Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  rôzne  téma
kategórie:  

J.Tull - zdanlivé nezrovnalosti v NZ

52
reakcií
947
prečítaní
Tému 7. apríla 2013, 23:29 založil Fotón.

podobné témy:

názov témy
posledná
reakcií
21. 03. 2017
11
08. 07. 2012
0
31. 10. 2011
7
16. 01. 2013
43
16. 03. 2018
13
 
 


1.
označiť príspevok

Fotón
   7. 4. 2013, 23:29 avatar
Prenos:
Smrť bez kríža#post81

Citát:
Slušný človek; ... veď som ich spomínal ... len tak narýchlo - Ježišov rodokmeň,

Odpoveď:
Odpoveď prináša cirkevný historik EUSEBIUS PAMPHILI (263 – 339 n.l.):
fatym.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk "Evangelisté Matouš a Lukáš nám uvádějí Kristův rodokmen rozličným způsobem a mnozí věří, že je tu skutečný rozpor. Ježto nyní všichni věřící - pravda z neznalosti - se namáhají najít vysvětlení těchto míst, proto i my chceme uvést k nám došlou zprávu kterou nám krátce před tím zmíněný Africanus v dopise Aristidovi8 podává o souhlasu rodokmenu v evangeliích. Vyvrací tím důkladně mínění jiných násilné a na omylu spočívající. Uvádí tradici, jak ji sám slyšel přesně těmito slovy: "Jména pokolení byla v Izraeli počítána buď podle přirozeného původu (kata fysin) nebo podle původu ze zákona (kata nomon). Podle přirozeného původu jestliže se (otci) narodil vlastní syn; podle původu ze zákona, jestliže někdo přijal rodinné jméno bezdětného zemřelého bratra. - Poněvadž tu nebyla zcela určitá naděje na zmrtvýchvstání, vytvářeli si budoucí přislíbení jistým druhem smrtelného z mrtvých vstání, aby tak nezaniklo jméno zemřelého -. V rodokmenu jsou uvedeni i ti, kteří měli přirozeného otce, i ti, kteří se narodili jiným rodičům a byli adoptováni. Je tu tedy zmínka jak o těch, kteří byli skutečnými otci, tak o těch, kteří byli
jakoby otci. Nemýlí se tedy evangelia, když jedny počítají podle přirozeného původu a druhé podle původu ze zákona. Rody, které odvozují svůj původ od Šalamouna a Nathana, byly vzájemně promíšeny jednak tím, že přijaly jméno toho, který zemřel bez dětí, jednak tím, že uzavřeli druhé manželství a z toho se narodily děti. Tudíž možno právem považovat děti jednoho otce i za děti druhého otce, totiž za děti nepravého i přirozeného otce. Tímto způsobem obě evangelia, i když uvádějí obě linie, přece jen se ve své zprávě dostávají oklikou k Josefovi a sice obě skutečně pravdivě. Že je správné, co jsem řekl, objasním to na obou rodokmenech.
Jestliže se počítá pokolení od Davida k Šalamounovi, podle Matouše jako třetího od konce shledáme Mathanta, který zplodil Josefova otce Jakuba. Počítáš-li stejným způsobem od Davidova syna Nathana shledáš podle Lukáše na třetím místě od konce Melcha, jehož syn Heli je Josefovým otcem. Lukáš totiž říká: Josef byl synem Heli a ten Melchův. Ježto nyní je náš pohled zaměřen na Josefa, musíme vysvětlit proč uvádějí jako jeho otce Jakuba, který svůj původ odvozuje od Šalamouna, i Heliho, který odvozuje svůj původ od Nathana; dále proč jejich otcové Mathat a Melchi, ač různého rodu, jsou přece uváděni jako dědové Josefa. Mathat a Melchi si vzali tutéž ženu a měli s ní děti. Měla tedy s oběma děti. Zákon totiž nezakazoval, aby rozvodem či smrtí muže se po druhé vdala. Z Esthy - tak se podle tradice jmenovala - zplodil Mathat, který odvozoval svůj původ od Šalamouna, napřed Jakuba. A když Mathat zemřel, oženil se s ní Melchi který svůj původ odvozoval od Nathana sice z téhož kmene, avšak z jiného rodu, a obdržel od ní syna Heliho. Tím shledáváme Jakuba a Heliho, ač rozdílného původu jako bratry narozené z téže matky. Jeden z nich, když jeho bratr Heli zemřel bezdětný, vzal si jeho ženu za manželku a zplodil s ní Josefa jako třetí dítě. Byl jeho přirozeným synem. Proto stojí psáno: "Jakub zplodil Josefa". Podle zákona byl však synem Heliho poněvadž jej zplodil jeho bratr Jakub. V důsledku toho evangelista Matouš říká: "Jakub zplodil Josefa" a evangelista Lukáš, který postupuje od dětí k rodičům říká: "Domnívali se, že Ježíš je syn Josefův" - toto výslovně uvádí - "a ten Heliův a ten zase Melchův", což nelze považovat za nesprávné. Vždyť původ ze zákona nemohl být jasněji vyjádřen. V tomto rodokmenu, kde mluví o Božím Synu po linii vzestupné až k Adamovi, zamlčuje slovo "zplodil".
Toto tvrzení není v žádném případě nedokazatelné nebo lehkomyslně vykonstruované. Tělesní příbuzní Spasitele - ať už se chtěli chlubit svým původem či jen prostě sdělovali skutečnost - nám toto také ústně předali. Idumejští lupiči přepadli palestinské město Ascalon a odvedli z Apollonova pohanského chrámu vybudovaném na městské zdi, Antipatra, syna jistého chrámového služebníka Heroda a ostatní kořistí jako zajatce. Kněz za svého syna nemohl zaplatit výkupné. Proto Antipater byl vychován podle zvyku Idumejců. Později se spřátelil s židovským veleknězem Hyrkanem. Hyrkan jej záhy poslal jako vyslance k Pompeiovi, který Hyrkanovi vrátil zcela svobodně moc okleštěnou jeho bratrem Aristobulem. Antipater obdržel úřad prokurátora Palestiny. Byl však ze závisti usmrcen. Po něm nastoupil jeho syn Herodes, kterému později z rozhodnutí Augusta a Antonia bylo přiznáno panství nad Židy. Jeho synové Herodes a ostatní se stali tetrarchy. Toto všechno souhlasí s historickými knihami řeckými. Až do tehdejší doby se nacházely v archívech rodokmeny hebrejských rodin i těch, kteří odvozovali svůj původ z proselytů, jako od amonity Achora a maobitky Ruth, stejně jako těch, kteří s nimi vytáhli z Egypta a svatbami se s nimi smísili. To tam bylo zaznamenáno. Ježto nyní Herodes věděl, že není v žádném příbuzenském vztahu s izraelským národem, a vědom si svého nízkého původu, spálil tyto písemné záznamy rodokmenů. Tímto způsobem věřil že jej budou považovat za narozeného z urozeného rodu, poněvadž nikdo neměl možnost již
odvozovat svůj původ od patriarchů či od proselytů nebo od tak zvaných cizinců, kteří se smísili s Izraelity podle záznamu ve veřejných listinách. Jen málo jich bylo, kteří měli své soukromé záznamy, když si buď jména zapamatovali nebo si obstarali opisy a mohli se chlubit, že pro své potomky zachránili vznešený původ. K těm náleželi dříve zmínění kteří v souvislosti s rodem Pána byli zváni "příbuzní Pána". Byli roztroušeni z židovských krajů Nazareta a Cochaby do ostatního světa a uváděli uvedené rodokmeny podle svých deníků tak věrně, jak jen mohli.
Ať je tomu jakkoli, aspoň podle mého a každého rozumného názoru nemohl nikdo nalézt lepší vysvětlení. I když se to nedá doložit, nechť nám také ve vysvětlení postačí, poněvadž lepší a správnější nejsme schopni podat. Jistě v každém případu říká evangelium pravdu".
Na konci tohoto listu Aristidovi uvádí Africanus ještě toto: "Mathan který pocházel od Šalamouna, zplodil Jakuba. Když Mathan zemřel, zplodil Melchi, který pocházel od Nathana, z téže ženy Heliho. Heli a Jakub byli podle toho bratří, poněvadž se narodili z jedné a téže matky. Poněvadž Heli zemřel bezdětný, vzbudil mu Jakub potomka, když zplodil Josefa. Tento Josef podle přirozeného původu byl synem Jakuba a podle zákona synem Heliho. Tak byl Josef synem obou". Potud Africanus.
Z výkladu rodokmenu Josefova vysvítá také že Maria spolu s ním pochází z téhož kmene. Podle Mojžíšova zákona nebylo totiž dovoleno směšovat se s jinými kmeny. Aby rodinné dědictví nepřecházelo z jednoho kmene, bylo přikázáno uzavírat manželství v rámci téhož kmene. Tolik o tom. "

Citát:
Jánovo evanjelium,

Odpoveď:
Odpoveď prináša opäť cirkevný historik EUSEBIUS PAMPHILI (263 – 339 n.l.):
fatym.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk "Když potom Marek a Lukáš napsali evangelia po nich nazvaná, rozhodl se nakonec i Jan, který až dosud učil ústně, napsat evangelium z tohoto důvodu:
Tři před tím zmíněná evangelia již všeobecně známá byla přinesena Janovi. Jan prý je schválil a dosvědčil pravdivost. Jenom prý poznamenal, že chybí písemné vylíčení těch činů, které Ježíš v první době své učitelské činnosti učinil. A skutečně .je tomu tak. Vždyť tito tři evangelisté napsali jen to, co Spasitel po uvěznění Jana Křtitele během jednoho roku učinil, což s~mi na začátku svého vyprávění jasně řekli. Aspoň Matouš, když vyprávěl 0 40 denním postu a následovném pokušení Pána, naznačuje dobu svého vyprávění těmito slovy: "Když pak Ježíš uslyšel, že Jan byl uvězněn, odebral se do Galileje" (Mt 4,12). Stejně i Marek: ,Když Jan byl uvězněn, přišel Ježíš do Galileje" (Mr 1,14). Ale i Lukáš, než začal vyprávět o Ježíšových skutcích, říká: "Herodes ještě k ostatním zlým činům dal ještě k tomu všemu Jana zavřít do žaláře" (Lk 3,20). Z tohoto důvodu prý prosili apoštola Jana, aby ve svém evangeliu připomenul dobu, kterou opomenuli ostatní evangelisté a v ní Spasitelovy činy, totiž dobu před uvězněním Křtitele. Jan sám to naznačuje, když říká: "Tím učinil Ježíš počátek zázraků" (J 2,11). Také když na jiném místě mezi vyprávěním o Ježíšových skutcích vzpomíná Křtitele, jak tehdy v Enomu u Salimu křtil .(J3,23). Obzvlášť jasně to dal poznat ve slovech "Jan tehdy ještě nebyl v žaláři" (3,24). Jan potom líčí ve svém evangeliu Kristovy činy, když ještě Křtitel nebyl ve vězení. Ostatní evangelisté se však zmiňují o událostech až po uvěznění Jana. Kdo pozorně čte evangelia, tomu nebude připadat, že si evangelia odporují, poněvadž Janovo evangelium vypráví o Kristových činech již z počátku Kristova působení, kdežto ostatní evangelia o událostech pozdější doby. Proto přirozeně Jan přešel mlčením rodokmen našeho Spasitele jako člověka, poněvadž o tom mluvili Matouš a Lukáš. Naproti tomu začal učením o Kristově božství. Pověřil jej tím Duch Svatý, poněvadž Jan byl vynikající apoštol. Toto by mohlo stačit o Janovu evangeliu. "

Citát:
Jánovo evanjelium, ktoré vyvracia Kristove narodenie v Betleheme,

Odpoveď:
Nevyvracia.

Citát:
historický fakt sčítania ...

Odpoveď:
Dva soupisy za vlády Quirinia: wol.jw.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk "Kritikové Bible tvrdili, že v době, kdy byl Publius Sulpicius Quirinius místodržitelem Sýrie, proběhlo pouze jedno sčítání lidu — asi v roce 6 n. l. —, které dokonce vyvolalo vzpouru Jidáše Galilejského a zélótů. (Sk 5:37) To byl vlastně ten druhý soupis v době vlády Quirinia, protože nápisy, které byly objeveny v Antiochii a v jejím okolí, odhalily, že o několik let dříve Quirinius působil jako císařův legát v Sýrii. (W. M. Ramsay, The Bearing of Recent Discovery on the Trustworthiness of the New Testament, 1979, s. 285, 291) V díle Dictionnaire du Nouveau Testament ke Cramponově francouzskému překladu Bible (vyd. 1939, s. 360) je o tom řečeno: „Na základě vědeckých výzkumů provedených Zumptem (Commentat. epigraph., II, 86–104; De Syria romana provincia, 97–98) a Mommsenem (Res gest? divi Augusti) nezůstávají žádné pochybnosti o tom, že byl dvakrát místodržitelem Sýrie.“ Mnozí badatelé se domnívají, že Quirinius byl poprvé místodržitelem někdy v době mezi roky 4 a 1 př. n. l., pravděpodobně od roku 3 do roku 2 př. n. l. Jejich metoda zjišťování těchto údajů však není spolehlivá, a tak není zcela jisté, v jakém období byl Quirinius místodržitelem poprvé. (Viz heslo QUIRINIUS.) Do doby, kdy byl místodržitelem podruhé, však spadá rok 6 n. l., jak to vyplývá z podrobností uvedených Josephem. (Židovské starožitnosti, XVIII, 26 [ii, 1])
Pisatel Bible a historik Lukáš měl tedy pravdu, když se o soupisu v době Ježíšova narození vyjádřil: „Tento první soupis se konal, když byl Quirinius místodržitelem Sýrie.“ Svým výrokem Lukáš odlišil tento soupis od druhého soupisu, jenž byl proveden později za vlády téhož Quirinia a o němž se zmínil Gamaliel, jak je uvedeno v Lukášově zprávě ve Skutcích 5:37."
Súhlasí miláčik


2.
označiť príspevok

ruwolf muž
   8. 4. 2013, 04:53 avatar
Akukykolvek nezmesel ide "vysvetlit" - dalsim nezmyslom.
Súhlasí dorota


3.
označiť príspevok

Fotón
   8. 4. 2013, 22:42 avatar
Rečičky, rečičky.  
-To niesu nezmysly, ale fakty.
Súhlasí miláčik


4.
označiť príspevok

ruwolf muž
   8. 4. 2013, 22:49 avatar
Evanjelia (vyse 30 ks) su len recicky...
Súhlasí dorota


5.
označiť príspevok

Fotón
   10. 4. 2013, 06:24 avatar
Očité svedectvá.
Súhlasí miláčik


6.
označiť príspevok

ruwolf muž
   10. 4. 2013, 08:03 avatar
Prerozpravane 100 krat, cize nieco uplne ine, co bolo videne...


7.
označiť príspevok

Fotón
   10. 4. 2013, 12:59 avatar
1 krát prepísané z originálnych zápiskov priamych účastníkov Ježišových slov (zdroj Q) a skutkov.
Súhlasí miláčik


9.
označiť príspevok

ruwolf muž
   10. 4. 2013, 17:45 avatar
Nicim nepodlozeny drist, ze zdroj Q bol priamym svedkom a ze si nevymslal...


10.
označiť príspevok

Fotón
   13. 4. 2013, 00:28 avatar
V tom čase a regióne bola gramotnosť úplne normálna, a Kristove činy + posolstvá niečim nezvyčajným a široko verejne známym. Kristových zhromaždení a účastnili tisíce ľudí. Bolo by veľmi nepravdepodobné, že to nikto nezapisoval.
....Ale aj keby: evanjéliá NZ boli napísané ešte za života niektorých žijúcich svedkov cs.wikipedia.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk , čiže to tvoje "100 krát prerozprávané" neplatí!
Súhlasí miláčik


12.
označiť príspevok

ruwolf muž
   13. 4. 2013, 10:14 avatar
To mas odkial, ze gramotnost tam bola normalna?
Svedkov coho? Ako vies, ze vtedy zili? A ako vies, ze prave oni diktovali?


19.
označiť príspevok

Fotón
   13. 4. 2013, 11:34 avatar
Mojžiš vyrastal ako člen faraónovej domácnosti. (2. Mojžišova 2:10; Skutky 7:21, 22) Podľa egyptológov k Mojžišovmu vzdelaniu patrila znalosť egyptského písma a aspoň niektoré zručnosti pisárov. Profesor James K. Hoffmeier v knihe Israel in Egypt (Izrael v Egypte) píše: „Máme dôvod veriť biblickej tradícii, ktorá pripisuje Mojžišovi schopnosť zapisovať udalosti, zostavovať záznamy o putovaní, ako aj ďalšie pisárske činnosti.“ ....Biblia sa zmieňuje aj o ďalších, ktorí v starovekom Izraeli ovládali pisárske umenie. Podľa diela The Cambridge History of the Bible (Cambridgeské dejiny Biblie) Mojžiš „ustanovil gramotných úradníkov... aby zaznamenávali rozhodnutia a záležitosti súvisiace so [spoločenskou] hierarchiou“. Tento záver je založený na 5. Mojžišovej 1:15, kde Mojžiš píše: „Vzal som preto hlavy vašich kmeňov... a dosadil som ich nad vami ako hlavy, veliteľov tisícov a veliteľov stoviek a veliteľov päťdesiatich a veliteľov desiatich a úradníkov vašich kmeňov.“ Kto boli títo úradníci? ....Hebrejské slovo pre „úradníka“ sa v biblickom texte, ktorý hovorí o dobe Mojžiša a Jozuu, objavuje viackrát. Rôzni učenci vysvetľujú, že toto slovo znamená „tajomník poverený zapisovaním“, „ten, kto ‚píše‘ alebo ‚zapisuje‘“ a „úradník, ktorý pracoval pre sudcu ako zapisovateľ“. Častý výskyt tohto hebrejského slova naznačuje, že v Izraeli bolo veľa takýchto zapisovateľov alebo tajomníkov a že mali v tomto ranom období značnú zodpovednosť v spravovaní národa. ....Teraz si všimnime príklad, ktorý sa týka izraelských kňazov. Dielo Encyclopaedia Judaica uvádza, že ich „náboženské i svetské povinnosti si vyžadovali, aby boli gramotní“. Napríklad Mojžiš synom Léviho prikázal: „Na konci každých siedmich rokov... prečítaš tento zákon pred celým Izraelom.“ Kňazi sa stali strážcami oficiálneho odpisu Zákona. Dávali schválenie na písanie ďalších odpisov a dohliadali naň. — 5. Mojžišova 17:18, 19; 31:10, 11. ....Teraz sa zamyslime nad tým, ako bol urobený prvý odpis Zákona. Mojžiš v poslednom mesiaci svojho života Izraelitom povedal: „Keď prekročíte Jordán do krajiny, ktorú ti dáva Jehova, tvoj Boh, postavíš si veľké kamene a obieliš ich vápnom. A napíšeš na ne všetky slová tohto zákona.“ (5. Mojžišova 27:1–4) Po zničení miest Jericho a Ai sa Izraeliti zhromaždili pri vrchu Ébal, uprostred Zasľúbenej krajiny. Tam Jozua skutočne napísal na kamene oltára „odpis Mojžišovho zákona“. (Jozua 8:30–32) To si vyžadovalo tak pisárov, ako aj čitateľov, čo naznačuje, že Izraeliti už v tej dávnej dobe mali schopnosti a zručnosti potrebné na to, aby sa ich posvätné spisy zachovali presne. ....Po dňoch Mojžiša a Jozuu boli napísané ďalšie hebrejské zvitky a robili sa ich ručné odpisy. Ako sa tieto odpisy postupne opotrebúvali a podliehali vplyvu vlhkosti či plesní, museli byť nahrádzané novými. Tento proces odpisovania pokračoval celé stáročia.


20.
označiť príspevok

Fotón
   13. 4. 2013, 11:35 avatar
spcp.prf.cuni.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk "Od babylonského exilu bývá datována povinnost izraelských mužů být připraveni k četbě Tóry, kdykoli jsou k tomu přestaveným synagogy vyzváni. Všeobecná gramotnost se tedy předpokládala."
Súhlasí miláčik


23.
označiť príspevok

ruwolf muž
   13. 4. 2013, 11:45 avatar
Byva datovana - co to znamena?


27.
označiť príspevok

Fotón
   13. 4. 2013, 11:50 avatar
To znamená, že táto povinnosť existovala už dávno predtým, avšak pseudoskeptici si vymysleli rozprávku o vzniku väčšiny Tanachu v dobe exilu, preto je tam to "byva".


37.
označiť príspevok

ruwolf muž
   13. 4. 2013, 12:03 avatar
Byva datovana je nic nehovoriaci udaj - kde sa to pise?


48.
označiť príspevok

Fotón
   13. 4. 2013, 18:48 avatar
Vyplýva to z existencie množstva písomných záznamov z tej doby. (targumy, zvitky od mrtveho mora, atď...) -Tie musel niekto napísať, že?  


11.
označiť príspevok

Fotón
   13. 4. 2013, 00:46 avatar
K tomu vymýšlaniu:
Je to ako keby som verejne tvrdil, že v Bratislave je kozmodrom, a včera z neho k marsu vyštartovala raketa aj s posádkou. Snažil by som sa v BA získať stúpencov tejto myšlienky a vytvoriť fanklub. Čo myslíš podarilo by sa mi to? -Podarilo by sa mi uspieť s touto bludnou informáciou, a živiť ňou verejnosť ďalších 40 rokov? (...podobne by sa nepodarilo šíriť blud o akomsi verejne známom Kristovi tam, kde mal byť verejne známy...)


13.
označiť príspevok

ruwolf muž
   13. 4. 2013, 10:15 avatar
Samozrejme, podarilo, ak by si tvrdil, ze Ta zachrania - vid sekta Vesmirni lide...


15.
označiť príspevok

Fotón
   13. 4. 2013, 11:23 avatar
Vesmirni lide netvrdia, ze v Bratislave ci Prahe je kozmodrom. (=overitelna skutocnost, ktorej neexistenciu je mozne lahko dokazat)


17.
označiť príspevok

ruwolf muž
   13. 4. 2013, 11:25 avatar
Veria v podobnu blbost v podobe vesmirnych lodi, co sem pristavaju.


21.
označiť príspevok

Fotón
   13. 4. 2013, 11:40 avatar
Opakujem:
Čo by sa stalo, keby som verejne vyhlásil (napr. v televízii), že v Bratislave JE kozmodrom, a včera z neho k marsu vyštartovala raketa aj s posádkou? (...nie nejaký duchovia, ale posádka z mäsa a kostí...)


24.
označiť príspevok

Fotón
   13. 4. 2013, 11:47 avatar
....alebo by som verejne tvrdil, že do BA bola prenesená socha slobody, a teraz stojí pred hlavnou stanicou. Dala by sa takáto informácia dlhodobo úspešne šíriť?


28.
označiť príspevok

ruwolf muž
   13. 4. 2013, 11:50 avatar
Prvi krestania nesirili nieco, co by v case sirenia bolo mozne overit.
Zase spinavo zavazdas, ako VZDY.
Súhlasí Vlado


38.
označiť príspevok

Fotón
   13. 4. 2013, 12:04 avatar
Sirili. Posolstvo bolo totiz kazane ludom, ktori UZ ZILI v tom case, do ktoreho bolo zasadene Kristovo ucinkovanie.


40.
označiť príspevok

Roman2760
   13. 4. 2013, 12:07 avatar
Skoda ze v tej horlivosti a chamtivosti, ste z neho urobili ikonu, modlu, ktorou on nechcel byt a nepocuvali ste co Vas uci.
Ved neva....dojde dalsi.


46.
označiť príspevok

ruwolf muž
   13. 4. 2013, 12:16 avatar
Zmrtvychvstanie nebolo mozne overit.


50.
označiť príspevok

Fotón
   13. 4. 2013, 19:05 avatar
V historických vedách je mnoho vecí ktoré si nemôžeš overiť, a predsa sa akceptujú ako fakt.


39.
označiť príspevok

Fotón
   13. 4. 2013, 12:06 avatar
Koza nieje traktor. Bavíme sa tu o zdroji Q. (...prv nez vstupis do diskusie si ju najprv prestuduj, inak tu vyzeras, ako keby si spadol z jahody..)  


41.
označiť príspevok

Fotón
   13. 4. 2013, 12:07 avatar
Omyl. 39 patrí ku 29.

Sory.


29.
označiť príspevok

Vlado muž
   13. 4. 2013, 11:52 avatar
Áno, dá sa to. Kresťania už pomaly 2 000 rokov takto šíria svoju ideológiu.


42.
označiť príspevok

Fotón
   13. 4. 2013, 12:08 avatar
Koza nieje traktor. Bavíme sa tu o zdroji Q. (...prv nez vstupis do diskusie si ju najprv prestuduj, inak tu vyzeras, ako keby si spadol z jahody..)  


26.
označiť príspevok

ruwolf muž
   13. 4. 2013, 11:49 avatar
Ziadny kozmodrom.
Krestania vravia, ze mozno teraz vidiet zmrtvychvstanie Jezisa?


34.
označiť príspevok

Fotón
   13. 4. 2013, 12:00 avatar
Lenze Jezis zil.
Ocity svedkovia ktori pisali Novu Zmluvu a aj ini, popisovali svojim sucasnikom detaily, ktoré si mohli ist lahko overit, ci taky clovek vobec zil, a take nieco cinil a ucil.


35.
označiť príspevok

Fotón
   13. 4. 2013, 12:01 avatar
(...o tom sa tu bavime...)


36.
označiť príspevok

ruwolf muž
   13. 4. 2013, 12:03 avatar
Nie, my sa bavime o zmrtvychvstani.


47.
označiť príspevok

Fotón
   13. 4. 2013, 18:39 avatar
Opakujem príspevok 7:
1 krát prepísané z originálnych zápiskov priamych účastníkov Ježišových slov (zdroj Q) a skutkov.


8.
označiť príspevok

Fotón
   10. 4. 2013, 13:01 avatar


14.
označiť príspevok

ruwolf muž
   13. 4. 2013, 10:16 avatar
No ved, to potvrdzuje moje slova...


16.
označiť príspevok

Fotón
   13. 4. 2013, 11:23 avatar
V com?


18.
označiť príspevok

ruwolf muž
   13. 4. 2013, 11:25 avatar
Ze to bolo pisane davno po udajnej smrti Jezisa, takze 100 krat prerozpravane...


22.
označiť príspevok

Fotón
   13. 4. 2013, 11:41 avatar
Niekoľko desaťročí nieje dávno.


25.
označiť príspevok

ruwolf muž
   13. 4. 2013, 11:48 avatar
Je to davno.
50 rocny si uz len velmi biedne pamata na to, co mu rozpravali, ked mal 10 rokov...


30.
označiť príspevok

Fotón
   13. 4. 2013, 11:56 avatar
Nie, pokiaľ sa jedná o dôležité udalosti. -Tí čo prežili napr. II. sv. vojnu ako 20 roční, si dobre pamätali mnohé veci aj v 60-tke. (x-krát ich v priebehu času aj rozprávali svojim známym, takže to mali stále v živej pamäti)


31.
označiť príspevok

ruwolf muž
   13. 4. 2013, 11:57 avatar
Nikto nevidel zmrtvychvstanie...

Zaujimave, ze tie dolezite udalosti nezapisal ani jeden vtedy zijuci historik - a vtedy ich uz bolo dost.
Súhlasí Ónya


43.
označiť príspevok

Ónya žena
   13. 4. 2013, 12:08 avatar
zmrtvychvstanie je prenesený slova význam, ..hovorievalo sa to tým ( v tej dobe), čo sa prebrali z bezvedomia,.. ako som minule v jednej téme spomínala, že Ježišovi bola na kríži /keď si pýtal vodu / podaný odvar z mandragory /bežne sa vtedy používala aj pri veľkých bolestiach,.. zdroje úvádzajú, že spolu s octovou vodou)..kedy človek po požití tejto rastliny upadne do bezvedomia aj na pár dní..tak, že sa mu nedá nahmatať ani tep.., a je teda pravdepodobné,..že Ježiša takto aj sňali z kríža ..pretože mali sviatok a nemohol visieť ukrižovaný 3 dni...)


44.
označiť príspevok

Fotón
   13. 4. 2013, 12:09 avatar
Ano, sú určité veci ktoré stoja na viere, avšak mnohé iné podstatné boli videné.


45.
označiť príspevok

ruwolf muž
   13. 4. 2013, 12:15 avatar
Toto je zakladna vec, na ktorej stoji a pada cele krestanstvo...


49.
označiť príspevok

Fotón
   13. 4. 2013, 18:59 avatar
Boh chcel, aby táto vec stála na viere. (...bez viery totiž nieje možné ľúbiť sa bohu...) Boli iné, viditeľné veci predtým, ktoré mali povzbudiť vieru: vzkriesenie Lazara, premenie na vrchu, atď...; ...a tiež potom: Ježiš sa fyzicky zjavil po svojom zmŕtvychvtaní, vystúpil pred zrakmi mnohých svedkov do neba, atď


32.
označiť príspevok

Roman2760
   13. 4. 2013, 11:58 avatar
Lenze keby neboli media...radio, televizia, fotografie, tak by sa ustnym podanim mnohe vynechalo, mnohe prekrutilo.
Súhlasí ruwolf


53.
označiť príspevok

Fotón
   13. 4. 2013, 23:27 avatar
Vynechať by sa mohlo. (...vynechanie by nebolo nič tak hrozné...) -Prekrútiť by sa prekrútilo iba v prípade malého počtu svedkov. (...čo nieje prípad Krista a Novej Zmluvy...)  


33.
označiť príspevok

ruwolf muž
   13. 4. 2013, 11:59 avatar
A ked sa udajne prisiel ukazat, neukazal za vsetkym ludom, ze je Pan, ale len par bezvyznamnym jedincom...


52.
označiť príspevok

Fotón
   13. 4. 2013, 19:46 avatar
Veď dobre spravil. Načo by sa mal ukazovať ľuďom (národu) ktorí ho odmietli?  


51.
označiť príspevok

miláčik žena
   13. 4. 2013, 19:14 avatar
ruwolf kamarát ja kde ťa nájdem všade si nespokojný. Určite si to nepríčal celé, mám pravdu?
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 09:40,  biele plášte mafiáni a politici, všetci chcú zbierať cudziu úrodu
dnes, 09:36,  poznám jednu politickú rodinu, muž pracuje od rána do noci a žena pozerá do mobilu, nemala...
dnes, 09:34,  Lekár svojim pacientom úmyselne diagnostikoval rakovinu Vezmime si napríklad Dr. Farid...
dnes, 09:29,  https://fikacek.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=560117...
dnes, 09:22,  https://en.wikipedia.org/wiki/Epistemological_solipsism
dnes, 09:21,  16- no vyznávanie lásky to nie je. Možno tej kresťanskej. Zbavil som sa nenávisti voči...
dnes, 09:21,  "Podobne by sa dala položiť otázka, či nežijeme namiesto v OR vo sne."...
dnes, 09:16,  https://lnk.sk/gmp2
dnes, 08:59,  30. nejde vedecky vysvetliť preto, lebo veda sa stala materialistickou a nemá momentálne...
dnes, 07:40,  kto sa pýta
dnes, 06:41,  https://www.youtube.com/watch?v=hlnVftokfYQ
dnes, 05:14,  a ta meditacna skladba, tak relaxujte LOL https://www.youtube.com/watch?v=rCp2h5jslKY
dnes, 05:01,  :) https://www.youtube.com/watch?v=d4-1ASpdT1Y...
dnes, 04:46,  12. mne sa od Whitney tento song :) Ale to nie je asi tvoj salok...
dnes, 01:28,  32. tak chod zit do jaskyne, kto ta potrebuje ?
dnes, 01:27,  22. ak je to peter67, tak je to dobre falosny clovek. ktory chodi na df teraz robit len bordel a...
dnes, 01:19,  ergo :) cogito, ergo sum . znamena to ze som ?
dnes, 01:08,  10. eh https://www.youtube.com/watch?v=mB-mZ7lPoo0
dnes, 01:04,  J.tull danke :)
dnes, 00:16,  29. kntsz, bola len recnicka otazka. vobec nejde o teba. ide o to, poznala som cloveka ktory bol...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Našťastie neexistuje vôbec žiaden dôvod, prečo by sme mali byť všetci rovnakí.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(151 941 bytes in 0,670 seconds)