlivci,ale je to len tvoj pokrivený pohľad na JS,.....ale taký nakoniec skončí rovnako ako ty! 
Ale opak je pravdou. Ono vážny úraz,operáciu sotva utajíš,lebo tu sa vykonávajú aj návštevy,ako medzi bratmi,príbuznými,atď! A všetko skôr ,či neskôr vypláva na povrch!
Iba hlupák a zbabelec bez viery môže tak konať! Hovorím ,teraz o JS ,nie všeobecne!
Ono,aj vzdelaní ľudia sa skrývajú sa za členstvo v JS ,aby nemuseli brať krv/články z medicínskych bulletinov/,....a môžme hádať ,prečo asi?
Iba náboženský analfabet a človek neznalí danej problematiky môže mať rétoriku ako Johny! Ale keď sa ho spýtame ako máme chápať daný príkaz z SZ a NZ,...tak je ticho ,alebo treskne hlúposť! 
Nuž čo,....duch svätý v Skutkoch to nejak "nedotiahol" do konca,...povedal by teolog Johny!


229.
označiť príspevok

Johny Pravda muž
   7. 1. 2017, 23:36 avatar
Ja som pisal ze vsetic JS, nie.. Zase prekrucas len aby sa to hodilo tebe..ako vždy.. Kazdy clovek , ktorý sa aspon trochu vyzná ,vie že transfuziu nie, ak je ina možnosť. Ty si riadny debil ak si stale myslis ze som bol JS a uz som ti viac krát pisal o tom   Možme sa strenut niekde pri pive a zavolam niekolko starsich zo zboru ktorí oblubuju pivko, ukazem ti sluzobný preukaz, pracovnu zmluvu a co budes chcieť aby som uspokojil tvoje ego.. pán dokonalý  


232.
označiť príspevok

Shagara muž
   7. 1. 2017, 23:49 avatar
229,.....tak "pán dokonalý" čo ti potom stupili na otlaky? A kde som písal ,že si myslel "všetkých"? Ja som hovoril naposledy,len to,že si mal nejakú skúsenosť ,a bol si frustrovaný len preto,že nechápeš ich postoj a učenie Písma!
A ako je to stou krvou,...ako to myslel duch svätý,...prezraď!?


234.
označiť príspevok

Johny Pravda muž
   7. 1. 2017, 23:55 avatar
daj si inzerat a zareagujem na tvoju ponuku diskutovať   Rozbor temy o krvi v knihe Franza ma viac presvedcil ako argumenty JS takze plne sa zhoduje moj nazor s tým v kapitole o kvi - sj.rozcesti.org/system/files/raymond-franz-hledani.pdf koho to zaujima nech si precita a na zaklade toho uz spraví svoj názor..


235.
označiť príspevok

Wolfe muž
   7. 1. 2017, 23:57 avatar
234 Mozes spravit kratky vycuc?


236.
označiť príspevok

Johny Pravda muž
   7. 1. 2017, 23:59 avatar
nie :) Uviedol som link, mozes si pekne komplet temu nastudovat..a rozjímat o tom .. Proste nechce sa mi vycucávať...


241.
označiť príspevok

Wolfe muž
   8. 1. 2017, 10:16 avatar
Takze si lenivy, ako ja  
Mohol by si aspon povedat, na co sa to odkazuje? Lebo to nie je oficiajna stranka SJ.


242.
označiť príspevok

Johny Pravda muž
   8. 1. 2017, 22:03 avatar
Je to kniha od pána ktorý bol členom vedúceho zboru JS. Zaujímavé čítanie ,žiadne ohováranie atď ale Biblický rozbor nauk JS.


243.
označiť príspevok

Lemmy muž
   8. 1. 2017, 22:06 avatar
Keď niekto odíde z nejakej organizácie, zvykne byť podliak, a klame, až sa práši. Nedá sa takým ľuďom dôverovať, ak nedokážu presne citovať, alebo doložiť svoje tvrdenia. Ten pán všeličo píše, ale bez dôkazov, ktoré si môžu ľudia sami overiť.


244.
označiť príspevok

Johny Pravda muž
   8. 1. 2017, 22:12 avatar
Bibliu máš môžeš overovať   Mne sa podarilo zohnať aj veeeelmi starú literatúru ako napr Milióny dnes žijúcich nezomru a iné plus cez znamich v odbočke aj iné detaili takže ja si tiež dôkladne overujem informácie a pán Franz je z môjho pohľadu doverihodny.


245.
označiť príspevok

Shagara muž
   9. 1. 2017, 07:30 avatar
234,.....mohol by som kapitolu za kapitolou rozobrať danú knihu,ale nemá to zmysel. Už som to robil,ale už to nebudem opakovať. Pán Franz možno mal nejaké poznanie, ale bolo to daleko od presného poznania. Na niektorých veciach by sa dalo ľahko dokázať ako kolosálne sa mýlil. Mnohí JS /ešte keď študovali/ tak sami sa o tom presvedčili,že duchovný karierizmus u JS nemá na ružiach ustlané.
On mal asi také "poznanie" ako máš aj ty. Teda....nijaké!
Príklad....Hans Kung bol vylúčený z RKC a napísal knihy o katolicizme/Dejiny kat.cirkvi,...str.18,......atď/,......a koľko katolíkov si vzalo k srdcu jeho radu,tvrdenie ......"že RKC je ako starý strom ktorí rodí zhnité ovocie"......... a "danému stromu uschýnajú konáre"!


248.
označiť príspevok

Johny Pravda muž
   9. 1. 2017, 08:28 avatar
Shagara, no je zaujimave ako ho "ponizujes", ze nemal poznanie a pritom JS dodnes pouzivaju knihy ktore písal aj on      A inak, rad by som mal take poznanie ako on ..


219.
označiť príspevok

Johny Pravda muž
   7. 1. 2017, 22:59 avatar
Ak by tam v tej chvíli nebol rodic tak ano,daju krv. Ved sa spytaj Shagaru :)


224.
označiť príspevok

Shagara muž
   7. 1. 2017, 23:18 avatar
215,...to je jednoduché! Poviem na príklade. Každý kresťan by mal ctiť zákon lásky a nenásilia. Polemizovať o tom,či to môžem niekedy porušiť je nerozumné a alibistické!
Ak mi povie vládca,že mám ísť zabíjať svojich aj kresťanských bratov na opačnej strane ,čo urobím? To ,čo väčšina "kresťanov",...ktorí si tak ctia život?
Alebo poslúchnem Krista a jeho slová ,že ak sa nejaký príkaz vládcu prieči môjmu kresťanskému svedomiu ,musím to odmietnuť?! „Ako vládcu musíme viac poslúchať Boha ako ľudí.“ Skutky 5:29
Alebo pôjdem ako kresťan pretvorený láskou zabíjať svojich bratov?
Alebo len vtedy nepôjdem,ak mi za to nebude hroziť smrť,alebo väzenie?
Každý pravý kresťan by mal vedieť odpoveď!
A to platí i na krv! Už som spomenul ,že rétorika ,..."že ide iba o jedenie" je smiešna a nelogická! Keby tomu tak bolo,tak tento "príkaz ducha" by sa dodržiaval. Ale nikto ho nedodržuje,tak ako ten zákaz bojovať,zabíjať!
Kresťan ani tu neváha ,a aj za cenu možnej smrti poslúcha Boha!
Prečo je tomu tak? Jednoducho preto,že život skutočného svedka je o "Bohu" a konaní jeho vôle. A porovnávať vieru/katolíka,protestanta/ s vierou JS je niečo,čo sa nedá porovnávať! Až na výnimky!
V skutočnosti tu ide o "nevieru" týchto ctiteľov,čo nerešpektujú základné prikázania Písma! A v skutočnosti žijú iba pre tento svet a iba matne vnímajú ten budúci. U svedkov je to naopak. Odmietajú,tak ako raní kresťania tento satanov svet a sústredujú sa na ten budúci! A to je pravá viera a aj preto "nežialia ako tí ostatní"! A nerobia všetko preto/aj za cenu porušenia Božích príkazov/,aby si udržali život,...tak ako kresťania i v 1 storočí!
"24 Lebo ktokoľvek chce zachrániť svoju dušu,/život/ stratí ju, ale ktokoľvek stráca svoju dušu kvôli mne, ten ju zachráni." Lukáš 9 kap.
Aj preto žiadneho svedka nemôže štát ,vládca prinútiť ísť zabíjať svojich blížnych! Ale iní "kresťania" v tom nevidia zásadný problém,tak ako to bolo vo všetkých vojnách!
JS milujú svoje deti,život ale hlavne Boha! A toho dávajú na prvé miesto!
Ježiš povedal....... "Kto má väčšiu náklonnosť k otcovi alebo k matke ako ku mne, nie je ma hoden; a kto má väčšiu náklonnosť k synovi alebo k dcére ako ku mne, nie je ma hoden.“ — Matúš 10:36, 37.
A tak môže každý poznať odpoveď!
A poslušnosť ku Kristovi sa dokazuje poslušnosťou ku jeho Slovu ,prikázaniam! To hádam nemusím dokazovať Písmom?
A dnešný život je len maličký zlomok ,proti tomu večnému.
Ale mnohí si ten život ušetria za cenu porušenia Božích príkazov a strácajú nádej na večný život,...aj keď si vo svojej nevedomosti a pýche myslia opak!


227.
označiť príspevok

Johny Pravda muž
   7. 1. 2017, 23:29 avatar
No Scarlet666, pochopila si z jeho odpovedi ci nechaju radsej zomrieť dieta v uvedenom pripade co som pisal vyssie? Tak je to bulvar alebo realita? :)


195.
označiť príspevok

Shagara muž
   7. 1. 2017, 21:11 avatar
190,....nie Johny,...si slizký ako had. Je to cítiť v tvojich príspevkoch! A viem aj prečo?
A ja niikoho nesúdim,ale Boh. Tak mi nevkladaj do úst ,čo som nepovedal,alebo čo tvrdí Písmo!
Ak poviem ,že "modlári nevôjdu do Božieho kráľovstva",..tak to je fakt. A viem aj to,že uctievanie trojice je modlárstvo ,tak ako kult bohyne matky a podobne. V tomto mám jasno,a tu viem ako skončia daní modlári. Stačí si to prečítať v Písme!
A pamätaj si, stále je možnosť záchrany a aj preto je pokrstených každý rok asi 250-až 300 00 tisíc nových!
Ale za chvíľu už sa bude len hlásať posolstvo súdu,a nie posolstvo záchrany! "Boží prijateľný rok" sa skončí a možnosť záchrany!
-----------------------------------
O čom sa tu píše a koho sa to týka Johny?....."Povedal im: 24 „Veľmi sa namáhajte vojsť úzkymi dverami, lebo vám hovorím, mnohí budú hľadať, aby vošli, ale nebudú môcť, 25 keď raz hospodár vstane a zamkne dvere. A začnete stáť vonku, klopať na dvere a hovoriť: ‚Pane, otvor nám.‘ Ale odpovie vám a riekne: ‚Neviem, odkiaľ ste.‘ ..."
Kedy sa "zavrú dané dvere"? A kto to bude klopať a neotvorí sa mu?
Ten závar je tvoj chorý pohľad,....ja hovorím o tom,že niekto musí mať pravdu a musí dnes konať Božiu vôľu! "Kristus nie je rozdelený",...a ......"Boh nie je Bohom neporiadku",...tak hovorí písmo! 


239.
označiť príspevok

kntsz muž
   8. 1. 2017, 09:51 avatar
195-
Tak toto si už prepáli definitívne.
Ja sa prioritne za každým názorom na DF snažím vidieť človeka.
Je zjavné, že nie si radový člen SJ a že si plníš najmä svoju politickú úlohu - nahánať ovečky do košiara. Nie šíriť slovo Božie, to nám iba chceš nahovárať.
Nikto z ľudí, počnúc pápežom, cez všetky náboženstvá a sekty, cez všetky vedecké rozbory aj rozbory hlbinných psychológov, nemôže poznať konečnú pravdu. Tú sa pravdepodobne dozvieme až po smrti. Ten, kto tvrdí že ju pozná, ako ty, je klamár alebo dement.
Tvoje príspevky sú presiaknuté Bohorovnosťou.
Tvoje citáty z Biblie sú účelovo vyberané, nie preto, aby si poukázal na Božie slovo, ale aby si si presadzoval svoju "pravdu".
Tebe nejde o diskutovanie s ľuďmi na DF, tebe ide o presadenie svojho účelového videnia za každú cenu.
Pre začiatok, by ti napr. nezaškodilo trošku pokory a hlavne pokory pred diskutujúcimi, ktorí nemajú prioritu presvedčiť, ovládnuť, zvíťaziť, ale racionálne diskutovať. Zatiaľ ich tu je chvála Bohu väčšina aj keď s mnohými nesúhlasím, ale o tom je život.


178.
označiť príspevok

veriaci-4
   7. 1. 2017, 19:43 avatar
jedine čo robíš, je to že narabaš s literou ako drevorubač......to je všetko.....
Zapíš si za uši shagarko......
LITERA ZABIJA AlE DUCH OZIVUJE.......Duch ako osoba shagarko........Osoba Bozia stanov služobnik, čo vidi,citi , pocuje, vie sa zarmutiť......To je ten, koho zaslubil Ježiš......A uz nemel tolko tie svoje shagariny......


184.
označiť príspevok

Shagara muž
   7. 1. 2017, 20:15 avatar
178,....ak nepoznáš literu,nemôžeš mať ani ducha. Pretože nevedomosť a omyl plodia iného "ducha" , a tam ja neskúšam svoju vieru!
Písmo hovorí..."Múdrosť je prvoradá",.......Kresťanom v starovekom meste Filipi apoštol Pavol povedal: .....„O toto sa stále modlím, aby sa vaša láska ešte viac a viac rozhojňovala presným poznaním /epignósis/a plnou rozlišovacou schopnosťou.“ (Filipanom 1:9) Pavol tu spája lásku k Bohu a k spoluveriacim s presným poznaním Boha a so schopnosťou rozlišovať, čo je Božou vôľou?!
Bez presného poznania Biblie je viera v Boha ako domček z karát. Stačí fúknuť a zrúti sa.
Tak ako ten domček židov v 1 storočí...."Lebo svedčím o nich,/o židoch/ že majú horlivosť pre Boha, ale nie podľa presného poznania ; 3 lebo sa nepodriadili Božej spravodlivosti, pretože nepoznali Božiu spravodlivosť , ale usilovali sa ustanoviť si svoju vlastnú"! Rim.10:2
Tak ako to je....?
A skús sa pozrieť do prvých desiatich kapitol knihy Príslovia,....tam je to takmer všetko o "poznaní,múdrosti,porozumení,rozlišovacej schopnosti ,schopnosti premýšľať...atď."


210.
označiť príspevok

veriaci-4
   7. 1. 2017, 22:25 avatar
písmo ne napísane pod inšpiraciou D.S. Bez neho tam neuvidiš tu boziu, trojjedinnosť, neuvidíš Bozieho Ducha ako osobu....Mozes svojim rozumom, tak akurát tu literu ohýbať, ako sa ti zachce.....
neuvidiš podobnost starozákonného chramu s ludským telom......a vela veci tam neuvidíš.....


211.
označiť príspevok

veriaci-4
   7. 1. 2017, 22:32 avatar
ani tvoj Duch, nebude svedciť spolu s Duchom Bozim, že si bozie dieťa......nebudeš nikdy volat Abba Otče.....


213.
označiť príspevok

Shagara muž
   7. 1. 2017, 22:41 avatar
211.---aj na koncerte Abba volali Abba a neboli to všetko Božie deti,a to platí aj na teba!  A ver mi,nechcel by som tvojho ducha!  


214.
označiť príspevok

veriaci-4
   7. 1. 2017, 22:48 avatar
neostava ti nič len zahravat too do autu......
ty nechceš aby tvj duch svedcil spolu s Duchom Bozim ,že si bozie dieťa?.......Nechces volat Abba Otče?......ANO ALEBO NIE.....Odpovedz a uz nekrut sa ako had......ved ti chcem pomôcť.....tu nie je nikto zvedavy na to, ako si vysvetlueš a prifarbujes pismo na svoju pravdu......
Co sa ti nehodi je podobenstvo,, alebo naopak.......


223.
označiť príspevok

veriaci-4
   7. 1. 2017, 23:17 avatar
a naš šhagarenko zmizol......


226.
označiť príspevok

Shagara muž
   7. 1. 2017, 23:29 avatar
223,...chýbal som ti pampúšik? 


233.
označiť príspevok

veriaci-4
   7. 1. 2017, 23:53 avatar
odpovedz ano ,alebo nie....


196.
označiť príspevok

Astax1 muž
   7. 1. 2017, 21:16 avatar
Vidím, že asi nemá zmysel ďalej pokračovať v tejto diskusii.
"Astax má svoje pevné presvedčenie a jeho naše argumenty v skutočnosti nezaujímajú" Rád poznám aj názor druhých, aj ked viem, že nik nemôže pochopiť to,čo mu nie je dané chápať. Inak povedané, bez toho istého Ducha, ktorého prijali apoštoli nemožno chápať pravdy, ktoré učí Cirkev.

To je tak ako pri ateistovi. Ak ateista nemá vyprosenú milosť, aby sa obrátil, ty mu môžeš zvestovať Krista aj rok, a aj tak to neprijme. Dôležitá je milosť. Podobne je to aj pri pravdách, ktoré učí Cirkev.

"Ak verí že RKC je Kristovou Cirkvou vedenou svätým duchom, tak ho nepresvedčíš o omylnosti jeho tvrdení"
Ako som napísal. Ja som vychovávaný v takom Duchu, že ak neopustím to, čo som prijal z milosti Božej, nezvedie ma ani najväčšia lož, toho ktorý príde "so všetkou satanovou mocou". A to je lesť nie ľudská ale diabolská.

O neomylnom vedení Cirkvi Duchom Svätým nám hovorí samotný Pán, že pošle Tešitela - ktorý s nami zostane na veky.

"nech by si napísal čokoľvek, podoprel to Písmom aj logickými argumentami." Myslím si, že Petrov primát a samotný učiteľský úrad Cirkvi som dostatočne dokázal z hľadiska Biblického, historického aj filozofického.

Ešte k poznámke Wolfe-ho.
" Vy sa hrate so slovickom (c/)Cirkev, ako so slovickom katolicky" Nie je pravda. Viac krát som dokazoval, že keď Pavol hovorí o Tele, t.j. o Cirkvi nevzťahuje to na celé spoločenstvo cirkví ale len na jednu a jednotnú Cirkev.
Preto je mylné si myslieť, že existuje nejaká neviditeľná Cirkev, ktorá je mystickým telom Krista a skladá sa zo všetkých kresťanských cirkví. Nejdem to znova dokazovať.

"ked sa vam hodi, tak je to vseobecny, ked nie tak tykajuci sa katolickej cirkvi (presne ako v apostolskom vyznani viery, bolo verim v cirkev vseobecnu, uz je radsej katolicku, ono majorita nevie, ze katolicka a vseobecna je to iste).
A to iste cirkev s velkym C."

Zlé chápeš naše vyznanie viery. Katolícka skutočnosti znamená všeobecná, no nie v takom zmysle, v akom si myslíš.
Všeobecná t.j. Katolícka sa vzťahuje výlučne na cirkvi, ktoré sú pod Petrovým primátom a teda sú začlenené do mystického tela Krista. Pretože Katolícka (všeobecná) Cirkev sa skladá z 24 cirkví sui iuris. A to je 23 východných (východné katolícke cirkvi) a jedna západná ( tzv. latinská cirkev). A všetky tieto cirkvi, ktoré uznávajú Petrov primát sa nazývajú Katolícka Cirkev.

Ak má Cirkev naplňovať poslanie Pána, a ak v nej ľudia zastávajú rôzne funkcie a úrady (podľa sv.Pavla) nemôže byť Cirkev len neviditeľným spoločenstvom.
Ale toto som dokazoval všetkých mojich komentároch, ktoré sa týkali Sola Scriptura.
Preto takéto tvrdenia nepovažujem za podopreté písmom a ani za logické argumenty.


240.
označiť príspevok

Wolfe muž
   8. 1. 2017, 10:14 avatar
"Ešte k poznámke Wolfe-ho." : Skoda, ze si sa nevyjadril k tomu slnku, mesiacu a dvanastim hviezdam.
Len si to zahadzal vela slovami a tamto si vynechal..


167.
označiť príspevok

Shagara muž
   7. 1. 2017, 17:20 avatar
163,....naozaj ako píše Wolfe,...."celé zle"! Máriu neuctievajú ani mnohí katolíci,a nielen ten,ktorého spomeniem!
Teda ,je naozaj faktom ,že i niektorí katolícki teológovia nesúhlasia s touto tradičnou náukou a zastávajú názor, napríklad........že Ježiš mal telesných bratov a sestry. Bývalý prezident Katolíckej biblickej spoločnosti v Amerike John P. Meier napísal:......... „Keď sa v N[ovom] Z[ákone] nepoužíva slovo adelfos [brat] obrazne, ale na označenie určitého telesného či právneho vzťahu, znamená jedine vlastný alebo nevlastný brat.“
Zdroj.......„Ježišovi bratia a sestry v ekumenickej perspektíve“ od J. P. Meiera, The Catholic Biblical Quarterly, január 1992, strana 21.
A tiež k tomu "zvereniu Jánovi".......Mária bola v tom čase pravdepodobne už vdova a ostatné jej deti zjavne ešte neboli Ježišovými učeníkmi,...aj preto sa Ježiš týmto spôsobom postaral o jej/v prvom rade/ duchovné potreby,ale aj iné!/hmotné/— Ján 7:5.
Budem sa opakovať,.....ale uctievanie niekoho ako Boha Biblie je modlárstvo a je to priam nepochopiteľné,ako potom niekto môže tvrdiť ,že je monoteista a že rešpektuje zákon o "výlučnej oddanosti jedinému Bohu"!
Už samotné slovné spojenie-"výlučná oddanosť" poukazuje ,že uctievanie si vylučuje Boh iba pre seba a je to úplne prirodzené. O tom je prísne monoteistické žido-kresťanské náboženstvo!


148.
označiť príspevok

Johny Pravda muž
   6. 1. 2017, 13:37 avatar
nie iba Písmo ale hlavne Strazna veza si zabudol dodať  
Súhlasí kntsz, lea_pragmaticka1


186.
označiť príspevok

Shagara muž
   7. 1. 2017, 20:27 avatar
148,....nemám nič proti akýmkoľvek náboženským časopisom ,ak učia v súlade s Písmom! Ći už je to Posol,Zrno,Katolícke noviny,...atď!


200.
označiť príspevok

Astax1 muž
   7. 1. 2017, 21:29 avatar
Súhlasím s Johnym.
Shagara je vskutku namyslený a arogantný.
Spočiatku som si myslel, že "skáče tak ako mu pískajú" len preto, aby nestratil členské výhody SJ, hlavne finančné.
Ale ukazuje sa, že je skutočne fanaticky oddaný tým bludom.

".ak niekto nemá argumenty,alebo mu dochádzajú ,tak sa uchyľuje k osočovaniu" Tak od teba to sedí.

"V osobnom kontakte som ochotní dokázať ,že žiadny trinitár,dušičkár,pekelník nevie obhájiť dané náuky ani Písmom,ani históriou,ani logikou!"
A kto to posúdi, či ty sám? Povedz mi v čom by sa líšila naša diskusia od tej terajšej?
Ako som ti veľa krát povedal, tvoje bludné náuky, ktorým veríš nevieš obhájiť ani predomnou, nie to ešte pred vzdelaným teológom. Myslíš si, že osobný kontakt by niečo zmenil? Mal som možnosť osobne sa stretnúť so SJ a ver mi nič také ako "dokázanie" sa neudialo.
Si len arogantný a namyslený!


202.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   7. 1. 2017, 21:34

Príspevok bol vymazaný administrátorom.203.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   7. 1. 2017, 21:36

Príspevok bol vymazaný administrátorom.205.
označiť príspevok

Astax1 muž
   7. 1. 2017, 21:56 avatar
Milá Scralet.
Väčšinou na tomto diskusnom fóre nereagujem na ateistov z prostého dôvodu, že vždy začínajú diskusii len aby ponížili, alebo urazili veriacich.
No teraz urobím výnimku.

Neprečítala si si ani jednu moju diskusiu so Shagarom, a preto ani nevieš čoho sa môj komentár v skutočnosti týka.
Sám seba nepovažujem za toho, ktorý "tvárou v tvár" presvedčí iného o jeho mylnom chápaní Písma, či dokonca o
nepravdivosti jeho viery. A to z jednoduchého dôvodu. Nikto nepochopí to, čo mu nie je dané chápať.
Ak niekto tvrdí, že to dokáže, a v skutočnosti to nedokázal ani na tomto fóre, keďže charakter našej osobnej diskusie by nebol rozdielny vzhľadom k diskusiám, ktoré vedieme tu, tak to proste považujem za aroganciu a namyslenosť.

Neprichádzam sem, aby som "násilne" šíril moju vieru a Katolícke náuky, ale reagujem na dané témy a vyjadrujem môj pohľad na vec z hľadiska mojej viery. Ak vidím, že diskusia sa dostala do takého bodu, kde každý ide len to svoje a každý sa snaží mať posledné slovo, a ak sa dokonca začnú používať invektíva, proste diskusiu ukončím.

Rozhodne nepovažujem Shagaru za najslušnejšieho diskutujúceho. Ak si to myslíš, tak potom si asi nečítala jeho invektíva, ako "sedenie si na kábli", "absencia zdravého rozumu a pod".

Kedže z tvojich komentárom cítim značnú zaujatosť proti katolíkom chápem tvoju reakciu.
No v skutočnosti by si sa mala pozrieť do zrkadla, pretože v posledných týždňoch som mal možnosť vidieť, akou formou si "diskutovala".

Vid tvoje "Zato tebe nepomoze uz nic, ty polovicna mrtvola". Toto nemôže napísať dospelá žena, ktorá má v sebe kúsok citu alebo prinajmenšom zdravý úsudok.


206.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   7. 1. 2017, 22:02

Príspevok bol vymazaný administrátorom.207.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   7. 1. 2017, 22:03

Príspevok bol vymazaný administrátorom.209.
označiť príspevok

Astax1 muž
   7. 1. 2017, 22:21 avatar
Scarlet.

Najskôr zdôrazním, že som na teba nechcel nijako útočiť, alebo ťa uraziť. Ale keďže si ma začala posudzovať a nepriamo si ma nazvala "nemúdrym človekom", tak som využil rovnaké právo, a tak isto som si ťa aj ja "dovolil" upozorniť.

Ak si pokrstená, neznamená to, že si stále katolíčka. Ňou by si bola len vtedy, ak by si vyznávala rovnakú vieru.
No zaujímavé je, že píšeš "Ja som ale pokrsteny katolik" a zároveň "prispievam financne na tvoje srandy". Tak potom neprispievaš len na "moje srandy" ale aj na tvoje.
Dúfam, že si pochopila tento zvrat.
Súhlasí Scarlet666


204.
označiť príspevok

Shagara muž
   7. 1. 2017, 21:40 avatar
200,....tvoj názor Astax na moju osobu nie je podstatný! A "posúdi" pravdivosť daných náuk história,logika a hlavne Biblia!
Ak by tomu tak nebolo,...tak nemá zmysel hľadať a hlásať pravdu! Ved sa to nedá dokázať,obhájiť a podobne!
Tomu hovoríš argumentácia? Teda,aj Ježiš,apoštoli a učeníci si neboli istí, a hlásali len to,o čom si oni mysleli ,že je správne ,....ale v skutočnosti tomu tak nebolo?! Obdivuhodná logika!
A Astax,....bol si sám už veľakrát usvedčený mnou ,Písmom z klamstva,...tak viem ,prečo máš taký názor aký máš,na mňa,JS?!
Opakujem,....iba chorá myseľ môže veriť v peklo a človek ktorý je zvrátený a vníma Boha ako krutého sadistu! To je tak nepredstaviteľne morbídna náuka,že potláča ľudskú dôstojnosť a človeka ako mysliaceho a cítiaceho tvora! A to je len jedna náuka,ktorá sa nijak nedá dokázať Písmom. A "plačom,trápením,sírou,škrípaním zubov,a nesmrteľným červom",.....môžeš tak ohúriť nevedomé ovce vo vašom košiari!
A v minulosti boli aj televízne,oficiálne debaty a môžeš hádať kto mal navrch? Jedna bola aj v Poľsku a podobne!
Túto skutočnosť potvrdilo aj niekoľko kňazov RKC,ktorí sami poukazovali,že "pravdu poznajú iba JS"! Ale tí boli iného razenia ako si ty!


208.
označiť príspevok

Astax1 muž
   7. 1. 2017, 22:10 avatar
204
Naopak, práve vďaka tomuto názoru aj na tvoju osobu si viem urobiť prehľad ohľadom SJ. A práve tento názor mi bráni s tebou diskutovať a vnikať hlbšie do predmetu veci. Viem, že v skutočnosti akákoľvek diskusia s tebou je pre mňa strata času.

"Tomu hovoríš argumentácia? Teda,aj Ježiš,apoštoli a učeníci si neboli istí, a hlásali len to,o čom si oni mysleli ,že je správne ,....ale v skutočnosti tomu tak nebolo?! Obdivuhodná logika!" Aboslútne neviem čoho sa táto "poznámka" týka. Nemiešajú sa ti už v hlave všetky tie diskusie? Inak si to neviem vysvetliť.

"A Astax,....bol si sám už veľakrát usvedčený mnou ,Písmom z klamstva,...tak viem ,prečo máš taký názor aký máš,na mňa,JS?!" Ale naozaj? Tak to počujem prvý krát. A na ktorom tože mieste si ma usvedčil z klamstva? A hlavne kto to posúdil? Či ty sám? Alebo tvoja sekta?
Na SJ mám názor, aký mám, z prostého hľadiska, že vás vedú cestou bludu a klamstva.
Ja tvrdím, že peklo dokazuje písmo, nič to nemení na tom, že ty to považuješ za niečo, čo sa z tvojej perspektívy nedá dokázať.

"A v minulosti boli aj televízne,oficiálne debaty a môžeš hádať kto mal navrch? Jedna bola aj v Poľsku a podobne!" Tieto tvoje výpovede nemajú nič viac ako nulovú hodnotu. "SJ povedali" sa rovná "SJ si vymysleli". To je tak ako s prekrúcaním tvojej histórie a najlepší príklad bol, ked si sa snažil do katechizmusu vtlačiť niečo, čo tam nie je.

"Túto skutočnosť potvrdilo aj niekoľko kňazov RKC,ktorí sami poukazovali,že "pravdu poznajú iba JS"! Ale tí boli iného razenia ako si ty!" Preto komentáre tohto typu si môžeš nechať.


212.
označiť príspevok

Shagara muž
   7. 1. 2017, 22:35 avatar
208,....napríklad tvoja definícia večnosti Krista bola viac ako komická a nebiblická,a aj sám svetový učenec,trinitár Clark ,si bol vedomí,že dané výrazy na osobu Ježiša nesvedčia o jeho večnosti! Je to jednoduché,...ak niekto zomrie,nemôže byť nesmrteľný,...ak je niekto privedený do bytia /je syn,splodený v čase/ nemôže byť večný! Ak je niekto "hlava",tak ten kto to tvrdil,že to je Otec,tak nemôže byť rovný hlave. Ale teraz ja uvažujem ako človek so zdravým úsudkom,a nie ako niekto s trinitárskou optikou a potlačenou logikou!
Ak je niekto "väčší" ,tak ja tu nepolemizujem o tom,ale verím Kristovi,čo on tvrdí! A ak sa on nakoniec "podriadi Otcovi" tak tomu opäť verím a nedávam týmto slovám opačný význam!....atď!
A ak je "startou času diskúsia so mnou",...čo ťa núti so mnou dfiskutovať?
  ......nemáš slobodnú vôľu?
A k tej logike o "relatívnej pravde",....tak aj ty si to tvrdil, že pravdu nemôže mať nejaká skupina,...aj keď RKC to svojho času tvrdila! Ale zmenila túto "svoju pravdu"/mimo cirkvi niet spásy/,tak ako zmenila mnohé svoje náuky! A dnes hrá na strunu ekumenizmu,ale veľmi falošnú strunu,....aj napriek tomu že arcibiskup Biffi v katolíckych novinách tvrdí ,že "ekumenizmus je dielo antikrista". Mám doma dané číslo,môžem dať aj rok a stranu!?  Tak si to tam ujasnite,...ako to je? Ja keď som chodil na faru za kňazom a bol presvedčený,že chcem ísť k protestantom,tak mi dával knihy proti ním,a tam si nikto nebral servítku pred ústa. Dakujem za taký pokrytecký ekumenizmus!
A niekedy ..."strata času=strata života"! 


220.
označiť príspevok

Astax1 muž
   7. 1. 2017, 23:00 avatar
212
Máš pravdu, že nič ma nenútim s tebou diskutovať, ale niekedy sa to až priam žiada, pretože človek sa až nemôže pozerať na tie lži, ktoré pretláčaš.

"napríklad tvoja definícia večnosti Krista bola viac ako komická a nebiblická" Z pohľadu koho? Tvojho? Znova sa bavíme len o tvojom subjektívnom hodnotení, a ako také nemá žiadnu hodnotu. Večnosť Krista som dokazoval z viacerých princípov. Citoval som dokonca Cirkevných Otcov, ktorý jasne poukazovali na Krista ako na Boha rovnému Otcovi. Nepoužil som argumentačný klam, ako v tvojom prípade.

"a aj sám svetový učenec,trinitár Clark ,si bol vedomí,že dané výrazy na osobu Ježiša nesvedčia o jeho večnosti!" Už som ti napísal, že tieto tvoje výpovede majú nulovú výpovednú hodnotu, a verím im asi tak, akože nebo nie je modré.
A nakoniec ja sa držím učiteľského úradu a nie nejakého "svetového učenca", ktorého ani nepoznám. Ale, ak mi dokážeš, že v Katolíckej dogmatickej konštitúcii sa nenachádza viera vo večnosť Syna budem ti veriť.

"ak je niekto privedený do bytia /je syn,splodený v čase/ nemôže byť večný!" Keďže Kristus bol "prv ako bol svet" nemohol byť privedený do bytia len skrze splodenie v čase. A ujasni si pojmy splodený a stvorený, pretože ich veľmi rád mixuješ.

"Ak je niekto "hlava",tak ten kto to tvrdil,že to je Otec,tak nemôže byť rovný hlave!" Tu sa jedná o obraz a nie o doslovnú interpretáciu. Ak samotný Kristus má pôvod v Otcovi, tak potom Otec je hlavou Krista, no Kristus tým, že je čo do prirodzenosti rovný Otcovi, je takým istým Bohom ako on.
Ale ak sa píše "A ROBIL SA ROVNÝM BOHU" a On je "PÁN A BOH" a "JEDNORODENÝ BOH, KTORÝ PRINIESOL ZVESŤ O OTCOVI" tak uvažujem ako človek so zdravým úsudkom, a nie ako niekto s Jehovystickou optikou a potlačenou logikou!

"tak aj ty si to tvrdil, že pravdu nemôže mať nejaká skupina" Tvoje myšlienkové pochody sú naozaj zvláštne. Tvrdil som, že nie je možné, aby pravda bola v skupine alebo spoločenstve viacerých cirkví, ktoré sú rozdielne vo viere, ktorú vyznávajú. A dalej som tvrdil, že keďže existuje "stĺp a opora pravdy" - Cirkev a túto Cirkev nepremôžu pekelné brány a Duch Svätý s nou bude naveky, potom nemôže existovať viacero "nositeľov" právd, pretože pravda je len jedna. A všetky pravdy uchováva Katolícka Cirkev.

"Ale zmenila túto "svoju pravdu"/mimo cirkvi niet spásy/,tak ako zmenila mnohé svoje náuky!" Znova klameš. "Extra Ecclesiam nulla salus" stále platí a nemožno ju zrušiť, pretože dogmy nemožno zrušiť, nikdy sa tak nestalo a ani nestane. A ukáž mi na jedinú Cirkevne definovanú náuku, ktorá sa zmenila? Cirkev len danú dogmu rozvinula hlbšie do artikulovaného slova. A preto spása môže prísť aj na nečlenov Katolíckej Cirkvi ale keďže Cirkev je sprostredkovateľka milosti táto spása sa realizuje skrze Cirkev.

" A dnes hrá na strunu ekumenizmu,ale veľmi falošnú strunu" Pravý ekumenizmus je cesta mieru. Falošný je indiferentizmus. Naštuduj si čo to znamená.
A moja viera sa neviaže na vyjadrenia žiadneho človeka ale výlučne na pravdy viery definované Cirkvou.

"A niekedy ..."strata času=strata života"! Pravda radšej sa pôjdem pomodliť, alebo pôjdem pred živého Krista, ktorý je prítomný v Eucharistii, ako by som mal svoj čas strácať tu s tebou. Ty popletený brat v Kristovi!


103.
označiť príspevok

Shagara muž
   5. 1. 2017, 07:26 avatar
39,...teda tá "všeobecná cirkev" nebu až taká "všeobecná",...pretože ty posudzuješ /a aj iní/ kto je "Kristová cirkev" a kto nie?!
A to zvolanie anjela sa týka všetkých trinitárov,teda aj teba! To je najväčšie modlárstvo,uctievať trojjediného boha!
A tak "vyjdi" aj z terajšej cirkvi,ak chceš mať nádej!
A nebuď na seba prísny,tvoja sebareflexia ma neoslovila!


105.
označiť príspevok

veriaci-4
   5. 1. 2017, 07:59 avatar
netaraj satanov služobnik, teoma dal dobrý članok.....Ja akurát rozmyslam, kto to skor moze pochopiť, ci RKC, aleho jehovisti....Ty shagara maš vela pravd ,ked píseš katolíkom.....ale katolíci zac na rozdiel vas diablových služobnikov uznavaju trojjedinnost boziu....akurát to neštastne modlarstvo a učenie, ktore sa rokmi vzdialilo vplyvom papežov.....
Je napísane.....uver, daj sa pokrstiť a budeš pokrstený D.S.
Cim chcete byt pokrstení jehovisti, ked ste odmietli Boziu osobu Ducha Svetého?.....Krstil jan, krstil Ježiš, krsti D.S. a vsetko su to osoby!......
Vsimol som si že uz zacinaš kvakať aj o znovuzrodení.....Sme tu uz dlho na tomto fore.....ale zo zaciatku si absolutne nepísal o potrebe znovuzrodenia, aj som na to poukazoval......teraz uz cosi o tom kvakaš......
VY SHAGARA NIE STE KRESTANIA, LEBO STE ODMIETLI TOHO, KOHO ZASLUBIL JEZIS, KED ODCHADZAL TO AKO KEBY STE ODMIETLI JEZISA....
a vy ste ho aj odmietli, ani ho neuctievate, nevzývate meno ježiš (lebo podla Vas je to ruhanie)......
Darmo sa budeš ohanať nejakymi skutkami jehvistov, nakoniec kazda cirkev ma nejake dobre skutky, a RKC ich ma dosť...


116.
označiť príspevok

Astax1 muž
   5. 1. 2017, 18:40 avatar
105
"VY SHAGARA NIE STE KRESTANIA" S tým plne súhlasím.
Nik sa nemôže nazvať kresťanom, kto si nectí Syna ako Otca. Teda nik, kto popiera božstvo Krista, lebo na tejto pravde je založené kresťanstvo. Na viere v Božieho Syna Ježiša Krista, ktorý je Bohom a prišiel, aby sme my mali život.


118.
označiť príspevok

veriaci-4
   5. 1. 2017, 18:46 avatar
Ano na týchto pravdách sa zhodneme.....


124.
označiť príspevok

Ludwig muž
   5. 1. 2017, 20:20 avatar
v niektorých veciach však počúvajú archanjela Michaela viac ako vy svojho všmohúceho boha...


129.
označiť príspevok

Wolfe muž
   5. 1. 2017, 22:24 avatar
A ti co si ctia matku ako syna-spasitela, alebo dokonca Boha?


132.
označiť príspevok

Shagara muž
   6. 1. 2017, 04:51 avatar
116,...kto je kresťan ,to posúdi Boh a nie RKC!
A Biblia hovorí úplne niečo iné: Ak niekto tvrdí/čo nie je v Písme/,že Bohu Otcovi je niekto rovný,tak to je modlárstvo a tým zneuctievame ako Krista,tak i jeho Otca! Stále platí,že "hlavou Krista je Boh"! A že "Otec je väčší ako syn"!
Môžeš to otočiť,ale to je dezinterpretácia Písma!
A kresťanov poznať podla iného kritéria,ako uvádzaš ty! Podla lásky a tam RKC zlyhala a zlyháva na celej čiare!
Súhlasí Wolfe


137.
označiť príspevok

Astax1 muž
   6. 1. 2017, 12:32 avatar
132
Je katastrofa pre dušu človeka, ak niekto nemá dosť Ducha, aby správne vysvetloval písmo, a ani dosť rozumu, aby mlčal.
V takomto prípade svojím klamstvom nevedie len seba do záhuby ale aj druhých.

"Ak niekto tvrdí/čo nie je v Písme/,že Bohu Otcovi je niekto rovný,tak to je modlárstvo"
Samého Krista označuješ za modloslužobníka? Rúhač! Samotný Kristus sa robil rovný Otcovi. "Ježiš im povedal: "Môj Otec pracuje doteraz, aj ja pracujem." Preto sa Židia ešte väčšmi usilovali zabiť ho, lebo nielenže porušoval sobotu, ale aj Boha nazýval svojím Otcom "A ROBIL SA ROVNÝM BOHU". Tieto slová nijako neobídeš. Oni samé ťa usvedčujú z klamstva!

A mnoho krát som dával do popredia Ježišove slová v tej istej kapitole "aby si všetci ctili Syna tak, ako si ctia Otca. Kto si nectí Syna, nectí si ani Otca, ktorý ho poslal."

"ABY SI VŠETCI CTILI SYNA TAK, AKO SI CTIA OTCA" Ani tieto slová nijako neprekrútiš! Ježiš sa dožaduje tej istej cti, akú má Otec. Nie menšej ale rovnakej "tak ako si ctia Otca". Ak teda nepreukazuješ tú istú česť Synovi, nectíš si ani Otca, lebo nemožno si oboch ctiť rovnako, ak je Syn menší.
A ak tvrdíš, že Syn nie je rovný Otcovi popieraš slová Krista a si luhár.

"A kresťanov poznať podla iného kritéria,ako uvádzaš ty!"
Vy neveríte, že on je Syn Boží, pravý Boh a človek ", v ktorom prebýva všetka plnosť božstva telesne". O takýchto napísal apoštol, že kto nevyznáva Syna Božieho, ktorý prišiel v tele, je „zvodcom a antikristom". Ak vás Ján nazýva "zvodcami a antikristami" ako sa môžete považovať za kresťanov?
Súhlasí lea_pragmaticka1


138.
označiť príspevok

Ludwig muž
   6. 1. 2017, 12:40 avatar
Klasika. Keď ste v úzkych, prejdete na trojicu...Shagara podla mňa na tomto fóre dostatočne zdôvodnil prečo neprijíma túto dogmu zo 4. storočia. V tejto téme bola reč o niečom inom.
Súhlasí milky945


140.
označiť príspevok

Astax1 muž
   6. 1. 2017, 12:57 avatar
138
"Klasika. Keď ste v úzkych, prejdete na trojicu" Ktože to je v úzkych?
Asi si si neprečítal jeho komentár 132, kde sa on začal odvolávať, na (ne)rovnosť Syna a Otca.
Najskôr čítaj, potom rozmýšľaj a až potom píš.

Tu bola reč o tom, kto sa môže alebo nemôže nazývať kresťanom. Kedže apoštol Ján nazýva všetkých tých, čo neprijímajú Ježišove Božstvo antikristami, ako sa môžu SJ nazývať kresťanmi, ked podľa slov apoštola sú opakom kresťanov?

A taktiež som reagoval na jeho klamstvo, že " Biblia hovorí úplne niečo iné: Ak niekto tvrdí/čo nie je v Písme/,že Bohu Otcovi je niekto rovný,", pretože samotný Kristus sa "robil rovný Otcovi"
Súhlasí lea_pragmaticka1


141.
označiť príspevok

Ludwig muž
   6. 1. 2017, 13:02 avatar
A ty si prečítaj veriaceho 105 a svoju 116. Shagara reagoval na vaše obvinenia, nezačal to sám.
Riešili sa tu skutky tvojej cirkvi, nadradenie tradície nad Písmo atď. Ale vy radi v takej chvíly prechádzate na obvinenia, že váš oponent nie je kresťanom. Mne si to spravil pri téme o vojne, kde to tiež nemalo žiaden súvis.


142.
označiť príspevok

Ludwig muž
   6. 1. 2017, 13:06 avatar
Ospravedlňujem sa, spustil to teóma v 39. Až potom sa to začalo nabalovať.


144.
označiť príspevok

Astax1 muž
   6. 1. 2017, 13:14 avatar
Ja som súhlasil s veriacim, a tým som vyjadril súhlasný názor.
Shagara neustále obviňuje všetkých "trinitárov", že nie sú pravými kresťanmi, tak o čom to vlastne hovoríš?
Tu hore v tejto diskusii sa neriešili skutky Katolíckej Cirkvi, ale nižšie v spodných komentároch. No pre absolútnu neobjektívnosť, nevzdelanosť a zaujatosť som diskusiu na tú tému ukončil, tak, že som na to ďalej nereagoval.

"nadradenie tradície nad Písmo" Riešilo sa tu Sola Scriptura, čo znamená "jedine písmo" a nie nadradenosť tradície nad Písmo.
No ty ani nemáš naštudované čo to vlastne znamená Cirkevná tradícia, preto by si sa ani nemal púšťať do diskusie, ak nerozumieš daným termínom.

" Mne si to spravil pri téme o vojne, kde to tiež nemalo žiaden súvis." To si nepamätám, môžeš sem dať link, na danú diskusiu. A istotne som neurobil tak preto, aby som ťa "ponížil" a tak, aby tvoje argumenty vyzneli nepravdivo.
Čo si pamätám, tak sme diskutovali o "spravodlivej vojne"

A neviem prečo vlastne chodíš komentár po komentári za Shagarom a snažíš sa ho v každej situácii brániť, kedže ja nie som ten, ktorý útočí.
Súhlasí lea_pragmaticka1


145.
označiť príspevok

Ludwig muž
   6. 1. 2017, 13:22 avatar
Nesnažím sa ho za každú cenu brániť. Ale za útok som považoval veriaceho príspevok v 105 a toho si sa chytil aj ty. Ale Shagara začal prvý, hneď v úvode témy. To som si nevšimol.
K tej našej diskusii, diskutovali sme vtedy o vojne, napriek tomu si skrútil reč práve na trojicu. Možno tú tému nájdem. Mal so pocit že tu sa situácia zopakovala, ale nie tomu úplne tak. Mal som dať väčší pozor a prečítať si všetky príspevky. Malou poľahčujúcou okolnosťou je, že to tu nie je riešené práve prehľadne.


149.
označiť príspevok

Astax1 muž
   6. 1. 2017, 13:45 avatar
To je pravda, že to tu nie je riešené práve najprehľadnejšie.
Využil som rovnaké právo na vyjadrenie svojho názoru, ako Shagara, keď som súhlasil s veriacim. Z mojej strany nešlo o útok, tak ako to je pravidelne pri Shagararovi. Často využíva invektíva, ako napr. "sedíš si na niečom", "nepoužívaš zdravý rozum" a pod. A to už nehovorím o tom, že skoro za každou jeho vetou je výkričník. Takýmto spôsobom sa diskusia nevedie.
To je možno dôvod, prečo tu ľudia naňho začínajú reagovať podráždenejšie.

Ak som "skrútil reč na trojicu" bolo to možno z toho princípu, že som chcel ukázať na teologický princíp hierarchie pravdy. T.j., že z jednej pravdy vychádzajú mnohé iné pravdy, ak niekto neprijíma prvú pravdu, celé jeho kauzálne chápanie je chybné.


150.
označiť príspevok

Ludwig muž
   6. 1. 2017, 14:01 avatar
Samozrejme že máš právo vyjadriť svoj názor. Ja ti ho nechcem brať a to ti nemôžem vyčítať. Len mi vadí, ak sa argument "vy nie ste kresťania lebo neveríte v trojicu" používa tam, kde sa diskutuje o niečom inom a nemá to súvis. v takomto prípade mi to príde by rana pod pás. Veriaci to robí žiaľ dosť často. Inak diskutuješ slušnejšie ako Shagara, to ti neberiem. On už je zjavne podráždený. Dávnejšie mal iný prejav, keď som si prezeral témy ktoré vytvoril pre rokmi.
Súhlasí Wolfe


3.
označiť príspevok

Klein muž
   4. 1. 2017, 01:38 avatar
„Milovaný, toto ti píšem, …aby si vedel, ako si máš počínať v Božom dome, ktorým je Cirkev živého Boha, stĺp a opora pravdy,“ (1Tim 3, 14-15).

Kedze pravda moze byt len jedna a je tu vela cirkvi ktore hlasaju odlisne pravdy, len jedna z nich moze byt tou pravou...

Celé prvé tisícročie ani jeden jediný kresťan nespochybnil skutočnú prítomnosť Krista v eucharistií. Koncom prvého storočia bola táto viera rozsirena v kazdom spolocenstve.

Uz z tohto obdobia sa nam zachoval list od sv. mucenika Justina ktory tuto vieru prijal od apostolov a nasledne ju ucil ostatných krestanov a vysvetloval ju rimanom.

Sv. Justín (mučeník)- /100-165/.
"Tento pokrm sa volá u nás Eucharistia, na ktorom smie byť účastný iba ten, čo verí, že je pravda, čo učíme a čo bol obmytý vodou na odpustenie hriechov a znovuzrodený, ako aj ten, čo žije tak, ako to kázal Kristus. A toto nepožívame ako obyčajný chlieb alebo obyčajný nápoj. Ale tak ako veríme, že Ježiš Kristus, náš Spasiteľ, Slovo Božie sa stalo telom a pre našu spásu, mal aj telo aj krv, tak sme boli aj poučení, že tento pokrm, v ktorom sa vzdávali vďaky modlitbou obsahujúcou jeho slová a z ktorého sa naša krv a telo premenou živí, je telo a krv tohto Ježiša."

Nakolko vsetky protestantske cirkvi tuto vieru zavrhli, nemozu sa nazyvat Kristovou nevestou....


4.
označiť príspevok

teóma muž
   4. 1. 2017, 01:49 avatar
1215 – transubstanciácia – od tohto roku je Ježiš skutočne prítomný telom a dušou v oplátke. Dovtedy to bola Pamiatka Pánovej večere – teda bez premieňania.

eucharistia je výmysel RKC

Ako vznikla skutočná prítomnosť Ježišova v eucharistii?
Roku 831 napísal benediktínsky mních Paschasius Radbert pojednánie „O Tele a Krvi Krista“.

Táto doktrína mnoho ľudí prekvapila a taktiež našla svojich oponentov. Toto nové učení v Rímskej cirkvi aj tak skvasilo a vyrástlo. Nakoniec bola teória „transsubstanciáce“ oficiálne prehlásená za dogmu viery, nevyhnutnú pre spásu. na Lateránskom koncile za pápeža Innocenta III roku 1215. A Tridentský koncil v r.1545-1563 prehlásil, že kto neverí, že v chlebe a víne je skutočne prítomný Kristus, nech je prekliaty. (Bennett)

Keďže ja tomu neverím, som teda prekliaty. Lenže ja som prijal spásu a prijatím spásy Ježiš sňal zo mňa všetky prekliatia a hriechy, takže som slobodný.

Kebyže Radael poznáš písmo tak tu nepíšeš sprostosti.

Katolícka omša a katolícka eucharistia je modlárstvo. Modlári nevojdú do Božieho kráľovstva. (Ef 5,5) Eucharistia vždy bolo vďakyvzdávanie, nie premenený chlieb. (až do roku 1215, napriek tomu sa katolícka náuka odvoláva, že to ustanovil Ježiš Kristus. Pozri katechizmus, článok 1345)

Modlárstvo znamená: kňaz koná obeť, neživá vec sa stáva živou, neživej veci sa klaňajú a uctievajú ju ako Boha.

Vysvetlenie: Kristus vykonal poslednú dokonalú obeť, tá obeť je úplne dostatočná, niet už inej obete za hriech. (Hebr 10,18) Kristus bol posledný Veľkňaz (katolíci majú pápeža veľkňaza) (Hebr 7, 27-28). Kristus je jediný, posledný kňaz Nového zákona. Nový Zákon už nemá kňazov, chrámy. Človek, ktorý uveril v biblického Ježiša Krista je Božím chrámom, patrí do Kristovho tela – Cirkvi. Klania sa Bohu v Duchu a pravde…

(Jn 6:35 [SSV])

Ježiš im povedal: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.

(Jn 6:50-51 [SSV])

Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť.

Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta.“

V poslednom verši je podaná definícia chleba. Je to jeho telo, jeho obeta za život sveta. Tam na tom kríži som mal skončiť ja, ty a celý svet. Lenže Kristus to urobil za mňa. A ten chlieb je VIERA v jedinú dostatočnú, dokonanú, dokonalú obeť Ježiša Krista. Ten kto uverí v túto obeť raz a navždy, zostúpi doňho Kristov Duch a On je tým životom spaseného kresťana.

O tom, že ten chlieb = viera nám to podáva sa celá šiesta kapitola Jánovho evanjelia.


5.
označiť príspevok

teóma muž
   4. 1. 2017, 01:50 avatar
Že máme jesť jeho telo a piť jeho krv je napísané v Jánovi 6 kapitole. Pre dokonalé pochopenie tohto verša je potrebné prečítať si celú 6 kapitolu. Kedy sa 6 kapitola odohráva? Zistíte že v niekde uprostred účinkovania Ježiša Krista a nie pri poslednej večeri.
Celá 6 kapitola nám hovorí o viere. Každú chvíľu sa tam spomína viera, viera, viera… To znamená že jesť a piť Ježišove telo a krv je duchovné jedenie a pitie a to je viera.
Slová 6 kapitoly Ježiš adresoval učeníkom, farizejom, ľudu. Biblia hovorí, že ak niečo zvestoval ľudu, Ježiš hovoril v podobenstvách. (Mt 13,34; Mk 4,34) to znamená že Ježišove slová o jedení a pití sú podobenstvo, obraz a ten význam je viera a pravda. Verše 34 a 35 nám to potvrdzujú.
Podľa 40 a 47 verša, viera je podmienkou večného života.
45 verš nám hovorí: Všetkých bude učiť sám Boh. Všetkých – to sa týka všetkých, ktorí uveria Božiemu slovu a Božím podmienkam spásy. Tých, čo už sú spasení. To znamená, že spasený človek nepotrebuje učiteľský úrad cirkvi, aby správne pochopil Bibliu. Tým by pohrdol Božím Duchom a držal sa ľudského učenia. Spasený človek spozná, že v katolíckom učení o eucharistii niečo nesedí.
Ďalej Ježiš v 50 verši hovorí, že nezomrie nik, kto bude z neho jesť. Zomretie je myslené duchovná smrť – peklo. Na katolícke jedenie a pitie sa to nedá povedať, pretože ľudia chodia na prijímanie a nie sú ubezpečení ani kňazom, ani pápežom, že nik z nich večnenezomrie. Všetci katolíci chodia, aj keď mnohí iba raz za čas na prijímanie. To by znamenalo, že nik z nich nepôjde do pekla. Sami vieme, že to nie je pravda. Že nikto z katolíkov aj napriek množstvu prijímaní nie si je istý svojou spásou. Ani kňaz, ani biskup, ani pápež. Ježiš hovorí, že nik nezomrie. Kto je potom podľa Biblie ten, čo požíva Ježiša a nezomrie? Je to zasa len viera v Ježiša, ktorá ubezpečuje spaseného človeka, že nezomrie. Všetci spasení kresťania vám povedia, že nezomrú, že nepôjdu do pekla. Boh im daroval takú vieru, a Boh ich v tom stále utvrdzuje. Každý, kto uverí spáse a Božiemu slovu podľa Božích podmienok spasenia, je utvrdzovaný, že nepôjde do pekla, nezomrie. (teda nie podľa katolíckych podmienok spasenia, tie ti nikdy nezaručia spásu ) Božie slovo nám hovorí, že viera je skrze hlásanie Božieho slova. Viera je dar od Boha. Teda vieru nezískame chodením do kostola, na prijímanie. Vieru ti dá Boh, teda utvrdí ťa v spasení, ak uveríš v jeho slovo.
51 verš nám dáva definíciu tohto chleba života: Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta. Už podľa 40 a 47 verša vidíme, že to jedenie ktoré zabezpečuje večný život je viera. Vidno, že to nie je eucharistia v katolíckom ponímaní, lebo katolíci nevedia o svojom živote v Kristovi, nie sú utvrdení o svojej spáse, neveria, že žijú naveky. Spasení vedia, že žijú naveky. Zasa je to len viera, ktorá utvrdzuje o žití naveky už tu a teraz. Ten chlieb je Ježišove telo za život sveta. To znamená že ten chlieb ešte nebol chlebom života, ešte to nebola a tá spasiteľná viera. Spásna viera je až keď Ježiš zomrie, vstane z mŕtvych, položí svoje telo za život sveta, keď dokoná jedinú, poslednú, úplne dostačujúcu obeť . Toto je ten chlieb z ktorého žijú spasení ľudia. Toto je tá viera, ktorej veria spasení ľudia a Boh ich v tom neustále utvrdzuje. Lenže katolíci neveria v jedinú, úplnú, dostačujúcu obeť. Stále obetujú obety, stále prinášajú obete za hriech. Toto je ale jasné odporovanie Božiemu slovu.
53 verš hovorí: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Ten život je večný život získaný vierou. Ten život pocítite v sebe, keď uveríte Božiemu slovu. Boh vám dá taký život. Ten život je vnútorné presvedčenie, že ti patrí už od okamihu uverenia Božie kráľovstvo a že tvoj život tu na zemi je už večným životom. Že nebudeš súdený, ale prejdeš zo života pozemského do života nebeského. Že večná smrť už nepatrí tebe.
V 63 verši sú jasné slová – Duch oživuje, telo nič neosoží. Slová, ktoré som vám povedal sú Duch a život. To znamená, že Kristus sa prijíma duchovne nie telesne, materiálne. Jeho slovo je Duch a život. Máš málo Božieho ducha? To znamená, že máš málo Božieho slova. Máš málo Božieho života? To znamená, že máš málo Božieho slova.
V 68 verši Peter hovorí: „Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života. Samotný Peter vyznal Ježišovi za všetkých, ktorí od neho pre slová o jedení a pití Ježišovho tela neodišli. Tí, čo neodišli od Ježiša to pochopili správne, že tie Ježišove slová mali duchovný význam.
Takto by sa dala celá 6 kapitola Jána verš po verši vykladať. A neskĺznete k nepravde, ak Božie slovo budete vykladať Božím slovom. Ak pochopíte, že Boh v Biblii si neprotirečí.

Možno sa ešte opýtate: A čo posledná večera? Tam Ježiš ustanovil sviatosť oltárnu.

Odpoviem stručne:

Ak budete skúmať, pri čítaní Biblie zistíte:

- Žiadnu sviatosť oltárnu Ježiš neustanovil,

- nepíše sa nikde v Biblii o skutočnej prítomnosti Ježišovho tela a krvi

- Ak si spasený, Duch Svätý ti dá rozoznať čo je v Biblii myslené duchovne a čo skutočne.

- Ježiš sa obetoval raz a navždy, čiže to, čo robia kňazi nie je Biblické, ale ľudská náuka, Ježišova obeť bola posledná a dostačujúca na uzmierenie Boha.

- Vždy keď sa konala Večera Pánova, jedol sa chlieb a pil sa kalich, víno. Večera Pánova bola od čias apoštolov a je (u protestantov) duchovné spoločenstvo s Pánom, nie požívanie tela a krvi (katolíci, evanjelici)

- Sviatosť oltárna, teda skutočne prítomný Ježiš v eucharistii je výmysel ľudský. Doktrína o skutočnej Ježišove prítomnosti bola odsúhlasená na koncile v roku 1215. Dovtedy to bola Pánova večera.

Záver:

Keď je Božie slovo pravda, nemôže si protirečiť. Preto je Božie slovo jediným meradlom všetkého učenia o Bohu. Tým sa vylučuje ako meradlo pravdy nejaké náboženstvo, pápež, alebo nejaký charizmatický vodca, tradícia…

Ježiš Izraelským náboženským najvyšším vodcom, ktorí nechceli počuť pravdu, nechceli zachovať Ježišovo slovo adresoval tieto slová, ktoré sú v dnešnej dobe adresované všetkým náboženským vodcom, ktorí nechcú počuť poznať pravdu a nechcú zachovávať Ježišovo slovo:

(Jn 8:43-47 [SSV])
Prečo nechápete moju reč? Preto, že nemôžete počuť moje slovo.
Vaším otcom je diabol a vy chcete plniť túžby svojho otca. On bol vrah od počiatku a nezotrval v pravde, lebo v ňom pravdy niet. Keď luhá, hovorí zo seba, lebo je luhár a otec lži.
Ale ja hovorím pravdu, a preto mi neveríte.
Kto z vás ma usvedčí z hriechu? Prečo mi neveríte, keď vám hovorím pravdu?!
Kto je z Boha, počúva Božie slová. Vy nepočúvate, lebo nie ste z Boha.“

(2Pt 3:16-18 [SSV])
Niektoré miesta v nich (Pavlových listoch) sú ťažko zrozumiteľné a neučení a neutvrdení ľudia ich prekrúcajú, ako aj ostatné Písma, na svoju vlastnú záhubu.
Ale vy, milovaní bratia, ktorí to už viete, chráňte sa, aby ste sa nedali zviesť bludom ničomníkov a aby ste neodpadli od svojho pevného základu.
Vzrastajte v milosti a poznaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Jemu sláva i teraz a až do dňa večnosti. Amen.


101.
označiť príspevok

Shagara muž
   5. 1. 2017, 07:12 avatar
3,.....V 1. Korinťanom 11:25 (NV) písal apoštol Pavol o Poslednej večeri a vyjadril tie isté myšlienky nepatrne odlišnými slovami. Namiesto toho, aby citoval Ježiša, ako o pohári hovorí: ........„Pite z neho všetci: toto je moja krv novej zmluvy,“ vyjadril to týmto spôsobom: .......„Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi.“ Určite to neznamenalo, že ten pohár sa nejako zázračne premenil na novú zmluvu. Nie je logickejšie prísť k záveru, že to, čo bolo v pohári, predstavovalo Ježišovu krv, prostredníctvom ktorej bola schválená nová zmluva? Chápať to tak,že sa víno premenilo na doslovnú krv Krista je záležitosť na ambulantné,psychiatrické došetrenie!
Mali by sme tomu rozumieť tak, že mali doslova jesť Ježišovo telo a piť jeho krv? Ak áno, Ježiš by hlásal prestúpenie Zákona, ktorý dal Boh Izraelu prostredníctvom Mojžiša. Tento Zákon zakazoval požívanie akejkoľvek krvi. (3. Mojž. 17:10–12) Ježiš niečo také nehlásal, pretože hovoril jasne proti porušovaniu akejkoľvek požiadavky Zákona. (Mat. 5:17–19)
A to teraz hovorím len o "jedení" krvi!
Teda to, na čo Ježiš myslel, muselo byť jedenie a pitie v obraznom zmysle, a to prejavovaním viery v hodnotu jeho dokonalej ľudskej obete. — Porovnaj Jána 3:16; 4:14; 6:35, 40.
A čo na to dalšie časti Písma?
Hebr. 9:25–28, uvádya: ......„Ani nie preto, aby seba samého viackrát obetoval ako [židovský] veľkňaz, ktorý rok čo rok vchádza do Svätyne s cudzou krvou. Inak by bol musel trpieť už mnohokrát od stvorenia sveta. On sa však teraz na konci vekov zjavil raz navždy, aby obetovaním seba zničil hriech. A ako je ustanovené, že ľudia raz zomrú a potom bude súd, tak aj Kristus: raz sa obetoval.“
Teda,vďaka RKC Kristus stále trpí! A rétorika o "nekrvavej obeti" je len chorý alibizmus,nič viac!
A budem sa opakovať.......Ježiš ‚lámal chlieb‘, keď sa rozdeľoval pokrm pri jedle aj pred Poslednou večerou. Prečítaj si..... (Mar. 6:41; 8:6) Chlieb, ktorý v tom čase Židia jedávali, nebol taký, na aký sú mnohí ľudia zvyknutí dnes. Keď ho jedli, často si kúsok odlomili alebo odtrhli. Nič viac,....teda žiadne prímanie,eucharistia!


6.
označiť príspevok

teóma muž
   4. 1. 2017, 01:50 avatar
Transubstanciácia je doktrínou rímskokatolíckej cirkvi. Katechizmus katolíckej cirkvi definuje túto doktrínu v paragrafe 1376:

„Tridentský koncil zhŕňa katolícku vieru, keď vyhlasuje: „Keďže… Kristus, náš Vykupiteľ, povedal, že to, čo [v tej chvíli] obetuje pod spôsobom chleba, je skutočne jeho telo, v Božej Cirkvi vždy vládlo presvedčenie, ktoré tento svätý koncil teraz znovu vyhlasuje: Konsekráciou chleba a vína sa uskutočňuje premena celej podstaty chleba na podstatu tela Krista, nášho Pána, a celej podstaty vína na podstatu jeho krvi. Túto premenu svätá katolícka Cirkev primerane a vhodne nazýva transsubstanciácia [prepodstatnenie].”

Inými slovami, rímskokatolícka cirkev učí, že hneď ako vysvätený kňaz požehná chlieb Večere Pánovej, premení sa na skutočné telo Krista (hoci si zachová vzhľad, vôňu a chuť chleba); a keď požehná víno, premení sa na skutočnú krv Krista (hoci si zachová vzhľad, vôňu a chuť vína). Je takýto koncept biblický? Existujú určité pasáže Písma, ktoré by pri doslovnej interpretácii mohli viesť k „reálnej prítomnosti” Krista v chlebe a víne. Príkladmi sú Ján 6:32-58; Matúš 26:26; Lukáš 22:17-23 a 1 Korinťanom 11:24-25. Pasáž, na ktorú sa poukazuje najčastejšie, je Ján 6:32-58 a hlavne verše 53-57, „A Ježiš im povedal: Amen, amen vám hovorím, že ak nebudete jesť tela Syna človeka a piť jeho krvi, nemáte v sebe života. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život … Lebo moje telo je pravdivý pokrm a moja krv pravdivý nápoj. Ten, kto je moje telo telo a pije moju krv, zostáva vo mne a ja v ňom … tak I ten, kto mňa je, bude žiť skrze mňa.”

Rímskokatolíci interpretujú túto pasáž doslovne, pričom jej posolstvo aplikujú na Večeru Pánovu, ktorú nazývajú „Eucharistia” alebo „omša”. Tí, ktorí odmietajú predstavu transubstanciácie, interpretujú slová Ježiša v Jánovi 6:53-57 obrazne či symbolicky. Ako môžme vedieť, ktorá interpretácia je správna? Našťastie, Ježiš do maximálnej miery objasnil to, čo mal na mysli. Ján 6:63 tvrdí, „Duch je, ktorý oživuje; telo nič neosoží. Slová, ktoré vám ja hovorím, sú duch a sú život.” Ježiš výslovne uviedol, že Jeho slová sú „duch”. Ježiš používal fyzické pojmy, ako sú jedenie a pitie, aby vyučoval duchovnú pravdu. Rovnako ako konzumácia fyzického jedla a nápoja zachováva naše fyzické telá, tak sú aj naše duchovné životy zachránené a budované Jeho duchovným prijímaním, a to milosťou prostredníctvom viery. Jedenie Ježišovho tela a pitie Jeho krvi sú symboly plného a kompletného prijatia Jeho do naších životov.

Písmo vyhlasuje, že Večera Pánova je pripomienkou tela a krvi Krista (Lukáš 22:19; 1 Korinťanom 11:24-25), nie skutočná konzumácia Jeho fyzického tela a krvi. Keď Ježiš hovoril v Jánovi v kapitole 6, v tom čase ešte ešte nemal Poslednú Večeru so svojimi učeníkmi, v rámci ktorej by ju bol ustanovil. A preto vkladať Večeru Pánovu / kresťanské prijímanie do Jána v kapitole 6 je neoprávnené. Kompletnejšiu diskusiu na tieto témy nájdete uvedené v našom článku týkajúcom sa Svätej Eucharistie.

Najvážnejším dôvodom odmietnutia transubstanciácie je fakt, že rímskokatolícka cirkev ju vníma ako „opätovnú obeť” Ježiša Krista za naše hriechy, respektíve ako „opätovné prinášanie / predkladanie” Jeho obete. Je to v priamom protiklade s tým, čo hovorí Písmo, že Ježiš zomrel „raz navždy za všetkých” a nepotrebuje byť znovu obetovaný (Židom 10:10; 1 Petra 3:18). Židom 7:27 vyhlasuje, „ktorý nepotrebuje každého dňa ako najvyšší kňazi, obetovať obeti najprv za svoje vlastné hriechy a potom za hriechy ľudu. Lebo to učinil RAZ NAVŽDY tak, že obetoval sám seba.”

www.gotquestions.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


8.
označiť príspevok

teóma muž
   4. 1. 2017, 01:52 avatar
Kristus v Bohostánku
(Mt 24:24-27)

Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených.

Hľa, hovorím vám to vopred.

Keby vám teda povedali: »Hľa, je na púšti,« nevychádzajte; »Hľa, skrýva sa v dome,« neverte.

Lebo ako blesk vzíde na východe a vidno ho až po západ, taký bude aj príchod Syna človeka.

Katolícky Kristus v bohostánku je falošný Kristus, falošný mesiáš. Zvedené je ním obrovské množstvo ľudí. Tento Kristus robí falošné znamenia a zázraky, ako je premieňanie sa na kúsky tela a krvi, a množstvo eucharistických zázrakov. (vyhľadajte si na webe, ak ich nepoznáte) Tento falošný Kristus zvedie aj je to možné aj vyvolených – tých čo verili Biblickému Kristovi. Dnešná doba to potvrdzuje – niektorí protestanti čo verili v Biblického Krista, uverili katolíckemu Kristovi.

Ďalej nás Ježiš varuje: Hľa, hovorím vám to vopred. Keby vám teda povedali: »Hľa, je na púšti,« nevychádzajte; »Hľa, skrýva sa v dome,« neverte. Skrýva sa v dome, iný preklad je skrýva sa v izbe, iný preklad je skrýva sa na tajnom mieste, iný preklad je v skrýši. Všetky preklady správne a jasne vystihujú to, čo katolíci uchovávajú v bohostánku. Ježiš nás vopred varoval: ak vám niekto povie, že sa skrýva v bohostánku: NEVERTE. Lebo ako blesk vzíde na východe a vidno ho až po západ, taký bude aj príchod Syna človeka. Príchod Ježišov bude nečakaný, rýchly. Príde od svojho nanebovstúpenia už len raz a uvidí ho každé oko.


10.
označiť príspevok

Klein muž
   4. 1. 2017, 01:53 avatar
Vo sv. pisme sa mozno docitat : Kto by nehodne jedol chlieb alebo pil z kalicha, previni sa voci telu a krvi Panovej....

Ako sa da previnit voci spomienke?


11.
označiť príspevok

teóma muž
   4. 1. 2017, 02:00 avatar
Správa o Večery Pánovej je zapísaná v Evanjeliu podľa Matúša 26:26-29, Marka 14:17-25, Lukáša 22:7-22, a Jána 13:21-30. Apoštol Pavel písal o Večeri Pánovej, božskom zjavení v 1 Korinťanom 11:23-29. (Lebo Pavel pravdaže nebol v hornej izbe, keď sa to odohrávalo.) Pavel doložil jednu vetu, ktorú nenachádzame v Evanjeliách: „Kto by teda jedol chlieb alebo pil Pánov kalich nehodne, previní sa proti Pánovmu telu a krvi. Nech teda človek skúma sám seba, a tak je z toho chleba a pije z kalicha. Lebo kto je a pije, a nerozoznáva telo, ten si je a pije odsúdenie.“ (11:27-29). Možno sa pýtame, čo to znamená „nehodne“ jedol chlieb a pil z kalicha. To môže znamenať, že si nectíme opravdivý význam chleba a kalicha, že zabúdame, nakoľko je neuveriteľná cena, ktorú náš Spasiteľ zaplatil za naše spasenie. Alebo to môže znamenať, že dovolíme, aby sa ceremónia stala iba mŕtvym a formálnym rituálom, alebo, že prichádzame k stolu bez toho, aby sme si vyznali svoj hriech. V dodržiavaní Pavlových inštrukcií, každý nech spytuje sám seba pred tým, ako je chlieb a pije kalich, a nech má toto na zreteli.


100.
označiť príspevok

Shagara muž
   5. 1. 2017, 07:00 avatar
10,......to by si musel najprv porozumieť danému textu! Zo symbolov/nie doslovného tela/ prijímajú len znovuzrodení kresťania s nebeskou nádejou. A to katolíci nie sú! Tí,ktorí majú pozemskú nádej ,nemôžu prijímať z daných symbolov,lebo by si "pili odsúdenie".


7.
označiť príspevok

Klein muž
   4. 1. 2017, 01:50 avatar
Kto povazuje slova apostola Jána za Božie slovo, nebude spochybnovat slova, ktore odovzdal svojim nástupcom biskupom a urcil ich za ucitelov ostatných veriacich...

Sv. Irenej (biskup, učiteľ Cirkvi) - /130-202/, Lyon. Bol žiakom sv. Polykarpa, ktorý bol zasa žiakom sv. Jána apoštola.

"Podanie apoštolské je zjavné na celom svete. Stačí ho pozorovať v každej cirkvi tomu, kto chce poznať pravdu... My môžeme vymenovať biskupov, ktorých ustanovili apoštoli, ale aj ich nástupcov až po nás... Ale keďže by dlho trvalo vymenovať nástupcov apoštolov po všetkých cirkvách, budeme sa zaoberať len tou najväčšou a najstaršou, ktorú všetci poznajú, čiže cirkvou založenou a zriadenou v Ríme dvomi veľkými slávnymi apoštolmi Petrom a Pavlom. Ukážeme, že podanie, ktoré ona má od apoštolov a vieru, ktorú ohlasovala ľuďom, prešli až k nám pravidelným nástupníctvom biskupov... Lebo s touto cirkvou pre jej vyššiu prednosť sa má zhodovať každá cirkev, čiže veriaci v celom svete...

Kto odmieta apoštolskú postupnosť, odmieta učenie apoštolov a tym padom sa nemoze povazovaz za ratolesť z viniča, za úd Kristovho tela....
Súhlasí lea_pragmaticka1


99.
označiť príspevok

Shagara muž
   5. 1. 2017, 06:57 avatar
7,...apoštolská postupnosť je všeobecne odmietaný koncept,pretože sa nezakladá na pravde. Okrem RKC to vie každý!
Ak veríme v podobenstvo o "burine a pšenici", a v proroctvo o "všeobecnom odpadnutí od pravdy",...tak reč o apoštolskej postupnosti je len sebaklam RKC! Písmo hovorí,že až v čase konca bude vidno "kto Bohu slúži a kto nie",...po záverečnom oddelení capov od oviec! Prvé storočia bol len rímsky biskup a mnohé iné cirkvi mali tiež svojich čelných predstaviteľov,patriarchov a podobne! Pápež je pojem ktorý vznikol mnoho storočí po apoštolskej cirkvi! Klein,doštuduj si prosím dejiny svojej cirkvi!


9.
označiť príspevok

teóma muž
   4. 1. 2017, 01:52 avatar
Mitraizmus bolo náboženstvo v Rímskej ríši v 1. až 5. storočí n.l. Bolo veľmi populárne medzi Rímanmi, hlavne medzi rímskymi vojakmi, pričom bolo pravdepodobne aj náboženstvom niekoľkých rímskych cisárov. Zatiaľ čo mitraizmus nikdy nezískal „oficiálny” status v Rímskej ríši, bol fakticky oficiálnym náboženstvom až do Konštantína, pričom nasledujúci rímski cisári nahradili mitraizmus kresťanstvom. Jednou z kľúčových čŕt mitraizmu bolo obetné jedlo, ktoré zahŕňalo jedenie mäsa a pitie krvi býka. Mitras, boh mitraizmu, bol „prítomný” v mäse a krvi býka a po skonzumovaní, udelil spasenie tým, ktorí sa zúčastnili jedenia obetného mäsa (teofágia, jedenie svojho boha). Mitraizmus mal aj sedem „sviatostí”, vytvárajúcich takú podobnosť medzi mitraizmom a rímskym katolicizmom, ktorú nemožno ignorovať. Konštantín a jeho nasledovníci našli jedoduchú náhradu za obetné jedlo mitraizmu v predstave Večere Pánovej / kresťanského prijímania. Žiaľ, niektorí prvotní kresťania už predtým začali spájať mysticizmus s Večerou Pánovou, pričom tak odmietali biblický koncept jednoduchej a úctyhodnej pamiatky Kristovej smrti a vyliatej krvi. Pokatoličtenie Večeri Pánovej spôsobilo prechod k obetnému stráveniu Ježiša Krista, v súčasnosti známemu ako katolícka omša / Eucharistia, a to úplne.


12.
označiť príspevok

Klein muž
   4. 1. 2017, 02:01 avatar
Svate pismo jednoznacne uci o skutocnej pritomnosti Krista v eucharistii....

Cely pribeh zacina na brehu Galilejskeho mora, ale my sa pozrieme az na verse 30 a dalej Jn 6,30-67
Versom 30 zacina rozhovor, ktory sa odohral v synagoge v Kafarnaume. Zida sa ho pytali, ake znamenia moze urobit a ako vyzvu uvadzali, ze "Naši otcovia na púšti jedli mannu". Moze to Jezis prekonat? Povedal im, ze pravy chlieb prichadza z neba od Otca. Povedali, "daj nam tento chlieb". Jezis odpovedal "Ja som chlieb života.". Zacinal hovorit explicitne a Zidia zacinali somrat, ale stale ho chapali tak, ze hovori v metaforach. Jezis potom zopakoval to, co povedal pred tym a opat to zhrnul: "Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta." Zida sa nedovercivo spytali "Ako nám tento môže dať jesť svoje telo?!"

Hugh Pope vo svojom komentari k tejto kapitole poznamenava, ze "nakoniec Ho pochopili doslovne a ostali zarazeni; ale pretoze Ho pochopili spravne, opakuje svoje slova s vynimocnym dorazom, az tak, ze az teraz pridava slova o piti Jeho krvi": Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa."
Nepokusil sa nejako zmakcit to co povedal, nepokusil sa napravit "nepochopenie", pretoze tam ziadne nepochopenie nenastalo. Jeho posluchaci ho pochopilio celkom spravne. Nikto si uz viac nemyslel, ze hovori v metaforach. Ak by si to mysleli, preco by ich neopravil? V inych situaciach, ak doslo k zmatkom, Kristus vysvetlil co tym myslel. V tejto situacii, kde by kazde nepochopenie malo katastrofalne nasledky, sa o taketo vyjasnenie nesnazil. Namiesto toho zopakoval to co uz raz povedal.

Bolo tam vela z jeho ucenikov, ktori ked poculi, co povedal hovorili "Tvrdá je to reč! Kto to môže počúvať?!". Toto boli jeho ucenici, ludia, ktori si uz zvykli na jeho pozoruhodne sposoby. Upzornil ich, aby nemysleli telesne, ale duchovne "Duch oživuje, telo nič neosoží. Slová, ktoré som vám povedal, sú Duch a život". Ale vedel, ze niektori neveria, vratane toho, ktory ho zradi (je to tu, v odmietnuti Eucharistie, ked Judas odpadol). Po tomto "ho mnohí z jeho učeníkov opustili a viac s ním nechodili."

Toto je jediny zaznam, ktory mame o Kristovych nasledovnikoch, ktori ho opustili z dovodu ucenia. Ak by ho iba nepochopili, ak by z hluposti vzali jeho metaforu doslovne, preco by ich nezavolal spat a neuviedol veci na spravnu mieru? Rovnako Zidia, ktori sa na neho pozerali nedovercivo, ako aj Jeho ucenici, ktori akceptovali vsetko az po tento bod, by ostali, ak by im vysvetlil, ze tym nemyslel nic viac ako symbol.

Ale on tychto prvych protestujucich neopravil. Dvanastkrat povedal, ze je chlebom, ktory prichadza z nebies; styrikrat povedal ze by mali "jest moje telo a pit moju krv". Jan 6 bol prislubom toho, co bude ustanovene pri Poslednej Veceri - a bol to prislub, ktory nemohol byt explicitnejsi.


13.
označiť príspevok

teóma muž
   4. 1. 2017, 02:03 avatar
1215 – transubstanciácia – od tohto roku je Ježiš skutočne prítomný telom a dušou v oplátke. Dovtedy to bola Pamiatka Pánovej večere – teda bez premieňania.

eucharistia je výmysel RKC

Ako vznikla skutočná prítomnosť Ježišova v eucharistii?
Roku 831 napísal benediktínsky mních Paschasius Radbert pojednánie „O Tele a Krvi Krista“.

Táto doktrína mnoho ľudí prekvapila a taktiež našla svojich oponentov. Toto nové učení v Rímskej cirkvi aj tak skvasilo a vyrástlo. Nakoniec bola teória „transsubstanciáce“ oficiálne prehlásená za dogmu viery, nevyhnutnú pre spásu. na Lateránskom koncile za pápeža Innocenta III roku 1215. A Tridentský koncil v r.1545-1563 prehlásil, že kto neverí, že v chlebe a víne je skutočne prítomný Kristus, nech je prekliaty. (Bennett)


14.
označiť príspevok

Klein muž
   4. 1. 2017, 02:10 avatar
Nekopiruj sem zbytocne tie clanky mam ich sto krat precitane a nie, niesu pravdive, poslal som ti origninalny preklad z listu sv. Justina ktory v prvom storoci pisal o krestanskej viere, o skutocnej pritomnosti Krista v chlebe a vine....

A nejde o neustalne obetovanie ale o spritomnenie jedinej obety, na ktorej mozeme mat vdaka sv. omsi ucast... Kto nebude jest jeho telo, nebude mat v sebe zivot, a kto bude, toho Kristus v posledny den vzkriesi....

Vo svatom pisme sa docitas :

Lebo od východu slnka až po západ je veľké moje meno medzi národmi a na každom mieste budú obetovať, budú prinášať môjmu menu čistú obetu, lebo je veľké moje meno medzi národmi, hovorí Pán zástupov.

Kedysi sa obety konali len v Jeruzalemskom chrame, ktory bol po Kristovom nanebovstupeni zniceny... Od tej doby sa prinasa Bohu cista obeta, jedina a vecna ktorou je Jezis Kristus... Ziadne ine obety, ziadne nove, ale jedna, jedina a vecna pre uzitok vsetkych veriacich....
Súhlasí lea_pragmaticka1


15.
označiť príspevok

teóma muž
   4. 1. 2017, 02:11 avatar
Kristus ako Boh prišiel z neba na zem. Predtým bol v nebi. Bol tam ako duch. Prišiel na zem a vzal si telo z Márie panny a stal sa človekom. To znamená že si vzal jedno jediné telo. To telo chodilo po zemi a potom sa obetovalo za hriech sveta na kríži. To telo vstalo zmŕtvych a zjavovalo sa apoštolom a učeníkom. Potom vystúpilo do neba. Kristus zasadol po pravici Otca (Mk 16,18)Kristus je jediný v nebi, ktorý má telo. Jeho jediné telo, od Márie panny telo človeka sedí po pravici Otca. No Kristus je na zemi prítomný svojim Duchom. To znamená, že jeho jediné telo sedí po pravici a jeho Duch je prítomný tu na zemi (aj v nebi). To znamená, že Ježiš Kristus nemôže denne zostupovať na státisíce oltárov sveta a byť tam svojim telom prítomný. Jeho telo je len jedno a nemôže sa deliť. Duch je ten, ktorý môže byť všade prítomný. Duch je taký, že môže obsiahnuť celú zem, svet, vesmír, nebo. Ak je teda Ježiš Kristus na svete prítomný, tak len svojim Duchom. Ak prijímajú Ježiša Krista ľudia, tak Biblia hovorí, že Ježiš Kristus sa dá prijať duchovne len vierou a len raz v živote. Nedá sa viackrát prijímať. Prijatý Kristus ostáva svojim Duchom v spasenom človeku navždy.

Katolíci potrebujú čo najčastejšie prijímať oplátku - Ježiša Krista na svoju spásu. Katolícke učenie odporúča Ježiša Krista čím viac razí prijímať. Katolíci si uskladňujú telo Ježiša Krista v bohostánku.

Biblia – Božie slovo – čiže Boh to, čo katolíci konajú nazýva modlárstvo. Robia si z materiálnej veci boha a klaňajú sa mu. To je prehrešenie proti prvému prikázaniu desatora a proti druhému bodu Biblického desatora, ktorý si katolíci v katolíckom desatore vynechali


16.
označiť príspevok

teóma muž
   4. 1. 2017, 02:14 avatar
Omša ako nekrvavá obeť za hriechy
(Hebr 7:26-28)

Veď bolo aj vhodné, aby sme mali takého veľkňaza: svätého, nevinného, nepoškvrneného, oddeleného od hriešnikov, povýšeného nad nebesia, ktorý nepotrebuje ako veľkňazi deň čo deň prinášať obety najprv za svoje hriechy a potom za hriechy ľudu. On to urobil raz navždy, keď obetoval seba samého. Zákon totiž ustanovuje za veľkňazov ľudí podrobených slabosti, ale slovo prísahy, ktoré odznelo po zákone, ustanovuje Syna, dokonalého naveky.

Omša je podľa katolíckeho učenia nekrvavá obeť za naše hriechy, ktorá sa musí slúžiť denne na státisícoch oltárov sveta za hriechy ľudí. Aj za hriechy trpiacich duší v očistci, aby sa im skrátil čas utrpenia v očistci.

Biblia hovorí:

(Hebr 9:22 [SSV])

A podľa zákona sa skoro všetko očisťuje krvou a bez vyliatia krvi niet odpustenia.

To znamená, že ak omša je nekrvavá obeť, bez preliatia krvi niet odpustenia hriechov. Omša teda nemôže nikomu pomôcť k odstráneniu hriechov a nemôže byť „uzmierujúcou“ obeťou za hriechy, lebo sa nevylieva krv obete. Nemôže pomôcť ani dušiam v očistci, lebo sa nevylieva krv a lebo očistec podľa Biblie neexistuje. Teda to, čo robia katolícki kňazi nie je ani obeta Starého Zákona ani obeta Nového Zákona.

Biblia hovorí, že Kristus je jediný kňaz, veľkňaz, ktorý vylial svoju krv za odpustenie hriechov, aj odčinenie hriechov (Hebr 2,17) Nový zákon neustanovuje žiadneho kňaza, aby prinášal obete. Kristovo kňazstvo neprechádza na žiadneho kňaza (Hebr 7,24) Tí, čo uverili v Kristovu jedinú obeť a jediné kňazstvo, tí sú navždy spasení (Hebr 7,25)

(Hebr 10:8-22 [SSV])

Najprv hovorí: „Obety ani dary, ani obety zápalné, ani obety za hriech si nechcel, ani sa ti nepáčili“ – a ony sa prinášajú podľa zákona. Potom povedal: „Hľa, prichádzam, aby som plnil tvoju vôľu.“ Ruší prvé, aby ustanovil druhé. V tejto vôli sme posvätení obetou tela Krista Ježiša raz navždy. Každý kňaz koná denne bohoslužbu a veľa ráz prináša tie isté obety, ktoré nikdy nemôžu odstrániť hriechy. No tento priniesol jedinú obetu za hriechy a navždy zasadol po pravici Boha. A teraz už čaká, kým mu nebudú jeho nepriatelia položení ako podnožka pod nohy. Lebo jedinou obetou navždy zdokonalil tých, čo sa posväcujú. Dosvedčuje nám to i Duch Svätý, keď povedal: „Toto je zmluva, ktorú s nimi uzavriem po tých dňoch, hovorí Pán: svoje zákony vložím do ich sŕdc a vpíšem im ich do mysle; a na ich hriechy a neprávosti si už viac nespomeniem.“ A kde sú ony odpustené, tam už niet obety za hriech. A keď máme, bratia, smelú dôveru, že vojdeme do Svätyne skrze Ježišovu krv, tou novou a živou cestou, ktorú nám otvoril cez oponu, to jest cez svoje telo, a keď máme veľkňaza nad Božím domom, pristupujme s úprimným srdcom v plnosti viery, so srdcom očisteným od zlého svedomia a s telom obmytým čistou vodou.

Myslím si, že Božie slovo v týchto veršoch je jasne napísané. Kto nechápe, rozoberieme si verše na vysvetlenie:

Najprv hovorí: „Obety ani dary, ani obety zápalné, ani obety za hriech si nechcel, ani sa ti nepáčili“ – a ony sa prinášajú podľa zákona.

Obety a dary Starého Zákona Boh nechcel, ani sa mu nepáčili, aj keď ich prinášali denne kňazi podľa zákona. Čo koná Katolícka cirkev? Obete za hriech. Keď sa Bohu starozákonné obete nepáčili, myslíte si, že sa Bohu páčia katolícke obete? Katolícke obete v tom zmysle ako sa konajú Boh nikde v Biblii nenariadil. Keď sa Bohu nepáčili obete, ktoré On nariadil, ako sa mu môžu páčiť katolícke obete, ktoré On nenariadil? A ktoré protirečia tomu, čo On nariadil?

Potom povedal: „Hľa, prichádzam, aby som plnil tvoju vôľu.“ Ruší prvé, aby ustanovil druhé, V tejto vôli sme posvätení obetou tela Krista Ježiša raz navždy.

Obete starého zákona boli zrušené a Boh ustanovil „druhé“ – skrze vyplnenie Božej vôle Ježišom Kristom. Skrze Jedinú Kristovu obeť. Jedinou, poslednou obetou raz a navždy obetovanou sme posväcovaní stále od úkonu uverenia.

Každý kňaz koná denne bohoslužbu a veľa ráz prináša tie isté obety, ktoré nikdy nemôžu odstrániť hriechy. No tento priniesol jedinú obetu za hriechy a navždy zasadol po pravici Boha. A teraz už čaká, kým mu nebudú jeho nepriatelia položení ako podnožka pod nohy.

Starozákonní kňaz prinášal denne obetu za hriechy, ktorá nikdy nemohla odstrániť hriechy. Katolícki kňazi takisto denne konajú obete omše za hriechy, ktoré nikdy nemôžu odstrániť hriechy. Kristus ale priniesol jedinú dokonalú obeť raz a navždy a zasadol po pravici Boha. Katolíci do konca sveta budú vykonávať obete za hriechy a denne akože zvolávajú Ježiša Krista z neba do oplátky. Takto konajú presný opak toho, čo Boh už vykonal. Biblia hovorí, že Ježiš navždy sedí po pravici Boha a príde až na konci vekov, kedy ho uvidí každé oko. Tam po pravici Boha čaká, kým mu nebudú pod nohy podložení všetci nepriatelia. Koncom týchto nepriateľov je záhuba. Ten nepriateľ je zjavný – učenie Katolíckej cirkvi. (Flp 3,17-20)

Lebo jedinou obetou navždy zdokonalil tých, čo sa posväcujú.

Kristus vykonal poslednú obeť za hriech obetovaním seba samého. Jedinú, Novozákonnú obeť. Tých čo uveria v Ježiša Krista a jeho jedinú, dokonalú, dokonanú obeť navždy zdokonalil, navždy sa v ňom posväcujú. To zdokonalenie navždy je nie zásluhami a skutkami tých, čo uverili, ale Ježiš dáva svoje zásluhy týmto uverivším.

To znamená: Tým že uverili, títo ľudia nepotrebujú žiadne omše, žiadne kňazove obete, lebo žiadne neexistujú, žiadne Boh nenariadil. Tie skutky, ktoré kňazi teraz konajú, tie omše a obete, to je podľa Biblie modlárstvo. (Ex 20,4; Dt 5,8)

Dosvedčuje nám to i Duch Svätý, keď povedal: „Toto je zmluva, ktorú s nimi uzavriem po tých dňoch, hovorí Pán: svoje zákony vložím do ich sŕdc a vpíšem im ich do mysle; a na ich hriechy a neprávosti si už viac nespomeniem.“ A kde sú ony odpustené, tam už niet obety za hriech.

Tým čo uverili v jedinú, dokonanú a dokonalú obeť Ježiša Krista, Duch Svätý im túto pravdu v srdci dosvedčuje, že je to tá správna viera a Duch Svätý týchto veriacich utvrdzuje v tejto viere. Títo veriaci majú Božie zákony vpísané do sŕdc a mysle. To znamená, že vystríhajú sa hriechu, poznajú čo je hriech, poznajú Boží zákon. Nie sú síce dokonalí, ešte v nich prebýva telesnosť, to znamená, že telesnosť, starý človek spôsobuje že hrešia. No oni si hriech hneď uvedomia a oľutujú ho. Týmto veriacim boli všetky hriechy odpustené v momente uverenia. Boli im odpustené všetky hriechy minulosti, prítomnosti aj tie, ktoré ešte len spáchajú. (Pozri si náuku listu Rimanom)Títo veriaci nepotrebujú žiadnych kňazov k odpusteniu hriechov, lebo oni už majú hriechy odpustené. Im stačí len vyznať svoj hriech Bohu. Nepotrebujú prinášať žiadne obete za hriech, lebo veria v Ježišovu dokonalú a dokonanú obeť, ktorá im hriechy v momente uverenia odpustila.

A keď máme, bratia, smelú dôveru, že vojdeme do Svätyne skrze Ježišovu krv, tou novou a živou cestou, ktorú nám otvoril cez oponu, to jest cez svoje telo, a keď máme veľkňaza nad Božím domom, pristupujme s úprimným srdcom v plnosti viery, so srdcom očisteným od zlého svedomia a s telom obmytým čistou vodou.

V momente uverenia Duch Svätý ubezpečuje veriaceho, že vojde do neba skrze zásluhy Ježiša Krista, nie cez svoje skutky. To je tá nová a živá cesta. Táto cesta nám bola otvorená skrze smrť Ježiša Krista, cez obetu jeho tela, nie cez obete, sebazapierania nášho tela. Ježiš Kristus je posledný kňaz, veľkňaz, ktorý vykonal poslednú obeť. Veriaci v Ježišovu obeť smelo pristupujú s vierou už tu na zemi k Bohu a patria navždy Bohu. Čistá voda, je krst. Krst podľa Biblie, krst ponorením, kde sa telo úplne ponorí a vynorí sa nový človek. Podľa Biblie sa krstí až vtedy, keď človek uveril v Ježiša Krista.

Katolíci volajú pápeža veľkňazom a tým ho dávajú na roveň Kristovi. Pápež ako katolícky veľkňaz dozerá nad správnosťou liturgie obete, aby sa obete stále vykonávali, aby sa všetko pri obeti vyslovilo tak ako sa má. Do tejto liturgie obete nesmú kňazi svojvoľne pridávať, ani uberať žiadne slová.

Máš teda na výber

- uveriť v jediného veľkňaza, ktorý vykonal jedinú dokonalú, dokonanú, dostačujúcu obeť, veľkňazovi, ktorý už nepotrebuje kňazov a denne prinášať obete za hriech

- alebo veriť naďalej pápežovi s jeho kňazmi a státisícmi obiet denne, obete, ktoré nikdy nebudú dostatočné, ktorých nikdy nebude dosť.


17.
označiť príspevok

teóma muž
   4. 1. 2017, 02:14 avatar
(Hebr 9:24 -28)

Kristus totiž nevošiel do Svätyne zhotovenej rukou, ktorá je len predobrazom pravej, ale do samého neba, aby sa teraz za nás ukázal pred Božou tvárou. Ani nie preto, aby seba samého viackrát obetoval ako veľkňaz, ktorý rok čo rok vchádza do Svätyne s cudzou krvou. Inak by bol musel trpieť už mnohokrát od stvorenia sveta. On sa však teraz na konci vekov zjavil raz navždy, aby obetovaním seba zničil hriech: A ako je ustanovené, že ľudia raz zomrú a potom bude súd, tak aj Kristus: raz sa obetoval, aby sňal hriechy mnohých, a druhý raz sa zjaví – bez hriechu – na spásu tým, čo ho očakávajú.

Toto je jedna z najpodstatnejších správ pre katolíkov. Musia uveriť, že Kristus sa obetoval raz a navždy za hriechy mnohých. Mnohí sú tí, čo v neho uverili. Čo uverili jedinej dostačujúcej obeti. Čo uverili, že Kristus neprichádza denne na státisíce oltárov sveta, ale príde len raz, na konci sveta pre tých spasených, čo ho očakávajú. Teda omša nemôže byť Kristova obeť. Je to ľudský výmysel a nie Kristove ustanovenie, ako to učenie katolíkov podáva.

Katolíci veria, že je v oplátke Ježiš skutočne prítomný. Že zostupuje do oplátky vždy, keď kňaz vysloví slová premenenia. Tým ale popierajú Ježišove slová, keď povedal, že sa zjaví len raz a to na konci vekov a uvidí ho každé oko. Len raz zostúpi z neba vo svojej telesnej podobe.


18.
označiť príspevok

teóma muž
   4. 1. 2017, 02:15 avatar
(Zjv 1:7 [SSV])

Hľa, prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko, aj tí, čo ho prebodli, a budú nad ním nariekať všetky kmene zeme. Tak je. Amen.

Kristus ako Boh prišiel z neba na zem. Predtým bol v nebi. Bol tam ako duch. Prišiel na zem a vzal si telo z Márie panny a stal sa človekom. To znamená že si vzal jedno jediné telo. To telo chodilo po zemi a potom sa obetovalo za hriech sveta na kríži. To telo vstalo zmŕtvych a zjavovalo sa apoštolom a učeníkom. Potom vystúpilo do neba. Kristus zasadol po pravici Otca (Mk 16,18)Kristus je jediný v nebi, ktorý má telo. Jeho jediné telo, od Márie panny telo človeka sedí po pravici Otca. No Kristus je na zemi prítomný svojim Duchom. To znamená, že jeho jediné telo sedí po pravici a jeho Duch je prítomný tu na zemi (aj v nebi). To znamená, že Ježiš Kristus nemôže denne zostupovať na státisíce oltárov sveta a byť tam svojim telom prítomný. Jeho telo je len jedno a nemôže sa deliť. Duch je ten, ktorý môže byť všade prítomný. Duch je taký, že môže obsiahnuť celú zem, svet, vesmír, nebo. Ak je teda Ježiš Kristus na svete prítomný, tak len svojim Duchom. Ak prijímajú Ježiša Krista ľudia, tak Biblia hovorí, že Ježiš Kristus sa dá prijať duchovne len vierou a len raz v živote. Nedá sa viackrát prijímať. Prijatý Kristus ostáva svojim Duchom v spasenom človeku navždy.

Katolíci potrebujú čo najčastejšie prijímať oplátku - Ježiša Krista na svoju spásu. Katolícke učenie odporúča Ježiša Krista čím viac razí prijímať. Katolíci si uskladňujú telo Ježiša Krista v bohostánku.

Biblia – Božie slovo – čiže Boh to, čo katolíci konajú nazýva modlárstvo. Robia si z materiálnej veci boha a klaňajú sa mu. To je prehrešenie proti prvému prikázaniu desatora a proti druhému bodu Biblického desatora, ktorý si katolíci v katolíckom desatore vynechali


19.
označiť príspevok

teóma muž
   4. 1. 2017, 02:15 avatar
Dobrú noc prajem. 


20.
označiť príspevok

Klein muž
   4. 1. 2017, 02:19 avatar
Vo svatom pisme sa docitas ze apostoli sa den co den stretavali na modlitbách a lamani chleba...
Odmietas vieru vsetkych krestanov celého prvého tisicrocia...
Kazdy jeden heretik si svoju vieru vylozil z biblie a kazdy druhy heretik si ju vylozil z biblie tiez a bola odlisna od predosleho vykladu....


28.
označiť príspevok

teóma muž
   4. 1. 2017, 02:42 avatar
1215 – transubstanciácia – od tohto roku je Ježiš skutočne prítomný telom a dušou v oplátke. Dovtedy to bola Pamiatka Pánovej večere – teda bez premieňania.


29.
označiť príspevok

teóma muž
   4. 1. 2017, 02:43 avatar
http://www.youtube.com/watch?v=23KRKMADVoo Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


(2Kor 6:14)

Neťahajte jarmo s neveriacimi! Veď akú účasť má spravodlivosť na neprávosti?! Alebo čo má spoločné svetlo s tmou?! Aká zhoda je medzi Kristom a Beliarom?! (diablom) Aký podiel má veriaci s neveriacim?! A ako súvisí Boží chrám s modlami?! A vy ste chrám živého Boha, ako hovorí Boh: „Budem v nich prebývať a medzi nimi chodiť, budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom. A preto vyjdite spomedzi nich, oddeľte sa, hovorí Pán, a nečistého sa nedotýkajte; a ja vás prijmem a budem vaším Otcom a vy budete mojimi synmi a dcérami, hovorí všemohúci Pán.“


37.
označiť príspevok

Shagara muž
   4. 1. 2017, 03:07 avatar
29,.....ten text platí i na ctiteľov Boha/falošných/ ,...nech ťa nemýli slovo "neveriaci", pretože napríklad ten kto verí v trojicu je ním tiež a teda i modlár!


36.
označiť príspevok

Shagara muž
   4. 1. 2017, 03:04 avatar
20,...ale "lámanie chleba" nebolo prímanie. Vtedy bol taký chlieb tenký,ktorý sa lámal a potom jedol. O tom "lámaní chleba" sa hovorí ešte predtým,ako Ježiš ustanovil pripomíenku jeho obetnej smrti/Pánovú večeru/. A vtedy to bolo čo?
Alebo ak Ježiš povedal ,že "toto je krv zmluvy",tak sa krv Krista/víno/ premieňa na Novú Zmluvu?
A spočiatku sa Pánová večera slávila iba raz do roka/nie prímanie/,potom raz za mesiac,týždeň a nakoniec každý deň.
A povedz presne ,kedy vznikla "oblatka a jej jedenie",/ transubstanciácia /....pretože raní kresťania to nepoznali! A tak nehovor paušálne o celom tisícročí! Ked to bolo hodne ,ale hodne neskôr!


21.
označiť príspevok

Klein muž
   4. 1. 2017, 02:20 avatar
Ježiš : Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha.

Peter : Či môže dakto zabrániť pokrstiť vodou tých, ktorí prijali Ducha Svätého tak ako my? A prikázal, aby boli pokrstení v mene Ježiša Krista.

Jedna skupina si môže povedať, že my budeme krstiť v mene Ježiš a iná skupina v mene Otca, Syna a Ducha Svateho a obidve skupiny sa budú riadiť písmom.

Ale taktiež sa v biblií píše : Prosím vás, bratia, pre meno nášho Pána Ježiša Krista, všetci hovorte to isté, aby neboli medzi vami roztržky, ale aby ste boli dokonalí v rovnakom zmýšľaní a v rovnakom úsudku.

Od toho je tu cirkev a jej nastupci ktorých maju veriaci pocuvat lebo co oni zviazu na zemi, bude zviazane i v nebi.... A kto by ani cirkev neposluchol nech ti je ako pohan a mytnik...


22.
označiť príspevok

teóma muž
   4. 1. 2017, 02:24 avatar
RKC to len teraz potvrdzuje že nie je Kristovou cirkvou. V Assisi vaši pápeži zradili Krista.
Súhlasí Shagara


25.
označiť príspevok

Klein muž
   4. 1. 2017, 02:35 avatar
Blahoslavení tí čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi....
Milujte svojich nepriatelov a dobre robte tým čo vás nenávidia...
Blahoslavení milosrdní lebo oni dosiahnú milosrdenstvo...

Krestania mozu vrieskat po moslimoch ze ak neuveria budu zatrateni a to iste mozu robit aj moslimovia nam a k comu to je ked kazdy je o svojej pravde presvedceny???
Katolíci a protestanti sa hadaju od 16. storovia a k comu to je ked si kazdy hovori svoje...

Zmyslom Assisi bol fakt aby sme zili v pokoji a mieri... A navzájom sa respektovali... Uz nezijeme v dobe, kedy Spanielsko je cisto katolicke a Anglicko cisto protestantske, ziju tu ludia roznych narodnosti a roznych vyznani a my sa musíme naucit zit spolu v pokoji a mieri... Inak sa to neda... A modlit sa pokoj a mier...

Kristus sa stretaval s necistymi ludmi, samaritánmi aj mýtnikmi... A zidia ho zato nenavideli...
Co je zle na tom ked sa stretne katolik s ostatnými a kazdy sa modli vo svojej viere o pokoj medzi narodmi...
Katolik je presvedceny o svojej pravde, protestant o svojej a moslim o svojej... Ale navzájom sa mame radi lebo vsetci sme sa narodili na rovnakej zemi a na vsetkych svieti slnko rovnako....
Súhlasí lea_pragmaticka1


27.
označiť príspevok

teóma muž
   4. 1. 2017, 02:38 avatar


66.
označiť príspevok

asmodei muž
   4. 1. 2017, 08:46 avatar
(25.) Ze sa mate navzajom radi? To nemozes mysiet vazne. :)


69.
označiť príspevok

TvojOponent19
   4. 1. 2017, 13:21 avatar
Ten, kto vie čítať s porozumením, vie, ako to klein myslel. Vy ostatní choďte na pivo :)
Súhlasí lea_pragmaticka1


96.
označiť príspevok

Shagara muž
   5. 1. 2017, 06:49 avatar
25,...samozrejme,čo tam po Písme a vôli Boha,hlavne že sme sa spolčovali s tými čo uctievajú démonov!
Alebo chceš povedať,že dané modlitby šamanov,animistov,hinduistov,budhistov a podobne vypočul pravý Boh a požehnal danému podujatiu?
Si naivný Klein a neznalí Písma ,ak tak tvrdíš a obhajuješ modlárstvo RKC!


23.
označiť príspevok

teóma muž
   4. 1. 2017, 02:29 avatar
"Ale taktiež sa v biblií píše : Prosím vás, bratia, pre meno nášho Pána Ježiša Krista, všetci hovorte to isté, aby neboli medzi vami roztržky, ale aby ste boli dokonalí v rovnakom zmýšľaní a v rovnakom úsudku."

To sa týka pravých biblických kresťanov.

Problém je v tom že RKC nehorila ani nehovorí to isté čo kresťania. Ani nemôže, lebo je len zmes pohanstva a kresťanstva.


24.
označiť príspevok

teóma muž
   4. 1. 2017, 02:31 avatar
Mohol by som tu aj pridať aký je pôvod katolíckej cirkvi. Ale uz idem spat.


33.
označiť príspevok

Shagara muž
   4. 1. 2017, 02:54 avatar
24,....nepýtaj sa, ved si od nich prevzal aj dogmu o trojjedinom bohu, a to ti nevadí?
A RKC je Bibliou predpovedaný -"človek neprávosti", ale ty hold miluješ ich dogmy! 


35.
označiť príspevok

teóma muž
   4. 1. 2017, 02:59 avatar
Už len ty si tu chýbal.  
Nič idem spať dobrú noc.


38.
označiť príspevok

Shagara muž
   4. 1. 2017, 03:08 avatar
35,...len chod,lebo si už dosť popísal hlúpostí! 


40.
označiť príspevok

teóma muž
   4. 1. 2017, 03:10 avatar
Idem. Písal som pravdivé veci. Na hlúposti si tu ty. A kedže si už prišiel, tam môžeš začať písať drísty. Idem spať. Dobrú noc.


41.
označiť príspevok

Shagara muž
   4. 1. 2017, 03:13 avatar
40,...nuž tá tvoja téma o "všeobecnej Kristovej cirkvi" ,je potom čo,ak nie kolosálne hlúposť?


42.
označiť príspevok

teóma muž
   4. 1. 2017, 03:15 avatar
Shagara. Ty by si len jedol vo večnosti pečené holuby a chceš aby sme ti my orali na poli? :D


44.
označiť príspevok

Shagara muž
   4. 1. 2017, 03:20 avatar
42,....pečený holub nie je zlý! A ako mi ty budeš orať záhradu tu na zemi,keď ty sa chystáš do neba,kde ťa nikto nepozval? 


46.
označiť príspevok

teóma muž
   4. 1. 2017, 03:33 avatar
Teba niekto pozýval? A trepete sa tam. Myslíte že vy vyvolení budete v nebi, zatiaľ čo my môžme mať maximálne život na zemi? Ty vyvolený  


47.
označiť príspevok

Shagara muž
   4. 1. 2017, 03:54 avatar
46,...ani zo svedkov dnes nikto nejde do neba! Tam je to už plné! 
Ale ja budem rád ,keď prežijem do pozemského raja! Ježiš nám to sľúbil...."mierni zdedia zem"!.....a "budú na nej bývať navždy"!
Komédia je to,keď "kresťan" ani nevie aké je Božie predsavzatie so zemou. Nikto nikdy nemôže spochybniť,že pôvodný zámer bolo,aby ľudia večne žili v edene,v pozemskom raji! A toto predsavzatie sa nezmenilo,inak by Boh nebol Všemohúci!
Alebo si myslíš,že ak Augustín to presmeroval do neba,že to tak bude a slová Krista sa nenaplnia?


51.
označiť príspevok

Ludwig muž
   4. 1. 2017, 04:22 avatar
Mohol by si mi prosím vysvetliť, na základe čoho tvrdíte že nikto dnes už nemá nebeskú nádej? Podotýkam že nespochybňujem, že aj zem má byť obývaná. Veď je písané, že podľa Božieho príslúbenia očakávame nové nebo a novú zem, na ktorých prebýva spravodlivosť. Teda ak má byť na zemi spravodlivosť, nebudú na nej aj ľudia?


53.
označiť príspevok

Ludwig muž
   4. 1. 2017, 04:24 avatar
Prípadne mi stačí dať odkaz na nejaký váš článok, na túto tému.


54.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   4. 1. 2017, 04:32

Príspevok bol vymazaný administrátorom.55.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   4. 1. 2017, 04:34

Príspevok bol vymazaný administrátorom.56.
označiť príspevok

Ludwig muž
   4. 1. 2017, 04:36 avatar
Po tvojich dnešných nechutných vulgarizmoch, adresovaných na moju osobu, sa s tebou už nemienim baviť. Choď si liečiť svoje ješitné ego niekam inam. Toto je téma kam tvoje poznámky nepatria.
Súhlasí Wolfe


58.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   4. 1. 2017, 04:49

Príspevok bol vymazaný administrátorom.62.
označiť príspevok

Ludwig muž
   4. 1. 2017, 05:06 avatar
Scarlet666 žena súhlasím reagovať nahlásiť ? dnes, 20:43 avatar
Ale tahaj do riti ty smrad, 99% tvojich reakcii sa nesu v osobnej rovine kedy kvitujes wolfimu na jeho napadanie mojej osoby. Ty slaboch zbabelec analny vred ludstva. Ty jedine tak skusat provovat, a ked dostanes svoju masochisticku davku tak je od teba chvilu klud. Niekedy mi to pripada ze si nejaky uchyl co tu onanuje nad tym ze mu veriaci dobre vynada a nabrizga.

Po takýchto poznámkach, a to nebolo prvýkrát čo si niečo podobné napísala, nemám žiadnu morálnu povinnosť baviť sa s tebou. Tak to rešpektuj.


63.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   4. 1. 2017, 05:25

Príspevok bol vymazaný administrátorom.64.
označiť príspevok

Ludwig muž
   4. 1. 2017, 06:44 avatar


59.
označiť príspevok

Shagara muž
   4. 1. 2017, 04:49 avatar
53,.......wol.jw.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
wol.jw.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
wol.jw.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
wol.jw.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
wol.jw.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
wol.jw.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
wol.jw.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Je toho na našej stránke hodne. Toto je len zlomok!


57.
označiť príspevok

Shagara muž
   4. 1. 2017, 04:44 avatar
51,.....Opatrenie Božieho kráľovstva prišlo iba v dôsledku hriechu! Ak by Adam a Eva nezhrešili,tak nikto by nešiel do neba a večný život by bol tu na zemi! To je hádam každému laikovi jasné! A toto Božie predsavzatie sa nezmenilo!
Už Ježiš keď prišiel na zem ,tak najprv hlásal len židom,lebo tý boli vyvolení v tom,že oni prví mali možnosť naplniť "kráľovské posty v nebi". Preto sa píše na viacerých miestach Písma, že sú "kráľovský rod",...."kňazská trieda",....."ľud pre zvláštne vlastníctvo",...."vyvolení",...atď! Ale oni tie kráľovské,nebeské stolce nenaplnili,lebo zavrhli mesiáša. Potom Ježiš dal možnosť samaritánom a až potom v roku 36.n.l pohanom. Tieto miesta podla JS sa naplnili niekedy koncom 30 rokov v 19 storočí, po príchode Krista! Aj to boli už len posledné voľné miesta. Odvtedy je možnosť už len pre život na zemi! Isté je to,že ak JS sú vyvolenou cirkvou,tak práve oni zaplnili posledné miesta v nebi!
Tu si treba uvedomiť,že to Boh povoláva niekoho pre život v nebi a je to niečo ,čo daný človek by mal rozlíšiť!
Citujem,,,,"Preto ktokoľvek je chlieb alebo pije Pánov pohár nehodne, bude vinný vo veci tela a krvi Pánovej. ... 28 Nech sa najprv človek po starostlivom skúmaní schváli, a tak nech je z chleba a pije z pohára.Lebo ten, kto je a pije, je a pije si odsúdenie , ak nerozlišuje telo."....tento text napovedá,že iba tí s nebeskou nádejou môžu prijímať symboly na Pánovej večery a musia sa starostlivo schváliť,či naozaj majú nebeskú nádej,...inak si "pije odsúdenie",je vinný!
Preto aj keď počúvam našich znovuzrodených/Veriaci,Stefan,atd/ na DF sa tak sa náramne bavím. Oni ani netušia čo to je znovuzrodenie !?
A za druhé,...."nová zem a nové nebo" je úplne niečo iné,ako si myslíš. Aj v časoch Izaiáša sa splnili slová o novej zemi a nebi,ale nezmenila sa zem ani vesmír! To sú len symbolické vyjadrenia! O raji je v Písme popísané neúrekom,hlavne o tom ako sa tam zmenia pomery,a ako bude premenená zem!? Preto nedokážem pochopiť,ako môže kresťan ,ktorý číta Písmo prehliadnuť stovku textov a ignorovať raj na zemi! To nikdy nepochopím! Títo ľudia si nectia ani Písmo ,ani Boha!


61.
označiť príspevok

Ludwig muž
   4. 1. 2017, 05:01 avatar
"Preto ktokoľvek je chlieb alebo pije Pánov pohár nehodne, bude vinný vo veci tela a krvi Pánovej. ... Nech sa najprv človek po starostlivom skúmaní schváli, a tak nech je z chleba a pije z pohára.Lebo ten, kto je a pije, je a pije si odsúdenie , ak nerozlišuje telo."
V tomto texte nevidím to čo tvrdíš ty. Pavol kritizoval zbor v Korinte za to, že sa pri Pánovej večeri správali nevhodne. To je zjavné z jeho slov ktoré predchádzajú tmuo čo cituješ.
"Keď sa teda schádzate, nie je to požívanie Pánovej večere, lebo každý si hneď vezme a zje svoju večeru a potom jeden je hladný a druhý opitý. Nemáte vari domy, kde môžete jesť a piť? Alebo opovrhujete Božou cirkvou a chcete zahanbiť tých, čo nič nemajú? Čo vám mám povedať? Mám vás chváliť? Za toto vás nepochválim."
A ďalej píše:
"A tak vždy, keď budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, zvestujete Pánovu smrť, kým nepríde. Kto by teda jedol chlieb alebo pil Pánov kalich nehodne, previní sa proti Pánovmu telu a krvi."

Teda išlo o pokarhanie učeníkov kvôli nevhodnému správaniu sa pri Pánovej večeri.

Tie články si skúsim preštudovať. Naozaj nerozumiem, na základe čoho určujete nejaké dátumy kedy bol zapečatený počet "kráľov a kňazov".


50.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   4. 1. 2017, 04:21

Príspevok bol vymazaný administrátorom.49.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   4. 1. 2017, 04:16

Príspevok bol vymazaný administrátorom.60.
označiť príspevok

Shagara muž
   4. 1. 2017, 04:55 avatar
49,...ale aj biblická pravda je jednoduchá. Zložité je len učenie istých cirkví,ktorému sa ťažko rozumie,lebo sa nenachádza v písme.
A viera v Boha stojí na dôkazoch a to pevných,...len ty o nich nevieš. Ja som pragmatik a neveril by som v niečo,čo sa nedá dokázať!


26.
označiť príspevok

Klein muž
   4. 1. 2017, 02:37 avatar
Je tu vyse 25 000 cirkvi ktore vzisli z reformacie, za jedinu autoritu povazuju Bibliu a neustale sa medzi sebou hadaju o tom kto ma pravdu lebo ich nauky su odlisne....
Súhlasí lea_pragmaticka1


30.
označiť príspevok

teóma muž
   4. 1. 2017, 02:46 avatar
Nevidel som aby sa veriaci-4, fotooon, stefan5, luther, toman, teoma(ja)... hádali. Základ chápu všetci rovnako. Jedine s kým sa tu naťahujeme sú katolíci a svedkovia Jehovoví.


32.
označiť príspevok

teóma muž
   4. 1. 2017, 02:51 avatar
Nevidel som aby sa veriaci-4, fotooon, stefan5, luther, toman, teoma(ja)...medzi sebou hádali. Dokonca štefan 5 napísal

"wolfe...on je znovuzrodený kresťan.Ty si si ešte nevšimol,že teoma,luther,či toman píšeme takmer cez kopír?
To nie sú ľudské výmysly,ale Slovo zjavené BOHOM."


34.
označiť príspevok

teóma muž
   4. 1. 2017, 02:58 avatar
"Je tu vyse 25 000 cirkvi ktore vzisli z reformacie"

To neznamená že všetkych 25000 cirkví sú všetky pravé kresťanské cirkvi, spoločenstvá, zbory.
Podľa písma sa dá určiť či dané spoločenstvo je také aké má byť. Preto najprv keď človek chce ísť do nejakého spoločenstva, tak musí pozerať či dané spoločenstvo neodporuje písmu. Ak nie, môže sa k nemu pripojiť.


43.
označiť príspevok

Shagara muž
   4. 1. 2017, 03:18 avatar
34,....čiže ty si sa pasoval do role arbitra a posudzuješ kto teda nepatrí do všeobecnej Kristovej cirkvi?
A tvoja záverečná veta je naozaj duchaplná!
Ak ja tvrdím ,že tvoje učenie v mnohom odporuje Písmu,tak zmeníš náboženstvo? Alebo si to ty kto opäť určuješ ,kto správne vykladá Písmo? 
No vidíš a sme doma. Teda,žiadna "všeobecná cirkev",......ale len tvoj a iných ľudský pohľad na to ,ako by to mohlo byť!?
Ty síce si myslíš ,že si v súlade s Písmom,ale iní si myslia opak!


45.
označiť príspevok

teóma muž
   4. 1. 2017, 03:25 avatar
"34,....čiže ty si sa pasoval do role arbitra a posudzuješ kto teda nepatrí do všeobecnej Kristovej cirkvi?"

Napísal som kto z tých cirkví patrí, alebo nepatrí do všeobecnej Kristovej cirkvi? Nie.

"Ak ja tvrdím ,že tvoje učenie v mnohom odporuje Písmu,tak zmeníš náboženstvo?"
To mi píše osoba ktorá tak ohýba bibliu, a prekrúca, že je to až na zaplakanie.

"Alebo si to ty kto opäť určuješ ,kto správne vykladá Písmo?"
Určujem? Kde som napísal že ja určujem?

"Ty síce si myslíš ,že si v súlade s Písmom,ale iní si myslia opak!"
Prečo o sebe píšeš v 2 osobe?  

Otázka: Ktorý je správny spôsob študovania Biblie?

Odpoveď: Určenie významu Svätého Písma je jedna z najdôležitejších úloh jedného veriaceho v jeho živote. Boh nám, mne hovorí, že máme iba jednoducho čítať Bibliu. Máme ju študovať a správne vykladať. Študovanie Písma je ťažké. Povrchové alebo rýchle čítanie Písma nás môže priviesť k veľmi nesprávnym uzáverom o tom, čo si Boh myslí. Preto je veľmi dôležité, aby sme pochopili niekoľko princípov o tom, ako môžeme správne určiť význam Písma.

1. Modli sa a hľadaj porozumenie od Ducha Svätého. Ján 16:13 hovorí: „Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť.“ Ježiš v Jána 16 hovorí o Duchu Svätom a o tom, keď On príde (Duch Svätý prišiel na Letnice, Skutky 2), On vás uvedie do každej pravdy. Rovnako tak ako Duch viedol apoštolov, keď písali Novú zmluvu, aj nás vedie k porozumeniu Písma. Pamätajte, Biblia je Božia kniha, tak sa máme Jeho pýtať na výklad. Ak si kresťanom, autor Písma, Duch Svätý prebýva v tebe... a On chce, aby si pochopil, čo On napísal.

2. Nevytŕhaj Písmo z veršov, ktoré ho okružujú s predpokladom, že význam verša nesúvisí s ostatnými veršami. Vždy treba čítať všetky verše v celej kapitole a tiež sa zoznámiť so zmyslom celej knihy. Aj keď celé Písmo pochádza od Boha (2 Timoteova 3:16; 2 Petrova 1:21), On používal ľudí, aby ho napísali. Títo ľudia mali určitú tému v hlave, cieľ pre ktorý ju písali, nejakú špecifickú otázku, na ktorú odpovedali. Prečítaj si pozadie biblickej knihy, ktorú študuješ, aby si zistil, kto ju napísal, komu je písaná, kedy a prečo je napísaná. Potom prečítaj kapitoly, ktoré sú pred veršom, alebo veršami, ktoré študuješ, aby si získal dojem, o čom je vlastne téma, o ktorej ľudský autor písal. Tiež dovoľ, aby ti sám text prehovoril. Občas ľudia pripisujú význam slovám, aby získali výklad, po ktorom túžia.

3. Nesnaž sa byť úplne nezávislý v študovaní Biblie. Je arogantné si myslieť, že nemôžeš získať pochopenie od tých, čo celý život študovali Bibliu. Niektorí ľudia omylne pristupujú k Biblii s názorom, že sa budú spoliehať iba na Ducha Svätého a tak sa im zjavia všetky skryté pravdy v Písme. Kristus, keď dával svojho Ducha Svätého, tiež dal obdarených ľudí a duchovné dary telu Kristovmu. Jeden z týchto darov je vyučovanie (Efezským 4:11-12; 1 Korinťanom 12:28). Týchto učiteľov dal Pán, aby nám pomohli v správnom chápaní a porozumení Písma. Je múdre študovať Bibliu s druhými veriacimi, pomáhajúc jeden druhému v porozumení a aplikovaní pravdy Božieho slova.

www.gotquestions.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Shagara. Dobrú noc.


52.
označiť príspevok

Shagara muž
   4. 1. 2017, 04:23 avatar
45,....sám si tak písal, že sa musíme držať Písma. Ale väčšina sa nedrží. Ty píšeš o niečom a pritom veríš v náuky ktoré nenájdeš v celom Písmo,čo uvádzajú aj trinitári,...."že náuka o trojici nie je zjavená v Písme ,ale že je to vec tradície"!
To platí aj na nesmrteľnú dušu. Biblická duša,je smrteľná,zničiteľná a opäť sami dušičkári vo svojich dielach píšu ako táto "grécka ,filozofická náuka obohatila kresťanské učenie"! Doma mám viac kníh/od autorov ,čo veria v nesmrteľnú dušu/,ktoré to tvrdia doslovne,že to je z gréckej ,pohanskej filozofie! Tak mi ešte rozprávaj ako sa máme držať Písma!?
V každom prípade , sú tu kresťania ,ktorí majú iný názor ako ty, a nesúhlasia s tvojim posudzovaním a názorom. A už aj to je dôkaz ,že sa mýliš, a že nejaká "všeobecná cirkev " je nezmysel!
Ak apoštol Pavol nabádal kresťanov, ktorí žili v prvom storočí v Korinte, aby ......„hovorili súhlasne“ a boli „pevne spojení rovnakou mysľou, rovnakým spôsobom myslenia“......ako to dosiahnuť dnes,keď každý učí niečo iné?
Je "Kristus rozdelený"?


65.
označiť príspevok

Wolfe muž
   4. 1. 2017, 07:59 avatar
26 Ale pritom sa zhodnu v tom neklanat sa papezovi, Marii a svatym. socham, nemodlia sa ruzenec, ani loretanske litanie.. a to je uz dost co povedat, ak tak cini, ako ty hovoris 25000 cirkvi


71.
označiť príspevok

Astax1 muž
   4. 1. 2017, 18:30 avatar
65
Jednotlivé protestantské spoločenstvá sa medzi sebou líšia v mnohom a je ich nespočetné množstvo. Dokonca sa stáva, že z jedného spoločenstva "protestantských veriacich" vzniknú ďalšie tri.

Ked teda neprijali rovnakú vieru, ako môžu byť jednotní a tvoriť Kristovu Cirkev?

Lebo je napísané: Je len "jedna viera a jeden krst"
Takéto spoločenstvá nemôžu spolu vytvárať "Stĺp a oporu pravdy". Pravda je len jedna.

"Ale pritom sa zhodnu v tom neklanat sa papezovi, Marii a svatym. socham, nemodlia sa ruzenec, ani loretanske litanie" Toto ale vyplýva z revolty protestantizmu a nie z prijatia totožnej viery.

Ak teda existuje jedna cirkev, ktorá je "stĺpom a oporou pravdy", tak mi ju ukáž.
Cirkev je "telom", tak hovorí apoštol a preto je viditeľná. Pán hovorí " Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť."


72.
označiť príspevok

Ludwig muž
   4. 1. 2017, 18:34 avatar
Ďalej Pán hovorí: "Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach."

Skutky tvojej cirkvi sú také, že za sa za ne ľudia Bohu rúhajú, namiesto toho aby ho oslavovali...


73.
označiť príspevok

Ludwig muž
   4. 1. 2017, 18:39 avatar
Aj na tomto fóre to môžeš krásne vidieť, koľko ľudí sa rúha a nenávidí kresťanstvo pre zločiny RKC.


74.
označiť príspevok

Astax1 muž
   4. 1. 2017, 18:43 avatar
Ty ani Cirkev nepoznáš.
A vynášaš súdy, pod vplyvom falošných argumentov, ktoré svet používa veľmi rád, aby Cirkev potupil.

Nie je v tvojej moci, aby si dané "prebraté" argumenty preveril, a predsa ich veľmi rád predkladáš za pravdivé. Vid údajná spolupráca Katolíckej Cirkvi s Hitlerom.
"Nič nepredkladajte za pravdivé, to čo nie je preverené" Sv. Augustín

Ale uvedomujem si, že v Katolíckej Cirkvi sú a boli problémy. V každej dobe musela znášať rany z vonka aj z vnútra. Musíme rozlišovať medzi tým, čo sa koná v mene katolicizmu, a tým, čo Katolícka cirkev oficiálne učí

A ak Katolícka Cirkev je dielo ľudí, môžeš mi vysvetliť jej trvácnosť?

"Mužovia, Izraeliti, dobre si rozmyslite, čo chcete urobiť s týmito ľuďmi. Lebo prednedávnom povstal Teudas a hovoril, že on je niekým, a pridalo sa k nemu okolo štyristo mužov. No zabili ho a všetci, čo mu verili, boli rozprášení a zničení. Po ňom v dňoch súpisu povstal Júda Galilejský a strhol za sebou ľud. Aj on zahynul a všetci jeho stúpenci sa rozpŕchli. Preto vám teraz hovorím: Nechajte týchto ľudí a prepustite ich, lebo ak je tento zámer alebo toto dielo od ľudí, rozpadne sa, ale ak je od Boha, nebudete ich môcť rozvrátiť. Aby ste sa neocitli v boji proti Bohu!" I súhlasili s ním."

Teda ukáž mi "stĺp a oporu pravdy"


75.
označiť príspevok

Ludwig muž
   4. 1. 2017, 18:48 avatar
Zrejme sa o viere nerozprávaš s obyčajnými ľuďmi. Koľkokrát som musel vysvetlovať, že kresťanstvo nie je katolicizmus, že Kristus nikdy nekázal upaľovať ľudí za inú vieru, viesť vojny a krížové výpravy, paktovať s vojnovými zločincami, zhŕňať majetky atď. Zato môžem ďakovať tvojej cirkvi, že musím niečo také vôbec vysvetlova. A tu na tomto fóre to nevidíš? Až také klapky si si nasadil na oči? Veď je to tu sústavne, že ateisti hanobia kresťanstvo pre pre inkvizíciu, násilné nanucovnie viery našim predkom, a pre iné veci, ktoré vám ĺudia právom vyčítajú.


77.
označiť príspevok

-era- muž
   4. 1. 2017, 18:54 avatar
75 Ludwig - Ateisti by si našli čokoľvek, im je jedno, aký argument použijú proti ktorejkoľvek náboženskej odnoži. To vôbec nie je preto, že bola inkvizícia alebo pokresťančovanie. Kto chce psa biť, palicu si nájde.
Aj keby to bolo akokoľvek oprávnené ku kritike, na tom im vpravde nezáleží. Bojujú proti náboženskosti ako takej.

A ja veruže pokladám argument "ale ak je od Boha, nebudete ich môcť rozvrátiť" za dobrý a priliehavý.
Súhlasí Astax1


79.
označiť príspevok

Ludwig muž
   4. 1. 2017, 19:01 avatar
Nie je pravda že všetci ateisti sú takí. Zaujímavé ako zovšeobecňuješ keď ide o ateistov, ale mne ideš vyčítať zovšeobecňovanie u katolíkov. Ty si skrátka vždy na "správnej" strane. To som si všimol už dávnejšie... Ale ja poznám aj slušných ľudí čo robia kresťanstvu takéto výčitky, že čo je to za viera keď kresťania robili takéto veci.
A čo trvácnosť ariánstva-unitárstva (viera v jediného Boha, Otca)? Dodnes ho katolíci nevykorenili, napriek tomu ako ho strašne prenasledovali, spolu s protestantmi. Tu už to nie je dôkaz o Božom schválení, taká trvácnosť?


81.
označiť príspevok

-era- muž
   4. 1. 2017, 19:14 avatar
79. súhlasím, že nie všetci ateisti sú takí.
Sorry, momentálne si nepamätám, kde som ti vyčítal zovšeobecňovanie pri katolíkoch, ale ok, všetko zovšeobecňovanie je nesprávne. Či už tvoje alebo moje.
Súhlasím, že aj slušní ľudia robia tieto výčitky. Minulosť nezmenia.

A trvácnosť ariánstva je podobná ako trvácnosť môjho duchovno-vedeckého poznania. Kristus pozná svojich v každom prúde. Len ľudské tvory chcú "tých druhých" odsúdiť.

Ale ako my budeme súdiť, tak aj nás bude Otec nebeský súdiť.

Čo je to "správna" strana netuším. Snažím sa len o rovnováhu.


78.
označiť príspevok

Astax1 muž
   4. 1. 2017, 18:56 avatar
Znova sa ťa pýtam, čo všetko z toho čo si menoval máš preverené?
Si to len počul? Alebo len čítal, najlepšie na internete?
Svet nepozná pravdu "Oni sú zo sveta, preto hovoria podľa sveta a svet ich počúva. My sme z Boha, kto je z Boha počúva nás", ak teda počúvaš svet hovoríš pravdu?

Ja som pozeral vysvetlenia krížových výprav od historikov z Oxfordu a Harwardu a vedz, že nehovorili totožne s osočovaním sveta. Ty si viac?

"A tu na tomto fóre to nevidíš?" Na tomto fóre najviac vidím nenávisť medzi kresťanmi, bez pričinenia katolíkov, tak teda, o či si ty lepší?

Moje otázky ostávajú, ak Katolícka Cirkev je dielo ľudí, môžeš mi vysvetliť jej trvácnosť?
A ukáž mi "stĺp a oporu pravdy". Lebo pravdu nemožno skrývať, ani zamlčovať.


80.
označiť príspevok

Ludwig muž
   4. 1. 2017, 19:10 avatar
Túto banalizáciu a relativizáciu si nechaj. Všetci sme vlastne nevzdelaný hlupáci, keď veríme na rozprávky o krížovýcjh výpravách a inkvizícii? To chceš povedať? Podobáš sa teraz neonacistom s ich popieraním holokaustu. Na takéto "argumenty" ti ani nemienim reagovať.


82.
označiť príspevok

Astax1 muž
   4. 1. 2017, 19:17 avatar
Netrápi ma, či na mňa budeš reagovať. Len ti hovorím, že tvoja pravda, nemusí byť pravdou. Tak ako to bolo v prípade tvojho osočovania, že Katolícka Cirkev spolupracovala s nacizmom.
Nemáš historické podklady, aby si hlbšie preskúmal dôvody a samotnú realizáciu krížových výprav. Ale pod vplyvom sveta a svojho vlastného presvedčenia, hneď všetko nekriticky príjimaš.
Ale ako som už veľa krát poznamenal, najlepšia obrana je útok. A to v tvojom prípade platí stonásobne.

Pretavovanie vášho kresťanského ducha do diskusií mám možnosť vidieť skoro denne. Ale hlavne poukazovať na druhých.

"A čo trvácnosť ariánstva-unitárstva (viera v jediného Boha, Otca)?" Nie je to žiadna viditeľná štruktúra, či organizácia. Jedná sa iba o heretické náuky. A dokonca ani tie nie sú ucelené. Preto nemožno brať do úvahy tento argument trvácnosti.
Súhlasí lea_pragmaticka1


83.
označiť príspevok

Ludwig muž
   4. 1. 2017, 19:53 avatar
Je to v súlade s Kristovým učením, aby jeho cirkev založila inštitúciu čo má potierať kacírstvo a to takým spôsobom, že má právo mučiť ľudí a následne má povinnosť ich vydávať svetskej moci na upálenie? Je to v súlade s Kristovým učením alebo nie? Ak nie, tak je to dôkazom že RKC nie je Kristovou cirkvou. Viac k tomu nemám čo povedať. Či inkvizícia zavraždila tisíce, desaťtisíce alebo státisíce ľudí, to už nie je dôležité. Vražda je vražda, pravá Kristová cirkev by sa jej nedopustila.


87.
označiť príspevok

Wolfe muž
   5. 1. 2017, 00:16 avatar


88.
označiť príspevok

Dvvesa žena
   5. 1. 2017, 00:25 avatar
Nemusel si chodiť tak ďaleko, stačila by aj foto Tisa.


93.
označiť príspevok

Shagara muž
   5. 1. 2017, 06:32 avatar
82,....sú stovky,tisícky kníh popísané na túto tému, a tak tvoje rétorika o chýbajúcich dôkazoch je naivná a nepravdivá!
Prečítaj si napríklad od Giseviusa "Adol Hitler I,II",alebo mnoho iných titulov od účastníkov 2 svetovej vojny ,alebo i cirkevných kronikárov,ktorí opisovali križiacke výpravy,alebo nemorálnosť v radoch RKC! Napríklad svätý Damián bol zhnusený z počínania takých "kresťanov"!


94.
označiť príspevok

Shagara muž
   5. 1. 2017, 06:39 avatar
78,...ak by len 10% bolo pravda z toho,čo je všeobecne známe o RKC, tak táto inštitúcia nemá právo sa nazývať ..."kresťanská"!
Ale pravda je takmer všetko ,čo sa píše o nekresťanskej histórií RKC. A to netreba ísť ani do ďalekej minulosti!
Hitler,katolícki a protestantskí kresťania napáchali také veci,že Kristus sa musel hanbiť za takýchto nasledovníkov.
Katolícki ustašovci v Jasenovaci sa smelo mohli porovnávať so svojim otcom,diablom,....aj toho predčili!
Astax,.....hriechy RKC nezakryješ, ......to sú veľmi dobre doložené fakty ,čo priznávajú aj mnohí katolíci!


86.
označiť príspevok

Wolfe muž
   4. 1. 2017, 23:59 avatar
"A ak Katolícka Cirkev je dielo ľudí, môžeš mi vysvetliť jej trvácnosť?" >> Co takto trvacnost hinduizmu?
Myslim, ze trvacnost nie je az takym dokazom


89.
označiť príspevok

Dvvesa žena
   5. 1. 2017, 00:28 avatar
Aborigénske mýty verne popisujú udalosti spred 10 tisíc rokov, kam sa hrabe každé moderné náboženstvo...


92.
označiť príspevok

Shagara muž
   5. 1. 2017, 06:27 avatar
89,....aborigenci pred 10 tisíc rokmi ešte neexistovali, tak neviem ako mohli "popisovať nejaké udalosti"?


106.
označiť príspevok

Dvvesa žena
   5. 1. 2017, 10:27 avatar
Existovali, svet nevznikol pred 6000 rokmi :))))


107.
označiť príspevok

Lemmy muž
   5. 1. 2017, 10:30 avatar
Aborigéni sú skutočne praobyvateľmi Austrálie. Praľudia sa dostali do Austrálie pred 50-tisíc rokmi cez vtedajší kontinent tvorený súčasnou Austráliou, Tazmániou a Novou Guineou. Nazýval sa Sahul. Podľa odborníkov bola Austrália osídlená praľuďmi o tisícky rokov skôr než Európa.


90.
označiť príspevok

Shagara muž
   5. 1. 2017, 05:58 avatar
86,....samozrejme ,že nie! Aj keď "trvácnosť" môže mať istú hodnotu. Ale Ježiš poukázal na iné znaky pravé=ho náboženstva!


95.
označiť príspevok

Shagara muž
   5. 1. 2017, 06:44 avatar
74,......katolícka cirkev sa tak v istom čase zvrhla,že klérus/pápež/ musel prísť s novou dogmou o tom,že "duch svätý môže pôsobiť aj cez najskazenejšieho predstavitela" RKC. To na margo toho,že jej bolo vyčítané,že mnohí pápeži a predstavitelia boli morálne zvrhlí. Tak narýchlo skomponovali danú náuku! O čom to svedčí? Uvedom si,že to vie i sama RKC,aké boli jej dejiny!?
A ten záver vnímam len ako čierny humor!
Súhlasí Wolfe


109.
označiť príspevok

Astax1 muž
   5. 1. 2017, 17:50 avatar
94,90,95
K tebe sa vyjadrovať už ani nemienim, pretože tvoje rozprávky ma už unavujú.


110.
označiť príspevok

veriaci-4
   5. 1. 2017, 17:57 avatar
ale prečo Astax?......v tomto ma Shagara pravdu, ved to su proste fakty, a nemôžeš si pred nimi zatvarať oči.......Ak toto pochopis co píse Shagara, tak utecieš ku nejakému krestanskemu zboru.....Shagara ma sice v tom pravdu, ale jeho ucenie je satanske, pravdu ma akurát v tom ,ako neludsky sa spravala RKC......tot vsjo. na to netreba ducha sveteho ,aby sme to uznali....to vidi predsa kazdy, ako katolik tak jehovista, tak ateista......


113.
označiť príspevok

Astax1 muž
   5. 1. 2017, 18:17 avatar
S tým človekom nemá zmysel diskutovať. Absolútne neberie do úvahy žiadny argument. Stále si pod vplyvom svojho bludného presvedčenia namýšľa, že má pravdu.
Najlepšie je, ked napr. "podáva sto percentnú" pravdu, že prví kresťania "verili" alebo, že niekto povedal atd.
To pomaly už nemôžem ani čítať.

Pamätám si, že minule si niečo vymyslel, už neviem čo to presne bolo, že je v katechizme. Dané tvrdenie som hľadal v katechizme, a nič som nenašiel. Preto som mu napísal, že prečo klame, ked to tam nieje, ani mi neodpísal.

SJ sú veľkí rozpravkári. A preto sa vôbec vyjadrovať, k týmto témam, vzhľadom k jeho blúdarskemu presvedčeniu je pre mňa skutočne strata času.

A zopakujem to aj tebe "Musíme rozlišovať medzi tým, čo sa koná v mene katolicizmu, a tým, čo Katolícka cirkev oficiálne učí"

Bol by som rád, ak by si si prečítal dané posolstvo v komentári č.70 a potom sa k nemu vyjadril, aj z Biblického hľadiska, či daný vzdelaný protestant mal pravdu alebo nie.


114.
označiť príspevok

veriaci-4
   5. 1. 2017, 18:20 avatar
Astax, kazdy clovek je nachylný k hriechu, ved aj sam Peter dostal od Jezisa pokarhane.....ked mu povedal tvrde"odid o do mna satan"
Ak by v RKC sa robili chyby len občas, chapalo by sa to ako zlyhanie jednotlivca, ALE to čo sa dialo v RKC a to dlhodobo, dokazuje že nemohla byt pod vedenim D.S........tu nepomozu ziadne vyhovorky............tu sa nejednalo len o vrazdenie, ale aj dochadzalo k odklonu od Písma......dnes je to uz zjavne a nezachrani to ziadny papež, ani eby sa rozlial na kolomaž.......tu pomoze len jedno, a to rozpustiť tu falosnu ciekev zastresenu rímom......pre mnohých by to bolo bolestive a to aj chapem, ale v konečnom dôsledku by to bolo víťazstvo nad satanom.....a dochádzalo by konecne ku znovuzrodeniu ludí v krestanských zboroch.....


115.
označiť príspevok

Astax1 muž
   5. 1. 2017, 18:34 avatar
veriaci
Nemáš pravdu. V prvom rade Ježišove slová "Chod mi z cesty Satan" spadajú na to, že Peter uvažuje ľudsky a nie božsky. Pre Petra bola smrť potupou a porážkou. Preto sa v najlepšej vôli snaží Peter "varovať" Krista. Týmito slovami Ježiš napomína Petra.

"Ak by v RKC sa robili chyby len občas, chapalo by sa to ako zlyhanie jednotlivca" Kde je Boh, tam je aj satan. Aj v Cirkvi sú zatratenci, ktorí sú v nej, aby škodili. Samo písmo nás na to upozorňuje, že sa tak bude diať, nie je tu nič nezvyčajné.
A ako som povedal, "Musíme rozlišovať medzi tým, čo sa koná v mene katolicizmu, a tým, čo Katolícka cirkev oficiálne učí". Cirkev nikdy neučila to, čo možno jej členovia konali. A ak Cirkev nie je vedená Duchom Svätým, ako to, že stále pretrváva. Diabol je nestály a nejednotný, ak by Cirkev bola dielom diabla, tak ako hovoríš, už dávno by neexistovala. Lebo diabol nie je jednotný a ani jeho diela nie sú trvácne.
Odklon od písma nenastal, možno z tvojho pohľadu.
Vo sv.písme sa píše, že ho možno vysvetlovať nesprávne, preto Kristus založil Cirkev a zveril jej učiteľský úrad moci, aby ona učila. A Cirkev tak aj koná. Kristus ked prisľúbil Cirkvi Ducha Svätého hovorí, že s ňou ostane naveky. Keďže táto Cirkev má byť vedená neomylne Duchom Svätým, lebo je stĺpom pravdy, nemohol nastať odklon, lebo to by si povedal, že pekelné brány premohli Cirkev.


117.
označiť príspevok

veriaci-4
   5. 1. 2017, 18:45 avatar
astax, ja poukazujem na dlhodobe hresenie papežov, a poukazujem ze nebolo krátkodobé......S tym Petrom to mas asi pravdu, tam momentalne neslo o hriech ako taky ale o telesne myslenie.....to som dal zly priklad hriesnosti.....
Porozmyslaj nad dlhodobou hriesnostou papezov v minulosti, a ci bola vtedy RKC pod vedenim D.S. Nemohla byt astax, ved take zverstva a to dlhodobo sa nerobili snad ani u neveriacich ludí......
Cirkev ma byt vedena D.S. ale ked nie je a to zjavne, potom je problem.....a pekelne brany naozaj premohli tuto cirkev, aj ked sa to nezdá......
Duch Svaty ostane naveky ale v spolocenstve, kde sa riadia písmom.....Duch Svaty je osoba a zarmuti sa a odchadza.....ak je hrubo porusovane kristove ucenie......
Súhlasí Wolfe


119.
označiť príspevok

Astax1 muž
   5. 1. 2017, 19:02 avatar
veriaci
Tých nehodných pápežov nebolo zas až tak veľa, aby sa dalo písať o dlhej dobe. Neviem presne koľko ich bolo, nakoľko túto históriu Cirkvi som neštudoval.

Ale Cirkev učí, že samotná neomylnosť sa nevzťahuje na osobu, ktorá reprezentuje tento úrad, ale len na samotný úrad. To je ex cathedra. Pápež môže byť omylný aj keď píše encykliky a aj na homílii. Neomylnosť sa vzťahuje len na dogmatickú konšitúciu, v otázkach viery a mravov. On má prislúbenú neomylnosť a vedenie Ducha Svätého, keď vyhlasuje ex cathedra, teda z moci, ktorá bola zverená Cirkvi a úradu. Preto neexistuje žiadna zlá dogma, ani zlé učenie. Existujú len zlé príklady osôb, ktoré zastupovali úrad ale nie zlé učenia. Nik z tých pápežov, aspoň čo ja viem, nevyhlasoval nič ex cathedra. A aj samotná dogma musí mať základ v písme a v tradícii. Žiadna dogma nie je vymyslená.

"a pekelne brany naozaj premohli tuto cirkev, aj ked sa to nezdá." Kristus nepremožiteľnosť vzťahuje len na jednu Cirkev a nie na spoločenstvo Cirkví. Cirkvi v Efeze a Korinte atd boli diecézami a nie samostatnými Cirkvami. Len jednej Cirkvi bola zverená služba učenia, a len keďže je len jedna pravda, a jeden stĺp pravdy, potom možno hovoriť iba o jednej Cirkvi.
Cirkev možno premôcť len dvoma spôsobmi, bud ju vyhubiť do koreňa - čo ale nie je možné, alebo ju uviesť do bludu. Nestalo sa tak a ani sa tak nestane, lebo tak to povedal Pán. "A pekelné brány ju nepremôžu"

"Duch Svaty ostane naveky ale v spolocenstve" Ak by si hovoril o spoločenstve všetkých Cirkví, a tvrdil by si, že všetci majú Ducha Svätého, musel by si priznať, že musia vyznávať rovnakú vieru. Tak ako je len jedna viera a jeden krst, preto Duch Svätý by ich musel viesť k jednej viere. Vieme, že sa tak nedeje.
A Cirkev nemôže mať čisto len duchovný rozmer, lebo Ježiš ustanovil Cirkev ako viditeľnú. "Cirkev je telom, a preto je viditeľná
Pán povedal: "Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť." A znova, keď zveruje svojim apoštolom úlohu krstiť, odpúšťať hriechy atd.


120.
označiť príspevok

veriaci-4
   5. 1. 2017, 19:19 avatar
no myslim že tych nehdných papežov bolo viac ako dosť......Ja som to tiež podrobne neskumal, ani nemám tu potrebu.....verim tomu čo pocujem a sem tam citam po internete....
To skor teba by to malo zaujimat hlbsie( alebo sa bojíš pravdy?)
co sa tyka kristovej cirkvi......je to "neviditelna cirkev" astax......
pokusim sa t to vysvetliť.....
v kazdom zbore je psenica i kukol......to je jasne.....
v kazdom zbore mozu byt znovuzrodení ludia, ktorí tvoria tu kristovu cirkev......A teraz sa pytam... je viditeľna?.......V podstate nie, pretoze tí ludia co su znovuzrodení, neboli nikdy spolu na jednom mieste......To je ta kristova cirkev, ktorú ani brany pekelne nepremôžu.....Jednotliví ludia su viditelní ale to stado do ktorého patria viditelne nie je......
Kazda denominacia, ktora o sebe tvdrdí, ze my sme tí pravi a jediní sa šeredne mýli(vcetne charizmatikov).........
Do kristovej cirkvi patri urcite skupina ludi z Korinstkeho zboru, gaatskeho, rimskeho....atd......
Súhlasí Wolfe


121.
označiť príspevok

TvojOponent19
   5. 1. 2017, 19:23 avatar
120 A čo praví ateisti? 
Súhlasí veriaci-4


122.
označiť príspevok

veriaci-4
   5. 1. 2017, 19:27 avatar
kto neuveril už je zatratený.......


123.
označiť príspevok

TvojOponent19
   5. 1. 2017, 19:41 avatar
Čo ak ten, kto mu zvestoval, nebol dostatočne presvedčivý?


98.
označiť príspevok

Wolfe muž
   5. 1. 2017, 06:55 avatar
71 RKC po klamstvach, zabijani, obohacovani sa na ukor inych/okradani, aferach papezov, zhyralostiach najvacsieho stupna rohodne nedokazem poukazat ako na stlp a oporu pravdy.
Súhlasí Shagara


111.
označiť príspevok

Astax1 muž
   5. 1. 2017, 18:05 avatar
87
Na základe pár fotiek, chceš usvedčovať Katolícku Cirkev, že spolupracovala s fašizmom?
Už som napísal : "Musíme rozlišovať medzi tým, čo sa koná v mene katolicizmu, a tým, čo Katolícka cirkev oficiálne učí" Katolícka Cirkev nikdy nepodporovala fašizmus.
svetkrestanstva.postoj.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Ale ten čo má predsudky, tomu stačí málo.

86
"Co takto trvacnost hinduizmu?" Znova si strelil vedľa, pretože ani hinduizmus nemá žiadnu viditeľnú štruktúru. Nie je to organizácia, ktorá by pretrvala ale len viera v niečo. Podobne ako budhizmus.
Taktiež pri pravoslávy je to iné, nakoľko pravoslávie je viazané geografickým územím jednotlivých štátov, a taktiež netvorí jeden celok. O protestantoch ani nehovorím.

Jedine Katolícka Cirkev, ktorá tu je dve tisíc rokov si uchovala jednotu, cez všetky premeny času, kultúr, dôb, vojen atď.
Jedine Katolícka Cirkev je nadnárodná a nie je viazaná žiadnym vymedzeným geografickým územím. A je dôležité si všimnúť, že cez všetky búrky, ktoré sa cez ňu prehnali od prenasledovaní cez schizmy, ostala nerozdelenou a ucelenou. To sa zhoduje so slovami Pána "Pekelné mocnosti ju nepremôžu" "A ja som s vami až do skončenia sveta".

A preto, trvácnosť je dôkazom Božieho diela.

"RKC po klamstvach, zabijani, obohacovani sa na ukor inych/okradani, aferach papezov, zhyralostiach najvacsieho stupna" Ak to aj prijmeme, nemôžeme povedať, že je to to, čo Cirkev oficiálne učila, ale len to, čo sa konalo v mene katolicizmu.

"nedokazem poukazat ako na stlp a oporu pravdy." Podľa teba, pravda už neexistuje, lebo nemá kto na ňu ukázať "Hľa to je pravda", lebo podľa teba ten "stĺp a opora pravdy" už viac nie je. A z tvojho pohľadu nie len táto ale všetky diskusie o viere sú zbytočné, lebo nie je tu niekto, kto by bol ručiteľom a zárukou pravdy.

"nedokazem poukazat ako na stlp a oporu pravdy." Ty nemusíš. Ale Kristus na ňu ukázal a sväté písmo to potvrdzuje.


125.
označiť príspevok

Wolfe muž
   5. 1. 2017, 22:03 avatar
Mam pocit, ze tebe keby dal niekto dokaz aj pod nos, tak by si ho zaprel..

Katolicka cirkev vydrzala ako institucia tak dlho, pretoze bola vedena diktatorskym sposobom.
Nehovoriac o zastrasovani svojich oveciek ohnom, ci uz pekelnym, alebo na hranici..
To je len take obliznutie z ladovca..

(Nehram sa na to, ze protestanti su svati, som si vedomy zlocinov, alebo viem uznat zlociny ktore spachali.. Zial katolici si myslia ze, ze RKC je svata.. vlastne pardon oni ju ako svatu cirkev nazyvaju)

Mne RKC nevadi, vadi mi ked ju niekto predstavuje ako PRAVU Kristovu cirkev, hlavu moralky atd..
Súhlasí Shagara


131.
označiť príspevok

Shagara muž
   6. 1. 2017, 04:43 avatar
111,...to je klamstvo Astax. Ak RKC nespolupracovala s fašízmom,prečo RKC ako prvá uzavrela s národným socializmom konkordát? A tak dala morálnu podporu tomuto režimu! To platí aj na Mussoliniho Taliansko,a Francove Španielsko.
V novinách The Guardian sa poznamenáva:........ „Rímskokatolícka cirkev má počas celého 20. storočia smutný záznam o tajných dohodách s fašizmom, od blahoželaní generálovi Francovi po občianskej vojne v Španielsku až po nedávne snahy v prospech generála Pinocheta.“ V novinách The Guardian sa tiež uvádza, že pápež Pius XII., ktorý zastával úrad v čase vojny, „sa veľmi usiloval dohodnúť s [Hitlerom] a zďaleka sa vyhýbal potenciálnym nepríjemnostiam, napríklad tým, že by odsúdil holokaust“. Cirkev dokonca Francovi udelila aj vysoké cirkevné vyznamenanie. A Hitlera tiež mnohí vnímali ako Boha. Nedávno o tom bol dokument na Prima Zoom/spomínal som to/. Gisévius/autor kníh o Hitlerovi/ tiež spomína ako Hitler celebroval v kostole,a ako ho vítali čelní predstavitelia cirkvi v Rakúsku a Nemecku. A Tiso tiež do toho spadá aj s Hlinkovými gardami!


231.
označiť príspevok

Shagara muž
   7. 1. 2017, 23:45 avatar
111,...Hans Kung,bývalý ,čelný predstaviteľ RKC píše o tej "jednote" RKC, a aj o "jej zhnitých koreňoch" a podobne. Ale asi to bude len uhoľ pohľadu?
A "pár fotiek" znamená spustu fotiek, a ked napríklad niekto pozná ,čo sa dialo napríklad v Jasenovaci ,tak musí o dušu utekať od RKC!
Ak samotní gestapáci boli zhrození počínaním katolíckych ustašovcov/kde boli zapletení i kňazi,mnísi/,...tak to o mnohom vypovedá! Ak vidíte ako sa mučili malé deti,ktorým sa neprirodzene krčila tvár od bolesti,...tak vás prejde chuť hovoriť o "kresťanskej láske" a hlásiť sa k takýmto kresťanom!


48.
označiť príspevok

Shagara muž
   4. 1. 2017, 03:59 avatar
Kniha ..."Dejiny kresťanstva" píše ,že ...."kresťania v tom čase si osobovali právo,že ako jediný vlastnia pravdu,ktorá je ale nedostupná ostatným",...a preto aj boli nenávidení!


84.
označiť príspevok

TvojOponent19
   4. 1. 2017, 20:39 avatar
Tak sme sa dočkali zmeny a teraz má pravdu iba Shagara   My všetci si podľa neho stojíme na kábli   
Súhlasí Johny Pravda, Astax1


67.
označiť príspevok

Johny Pravda muž
   4. 1. 2017, 08:58 avatar
Shagara zabudol si napisat jednu podstatnu vec   citujem : , Ježiš po dosadení na trón v roku 1914 prišiel s Otcom na prehliadku duchovného chrámu, čiže systému čistého uctievania. Pri tejto prehliadke Kráľ uvidel, že pomazaní kresťania, „synovia Léviho“, musia byť prečistení. (Mal. 3:1–3) Od roku 1914 do prvej polovice roku 1919 Jehova prečisťoval svojich služobníkov tým, že ich nechal prejsť rôznymi skúškami a ťažkosťami. Pomazaní vyšli zo skúšky ohňom duchovne čistejší a nevedeli sa dočkať, kedy budú môcť podporiť mesiášskeho Kráľa. atdˇ
 
Teda Kristus prisiel na zem na prehladku a zistil ze iba JS mu vyhovuju, trochu este porobil medzi nimi poriadky , trochu preskusal a bolo rozhodnuté   Teda v dobe , ked JS verili resp. oznamovali najvecsie blbosti /Leviatan predstavuje v dnesnej dobe parný stroj- kniha Ukoncene tajomstvo atd/, falosne predpovede /konce sveta atd/ , vypocty a prorocvá na zaklade pyramíd /kniha Plán vekov/ a mohol by som tu pisat stovky nezmyslov , tak Kristus si vybral jednie ich   shagara, toto ma vzdy dokaze rozveselit ked mam blbu náladu . Oporucam aj iným precitat knihu od JS Bozie Královstvo vladne, a pochopite odkial beru JS take sebavedomie, a ako krasne dokaze vedenie JS ospravedlnit nezmysli a dokonca to otocit na ich stranu , ze tieto nezmysli dokazuju ze ako ich Boh vedie .. no sranda no  
PS. Shagara, vies preco bolo vase vedenie v tých rokoch "precistovania a preskusania" uveznene? Lebo tusim v knihe Ukoncene tajomstvo napisali , ze padne politický system v roku asi 1925 +- nepametam presne a nechce sa mi to hladat, ale rozsirovali blbosti o vtedajsej vlade a tak boli uveznený, a prepustení boli ked bola kniha upravená a boli vynechane tie "proroctvá" o páde vtedajsej vlady a systému , to si nevedel co?   Ziadne skusky ale jednoducho vezenie za nezmysli uverejne a rozsirovane ako posolstvo od Krista.. vid. napr. aj brozuru Miliony dnes zijucich nezomru - lebo koniec sveta pride v r. 1925 = posolstvo od Krista , vraj  


91.
označiť príspevok

Shagara muž
   5. 1. 2017, 06:24 avatar
67,....ale vedel, a vie to aj väčšina tých čo sa stali JS. Asi to potom nebude taký problém,ako to popsuješ ty s miernou nadsádzkou.
Ano,JS sa v biblickej chronológií zmýlili,ale nemýli sa v podstatne dôležitejších veciach. A to,že vo vojnových rokoch sa nemlátili ako iní kresťania a poctivo dalej študovali Písma o oznamovali dobré posolstvo!
Johny,nemysli si ,že len ty si pojedol všetku múdrosť sveta ,a že tí JS čo vytrvali v skúškach a stále sú JS ,že sú nejakí natvrdlý! Ty môžeš vyťahovať rôzne banality , upravovanie termínu "pokolenia" a podobne,ale ich rýdzosť a nenásilie zanechalo trvalú stopu,ktorá neunikla žiadnemu historikovi,ktorý pozoroval rôzne náboženstvá na svetovej scéne!
A to,čo dnes robia JS po celom svete ,nemá obdobu v celých dejinách ľudstva a nikdy už ani nebude mať!


68.
označiť príspevok

Peťo muž
   4. 1. 2017, 10:58 avatar
Teóma to nieje na teba .
Ja by som doporučoval najprv sa spýtať na názor teológov na bibliu .
Minule som sa až zhrozil ,že koľko bolo príspevkov o biblí,bohu a pod...
Tečie vám do topánok veriaci v krista ?
Asi hej keď robíte taký NÁBOR .


70.
označiť príspevok

Astax1 muž
   4. 1. 2017, 18:21 avatar
Len dám to pozornosti jedno svedectvo.

pravykatolik.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Akosi v tom vidím tu "hrdých bojovníkov" za pravdu, proti Katolíckej Cirkvi a popritom sa sami stratili v tme svojej pýchy.


97.
označiť príspevok

Wolfe muž
   5. 1. 2017, 06:52 avatar
A co ti "hrdi bojovnici" za pravdu Katolickej Cirkvi, ktory sa sami stratili v tme svojej pychy?

Mimochodom, jeden priklad vs plno opacnych pripadov..


112.
označiť príspevok

Astax1 muž
   5. 1. 2017, 18:09 avatar
97.

Ak si si prečítal dané posolstvo mal by si pouvažovať, nad danými argumentami vzdelaného protestanta, čo ho primälo k tomu, aby sa vrátil do Kristovej Cirkvi.

No už z tejto vety "Mimochodom, jeden priklad vs plno opacnych pripadov.." viem, že si to nečítal. Preto ti hovorím, škoda je to, ale pre teba.

Cirkev už na začiatku svojej histórie čelila vzburám a revoltám a samo sv.písmo nás na to upozorňuje, že sa tak bude diať. "Spomedzi nás vyšli, ale neboli z nás. Lebo keby boli z nás, boli by zostali s nami. No malo sa ukázať, že tí všetci nie sú z nás"


126.
označiť príspevok

Wolfe muž
   5. 1. 2017, 22:15 avatar
Mozno by si mal pouvazovat, preco tolko katolikov odchadza k protestantom..
Staci si pozriet vzorku na DF..

Ad tvoje "Cirkev už na začiatku svojej histórie čelila vzburám a revoltám a samo sv.písmo nás na to upozorňuje, že sa tak bude diať. "Spomedzi nás vyšli, ale neboli z nás. Lebo keby boli z nás, boli by zostali s nami. No malo sa ukázať, že tí všetci nie sú z nás"" >> Taktiez Pavol povedal v Sk 20,29 "Ja viem, že PO MOJOM ODCHODE vniknú medzi vás draví vlci, ktorí nebudú šetriť stádo."


127.
označiť príspevok

Ludwig muž
   5. 1. 2017, 22:20 avatar
Je to nakoniec vidieť aj v celoštátnom meradle. Počet katolíkov sa za 10 rokov zreteľne znížil, zato niektoré malé protestanské dnominácie zaznamenali výrazný nárast členov.


128.
označiť príspevok

Ludwig muž
   5. 1. 2017, 22:21 avatar
Mal som na mysli podľa sčítania ľudu.


130.
označiť príspevok

Shagara muž
   6. 1. 2017, 04:31 avatar
112,...ale tými slovami si usvedčil svoju cirkev! Ved to,čo sa stalo v 4 storočí,...keď sa prenasledovaná,chudobná cirkev stala mocenskou,bohatou inštitúciou prenasledovateľov,štátnou cirkvou ,je tak do oči bijúce,....že nechápem,ako môžeš poukazovať na iných?


104.
označiť príspevok

Shagara muž
   5. 1. 2017, 07:32 avatar
70,...lenže ,dnes je opačný trend,....viac katolíkov opúšťa svoju cirkev,alebo konvertuje k nejakej protestantskej cirkvi,alebo k nejakej inej ! Všeobecne je známe,že semináre kňazov sú nenaplnené,/niektoré sa zavreli/ a hrozí nedostatok kňazov,a aj preto sem musia chodiť z iných krajín kňazi!
Súhlasí Wolfe


85.
označiť príspevok

sta2rky muž
   4. 1. 2017, 21:25 avatar
Ak chceš byť závislý, tak všetky náboženstvá sú pre teba pravé, čiže práve to ktorému ty veríš. Ak chceš byť sám sebou - nezávislý, slobodný, odmietni všetky, lebo predstavujú nehorázny podvod, ktorý opantal celé ľudstvo.


151.
označiť príspevok

kntsz muž
   6. 1. 2017, 20:28 avatar
Vy si naozaj myslíte, že Božie dielo závisí na vašich prekáračkách???
Nebuďte naivní.
Každý z nás zomrie a každý z nás bude prechádzať Posledným súdom, kde budú hodnotené naše skutky a podľa slov Krista aj naše slová.
Ako prebieha Posledný súd už vieme. Vieme to dokonca aj zo svedectiev žijúcich ľudí, ktorí ním už prešli.
Pri Poslednom súde bude každí z nás pred Bohom SÁM.
Nebude tam žiaden predstaviteľ náboženstiev a nebude sa možné na nič a na nikoho vyhovárať. Ani na Pápeža nie a na sekty už vonkoncom nie.

Nie je to úchvatne zariadené ???

Čo z toho pre človeka vyplýva? Iba to, čo už Ježiš povedal:
"Preto vám hovorím, že každý hriech a každé rúhanie sa odpustí ľuďom, ale rúhanie proti Duchu sa neodpustí. Kto povie slovo proti synovi človeka, odpustí sa mu, ale kto by hovoril proti Duchu Svätému , tomu sa neodpustí ani v tomto veku a ani v budúcom."
Každý z nás si musí pestovať svedomie - svojho ducha a podľa neho sa riadiť.
Náboženstvá, počnúc tým najmenším až po to najväčšie - RKC, sú preto, aby človek v živote nebol na všetko sám. Nie každý má vôbec možnosť dostať sa k Biblii a nie každý na tejto zemi vie vôbec čítať. Preto sú spoločenstvá, preto sú náboženstvá.....
Ak sa človek dožije možnosti výberu, tak má možnosť si náboženstvo podľa svojho svedomia vybrať.
Ja som si vybral RKC, lebo mi moje svedomie hovorí, že je najbližšie k Božej pravde a budem sa za to pred Bohom zodpovedať tak ako každý z nás.
Či sa nám to páči alebo nie.

Ešte poznámku k úvodu témy.
teoma - "Nikdy ste nečítali v písmach: Kameň, ktorý zavrhli stavitelia, ten stal sa hlavákom uhoľným....." Hlavákom sa nazýva základný - obyčajne rožný kameň v základoch budovy, ktorý keď nedrží - je slabý, tak budova praská a padá. Ak staviteľ - v tomto prípade myslí Ježiš zrejme na šíriteľov Božieho slova, to s rožným - nosným kameňom pokašlú (Božie slovo budú hlásať zle), tak sa kameň premení na uhlie - hlavák uholný - zuholnatie, t.j. stratí pevnosť, rozpadne sa a stavba padá. Preto Ježiš upozorňuje hlásateľov Božieho slova, že sa im Božie kráľovstvo odníme a dá sa ľudu, ktorí bude prinášať ovocie....


153.
označiť príspevok

Ludwig muž
   6. 1. 2017, 20:42 avatar
Len drobnú "technickú" poznámku k záveru. Pokiaľ viem tak uholný kameň je synonymum pre základný kameň, hlavák. V takom prípade však slovo uholný nemôže mať význam slabý, rozpadajúci sa.


155.
označiť príspevok

Ludwig muž
   6. 1. 2017, 21:10 avatar
Inak bolo to tu viackrát rozoberané a dokazované z Písma, že tým uholným kameňom je sám Kristus. Takže zrejme nemá zmysel dokazovať ti citátmi z Biblie, že je tomu tak...
Súhlasí stefan 5


154.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   6. 1. 2017, 21:09 avatar
kntsz....však tu píšeš za hovadiny.. 
Takže kamen uholný je ten ,čo sa premení na uhlie???

Audítor je podľa teba asi šofér audi,nie?

Pre tvoju informáciu a pre ostatných katolíkov,lebo Písmu nerozumiete,,,,Kamen uholný je základ pod uhlom domu.Tým základom je KRISTUS a zavrhli ho stavitelia teda židia.
O hlásateľoch Božieho Slova nie je v tomto texte žiadna zmienka.
Súhlasí Wolfe


230.
označiť príspevok

Shagara muž
   7. 1. 2017, 23:38 avatar
151,...problém je ale v tom,že nevieš ani čo je "súd". Daný súd v ponímaní RKC stratil opodstanenie,lebo práve 1000-ročné kráľovstvo Krista je tým "súdom", a predbieha tomu súd dnes v závislosti od reakcie na hlásané dobré posolstvo o SBožom kráľovstve!
Predstava RKC o súde je asi taká,že niekto hriešny ide po smrti do pekla a potom pri "poslednom úde" mu bude povedané že pôjde do pekla ,kde už on istý čas je,...a naopak! 
Nuž čo,nie každý má zdravý úsudok!
A páči sa mi predstava mnohých,...že aké to bude asi zistiť až po smrti /alebo vraj pri súde/,že som sa mýlil v pravde a i v náboženstve! Veľmi rozumná a povzbudzujúca predstava! 


152.
označiť príspevok

havran
   6. 1. 2017, 20:42 avatar
TEÓMA -Ktorá cirkev je tá pravá? To sa naozaj pýtaš, alebo skúšač pravoverných. Tak ti odpoviem: Tá pravá je tá tvoja, ktorej ty veríš. Vari pochybuješ?Viera nieje exaktná a tvoje srdce uspokojí to, čomu veríš ty. Skús veriť takej čo jej ty neveríš: Dá sa to? Musíš sa stať materialistom a ešte krstený ateizmom. Potom sa môžeš dopracovať k odpovedi. Inakšie je taká otázka úplne nezmyselná. Každý veriaci ti povie, že pravá je tá ktorej verí on.    


156.
označiť príspevok

havran
   6. 1. 2017, 21:15 avatar
Reči o poslednom súde sú na to, aby človek nerobil svinstvo počas života. K tomu je pripojená viera, ktorú však ľudia akceptujú len keď sa im to hodí -to sú chytráci a ostatní sú veriaci a tí čo sa nad tým cirkusom smejú sú ateisti.


159.
označiť príspevok

kntsz muž
   6. 1. 2017, 21:58 avatar
154 (aj 153)-
Viem o takomto výklade ako uvádzate a priznám sa - nebudem sa prieť.
Celé znenie je:
"Nikdy ste nečítali v písmach: Kameň, ktorý zavrhli stavitelia, ten stal sa hlavákom uhoľným (uholným).
Preto povedám vám, odníme sa vám kráľovstvo božie a dá sa ľudu, ktorý bude prinášať jeho ovocie."
Tá druhá veta pokračuje ihneď po prvej a myslím si, že prekladateľ Evanjelia mohol použiť jednoznačnejší výraz pre rohový nosný kameň.
Logickejšie mi pripadá, že Kristus upozorňuje na fakt bežný aj dnes, že cirkevní hodnostári sa od základného kameňa, ktorý Kristus cirkvou ustanovil môžu odkloniť a keďže sa Kristus odvoláva na Starý zákon a poukazuje na zavrhnutie - odklon od Božích príkazov vtedajších vodcov s tým, že budú nahradení ľuďmi prinášajúcimi ovocie t.j. Kristovou cirkvou. Tým v konečnom dôsledku moje chápanie smeruje k vášmu.
Pri vašom výklade mi však druhá veta nedáva zmysel.


160.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   6. 1. 2017, 22:36 avatar
Hovorí sa tu o tom,že kráľovstvo bude odnaté od židov a dá sa novému ľudu,ktorý vznikol podľa proroctva Izaiáša za 1 deň--CIRKVI.
Pán Ježiš skalu spomína aj inde a to pri bláznovi,ktorý nestaval dom na skale,ako rozumný,ale na piesku a vzala mu ho voda.

Čo sa týka skaly---preto nou nemôže byť Peter,ale KRISTUS,lebo tu ide o naplnenie Starého zákona,kde je skalou samotný BOH,ktroý to o sebe prehlasuje a KRISTA za duch.skalu z ktorej pili židia na púšti prehlasuje aj apoštol Pavol.


162.
označiť príspevok

Ludwig muž
   6. 1. 2017, 22:51 avatar
Tá skala "išla za nimi, a tou skalou bol Kristus." (ROH 1Kor 10,4)
Kto išiel na púšti za Izraelitmi?
ROH Ex 14,19 "Vtedy sa pohol anjel Boží, ktorý išiel pred táborom Izraelovým, a obrátiac sa išiel za nimi a tak prešiel oblakový stĺp zpopred nich a stál za nimi."
Kto mal potrestať Izraelitov za neposlušnosť? "Hľa, ja pošlem pred tebou svojho anjela, aby ťa ochraňoval na ceste a doviedol ťa na miesto, ktoré som ti pripravil. Maj sa pred ním na pozore a počúvaj jeho hlas a neodporuj mu, lebo vám neprepáči vaše previnenia, veď je v ňom moje meno!"(Ex 23: 20-21)
A kto ich potrestal?
"Ani nepokúšajme Krista, ako niektorí z nich pokúšali, a zahynuli od hadov." (1Kor 10:9)


175.
označiť príspevok

Shagara muž
   7. 1. 2017, 19:29 avatar
160,......to by si nebol ty Stefan,ktorý by si tu opäť nerozumne nedal rovnítko medzi Krista a Boha! Ved ak je "Kristus skala", a je v Písme aj "Jehova skala",tak potom Jehova je Kristus,alebo Boh je Kristus! To je tak nerozumné,že nemám slov. Aj Peter bol "skala"/nazvaní/ a iní,....čo teraz ?....dáme aj sem rovnítko a povieme že sú Bohovia?!
A Ludwig vysvetlil ako to bolo s tou "skalou"! Anjel Kristus viedol Izraelitov z otroctva a "on bol tou skalou",ale nie Bohom. Boh nie je anjel!


228.
označiť príspevok

Shagara muž
   7. 1. 2017, 23:31 avatar
160,...ak daní "králi" majú vládnuť nad zemou,/ktorá bude zničená/ nad kým budú vládnuť? Nad anjelmi v nebi,nad Bohom?
To by ma zaujímalo!


161.
označiť príspevok

Ludwig muž
   6. 1. 2017, 22:37 avatar
"Nikdy ste nečítali v písmach: Kameň, ktorý zavrhli stavitelia, ten stal sa hlavákom uhoľným (uholným).
Preto povedám vám, odníme sa vám kráľovstvo božie a dá sa ľudu, ktorý bude prinášať jeho ovocie."

Židia ako národ odmietli Krista, teda zavrhli uholný kameň ktorý zasadil Boh na Sione (1Pt 2,6), preto im bolo odňaté právo na božie kráľovstvo. To bolo dané tým ľuďom a zo všetkých národov, čo Krista prijmú. Tí budú prinášať ovocie. Tak tomu rozumiem ja.


172.
označiť príspevok

milky945 muž
   7. 1. 2017, 18:35 avatar
Teóma, súhlasím s mnohým, čo si napísal v 1. Ale myslím, že preceňuješ úlohu / potrebu cirkvi ako spoločenstva ľudí, ktorí sa pravidelne stretávajú. Dôležité je byť údom Kristovho tela / Cirkvi. V akej forme to bude, či v spoločenstve ľudí alebo v izolácii, to je už druhoradé, to nie je na tebe / na mne, ale na hlave cirkvi, na Kristovi. Mám dojem, že sa trochu hráš na hlavu cirkvi, keď uznávaš len spoločenstvo, len jednu formu.

Ďalšia vec, zásluhy spoločenstva na osobnom raste člena / človeka môžu byť, ale tiež by som ich nepreceňoval. Zle spoločenstvo môže viesť svojich členov aj do bludu. Učiteľom Kristovej cirkvi by mal byť len Kristus. On je cesta, pravda a život, on je Pánom nášho života, nie spoločenstvo ako také.

Som sa k tejto téme dostal zase s “menším“ oneskorením.
Súhlasí Wolfe


237.
označiť príspevok

teóma muž
   8. 1. 2017, 01:47 avatar
"Ale myslím, že preceňuješ úlohu / potrebu cirkvi ako spoločenstva ľudí, ktorí sa pravidelne stretávajú. Dôležité je byť údom Kristovho tela / Cirkvi. V akej forme to bude, či v spoločenstve ľudí alebo v izolácii, to je už druhoradé, to nie je na tebe / na mne, ale na hlave cirkvi, na Kristovi. Mám dojem, že sa trochu hráš na hlavu cirkvi, keď uznávaš len spoločenstvo, len jednu formu. "

Členstvo v akejkoľvek cirkvi nikomu nezaručí spasenie – večný život. Spasenie je vecou osobného rozhodnutia sa uveriť dielu Ježiša Krista.
Spasený človek potrebuje k svojej osobnej formácii spoločenstvo, čiže cirkev=zbor, aby bol vyučený Božím pravdám a aby mu pomohlo duchovne rásť a formovať sa.
Spasený človek sa má zaradiť do spoločenstva spasených ľudí.

milky945 ja osobne zatiaľ niesom členom žiadneho spoločenstva. Čiže som ako to ty píšeš v izolácii. Pokiaľ nenájdem nejaké spoločenstvo v mojom okolí, tak budem radšej ako ty píšeš v izolácii bez spoločenstva.


246.
označiť príspevok

Shagara muž
   9. 1. 2017, 07:57 avatar
237,...ak niekto napíše takéto slová,tak nemôže mať nijaké poznanie! Celé Písmo je o tom,že Boh má organizáciu ,ktorú on vedie prostredníctvom Krista. Aj preto nedokážem pochopiť,ako môže niekto tvrdiť,že Boh nemá organizáciu,alebo ,že si môžme vybrať aj jedno aj druhé!/izoláciu/.
A na túto hlúposť reaguje aj Biblia ... „Ten, kto sa oddeľuje, bude hľadať svoju vlastnú sebeckú túžbu; vzbúri sa proti každej praktickej múdrosti.“ Príslovie 18:1
Ak sa pozrieme na ctiteľov v minulosti,tak židia boli veľmi prísne organizovaní,usmerňovaní a už len malý odklon od daného usporiadania,poriadku sa prísne trestal,i smrťou!
Samozrejme,to platí i na kresťanský zbor.
Skutky 16:5 uvádzajú........."Keď cestovali mestami, odovzdávali im tam ustanovenia, o ktorých rozhodli apoštoli a starší v Jeruzaleme, aby [ich] zachovávali. 5 A tak sa zbory upevňovali vo viere a vzrastali počtom zo dňa na deň."
Alebo o čom píše Matúš v 18 kapitole?......"Ale ak ťa neposlúchne, vezmi so sebou ešte jedného alebo dvoch, aby každá vec bola potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov. 17 Ak neposlúchne ich, povedz to zboru. Ak neposlúchne ani zbor, nech je pre teba ako človek z národov a ako vyberač dane.".
Prečo boli ustanovení ...starší,dozorcovia,diakoni......ak zbor,organizácia netreba? Prečo Pavol napísal ,že "neopúšťajte svoje zhromaždenia",....Heb.10:24?
Alebo čo myslel Pavol slovami ...." „Poslúchajte tých, ktorí sa medzi vami ujímajú vedenia, a podriaďujte sa im.“ (Hebrejom 13:17) ? Že ich , máme ich poslúchať a podriaďovať sa im?
A Pavol pokračuje..... „Nech sú starší, ktorí predsedajú znamenitým spôsobom, považovaní za hodných dvojnásobnej cti,“ l(1. Timotejovi 5:17)
Alebo keď kresťania dostali od Krista pokyn....."Preto choďte a robte učeníkov z ľudí všetkých národov, krstite ich v mene Otca a Syna a svätého ducha",.....mohla sa táto činnosť robiť bez organizácie,zboru? Tak ,že každý by hovoril čo chcel,komu chcel a kde chcel" ? Je Boh ,"Bohom neporiadku"?
Teda,....nič sa "nepreceňuje",...to len ty máš veľmi chabé poznanie. Keby som mal vypísať všetky texty Písma o potrebe organizácie,vedení.....tak by som písal celé hodiny!
A ešte niečo,....žiadny človek,akokoľvek múdry bez Božej organizácie nemôže spoznať pravdu,....a tudiž nemôže byť spasený ak je "izolovaný",...ako ty! Biblia to vylučuje! Boh nedal každému jednotlivcovi osobný výklad Písma,ale tú má iba jedna ,pravá Božia organizácia....a tú vedie Boží svätý duch.


249.
označiť príspevok

Ludwig muž
   9. 1. 2017, 09:39 avatar
"A ešte niečo,....žiadny človek,akokoľvek múdry bez Božej organizácie nemôže spoznať pravdu,....a tudiž nemôže byť spasený ak je "izolovaný""

Toto je čisté sektárstvo. To by potom nebol zachránený nikto v obdobiach keď bola vo 4. storoči vyhlásená rímskym cisárom že jediná pravá cirkev je cirkev katolícka a kto jej odporoval, bol prenasleovaný. Zachránený bude každý kto uverí v jediného pravého Boha a v Jeho syna Ježiša (Jan 17:3) a kto Božieho syna následuje.
Súhlasí Johny Pravda, Wolfe


252.
označiť príspevok

Shagara muž
   7. 4. 2017, 22:03 avatar
249,....Píšeš..."To by potom nebol zachránený nikto v obdobiach keď bola vo 4. storoči vyhlásená rímskym cisárom že jediná pravá cirkev je cirkev katolícka".
----------------------------------------------
Uvedom si,že Pavol napísal,že "Boh prehliadol časy nevedomosti",....a tiež si treba uvedomiť,že v čase ,keď tu nebola pravá cirkev,alebo ak niekto z nejakých dôvodov nemohol poznať evanjelium,Krista...tak tu bude Boh postupovať inak,ako v čase keď sa už nemôžme na nič vyhovárať,lebo sa zvestuje po celom svete,Biblia je dostupná takmer každému, atď!
Boh v čase ktorý spomínaš, v dobe temna bude spravodlivo robiť selekciu a vyberie tých ,ktorých on sám spravodlivo posúdi! Nemusíš sa báť ,že niekoho prehliadne! A to neplatí len na túto dobu! Aj v starozákonných časoch mnohí nemohli poznať pravdu,Krista a aj pred Mojžišom!
A tak nie je pravdou ani to,čo píšeš aj v závere! Lebo ako som spomenul,......mnohí nepoznali Boha a ani Krista!
Ale mnohí ešte dostanú šancu!
To,že bude aj vzkriesenie-"nespravodlivých" ,znamená ,že to sú tí ľudia/žijúci v dobe nevedomosti/ ,ktorí ešte nezískali "spravodlivé postavenie skrze vieru v Krista"!
Ale o tom som už písal v téme:Kam pôjdu títo....:???


247.
označiť príspevok

Shagara muž
   9. 1. 2017, 08:08 avatar
172,...Milky,to čo som napísal Teome sa týka aj teba, a aj Wolfeho ,ktorý s tebou súhlasil....pretože "byť údom Kristovho tela" bez Božej organizácie nemôžeš byť! Za žiadnu cenu nemôžeš spoznať pravdu sám ,pretože ak by to tak bolo,tak potom je organizácia zbytočná!
Mnohí sú "izolovaní" kresťania/sám vojak v poli/, a každý si vykladá Písmo po svojom! Kto je potom tým "údom tela"? Ten kto tvrdí,že peklo je blud,alebo ten kto peklo miluje a učí o ňom?
Písma obsahujú príklady, ktoré poukazujú na hodnotu poslúchania a podriaďovania sa v Božej organizácií. Učeník Júda sa zmienil o ľuďoch, ktorí hovorili utŕhačne o vymenovaných mužoch v zbore, a poukázal na tri varovné príklady:...... „Beda im, lebo išli Kainovou cestou, rútili sa za odmenou po bludnej Balaamovej ceste a zahynuli v spurnej Kórachovej reči!“ (Júda 11)
Tieto príklady učia, že máme počúvať rady tých, ktorých Boh používa v zodpovednom postavení, a že k nim máme mať úctu!
Kresťania sú nabádaní:...... „Pamätajte na tých, ktorí sa medzi vami ujímajú vedenia... a pozorne sledujúc, ako sa prejavuje ich správanie, napodobňujte ich vieru.“ (Hebrejom 13:7)
Nie nadarmo napísal žalmista slová.....:"Hľa, aké je to dobré a aké príjemné,
keď bratia bývajú spolu v jednote!".....a nie "izolovane"!


250.
označiť príspevok

milky945 muž
   9. 1. 2017, 13:09 avatar
shagara 247, ja nie som proti spoločenstvu ako takému. Ale položme si otázku, aké má byť to spoločenstvo? V rannej cirkvi, z ktorej si citoval, boli korinťania, solunčania, kolosania, rimania, petrove, jánove a jakubove cirkvi. Teda boli to oblastné / mestské cirkvi. Platilo to tak vtedy. Otázka je, má to tak byť aj dnes? Ak nie, ako to má byť? Máme ísť k centralizácii ako ste vy (SJ) alebo k distribúcii, t.j. ešte viac menších cirkví, ako mali vtedy? To je otázka a ja sa skôr prikláňam k tomu druhému. Nie je nutné centralizovať cirkev ako majú RKC alebo SJ, keď hlavou cirkvi je Kristus.

No a k tomu "individualizmu". Iste je lepšie byť v spoločenstve ako byť sám, s tým súhlasím. Nesúhlasím ale s tým, keď dávaju členstvo v spoločenstve ako podmienku spásy / spasenia. Veď predsa nie každý môže byť v takom spoločenstve, z rôznych dôvodov - zo zdravotných dôvodov alebo nevie(m) také nájsť. Tu by som skôr videl cestu, že spoločenstvo nájde mňa alebo Kristus ma k nemu privedie. Bolo by to pekné a pohodlné.  


251.
označiť príspevok

Shagara muž
   7. 4. 2017, 21:48 avatar
250,.....Milky, ale tie zbory v Solúne,Korinte,Kolosách,Ríme,a podobne....stále boli len jednou cirkvou.
To je ako keby sme poukazovali,že sú katolíci v Nitre,Bratislave,Košiciach a podobne. Ale stále je to katolícka cirkev a nie nejaké "mestské, alebo oblastné cirkvi", a už nie nejaké cirkvi podla mien nejakých kresťanov. Ako aj uvádzaš..."jakubová,Petrová Jánová cirkev". Nič také nebolo,a títo všetci boli kresťania! A teda neboli ani menšie cirkvi,myslím v 1 storočí!
A ak má Boh jednu pravú cirkev,tak tam musíš byť,ak chceš byť zachránený. Teraz sa nebavím o tom ,kto ňou je,...hovorím všeobecne! Ak je to RKC,tak iba tam môžem byť zachránený!
Tiež si ma zmiatol s tou "centralizáciou". Pravý kresťanský zbor má byť taký,ako ho ustanovil Kristus. Zober si vzor z 1 storočia,...a tým sa riadia aj JS!
A tie "zdravotné dôvody" nebudem komentovať,lebo to mi pripadá ako vtip,sorry!


253.
označiť príspevok

milky945 muž
   8. 4. 2017, 20:35 avatar
shagara 251, napísal si to pekne, dalo by sa s tým súhlasiť až na poslednú vetu, ktorá ma dorazila a znechutila.

Tebe pripadá ako vtip, keď je niekto na vozíku alebo telesne postihnutý, keď je rád, že sa pohne pár metrov po vlastných alebo ani to nie? Taký človek je rád, kde je a nepotrebuje sa pretŕčať kade tade po zboroch. To nepochopil veriaci-4, vidím, že to nechápeš ani ty.

A budem pokračovať s tvojim vtipom. Čo povieš na mentálne postihnuté / autistické dospelé decko, ktoré vo veku dospelého človeka sa nevie sám najesť a používa plienky? Je taký človek hodný členstva v nejakej cirkvi / zbore? Má pre neho význam byť v takej skupine / zbore / cirkvi? Ja neviem, ale zdravý rozum a logika mi hovorí NIE. lebo samotné členstvo v skupine ho nezachráni. A nič viac nevie byť. Tak ako sa zachráni?
Súhlasí Wolfe


254.
označiť príspevok

Shagara muž
   8. 4. 2017, 20:52 avatar
253,.....Nie, ak sa ťa to dotklo, tak to beriem späť,lebo to bolo mnou pochopené inak!
Ale ja to chápem! Máme také príklady v zbore a vozíme ich autami na zhromaždenia, a to nie sú naši blízky príbuzní/v niektorých prípadoch/ ,ale osamelé sestry,bratia. V našich zboroch je veľa vozíčkarov, a chorých.....tak to viem posúdiť.
A ak sa už naozaj nič nedá robiť a musia byť doma,...tak ich navštevujeme a môžu naše programy/prednášky/ sledovať cez internet. Máme takú možnosť!
Ale ,uvedom si,že ak aj niekto nemôže byť prítomný na zhromaždení, aj tak je pokrsteným členom. Mnohí boli pokrstení doma v kúpelni! Teda,nevtipkoval som,...len som inak chápal tvoje slová!
Teda,...ani tieto dôvody nemusia byť prekážkou členstva v pravej cirkvi!
A k tým "mentálnym postihnutiam"-----tento prípad a podobné,som opísal v téme ..:Kam pôjdu títo....:???
A tak aj títo majú možnosť záchrany a dostanú šancu! Boh je totiž spravodlivý,....ale Milky,stále platí,že Boh tu na zemi má svoju jednu cirkev,zbor. A ten máme nájsť! A nie "samotné členstvo" nás zachráni,...ale viera v Krista: To ostatné/neopúšťať svoje zhromaždenia,Heb.10:24/ ,je na náš úžitok a pomoc pri záchrane!


256.
označiť príspevok

Wolfe muž
   8. 4. 2017, 21:52 avatar
" A ten máme nájsť! A nie "samotné členstvo" nás zachráni,...ale viera v Krista: To ostatné/neopúšťať svoje zhromaždenia,Heb.10:24/ ,je na náš úžitok a pomoc pri záchrane!" >> mozes to nejak viac objasnit?
Pretoze mi pride, akoby si si odporoval.
Na jednej strane je potrebne najst cirkev, ale pritom nie samotne clenstvo nas zachrani, ale viera v Krista a toto je uz len na nas uzitok a pomoc pri zachrane..

Nie nutnost..


255.
označiť príspevok

Wolfe muž
   8. 4. 2017, 21:47 avatar
No jo, holt empatia na nule..
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 21:23,  BOH je pre mna ideal ktory sa mal dosiahnut ;) Boli zadefinovane kriteria a nasledne stvoreny...
dnes, 21:23,  Fretka to je fakt . Rusom zveriť gro či vývoj automobilu pre vodcu by dopadlo ako chirurgova...
dnes, 21:22,  Som rád, že si uznal, že si program. *05
dnes, 21:22,  119. Mikulasencek ty si nedospel k tomu aby si sa mohol bavit rozumne s niekym kto ma duchovnu...
dnes, 21:22,  Bruchabolenie má jeden veľký klad, po hodoch nastáva hlad. Po črevách sa krúti ako taký...
dnes, 21:21,  No a v tom sa mylis ;) Moje JA je pre mna istotou ;) Bez ohladu ci sme simulacia alebo nie...
dnes, 21:21,  Boha naprogramoval vesmír ? *05
dnes, 21:20,  pre fotonka, lebo je taky mudry *21 aha https://tunein.com/radio/Best-Smooth-Jazz-s138091/
dnes, 21:20,  Nemôžeš si už byť istý ničím. *05 O tom to je. *05 Celý tvoj svet predstáv a...
dnes, 21:20,  115. A kde pisem ze tomu tak nebolo ? Pisem ze pisma je treba chapat a prekladat duchovne ako i...
dnes, 21:20,  Nebol by potom pruser z tvojej strany ak by si ku mne pristupoval ako ku stroju? ;) A pritom...
dnes, 21:19,  Tu pomoze len jedna vec vsetky tieto individua ktore si hovoria inteligentná elita slovenského...
dnes, 21:19,  Mozno nakoniec prides na to ze domotany si ty ;)
dnes, 21:18,  Možné to je. Podobne ako: "čo ak Boh existuje" ? *05
dnes, 21:18,  ja sa rad pýtam.....jednak tých, čo su sčítaní....a potom tých, čo si myslím že su...
dnes, 21:18,  Ved sa ani nevzpieram ;) Ty sa vzpieras ked niekto tvrdi ze BOH neexistuje ;) Ako by ti...
dnes, 21:18,  Skôr zo skaly mlieko vytlačíš, ako rozumnú odpoveď z tohto nešťastníka. *03
dnes, 21:17,  Ale hlavne že labuťka nám žije potom sa človeku lepšie pije.
dnes, 21:17,  No veď. *05 Tak sa tomu už toľko nevzpieraj. *05
dnes, 21:17,  No a tu prichadza moznost MOZNO ktoru som pomenoval ;) Uvazuj o mne aj tak aj tak ;) Skus...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Život je obchod. Obchod je súťaž.
A v súťaži vyhráva ten, kto sa viac snaží.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(671 425 bytes in 0,342 seconds)